Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

rifCumhuriyet L^KİTAPLARI IRAK BATAKLIĞINDA TÜRK-AMERÎKAN İLÎŞKÎLERJ Mustafa Balbay n u A i Turkııujiı Tad No 39/41 (W)4)UgdIuglu IslanbulTel (212)514 01 96 Cu m huriyef Y K İ T A P L A R I BtR CUMHURÎYET DÜŞMANININ PORTRESÎ M. Emin Değer tdg Pıyjrlama A $ Turkougı l Jil No 39/41 (34114)Oıgaloglu-lstaııbul ftl (212)51401 96 81. YIL SAYI. 29042 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (19/f5 1991) 12NİSAN2005SALI Hayali ihracat yapmakla suçlanan Maliye Bakanı'nı kendi bürokratlan da sönıştyraçak CHP'liler iddialann aydınlatılabilmesi için Unakıtan'dan yargının önünü Istifa çağrısıSEKA BALIKESIR IÇlN İLANLI SAVUNMA Albayraklar, SEKA Balıkesir'in değerinin 'eksı 35 milyon dolar' olduğunu ıddia ederek devletin bu satıştan '60 trılyon lira kâr ettı- ğini' ilerı sürdü Oysa Ozelleştirme Idaresi Başkanlığı'na göre ış- letmenin pıyasa değerı 51 milyon dolar, ödenen tazmınat ve grubun 'izinsiz kullandığı' kamu varlığı da eklendiğinde, devletin satıştan 100 trilyon liraya yakın zarar ettıği ortaya çıkıyor. • 8. Sayfada Gümrük müfettişlerınin, "teşekkül halinde kaçakçılık" ve "evrakta sahtecilikle" suçladıkları Maliye Bakanı Unakıtan'ı kendi bürokrat- larımn da soruşturması gerekiyor. Unakıtan'ın adının da yer aldığı rapor, MASAK ile Gelırler Genel Müdürlüğü'ne de "gereği- nin" yapılması için gönderildi. Bakan Unakıtan'ın kendisini soruşturmaları için bürokratlanna onay vermesi gerekecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özyiirck, bakanın devletin res- mi belgelerinde hayali ihracat yapmakla suçlanmasını "vahim" olarak nitelendirirken "Unakıtan yargının önünü açmak için do- kunulmazlığının kaldırılmasını ıstemeli" dedı. CHP'li Kılıçda- roğlu da siyasallaşan bürokrasıylc sağlıkh soruşturmanm yapı- lamayacağını belirtti. İLHAN TAŞCl'mn habcri • 8. Sayfada Erdoğan, Batı'nın Kürtleri ve PKK'yi bir tutarak Türkiye'yi bölmeye çalıştığmı söyledi Avrupa'ya ağır suçlamaNorveç'te bulunan Başbakan Erdo- ğan, "Ülkemizi bölmeye gayret eden unsurlar var. Batı, bazı un- surları ilc bunu yapmaya çalışı- yor" dedi. Erdoğan, Ermeni iddi- alarının tcmelini oluşturan Mavı Kitap'ı referans alan 11 ülkeye bir mektup göndererek özür dilenmc- sini isteyecekleri mesajını verdi. Dış Haberler Servisi- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sözde Ermeni soykırımı iddialarının temelıni oluşturan Mavi Kı- tap'ı referans alan 11 ülkeye 550 mılletve- kılının imzaladığı bir mektup göndererek özür dilenmesını isteyecekleri mesajını verdi Batı'nın Kürtleri ve PKK'yi bir tu- tarak Türkiye'yi bölmeye çalısjtıgım savu- naııErdogan, "Türkiyc'deKürtazmlığı diye bir kavram yok. PKK ile Kürt kav- ranıını birbirinc karıştırmanıaıııı/ gere- kir" dıye konuştu Başbakan Erdoğan dün resmı zıyaret için gittiğı Norveç'te Oslo Askerı Toplan- tı Salonu'nda, bu ulkede yaşayan Turk yurttaşlarıyla bir araya geldi. Burada ga- zetecılerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, sözde Ermeni soykırımı ile ılgılı bir soru- yu yanıtiarken "Bi/. iktidarıyla, nıuhale- fetiyle bir nıcydan okııması yaptık. Dev- let arşivlcrinin tümünü açıyoruz. Gel- sin, herkcs inıelesin. Eğer bir soykırım varsa, biz tarihimizle hesaplaşmaya ha- zırız. Ancak yoksa Ermeniler de tarih- leriyle hesaplaşsıniar" dıye konuştu. Er- meni iddialarının yer aldığı Mavı Kıtap ile ilgili bir mektup hazırlandığuıı ve bu mek- MArkasıSa. 8,Sü. 3'te Aşağılama operasyonuİsrail birlikleri Batı Şeria'nın Nablus kentine girerek ope- rasyona başladı. "Aranmakta olan Filistinli eylenıcileri yakalama" gerekçesiyle gerçekleştirilen operasyonda İs- rail birlikleri bir saklırı helikopteri desteğindeki 15 ciplc kente girdiler. Birçok binanın etrafını saraıak içeridekilere dışa- rı çıknıaları çağrısı yapan tsrail askerlcri, güvenlik amacıyla yolları da kuşattı. Askerlere taşla saldıı an Filistinli gençler silalısız ulduklarını kanıtlamakiçin soyundular. İsrail askeri sözcüsü, operasyonun "rutin" olduğunu kaydetti. (REUTERS) Trabzon Valisi HüseyinYavuzdemir'e göre basın açıklaması yapmak halkı tahrik nedeni Salchrganlara korumadüzenlnl bOZdUİar'Trabzon daTAYAD'hla- ra yonelık saldırının yankılan sürerken ıki olayda da linç gırışımınde bulunanlardan kımsenin gozaltma alınma- ması tepkilere neden oluyor. Trabzon Valısı Hüseyin Yavuzdemir, bazı çevrelerin Trabzon'da kamu duzenını olumsuz etkıleyebilecek tutum ve davranışları ısrarla sergılemeye devam ettıklerıni söyledi • 7. Sayfada 'KorkUtan OİaSlllk' YÖK Başkanı Prof. Erdoğan Te- zıç, bayrak yakma gıbı olayların hassas konular oldu- ğunu ve sorumluluk bilinciyle yaklaşılması gerektığını belirterek olayların üniversıtelere sıçradıgını düşünmek dahi ıstemediğıni soyledı Teziç, "Bu tur olayların hem ünıversıtelerde hem de toplumda olnıaması için hepı- mız elımizden geleni yapmahyız" dedi. • 7. Sayfada Üniversftede kavga Sıvas'takı Cumhunyet Ünıversi- tesi Merkez Kampusu'nda, bıldıri dağıtmak ısteyen sol gorüşlü öğrencilerle onlara engel olmak ısteyen sağ gö- rüşlü öğrencıler arasında kavga çıktı. Üniversıte ıçen- sınde bekleyen sıvil polislerle çevık kuvvet ekıpleıi, kavgayı güçlükle ayırdı Olaylarla ilgili 13'üsağgriruş- lu toplam 48 öğrencı gözaltına alındı • 7. Sayfada Sovyet Belgelerinde Emperyalizm ve Ermeni Soınınu D e l g e l e r e g ö r e Ermenı-Musluman boğazlaşmasının sorumlusu, Batılı emperyalıstler ve Çarlık Rusyası'dır. Osmanlı devletinı paylaşmak isteyen buyük devletler, Ermenılerı kışkırtmış ve şiddete sevk etmişlerdır Turkler ve Kurtler de bu saldırılara cevap vermışlerdır Dogu PERİNÇEK'in yazı dizisi 9. Sayfada. Istanbul Ansiklopedisi Asırlar Boyunca Istanbul Ansıklopedısı'nı Cumhunyet gazetesi ilk kez 1954 yılında okurlarına sunmuştu.. Tarihçi Haluk Şehsuvaroğlu'nun eserını 50 yıl sonra ıkincı kez, aslına sadık kalarak günümüz Turkçesiyle yıne okurlarımızla paylaşıyoruz... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. Tarımda atılım teknolojiye bağlı Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. SSK REÇETELERİNE DÖRT KALEM SIN1R1 • 3. Sayfada ÇELİK: NAKİLDE EŞ DURUMU SÜRECEK • 5. Savfada FUTBOLÜA ÇOK BOYUTLU SKANDAL MSpor'da GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Umupunda mı? Akaryakıt dokuz kez zam gördü, seçimden önce fıyatını 600 bın liraya indirme sözü verdıği mazotun bugünkü fıyatı 1 milyon 920 bın. Geçen yıl ertelenmiş talebin patlamasıyla piyasa- larda yaşanan hareketlılığın, bu yıl yerını durgunlu- ğa bıraktığı yazılıyor, söylenıyor. CHP lıderi Deniz Baykal, Başbakan'ın TV'lerde övüne geldiği yüzde 9.9 buyüme oranıyla işsızlık sa- MArkasıSu. 8,Sü. l'de AKP'de ilk revizyon Erdoğan, MKYK üye- lerıne bile haber verme- den yonetımı değıştırdı Mcdya-tanıtım baskanı ile yerel yönetimler baş- kanı görevınden alındı. Erdoğan, Mıllı Görüş ko- kenlı Nıhat Ergun ile psıkıyatr Şükru Ayalan'ı genel başkan yardımcısı yaptı • 5. Sayfada Emekliye kötü haber Ankara 9. îş Mahke- nıesı, TÜFE farklannın SSK emeklı aylıklarına 2 yıl boyunca eksık yansı- tıldığı ıddiasıyla açılan davayı reddettı Türkıye lşçi Emeklılen Derneği, 3.5 milyon kışiyi ilgilen- dıren kararın Yargı- tay'dan doneceğını sa- vundu • 5. Sayfada Yumurtada zehir alarmı Tehlikeli ve klınık atıkların yakıldığı Iz- mıt'te besin zıncırınde zehirlcnme başladı Bolgedekı tavuk yumur- talarında, diğer ulkelere göre 2 kat fazla oranda dioksın ve 5 katı fazla oranda hekzakloroben- zen bulunduğu belırlen- dı. MArka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Suriye: Mayınlı Arazide Sıcak İlişkiler... Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer son anda bir değişiklık olmazsa yarın Suriye'ye gidiyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, geçen yıl Tür- kıye'yı ziyaret etmış, Esad aılesı kamuoyunda sem- patı ile karşılanmıştı. Sezer de buna karşılık olarak Şam'ın davetını kabul ettı. Yanı gezı son birkaç ayın MArkası Sa. 8, Sii. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog