Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15 NİSAN 2005 CUMA 18 SPOR spor@curnhuriyet.com.tr Lacivert-Beyazlılar, çeyrekfinal3. maçında Panathinaikos 'ayenilerekAvrupaLigi 'ne veda etti Efes'tenburaya kadarPanathinaikos: 84-Efes Pilsen: 76 SALON: OAKA (Atina) HAKEMLER: PetrSudek (5) (Slovakya), iztokRems (5) (Slo- venya), CanlJungebrand (5) (Finlandiya) PANATHtNAİKOS: Lakovıç (8)22, Papanikolau (4), Ibrahim (7)15, Tsartsaris (5)4, Bathla (5)7, Diamantidii (5)6, Alvertıs (6)11, Kalaitzıs (4)2, Scepanoviç (6)8, Femerling (6)7, Bcater (4)2 EFES PfLSEN: Solomon (6)12, Mustafa (5)8, Domercant (7)17, Nikoliç (4)2, Ermal (5)5, Prkaçın (6)10, Kaya (4)2, Ender (5)5, Kecman (7)15, Cenk 1. PERİYOT: 22-17, İLK YARI: 48-39, 3. PERİYOT: 72-52, 5 FAULLER:Prkaçın (34.03), Ermal (38 37), Mustafa, Solomon (Efes Pilsen), 1. PERİYOT: 22-17 SAMİGÜREL ATİNA - ULEB Erkekler Avrupa Lıgi çeyrek final sensı üçüncü ve son maçında Iifes Pilsen, deplasmanda Yunanislan'm Panathinaikos takımı- na 84-76yenilince dortlıi fınalın uza- ğında kaldı llk periyodun 4 dakıkası hariç üs- tun oynayan Panathinaikos, son çey- rekte oldukça terledı Ermal'le iki hücumdan boş dönen Lacivert - Be- yazlılar, Domercant'ın üçlüğüyle 4. dakıkayı 9-1 önde geçtı. Bu dakıka- da coach Obradovic, Papanika- lou'yıı kenara alıp Diamantidis'i oyuna soktu. Pota altından sayılar bulmaya başlayan ev sahıbı takınıa karşılıİc Efes antrenörü Oktay Mah- nıudl, savunmada dırencı artırabil- mek ıçın Nikolic'in yerine Kaya Pe- ker'i sahaya sürdü. Lakovic'in uçlu- ğüyle İbrahim'in kntık sayılan E- fes'in dırencını kırdı ve ilk penyodu Panathinaikos 22-17 önde kapadı. tkıncı çeyreğe Mustafa Abi'nın yerine Ender'le başlayan Efes, Di- amantıdis ve Lakovic'in serbestatış- lanyla farkın 8 sayıya çıkmasma en- gel olamadı. (25-17) Alvertis'ın üç- lüğü de skoru 28-17 yaptı. Yunan ekibinin sert faullen, temsılcimizin hücumda tempo kazanmasını engel- ledi. Dört kısayla alan savunmasma dönen Efes, Ender ve Kecman'la far- kı azaltmaya çalıştı, son sanıyedekı Solomon'un basketıyle de soyunma odasına 48-39 yenik indı Ikincı yanya Lakovic'in uçlugüy- le başlayan Panathinaikos, Ibra- hım'ın sayılanyla 22. dakikada far- kı 15 sayıya çıkardı (56-41). Morali bozıılan Efes Pilsen savunmada da toparlanamayınca aradaki fark açıl- dı 27. dakikada skoru 68-43 'e getıren Yunan ekibinde coach Obradovic, Ibrahim, Lakovic ve Alvertis gibı as- larını kenara alarak dinlendırdı. Mustafa Abi, Kaya ve Domercant'ın sayılanyla 8-0'lık s>eriyi bulan Efes, skoru 68-51 'e getırdiyse de son pe- nyoda Panathinaikos 72-52 önde gir- di. Son çeyrekte vannı yoğunu orta- ya koyan Efes, yaptığı başanlı alan savunmasıyla aradaki sayı farkını erıtmeye başladı. Kritık anlarda ge- len uçlükler de ev sahibi takımın pa- nığe kapılmasına neden oldu. Son periyottaki 24-12 'lik üstıinluk Efes 'e yetmedi. Sonuçta da karşılaşmayı 84-76 kaybeden temsilcimiz, dörtlü finale çıkamadı NOTLAR/ MURAT ÎLEM Prkaçin'e yumruklu saldırı # ATtNA - ULEB Erkekler Avru- pa Lıgı çeyrek final serisı üçüncü ma- çında istenmeyen sahneler yine ya- şandı Panathinaikoslutarattarlarkar- şılaşma sonrası sahaya inerken, o ka- nşıklık içinde kendıni bilmez birkaç taraftar Efesli oyunculara yumruk at- mak istedi. Yumruklardan biri Prka- cin'e ısabet ederken, Lacivert - Be- yazlı oyuncular soyunma odasına kaç- tı. # Panathinaikos - Efes Pilsen ma- çı öncesi salonda ev sahibi takımın bir taraftarının öldüğü bildirildi. Salon müdürü sdzcüsü Argiro Egglezou, "Maçın başlamasuıa bir saat kala 55 yaşındaki bir Panathinaikoslu taraf- tar, muhtcmelen kalp krizindcn öklii" dedı # Maç sırasında ulu önder Musta- fa KemalAtatürk'e ve Türklere yöne- lik hakaret dolu Türkçe iki pankart açıldı. özellikle Efes kulübesinin ar- kasındakı pankart oyuncuların mora- lını bozdu.Panathınaıkos Kulübü Baş.- kanı Pavlos Yannakopulosise hemeıı müdahale ederek pankartı indirttı. # Maçın hemen başmda kadrola- nn okunması sırasında Efes Pilsenlı oyuncuların üzerine önce patlayıcı madde, ardından su şişesi atıldı. La- civert - Beyazlı oyuncular ısındıkları bir anda elınde Yunanistan bayrağıy- la tribünlerden ınen bir taraftar spor- culara sözlü tacizde bulundu. Saha ke- nanna dek gelen kışıyi güvenlik güç- len uzaklaştırdı. Tansiyonu yiiksek maç sonunda Oktay Mahmııti sa- lonu iizünrii içindetcrkederkcn tribünlere asüan çirkin pankart büyük tepki gördü. (SAMIGÜREL) ÎL GÜVENLÎK KURULU Tribünde kiifre büyük ceza Spor Servisi - ll Spor Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası medyaya açıklama ya- pan Istanbul Valı Yardımcısı Ergun Gün- gör, "Artık küfredenin göziinün yaşıııa bakmayacağız" dedi Fenerbahçe-Beşiktaş derbısıyle tribün- de edilen kotü sözlere kameralı takip uy- gulayacaklarını belirten Valı Yardımcısı, "Küfre prim yok. 51 sabit 5 nıobil ve 4 de polis kamerasıyla toplu kiilür olaylannın önüne geçeceğiz. Federasyon da bu konu- da bize destek verdi. Tribünde kiifiir iste- miyoruz" diye konuştu Istanbul Valili- ği'ndekı güvenlik toplantısında Beşıktaş Yönetım Kurulu Üyesi BülentDerişıle Fe- nerbahçe Yonetıcısı ÜhanEkşioğluarasın- da Beşıktaşlı taraftann stada getırilmesi konusunda tartışma yaşandı. Deriş, Siyah- Beyazh yandaşların Saracoğlu'na toplu gelmelerini isterken flhan Ekşi ve Vali Mu- anuner Giiler karşı çıktı. Vali Güler, stada toplu taraftar getirme organızasyonlannın yasayla engellendığini açıklayıp konuya netlık getırdı.Ayrıca Beşiktaş'a 1800 bilet venleceği ve 2 bın 700 polisin görev ala- cağıaçıklandı Pazargünüderbı maçta ka- pılar taraftara saat 14.30'da açılacak. HAKEMLER AÇIKLANpT Derbi maç Demirlek'in Spor Servisi - Birinci Super Futbol Lı- gı'nde 28. hafta maçlannı yönetecek ha- kemler açıklandı Buna göre, Fenerbahçe ıle Beşıktaş arasındaki haftanın derbi ma- çında BülentDemirlekgörev yapacak. Sü- per Lıg'de haftanın maçlannda görev ya- pacak lıakemlerşöyle: Bugün. (20.00) Dı- yarbakır-Trabzon (Mustafa Çıılcıı) Yaruv (14 30) A.Sebat - G.Saray (SelçukDereB) (14.30) Samsun - Denizli (Zafer önder Ipek) (16.30) Kaysen - Malatya (Fırat Ay- dınus) (16.00) Konya - Sakarya (Serdar Tatlı) 17 Nısan Pazar: (14.30) Ankaragü- cü - B.B.Ankara (Cenı Papila) (14.30) Is- tanbul - G.Birliğı (tsmet Arzuman) (14.30) Ç.Rize - G.Antep (Cüneyt Çakır) (19.00) F.Bahçe-Beşiktaş (Bülent Demirlek). SPONSORLUK DAVASI Federasyon bir adım önde Spor Servisi - Futbol Federasyonu, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GS- GM) Sponsorluk Yönetmeliği ıçın açtığı davada şu an ıçin mutlu sona ulaştı. Danış- tay 10 Dairesi 'nde görulen davada Futbol Federasyonu, GSGM Sponsorluk Yönet- mehğrnın federasyon tanımlan içınden y- er alan "Türkiye Futbol FederasyomT iba- resinın çıkanlması ve 13. maddenin 3 fık- rasındaki ilk 2 cumlenın dışında kalmak amacıyla açtığı davayı kazandı. BASKET YORUM AHMET KURT Değer mi? Bu mudur spor? Düşmanlıklar yaratmak mıdır sporun amacı? Şu halımize bir bakın: Taraftarlar bırbirilerıni bıçak- lıyor. Kardeş kardeşi kırıyor, ülkeler birbirine girıyor. Neden? Sportıf(!) bir karşılaşma ıçin. Bir gösteri için... Evet, evet! Bir gösteri için. Bızi eğlendirmek için para alan profesyo- nel sporcuları izlemeye gıdıp, onlar için kavga etmenın mantığını kavrayamıyorum ben. Tiyatroda dövüşmek gıbi bir şey bu... Kadrolarında altışar yabancı bulunan iki takımın karşı- laşmasına ulusal motıfleryükleyerek kapışmak daha da ko- mikgelıyorbana. Zavallı fanatıkler! Efes Pilsen- Panathina- ikos maçının sonucu umurumda değıl. Zaten bu yazı da maçtan önceyazıldı. Gitmedim oralara... Doğrusunu ister- seniz: Ben, bu serinin ikınci maçını da izlemedim. Abdı Ipekçi'nin önüne doluşmuş, basketbolla ılgisız kalabalığı aörünce dönüp gittım evime. Televızyonu da açmadım... flk maçtan sonra Efes'li yöneticilerin yarattığı, medyanın da abarttığı yapay gerginlik, Efes'e ikincı maçı kazandırmış (ve belkı de turu getirmiş) olabilır ama "Daha kabuk bağlama- mış biryarayı kaşıyıp kanatmaya değer mıydı bu?" diye düşünmekten kendimi alamıyorum... llk maçta Atina'daydım. Olayları gördüm. Panathına- ikoslu fanatıklerın sıradan pislikleriydı yaptıkları. Yunanlı dostlarımın söylediğine göre Olimpiakos'a ve AEK'ye da- ha beterini yapıyorlarmış. Yani... Türkiye ile bir ilgisi yok- muş bu işın ama birileri, bilerek ve isteyerek, farklı yansıt- tılar tabloyu. Televizyonun yayını kesmiş olması da tuz bı- ber oldu. Ve başardılar: Ortam gerildi. Bu kez ne olur bile- miyorum ama son maç oynanmadan önce soruyorum on- lara: Değer miydi? Hakemler üzerinde baskı kurmak ıçin gerginlik yaratmak moda oldu. "Hakkımızyendi" diye ağ- layarak hakemlere ve federasyonlara "Bize borçlusunuz" mesajı iletiliyor. Son olaylara bakın: Beşıktaş basketbol li- ginden çekılebilırmiş. Neden? Çünkü bayanlar kupa fına- linde hakemlertaraftutmuşlar(!). Fenerbahçe'yı şampıyon yapıp Turgay Demirel'ın diyet borcunu ödemişler... An- kara Kolejı de basketbol şubesinı kapatacakmış. Neden? Çünkü hakemler kasıtlı olarak maçlannı kötü yönetıyorlar- mış... Ben bunları "Aman beyler! önümüzdeki maçlarda biraz dikkatli olun. Hatta elinizden gelirse bize biraz kol- tukçıkın..." mesajı olarak algılıyorum. Sokaktaki taraftar ise gerçekten hakkının yendiğine ınanıp geriliyor ve küfredı- yor. Kavga çıkarıyor. Futbolda adam öldürüyor... Akıllı ol- un gençler! Dolduruşa gelmeyin. Yönetici oyunu bunlar. Medya illüzyonu bunlar. Sizı kullanıyorlar: Dövüştürüyor- lar. Oysa.. Parayı siz veriyorsunuz. Patron sızsiniz. Onlar sizi eğlendirmek için sahada dövüşmek zorundalar. Yöne- ticilerin görevi de bu: Sızı eğlendirmek. Gidın maça.. Izle- yin gladyatörlerınizin savaşını. Alın paranızın karşılığını... E- fes birasatıyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Panat- hinaikos ve diğerleri bilet ve forma satıyorlar. Siz müşteri- siniz. Dövüşmeyin onlar için. Oturun, izleyin ve eğlenin... E--Posta: ahmet'<urt(S)turkbasket.com Yasa tasansı ile Uluslararası Futbol Birliği 'nin hakem statüsü ters düştü MHK yine baş ağntacak ARtF KIZILYALIN AK.P mıllet- vekillerince ha- zırlanan ve Mer- kez Hakem Ko- mıtcsı'nın (MHK) atamay- lagorevegelme- sinı ongören yenı yasa tas- lağının FIFA yonctmelık- lerine uymadığı ortaya çık- tı. Başkan adaylarından Kemal Ulusu'nun açtığı davayı kazanmaMnın ar- dından temmuz ayındakı seçimle işbaşına gelen Merkez Hakem Komitesi T F F H G O : 1 4 K İ Ş İ O L S U N MHK'nin sadece 3'u hakemhkten gelme 5 kişıden oluşlurulmasına ılışkin yasa önerisine hakemlerden tepki geldi. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcılen Derneğı Başkani Mustafa Çulcu, "Hakem dünyası MHK'nin oluşum şekline tepki gösteriyoı. Üye sayısı bölgeleri temsileıı 14 olmalı. Ayrıca hakemlikten gelmeyen, bu ışin rııhundan anlamayan kişilerin de kurulda bulunmasının sakıncaları olduğu söyleniyor. Sayın bakammız bu konuya yeni bir çözüm getirecektir'1 dedi. resmiyetini yitirme aşama- sına gelmış ve spordan so- rumlu Devlet Bakanı M.AIi Şahin'ın dırektıfi uzenne de AKP grubu bir tasan hazırlayıp meclıse sunmuştu Ancak FI- FA'nın hakem komıtesi oluşumıı konıısundaki yo- netmelik ve şartlannı ınce- lemeyenmilletvekıllen yi- ne onemlı bir yanlışa imza atmak üzereler. FIFA'nın 763 numaralı 'hakemlik organizasyonu' yonetme- liğindekı, "Hakem konıi- tesi, deneyimli eski maç görcvlilerinden (hakem) oluşması gereken özcl bir koıııiledir. Üyeleri, kulüp- lerleveya liglerledogrudan baglanlılı olmamalıdır. Ak- tif hakemler vc yardımcı- ları komite üyesi olmama- lıdır" ıfadesine karşın tasa- rı yasada, "5 kişilik MHK'nin 3 üyesi eski ha- kemlerden, 2'si ise hakem- likle ilgisi olmayan spor adamlanndan oluşur" de- nilmesi hakem dünyasın- da genış yankı buldu. Bu gelişmeler uzenne fiakan Sahın, 5 kışılık MHK'nin 9'a çıkanlması talımatıni verdı. Yine de yenı yasadakı MHK oluşumunun siyasi baskıya davetiye çıkardığı da iddıa edılıyor Beşiktaş TeknikDirektörü Çalımbay derbi öncesi iddialı: Bernabau olsa fark etmez CtHAN ÖZCAN Beşıktaş Teknik Direktoru Rıza Ça- lımbay, dcrbı karşılaşmasında galibi- yetten başka bir şey düşünmedıklennı ıfade ederek, "Bu karşılaşma hi/îııı için telafisi olmayan bir ıniicadele. Fener- bahçe'nin telafî şansı bizden daha fazla. Mutlaka kazanmamız gcrekiyor. Şıınu söyleyeyim ki, kafa- ıııızda beraheıiik bile yok. Sadece 3 puanı düşü- nüyoruz1 " dedi. Karşılaşmadan çıkacak sonucun şampıyonluk açısından belirleyici oldugunu dü- şünmediğini belirten Çalımbay, "Sadece avantaj kazuııılır ya da kaybedilir. Biziın 7 final maçınuz var. Bunlaruı ilkide F.Bahçe maçı. Öncelikli hede- funiz Trabzonspor'u yakalamak. Sıralamada bi- zim iisriinıüzdc yer alan üç takımın da pııaıı kay- betme ilıtimalı var. Ortada daha 21 puan sö/ ko- nusu. Hiç bir şey bitnüş değiF dedı Saracoğlu Stadı'nın atmosferinden çekınme- dıklennı belirten Çalımbay, "Saraçoğlıı'ndadeğil, Bernabau'da oynasakfarketmez.Oyunculanmda defalarca böyle ortamlarda oynadılar. Bizim için het hangi bir sorun olacağını düşünmüyorum" di- ye konuştu. F.Bahçe Teknik Direktoru Christoph Daum'u Rıza Çaumbay, "Atmosfer bizi etkilemez" diyor yakından tanıdığını, San - Lacivertlilerin etkili oyunculan oldugunu ve özellikle duran toplarla sonuca gittiklerini belirten Çalımbay, " Gerekli tedbirlerimizi alıyonız. Taraftannıız için kazan- mahyız''ifadesiııikullandı. Sergen'indurumunun iyi oldugunu söyleyen Çalımbay, Okan Buruk'ıın da görev verildiğinde başarıyla mücadele edece- ğinisöyledi. öteyandan Onursal başkan Hakkı Yeten yann mezan başında anılacak. Rehavete kapılmayın HlLMİTÜRKAY Derbı maça az bir zaman kala iki tarafta taktık ağırlık çahşmalara yervenyor Fe- nerbahçe son çahşmasını ma- çın oynanacagı Şükrü Saracoğlu'nda ger- çekleştırecek Alman teknik dırektör Christoph Daum, Alex'ın cezasının ta- maınlanmasıyla Kemal Aslan'ı yenıden yedek kıılübesine çekecek. Servet'ın yok- luğunda ise savunmada yine Deniz Barış gorev yapacak Futbolculann moralleri bir hayli yük- sek. Daum ilk kez bir derbı öncesi basına kapılannı kapattı Alman teknik adam tak- tik ağırlık çahşmalarda futbolculanna sü- rekli rehavete kapılmamalan için uyanlar- da bulunuyor ve her biriyle tek tek konu- şarak maça motive etmeye çalışıyor Çün- kü bu maç hata affetmez 414 gün sonra Şükrü Saracoğlu'nda oynanacak olan bu ilk derbının biletleri de hemen hemen tü- kenmiş durunıda.Buradan da anlaşılıyor ki maça çok büyük bir ılgi var. OBJEKTIF Dr. SEDAT HAYRAN Taktik Savasıl28. hafta ıle birlikte Feneroahçe ıçın zorlu maçların baş- layacağı döneme nihayet giriliyor. llk konuk ezelı rakip B i : şiktaş, yani Fenerbahçe'nin ilk yarıda yenıldiği takım! öncelikle rakibe bir göz atarsak; dış sahada oynadığı 13 maçta sadece 3 yenılgı almış. Dolayısıyla deplasmanda ba- şanlı bırtakım sayılır. Galatasaray yenilgisinden ben, son dört haftadır maç kaybetmıyor. Fenerbahçe'ye kıyasla psıkolojık açıdan da oldukça ra- hat bir konumda. Ayrıca Rıza Hoca ve yardımcısı Bülent Albayrak, Daum'u yakından tanıyor ve Alman çalıştırıcının mentalıtesını iyi biliyorlar. Beşıktaş, oturmuş kadro yapısı- na ek olarak maçın kaderini her an değıştirecek yıldız fut- bolculara da sahıp. Kısaca Fenerbahçe'nin şu ana kadar karşılaştığı rakıpler içinde ilk ciddı, tehlıkelı ve Saracoğ- lu'ndan puan koparabılecek güçte bir takım Beşiktaş. Şayunma futbolunun yanında rakipten top çalma özelli- ğini ön planda tutan Beşiktaş, derbi maça çabukluk, top kontrolü ve dar alanda çok pas çalışması yaparak hazırla- nıyor. Bu arada Rıza Hoca'nın, duran toplarada mutlaka ön- lem alacağı kesin! F.Bahçe'ye gelince; şu ana kadar sahasında oynadığı 14 maçın tamamını kazandı, yedığı 4 gole karşılık 45 golle ce^ yap verdı. Taraftar desteği ıle sahasında oynadığı maçlara iyi motive olup zaman zaman zorlansa da sonuca gidiyor. Daum'un özellikle duran toplar üzerinde takımı süreklı çalıştırması, Luciano, Servet, Nobre, Tuncay hatta Anel- ka gibı uzun adamlarının, rakıp kale sahasında hava topla- nnda etkılı olmaları Fenerbahçe için çok büyük bir avantaj. O nedenle Fenerbahçe, 6lü toplardan uzatma dakikaları da dahıl her an gol bulabılıyor. Takımların ligdekı konumları ve amaçları ne olursa olsun derbi maçının atmosferi oldukça farklı. Kontrollü bir futbol tercih edildiğinde golun geldiği da- kıkaya kadar genelde temposu düşük, golden sonra ise yuksek tempolu ve goze hoş gelen bir futbol sergileniyor. Eğer ış taktik savaşı şeklinde olacaksa, ki öyle görünü- yor, o zaman bu filmi biz ikincı kez seyrediyor olacağız. Çün- kü ilkinde Rıza Hoca Beşiktaş'a yenı geldiğinde, eski takı- rnıyla maç yapan Fenerbahçe'ye karşı telefonla da olsa tak- tikler vermiş, ancak Fenerbahçe o maçı kazanmıştı. Böyle düşünülürse Daum yine kazanacaktır. Ancak şımdi rakip Be- şiktaş ve Rıza Hoca da artık sanal ortamda değil, kendisi Saracoğlu'nda olacak. Bu kez şartlar biraz daha farklı... Bu maçta; gayet sakın, planlı, takım halınde konsantras- yon bütünlüğünu sahaya iyi yansıtan ye maç sırasında ra- kıbin taktik varyasyonu karşısında geriye duşmeyen, yıldız oyunculannı doğru yerlerde kullanan, takımını bu maça iyi motive eden hoca kazanacaktır. Bir tarafta yerli hocalar içinde genç yaşına rağmen ba- şanları ve ıstikrarı ile guven veren Rıza Hoca, diğer tarafta Fenerbahçe takımına oynattığı sıstem kurgusu ile sürekjf eleştıri alan ama maç kazanma stratejisini de oldukça İyi bl- len Daum! Ayrıca verilen taktıklerı sahada uygulayabilecek futbolcular. Bütün bu veriler toplandığında ortaya taktiks^l önemi olan bir maç çıkıyor. Fenerbahçe kazanırsa şampi- yonluk şansını bir hayli güçlendirir. Ancak yenilgi durumun- da lige yeniden heyecan gelir. Beşiktaş'a gelince; o, yense de hoş, yenilse de! Sadece taraftarlarına mutluluk ya da hü- zün verir hepsi o kadar. Şımdi diyeceksiniz buruk sevinç ne- ye yarar ki? Ara sıra teselli de lazım 1 - +*t-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog