Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 EKONOMI 14 NİSAN 2005 PERŞEMBE 13 MİSAN 2005 Öncekı En En Degışjm Ağıriıklı Işton Kapanış Duşuk Yuksek Kapanış % Orl.Fıy Hacmı Acıbadem bağlık Adana Çımanto (A) Adana ç mento B Adana Ç mento (C) Adal Kalemc lık AFMFIm Afyon Çımento AkYal Ort Aka Tekstll Akbank Akçan&d Akenerjl AknTekstıl Aksu Ener Aksulplk Alarko Carrler Alarko QMYO Alorto Holfllng AlcateiTeletas AllaMenkulDeg Alk m Kagıt Alk m K mya AttarnatıfYat Ort AKemattBank Altınyaö Atınyloız Anaoolu Cam Ar ddolu Efea Anadoiu Hayat Aı ddolu IBUZU Anartol ı S gorta AatTeskır Arçelık Arana nılg sayar Arsan Tefelıl Asnlsin AtaVatOrl AtakutaGMYO AlamsVatOrt Allds Yat Ort AvıvaSıg AŞ A m s w Yat Ort Aye ı tdör l Aygar 4 70 2 60 0 79 2 34 855 2 60 076 2 30 7 75 4 92 4 78 4 72 264 0 78 232 845 82600 118 5 40 6 70 4 74 590 2 54 1260 4 52 1640 390 96b 2500 3625 515 2 38 124 360 184 113 m 139 4 38 2725 110 1030 2 78 78000 114 500 665 4 58 5 75 244 12 20 4 46 1630 380 94j 2250 35 50 4 85 119 354 174 110 106 135 4 22 2625 306 010 2 70 84>>0O 119 5 40 685 176 595 254 12 70 4 62 1790 394 9 70 25 25 3700 5 20 124 364 185 117 1 14 14,! 460 326 1040 2 64 79b 00 116 1?S 685 4 74 585 2 50 12 50 4 56 17 70 394 955 24 90 3700 5 08 123 380 178 1 15 110 139 4 38 27 00 308 1020 2 74 Oji 7 25 UtO 10 J0 134 132 0 51 7 46 1740 137 ??2O 2130 2240 6 75 660 0 78 0 74 0 79 212 418 2 21 426 1450 139 2 58 2 96 4 00 137 2 46 2 88 4 26 4 60 140 264 300 BaSAmbalal ' 8 8 280 2 90 Banv« 162 160 166 BatÇ »nto 3 50 3 46 350 But sBka çinnento 115 i ı o 116 Beko Elektronık 230 220 2 33 BerdanTekslll 378 344 386 BEşktaşFutbolYat 45 75 44 !i 46 bO Bsaşlekstl 241 237 248 BoluÇıranlrj 65 159 166 BorovaYapı 1 14 110 115 Borova Yapı (Ysni) 111 101 115 BorusanMannesmannBomH 7011 50 1200 Borusan Yat Paz 416 4 00 <122 BobüFranSıstemİBNtr" " B0S38 1 6/ BoynerMaGazacılık 236 Brta BsnProflo BumerdnnYdl Ort Btırçellk Bu.eılv'ju Burcn Çlmento Oeylao G y m CoytaşMadancılık Çbs Doya ÇtftB™(Yenı| Ç B Ç P t a 049 7 22 00 6 65 0 77 214 4 22 14 50 138 2 60 294 2650 ?82 163 346 115 2 26 3 72 45 50 2 41 163 110 111 1170 16000 168 00 16400 26 75 25 75 27 25 1 !b 2 25 189 246 67 00 65 50 70 00 66 bO 22 00 2130 2260 2160 107 103 ı m 104 1640 1590 1650 1620 133 29 13 130 830 820 835 820 286 286 314 J8b 1 04 1 01 102 101 2 41 2 24 900 2BE 380 214 502 Fgo Sflram k tgeplasl Egûaor Gıy m Lqs hn Kr A ş EgsHoldnj Emek Elektrık trnımşAmbala Er kd Intjaat trbûsan Ereğlı Demif Çslık 590 Ersu Gıda Escort Gomputer PaemSporGyım fc» en Yat Orl Fdctolnana F F 025 1 19 1 14 241 233 _ . 2080 20 60 2140 20EO 122 246 119 2 40 126 176 ns 2 41 0 52Factoturk Fnktor ng 162 Favor Dınlenme Yer j 40 FenertahoeSporlı! 1360 ' 200 250 I !/ 360 Fenlş Alumınyum FııansFln K ı FlnansYat Ort In 123 170 111 239 159 505 1330 19J 222 129 3 56 ?0j 600 126 176 1W 550 1380 2 0J 2 52 138 3 82 6 85 590 125 171 132 2 42 11)2 510 13/0 196 245 134 72000 69000 73000 71500 955 920 9/5 94g 134 2 56 066 690 108 18J 125 2 00 131 78 50 510 '44 081 660 105 181 120 19 106 095 140 8800 5 40 262 0 8/ 7 00 09 184 127 2 08 111 101 I33 8150 2 52 084 670 107 182 122 2 08 109 018 096 Z J 8 162 192 096 ÜH2 092 402 34 2/6 100 139 290 104 22 52000 137000 U J O O O 1 38a 00 138000 102 2 76 174 212 102 300 210 229 0 86 096 4 24 141 292 104 } , Yat Ort zmlr Oemlr Çelık Izocam Kaplamın Kardemır (A) Kddamır B Kardemır (Dj Ka *an Ülon otıv Karsu Teksi I Kartonsan 555 2 70 185 256 290 4 24 730 2 41 215 130 4 90 101 530 2 52 178 250 2 78 114 6 75 232 208 125 4 76 0 97 555 2 74 187 2 62 2% 456 7 65 243 219 132 4 94 101 302 10 KaDdnPazlc KelebekMobıyi KentGıda KBreviaşGıda Klımasan Kllma K04 Huldlı 9 KoçHodınglYenl) KonfutGoâ Konıleks Konya Çımento Ko dsa iabanc Dupont2 26 Koza Davelıyolor 1 V KozaDavetıyelen(Y«ıı)l 314 127 3 46 132 346 129 23 40 2250 2390 2280 390 378 430 384 384 5 35 510 202 384 515 600 J8B 5 40 5 25 204 176 1925 382b 221 10 1 0 74 KııstalKola Kutahya Porselen Lınkulssaya LıoYdS Lono Yazıl m LuküKadıls M YılmazVat Ort Marü n <y menlo 145 140 402 545 530 210 180 76 4000 3850 234 " " " 140 12/ 145 4 27 0 43 154 127 085 117 F M Izmıt Plston Ford Ûtosan FraoPakGda GdTdiaaardy Sportıf 80 00 Garant Banka3 530 Gaıani Faktoms Garant GMYO Garant Yat Ort G«lı;:plk rentaş GerwrıElekllk Gmn Gobalfal Hodıno 110 Goldaş KuyumcjlÜK I 00 GoMYrjar 1310 12 50 13 J0 12 70 ~ " ~ • " ' " 1990 2150 2030 166 201 096 300 20B 2 23 140 280 01 3 a 38000 785 785 5 45 2 64 183 2 54 2 88 4 24 7 30 239 21 129 13900 13200 14100 13600 227 133 123 142 4 79 4 67 2 62 0 78 2 32 840 364 81053 169 16 2 78 5 27 224 876 085 157 104 •040 207 136 081 5 81 2 49 1239 4 53 1698 J89 955 24 47 3640 502 121 358 178 1 14 09 138 432 0 92 26 9! 375 0 97 326 177 2 65 310 1023 2 74 049 7 12 1687 134 090 2183 H 8 667 0 76 218 4 21 1434 138 2 54 292 2628 284 162 349 114 225 3 73 392 138 116 0 75 128 317 094 0 72 0 78 208 062 114 174 159 •055 4544 241 74637? 153075 39064 712295 77979 9 567 4 817 795 107 835 199 80 28569393 118 95 740136 348 440 1133393 1677061 1344825 313595 290146 837 412 1 J41 27j I 800 252 166184 1/8829 1054 876 Ml v>l 186 737 H«7 1611259 345103 441816 1317087 325819 8425352 53280' 120 782 9 383113 14317 1147 9j2 36145 85 099 270614 185575 1458 545 571680 ?16063 175808 216044 524566 71235 4 802 645 41377 121 3 51 162 111 107 1166 182 120 II 4 28 254 231 0 h 67 58 182 2166 2 80 106 1615 130 820 2 82 387 101 100 2 27 122 2 26 120 052 194 100 6 0/ 118 19? 104 2 01 141 392 417 143 262 -059 119 163 357 118 2 95 3 81 16 BO Jü 4 92 0 96 091 139 4 57 372 338 165 178 10 170 439 2 70 7176 """ 606 344 284 351 352 373 187 4 37 049 3 37 0 57 172 0 53 180 400 000 062 08J 168 4 93 063 094 2 86 301 161 112 6 90 2 78 /84 1065 2S65 113 214 073 JİJ524 178614 50 263 551346 727 058 1700075 685080 2166 140 1366740 139390 4/222 91115 163364 76112 1409 765 105585 1530/ 235343 441514 137 770 453066 354 615 /148 407605 513 744 46309a 71808 38/2 299 3209376 1*496 70838 •> 244 696 035 2814593 34666 515 1047 857 6 5JI7I3 234 430 830338 64 518824 9 740241 1611510 736273 39338 1 121 723 3261001 279066 168678 5'1 358 21885 21/017 157 891 138 899 118 847222 0 41 239 92 027 20 87 2 568860 679 110107 591 18909122 124 335228 72 120277 133 60255 241 121899 144 079 284 222 041 5 56 0/4 200 200 219 556 160 531 1362 2 45 133 371 712 74 105 941 075 135 188 8063 -0 94 156 2J3 2 90 093 O J J 2 40 4 00 091 200 26485 l?79900 3262 838 139056 B2 7 3 855258 5 24 2 52 0 83 6 70 107 182 122 2 03 108 037 JOj 12 68 379 2036 200 098 362 149 290 100 293 206 133 118 1 0&J415 1934 227 107144 10/554 28966353 I2h ttı 81J753 632 95 63 602 113101 467 507 7 482 433 265 168 200 417 0 7? 345 223 083 093 405 11/ 2 82 101 073 137200 1 95 7 73 6 40 2 63 182 2 54 2 86 423 727 238 212 128 0 83 186 0/7 204 29/ 099 216 135 08 1457 344 011 129 256 2296 54 385 103 093 390 528 511 098 203 176 191 3885 044 228 133 122 142 24 00 ?100 24 10 UU3 16/ 23 54 3/6 100 9 75 364 66 398 Mdııidrıs AJıııyurıus 615 MarmargMartı 1 2 / Mdibdll 356 091 890 364 50 384 590 123 384 105 980 3 76 169 4 00 6 25 128 09/ 960 368 5/ 396 610 128 317 300 Mn?har 7or ı Holdıng MsdyaHodng 690 MBI üarea Teksi I 062 Menaa Mensucat MeıkuGıdd Mrtpmtaks M 2625 2550 2650 2625 111 116 113 088 Maro Mlfpa Mi 062 1 2/ 062 0 67 9 0J 158 MuiuAku Neıüıs Hu ülr g NntHoldlng Net Hold ng (Yenı) NBtTurlzm Net Turlrm (Yenı) NetasTelekon Nuh umentn NırofGMYO Okan Tokstıl Omuksa Otokar Oyaa Çımanto öz Fınans r act PaıkEbklrlkMadencılıkSSO 059 120 06 062 910 153 18 40 1800 185 0 44 041 0 42 077 0/3 3000 2850 8 » 8 40 318 062 238 570 1480 156 061 129 0 65 0 67 9 80 161 1850 061 123 064 0 66 970 153 1850 363 096 946 3 68 164 3 92 6 06 126 25 88 113 0 60 124 0 64 0ü5 934 156 1823 1769318 1 156 133 930 819 3311 JJJ 77 983 406 /27 187 71J 643 556 2 216J86 89081 539867 386594 13 660358 31811 699682 121 129 321002 75460 48 J6/ /00 1 301 777 W 3 » 3430939 83J49J 2875612 476 760 584 2/6 300759 862155 6295950 715 428 99186 1558 963 315285 J7845 3 088 11 953 619696 52 918005 4 686 92J 1492606 334 066 460151 204 703 655064 309956 340176 126231 119980 1286022 205930 46866 209 8J3 301519 99396 2 097 527 67 358 0 74 0 45 0 42 Parsan Penguen Gıda 386 110 PeguBrıGıda(YBnl| 107 Perfl Yat Ort 113 PoaYalOrt(Yenl) 103 Petk m 5 70 Petolütsı 4 28 Plmas 324 Pınar Entegrefctve tln 116 2 90 112 158 231 043 040 0B1 0 77 075 073 30 75 2926 8 55 8 45 340 320 0 62 2 42 2 2/ 4 76 060 232 560 15 0 1450 1 J8 1 J0 555 540 04J 040 0/7 072 ? 50 ?915 11/ 063 2239207 349 769 471992 173382 5599 617 2 721765 497 933 11276 670 580 555 3 92 114 1? 121 106 4 30 3?4 115 210 172 238 384 116 103 426 314 115 203 1 62 232 323 2 52 175 203 385 182 -0J2 091 093 2 6J 309 •086 2 87 2 99 211 326 060 232 5 55 1441 151 537 383 109 115 102 4 24 317 113 2 03 161 234 109 122 113 738 115 2 705 867 768 773 1368 409 65265 180827 105930 117 972 1825 618 1 131 387 53758 7 565905 112 069 188 90 155 63 4 287 542 93 618 235 854 212 637 267 697 66 352 119 4 40 3 56 182 121 0 77 123 500 3 70 194 127 080 127 2190 2090 2230 106 454 314 32ü 4 68 4 20 b/0 286 4 00 220 4 95 075 121 24 00 213 229 168 4 22 198 111 7 40 8 95 2 14 460 071 115 2390 209 223 165 412 162 10/ 730 880 232 510 0 77 127 2500 21/ 232 173 428 171 1 12 760 915 3 70 190 124 0 77 126 2 08 2170 113 4 62 3 26 344 4 74 4 42 J95 302 410 171 219 4 82 0 75 121 2430 210 226 171 418 167 110 7 45 910 0 54 -052 159 128 446 45968 779 3 64 966 290 1 89 121439 530885 206 842 106780 124 178 021 178 259 342 099 045 263 131 179 060 090 123 0/8 124 208 2127 110 4 90 71819 175249 78373 321 115614« 337 5559761 708710 70930 4 8174 4 73 440 578 295 2 989505 404 18776 4 751851 528259 252390 96/58 122 1177 542 2426 211 64 017 146522 226 6 959826 1 70 433 792 312 790417 166 109 7 46 331996 243385 663558 168 899 5155212 'Dünya Ekonomisine Bakış' raporunda ekonomideki kmlganlığa dikkat çekiliyor IMF cari açık için uyardıWASIIINGTON (ANKA) -1 MI< 'nın "Dünya Ekonomi- sine Bakış 2005" raporunda, Turkıyc ıçın carı açıkla ılgilı uyanlar da yer ahrken "piya- sadaki havanın tersine dön- mesinin cari açığın finansma- nı açısından risk olu^turaca- ğı" belırtıldı IMF'nın raporunda "Tür- kiyc'dcki güçlii nıakı ockoııo- ıııik politikalar ve yapısal re- formlann, güvenin geliştiril- mesiyle birlikte 2004 yılında sağlanı bir büyünıcyi tcşvik ettiği, bu arada enflasyonun da 30 yılın en düşiik düzeyine indiği" gıbı her zamankı ovu- cu nıtelemelerın ardından ge- len uyanlar ozetle şoyle sıra- lanıyor • Turkıye cle can açık ge- nışhyor ve kısa vadelı serma- ye gınşıyle karşılanıyor Gelı- şen pıyasa havası ıle AB'nın Turkıye'ye muzakere tanhı FITCH RATINGS DE UYARDI Sıcak para riski öııeıııii Ekonomi Servisi - Uluslararası kıedı derecelendırme kuruluşu Fıtch Ratmgs de I urkıye'de carı açık ve bu dçığııı fınansmanında ktıllanılan sıcak para uskıne dikkat çektı AA'nın haberıne gore kuruluşun "Turkiye-Daha Zor Ortamda Finanslama" başlıklı raporunda, rurkıye'nın "eari açığın finansmanında kısa donemli ve piyasa harcketlerine duyarlı araçlar kııllanmasının potaıısıycl riskdoğurduğu" belırtıldı Raporda yer alan değerlendırme ozetle ^oyle Kure:>el fdiz uıaııtaıı değı^ıyor ve yatırımcıların gelı^mekte olan pıyasalardakı nf>klerden kaçınma duyarlılığı artıyor Petrol fıyatları dd yukselıyor Bu, Turkıye'nın kınlganlığmı drttırıyor, hukumetın hata ya da rehavet payını daraltıyor Turkıye, 2005'te GSYİH'nın yuzde 5 1 'ı kaddr carı açık verecek Buııa orta ve uzun vadelı borç amortısmanlaıı ve kısa doneın borç dondurme gereklılıklen de hesaba katıldığında, toplam dış fınansman ıhtıyacı GSYİH'nın yuzde 2Vıne ulaşacak Dış kaynaklı şok rıskler ortadan kalkmış değıl verme kararı carı açığın fı- nansmanında yardımcı oldu • Pıyasa hava&ındakı sert değışımler carı açığın fınans manı ıçın nsk ortaya koyabılır Bu nedenle polıtıkaların carı açığı ve kamu borcunu a?alt- maya, pıyasa guvenını surdur- meye odaklanması gerekır Faiz dışını arttırın - Bu çerçevede, malı açıdan faız dii)i fazlada hedefe erışıl- mesı ve eğermıllı gelırdekı bu- yume beklenenın uzerınde onemlı bır gelır artışına yol açarsa faız dışı fazlada hedefın de aşılması gerekır Bılmdığı gıbı 2005 yılı he- deflerıne gore, Turkıye'nın IMF tanımlı olarak 31 mıl- yar 262 mılyon YTL faız dı- şı fazla vermesı ongoruluyor Programda Turkıye'nın 2005 yılı mıllı gehn ıse 480 mılyar 693 YTL olarak ongoruldü IMF bu ısteğıyle, GSMH'nın 480 7 mılyar YTI'nın u/en- ne çıkması halınde faız dışı fazla rutarının da yuzde 6 5 oranını tutacak şekılde arttı- nlmasını oncrıyor Büyüme yavaşlıyor Ote yandan IMF raporuna göre, dunya ekonomısındekı buyunıe hm 2005 yılındd 2004'e gore yavaşlayarak yuz- de 5 1 'den yuzde 4 3'e gerıle yecek Dunya tıcaret hacmın- de 2004 yılında yaşanan yuz- de 9 9'luk artış hı/ı da 2005'tc yu7de 7 4'e gerıleyecek, 2006'da ıse yuzde 7 6 olacak 1MP, 2005 yılı ıçın vanl başı- na ortalama petrol fıyatını 46 50 dolar olarak alıyor Toplu kaçakçılık ve evrakta sahtecilikle suçlanan Maliye Bakanı Unakıtan kendini savundu 6 Aptesimîzden şüphemiz yok' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Geçmıştc yonetıcısı olduğu şırketın ış- lemlerı nedenıyle toplu kaçakçılık ve evrakta sahtecılık yapmakla suçlanan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, AKP grup toplantısında savunma yaptı Una- kıtan 'ın "Bu konular shasi öç alrna nıak- satlı olarak giindeme goriıiliyor" dedığı oğrenıldı Unakıtan, "Nehayaliihracat- Unakıtan J ı terlettiler ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Gelır ldaresf nın yenıden yapılan- dınlmasını ongoren yasa tasansının T BMM Genel Kurulu'ndakı goruş- melennde, CHP sozculen, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ı, hakkın- dakı u hayali ihracat ve naylon fatu- ra diızenleme" suçlamalarına ılıij- kınraporlarlasıkıştırdı CHP'lıAtfl- la Kart,u Hakkında Hazino'yi orga- nize bir biçinıdc soyduğu suçlaına- lan bulunan bir Maliye Bakanı'nı içine sindiremediğiıır soyledı Eleştırılere sınıılenen Unakıtan, "Neler yapmışım ben meğerse, Al- lahAllah" dıyc lcpkı gosterdı Una- kıtan, "Bıırada birkaç üçkâğıtçı onu bunu dolandınyor, geliyor bu arada Albaraka'yı da dolandınyor. Albaraka bu fatııra illiyetinden do- layında suçlu görülüyor" dedı Bu konuda hesap uzmanlannın rapor hazırladığını ve olayın mahkeme ye ıntıkal ettığını kaydeden Unakı- tan, kendısının "Hazine'yi soydu- ğu" yonunde tek bır mahkeme ka- ran bulunmadığını belırttı Unakı- tan, "Öyle bir anlatıyoıiaı ki bura- da bir soyguncu oturuyor, o da Ma- nyeBakanı^dedı Unakıtan, kendı- sını "soyguncu" dıye nıtelendırdı- ğı gerekçesıyle Atılla Kart'a da da- va açacağı mesa)i verdı üelır İdaresı Başkanlığı'nın leşkılat ve Görevlerı Hakkındakı Yasa Tasarısı'nın 12 maddesı ka- bul edıldı. Oncekı En En Degışım Agırlıklı Işlem Kapanı; Duşuk Yuksek Kapanı; % OrtFıy Hacmı la ne de naylon faturayla bir ilginı var. Çiğ yemedik, kanumız ağrunaz bi/inr dıyerek kendısını savundu Grup toplantısının basına kapalı bo- lumunde Hatay Mılletvekılı Fuat Ge- çen'ın, "Seçim bölgemi/de en çok iş ve tayin istekleri geliyor. Ondan sonra ener- ji operasyonu ve Maliye Bakanı hakkın- daki konular soruluyor. Bakan'dan bu konuda bir açıklama bekliyoru/" dedı- ğı oğrenıldı Unakıtan, yonetımınde bu- lunduğu şırketın yonetım kurulunun ıkı ayda bır toplandığını, ihracat belgelen- nın yonetım kuruluna gelmedığını soy- ledı 1996-98 yıllarındakı dosyalann donemın gumruk mufettışlennce bıhn- dığını, bu mallann yurtdışına çıkış ışle- mının gumruk ıdaresının bılgısı dahı- ERDEMIR Yönetiın Kurulu Başkanı Berber ile NEXI Daire Başkanı Ueda anlaşmayı im/aladı. Erdemir'den Japon kredisiyle Toyota 'ya üretim JSTANBUL (AA) - Japon ıhracat kredı garantı kuruluşu NEXI'nın garantısı kapsa- mindakı 200 mılyon dolarlık kredı anlaşma- sıyla modernızasyon projelerıne başlaya- cak olan hRDLMİR, artan kapasıtesı ıle uretımınınbuyukbırkısmını loyota Iıırkı- ye'ye verecek ERDEMtR Şirketler rırubu Yonetım Kurulu Başkanı Rccai Berber, so/ konusuanld^nidyldFRDFMÎR'ın ıkıncı sı- cak haddehane modeı nızasyonu, levhd hdd- dehanesı projelerı ve İSDEMİR çelıklidiıe moderni7asyonu projesıııın hayata geçııı- leceğını bıldırdı Berber, BNPPanbas lok yo taratından duzenlenen sendıkasyon kre- dı anlaşmasının ımzalandığı torende yaptı- ğı konuijmada, grubun 2001 ve 2004 yılla- rında koyduğu tum hedeflen fazlasıyld d^- tığını vuıguladı Berber, "Bugün imzaladığımız kı*edi an- laşması ilo Japon NE\I kurunıu taıafından Ö7«l scktorr Tıırkiyo'de ilk defa kredi kullan- dınlmaktadır. Bu açıdan da ERDEMİR, bir ilke im/a atmış bulunmaktadır" dedı Nh- XI Daıre Başkanı Haruyoshı Ueda da mo- dernızasyondan sonrakı artan kapasıtesı ıle ERDFMtR'ın, uretımınınbuyukbırkısmı- nı Jdponyd'nın onemlı uretıcı fırmaların- dan olan Toyota'nın kuruluşu Toyota Tur- kıye'ye vereceğını kaydederek NEXrnın bu anlaşmaya destek verme nedenlerının Ioyota'yıdaıçerdığını, Toyota'nın kendıle- n ıçın çok onemlı olduğunu soyledı lınde gerçekleştığını savunan Unakı- tan'ın, "Konuyla ilgili ben millervekili olmadan once 3 dava açıldı, 2'si beraat- la bilri. Üçiıncusu de inşallah oyleolacak. Bu konular siyasi öç alma maksadıyla giindeme getiriliyor" dedığı oğrenıldı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Unakıtan'a sahıp çıktı Lrdoğan, Una- kıtan'ın konuşnıasının ardından "Bun- lar siyasette olur. Benim de 7-8 davam vardı, genel başkan ol- duktan sonra 57-58'e çıktı. Be- raatede ede dava sayısı2 'ye dü> tü. Bunlar Maliye Bakanı oldu- ğunuz için giindeme geliyor. Çok üstünde durmaya gerek yok, bir açıklama yapıır dedı- ğı oğrenıldı Unakıtan, İNTES'ın gele- neksel toplantısının aıdından, gazetecılenn hakkındakı ıddı- alarla ılgılı sorularını yanıtladı Unakıtan, Al Baraka Turk'un o donemkı çalışma sıstemını an- lattı ve bu sıstemde kredıyı alanla kıedıyı veren arasında bır ıliijkı soz konusu olmadıgını be- lırltı Unakıtan, kredıyı kulla- nanla Ozel Fınans Kurumu ara- sındd faturaalışverışı olurken o faturayı kullanan kımsenın yap- mış olduğu ışlemden Ozel Fı- nans Kurumu'nun da sorumlu hıtulduğunu kaydettı Bunun yenı bırmesele olma- dıgını, daha once de konuşuldu ğunu anlatan Unakıtan şunlan soyledı u Benim nehayaliihra- catla ne de naylon fatura ile bir ilgim var. Zaten Al Baraka Türk'ün de böylc bir şcy yapn- gına inanmıyorum. Oııun da yapmadıgına inanıyomm. Ben politikaya atılnıadan önce de bu vardı. Kimsc bahsctmiyordu. Ben politikaya aüldım. Maliye Bakanı oldum. Şinıdi her yerde Maliye Bakanı ile ilgili bir şey mi oldu, lıemcıı ya/alım, iyi rey- ting yapsın deniyor. Ben, suç ol- duğuna hiçbir şekilde inanmı- yorum. Heın vicdanım rahaL, al- ıııııı akür. Aplesimi/den şuphe- miz yoktur. Çiğ yemedik, karııı- ını/. ağnmaz bi/im. Onun için herkes işine baksın." DEVLET BAKANT BABACAN Devlet Bakanı Ali Babacan, ABD'ye gitmeden önce açıklamalarda bulundu. ( Büyüme ve mali disiplin sürecek' Ekonomi Servisi- Devlet Bakanı Ali Ba- bacan, Turkıye'deboıç stokununçok spe- kııle edıldığını belırterek "Surekli olarak havada rakamlar uçuşuyor" dedı Babd- can, hedefleıının borçlaıı sıfııa ındınnek değıl, borçların GSMH'ye oranını makul sevıyelere çekmek olduğunu kaydettı Merke7 Bankası Başkanı Süreyya Ser- dengeçti ıle bırlıkte IMI -Dunya Bankası toplantılanna katılmak uzere ABD'ye ha- rcketınden once Ataturk I lavalunanfnda açıklama yapan Babacan, uygulanmakta olan malı dısıplın sonucunda borç yuku- nun 29 aylık sure ıçersınde çok hızlı duş- tuğunu, ıç ve dış dalgdlanmdldrd karşı da- ha dayanıklı ydpıyd kavuştuğunu kaydet- tı Babacan, "Bu buyumenin surdurulc- bilir bir buyıımc olduğunu altını çûcrck vnrguluyomm. Bundan sonra da kcsinlik- le devam edecektir" dedı "Borç stokuna ilişkin IMF'den uyan" geldığıne ılışkın haberlerın hatırlatılması U7enne de Babacan, "Sıksıkşuradanuya- rı, buradan uyarı. Kim farklı bir şey soyle- sebu donup dolaşıvor hukumete uyarı ola- rak sunuluyor. Bunlar çok yanlı^. Bi/im uygulayacağımu ckonomik politikalar borç stokunu yukscltccek politikalar olsa o zanıan uyan kclinıcsi bclki kullanılabılır. Bizim uyarılara ilıtivacııııız yok" dedı HAZlNE'NİN VERtLERl Kamu borç stoku GSMH'nin yüzde 63.5'i Ekonomi Servisi - 2004 sonu ıtıbarıy la kamu net borç stoku, yaklaşık 272 2 kat- rılyon lıra olarak gerçekleştı Hazme Musteşarlığı'ıiın yayımladığı veıılere go- re, kamu net borç stokumın GSMH ıçın- dekı payı 2001 yılı sonıında yuzde 70 4 ıken 20()4'te 6 9 pııan azalarak yuzde 63 5 sevıyesıne duştu I oplam kamu borç stoku (bnıt) 2004 yılı sonu ıtıbarıyla W2 katnlyon lıra olurken ıç borç 23İ 9 kat- rılyon lıra, dış borç ıse 98 I kdtrılyon lı- laolaıak gerçekleştı AB'ye tam uyelık surecınde olan I ur- kıye'nın yu?de 63 5'lık kamu net borç stoku oranının, Japonya ve ltalya gıbı ge- lışmış ulke ekonomi lerının altında kaldı- ğı, huro Bolgesı ortalamasının ıse yalnız- ca 3 puan uzerrnde olduğu bıldırıldı Ila- zıne'nın değerlendırmesınde, "sûrdürü- lebilir borç yapısı ve azalan borç yıiku- nun", makro ekonomık ıstıkrann sağlan- masında temel unsurlar olduğu bıldırıldı Kamu sektorunun borç yukunun yanı sıra borç servisi yukunun de azaldığını belırten Hazıne, en onemlı gostergeleı- den bın olan tai7 harcamalarının GSMI I'ye oranmn 2001 -2004 donemın- de 10 puan duşerek yuzde 13 sevıyesıne gerıledığı, 2005 yılı buttesınde de faız harcamalarının GSMH'ye oranının yuz- de 11 7'ye duşuıulmebinın ongomlduğu hatırlatıldı Tupras 17 80 Turk hkonom Ba/ıkası 7 25 Turk Hava Vollar Turk TrdKtör Ukl Konfekn yon Uıaş Uşak Seramık U UkoûüJ IJnalTarml nın Ûnye Çımento VaftıfFİn Kr VakılGrşm VakılSMYO Vakıf Yat On Vakko lekst Vanet VarlkYat Orl voslcl Vıkınp KoOrt YapKrecffn K 615 710 306 4 95 64 220 424 0/0 158 207 8 50 595 286 226 14 218 YapKıodıKorayGMY0196 Yap Kred S gorta 2 22 Yap Kred Yat Ort 096 YapvaKredıBan* 5 46 Yatas 105 YatırımFn Yat Ort 141 Yaz cılar Hold nq Yunsa Zorhj Enerj 36 00 138 4 40 1790 700 590 690 2 90 4 74 152 211 406 060 150 187 820 565 ?/6 21/ 136 1/5 505 115 198 193 219 092 515 101 142 35 00 129 4 26 1860 715 620 7 20 314 506 165 2 24 430 0 73 160 2 07 B/o 600 2 92 2 29 141 180 525 121 2 23 201 111 097 565 107 154 36 21 140 4 44 1840 /30 600 7 10 310 4 84 57 215 4 4 060 153 2 07 8 40 5 70 2 82 2 20 138 178 525 117 219 2 01 2 26 097 560 105 146 3600 132 436 337 069 2 44 131 222 427 227 236 14 29 316 118 4 20 140 265 213 0 85 0 46 2 55 180 104 2 75 435 091 18 24 17 896 45 7 20 1364 728 599 5995895 7 02 1 698 153 J04 1113704 1492 194 96 830 432858 4 11 3012179 067 15063876 I53 286852 483 158 216 123 K>2 580731 497"»17 39194 2 04 8 42 581 280 221 138 178 516 8511396 764 709 222 767 787 408 220 61lı 118 213 197 223 094 5 50 99232 731 104 137 366 148 3 J 6 8 134 433 416946 574 955 30852 371700 2. ULUSAL PAZAR Altınyunus Çeşme B r ık Meı sucat Eioyasan lekst I CaıııLolstıkHlz Fge Proflf GedıkYalOrt Ipek Matbaacılık Lafarça A3lan ç menl 326 190 0İ) 680 314 18. g y Mptnrmıır Pelrokentlurim Sönmez Pamuklu ŞskerFn Kr fumteta, 0 48 6 70 16 10 1 J5 1 50 096 091 ıto59 00 5/00 201 180 15 70 332 193 0 51 700 1790 158 097 320 192 049 670 1720 151 093 214 191 31 188 2 1 // 090 IbOO 62JO 230 2?8 I 93 1 86 16 70 16 30 13 127 190 181 100 093 184 105 200 47 361 258 312 593 «54 2 62 181 305 3 72 510 322 191 51713 1415 179 358 23 0 4 M6 569 115644 499 650 6 76 1715 153 093 . . . . . 6215 2951925 2 22 479140 18/ 1598 125 299 8J8 90066 82 149 474 885 163 45.1 Cözaltı Pazarı Abana Ctekt omekan k 04 Dogusan EgsGMYO i Maklna Tflkım Raks Elektron k RaksEvAlellerı Transturk Holdıng 2.25 212 03/ 035 210 016 033 087 082 5I5 525 011 029 Yenl Ekonomi Pazarı 111 227 0 39 036 087 560 O» 102 2 21 0 39 034 064 5 30 030 192 178 5 41 556 345 2 75 323 099 2 20 038 035 0B5 5 45 030 10394 1J9I16 217609 46 958 926I 4 373 56689 2/4 262 2/4 266 292 265 MERKG BANKASI KUBLARI i4ttAN2005 D Ö V İ Z E F E K T İ F 1 ABÖ Doları I Avustnlyı Dohrı 1 Danımarka Kronu 1 A\ro 1 tngılız Sterlını ] lbvıı,a Irjngı I Isveç Kronu 1 k. ın KU DoUn I Kuveyl Dınarı I Norvcç Kronu I Sııd Arh Rıvılı 100 Japon \uıı I Yını lbrııl !>tkelı 13358 10188 023196 17284 2 <276 I 1140 0 İ8784 10818 13422 I 04S(, 023310 1 7«>7 2 5408 I 1212 0 18979 10867 021069 021211 OlSV'i O3S78 1 ) I 24'8 P51I 13349 1 0WI 023180 1 7272 2 5258 I 112! 0 18771 1 0778 4 46X5 0 21054 0 15457 PIP 0 29708 13442 I 0510 0 23364 1 7191 2 5446 I 1229 0 19021 10908 4 6652 021260 0 16057 I '55') 031232 ÇAPRAZ KURLAR 7 ABD Dulan 12937 Avustralya Doları 5 /580 Danımarka Kronu 11971 Isvıçre Frangı 70720 Isveç Kronu 10728 Japon Yenı 12351 Kanada Ooları 63278 Norveç Kronu 37503 S Arab Rıyalt 1Euro 12939 ABD Doları i l n g S 18930 ABD Doları IKuveyt D 3 4245 ABD Dolan YATIRIM FONLARI 13 NİSAN 2005 S E R B E S T P İ Y A S A (YTI ) ALIŞ SATIŞ ABDDolan 13410 13470 Etıro 17290 17340 ingılız Sterlını 25200 2540O Isvıçre Frangı 11050 I120O 24 Ayar Altın 1851 18 60 CıımAltını 12200 12500 GECELİK Fllüil 1 GunluK Repo 1503 7 üünlük Hepo KımFMı lşBaı*B)KamıaFrjn »FaıS Kint 011/365 0 0 S O 0111151 01172(1 004760 25474IS 5163911 l (B)ü isvıçreSğ(B)L*ıtfaı VıtmıFiBnsjiLklFüi ISKHflLMFoı 7018500 0055704 0111/1/ 24IOT 00131! Fark om» 002» 002» 012» 002» 002» 012» 00» 401» 41» 0 7» 4214 416» 011» 011» 0031 ora OM 0» 0O!« 003» Dünkü Flyat 002» 0(2» I» 102» 112» 10» 10!» 18 ,__._,, -,(»ll)F«! 001!» ratOTTjh fcn 6 634582 S t ı M S H S r o ı 10163S Garant Ban B Ğıe Bf Yoı Subes Ta Fon 10117li PmetaitJlTatnFtnı 0Î34B lş Bankss JB1TİBJEUH0 Euratnnl) ta 1010B Im «ıı aVat BITatı» yeFtaofanu 0071(7 tateji!)TB(F.taiF[n Offliü 1020601 120IN 226002 60 7291 .co m 007» 106» OOS» m» oon 004% «0!» ooı» 003» 4(3» 417» 574517 004 324081 -039 81352 W
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog