Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12NİSAN2005SALI 16 1 JlıJLıJli V\MJL JL C _ f I I cumtv(f(cumhuriyet.com.tr GUNUN TILMLERI Sıkı Dostlar 14.05 M.Max Macera (77} (Knockaround Guys) - Brooklyn mafyasınm ^CX unlu ısımlerının oğulları Montana'da kuçuk bır kasabada başlarını belaya sokarlar Yonctmen- lığını Brıan Koppelman'ınustlendığı tılmınbaşrol- lerrnı ıse Vın Dıebel, Barry Pepper vc Scth Green paylaşıyor (2001 ARD, 88 dk) Kalhimdcsin 17.10 M.Max Duygusal (1 he lleartuf Me) - trlandalı yonetnıen Thad deus O'Sulhvan'ın ım/<u>ını U^ıyan buduygu- sal çalışmada, ıkı kız kardeş ve bır erkek arasmda- kı uçlu ılışkının açmazlan anlatılıyor Oyuncular Helena IJonham Carter, Olıvıa Wıllıams, Paul Bet- tany (2002 Ingılterc, 92 dk) 20.30 / M.Max / Termınator... Ayrıntı yanda Aşk... 22.00 S. Turk Duygusal #Fakır bır kızla ve zengın bır genç, aılelennm karşı koymasınd karşın bır araya gelırler Bu zorlu aşk oykusımde Hulya Avşar, Tarık larcan, Na- zan Ayaz oynuyor Yon Orhan Elmas (1986) Özel Tim 6 01.05 TRT 1 Macera ©(Anthicio 6) Izquıerdo ve ekıbı bu kez ardı ardına ı^lenen eskı sporcu unayetlennı araş- tırnıaya ba^larlar Ve kcndılcrını buyuk bır bahıs çe- tesı ıle karçı karşıya bulurlar Yonetmen Vıncente Torres Oyuncular Joan Crosas, Fanny Gautıer Son Mafya 01.10 atv Macera (77\ (TheLastDon)-Amenka'nınen buyuk suçor- v y gutlenndcn bırının lıderı, New York'tan I as Vegas'atumycraltı dunyasını egemenlığı altınaalır I Iâkımıyetını surdurebılmek ıçın de lıer turlu şıddet ve entrıkaya başvurmaktddır, ancak kendısını bek- leyen sondan kaçamayacaktır Yonetmen Graeme Clıfford üyuncular Danny Aıello, Joe Mantegna, Daryl llannah (1997 ABD, 142 dk) Dişi... 01.30 Show TV Macera /TTN (Ternıinator VVonıan) - Marsalas, altın kaçak- ^CV (jilığından, kole kadın tıcaretıne kadar her tur- lu kırlı ışe bulaşmış Alex Gatelee'nın mahkemehi- nın baş tanığıdır LAPD'nın ıkı polısı Julıe ve Jay, Marsalas'ı Afrıka'yagoturmekle gorevlıdırler Ken- dınden çaldığı altının yerını oğrenmek Marsalas'ı yakalamayı kafaya koymu^ Gatelee, Julıe'yı kaçı- rarak rehın alır Yon Mıchael Qıssı Oyn Kareıı Sheperd, Jerry Tnmble (1991 ARD, 90 dk) El Kızı 05.00 Show TV Dram #Teyzcsının yanında kalan Na7an hamıle kalınca kovulur Çocuğununbabası ıle evlenırler Genç adamın annesı oğlunu gelınınden kıskanır Nazan ev- dckı huzurun k<M,maması ıçın herşeye katlanır Bır tnuddet sonra genç adam gete hayjtına yonelır Yon Nejat Saydam Oyn Turkan *>oray, Pkrem Bora (~) Yahancı Izleyin Orta Değmez Yerlı 'Makinelerin Yükselişi', James Cameron 'un ilk iki filmle hazırladığı öyküye etkili bir nokta koyuyor Arnolddişiterminatörekarşı M.Max 20 30 Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi - Termınator 3" Rıse of the Machınes / Yonetmeır Jonathan Mostow / Oyuncular: Arnold Schvvarzenegger, Nick Stahl, Claire Danes, Kristanna Lokhen, David Andrews / 2003 ABD yapımı, 108 dakıka TV Servisi - İlk ıkı fılmıyle dunya çapında genış bır hayran kıtlesı edıneıı sennın uçuncu ve şımdılık son halkası olan "Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi'1 ılerleyen yaşı ve Kalıfornıya valısı ınıa]ina ıağnıen Arnıe'yı bır kez daha ba^role taşıyor İlk oykude doğmamış, ıkıncı oykude ıse henuz bır çocuk olan "kurtancı" John C onnor (Stahl) artık bır yetışkındır ve kımlığını gızleyerek yaşamak zorundadır Gelecekten gondenlen yenı yokedıcı Y-X (Lokken) ınsanlığın yok oluşunu hızlandırmak ıçın onu ortadan kaldırmaya çalışacaktır Ama her 7amankı gıbı John'un yanında T-800 olacak ve onu butun tehlıkelerden, ozellıkle de I- X n den korumak ıçın elınden gelenı yapacaktır Ancak bu kez ışı oldukça zordur MTV Sınema Odullen'nde en ıyı aksıyon sahnesı dalında aday olan fılm, James Cameron'un ilk ıkı filmle hazırladığı oykuye etkılı bır nokta koyuyor tnsanlığı yok ctmck için gelecekten gönderilen 'yokedici'ye bu kez güzel oyuncu Kristanna Lokhen hayat veriyor. CNN Türk 11 00 Ada'nın Seçimi TVServisi-ONNTurk, Kıb- rıs'takı seçını oncesı adanııı nab7inı "Ada'nın Seçimi" programında tutuyor Sunucu- luğunu Yavuz Oğhan'ın ust- lendığı yapıma cuıuhuıbd^kd- nı adayı ve Daşbakan Mehmet AliTalat k.ılılıyor CNN Türk 20 00 Talabani'nin bilinmeyenleri TV Servisi - Irak'tan yenı do- nen İlnur Çevik ve Cengfr Çan- dar, Irak'ın yenı dcvlet başkanı Talabani'nın bılınmeyen yonle- rıııı, Talabani'nın Irak'ı, Turkı- ye'yı ve bolgeyı nasıl etkıleye- ceğını, 30 yıllık sıyası mııcade- lesını "bcşN birK"da anlatıyor prograında ayrıca, Turkıye Pa- tent 1 nstıtusu ele alınıyoı tv8 22 15 Medya Durağı TV Servisi - "Medya Dura- ğı"nın bu bolumunun konukla- n gazetemı/ yazarlanndan Oral Çalışlar ve Sabalı Gazetesı ya- zan Uınıır Talu Yapımda, Irak ışgalının ıkıncı yıldonumunde Ortadoğu'nun durumu ve Turk dış polıtıkası mercek altına alı- nıyor Programda aynca, Basın Konseyı'nden Doğan Grubıı dı- şındakı medya organlannın ay- nlmasına yol açan gehşmeler ele alınıyor Tv PROGRAMLARI 09 00 Gun Başlı- yor 10.40 Kuçuk Şeyler 11.10 Mu- hurlu Guller 12.20 Ne Senınle Ne Sensi7 13 00 Haber 13.30 Ca nım Kocacım 14.30 Meraklı Mo- molar 15 25 Kasaba 16 20 Dızı Yedı Numara 17.15 Bızım Evın Hallerı 17.50 Mıras 19 00 Haber 21 15 Gonul Penceresı 00 10 Habercı Turkıye Renklerı 01.05 0zelTim6 (0 312 490 43 00) 10.30 Dış Basın 11 40 Sanat Gun demı 11 50 Gu- nun Ajandası 12 15 Ekogun 13.20 Başkent Sıyaset 13 35 Hayat Akarken 14 00 Haber 15.15 Ekogun 17 20 Gunun Ko nusu 20.35 Azız Nesın Hıkaye- lerı 21.10 Tehlıke Sınınnda 22.30 Osmanlı Çızgılerı 23 35 Yedıku le Hısarı Konserlerı 01 40 Festı vallerden (0 212 259 72 75) KIİLTÜK • (0312) 393 «• 71 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ www.iclobale.com G.Donizetti BELISARIO Opera 2 Perde Orkestra Şefı: Cem MANSUR Sahneye Koyan: Yekta KARA 13 Nisan Çarşamba 20.00 26 Nisan Salı 20.00 (Son Temsıl) G. Puccini MADAM BUTTURFLY Opera 3 Perde Orkestra Şefı: Antonıo PIROLLI Sahneye Koyan: Altan GÜNBAY 28 Nisan Perşeımbe 20.00 (Son Temsıl) G. Bizet CARMEN Opera 4 Perde Orkestra Şefı: Antonio PIROLLI Sahneye Koyan: Beppe De Toması 21 Nisan Perşembe 20.00 03 Mayıs Salı 20.00 (Son Temsıl) lilıtler www.idabali.com da, www.dobgmjav.tr de ve Atatürk Kıilliır Mırkızi Devlel Opera ve lalesi gişılerinde satılmaktatfır. l V" KENTnVllNnill ÛRII (0-212) 246 35 89 247 36 34 KUMAR SEÇİMİ* Pntrlek Mirhtr 0910 Çızgı Fılm Kuşagı 1010 Dızı Bır Yıldız Tutuldu 11.20 Dı 7 ^ zı Şöhretler Kebapçısı 12 30s t a r Gun Ortası 12.50 Yerlı Fılm Feryat 14.40 Dızı En Son Babalar Du yar 16 20 Kamp Gunlugu 16 50 Çızgı Fılm Megaman 17.20 Yarışma Passa- parola 19.00 Ana Haber Bultenı 20 00 Yenıden Olacak O Kadar 21 40 Şarn pıyonlarügı Inter Mılan (Ndklen) 23.50 Deşıfre 01.00 Gece Haberı 01.20 Spor Gecesı 01.30 Şampıyonlar Lıgı Maç Ö7etlerı 02 20 Intercıty Test Drıve 03 00 Kamp Gunluğu (0 212 448 80 00) Çeviren ve Yöneten: Cengiz Bozkurt Cüneyt Türel. Koksal Engûr, Okan Yatabık Engin Hıpileri, Bûlent Şakrak, Bartıı Küçükçaçjlayan 14-21-28 Nisan Pcrşambe, Saat: 20.00 1 Mayıs Pazar, Saat: 15.00 5 Mayıs Perşembe, Saat: 20.00 8 Mayıs Pazar, Saat: 15.00 Oscar ve PembeliMeleği 07 00BenıHa- tırlayınız 08 30 Anadülu yu Teşvık 10 00 Profebyoneller 11 00 Uz- manGozuyle 13.00 Haberler 16.00 Fu- ar 18.00 Expo Ana Haber Bultenı 20 00 Fuar Evı 20 40 Teknokolık 21.30 Vatan Teknolo|i 22.30 Benı Hatırlayınız 24.00 Gece Haberlprı (0 212 461 79 49) 10 20SağlıkHat- tı 11.00 Açık Hat 13.00 Ekonomı Polıtık 13.30 1 Ayak 14.40 Ekonomı 16 10 Koşu Sonuç ları 16.30 Ekonomı 16.50 Kul- tur Sanat Gundemı 17.00 Ha- ber 17.50 Gunden Kareler 18.00 Ana Haber Bultenı 19.00 Haber ötesı 20 00 Gun- demeTercuman21 OOSoyle- nmeyenler 22.30 Stratejık Ra por 23.00 Geceye Bakış 24.00 Hb(0?1?449 07 00) ULUM 08.30 Dızı Ası Melek 09.45 Sa- bah Yıldızları 12.45 Sıdıka 14.00 Gızlı Dunyalar 16.00 Serap Ezgu ıle Bız Bıze 19.00 Ana Haber Bultenı 19 45 S- por Sayfası 20.00 Gurbet Kadını 21.45 Dızı Çatkapı 23.30 Dızı Şıfre 23 45 10 Sadrı Alışık Anma ve Oyun- cu odullerı Torenı 00.45 Sa- ba Tumer'le Bu Gece 01.30 Dişi Termınator 03 15 Ya semın 05.00 Yerlı Fılm: El Kızı (0 212 355 0101) atv 09.00 TolgaAbı ve Hugo 10.00 gı Fılm So- nıc 10.30 Çızgı Fılm Jackıe Chan ın Maceraları 11.00 Yalrıız Değılsın 13.00 Gun Ortası 13.30 Dızı Çocuklar Duymasın 15.30 Yarışma Iş Arıyorum 17 30 Dızı Avrupa Yakası 19.00 Ana Haber Bultenı 19.45 Spor Haber 20.00 Dızı Melekler Adası 21.40 Dızı Alıye 23.20 Özel Hat 01.10 Yabancı Film: Son Baba 02.50 Haber 03.00 Homedrom 03.30 Ha bercı 04.05 Gecenın Içınden (0 212 355 01 01) 09 10 Ekonomı 10.05 Gunluk Hayat 11.35 Avrupa'dan Futbol 12.20 ü- festyle 12.30 Gerçeğın Ta Kendısı 13.00 Gunun Içın- den 13.35 Ters Açı 14.10 Ekonomı 15.00 Haberler 15.15YakınPlan 16.30 Eko- nomı 17.10 NTV'ye Sorun 18.10 Gece Gunduz 18.30 Ve Insan 19.00 Akşam Ha berlerı 19 35 Gerçeğın Ta Kendısı 20.30 Eko Dıyalog 22.00 Ters Açı özel 23 00 24 Saat 23.35 Avrupa dan Fut- bol 00.10 Spor 00.20 Gece Gunduz (0 212 335 00 00) Oynayan/Yoneten- Yıldız Kenter Yazan Erıc Emmanuel Schmıt Çeviren Serap Babur 16 Nisan Cumartesı, Saat 20 00 Kruriı knrtıyln rozervasyon yaptırabılırsmız EFES E F E S PUsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek İlanlarınız İçln (0212)293 89 78 perareklam@perareklam com tr perareklam@superonlıne com www perarekbm com tr 08.15 Ruhsar 09.45 Sabah Sa- bah Seda Sayan 12.20 Sana Mut- fağı 12.30 Haber- ler 12.50 Tatlı Dakıkalar 13.00 Kadının Sesı 14.45 Survıvor Turkıye Gunluğu 15.30 Sıze Anne Dıyebılır mı- yım 17.00 Haberler17.10Dı- zr Sıhırlı Annem 19.00 Ana Haber Bultenı 19 50Senı Çok Özledım 21.15 Yabancı Damat 22.30 Sıze Anne Dı- yebılır mıyım 00.30 Altın Ke- lebek Ödul Torenı 01.30 Pembe ve Mavı 02.10 Deli Gönlüm (0 212 413 51 11) 5 08.40 özel Tatlar 09.10 Sağlık Rehberı 10.05 Yabancı Fılm Parıah 11.50 Yalancı 13.35 Daıma Lılya 15.20 Eğıtım Gunluğu 16.00 Özel Tatlar 16.30 Sağhk Rehberi 17.25 Çızgı Fılm Kuşağı 18.30 Başka Yerde Yok 20.00 Ana Haber 21.00 Yabancı Fılm Kısa ve Acısız 22.45 Ceyhun Yılmaz Show 23.50 Fantasy TV (0 212 336 15 15) 08.00 Yenı Gun 09.05 Parametre 1015 Yaşama Se ' vıncı 11.00 Adanın Seçimi 12.10 IşYemeğı 13.00 A|ans 13.45 Spor 14.20 Fınans Bultenı 15.20 Objektıf Ba- kış16.05 ParaMetre 17 00 Manşet 1815 Afış 19 00 Edıtor 20.45 Spor Vızyon 21.10 Soz Sızde 23.00 Gece Goruşu 00.30 Afış (0 212 413 56 00) www.perareklam.com.rr • (0212) 293 89 78 AKBANK OÛAORKESTRASI Şef Cem Mansur Soiist Stephen Kovacevich, piyano "Belkı kımsenin çalışında ayrıntılar bu kadar keskın ve doğru değıldır." The Independent F. Mendelssohn (1809-1847) Yaylı Sazlar Senfonısı no 10 P. Haas (1899-1944) Yaylılar Içın Etucl L. v. Beethoven (1770-1827) Piyano Konçertosu no 3 R. Strauss (1864-1949) Metanıorphosen 12 NİSAN SALI Sohbet^ 19.30 Konser> 20 00 Sabancı Unıversıtesı Gosterı Merkezı, Tuzla* 14 NİSAN PERŞEMBE Sohbet> 19 30 Konser> 20.00 Cetnal Reşıt Rey Konser Salonu 15 NİSAN CUMA Sohbet> 20 00 Konser> 20.30 Kadıkoy Halk Eğıtım Merkezı * Sdfadntt Unıversıtesl Gosterl Merkezl ndekl konsei' ıırKpriı?dlr AKBANK KULTUR SANAT tAfttHfll SUNAR 12>14>15NisanO5> april BILET SATIŞ NOKTALARI Bılgı ıçın - 0212 ibi. 35 00 / 01 > www akbaııksanat com 10.05 Dızı St Tropez 11.05 Yenı Vızon 12.30 Trend Sağlık 13.00 Gun Ortası 14.00 Dızı Ikı Arada Aşk 14.30 A'dan Z'ye 16 30 DeryaGıbı 18 00 Er kan Tan Aranızda 18.30 Dızı Kadın Her Zaman Hakhdır 19.00 Haber 19.50 Dızı Ikı Arada Aşk 20.20 Yarışma Zo ka 21.20 Dızı Gızem Avcısı 22.15 Medya Durağı 23 30 Packshot 00.30 Modern Zamanlar 01.00 Haber Aktıf (0 272 288 57 52) BUGUN 09.00 Huzura Doğru 10.00 Her Gun 12.00 Haberler 14.30 Sızın Sesınız 17.00 Anadolu Ruzgarı 19.00 Haber- ler 19.40 Spor 19.45 Haylaz Babam 21.00 Şa- ka Olsun 23.45 By-kuş Show 01 00 Gece Ha berı 01 30 Tele Market 02.00 Sızın Sesınız 05.00 Dızı IskeleSokak (0 212 454 56 00) A\\- 09.00 SporAktıf 09.30 GuneBa- -VI kış 11.00 Pop Cafe 12.30 Rota 13.00 Haber 13.30 Başka Ha- yatlar 15.00 Haber 15.10 Spor Haber 15.15 Fı- nal 17.15 On Aır 18.30 Heybeden Sohbetler 19.30 Ana Haber Bultenı 20.30 Spor Haber 20.45 Soru Işaretı 22.00 Eko Dınamık 23.00 Ge- cenın Kokteylı 24.00 Haber Masası 00.30 Eko Dı- namık (0 224 331 70 00) 11.40 Dunyanın Sonuna Seya- hat 4.30 Fırtına Geçırmez 15.30 Modıfıyecıler 16.00 Sıradışı Ma- kıneler 17.00 Dunya Gezgını 18.00 Pıramıtler, Mumyalar ve Mezarlar 20.00 Bır Yarış Arabası Doğuyor 21.00 Hurdalık Sa vaşları 22.00 Uzay Aracında Mukemmele Ulaş- mak 22.30 Irı Makıneler 23.00 Zorun ötesınde 24.00 Sıradışı Makıneler (0 212 330 00 88) p ™ _ . _ _ , 0 9 0 0 H a b e r | e r 0 9 _ 1 0 ureten ı U L U S A L Turkıye 10.10 Muzık Pınarı 13.10 Muzık Pınarı 15.10 6 Blok 16.10 Gunun Içınden 1810 Prof Dr Erol Manısalı ıle Sohbet 19.00 Ana Haber Bultenı 19.35 Gunun Yorumu 19.45 Spor Haberlerı 20.15 Kurtuluş Savaşı öykulerı 20.30 Karadenız Keyfı 22.00 Ufuklar 23.00 Ha- ber Masası (0 212 251 50 90) 10.00 Yemek Bahane 11.00 Gaf Ebesı 13.00 Edıtor Masası 14.00 ı '•«^ı» ı Kadınlar Kulubu 16.00 Ekonomı KanaiturK Gundemı 17.00 Çızgı Fılm Tıny Toons 17.30 Çızgı Fılm Pınky&fhe Braın 18.00 Dızı Bızım Ev 18.30 Dızı IşteSusan 19.00 Ana Haber Bultenı 20.30 Funda Aras'la Performans 22.00 Dızı McMıllan ve Karısı 23.30 5 Boyut 00.45 Aranan Adam (0 212 274 50 50) 10.35 Yerlı Fılm Çapkın Kızlar 11.50 Yerlı Fılm Huznun Gozyaşları 11.55 Yerlı Fılm Kırk Yalan Memış 14.40 Yer lıFılm KaraSevda 17.25 Yerlı Fılm Ah Mujgan Ah 18.45 Yerlı Fılm Kurban 20.25 Yerlı Fılm Kımlık 22.00 Yerlı Fılm Aşk Hıkayemız 23.30 Yerlı Fılm Ah Muıgan Ah (0 212 326 00 00) 10.30 Ferah Ferah 13.00 Kum Saatı : 15 00 Hıt Khp 18.00 Dızı Gonul Kapı- sı 19.00 Dızı Gerçek Kesıt 20.00 Ana Haber 21 00 Yabancı Fılm. Leprechaun 3 23.00 Duşunce Kampı 03 30 Haber 04 30 Turkulu Yu rekler (0 212 2Sb 82 82) 10.35 Şırket Raporu 11 35 Vadelı Iş- lemler 12 00 Fırıans Cafe 13.35 Dış Pıyasalar 14 00 Pıyasa Ekranı 16.30 Son Baskı 17 45 Gunden Kalanlar 18 00 Çızgı Fılm Kuşağı 18 45 Dızı Everybody Lo vesRaymond 20 00 Dızı AccordıngToJım 20.30 Dızı Joey21.00Dızı Desperate Housevvıves 22.00 Şaşkın Casus 00.30 Dızı Joey (0 212 330 0101) CIMBC-e 10.15 Tarım Dunyası 12 00 Haber Merkezı 14 15 Açık Haber Hattı 15.15 Bahar Sevgısı 16.00 Basın- da Bugun 17.15 Genç Yonetmen- ler 20.15 Avrasya Dunyası 21.00 Polıtık Açı 23.00 Ankara Kalesı 24.00 Haber (0 312 231 21 00) Derya Gibi Erkan Tan Aranızda Akbank Kultur Sanat Merkez lstıklal Lad No 11 18 34435 Bryoglıı Istanbul Kadıkoy Halk Eğıtım Merkezı* -• U216 3J0 10 11 Cemal Reşıt Rey Konser Salonu 0212 231 54 97 98 www bıletıx com Çagrı Merkezı 0216 556 98 00 19:30 20:30 Kadir Çöpdemir'den bır 'çeşıt' haber programı EKODİYALOG Taner Berksoy Deniz Gökçe Asaf Savaş Akat Konya'da ışadamlarıyla jjj^H bugün Vwww ntvmsnbc com J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog