Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 NİSAN 2005 PERŞEMBE 16 TELEVIZYON cumtv(« cumhuriyet.com.tr GüNÜN FtLMLERÎ Türk... 21.00 CINE 5 Macera /O\ (No Good Deed) - Jack Friar bir polis dedekti- > 3 ' fidir Bir arkadaşına yardım etmck ıçın Türk Caddesı'ndekaçak bır gencı araştirnıaktadır. Busı- rada kendısını banka soyguncularının arasında bu- lur Adamlar Jack'i rehin ahr. Ne yapacaklarını dü- şünurken Jack'i Iıderlennın güzel sevgılisı Erin ile bırakırlar. Jack'e göz kulak olması gereken bu gü- zel kadın aslında çete elemanlannı kendı çıkarları için kullanmaktadır. Yön: Bob Rafelson. Oyuncu- lar: Samuel L. Jackson, Milla Jovovich, Stellan Skarsfard (2002 ABD-Kanada-Almanya, 103 dk). 22.00 /CNBC-e/ Kırılma... Ayrıntı yanda Aman Tannm 22.05 M.Max Güldürü /TT\ (Brucc Alnıighty) - Tanrı ıle arası ıyı olmayan v i ^ Bruce Nolan, bır sürelığıne de olsa tannsal güçlerle donanınca bu işin hiç de gorunduğü kadar kolay olmadığını anlar Yonetmen: lom Shadyac. Oyuncular: Jım Carrey, Jcnnıfer Anıston, Morgan Freeman(2003 ABD, 101 dk) Vahşi Koşu 23.45 M.Max Gerilim (T7\ (MarathonMan) - Nazı savaş suçlulannın pe- ^ü^ şındekı Henry ıstemeden de olsa kardeşi Tho- mas'i bu ışin içine sokar Yönetmenhğmı John Schlesinger'in üstlendiği filmın başrollennı Dustın Hoffman ve Laurence Olıvıer paylaşıyor (1976 ABD, 120 dk). Gurur Dünyası 01.40 TRT 2 Dram (77\ (Bccky Sharp) - Kımscsız bır kız olan Becky, V i ' okuduğu okuldan mezun olunca en yakın ar- kadaşının evıne yerleşir Bütün ömru yoksulluk ıçın- de geçen Becky'nın en büyük hayalı zengm olmak- tır. Yön: Rouben Mamoulıan. Oyn: Miriam Hop- kıns, Frances Dee (1935 ABD, 83 dk) Özel Tim 8 01.50 TRT 1 Macera /77\ (Anüviciu 8) - Şeytana tapan bır tarıkat çeşıtli V3/ cınayctlerle adını duyurmaya başlar Bu olayı çözmek ise lzquierdo ve ekibine kalmıştır. Yön: Vın- cente Torres. Oyn: Joan Crosas, Fanny Gautıer Ateş Bombası 202.00 Show TV Macera ©(Airboss 2) - Ölümcül vinıs Ebola'ya karşı bır aşı geliştırmek ıçın çalışmalar yapılmaktadır. Ancak bır grup sılahlı terönst, virüs üzerinde yürütü- len bu çalışmaları çalar Olaylardan askerı pılot Frank sorumlu tutıılur. Yon. J. Chnstıan Ingvordsen. Oyn: Frank Zaganno, Kayle Watson (1998 ABD, 84 dk) £ ) Yabancı O Yerhizleyln Orta Değmez Maskeli çeteninpeşinde TV Servisi - Patrick Swayze kötü adam, Keanu Reeves de onu kovala- yan FB1 ajanı... tki star oyuncudan, dur durak bilmeyen gerilimli bir macera var bu gece CNBC-e ekran- larında: "Kırılma Noktası". Patrick Swayze ıle Keanu Reeves'i buluştu- ran yapım kadın yonetmen Kathryn Bigelow'un imzasını taşıyor. Bıge- low yapımı, göz alıcı kamera oyun- ları ve çekim teknikleriyle siisleyc- rek, sıkı bir macera filmi çıkarmış ortaya. "Hız l\ızağı"yla (Speed, 1994) meslekı kanyerinde önemli bir aşama kaydeden Keanu Reeves ile çok farklı bir rolde hayranlarının karşısına çıkan Patnck Swayze7 ya- pımın ikı önemli kozu... Reeves'in canlaııdırdığı 25 yaşmdaki CIA aja- nı Jolınny Utah, herkesi şaşkma çe- viren bir olayı araştırmaktadır. Bir çete ortaya çıkmış, yüzlerinde ABD eskı başkanlanndan Carter, Johnson ve Nixon'ın maskeleriyle banka soymaya başlamıştır. Elindeki ıpuç- larını değerlendiren Johnny, sörf ya- pan bır grup gence ulaşır. Şimdi sı- ra, adeta çete halinde gezen sörfçü- lerin arasına katılmaya gelmiştir. Rüzgar sörfiü konusunda uzman olan Tyler (Lori Petty) adlı bir ka- dından yardım alan Johnny, sonun- da çetenin lideıine ulaşmayı başanr. Bodhi (Svvayze) adlı bu kışı, haya- tın anlamını bulmaya kafaya tak- mış, pervasız çılgınlıklarla deşarj olmaya çalışan biridir... özetle, FBI patronunu canlandıran John McGinley dahıl olmak üzere, tüm oyuncuların hızlı tempoya kendile- rini kaptırdıklan CNBC-e'nin "Gi- şe Filmleri" kuşağında ekrana gele- cek olan "Kırılma INoktası", daha önce ızleme fırsatı bulamayanların kaçırmaması gereken bir yapım... CNBC-e 22.00 Kırılma Noktası - Point Break / Yonetmen: Kathryn Bige- low / Senaryo: W. Peter lliff / Görüntü: Donald Peter- man / Müzik: Mark Isham / Oyuncular: Patrick Svvayze, Keanu Reeves, Gary Busey, Lori Petty, John McGin- ley, James LeGros/1991 ABD yapımı, 122 dakika. Başrollcrde Hollyvvood'un iki ünlii ismi Patrick Swayze ile Keanu Reeves var. Bana Bir Şeyhler Oluyor TV Servisi-YılmazErdoğan'ın hem yazıp yönertığı, hem de başrol oynadığı "Bana Bir Şeyhler Oluyor" adlı tiyatro oyunu ilk kez atv'de ekrana geliyor. Oyunun başrollerinde, Erdoğan'ın yanı sıra Denıet Akbağ, Altan Erkekli, Zerrin Sümer ve Siııaıı Bengicr gibi isimler de yer alıyor. Oyunda, hayallerindeki lokantayı açabılmek içın birikimlerini borsada değerlendiren "Duran" aılesinin, ekonomık krızle yaşadıkları anlatılıyor. • atv, 20.00 _ J MEDYA NOTU EMRE KONGAR Bedri Koraman'ın Yanıtı ve Aydıntaşbaş'ın "Kanaat Önderleri1 Sevgili okurlarım, Bedri Koraman ile Aslı Aydıntaşbaş arasında (tesadüfen ay- nı gazetede yazıp-çizmelerinden başka) herhangi bir ilişki yok. Sadece, zıhnimdeki birçağrışımdan do- layı bugünkü "Medya Notu" köşemde buluştular ve adları böylece başlıkta bir araya geldi. Once büyük usta, pazar günlerimizin neşesi Bedri Koraman'dan başlayalım: Sevgili okurlarım, değerli karikatür üsta- dı Bedri Koraman'ın Sabah gazetesinin 27 Mart tarihli Pazar ekinde "Bir sigarayıbı- rakma öyküsü-3" başlığıylaçizdiği öykü- nün birkaresindeki "gizemli kişinin" kim- liğini soruşturan yazımı anımsayacaklardır. Anımsamayanlar için küçük bir hatırlat- ma yapayım: Bu karede görünen kişinin kimliğı hak- kında ne o karede, ne daha önce ve ne de dahasonra herhangi biripucu bulabildim. O yazıda, bu nedenle meraka düştüğümü belirtmiş ve bu adamın "Kimler Bedri Ko- raman'ı okuyor" diye bizi gözetleyen bir ajan mı olduğunu sorgulamıştım. Değerli sanatçı lütfedip bir elektronik posta yolladı: "Sevgili Emre Kongar, Bu sigarayı bırakma dizisi aslında 20 sayfalık bir seri idi....ve iki sene önce çizil- mişti! Milliyet gazetesinde uzun süre yayın- lanmadan tutuldu. Arkasından Hürri- yet'te de bir süre bekletildi. Belki sakıncalı buldukları bir şeyler var- dı...ama bana bir şey söylemediler. Neyse kısmet Sabah'a imiş. Çok müs- pet e-mailler alıyorum. Seri tuttu. Keşke sıkıştırıp 6 haftaya sığdırmaya çalışma- saydım diye düşünmeye başladım. Al işte "Toplum önderi" ödülü de al- dık sigara sayesinde! Bin yıldır ne karikatürler çizdik, kimse tınmadı, diyemeyeceğim tabii de, ne bi- leyim, sigara sayesinde (Toplum önderi) sayılmak tuhafıma gitti biraz!.. Asıl soruna cevabımı sona bıraktım: In- gilizcem zayıf olduğu için bir emekli de- niz subayı dosttan yardım aldımdı. Ihmal etmişim dostumun portresini çizmemi- şimozaman... Ezberden öyle olmuş. Ga- rip olduğunu ben de sayende farkettim... Dikkatine, ilgine, sıcakdostluğuna teşek- kürler." Sevgili Bedri Koraman ile telefonla da konuştum. 20 sayfalık diziyi 6 sayfaya indirmesine çok üzüldüğümü, 20 sayfanın hepsini zevkle okuyacağımızı (bir okur olarak) be- lirttim ve tüm dızinin bir broşür biçiminde bir sivil toplum kuruluşunca bastırılacağı haberini büyük bir sevinçle öğrendim. Koraman'ın iletisi sayesinde "gizemli" (eski deyimle "esrarengız") kişinin kim ol- duğunu da öğrenmiş olduk. Bu konudayapılacakçokşakavarama, Koraman'ın sigarayı bırakma konusunda "Toplum Önderi" ödülü aldığını belirtme- si bana Aslı Aydıntaşbaş'ın yine Sabah gazetesinde 15 Mart tarihinde "Kanaat önderleri" başhğıyla yazdığı bir yazıyı anımsattı. Bu yazımı değerli gazeteci Aydıntaş- baş'ın yazısından yapacağım bir alıntıyla bitirmek istiyorum: "örneğin geçen hafta içinde, Fehml Koru, Mehmet Altan, Mehmet Barlas, Cengiz Çandar, Ali Bayramoğlu, Nazlı llıcak, Ahmet Taşgetiren, hükümetin ic- raat ya da yöntemlerıyle ilgili kâh sorgu- layıcı, kâh eleştirel sayılabilecek yazılar yazdı... İlk günden beri Erdoğan ve arka- daşlanna kuşkuyla bakanlar var. Ama bu saydığım isimler, tam tersine AK Parti'yi destekledi, AKP'yi iktidara taşıyan kadro- lar için "kanaat önderliği" vazifesini gör- dü." Aydıntaşbaş'ın saptamaları ve listesi ba- na ilginç geldi, yorumsuz olarak sizlerle paylaşmak istedim. ekongar/cumhuriyetcom.tnwww.kongar.org Tv PROGRAMLARI 09.00 Gün Başhyor 10.45 Küçük Şeyler 11.20 Dizi: Mühürlu Güller 12.20 Dizi: Ne Seninle Ne Sen- sız 13.30 DIZI: Canım Kocacım 14.30 Meraklı Momolar 15.00 Çizgı Film: Garfield 15.25 Kasaba 16.20 Dızı: Ye- di Numara 17.15 Dızı: Bi2im Evın Hal- lerı 17.50 Yarışma: Miras 19.00 Ana Haber 19.55 Dizi: Üç Kadın 21.10 Film: Güzel Bir Gün 23.25 Buyuteç 01.30 Gunun Ardından 01.50 Film: özel Tim: Işığın Cocukları 03.20 Di- zi: Mühürlü Güller (0 312 490 43 00). 10.30 Dış Basın 11.40 Sanat Gündemi 12.15 Ekogun 13.00 Reçete 13.20 Başkent Sıyaset 13.35 Hayat Akarken 14.45 Dünya Ekonomisi 16.40 Sanat Gündemi 17.20 Gunun Konusu 17.40 Dunyaya Bakış 18.40 Hayatımız Sınav 19.10 KentveKültür 20.05 Bır Dünyadır Tiyatro 20.35 Bi- limde Yeni Ufuklar 21.30 Astor Piaz- zola Konseri 22.00 Sabah Dıngınlığı- nin Ulkesi Guney Kore 22.30 llber Or- tayh Ile... 23.35 Caz ve Biz 01.40 Film: Gurur Dünyası (0 212 259 72 75). BUGÜN Stnğlık Hayattır Yabancı Dizî: Gerçeğîn Çağrısı 08.00 Benimle Oynar mısın? 08.30 Bu Toprağın Sesı 09.30 Karınca Kararınca 10.30 Kül- türel Zenginliğımız 10.59 TRT-GAP'a Geçış 11.00 Sahte Dünyalar 11.30 Reçete 12.00 Gı- de Gide GAP 13.15 Istasyondakı Pastane 13.45 Ben de Oradaydım 13.58 TRT-3'e Ge- çiş 14.00 TBMM TV 19.00 Avrupa Güreş Şampiyonası 21.00 Süper Lıg Futbol Karşılaş- ması 22.30 Futbol Futbol 24.00 Kapanış. D9.30 Kasaba 10.05 Afiyet Ol- sun 10.30 Dızı. Bızım Evın Hal- lerı 11.00 Kadına Dair 12.30 YörelerimizTürkülerimiz 13.00 Anılarla Müzik 13.30 Gezelim Gorelim 14.00 Uzaktakı Ya- kınlarımız 15.25 Belgesel 15.55 Hayat Akar- ken 16.15 Kasaba 16.45 Benimle Oynar mı- sın 17.15 Merhaba Dünya 18.20 Memleket- ten Haber Var 19.00 Adım Adım Kafkaslar 19.30 Dizr Bızım Evın Hallerı 20.00 Dızı: Ay- nalar 21.25 Dizi: Sarı Gelın 22.05 Dünyanın Türküsü 22.30 Almanya'dan 23.00 Muziğimız Kültürümüz 23.45 Adım Adım Kafkaslar 00.15 llber Ortaylı Ile 00.40 Gunun Konusu. 07.00 Günaydın Türkiye 09.10 Çizgi Film: Hayvan Dedektifi 09.40 Çizgi . Film: King Kong 10.10 Dızr Bır YıldızS l a r Tutuldu 11.20 Dızı: Şöhretler Kepab- çısı 12.30 Gün Ortası 12.50 Yerli Film: Ağaç- lar Ayakta Ölür 14.40 Dizi: En Son Babalar Duyar 16.20 Kamp Gunluğu 16.50 Çızgı Film: Megaman 17.20 Yarışma: Passaparola 19.00 Ana Maber Bülteni 20.00 Dizi: Kadın Isterse 21.50 Ibo Show 23.40 Objektıf 01.40 Gece Haberlerı 02.10 Spor Gecesı 02.20 Kamp Günlüğü (0 212 448 80 00). 07.00 Fınansör 08.30 Anadolu'yu Teşvik 10.00 Profesyoneller 11.00 Uzman Gozuyle 12.30 Parantez 13.00 Haber 14.00 Reel Vızyon 16.00 Fuar 18.00 Ana Haber Bülteni 18.40 Teknokolik 20.00 Fi- nansör 21.30 Vatan Teknolojı 22.30 TV Cam- bazı 24.00 Gece Haberlerı (0 212 465 79 49). 09.00 Ekonomı 10.00 Sağlık Hat- tı 11.00 Açık Hat 12.40 Teknolojı Hattı 13.00 Ekonomı Polıtık 13.30 Gunden Kareler 14.00 Nazlı Tol- ga ıle Gündem 15.30 1. Koşu 18.20 Koşu Sonuçları 18.30 Yaşama Keyfi 19.00 Ana Ha- ber Bultenı 19.40 Euroleague Karşılaşması 21.40 Futbol Hattı 23.00 Geceye Bakış 00.10 Psıko Yorum (0 212 449 07 00). 06.30 Güne Merhaba 07.30 Dizi: Aşkların En Guzelı 08.30 Dızı: Ası Melek 09.45 Yerli Film: Ateş Parçası 12.00 Dizi: Sensiz Olmu- yor 14.30 Dizi: Cennet Mahallesı 16.00 Bız Bize 19.00 Haber 19.45 Spor 20.00 Dızı: Kurtlar Vadısı 23.15 Televole 01.15 Saba Tü- mer'le Bu Gece 02.00 Yabancı Film: Ateş Bombası 2 03.45 Dızı: Yasemin 05.00 Yerli Film: Elveda Yavrum (0 212 355 01 01). _^ * _ _ 07.00 Kahvaltı Haberleri 08.45 Wk 1 l f Çizgi Filnr Pingu 09.00 Hugo vemm m m folga Abı 10.00 Çızgı Film: So- nıc 10.30 Çızgı Film: Jackie Chan'ın Macera- ları 11.00 Yaînız Değilsin 13.00 Gün Ortası 13.30 Dizi: Çocuklar Duymasın 15.30 Iş An- yorum 17.30 Dızı. Avrupa Yakası 19.00 Ana Haber Bultenı 19.45 Spor Haber 20.00 Bana Bir Şeyhler Oluyor 23.00 Dizi: Aşka Sürgün 00.30 Siyaset Meydanı 03.30 Homedrom 04.00 Habercı (0 212 354 30 00). 09.10 Ekonomi 10.00 Haberler 10.05 Günlük Hayat 11.00 Haber 11.35 Avrupa'dan Futbol 12.30 Enerji, Petrol ve Gaz 13.00 Gunün Içınden 13.30 Ters Açı 14.10 Ekonomi 15.15 Yakın Plan 16.30 Ekonomi 17.10 NTV'ye Sorun 18.10 Gece Gundüz 18.30 Ve Insan 19.00 Akşam Haberlerı 19.35 Gerçeğın Ta Kendısi 20.30 Herkes Bunu Konuşuyor 22.00 Belge- sel: Dev Volkan 23.00 24 Saat 23.35 Avru- pa'dan Futbol 00.20 Gece Gunduz 00.30 Her- kes Bunu Konuşuyor (0 212 335 00 00). 07.00 Bu Sabah 08.00 Sevimli Kahramanlar 08.15 Dizi: Ruhsar 09.45 Sabah Sabah Seda Sayan 12.20 Sana Mutfağı 12.30 Haber- ler 12.50 Tath Dakıkalar 13.00 Ka- dının Sesı 14.45 Şuryiyor Türkiye Günlüğü 15.30 SizeAnne Diyebilir mıyim 17.10 Dizi: Si- hirli Annem 19.00 Ana Haber Bultenı 19.50 S- por 20.00 Dızı: Gümüs 21.50 Dizi: Seni Çok Özledım 23.50 Teke fek 01.30 Haber Saati 01.40 Yabancı Film: Büyük Cuma 04.10 Di- zi: Vahşi Güzel (0 212 413 51 11). 09.00 Huzura Doğru 10.00 Her Gün 12.00 Haberler 12.30 Dizi: Marziye 14.30 Sizin Sesiniz 17.00 Yerli Film: Sahra 19.00 Ana Haber Bultenı 19.40 Spor 19.45 Dızı: Haylaz Babam 21.00 Ana- dolu Magazin 23.15 Yerli Film: İki Damla Gözyaşı 01.00 Gece Haberi 01.30 Tele Mar- ket 02.00 Sızın Sesınız (0 212 454 56 00). 10.15 Yaşama Sevıncı 11.00 A- ! da'nın Seçımı 12.10 Iş Yemeği j 13.00 Ajans 13.45 Spor 14.20 FÎ- nans Bülteni 15.20 Frekans 16.05 Parametre 17.00 Manşet 18.15 Afiş 19.00 Edıtor 20.00 beşN bırK 20.45 Spor Vizyon 21.10 The Apprentıce 22.05 32. Gün 23.00 Gece Goruşu 00.30 Afış (0 212 413 56 00) 0 10.05 Dızı: St. Tropez 11.05 Ye- nı Vızyon 12.30 Sağlık Hayattır 13.00 Gün Ortası 14.00 Dizi: İki Arada Aşk 14.30 A'dan Z'ye 16.30 Derya Gi- bi 17.30 Spor 18.00 Erkan Tan Aranızda 18.30 Dizi Kadın Her Zaman Haklıdır 19.00 Ana Ha- ber19.50Dızı: IkiAradaAşk 20.20DikkatŞa- han Çıkabilır 21.20 Dizi: Gerçeğin Çağrısı 22.20 Derın Haber 23.30 Studyo 00.30 Mo- dern Zamanlar (0 212 288 51 52). 09.10 Sağlık Rehberı 10.05 Ya- bancı Film. Tehlıkelı Teklıf 11.50 Yabancı Film: Sadece Bakıyo- rum 13.15 Cine Sınema 13.35 Yabancı Film- Hz. Süleyman'ın Hazineleri 15.20 Eğıtım Gun- luğu 16.00 özel Tatlar 18.30 Başka Yerde Yok 20.00 Ana Haber 21.00 Yabancı Film: Türk Caddesındekı Ev 22.45 Ceyhun Yılmaz Show 23.45 Fantasy (0 212 336 15 15) 10.45 Dünyanın En Derın Altın Madenı 11.40 Şımşek Yarışla- rı 12.35 Kraliçenin Hikâyesi 13.30 Mumya Otopsisı 14.30 Alternatıf Rock'n Roll Yılları 15.30 5. Vıtes 16.00 Sıra- dışı Makıneler 17.00 Dünyanın Sonuna Seya- hat 18.00 Sonradan Politikacılar: Churchill 19.00 Uzay 20.00 Kralıyet Aılesı 21.00 FBI Dosyaları 22.00 Adlı Tıp Dedektifleri: Kritik Kanıt 23.00 Savcılar (0 212 330 00 88). 10.30 Ferah Ferah 13.00 Kum Sa- ati 15.00 Hit Klip 18.00 Dizi: Gönul Kapısı 19.00 Dızı: Gercek Kesıt 20.00 Ana Haber 21.00 Dizi: Roja Rej 22.00 Yudum Yudum Anadolu 23.00 Düşünce Kampı 03.30 Haber (0 212 256 82 82). 10.40 ŞirketRaporui 2.00 Finans Cafe 12.15 Yönetim Katı 13.05 lyi Şeyler Oluyor 13.35 Dış Pıya- salar 14.00 Pıyasa Ekranı 15.30 Şırket Raporu 16.30 İMBK Kapanış 17.25 Son Baskı 18.00 Çizgi Film 19.15 Dizi: Che- ers 20.00 Dizi: The Sımpsons 20.30 Dizi: Cracking Up 22.00 Film: Kırılma Noktası 00.30 Dızı. Cracking Up (0 212 330 01 01). ULUSAL 07.00 Yedi- Dokuz 08.50 Kur- tuluş Savaşı öykuleri 09.10 Müzik Pınarı 12.10 Emek Dün- yası 13.10 Muzik Pınarı 15.10 özgur Bakış 16.10 Gunun Içınden 18.10 Pa- pırus 19.00 Ana Haber Bülteni 19.35 Günün Yorumu 20.15 Kurtuluş Savaşı öykuleri 20.30 Reber ile Türkü Dostları 22.00 Fıkır Meydanı 23.00 Haber Masası (0 212 251 50 90). 09.30 Güne Bakış '. 1.00 Pop Cafe 12.30 Hobi ve Sanat 13.30 Başka Hayatlar 15.15 Halk Meydanı 17.15 Göçtürk'ten Esintiler 18.30 Bır Mekan Bır Yorum 19.30 Haber 20.45 Bahar Sağlık Saati 21.00 A. Emın Yılmaz'la Siyaset 22.00 Sağlıkh Yaşam 23.00 Ters Kö- şe 24.00 Haber Masası 00.30 A. Emin Yıl- maz'la Siyaset 02.00 Müzik (0 224 331 70 00). «,, «-,, 10.25 Yabancı Film: Öyle Bir L.İ* Kız kı 12.05 Yabancı Film: Est- her Kahn 14.55 Yabancı Film: Kesişme 16.35 Yabancı Film. Bızım Çocuklar 18.20 Yabancı Film. Vegas'ta Son Şans 20.30 Yabancı Film: Babaların Günahı 22.05 Yaban- cı Film: Aman Tanrım! 23.45 Yabancı Fılrrr Vahşi Koşu 01.50 Fılırr Esther Kahn 04.15 Ya- bancı Film: Vahşi Koşu (0 212 326 00 00). Ü 10.00 Yemek Bahane 11.00 Gaf Ebesi 13.00 Editör Masası 14.00 ı, ,., , Kadınlar Kulubu 16.00 Ekonomı KandltUrK Gundemı 17.00 Çızgı Film Kuşa- ğı 18.00 Dızı. Bızım Ev 18.30 Dizi: İşte Susan 19.00 Ana Haber Bülteni 20.30 Dizi: Olüm Bol- gesi 21.30 Dizi: İşte Susan 22.15 UEFA Kupa sı Çeyrek Fınal Maçı: Sportıng Lısbon-New- castle Unıted (Canlı) (0 212 274 50 50). 11.05 Yerh Film: Aşktan da Üstün 12.25 Yerli Film: Fahriye Abla 14.00 Yerli Film: Ofke 15.15 Yerli Film- Korkusuzlar 16.35 Yerli Film: Şal- var Davası 18.05 Yerh Film: Atlıhan 19.20 Yer- li Film. Bır Vefasız Yâr Içın 20.50 Yerli Film: Çir- kin Kral 22.00 Yerli Film: Demiryol-Fırtına In- sanları 23.30 Yerli Film: Şalvar Davası 01.00 Yerli Film: Öfke (0 212 326 00 00). f V - L . 10.15 Yedigün 11.00 Vardiya F İ V - J I 13.00 Not Defteri 14.15 Açık ^ ^ H H H Haber Hattı 16.15 Basında Bu- ^ ^ ^ ^ ^ gun17.15Sendıkam 18.15Yö- rük Obalarımız 19.00 Haber 20.00 AB Ekseni 20.30 Ruh ve Inanç 21.15 Kıbrıs'ın Nabzı 23.00 Kamutay 24.00 Haber (0 312 231 21 00). Okan Bayülgen V VOLKAN BELGESEL-SİNEMA 1. Böliim 22:00 bugün www.ntvmsnbc.com KÜLTÜR» SANAT vsrvtrw.perareklam.com.tr • (0212) 293 89 78 AKBANK ÛDAORKESTRASI Şef Cem Mansur Solist Stephen Kovacevich, piyano "Belki kimsenin çalışında aynntılar bu kadar keskin ve doğru değildir." The Independent F. Memlclssohn (1809-1847) Yaylı Sazlar Senfonısi no. 10 P. Haas (1899-1944) Yaylılar için Etüd L. v. Beethoven (1770-1827) Piyano Konçertosu no 3 R. Strauss (1864-1949) Metamorphosen 12 NİSAN SAU Sohbet> 19.30 Konser> 20.00 Sabancı Üniversitesi Gosterı Merkezi, Tuzla* 14 NİSAN PERŞEMBE Sohbet> 19.30 Konser> 20.00 Cernal Reşit Rey Konseı* Salonu 15 NİSAN CUMA Sohbet> 20.00 Konser> 20.30 Kadıköy Halk Eğitim Merkezi * Sabarıtı Ürılvertlteii Gohterl Merke^l'ııdekl konserucretslzdlr AKBANK KULTUR SAHA1 MütKEB SUNAR 12>14>15NisanO5> april BILET SATIŞ NOKTALARI BİIgj İÇİn > 0212 2İ2 ib 00/01 > WWW akbanksanat.COm * Kadıkdjr Halk EJıtlm Merkmndckl komerlt Akbank Kultur Sanat Me lstıklal C.aü Nu 14 18 34435 Beyoğlu, Istanbul ı Kadıköy Halk Eğıtım Merkezi* > 0216 330 10 27 ^ Cemal Reşıt Rey j > www.biletix.com Konser Salonu Çağrı Merkezi > 0212 23154 97 98 ,-0216 556 98 00 n bıletlerını Akbank Kultıtr Sanat Merkezı ııılen tie leının eüeblllrsfnlz HADİ ÇAMAN YEDİTEPE OYUNCULARI AYFIRDİHp», HADİ ÇAMAN SELDAÖ2ER Yazan ve Yöneîen: Hadf Çaman y 1.C Kdıtûr W»!ıj)ı »IB k»»ıl»¥i« "Rijivıfeıys Tel. [02i 2) 246 ] / /7 ! 1V U, E F E S PUsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. İlanlarınız için (0212)293 89 78 perareklam@perareklam com.tr perareklam@superonline.com www perareklam.com.tr İLAN TC ÜMRANİYE 3.ASLİYEHUKUK MAHKEMESİ EsasNo: 2005/139 KararNo. 2005/167 Davacı Okan Var- lı'nın vekılı tarafından davalı Nüfus Müdurlıi- ğu aleyhine mahkeme- mizc açılan davasının yapılıp bitınlen açık duruşması sonunda ve- rilen karar gereğı, hu- kum ozetının ılanına karar verılmış olmak- la, Davanın kabıılu ile, Gıreijun ılı K.cşap ılçe- sı, Sancaklıtepe nüfu- suna, cilt 28, hane 19 BSN 59'da kayıtlı olan, lsmaıl vc Sevgı oğlu, 16.08.1982 do- ğunılu Okan Varh'nın soyadının Karademir olarak düzeltılmcsme ve Okan Karademir olarak nüfus kaydma ışlenılmesıne karar ve- nlmış olup keyfıyet ıl- gılilerme ilanen tebliğ olunur 12 4 2005 Basın: 16677
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog