Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 15 NİSAN 2005 CUMA 12 EKONOMİ 14 İÜ8Jİ1P05 Önceki En En Değişım Ağıtiıklı Işiem Kapanış Düşük Vûksek Kapanıs % Ort.Fiy. Hacmi Aoıbadrjm Safllık Adana Çımenıo (Al Adana Çlmento B Adana çımento (C) Adel Kalamcılık AFM Fllm Alyon Çımento Ak Ydl Ort Akal Tekstıl Akbank Akenerıı AkınTekatıl Aksa Aksıgorta Aksu Enerjl Aksu Ipllk Alarko Camer Alarko OMYO Alarko Holdıng AlcatelTeletai Alfa Monkul nr.j Alkım Kagıt Alkım Kımya AHematll Yat Ort AltemalılBank AllınyaJ ANınyıldız AmdoluCam Anadolu Ffm Anadolu Hayat Anadolu Isuzu Anadolu Staorta Arat Tesktf A/çolık Arena Gılcjısayar ArsanTekatıl Affllsan AtaYatOrt AtakulaGMYO Atlarıtıs Yat Ort AIİJsYat Ort Avlı/rıSlı) AŞ AvrasHYal Ort Ayon cnerjı Ayqaz Bak AmhaıaJ Banvıt Batı Çlmento Datıiftke Çımento BskoBekiraıık Bnrdan Tokstıl 4 72 264 0/8 232 845 4 86 4 52 262 076 223 800 506 4 72 2 64 079 234 860 79500 76500 82500 76500 116 505 550 117 545 565 244 482 585 252 111 520 6 55 4 66 570 248 2 05 •339 0 76 •128 3 88 •3 55 •377 79222 411 114 4 62 2 62 077 ?27 685 4/4 5 95 2 50 12 50 4 56 17/0 394 955 24 90 3/00 35 75 3/25 35/5 095 •2 56 1200 1260 U20 432 458 446 "'• 17 90 1710 410 3 98 960 925 2580 2490 529 6 60 4 75 5 72 2 49 1220 390 900 508 123 360 178 115 110 139 485 515 •2 40 219 ?26 17 26 102 400 314 931 24 79 •33B 3627 354 500 118 348 172 106 132 4 26 123 360 179 117 115 141 438 119 3 52 172 135 430 325 2 22 337 348 182 •288 183 120 3 53 175 115 109 138 431 2700 2575 2750 2600 370 2653 306 298 310 310 0650 10 20 1010 10 50 1020 2 74 049 715 262 276 " " 051 720 264 049 690 •365 17 00 1630 1740 1730 I33 131 137 132 22 00 2140 ü X 2 1 M 302 1027 2 68 049 7 06 1266 535 191081 12215 675572 49610 66540 2,132659 129910 210642 13 762380 343093 321938 31798 599651 1,335926 1,171659 312862 250181 559 494 1012255 1361402 91492 133202 109324 2195893 571799 283 644 46 777 3052 588 223,275 745 739 0 77 214 4 22 0 74 207 406 670 an 660 0 76 3 50 1/6 0 75 •182 2193 0/5 666 130 134 1450 1410 14 70 1420 187 3 79 0 76 216 418 138 2 60 2 94 26 50 2B2 163 3 46 111 226 17? 140 2 70 . . . 2 94 _ . 2625 2675 25 76 2 72 2 84 2 74 1 58 1 64 334 346 119 228 3 74 135 248 282 111 218 366 136 2 54 2S4 158 3 34 112 219 368 -2 07 14 2/ 145 137 2 31 4-3 40 2 54 286 2 83 25 78 •284 307 347 •261 310 Usşıkiaş r utbol Yat 45 50 42 75 40 50 4325 BısaşTekstll 241 231 245 232 Rolu Çlmento 163 BorovaYapı 110 8orovaYapı(Yenl) 111 183 114 111 Ronnan Mannesmann 1170 1140 118 BorusanYat Pai 418 398 4 22 4 00 BoscrıFran 164 00 15800 16600 15900 Bossa 1 79 1 71 180 173 Bovner Maöazacılık 2 30 219 234 2 21 Bfiao 6650 6400 6/50 6450 BsrıProlılo 2160 2050 2170 2060 Bumerang Yat Ort 104 10? 105 103 2/9 161 341 112 2 22 3 69 4 95 4427 236 157 1 11 106 256,383 4 240 811 781,688 133 667 12663433 16374 1724,238 48865 92 921 280,354 200,584 854146 729,078 241415 125123 112304 489635 84 383 2674 657 11297 3 73 1620 130 820 2 86 3 86 101 101 2 24 8 40 294 388 1670 7 30 502 098 0 92 139 4 46 3 74 338 170 181 108 1 n 436 1560 125 820 2 80 372 0 98 0 98 2 17 815 2 70 380 1640 710 4 6(ı 092 0 64 136 4 22 356 328 156 1/0 103 166 4 34 1630 142 835 2 88 188 102 101 228 8 45 296 392 1710 7 60 502 098 0 94 140 4 58 J86 338 167 184 109 1 74 4 44 15 80 127 8 A 288 3 74 099 099 2 17 825 2 74 3 62 16 70 7 25 4 72 0 95 090 137 4 26 360 330 160 1/9 104 10/ 436 7200 6600 72 00 6650 5 94 338 2 84 340 348 3» 182 414 046 2 94 154 108 590 2 76 780 610 3 50 2 96 3 54 3 74 3 78 189 446 049 3 14 161 113 6 20 288 800 596 3 44 288 3 40 3 70 3 68 182 424 047 296 156 111 600 280 7 85 182 5 41 •171 4 31 3 05 335 3 91 -301 4 63 •096 •2 47 2 31 061 070 311 •198 198 313 •179 •5 98 306 217 -0.72 448 •3 74 237 5 66 •110 -3 70 •234 764 •261 4 52 -213 3 70 •2 75 208 263 -311 177 -083 370 1156 4 05 160 88 176 227 65 71 2102 103 15 74 127 825 286 3 79 100 099 2 23 829 ?8I 3 86 1651 7?7 4 78 095 090 138 443 374 333 161 175 106 171 4 39 144 291 346 365 3 70 18 Ege fcndustrı Egeöubre Eoe Soramlk Egepıast Egeser Gıyım EgsFln Mr AŞ Egs Holdıng Emek Eleklrık Eminış Ambalaı Enka Inşaat Erboaan trefJıDemırÇelık ErıuGıdd Eacort Comnuter Esem Spor Gıyım Evren Yat Ort Factolınans Factolurk Faklorıng Favorl Dlnlenme Yer 10 70 2550 114 082 046 066 025 119 240 2060 68"i 590 125 171 132 2 42 052 162 510 1040 2500 108 080 107 2 38 2000 6 50 585 122 143 128 221 160 450 1080 2600 1 14 093 119 2 47 2080 7 00 600 125 190 134 2 44 163 520 10 80 2550 1 10 0 91 115 2 44 2000 650 590 123 190 131 233 162 4 55 426 0 47 306 158 110 606 282 188 784 093 1057 351 -122 336 167 2 91 •511 160 5 26 -076 3 72 2541 1 11 115 2 43 2035 6 74 593 123 166 131 2 39 Fav 4 0 20 55 FenertahçeSpcrtf 1370 1360 1400 1390 FAll 196 eneçeSpcrt 1370 FenrçAlumlnyum 196 FlnansFln Klr 2 45 YO 13 Flna FınansYatOrt Flnambank F M IzmrtPlsîon FordOtosan FrlgoPakGıda 134 180 71500 945 133 1 79 I 98 I 92 237 247 243 123 134 125 364 382 3 70 /25 00 70000 161 10 78 4 83 146 1381 ?04 •0 82 6 72 263 92Ö 129 950 136 8700 925 130 194 2 41 128 3/2 -210 70651 g 36 GalatasaraySportıl B150 7950 8700 8000 5 25 6 70 10/ 182 208 098 2 66 166 300 206 Gaıanlı Baııkası narantı Kiktorıng GaıaıılıOMYO Garantl Vat Ort Gtdlz Iplık Genlaş Gersan Elaktrık Gıma GlobalYat Holdlng 100 Goldaş Kuyumculuk GoodYsar Göllaş Çlmonto GSDHoldıng OuUnFdbnk Güneş Slgorra 166 Hajnedar Relrakter 201 Heklaş 096 Hurrlyet Gzt |das hlas Fv Aletları IhlasGMYO IhlasHoldıng IktLsat rtn Kır Indeks Bılatsayar Info Yat Ort Intema IsıklarAmbala] Iş Bankası (A) Is Bankası B ş Bankası C) Iş Bankası (Kur} |ş Fınansal Klr sGlrâm IsGMYO IşYalOrt Izmır Demır Çelık Izocam Kaplamln Kardemır (A) Kardomlr B Kardemır (D) KarsanOtotmıllv Kariıı Tak-Hll Kartonsan Kav Dan Pa? Tlc Kelebsk Mobılya KenlGda Kerflvıtaş Gırln Klımasan Klıma Koç Holdlng 5 00 2 46 0 82 6 70 105 I63 114 194 105 092 12 70 12 40 12 90 1250 2030 1870 2030 1880 STİ 2 68 087 7 55 113 186 122 2 09 110 505 2 58 086 7 55 106 177 115 195 106 212 •226 184 381 2 38 238 12 69 -093 2 75 •5 74 625 2 75 -510 157 1262 934 132 8117 514 260 085 72/ 107 179 119 201 106 2030 1870 2030 1680 /39 1922 091 2 60 161 194 094 294 198 219 098 270 304 2 08 223 0 85 0 94 093 162 194 0 94 2 98 2 01 219 0 81084 094 054 404 384 412 1 40 136 143 280 274 288 101 097 102 098 22 52000 138000 137000 146500 141000 7 85 7 40 7 85 7 50 3 900 00 4 000 00 4 000 00 4 000 00 546 525 660 530 2 64 2 54 2 64 2 bO 183 178 164 179 2 42 2 86 4 04 680 2 35 2 05 124 -510 150 •2 41 348 208 •067 337 179 3 57 5 32 89102 626 79/ 280360 53220 1/5455 548 514 946159 530992 1479196 364 579 66605 29607 37550 46993 36562 189140 783 177 41849 9 733 80088 366325 176 19/ 252.666 141 743 9,157 808,085 216 967 95,065 63607 3933,245 12106311 62878 20211 78263 501,432 2619572 18251510 /1/398 5057829 293 261 1808 512 44 958308 27184829 1,503796 416909 43 768 662990 4453 545 303528 87 403 1420334 27886 120 250 109203 129318 356336 59605 255965 334,771 697871 208,308 18.197339 217035 146088 19029 953164 9616 1,083544 3,674 821 238 539 44 360 571956 18 586214 621 727 1118128 69 018 127 679 25218829 964 340 2,007320 3271671 57831 80456 251,910 4,557566 1696675 1,441373 992341 680803 2,692291 85307 356275 133 191 4265/6 4162312 4737? 671276 232 414 12,643354 2 54 2 86 4 24 7 30 2 39 211 129 098 095 2 56 300 4 22 7 30 2 46 2 19 130 482 100 400 141 288 2 44 292 412 695 237 206 125 099 402 117569 071 141 827189 214 279 310430 2 97 099 326599 099 13600 127 00 137 00 12800 346 129 3 34 125 3 74 137 338 126 217 139357 4 46 7 60 256 4,00000 275 533 227 2t>2 219 394 139 283 •4/9 084 23/ •310 250 102 097 5B8 132 28 2 49 293 414 /03 240 213 128 4 75 231 -2 33 2280 2080 22 90 2160 526 2239 3 84 3 84 5 35 Koç Holdıng (Yenı) 510 2 02 176 KonfrutGldâ Konıteks Konya Çımento Kordsa Sabancı D Koza Oavetlyelerl KozaOay8tıyelerı|Yenı|123 376 J82 515 500 3 98 3 96 5 35 520 210 1 75 19 3 78 386 520 505 191 I 76 142Krlstal Kola Kutahya Porselen Lırık Bılgısayaı LıoYag Loqo Yazılım LufeKadlra M Yılmaz Yat Ort MardınÇımento 396 MarmarB Altınyunus 610 ManransMartı 128 38 50 37 50 39 00 37 50 227 219 228 220 133 123 133 125 1 24 1 20 385 3 89 523 506 200 187 260 3803 30 87 795 34356976 4000 758979 53 716 272B791 747 733 15,916518 348278 53033 853416 1459012 8573087 487 115 105689 1582 176 2684 322 346 726 29200 192 707 680488 20823559 1253066 115 136 1 46 1 37 A)M) 22 80 23/0 2280 260 308 -602 2 44 3 52 223 126 1 19 119 91)0 157 396 Marshall 3 56 0 92 9 25 3 60 Ii5 388 560 122 3 70 0 97 9 60 3 84 16J 4 00 6 10 128 358 093 925 3 70 595 124 •339 2318 " ' 362 094 937 3 70 MazharZorluHoldıno 111 Medya Holdıng 6 90 MendaesTBkBtıl Mensa Mensucat MeıkoGıdd Metemteks Mıgros Yılpj Mutlıı Aku Mergıs Holdlng Net Holdlng Net Hoıaıng (Yenı) NatTurızm Net Turlzm (Ysnl) NetasTeİBkom Nııtı çlmsnto Nurûl GMYO Okan Tekaltl Olmııksa OloU OyM Çımnntn OzHnansFact 26 25 2550 2725 2550 061 123 9 70 153 18 50 185 0 43 0 40 0 77 0/3 0 57 121 0 63 0 62 930 149 0 61 126 066 066 0 51 124 064 064 930 1 62 219 412 365 054 127 202 2 46 -313 286 2613 26b 112 0 58 124 394 584 125 081 1820 1950 1940 041 044 303 06J -412 950 065 154 4 86 1891 042 040 0 76 0 72 2925 2B75 29 50 2925 845 830 845 J26 039 041 073 079 0 70 0 73 ParkElektrlkMadenclllk540 Parian 3 84 PengısnGıda 111 Pnnğuan Gıda (YenlJ Pera Yal Ort Para Vat Ort (Yeni) 103 Petklm 5 /0 Petrol Olısı Pımaş 116 426 114 Pınar Lmegre t l v« Un 115 Pınar Su Pınar Sut Pırellı Kablo Polylen RaySıgorta Sdbalı Pazarüma SabahYayıncılık Sabancı Holdıng Sanko Pazarlama Sarkuysan î i M Duuont Sfilçıık Gıda Serve Kırtasıye Sll 2 03 162 232 0 54 113 385 380 4 48 3 70 190 124 0 77 126 06S J14 0 58 210 5 25 14 00 141 505 3 68 109 103 114 100 406 2 84 109 198 145 215 4 34 366 184 121 0 77 124 0 61 2 25 5 55 14 60 152 5 45 388 113 109 127 105 426 342 1 14 208 165 232 320 0 59 218 530 1430 142 510 3 72 111 105 116 101 410 238 110 198 156 221 233 130 •137 167 •116 536 138 -533 556 -312 3 76 510 4 35 2 46 •3/0 4.74 042 040 0/6 0/2 2913 836 319 059 222 541 1431 144 522 3 79 110 106 116 102 417 324 112 202 I 329 733 331 428 271 271 732605 342820 141 955 56502 157 202 450 043 101 081 16685 151 079 318 221 172 582 1243 607 59108 40 651 1094 212 347 317 332283 83 505 2232823 2390 486 2377 278 1 754 01b 2198166 715060 283 753 2064 269 16104 39 990 137 419 126041 1324 442 548 977 11583 4282 478 191 048 572 287 62 204 17B76I 161064 2 785086 1000 526 196 529 113 566 158 771 149298 114 111 -17/ 112 79/15/ 4 48 3 72 4 38 366 186 121 0 78 126 •223 108 •211 2 42 130 25589630 451973 90712 993623 387 461 87574 Soda Sanayıl »ktas Sonmez Fllamant şskerPlllç Şeksrbank ılşfi Cnm î Demır Dökum T Tuborg t Kalkınma Bank 1S.KB Taç Yatınm Ort Tansaş Tat Konierve lek-Art Turızm TekstllFlnansalKlr Tektillhank Tesco Kıpa Tlra Kuttan TofüîOto Fab Toprak Fln Klr Trakya Cam TSKB Yat Oıt Tukas Gıöa San Tgrcas Petrol Turkoell 208 2170 I 11 462 326 344 4 74 4 42 595 302 4 10 171 ? 19 462 075 121 24 30 210 226 171 418 167 1 10 745 910 193 2060 107 4 54 3I8 330 464 4 30 5/0 288 400 164 210 460 071 110 2380 2 05 216 170 398 160 104 7 20 880 211 21/0 1 14 464 332 346 4/8 4 54 j 9 5 304 4 14 1/1 2 20 4 86 0 77 122 2450 217 226 179 4 20 166 110 750 910 2 01 2100 108 4:8 322 J32 466 432 OBO 290 406 169 211 4/4 0 71 112 2390 208 217 173 404 162 108 730 885 •337 323 4 42 •087 123 •3 49 169 2 26 •2 52 3 97 •0 98 117 365 •186 533 •7 44 165 •0 95 398 117 •3 35 299 1B2 2 01 2 75 2 04 2102 1 11 4 58 3 25 3 36 4 71 4 3/ 5 63 2 93 404 168 213 4/2 0 72 115 2394 209 221 1 74 40/ 163 106 729 890 159512 73180 137661 26,921 16 443824 3 66/278 427468 45655 205 500 4 757 673 18879 3 991335 519 726 200,369 50603 126586/ 73 777 99,569 5 771947 401252 613 732 175365 349,450 410644 12090884 Şişe Cam, Bulgaristan'da yapımı süren cam fabrikasını daha da büyütecek En büyükfirın'komşu'yaTIRGOVtŞTE/ANKARA (AA)- Şişe Cam, Bulgaristan'ın Tirgovış- te kentınde geçen yıl temeli atılan ve yapımı halen de- vam eden yatırımını bü- yütme kararı aldı. Kuruluş, dev tesıs ıçin öngördüğü yatı- nm tutannı 160 mil- yon dolardan 220 milyon dolara çıkardı. AA'dan Zeynep Ak- yıl'ın haberine göre, söz konusu kuruluş Balkan- lar'ın en büyük cam • Komşu ülkenin Tırgovişte kentindeki 220 milyon dolarlık Türk yatınmı 1065 kişiye istihdam sağlayacak. Dünyanın •* en büyük cam fırınmı içinde banndıracak tesislerdeki zücaciye fınnının da dünyada bir eşi bulunmuyor. iiretim tesisi olacak. Tesis hakkında bilgi veren Şişe Cam, Cam Ev Eşyası Başkan Yardımcısı GülsümAze- ri, kuruluşun dün- yanın en büyük cam fınnını ıçınde banndıracağını ve kurulacak zücaci- ye fınnının dünya- da bir eşinin bulunmadığını söyle- dı Azen'nınverdığıbılgıleregöre, ilk planlanan bölümlere dekoras- yon, ayna ve cam işleme gibi ek te- sisler de eklenecek. Cam ev eşyası ve yılda 200 bın tonluk düz cam ol- mak üzere iki bölümden oluşan tc- sisin ev eşyası bölümü bu yılın tem- muz ayında faaliyete geçecek. Ta- mamıysa 2006 yılının başında üre- tıme başlayacak. Yaklaşık 1065 kişiye istihdam sağlayacak tesislerde yapılacak üre- timın yüzde 9O'ı dığer ülkelere ih- raç edilecek. Cam eşya bölümünde üretilecek her çeşıt bardak ağırlıklı ürün ürta ve Doğu Avrupa'ya pa- zarianacak. Sadece bu bölümden yılda 60 milyon dolarlık satış bek- lenıyor. Tesısın tamamının satış ci- rosuysa yılda 147 milyon doları bu- lacak. Son teknolojiyle çalışacak tesiste yaklaşık 1065 kişiye istihdam sag- lanacak Unakıtan'ın açıklamalarma göre bütçe performansı mart ayında geriledi Lüks makla ÖTV arüyor• Hükümet cari açığa önlem olmak üzere bazı mallann ÖTV'sinde artış yapmayı düşünüyor. Unakıtan'ın açıklamalarma göre bütçe açığı ilk iki aydan fazla, faiz dışı fazla ise ilk iki aydan düşük gerçekleşti. ilk üç ayda açık 3 mılyar YTL'ye, faiz dışı fazla ıse 8.9 mılyar YTL'ye çıktı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Maliye Bakanı Ke- malUnakıtan, cari açığa kar- şı ithalatı kısma amaçlı ola- rak bazı lüks tüketim mad- delerinde ÖTV artışına gidi- lebileceğini söyledi. Unakı- tan, "havyar, kiirk, alön ka- şık gibi lüks tüketim malla- nndan alınan özcl tüketim vergisi arttırılabilir. Ama alınmış bir karar yok" dedı. Unakıtan, mart ve ocak- mart dönemıne ılişkin bütçe gerçekleşme sonuçlannı açıkladı. Buna göre konso- lide bütçe martta 1 7 mılyar YTL (1.7 katnlyonhra) açık venrken faiz dışı fazla 2.2 milyar YTL olarak gerçek- leşti. Buna gore mart ayında faiz dışı fazla bu yıl ocak ve şubat aylanndaki düzeyinın altında kaldı, bütçe açığı ise Unakıtan, basın toplanüsında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e de dolayh olcşriıidc bu- lunarak "2B'den eğerTürkiye bir kaynak mcydana gctirebilseydi, borç almaya ihtiyacımız yok, aksine bazı borçlan da ödeyebilecekti. Neyse, inşallah o günleri de görürüz" diyc konuştu. 13.5 oranında artarak 8.9 ÖTV'nin arttınlabileceğinisöz konusu aylann üzerinde gerçekleşti. Bütçe bu yıl ocakta 4.2 milyar YTL, şu- batta 2.5 milyar YTL fazla vermıştı. Butçe açığı ıse ocakta 1 mılyar, şubatta 290 milyon YTL olmuştu. Yılın ilk çeyreğınde bütçe 3 mılyar YTL'lik açık verdi ve 29.1 mılyar YTL'lik sene sonu hedefının 10'da bınne ulaştı. Bütçe açığı bir önceki yılın aynı dönemıne göre yüzde 57.1 oranında azaldı. Faiz dışj fazla ıse yüzde mılyar YTL'ye yükseldi. Yı- lın tümü ıçin 27.3 milyar YTL olarak öngöriilen Mali- ye tanımlı faiz dışı fazlanın yüzde 33.3'ü ilk üç ayda ger- çekleştırildı. üeçen yıl bu dönemde 7 mılyar YTL'lik bütçe açığı verilmiş, faiz dışı bütçe ise 9.9 milyar YTL fazlayla so- nuçlanmıştı. Cari açığa ön- lem gerekçesiyle bazı lüks tüketim mallarındaki Yeniürünü 'Vîscoleks'itanıtan Istikbal ihracatla büyüyecek Ekonomi Servisi-1stık- bal Mobılya Genel Mü- düru Memcluh Boydak, mobilya sektorunun ge- çen yıl yüzde 40 oranın- da büyüdüğünü söyleye- rek "IstikbaTin iı; pazar payı yüzde 2S'lere ulaştı. Mobilyada ge- çen yıl 815 milyon dalar olan ciromuzu bu yıl 1 milyar dolar üzerine çı- karmayı hedefliyoruz" dedi. Başta Almanya olmak üzere Yunanistan, Bulga- rıstan, Rusya gibi toplam 70 ülkede mağaza açtık- larını belırten Boydak, asıl hedeflennın marka- laşma faalıyetlerini yo- ğıınlaştırarak ıhracatı, cı- ronun yüzde 40'larına ulaştırmak olduğunu kaydetti. Istikbal'in yenı yatak urunu 'Viscoleks'ın tanıtımı dolayısıyla du- zenlenen toplantı- da konu- şan Boy- dak Hol- dıng Yönetım Kurulu Başkanvekilı Mustafa Boydak ıse geçen yıl 60 milyon dolarlık yatınmın bu yıl 80 milyon dolarlık ek yatırımla güçlendirile- ceğinin altını çizerek 11 bin 500 olan istihdamı da 15 bine çıkaracaklarını söyledi. belirten Unakıtan'ın buhesa- bına karşın ilk üç aylık bütçe rakamlarına göre, hüküme- tin daha fazla gelir sağlamak için bu yıl başında artırdığı alkollü içki ve sigaralardan alınan ÖTV tahsilatı yüzde 3.4 azalarak 1.4 milyar YTL'de kaldı. Hükümet, geçen yıl tem- muz ayında yaptığı bir du- zenlemeyle de altın, pırlanta, inci gibi ziynet eşyalarının KDV'sini sıfırlamıştı. CHP,findığı yakın takibe aldı ORDU - CHI' Mechs ünıbıı I'iirkıye'de 8 milyona yaklaşan bir kesımın geçım kaynağı olan fındığın sorunlannın tespıtı ve çozümu için çalışmalar yapmak u/ere CHP Ordıı Millelvekili Ka/ıııı Türkmcn başkanhğında Tındık Somnlanıu tzleme Komisyonu" kurdu. Komisyon Başkanı I iirkmeıı, "Fmdık, 1 dolar dahi ithal girdisi olmadanttlkemizeher yıl ortalanıa 1 milyar dolar hıtannda döviz getiren bir üründür. Buna rağmen hükümet fuıdıktan her tiirlü desteği çekti. Üreticinin soı unları olduğu yerde duruyor" diye konuştu. 'Sanayi tesislerine af'geçti ANKARA (ANKA)- TBMM Tanm, Onnan ve Köyişleri Komisyo- nu'nda, "tanm arazile- ri üzerine sanayi tesisi kuran şirketlere af geti- ren" tasarı kabul edildi. Toprağın korunmasın- daki yetki, Tanm Ba- kanlığı ilc her ilde oluş- turulacak Toprak Koru- ma Kurulları ve Bakan- lar Kurulu'na ait olacak. Tasanya eklenen ge- çici maddeye göre, 1 Ocak 2004 tarihinden önce tanm arazıleri, ge- rekli izinler alınmadan tanm dışı amaçlı kulla- nıma açıunış, ancak ta- nmsal bütünlüğü boz- muyorsa arazımn ıstenı- len amaçla kullanımı için 6 ay içerisinde Ta- nm Bakanlığı'na baş- vurudabulunulacak. Bu durumda hazırlanacak toprak koruma projesı- ne uyulması ve tanm dı- şı kullanılan tanm arazi- lerinın her metrekaresı ıçin 2 YTL ödemııesi şartıyla izin verilecek. Tasandan tanm arazısı üzenne sanayi tesisi ya- pan 5 bin şirketin yarar- lanması beklenıyor. Albaraka Genel Müdürü Halkbank'a transfer oldu ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Halk Ban- kası'nın önceki gün ya- pılan genel kurulunun ardından yönetim kuru- lu da bellı oldu. Halk Bankası Genel Müdür- lüğü'ne 2003'ten bu ya- na Albaraka Tiirk'te ge- nel müdürlük yapan Ad- nan Biiyükdeniz getırıl- di. 1958'deAdana'dado- ğan Büyükdeniz, Boğa- ziçi Üniversitesi Ekono- mi Bölümü'nü bitirdik- ten sonra The London School Of Econo- mıcs'den mezun oldu 1982- 1992 arasında TUStAD'da ekonomi danışmanı olarak gorev yapan Büyükdeniz, 1985'ten ıtıbaren Alba- raka Türk'te çeşıtlı alan- larda çalıştı. Yeni yönetim kurulun- da Büyükdeniz'ın yanı sıra eski genel mudür Hasan Cebeci, Hasan Se- zer, Ccnül Özdcınir, ErolBerktaş, Enıiıı Süha Çayköylü ve Nurzahit Keskin görev aldı Ha- san Cebecı Yönetim Ku- rulu Başkanhğı'na, Ha- san Sezer ise Yönetim Kurulu Başkanvekıllı- ği'ne getirildi. Yönetim kurulu top- lantısında aynca Adnan Büyükdeniz'le birlikte Cemıl Üzdemır ve Erol Berktaş'ın Kredı Komı- tesı asıl üyelenne seçıldı ncekı Hısse Adı Kapanış Tupras 1840 TürkEkommlBankası 730 Turk Hava Yollnrı Turk Traklor Ukl Konlokslyofi Usas UsnkSaramık Itcl Uaklne UlkerSıda Qnal Tarım Unın Ünye (ıimeoto Vakıf Fın Kır Vakıl Glrlşlm Vakıl QMYÜ Vakıl Yat Ort Vakko fekstıt Vınel VarhkYat Ort Vıstel Vıkıng Kağıt Yapı Kredı hn Kır 600 7 10 110 484 157 2 15 414 060 15J 2 07 840 5 70 282 220 13! 17B 525 117 219 YapıKr»JlKordyQMYO201 Yapı Krsöl Slgorta Vapı Kredı Yat Ort Yapı ve Kredl Bdnk Yafaş YalırımFın Yjt Ort YazıcılarHoldlno Yunsa Zoılu En«|l 2 26 0 97 560 IOIJ 146 1600 132 4 36 En Düşük 1750 695 5 75 685 102 4 /O 147 206 400 049 148 198 810 560 258 212 133 1 75 510 112 209 194 217 093 550 101 I40 35 00 126 4 24 En Yüksek 18 J0 730 605 710 3 32 490 158 217 416 059 155 208 850 590 2 84 2 21 138 179 5 25 119 2 21 204 2 27 096 5 70 106 151 36 25 132 4 40 2. ULUSAL PAZAR Attınyunus Çeşme Bıılık Mensusal Boyasan Tekstll Came Loııstık Hız EjeProlll Gedık Yat Ort Ipek Matbaacılık J20 192 049 6 70 1720 151 093 Lafarge Aslan ÇıronloK 50 Meaes öoya Mefofrıtur Petrokent Turızm SJnmoi Pdmuklu Şeker Fln Klr fumteks Abana Elektromekan Dogusan FgsGMYO Gorbon Işıl Maklna fakım flaks Flektronlk Haks Lv Aletlerı Traralurk Holbıng 2 28 186 16 30 127 181 0 93 316 187 0 47 6 50 1610 146 086 6100 213 180 1İ50 123 178 087 Pazarı k 1Ö2 221 039 210 034 084 530 030 099 203 035 033 081 520 028 Venl Ekonomi Plaatlkkart e 288 260 3 24 196 050 6B0 17 40 154 093 6950 233 187 1630 127 187 097 ""TÖT 2 25 038 035 085 550 030 Kapanış 1750 710 580 700 312 4 74 148 206 404 049 149 202 815 565 268 213 134 175 515 1 12 211 196 217 0 93 555 102 140 3550 12B 426 319 189 048 665 16 70 146 092 6100 215 180 1560 125 182 087 ÎTJO ~ 210 037 034 D81 5.20 0 29 Pazarı 288 260 Değışim % •4 89 2 74 -333 141 065 •207 573 119 -242 1833 -261 242 298 -088 496 •318 290 169 1 90 427 -365 2 49 398 •412 089 •286 411 139 •303 229 •063 156 204 075 2 91 •3 31 1 06 240 •570 323 •429 •157 055 •645 ~75T 4 98 513 •357 189 333 Ajjıriıklı IslenTj OrtRy. Hacmı 17 78 710 586 693 318 4 79 152 211 4.07 053 151 201 831 576 2 75 217 136 1(7 517 1 IS 213 196 2 21 094 557 103 144 3556 128 4 31 319 185 049 663 16 67 150 090 62 58 224 182 1581 124 183 080 ~ ioö 211 036 034 082 532 029 262 15,371 712 1527 047 2 871205 1388 320 1428838 855032 39236 413 4/2 1655179 9242875 13^,028 117273 33126/ 354 420 35242 148 Z05 310180 40M 6233947 480 716 206.598 491014 382 940 198.897 59314031 206447 155260 1678083 30,698 162 377 41,213 2 039 122 43b 24 069 ?19 853 69668 4I2860 1268141 352811 158 m? 78 624 26222 620445 345863 ~ "7158 31393 15811") 36797 19981 3559 17 503 MfflKEZBANKASIKÜRURI YORUM ÖZTÎN AKGÜÇ IMF Kredllerlnin Maliyeti IMF hakkında yerlı yabancı çok övgü (methıye)(!) ya- pılmıştır, yapılmaktadır, yapılacaktır. Yazıya, köşenin boyutu dikkate alınarak, ancak ıkı tanınmış ekonomıs- tın IMF'nın ışlevı konusundaki değerlendirmelerini, göz- lemlerini aktararak başlayayım. Stiglitz'e göre "Teoride, IMF, yardım ettığı ülkeler- de demokratik kurumları desteklemektedir. Pratikte ise belirli politikalar dayatarak (empoze ederek) de- mokrasinin altını oymaktadır." Thomas Balogh'a gö- re de "ABD'nin ekonomik ilişkileri, özünde, Ingilte- re'nin XIX'uncu yy'da Afrika 'daki sömürgelenyle olan ilişkilennden farklı olmamaktadır. IMF, oyunun kural- larının zorla kabul ettirilmesi işinde, sömürgeci yöne- timlerin yerinı almaktadır." IMF'nin işlevıni, Batılı iki ekonomistin kaleminden ortaya koyduktan sonra IMF kredılerınin ekonomıye malıyetını ınceleyebılırız. Kredının(1) doğrudan maliye- ti(2) taşıdığı koşullar nedeniyle getirdiği dolayh malıyet borçlu açısından kayıplar yaratmaktadır. Bir kredınin doğrudan maliyeti, sağladığı nakit gırışı ile gelecekte faiz ve anapara olarak neden olacağı nakit çıkışını eşıt- leyen ıskonto oranıdır. Kredınin gerı ödeme planı bilin- dığıne göre bunu hesaplamak kolaydır. Bu açıdan ba- kıldığında kredinin maliyeti yüksek görülmeyebilır. Bır- kaç puanlık doğrudan malıyet yüksekliği de belki gö- zardı edilebilır. IMF kredilerinin ekonomiye, topluma esas maliyeti, getirdiği dolaylı yüklerdır. Dolayh yükler ya da malıyet ıkı alt başlık altında toplanabilir: (1) IMF'nın tüm yabancı alacaklıları korumak ıçin getirdi- ği koşullar, (2) Yapısal reform merkezı altında ekono- mıyi çökertmeye ve/veya yabancıların ekonomıye ege- men olmasını sağlamaya yönelik dayatmalar, yanlış yönlendırmeler. IMF, özel dış borçlan kamu garantili borç altına dö- nüştürerek, bu bağlamda bızde olduğu gıbı özel ban- kaları fon yönetımıne aldırarak, yabancı alacaklıların çıkarlarını korumaktadır. Bu köşedeçokyınelenmıştir. IMF'nin yönlendırmesı, aşılaması hangı sözcükle ıfade edilirse edılsın 199O'lı yılların sonlarında uygulanan dö- viz çapasına dayanan enflasyonla savaşım programı, 2000/Kasım ayında ekonomıde lıkıdite sıkıntısı duyul- duğunda, IMF'nin TCMB'nin iç varlıklarına ilişkin ola- rak koyduğu sınırlar nedeniyle lıkidıtenın hemen genış- letılmemesı, ödeme güçlüğüne düşen bankaların tas- fiyesi yerine Tasarruf Mevduatı Sıgorta Fonu'na alın- ması, TCMB'nin $ubat/2001 devalüasyonundan ön- ce 5 milyar USD dolayında USD satışı, Türkiye ekono- misini belki tarıhınin en ağır krızine sokmuş, yuzde 9.5 boyutunda ekonomik daralma, batan bankalar nede- niyle 40 milyar USD dolayında bir kayıp, iç borç stoku 36.4 katrilyon TL'den yuzde 236 oranında artışla 122.2 katrılyon TL'ye, dış borç stoku da 2001 yılı sonunda 113.9 milyar USD iken 2002 yılında 130.4 mılyar USD'ye fırlamış, faiz ödemelerı ilk kez 2001 yılında tüm vergi gelirlerinı aşmıştır. Tüm bu olumsuz gelişmeler- de kuşkusuz 57'nci hükümetın, zayıf bürokratık kad- roların IMF'nın ayartısına, ıvasına kapılmasının büyük rolü vardır. IMF Türkiye ekonomisini kurtarmak için kre- dı vermiş, böylece Türkiye krizden kurtulmak ıçin, krı- zo düşmemek ıçin IMF'ye muhtaç yanılsaması (illuz- yonu), yerli yardakçılann da katkısı ile yaşatılmıştır. IMF, özelleştirme, ekonomının globalleşmesı yolları altında Türkıye'nın en önemli, stratejik tesislerinin de yabancıların eline geçmesı baskısına başlamıştır. Sıya- sal konjonkturu uygun goren, zayıf AKP ıktıdarını eko- nomik cınayete sürüklemekte ortak etmektedir. Olayın pek farkında olmayan vatandaşların bir bölümü, IMF ile anlaşma olursa borsa yükselir, havadan kâr sağla- nır umuduna kapılmış olan bazı çevreler, bunların söz- cüleri, yabancı sermaye konusunda aracılık komısyo- nunun çekıcılığıne kapılmış bazı kuruluşlar, IMF prog- ramına, IMF dayatmalarına destek vermektedırler. IMF, hem ekonomik hem polıtık tehdıt oğesı oluştur- maktadır. IMF bıryandan, anlaşmayayanaşmazsanız sıcak para kaçar, borsanız düşer, dış ödemelerde güç- lüğe düşersınız" göz korkutmasını yaparken, öte yan- dan "ABD'nin Inclrlık ve diğerkonularda isteklerinj ye- rine getirmezseniz bir şekilde yine kriz çıkarınm" teh- dıdını, şantajını üstü kapalı bıçımde yapmaktadır. Türkiye, IMF'nin boyunduruğundan, geleceğini güven altına alabılmek ıçin kurtulmalı, ekonomik ve polıtık şantajdan, tehditten, göz korkutmadan etkilen- memelidir. Bildigim kadarıyla Şubat/2005 ıtıbarıyla stand-by anlaşma çerçevesınde IMF'ye olan bor- cumuz 13.415 milyon SDR (özel çekme hakkı-Special Dravving Rıght) yaklaşık 20.7 milyar USD'dir. Kredınin gerı ödeme planı ya da projeksiyonu da şöyledir: ~~ IMF Kredsi fiari fidame rVoieksivomı (SDfl) 2005 2006 2007 2008 2009 Anapara 3.264 6.553 2.521 822 255 Faiz 465 373 Toplam 3.729 6.926 2.607 850 262 (Not. ISDR 2004 yıl sonu ıtıbarıyla 1 5482 USD'dir) IMF kredisinin dolaylı ekonomik ve politik maliyeti ağırdır. Hükümetler, IMF'nın ayartasına kapılmış, yük- sek büyüme hızı yanılsamasıyla da ekonominin ve ül- kenin geleceğini riske atmaktadırlar. öneri safça gelebılırama, elbırlıği ıleşu IMF borcundan kurtulmanın yollarını arayalım. YATIRIM FONLARI 14 NİSAN 2005 DÖVİZ EFEKTİF Fon Adı Dünkü Flyat Fark Fon Adı DUnkUFIyat Fark Fon Adı Dünkü Flyat Fark Fon Adı Dünkü Flyat Fark Fon Adı Dunkü Fıyat Fark I ABD Dolan l Avustralya Doları I Datıtmarkd Kronu I Fııru I Ingıli7 Sterlını l lsvıı,retrjııgı I Isvev Kıonu l Kdnatla Dnlan I Ktıveyt Dınıtrı I Norveç Kronu I Sud Arb Rıyalı 100 Japon Yenı I Yenı Israıl Sckclı 13500 l 0427 0 21285 I73S4 2 S447 1 115? 0 18810 1 0886 4 ^ 1 0 21016 016101 12491 13565 I 0495 0 23400 174(8 2 ^ 8 0 1 1225 (119026 I 0915 4 6455 021178 û?(ı 170 12574 13491 10379 0 23269 17342 2 5429 I 1116 0 18817 I 084(ı 45161 0 21021 0 15814 12445 0 29996 13585 10558 0 23454 17464 2 5618 I 1242 0 19070 I (H77 47152 0 21227 016441 I 2622 011514 ATİPİFONLAR' Fon Adı DırtuFıyatı Deöışken Forıiarı Garantı Ban A Ozel Brr Yon AnsdolubankJAIM Fon HSBCBank GurFark , Fon 15M3179 Fon 0123452 OOMTO 0190322 016610/ Fon 19589499 16562355 T7496909 0230/88 0129191 040161/ 0156011 0045/24 | ÇAPRAZKURLAR i '< 1 ABD Doları ' 12925 Avııstralya Doları . 5 7970 Danımarta Kronu i 1.2085 Isvlçre Frangı 171297 Isveç Kronu ,10788 Japon Yınl i 12405 Ksnada Doları 16 4052 Norveç Kronu '37503 S Arab Riyali jiEuro 12855 ABD Doları iilng.S. 18857 ADD Doları • IKuveyl 0 3 4246 ADD Dolan Borsa 10580069 1/43362 0552685 ! 8EBBE8T PİYASA i (YTL) ALIŞ SATIŞ İABDDolan 13600 13650 ! Euro 1 7410 1 7480 İngıhz Steriım 25400 25650 Isvıçre Frangı 11140 11250 24 Ayar Altın 1860 1870 Cum. AHın 12200 12500 EECEIİIFJIİZLER Garantı Men Sekerbank Tat Yat |A... Garantı Ban A| Qk*alMen(«ı_.. . Zıraat Ban (A)M Fon Yatırım Fınans Tekstıl Men (A) I Acar(A)D« Fon IşYat A)WFon Yapı Kredı Yal lAIDej Fon 0064818 AtjnAmroBankNVMDe? 0016384 IsvıçreSıp (AlDeö Fon 0013111 Bander Imn M"ng Fon Fınans Yat (A)DeQ Fon TacırlerMenlÂIDeö Fun Koçbank(AIDçJ fon Fczacıbası A) Ded, Fon NurolMen AlDBjFon TurkıshYal (AlÖeğ Foo Raşkent Men |A) Drt Fon . . . . lswçrB Hay SÎrj (A) Değ fon 0015716 Zrraat Ban (AITJM Basak Fon 0009990 I Bank (A) M Fon 2359021 PamukbankMDej Fon 0041465 DundasUnluAOefjFonu 0009314 Akbank [A) Deû Fon 00303/0 Kalkınma Ban (AIDeö Fon 1595664 DısbankMDerj Fon 27165947 C Kredı veKalk Ban (A1W 0010325 OyakYarKurMDeJFon 0621601 FınansbanklAITVon 9558262 VakıfbankMDej Fon AbanklAIMFon Zıraat Yal (ATDeJ Fon TSKB (A) M Fon StraleıMenWDejFon HakUenlAlDMron Ata Yat (A Defl "Fon GlobalMenfflDBöPReıs 0135246 MngbankMMrorı 0025007 KoçYsl(Â|OzeTPortf8yYon 0037154 5528430 1133090 0051148 TGunluk Repo m w i"i w ' —7GünlükRepo 1500 BankEuropa(AJDeJ.Fon ' EvonMenMDMTon1 MeksaVatMDaa Fon Sanko Men (A) Peg Fon Endeks Fonfarı Dış Yat Men Doğ (A) U30 ı AU|A)U30Fon 001 «58 00453/7 0023/82 0014247 0021090 -013% •015K 015* 016H •018% 023% 025% •026% -026% •027% •03/% 046% 050% 054% 054% 056% 056% 058% 060% 065% 066% •06/% 067% 068» •068% 0/0% -0/3» 0/8» 079% 065» 085» 093)4 094» 094» 096» 100» 103» 106% 115» 118% 137» 139% •139% 142% 144% 159% 1/5% 195% 215% 244% 261» 112» 109» Oyakbank (A) U30 Fûn 0024563 Is Bank (A|\İ30 Fon 0013034 Vakıfbank (A) U30 Fon 0115769 Yapı KredıVat (A) U30 Fon 0016182 Kocdank(A)U30Fon 08/6/24 GlobalMen(A)U1ÛOFor 0012903 Garantı Ban (Al U30 Fon 0010834 Zıraat Ban (AlİMKB 30 End 000932/ Iş Bank (A) U Malı Fon 0018763 HSBCYal(A)U30Fon Akbank (A) Ü30 Fon DenızoanklAJUtOOFon Fınansbank taJmeslsl 6124431 Garantı Ban (A) U100 Fonu bBankjAIMetUakFon Iş Bank (A Tekno Fon Hısse Fonian Denızbank (A) Hısse Fon Teb Yat (A) Hısse I-ÜIIIJ HSBC Yat (Al Hısse Fon AbankMrfcseFoni] 002079/ k Bank (A| Hısse Fonu 13951454 ekstıtak (A) Hısse Fonu 124/114 0018752 00177/4 0015543 0449515 0019/99 0023611 0020064 0151985 001/259 Akbank (A) Hısse Fonu Fınansbank (Al Hısse Fon CtyatartMHısseFon Gedık Yat A) Hısse Fonu Ak Yat Mflısse Fonu Inler Yat |Aİ Hısse Fonu TSKB|A) Hısse Fon Kalkınma Vat W Hısse Fonu 0021355 YKB (A) Hısse fonu 0016213 Kocbank(A| Hısse Fonu 0249109 Bııım Men Deg (Al Hısse Fon 00136/0 Iştırak Fonljrı Koc Yat [Allstııak Fonu 0100641 lsBank(A|BrakFonu 10/03/6/ AkhankjAI Sab H Iştr Fonu 0024901 Karnıa Fonlan IntefYat (A)KarmaFon 0430383 Garantı Ban (A) Karrra Fon 14942468 PenızbankMtaaFon 0183322 panklA KaımaKum Fon 003448/ Global Men «Karma Fon 0027844 Halkbank (A) Kafma Fon 1248150/ Tacırier Men (AJ Karma Fon 0408293 EcKicfaşıMKsrmaFon 00399/4 TebMKarmaFon Zıraat Ban (A) Karma Fon Akbank [AlKamıaFnn Fınans Yat (A) Karma Fon Yapı Kredı Yat (A) Karma 026445/ Bayınd«Men(A|KarmaFm 0035126 Ala Vat (A| Kamu l-on 6803982 VaktaklA] Karma Fon 020/032 11149/8 0034725 108% 105% 102% 102% 100% 098% 098% 09/% 097% 097% 09/% 093% 078% 065% 063% 135% 06/% 06/% •069% 086» 096» •103» 105» 109» 122» 12/» 129» 130» 1/4» 1/6» 204» 210» •246% 120% •136% 201% •015% 016% •017« •027% 027% 029% •032% 035% 03/% •045% -046% -056% •056» 061» 078» Gedık Yat (A| Karma Fon 0221696 YKB (Al Karma Fon 0103931 Evgtn Men (A) Karnia Fon 0251894 Acar(A) Karma Fon 0011471 tabank|A|KaımaFon 0026828 özel Fonlan Teb (AIGSD özel Fon 0165076 Abn Amro Bank (A) Alarkrj 03/3859 Yatınnı Fınans (AIResan&el 0162060 Oyak(Won 0255688 Ata*|A| Anadolu (jzel Fon 0049387 Koçbank (A) Allıanz Ozel FOT 016/3/5 Sektdr Fonlan Garanlı Ban (Al Malı SekFonuO 038243 Akbank (A) Im Sek Fonu 001/934 Akbank A Malı Kur SekFonuO 035010 AkbankfA Tekno Spk Fonu 0018889 BızımMenDea. (A) Fnşaat FonuO 009/00 VBMK Fonlan YKB (A) YBMK Fonu / 3/4/05 BTİPIFONUR Fon Adı DunkuFıyatı Deöışken Fonlan DıştakBDeSFon Abankfflfcrjîon kBank|B|D8| Fon N l M K B I M 093» 107% •111% 165% 199% 011% 016% •058% 092% 102% -227% 0/6% •113% 124% 219% •264% 098% GunFark 0019037 028» 06/4294 022» 20287918 018» 0022034 0026262 0010889 001367/ 0/502// 02/9645 0041412 NurolMenKBIMForı 0024839 01/% DenstKikBDM fon 0284933 015% Abn Amro Bank NV(B)De« FonuO 369769 014% Akbank &elBankacılık(B)Be5 F-onO 011172 013» IsyçreHaySjo BlDeSFon 0014//8 012% Halkbank B)W Fon 89308// 012% üarantıBanBDejFon 25502680 011% KoçbankJB) Ozel Bank 00101/6 0.11% Akbank [BlDefi Fon 0037405 011% AtaYat(B|WFon 0551386 011% PamukbankfflDeg Fon 24165730 010% AnadolubankBDoJFon 0014360 010% Fınansbank Uîun Vadelı (B) 0010432 010% Acar (BCİM Fon 0011718 009% IşYal IBİMFon 0164136 009% Vakıfbank(B)WFon isfjtonu Fon Fon SetorYBT'Men (Br)Oeğ Fon ÖÖ1İ09Î TSKB (B) DeC Fon 2203649 EkıncfcrlBIDeaFon 151396/ YKB(B)Ûeğ Fon 5035006/ Kalkınma Ban (BIDeJ Fon 10443712 Karma Fonlan Is Bank (B) Karma Fon Llkrt Fonlan C Kredı ve ö k Ban (B) ükıt FonO 0115/6 AnadolubankB Lıkıt Fon 0056333 DK Yat Men Deû (S) ükıt F-nnO012858 Sanko Men (BILÎkıt Fon 0014292 E (B)l«Fon 93815318 [B)lnl, ükıt Fon 2519354 ıkHİntemet Lıkıt Fonu5 243364 OyaknankMLMFon 23809101 DenııbankİLıkılFon 0221249 Zıraat Yat fflLM Fon Halk Yal (B) Lıkıt Fon lacırier Men IB) Lıkıt Fon ıkEuropaJB) Lıkrt Fon vıcra Sıg p] Lıkıt Fon 63350032 0020199 0010105 0013485 0216459 Bankası(BJBuyukBıreyselL 0010160 Vakılbank(B)WFon 41204138 DundasUnlu(B)Deg Fon 0010137 FebYal (B|W Fon 0246289 ZıraatBanBDeöFon HSBC Yat İOe? Fon l b Y l ( B I B A 0 6 3 009% 41204138 008% 0010137 008% 008% 0010137 008% 0246289 008% 36524558 007% 00...... . 0485120 00/% TebYal (BlSuyumeAm 0010945 007% MngtanMBTtea Fon 0056681 007% TekstılbankBfi* Fon 4809422 007% KotYatBMPorlldyYrjn 0221421 007% Teb(B)W*nFon 010/315 OOZtt TekfenbanîfflDej Fon 0566609 00/% Koçbank (B) Deû Fon / 022/36 006% Garantı Men (BfDej Fon 0055/37 006% ,BankasıBBu febBLıkılFon Haikbank (B) Lıkrt Fon HSBC Bank (B| ükıt Fon AbankBlıkrlFon Akbank (B) ükıt Fon YKB(B|L«Fon lnterVal(B)LıklFon . Pamukbank (BJ Lıkıt Fon TurkıshbankİB) ükıt Fon Zıraa! Ban (8) Lıkrt Fon Koçbank (B) Lıkrt Fon Ata Yat B ükl Fon Garanlı Ban (BJ ükl Fon Fekstılbank(B)LıkılFon TSKB (B) Lıkıt Fon FınansYat(B|L«Fon Yatınm Fınans (B) Lıkrt Fon Sekertıank(B|LWFon Koç Yat (B ükıt Fon VakıtoktfükıtFon Fınansbank (BJükıt Fon Teklenbanklffl Lıkıt Fon Eczacıbaşı (B) Lıkrt Fon 005% 005% 005% 005» 004% 004% 003% 003% 002% 002% 000% 002% 00/% 041% 0015080 00/» 004% 004% 004% 003% 003% 003% 003% 003% 003% 003% 003% 003% 003% 003% 003% 003% 003% 003% 003% 003K 003% 003% 003% 003% 003% 003% 003% 003% 003% 003% 003% 003% 003% 003% 003% 1769774 0011702 1/68004/ 1319915 10576680 104988023 0017205 174/9015 001/289 43 627015 00/30/6 0142/00 42553822 0922556 001/822 0236596 0018855 16021494 292843/9 0/57/49 Yapı Kredı Yat (B) Lıkıt Fon 0616/9/ StrateııMenDe|(BL»ltFon 0012266 Global Men (BILıkıl Fon 0025815 Kalkınma Ban (ffl ükıt Fon 0028922 b Bank B Lıkrt Fon /O 6/69/9 Fkıncıler(B|ükıtFon 008/753 ParkRayJamBükıt Fon 0045916 Meksa(B) Lıkrt Fon 0023501 Bayındır Men (B) Lıkrt Fon 0504112 Özel Fonlan Abn Amro Bank N V (B) Tahvıl ve Bono Fonljn Kocbank[B)T/B(Ebond] 0023/09 Dışknk(B)T/B 77 386165 Turkıshbank (BJ T/B Fonu 0012193 Dış Yat Men Dea (BlT/BFonuO 01362/ AtaYatBTahAnu 0019253 Halkbank BTalnıl Fonu 184/4559 Koçbank(B)Tahvıl Fonu 154021/ k Bank Buy Amaç (B) T/B FonO 012955 Zıraat Ban [B Tahvıl Fonu 34145386 Garantı Men B) Tahvıl Fonu 3/91116 VakıibankjphvılFonu 131B85601 Atank(B)tahvıFonu 0032423 Yatınm FıuııBTdtal 0075019 FınansbankBTanvılFonu 39886122 HSBC Yat (Bn/B Fon 0134599 Zıraai Val (B| Tahvıl Fonu 67705400 Teb B) T/B For 4845095 Koç Vat (B) Tahvıl Fonu 0034686 Garantı Ban B Ozel Bir YOn 0010729 Is Bank (BJ Tahvıl Fonu TSKB IB Tahvıl Fonu Akbank (B) Tahvıl Fonu OyakbankB Tahvıl Fon Teb Yat (B) Tahvıl Fonu YKB (B) Tahvıl fonu Garantı Ban (BlTahvıl Fonu 90030704 HSBC Bank |B Tahvıl Fonu 0057750 Abn Amro Bank IB Tahvıl Fonu 0 018624 Vapı KfedıYatJBjtah»! Fonu 0233829 k Bankası (BJ 1/8 0010086 Sekerbank(B)T/B Fon 0011648 BankEufopaBTalMlFono 0015082 EczacıbaşıBtshnlveflono 0010327 Denızbank (İ| Tahvıl Fonu 0234745 Kalkınma Yat IB) Tahvıl ve Bono 00/13/0 [czacıbaşıHT/HEbondl 0009122 b6aı*aaBTf|EUm Garantı Ban B Özel Bıı YBMK Fonlan Ata Yat (B) VBMK Fonu 002% 002% I 002% ı 002% 002% 002% 002% 002% 001% 0090108 020% 039» 035% 030% 029» 02/» 018» 016» 015» | 014» ' 013» , 013» ! 012» 011» 011% 011% 010% ' 010% 010% ! 010% i 010% 010% 010% 3054458 53/60/5 0594253 010! 3091/290 009% 009» 005% 003% 00/% 024% 0»0009876 00205/6 -012% 003% W W W . F O N B U L . C O M ıınkfl YBMK Fonu 0204433 A'ABltFŞIKFNDEKSİ 5/4124 00/ AA(AITİP|[NDEKSİ 322135 -060 AA(B)TİPİENDEKSI 814025 006
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog