Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 NİSAN 2005 CUMARTESİ 12 EKONOMİ IİB1JS 1J1İ8AN 2005 öncekı En En Değışim Ağııiıkli Işlem Kapanış Duşuk Yüksek Kspanış % OıtFiy Hacmı Acıhjden Saûlık Adana G menfo (A) Adand Çımefıto B Adnnfl Çımento (C) AdelKalemclk AFM Fılm Atyon Çımento AkYat Oıt AHTokslı! Akbank Akçansa Aksnerl Akın lekstl 4 56 262 0 77 2 23 815 462 432 2 46 0 73 211 750 500 4 52 4 32 268 0 75 216 040 526 229 260 314 76500 71500 7B5O0 73500 111 106 520 6 55 570 2 48 465 620 4 50 5 30 2 4J 610 6 45 570 2 50 490 635 4 52 540 ?49 4 41 2 64 074 217 1 84 7 95 392 73929 2 70 1 08 AkıııukuiGMYO 43 50 3800 44 00 43 50 1220 1090 1220 1190 4 46 41b 4 46 4 34 1730 1650 1/40 1t>M 398 346 384 380 Aksıqorta Aksu Enerjı Akstı Ip ık Alarko U r ler Alarko GMYO Alarko Holöıng Alcats Metaş AfaMenkulDuB A k rr Kagn Alk m K mva Altfirnatıf Yat Ort AlternatıtEtonk Aliıı yaû Attınyldız Anaoolı Cam AudoluEles Anadolu Hayai Anadolu İ9u:u Anadolu S yorta Arai Te"5ktır Aceik A ena Bılg sayar Amn Tpkit I Asesan AüYatOrt AtakueGMYO AllanllsYat Ort AttoYal Ort AvıvaSıg AŞ AvtdsyaYa! Ort Ayan Enarjl 9?5 875 910 885 24 90 23 90 24/0 24 20 35 75 32 26 35 50 3375 4 90 4 50 4 82 2 38 1 19 1 14 352 330 157 105 101 126 4 10 300 455 526 54/ 040 247 4104 2 46 1183 437 1696 374 8 91 24 21 466 490 4 05 452 432 2 81 5 59 3350 3 5 172 111 108 135 4 30 118 350 174 1 1 ' 109 135 4 34 2600 2500 2600 2550 310 288 10 20 2 64 3 06 049 690 9 70 1010 248 262 045 650 290 975 256 049 047 690 666 17 30 1670 17 30 16 90 132 125 134 128 2160 20 00 2160 2040 660 590 076 070 218 4 06 420 5 68 6 40 270 178 1 06 •667 128 047 423 192 25 71 6 45 2 91 441 979 254 047 662 1693 0 Farlar artık göz kamaştırmayacak Göz doktoru Turhan Alçelik tarafından geliştirilen far, aynı zamanda daha uzağı aydınlatıyor 493 130 2073 200 3 80 655 615 075 072 203 392 216 . . . 4 00 . . . 14 20 1350 14 20 1360 136 122 137 132 254 230 284 272 250 2 86 242 303 408 362 2 31 303 130 556 2073 618 072 204 390 1375 131 2 44 278 526 laş 2575 24 30 2575 2490 Amtalal 274 2 62 2 72 2 66 Batıvt 158 150 158 150 BatıÇlmıjnlo 334 312 330 322 Batısflkp çımento 112 101 111 101 B«ko Eleklromk 219 200 218 2 10 Bnrâ-ınTokstl 368 330 364 360 Beş ktaş Futbol Yat 4125 1850 43 75 39 26 BısaşTekstıl 232 211 2 32 IN BouCımsnto 155 145 155 155 ttoovaYap 108 IOO 109 101 Borova Yapı (Yenı) 105 0 98 104 100 B.nnııınManMmannBomli 501090 1130 1100 Borusan Yat Haz 40U J60 «00 384 Bo-ch Fron Slslemlert 159 DO 14900 16000 15100 Bossa 1 71 162 172 184 Boyneı Magaiaulık 2 21 2 01 219 2 0J Brısa 64 50 6000 64 50 6150 ?060 1930 2070 1960 103 0 9 J 10J 09/ 1580 1500 1590 1510 Wl 118 820 591 4 23 2 94 4 72 141 3 30 292 506 276 24 76 2 66 152 326 106 213 Bsh Pol o Buı a diu Yat Ort Bıırçelık Bu çe ık Vana Bursa Çlmento CpylanCym Uytaş Madencılık Çba Boya Cbs Boya (Ypnı) CBSPr'ntas Çelsbı Çelıkllalat 'lemtaş ;lmbeton y mentas çlmsa Dardanel 411 217 9 25 4045 216 2?0 152 104 101 1107 385 5 0J 1521)1 520 165 814 2 07 4 65 61/8 " " 1965 09/ 6 48 4 76 4 35 400 342 093 093 192 7 90 125 8 30 2 90 3/4 0 98 099 V 119 B25825 '8B 3 74 099 0 99 217 825 ?74 382 1670 1630 1770 1630 7 25 7 00 7 30 7 20 4 72 095 090 630 830 2 80 3 66 3 82 344 095 095 2 01 615 2 56 368 4(Vİ 583 443 1525 120 822 282 151 096 095 203 805 262 3 72 4 oO 4 70 137 4 76 160 3 30 160 1 /9 104 167 436 124 3 72 338 306 152 170 101 162 4 34 090 137 4 26 358 328 160 177 104 165 092 086 133 374 3 46 324 160 172 101 164 442 8 02 4 04 4 04 7 37 121 657 3 66 2 40 1678 069 " " " 212 316 4 44 2 92 1221 181 182 707 462 0 91 0 86 134 390 348 324 155 1/1 102 6 6 » 6000 6/00 6150 5% 574 592 578 344 318 J40 288 Eczac başı Yal Ort 111 - ' " 600 2 80 7 8J 2 68 J1B 352 146 1/3 380 044 278 144 105 5 70 2 62 / JO 286 336 366 166 181 4 24 047 296 155 110 600 J36 274 322 352 3 52 173 388 045 262 1 52 105 580 2 70 7 45 391 288 180 184 138 443 752 6255 102 581 32/ 280 3 28 J59 355 1/6 395 045 286 152 107 2 33 4 86 5 29 4 35 49b 10 80 1020 1070 1040 2150 4 40 25 25 2460 103 0 76 1 15 2 46 104 077 1 13 2 39 4 26 4 73 25S 541 333 3 57 510 370 1031 353 24 73 10S 077 5 82 2 69 7 47 545 494 119966 173874 133J43 702 524 617 604 194 tV 259306 801870 349010 315062 1142 748 365984 7486057 /10107 158042 10179 762 33 550 1 444 198 44 004 65053 192661 114 449 68J540 1251026 253 750 102 205 134224 324 209 95B/9 2212 225 29352 26IB055 108377 609 718 149328 401(0 229/90 695335 1544318 568112 ? 230 034 382 725 132 581 63145 34915 66 323 56204 12119/ 880379 24BBI 8 594 70 53I 47034/ 92 042 462060 268087 18926 36568? 257 4// 101228 75186 3507 511 3 325693 35151 69 757 838 582 1559374 1919/101 889 419 5 009754 J1091 34688/ 64 929 116 9667 750 2233676 626884 66038 876294 2 485 749 396533 146158 680 66J 27458 350241 50876 73 526 2/5201 47 689 ANKARA (AA)- l)r Rırhan Alçelik Urafınddn, "daha uzun mesafeli aydınlatma sağlayan ve goz kamaşbnnayan'1 tar sıstemı gehştınldı Yenı pro|e, Bırlc^nıii, Mılletler (BM) Avrııpa likonomık Komısyonu'na bağlı, Karayolları Araçları Dıi7enlemelen Dunya I-orumu'na sunuldu Sanayı ve Tıcaret Bakanlıgf ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlık ıle Dışışlen Bakanlığı'nın gırışımıyle pıojc, tsvıçre'nın Cenevre kentındc 6 Nısan'da yapılan toplantıda, BM'nın ılgılı komısyon uyelenne tanıtıldı Goz doktoru Turhan Alçelik tarafından gclısjtırılen pro]enın, otomobıllerdekı standart farlara gore daha fa/la aydınldtrrid sağladığı ve g07 kamaştırmadığı tdnlı olarak gostenldı Açıklamaya gore, toplantı sonuuında Turkıye'nın, BM nezdınde ddnujina statusune sdlııp uzman kuruluş olan GTB ıle bırlıktc, uluslararası standartlarda değışıklık onensı ha7irlaması ve bır sonrakı toplantıda bu onerıyı sunması kararlaştırıldı Aynca Dunya Sağlık Orgutu'ııun yol ve can guvenlığıyle ılgılı bırımlerıne de sıstemle ılgılı bılgı venldı 2000 1910 2010 2010 650 590 645 600 560 116 213 Factoiurk Faktorlng ] 62 1 55 Favor DınenmeYsr 4 55 4 06 5 90 21 130 2 31 162 456 5 70 17 177 123 2 17 160 4 20 174 2 05 050 7 69 339 4 8» 167 611 6 87 1 06 498 667 240 117644 1998 2398525 611 151283 5 74 18196165 118 142297 170 150 /ffl 121 56154 2 21 202 355 176 2 40 Fao Feııerbalu Sportlt 1390 1330 1390 1350 FmsAkmınyum FınansFın Kır Flnans Yal Ort Fınansbank FMIzmıtPılaı Ford Otoaan Frıgo Pak Gıda 123 769 192 76 192 l ii ın ? 43 125 113 125 11j 1/0 162 3 80 3 76 70000 64500 70000 655 00 925 130 885 925 123 159 427 . . . 1354 833 181 123 235 800 1 1 ' 162 366 6 4,1 665 63 432 839 GdÜasaray Sportll 80 00 7800 8J0Ö 7900 125 7984 - -- • "-• •-- - - 508 059 500505Garantl Bankaaı Gdfantı Fakiorıng Garantl GMYO Garantl Yat Ort dadızlplk Gentaş GersanElektrk Glnu Glntnl Yat Holdıng 1 06 GoldaşKuyumculuk 091 086 106 17/ 115 518 2 58 085 765 110 177 117 194 105 085 092 4 80 23i 078 6 80 100 159 107 185 2 35 079 690 103 170 110 192 100 1250 1190 12 30 12 00 093 262 162 1 194 091 2 98 201 2 19 0 81 089 054 400 141 2 86 098 22 52000 064 2 46 154 181 090 2 90 191 0/6 084 378 135 2 60 092 1410 00 1 * 0 0 0 750 4 00000 530 2 58 715 4/5 248 092 260 162 1 yj 095 218 2 00 2 20 0 82 0 89 404 140 ?84 0 98 087 250 156 183 092 294 1 9J 217 0 7/ 086 394 139 264 0 94 138000 138000 Z40 530 262 lü 490 262 GoodYL_ . . . . . . . . . . . . . . GöhaşÇmento 1880 1/00 1870 1770 GSDHoldns Gubre Fabrlk uuneş jıqorta Kızııudir Relrdkle Hdktış HurryetGzt Idaş Ihlai i.v Aletlerl llıasOMYO tıte Holdıng iktsatFın Kt IndsküBlta sayar inloYat Ort Intema Isıklar Ambalaj ş Bonka3i (A.) Iş Bankas B Iş Bankası C) Iş Bankası (Kur) Işhnansa Kır IşGlrlsm IşbMVO 1/9 166 178 IşYatOrt 244 230 240 Izmlr Dem r Çellk 292 2 80 3 36 Izocam 4 2 400 410 Kjplamn 695 6 40 6 95 KardemırlA) 2 3/ 2 20 239 KardemrB 206 199 2 08 KddeıırİD ' 2J 120 125 KTOnnıomotıv 4 68 434 4 68 Kaısulekstı 099 091 102 Kartonsan Kav Dan Par I r KelsbskMobılya Keni Gıda Kerevrtaş tjıda KimasanKlııta 388 !tl 402 KoçHoldng 520 490 510 Koç Holdıng (Yenı) 5 0b 4 76 500 Konfrut Gıda 191 167 194 Konlteh 176 160 190 KoıyaÇmnto J'50 3400 3/50 3575 Kordsa Sdbanu Oupont2 20 210 220 213 Koza uavetıyeterı 125 120 132 126 KozaDdvelıynl»! (Yenı) 120 111 121 118 ?83 395 4 35 154 586 5 38 4 00 585 645 4 58 370 567 213 134 -091 4 94 246 0 81 715 104 1/0 111 190 101 0 68 U06 17 44 086 2 52 158 187 092 295 196 216 078 086 7 020 1198202 4588 748 90091 92 711 593 225 24 588 326 734195 1091 V J 46 997 ?7148 41856957 200 533 1 063 669 2736 800 31324 74/88 258075 1130 230 2213210 1 592 444 477 882 530 746 3 737 566 U440 207646 85 206 390 977 2 314 263 26363 394113 236603 15 941170 150 3 90 111400 142 137 366826 7 69 268 107 033 4 08 0 94 90 345 2 13 137146 56 230 3 33 7 29 43 919147 12800 11600 12800 12400 118 ' 9 6 336 310 126 122 128 l?fi 2160 2010 2180 20 20 178 3 5? 180 3 5' Unakıtan'ın tekstilde bütçeye yük getirmeden KDV indirimi yapılabilir, sözüne jet yanıt geldi Bakaıı IMF'yi telaşLatıdırdı• 1MF Türkiye Temsilcisı Hugh Brcdcnkamp Bakan Unakıtan'ın sözlerıne, "Seçıcı KDV ındırımlerının genelde butçeyı bozucu olduğunu ve iyi bir politıka olmadığını düşünüyoruz" şcklınde yanıt verdı. ANKARA (Cumhuıi- yet Biirosu) - Malıye Ba- kanı Kemal Unakıtan, tekstıl sektorunde KDV oranlannın ındırılmesıne ılışkın çalışmaların sur- duğunubelırtuken "Büt- çeye yük olmadaıı bu hal- ledilebiiir gibi bana geli- yor" dedı Unakılan'ın, tekstıl ve konfeksıyon sektorunun sorunlarına çozum bul- makamacıyladun 1ÜBB Başkanı Rıfat Hisar cıklı- oğlu ve sektor temsılcıle- ı , Omkçıoğlu: 1 htihdamla j imtihan tehlikeli I EkonomiSenisi-Ar- tık fılmlerde gorulen lurden şehır suçlannın ( arasokaklarakadargır- dığını, üjsız ve eğıtım- sız toplumun kentlerın ıçınde gettolaı olu^tur- nıaya başladığını vur- gulayan tstanbul Tekb)- tıl ve Konfeksıyon Ihra- catçı Bırlıklen İTKİB Ba^kanı Süleynıan Orakçıoğlu, "İnsanını- za çalışarak kazanma hakkı vermediğiniz sii- rece, sııçıııı onııııc gcço ınczsiniz. Kâılarınıızi kaybetmişken arkamız- da bir destek, onümiiz- dc güvenilir bir gelecek yokken bu insanlara nasıl ycni iş kapılan açacaği7?" dedı Orakçıoğlu, ıstıhda- mı sırtlayan tekstıl ve konfeksıyon sektorlen- nın sorunlarına karşı duyarsız kdlına- mayacağını belırttı Krlslal Koh 137 111 128 136 Kutahya Porseten 22 80 21 0 ?120 Llnk Bîlglsayar nYag LoqQ Yazıl m LuksKadıte M Yılma; Yat Ort Marüı ı Çı nsrlto Marmarıs Aitınyunus 5 95 MarmarsMartı 124 358 003 925 370 150 3 88 Marsl al 3 56 138 3 76 5 35 1 15 366 093 915 J68 155 388 580 123 2550 2550 2650 26 00 MıztıarZoriuHoldlng 110 100 110 Medya Hold ng ManderBb Takstıl Menaa Mengurat Merkoeda Melemteka Mıgros Mfpa Mıtı Aku NergısHoldng NelHüdı u 690 059 124 064 064 930 162 0 56 115 0 60 059 900 142 123 0 64 9 35 151 Nst Ho dıng (Ysnl) 0 40 1940 1670 1950 1910 185 0 42 0 42042 Net Tur zm Nöt Turıznı jYeı NPtTşTolekom NuhÇımnio Nuro GMYO « a n Tekstll ümuksd Otokar Oysa Çımento Oz F uns Fact 040 037 0 67 040 0 75 0 71 29 25 2800 2900 2850 B4IJ 8?0 815 830 320 306 320 J20 056 218 5 30 0 56 2 04 4 95 0 59 2 18 525 rıyle bır araya geldığinde yaptığı açıklamaya IMF'den ısejet yanıt gel- dı IMF Turkıye temsil- cisı Hugh Bredenkamp yaptığı açıklamada, " Bütçeyeyük getirmeden KDV'de indiıim yapıla- ma/. Seçici KDV iııdiriın- lerinin genelde butçeyi bozucu olduğunu ve iyi hir politika olmadığını duşunüyoruz. Hükümet bize yeni prngramda da- ha fazla KDV indirimi yapma niyeti olmadığını soyledi ve bu politikaya sı- kı sıkıya bağlı kalacağını umanz" dıye konuştu Unakıtan, dunkü top lantıda, KDV ındırımının ne zaman açıklanacağına ılışkın soıular uzerıne, "En büyük zamanlama butçe disiplinidir. Benim için bütçe hassas ve Tür- kiye bütçesi hâlâ açık ve- ıenbiı üİkc. labiibu büt- çe disiplini elverdiği ölçü- de bu iııdirimlerc devam edeceği/. /ihnıyet olarak biz vcrgilerin indirilerek daha fazla toplanacağı fıkrindeyİA Bütçc disipli- ninden de va/geçnıeyece- ğiz. Denge bu. Kıırumlar vcrgisi indi, daha fazla topluyoruz" dedı Unakıtan, KDV ındın- mı konusunda IMF'nın ıtıra/larının anımsatı Ima- sı u/erıne de "Illa 'falan problem "}U ı îekılde çozu- lur' diye tek bir çozum üzerinde dumıak doğnı değil. Her türlü çözüme açık olmak la/ıııı, biz dc öyleyiz" dıye konuştu *§rcelo Group Eresin 'le m IstanbuVda Kresin Tupkapı Oteli'ni 12 yıUığına kiralayan İspanyol otel ziııciri Barcelo Group, düzenlediği "İspanyol Gastronomi Haftası" ile hi/nıete girdi. Barcelo Eresin Topkapı Genel Müdürii I nrique Acrich dü/enlenen basııı toplaııtısıııda, önümü/deki iki yıl içerisinde Türkiye'de 7S milyon Euro yatırım yaparak farklı turi/ııı bolgelerinde be; adet otel açmayı plaııladıklannı söyledi. Barcelo olarak ilk otellerini 1962 yılında Mallorca'da açtıklannı ve bugün 16 ülkede toplam 140 otellc hizmet vcıdiklerini belirten Acrich, u Bugüne kadar global olarak edindigimiz tecrübeler ile Istanbul'da İspanyol kültürünü en iyi şekilde temsil edeceğu" dedi. Minicargo Tofaş'a döviz taşıyacak Özaydınh: Anlaşma 6-7yılda 1 milyon araç siparişi anlamına geliyor Ekonomı Servisi- Koç Hol- dıng Ust Yonetıcısı (CEO) Bulend Özaydınlı, Fıat, PSA Peugeot Cıtroen ve Tofaş ara- sında ınızalanan yenı hatıt tı- carı araç Mmıcargo uretımı- ne ılışkın anlaşmanın, To- faş'a, 6 7 yılda 1 milyon adet aracın kesın sıparış edıldıgı anlamına geldığını soyledi ^ ın M olağdiı genel kurul toplantısına katılan özaydınlı, Mı- nıcargo projesiyle ilgılı so- rular uzeııne, 350 milyon Euıo'luk yatırımın başladı- ğını, 2005 ve 2006'nın Mı- nıı.drgo yatırımının ılk yıl- laıını oluşturduğunu kay- dettı Özaydınlı, Mmıcargo üretımının başlamasıyla bırlıkte Totaş'ın tam kapa- sıte uretım olanağına kavuşmuş ola- cağını, bunıın kârlılığı onemlı olçu- de po7itıl yonde etkıleyeceğını vur- guladı Genel kurulda, Fıal SpA ve Fıat Auto SpA Ust Yonetıcısı (CTO) Sergio Marchionne, Iveco Ust Yonelıcısı (CEO)PaoloMonfe- rino, Tofaş Yonetım Kurulu üyelı- ğıne seçıldıler Genel kurulda 2004yılını 33 mil- yon 697 bın YTI net donem kâny- lakapatan lotaş'ın, ortaklannayu/- de 6 66 oranında ve toplam 30 mil- yon Y1L nakıt temettu dağıtnıası- na karar venldı 1430 1360 1420 1420 ParkEI«rkMadencıllk510 1 42 130 Parsan 3 7? 111 05 1 16 101 570 410 298 g Penguen Gıda (Yenl) ParaYal Ort PsraYai Ort (Yen) Petkım PstniOlısı pımaş Pna Enteore t t ve Un 110 PnarSu P nar Sui PıellıKablo Polylan Hay bıgona Sabal Pduldiıa 5abahYayncılk Sabancı Hûld ng Sanko Pazartama Sarkuysan Sasa Dupont SoçukGıda berveKrtasyp Slaş Sodn Sanayıı Söktaş Sünmezfılament Şaker Plllç şekdrbank Şışe Cdm T DemltnSkum TTubog T Kalkınma Bank T1KB TaçYatrımOrt 102 110 0 98 390 2 76 104 188 150 211 144 510 3 70 112 108 116 101 4 06 310 111 2 0 J 160 2 19 134 4 72 340 1 11 104 110 099 3 92 304 104 190 150 215 0 J 7 2 07 5 08 0 70 1383 563 137 4 79 3 54 110 104 113 100 4 72 7 45 095 517 439 201 545 4 04 385 271 397 299 106 192 153 215 3412985 3 759330 784184 164 067 15280* 76958 36 626 101 380 52 462 1505644 748168 I9 825 6 181 004 245 780 660 62 1 125933 149920 45 486 3627 843 308618 300909 147 577 177 921 69799 100 110 105 5 41 106 399685 3 80 438 366 186 121 078 126 4 22 3 54 175 113 0/5 123 4 34 3 64 188 120 0/9 125 4'8 3 54 182 114 0 79 124 228 (28 215 5 79 -128 358 182 116 201 191 198 192 2100 19S0 2140 2050 104 10/ 105 456 432 Tat Konserve Tak ArtTurzrı Tekatı F nangal K r lekstlbank Teacü Klpa Tlrs Kutun To)a»Olo Fab Toprak Fln Klr 3 32 4 66 4 32 5 80 290 4 06 169 211 474 071 112 1 28 0 77 1 59 1 24 4 4B 1 95 238 2036 106 312 316 4 54 4 14 545 280 378 164 203 424 3 22 330 510 430 5 80 2 92 404 169 213 4 /4 071 318 3 24 4 62 416 5/0 292 4 02 16/ 206 4 24 237 1056 101 111 105 6 25 23 90 2260 2430 2390 208 217 173 205 165 1rab!onspor8port«Yal515 4 75 TrakyaCan ' 4 04 ™ Yat Ort 162 TukasGıdaSan 108 Turcas Patrbl 7 30 Turkcel 885 372 146 100 835 206 215 173 570 4 04 161 107 7 50 203 2 06 166 515 3BB 149 101 /00 8 40 240 5 07 4 05 3 96 602 4 40 316 1?l 4 64 4 20 557 2 85 3 94 166 206 4 41 0 70 105 2383 200 210 H 9 525 190 153 102 714 8 53 31 586 422 396 571 11(955 815482 164069 69 472 62 242 39 381 60905 37 859 6118010 4 075182 389 467 57149 308900 3 487 531 8078 4101745 581123 208405 50 0b3 1133483 45954 128 336 106P731 109593 11264 86i 500153 232 740 2B9 552 460380 İÇECEK SEKTÖRÜ RENKLENDİ Tuborg ıki yenı eneıjt ıçeceğıyle ptva- sava gııerken Funta, şışesmı \enıledı Çıkardığı elma veieftulı uıomulı etıeı tçeceğı I1 )' ıle alkohuz ıçkı seklo- runegıren Tııbvıg urunu ıle Fuık ıçecek sektorune harekel %etııme\e hazıılanı\oı Yenıledığı şışettyle promosvon kampan\usı duzenleven Funta' 500 mılılıtıelık paketleı - dekı portakal ve lımon <,e^ılk'inle safışa su- nuldu kampanyada 2 lıtrelık Fanta ştşeleı ın dekı bedava vazılı kapaklaı ı getırenler venı ambalu/ındakı Fantalannı alabılecekler ECZACILAR FUARDA BULUŞUYOR Turkıye'nın tek eczaalık ıhtnas fuarı olan 4 LllımılhczacıhkFuarı LulflKır dar Rumelı Fıuır Merkezı nde dıtzenle- nen torenle açıldı "Çağdaş bır ıılke, lağlıklı bır toplum " temaı>n lcı düzenle- nen fıuır, eczcu ılara dtmyada ve Turkı- ye 'de eczac ılık sektonıne yonelık lum ge- himelerı vakından ızlenıe jusatı sunacak Fuara 10 bın sağltk persomlının katıhmı bcklenıyor Turkıye ELZULI Kooperatıflen bırlığı kmıfından duzenlenenfuar, bugun 10 00- 20 00, yarınıse 10 00-19 00saatlen arasındaaçıkolatak TÜSlAD UYARDI Büyüme yatınma dönüşmedi BIJRSA (Cumhuriyet) - 1 urkıye Sanayıcı ve lşadamları Dernegı (TUSİAD) Yonetım Kurulu Başkanı Ömer Sabancı, ekonomıdekı lyıleşmenın ıstıhdama ve yatırım arliijina donuşmedığını belırttı Sabancı, Gelir tdarcM'nın yenıden yapılanmasının kayıt dışını onlemek ıçın yetersız olduğunu kaydettı Bursa'da duzenlenen bır sempozyumda konuşan Sabancı, Turkıye'nın dış pohtikalara yon verecek bır sanayı stratejisınden yoksun olduğunu soyledi Sabancı, oncelıkle uluslararası gelüjmelenn Turk ekonomısını ulumsuz etkılemesının onune geçılebılmesı ıçın yatırım yapmanın cazıp lıale getirılmesı gerektığını vurguladı Türkiye'de yerlı ve yabancı yatırımları caydııan konularm basında kayıt dışı ekonomının geldığını dıle getıren Sabancı, "Hükümet kayıt dışı ekonomi ile daha radikal ve cesur uygıılamalar ile nıücadele etmedikçe, biz bu konuyu daha yıllarca konuşuruz, bir arpa boyu da yol alaınayız" dıye konuîjtu 5 KURUŞ DÜŞTÜ Akaryakıtta mini indirim Ekonomi Servisi- TUPRAŞ, son olarak 5 Nısan'da arttırdığı benzın fıyatlarında yuzde 6, motorın fıyatlarında ıse yuzde 7 I oramnda ındırım yaptı Benzınler ıle nıotorının ratınerı çıkış fıyaünın duşurulmesının ardından, pompa fıyatları bugunden geçerlı benzınlerdc lılrede 3-5 YKr, motorınde ıse 4-5 YKr ucuzladı. Akaryakıt pompa fıyatları, serbestı nedenıyle dağıtım şırketlerı tarafından belırlenıyor YÜZDE 80.3 _ _ Kapasite kullanımı arttı Ekonomi Servisi - tmalal sanayıınde kapasite kullanım oranı mart ayında yuzde 80 3 olarak belırlendı Devlet İMatıstık Enstıtusu (DtE), Imalat Sanayıı Aylık Eğılım Anketı mart ayı sonuçlarını açıkladı lmalat sanayıı sektorunun geçen yıl martta yuzde 82 1 olan kapasite kullanım oranı bu yıl yuzde 80 3'e genledı tlk uç ayda yuzde 77 6 olan ortalama kapasite kullanım oranı ıse geçen yılla aynı duzeyde gerçekleştı İZNİK ÇİNİSİ DEFNE KOZ'LA VİTRA'YA TAŞINIYOR Eczacıbaşı bunyesındeJaalıyetgosteren Vıtrıı Ka- ro Seramık, Turkıye 'nın onde geİt'n tasarımcılaı m- dan Dejne Koz ıle larılıı Izmk çımlerınm desenle- nnı gıımımuz yorumlarıyla karo yıızeylenne y yansüıyor Defne Koz tarafından karo sera- s mık, yenı cam ve cam seramık tekmklen kullanılarak yenıden yurumkınan îznıkçı- m karukın, rcnklerı, dokuları, geametrık duzenlen ve motıflerıyle dıkkat çekıyor El ı^ılığme has dmarlılığı kaybetmekvzın çağdaş teknolo/ılet ıle serı olarak ııretılen bu karolar, do- kuiuyla geçmışı gıınumuze taşıyor Ûncekı Hısse Adı K; Tupraa ıpanış 1/50 Turk Ekonom RinkTS 710 Turk Hava Yol ar Turk Traklûı Uk Konipk-uyon llşak Soram k Uzf Makıne Ulker Gıda Oml Tarım Urı r Unye L. mento VakılFıı Kr Vak t Gırışım VakılGMYO VakılYal Ort Vakko Tekstı Vanet Varllk Yal Ort Veslel VıkııuKaOt YapıKrpdıFın Kr 580 7 00 31? 4/4 148 206 4 04 0 49 149 202 815 565 268 2 1 134 175 515 112 211 Yap Kred Korav GMYO1 96 Yipı Krod S gorta Yap KredıYat Ort Yap ve Kredı Bank Yataş Yatrımfın Yat Ort YjzıuİjrHukJna Yunsa Zorlu Ener|i 217 093 5 55 102 140 35 J0 128 4 2fj En En Düşuk Yüksek 16/0 6 70 540 6 70 2 84 4iu 137 192 3 74 0 45 1 41 196 790 520 264 2 01 121 158 4 62 102 202 183 203 0 87 530 093 136 34 0ü 121 )% 17 40 6 95 5/5 690 312 4 70 151 206 4 04 051 49 200 8 35 5 70 111 213 114 178 510 120 2 09 194 215 093 550 102 143 J5/5 127 4 24 2. ULUSAL PAZAR Altınyunus Çeşme Bıri \t Mensı rai Boyasan Tekstıl CamMollitıkHız tae Prof 1 Gedik Yat Ort Ipek Matbaacı ıh 31B 189 048 665 16 70 146 092 LalaqeAslarıÇmento6i Qü MegasBoyd Mefemt r Petokentîurzm SÖnmBZ Pamuklu Şekerf n Kır Tumteks Cözaltı 215 180 1560 125 162 0 8/ 304 190 046 605 1600 1J4 0 89 58 50 2 09 169 14 40 115 175 0 73 Pazarı Abanatlektromekank 100 Dogunan tqs OMYn Gorta j l MokınaTıkın RaksElektronık RakaEvAlell» Trnni, rk Holrtıng 210 0 37 210 0 34 0 81 İ20 0") 0 95 189 034 031 0 78 480 C'6 316 192 0 49 6 60 1690 1 4b 094 6150 121 180 560 126 182 088 099 206 035 034 082 50O 0 29 Kapanıs ı/ıo 6/5 550 680 290 456 1 44 196 3 7B 048 143 197 B30 5 70 2/0 201 1 ^5 168 490 1 13 2 03 188 208 091 5 40 093 137 3500 124 398 310 190 047 6 1j 16 80 1 15 092 5950 222 171 1560 uı 178 081 097 195 035 0 32 081 485 028 MERKE BANKASI KUBLABI 16teüH2005 YATIRIM FONLARI Yenl Ekonomi Pazarı 2 60 2 46 2 58 2 53 •/• 229 493 617 266 705 380 2 70 4 85 644 204 403 2 48 184 088 0 75 563 6 71 400 4 85 089 3 79 510 415 215 2 70 882 214 141 313 657 2 52 0 53 2 08 7 52 060 7 53 2 46 3 26 500 ?40 220 6 90 300 714 541 586 S73 345 2 89 OrtFıy 1697 6 79 555 6 78 297 466 146 199 384 0 47 115 198 615 5 40 2 68 2 05 126 164 4 93 1 14 2 05 190 208 090 542 0% 139 34 97 123 4 02 307 191 0 47 624 1641 39 0 92 6040 219 173 1517 122 179 063 096 196 034 032 079 486 027 2 50 Hacmı ?1 568 807 1 106 549 7245943 1694 009 500 655 971 597 67 09? 277 739 2 706056 ? 061 380 202 531 45 908 493 j87 1076856 20 633 144 844 128849 15 379 12 315 509 1829002 11)150 361996 ?97 779 302 432 9602797! 165 972 176613 1642 355 50 83J 340 216 46 490 1912 131 691 35 238 91520 85 741 694 883 406962 330 071 215 726 97 338 107 467 319 676 403 137 4 255 39 211 101 498 45 323 16221 3621 67 285 912 262 ctaısl DÖVİZ AUŞ SATIŞ ABD Doları Avııslnly ı Doları Dıııımırkı Kronu r/uro Ingıli7 Stcrlını Isu^reFnneı kvtı, Kıomı Kanada Doları Kuveyl Dınarı Norveı, Kroıııı Suııdı \rıhıstın Kıvilı lOOJaporıUnı I Yenı Israıl Şekelı 1372? 10522 I) 21(>vl I 7611 1 1132 0 IW)4 I 1041 4 6605 0 21174 (I «,70 i I 2Wıl) I 17X'f 10191 0 21770 17716 2 i')K(] 1 140S 0 19291 I IO')1 4 721') 021518 016767 I ^744 EFEKTİF AUŞ SATtŞ 11810 10651 023825 17741 2 6019 1 1422 0 19137 11115 4 7927 021%7 017041 12792 (MI987 15 NİSAN 2005 FonAdı DunkuFıyat Fark FonAdı DiınküFly.it Fark FonAdı DunkuFlyat Fark FonAdı DünküFlyat Fark FonAdı Dünkü Fıyat Fark I 1711 i 0474 0 23637 17619 1 H15 019081 1 1002 4W06 0 2I15 1 ) 0 36426 12611 0 10427 AllrfrONLAR FonAd DjnkuFyat GunFark DeoskenFonla rsvfmSolAlDejFon 001315! 031% Befider Men (A) Den Fon 0I5S194 0 25% Anadulubank (A) Deü Fon 0014B90 012% ZraatBanfAIÜMFon 7462227 0?0% Teb(A|DeJskenFon 0010991 034% OyakYarKu W Û Fon 0619209 038% Denıbank.(A)Daa Fon 0122959 040% Eczac bas W o 3 Fon 1735913 043» GotalMen(A)MFon 16491233 043% TekstIMenİA]Değ Fon 003152? 047% lsvçreHaySa|A|WFon 0015642 04/% PamukbankjAİM Fon 0041264 048* Şekerbank lAltÜ Fon 0189398 049'/. HSBC Bank (A) DeS Fon 15464/44 Acar(A)De5rA bBank(A)Ma MakFon 001/322 254% Zraat Ban (A) MKB 30End FonuO009082 263% Garantı Ban (AıUtt Fon 001034/ 2/0* KovbıklAlttOFon 0852/43 HSBC Yal A) U30 Fon 0027839 \i Bank (A|0Mal Fon 0018249 Denzbank(A)0100Fon 001822/ Ak6ank|AıU30Fon 0016453 Yap Krea Yat (A) U30 Fon 0015723 GobalMaı(A)O100Fon 0012536 \i Bank (A) 1)30 Fon 0012660 FnansbanktaJorakl 5946003 OyakbanklA)U30Fon 0023835 Afa(A)U30fon 0020451 050% 0165190 055% 0128389 082% TurkıshYat'MFJeg Fon 0024485 0/0% NurolHen(AJWFon " '""' HakMen(A)DeaTon TacrbMen(AJMFo Afa (A) U30 Fo 00205 DsYal Men DeSJA) 1)30FonOOmii Vktak(AIU30F 0112166 ZtaatYaKAIÖejFon Sanko Men (AıDefl Fon 0J48/17 072% 0643301 072% 028/020 0/5% 0050/59 076% 0023599 07/% ÇAPRAZ KURLAR ) ABD Doları 13020 5 8010 12090 71472 10820 12430 64081 37504 Irjtfi ilngS IKuveyl ••1 Avuslralya Doları Danımarka Kronu Isııçıe Frangt Isveç Kronu Japon Yenı KanarJa Doları Norveç Kronu S Arab Hıyalı 12848 ABD Doları 18841 ABD Doları ) 3 4244 ABD Doları Bişkpnt Men (A) [Jefl Fon 001061b 0/8/. Borsa .....[AjDâFon '5«3225 078% Global Men [A) Deö T Reıs Fonu0134191 078% ş ( ) KaIıınmaBan(A Glbl M (A) Koçbank (A) tı YalırtnFınansJ Fnan5Yat(A)Dj kBankAlMFon fSKBiAİDegTon Garant Ban A Oze B r 1049/239 0/8% 0228950 080% 0045332 086% 2338/19 086% 0028418 090% 0010734 •"- SEHBEST PİYBSA ) ALIŞ SATIŞ ABDDolan Euro 13690 13730 17630 17680 IngılızSterlını 25720 IsvıçreFraırçı 12800 11400 24A»arAltın Cum Altım 1875 1885 12300 12600 SECELlK FIİ7LER 1500 /üunluK Hepo 1516 Ah Anı o Bank N V (A) Deö FonO 016235 Ö 91 % Ata Yat (A) W Fon 0121598 098% Garant Men (A) DeJ Fon 0039615 098% Strateıı Men (Af Deû Fon 05/9954 100% Yap Kr*J Ya1(A.)Deo Fon 0064155 102% firanlBinlAIÖerjTu 193o853 109% Akbank(Alüel. Fon 0030034 111% DundasUnufDejFonu 0009210 112% Oşbank(A)DeaFo 26843928 119% Zraat Ban lAjtaBaşak Fon 0009866 124% AbaiklAlDeiFon 1118703 FnansbankAIMFon 9 4 ! CKedveKaıkBan(A)lM 001 KocYat (A)Crıe Portfov 003 BankEurora(A)Dsfl Fa 0014139 0395489 004173/ 5441245 0024600 0044456 2% 127% 136% 40% 149% 153% 153% 154% 158% 163% 0044456 203% 0006855 117% !arant6an(A)U100Fonu 0377146 252% Ds J) Vaktak(AIU30Fon HsseFonlan HSBCYal (A)H«aFon Tekstılbank(A)Hsseronu KoçDank|A|H$seFonu Oyakbank (A) Hıssc Fon GedkYat|A|HsseFonu 0023390 KalknmaYat (A)HısseFonu 0021125 Denızbjnk(A)HsseFon 0058584 TSKBIAIHsseFon 056 Akbank Alllsse Fonu Teb Yat |A] Hısse For u AbanklAl Hısse Fonu YKBIAİHsseFmu Iş Bank (A|Hsso Fonu Fnansbank IA| Hısse Fon AkYat |A) Hısse Fonu BzmMenM |A[Hiseta 0013454 fnter Yal (AIHsse Fonu 014950 ı st rak Fonları IsBanMAIlslıakFonu KocYat (AllstırakFonu Akbank (A) SabHlstr Fonu KarmaFona Defl zbank |A) Karma Fon EracbaşılAKaımaFon ZraalBan A Karma Fon Teb IM Karnta Fon EvgnttalAI Karma Fon Ata Yat IA) Karma Fon HakbanklA) Karma Fon Koçbank (AIKarmj Fon Akbank (A) Karma Fon Gedık Yat (A) Karma Fon Tac rier Mrw (A) KarraFon Yapı Kredı Yat (AİKarma Garant Ban (A| Karma Fon Fnans Yal [A| Karma Foı 0035/19 ş Bank (A) karma Kum Fcn 0034232 InterYat (A)KarmaFon 0426950 2/4% 274% 2/4% 280% 282% 284% 284% 287% 291% 2%% 303% 306% 311% 022435/ 123/3/6 0247010 094D5V 0023390 00225 0017056 0444201 0015359 0020538 0016004 13/56850 0019508 0019768 10545543 0099034 00244/6 0182825 0039820 0029342 1109081 0250529 6/66718 12412454 00266/4 0034499 0220231 0105443 0282422 14832741 0035/19 32 Gk>baMen(A)Kam«Fon 0027621 080% Acat(A)KarmaFon 0011355 101% Bavndır Men Al Karma Fon 0034/34 112% YKB(A| Karma Fon 0102690 119% Vak tonk (A| Karma Fon 0204544 120% Üielfolar AbnAmro Bank (A| Alarko 037264/ 032% (tek Yal (A) A abyak&eFon 0254199 058% Teb(A)GSDWFon 0163928 0/0% Koçbank (A) AianzOze Fon 0166072 0/8% YatrmFnans(AIResanÖ2el 0160185 116% AbankıAıAnadou&IFon 0048/43 130% Sektor Fonlar Akbank IA) Tekno Sek Fonu 0018695 103% AkbankİAİMalKurSek 00345/8 123% Garant Ban (AIMal Sek 0037/30 134% l F 0076/0 47% 0284279 06/2/01 0010113 50211782 ant Ba ( a Sek 00330 134% 0/4% AkbanklAllm Sek Fonu 00176/0 147% 084% 094% 108% 11/% 118% 118% 118% 125% 129% 139% 147% 148% 1 » 163% 148» 160% 171% 02/% 039% 050% 053% •«54% 055% 055% •05/% •065% 066% •070% 072% 0/3% 0/4% 074% BızmMcnDetj(A)lnjaat 0009544 YBMKFonlar 161% 006%YKB |A) YBMK fonu 7379238 ..... GarantıBan(A)YBMKFon 0022698 158% BTİPİFONLAR DeJşkenForlaı Ekncıler(B|De8Fon 1515453 010% UobdMengİMFon 0085983 003% TabYal |B)W Fon 02/9721 003% Fınansbank|B)DcJFoı 0013680 002% Et Men(B)OeİFon 0041421 002% NuroMenKJBIOecjFon 0024B44 002% Koçbank (B)Değ Fon 023980 002% Teb(B)DeğsKerıFon 0107325 001% EczacıbasıHOM fon Ged k Yal (B) Değ Fonu TsbYat(B)Deö Fon HSBC Yat (B) Değ Fon Garant Men |B| DeS Fon 0055/34 SekerYalMenBtaFon 0011090 001% Pamukbank (B) Deö Fon 24182411 Haltaık(B)DBöFon 001% 0/50299 000% 0246292 000% 0485125 000% 001% 001% 001% 002% ZfaatBanİBİEkM Fon 365İ6942 002% Anadol bank (B| Değ Fon 0014357 002% 0566446 003% 0551092 005% 4806695 006% 0164029 007% Teklenoank(B)WFon Ata Yal |B|DM Fon Tekslıbank(BfDe§ Fon 1şYjt(B|DeöFon Fnans6ank0zunVadelı(B| Acar(B)DeiFon FonO 010425 007% 008% TSfelBIÜM Fon Akbank BlDeS Fon M ıgbank (B)Değ Fon ZıraitYatHOM Fon is Bank (B) Değ Fon . . . Teb Yat IB) Buyume Am 0e§ FonO 010932 012% GıanlıBaıBDegFon 254/0256 Koçbank (B) uze Bank Buy 0010163 IsuçreHay SıgJB} Değ Fon 0014/59 Garanl Ban TOBr Yon 0010873 Akbank OzelBankacıiıkB 0011155 AbnAmro Bank NV B ) W 03691/5 VaklbankfBJDeû Fon '"""""" Den zbank (B)DM Fon Abank|BjrJeö_Fon DundasUnluMDejFon KalkınrnaflanftrJMFon 10 399165 lnterYat (8)Değ Fcm 0021937 Karma Fonlan Iş Bank (B) Karma Fon 0015123 Ukrt Fonlar DşYat Men Defl (B)LM 0012862 Anadobbank|lıMFon 0056350 Iş Bankası (Bl Buvuk Bırevsel 0010163 Halbıkfilkfton 0013/06 Oen zbank |B| ükrl Fon 0221312 ZraatYatHUMFon FnansYıtıBjLıkıtFon Sanko MenJlLıkt Fon Vakıtaklffilnternetükıt 5244/84 Fındnsbank (Bt Lıkıt Fon 29292146 KocYat B)LkrtFon 0018860 Abank (B) L klt Fan 1320260 ParkRayJam (HlLkrt Fon 0045928 DışbankHLkıifon 93839784 ÇKredıvBKfllk Ban(B)Lıkıt 00115/9 rsBank(8)lnl ükıtFon 2539984 Halk YatTö) Lıkıt Fon 0020204 Akbank (B|lkl Fon 105/926/ Stralg Mm Dej BLıkıtFon 0012269 HSBC Bank (B) [ıki Fon 17694333 YKBIBJ Lıkıt Fon 105013188 ZraatBan (B)LktFon 43837258 YalınmFnanslB) Lıkıt Fon 0236651 OyakbdnkBLıkıİFon 23814624 ftvıçreSg (EİJLkıtFon 0216509 TeklenbankB ükıtFon 0757923 YanKradıYalBLklFon 0616936 BankEumpalBJLktFon 0013488 Garant Ban (B) Lıkrt Fon 42563243 Koçbank (Bl Lıkıt Fotı 0073092 Ala Yat (Bl L krt Fon 0142731 Bayındır Men (B) L kıi Fon 0504220 Şekerbank (Blükıl Fon Kalkınma Ban (B| ÜkıtFon TrtBUIFon fczactaşı(B|ük*Fon Tac tier Men (B) Lıkıt Fon VakfakBLMFon 6336/90? 001/82/ 0014296 1 770110 2261113 OÖ10107 16024642 013% 013% 013% 015% 015% 016% 016% 023% 024% 024% 0'7% 030% 043% 044% 029% 003% 003% 003% 003% 003% 003% 003% 003% 003% 003% 003% 003% 002% 002% 002% 002% 002% 002% 002% 002% 002% 002% 002% 002% 002% 002% Ekın*(B|LktFon 0087/70 002% GobalMenlBUıkıtFon 0025820 002% 1SKBIBI ükıtFon 0922733 002% Tekst taık(BJL«Fnn 5400391 002% Pamukbank IB) L k I Fon 3/485905 002% s Bank (BILki Fon 70689537 002% lnterYat (B)LıkrtFon 0017208 002% Turkıshbank(B)LktFon 001/292 002% Meksa(B)LktFon 0023505 002% Ozei Fonları AbnAınrob\ıkNV(Blleks 0089899 023% Tahv veBono Fonlan Garant Ban BOzelB Yo Şub Fu obond T/B Fon 000994J 0/0% 9)T/B(Ebonrj)Fon0009161 043% BIT/B 0009996 014% )T/BJEbond) 0023742 014% 3JT/B(USD 0010091 005% BlHulForıı 0'348'f 003% .ık (B) Tahvı 001862J 001% fczacbas0TatıvveBono 0010326 001 % feBink(B)Tah»Fonu 28992143 001% BakEuopa(B)IahvlFonu 0015080 TSKBIB)Tab»İFonu KocVat(BTataFomı HSBL Bank (BITabnl Fonu YKB (8) Tahv Fonu F nansbank (B) Tahv Fonu Yapı Kred Yal BTahvl Teo Yal (B)Tabvıl Fonu Zııaal Yat BITahvıl Fonu .015080 3051910 00346/b 0057/28 30904984 0233700 _.. ,., . . J 6656/3 Garant Ban İBlTahvıl Fonu 89973131 HSBC Yat (Bjt/BFon KoçbankJBlîahv Fonu Akbank |B) Tahv I Fonu lankBuy,' 0134W 1 539156 5372276 0012943 0011637 4 840450 34109869 0074930 Is Bank Buy Amaç (B)T/B Şek«bınk(B)T/BFon Teb (B) T/B Fon Zıraat Ban (B) Tahv I Foı u Oyakbank (B| Tahv I Fon YatnmFnans (B)Tahv Garant Ban BOzelBıt Yon 0010/15 Kalkınma Yal (B)Tahvı ve 00/1264 A6ank(B)Tahv Fonu 0032370 Vak Ibank(B) Tahv IFoıu 131663919 Garant Men (B) Tahv I Fonu 3/64382 Ata Yat (B)Tahvl Fonu 0019205 HalkbsnlıİB] Tahv I Fonu 18415841 W W W . F O N B U L . C O M Dışbank (B) t F. DiYatMenDe«(B|T/B Turkıstıbank (B) TB Funu YBMKfonarı Ata Yat BYBMK Fonu Oyakbak(B)YBMKFonu A A BİLESJK CrJOEKSI AA(A)TİPENDEKS A A (8) TIPİENDEKSİ 7/130543 0013578 0012143 0020785 573050 319302 B138/5 003% 004% 004". 005% 006? 006% 006% 006% 007% 00/% 007% 009% 009% 010% 010% 012% 012% 013% 015% 016% 01/% 018% 025% 032% 033% , 036% ! •041% 102% 101% 019
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog