Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

KCumhuriyef K İ T A P L A R I YÜZBAŞI SELAHATTİN'İN ROMANI tlhan Selçuk Og Pa7arlaım A Ş Turitntdgı ( jd No W41 (3UJ4)Lagalojllu-lstantnılTcl R12)S14 01 % C um huriyet if Cumhurlyel ^ K İ T A P L A R I BALKANLAR Mustafa Balbay Çag PazarltıiM A Ş Turkocıgl ( od No 39/41 (34314)Casaloglu-tsratıbulTel (2I2)M4OI % 81. YIL SAYI: 29040 / 50 YKr (500^000 TL) (KBVjS! nçbL__ _ M~" **». Yatak odasındaki hayaletler Mahremimiz saydığımız yatak odasında aslında yalnız değılız. Devlet, akademısyenler ve falcılar bızı ızlıyor... B U G U N CumhuriyeHe birlikte. Bayinizden isteyin... KURUCUSU YUNUS NADİ (1324-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (7945-7997) ... Sovvet *f Belgelerinde Emperyalizm ve Ermeni Sorunıı 10 NİSAN 2005 PAZAR Doğu PERİNÇEK'in yazı dizisi Salı günü Cumhuriyet'te. • ABD Insan Haklarında Şahin YARIN Cumhuriyet'le birlikte. Cumhurbaşkanlığı Denetleme Kurulu, Başbakanlık'm Islami holdingleri mercek altına almasını istedi Yeşil sermaye uyarısı PROTESTOCULAR JAPONYA ELÇlLlĞÎNE SALDIRDI Çinlilerin öfkesi taştıÇin'İn başkenti Pckin'de düzenlenen ve Japonya'nın savaş geçmişinı hedef alan gösteriye katılan bazı eylemcıler, Japonya Büyükelçiliği'ne ve Japon kurumlarına saldırdı. Büyükelçılık önünde Japon bayrağı yakan protestocular, Japonya'nın BM Güvenhk Konseyı'nın daimı üyesı olmasına karşı çıkarak Japon mallanna boykot çağrısı yaptılar. Çin'deki gösterıler, Japonya'nın, 20. yüzyılın ilk yansında Japon em- peryalizmınin komşu ülkelere dönük eylemlerını görmezden gelen ders kıtabının okutulmasına karar vermesiyle başlamıştı. • //. Sayfada 67 Şİrket denetlendİ Cumhurbaşkanhğı Dev- let Denetleme Kurulu'nca hazırlanan raporda, Isla- mi holdinglerle ilgili ayrıntılara yer verildi. Başba- kanlık'a gönderilen raporda, 67 şirketin denetlendi- ği, 11 şirkettcki denetimin sürdiiğü belirtilerck yeşil sermayenin işleyişi anlatıldı. Raporda, "yükümlü- lüklerine uymaksızm halktan para toplayan şirketle- rin yakından izlenmesi ve işlemleriyle ilgili gerekli önlemlerin zamanında alınması" sonucıma varıldığı kaydedİldİ. AYKUT KÜÇÜKKAYA'nuı haheri • 9. Sayfada İttİfak HOİCÜng'deii İtİraf Konyamerkezli tslami holdingler, Endüstri llolding'e yönelik ope- rasyonla birlikte bir kez daha gündeme gelirken ît- tifak Holding'in yönetim kurulu başkanı Mehmet Buğa, sistemlerinin her zaman kazandıracak bir sis- tem olmadığı itirafında bulundu. Paralarını isteyen ortaklarını suçlayan Buğa, "tçinde bulunduğumuz durumu istismar edenler var" dedi. Buğa'nın diğer holding mağdurları için de "Tamahkârlarla sahte- kârlar çabuk buluşur" demesi dikkat çekti. • 9. Sayfada ONBÎNLERYÜRÜDÜ Irak 'îşgale son' dedi ABD'nİn Irak işgalinden bu yana dü- zenlenen en büyük gösteride Şiiler ve Sünniler birlikte "Amerıka'ya hayır, işgale hayır" sloganları atıp gövde gösterisi yaptılar Radikal Şıı lıder Mukteda el Sadr'ın çağrısıyla düzenle- nen eyleme Sünnı Müslüman Ulema Heyeti de destek verdı. • //. Sayfada PAZAR KONUĞU: OLÖF THORHILDUR OLAFSDOTT1R L 'Demokrat yurttaş' için eğitim verilecek Avrupa Konseyı Okul ve Okuldışı Eğitim Dairesı Baş- kanı Olafsdottır, Demokratık Yurttaş Eğitim Proje- si'nin, bir ülkenin resmi uyrukluğunda olan bireyden daha çok öte bir anlama geldiğini vurguladı. Olafs- dottır "Bu kavram toplumda katılım, bireyin kendı haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olması, in- san haklannı savunma ve korumayla ılgılıdır" dedi. LEYLA TAVŞANOĞLlTnun söyleşisi • 12. Sayfada Güneş Sirîd Fransa'nın dünyaca ünlü sirk topluluğu Cirque du Soleil'in (Güne; Sirki) usta sanatçıları önceki gece Paris yakınlarındaki Boulgone - Billancourt bölgcsinde binlercc kişiye ycni gösterileri 'Saltimbaco'yu sahneledilcr. Rengârcnk giysilcri vc lastik gibi vücutlarıyla birbirinden ilginç koreografileri her zanıanki gibi başarıyla sergileycn topluluk, ycni gösterilcrinin temasına uygun olarak dans ve özgürlüğe davet ettikleri izleyicileri kelimenin tam anlamıyla büyüledi. (Fotoğraf AFP) Akademisyenlerden 'laiklik'uyarısı 'Din eğitimi tarikatlara bırahlmasın' İllÖnÜ Ünıversıtesı'nce düzenlenen "Ülkemızde Laık Eğitim Sıstemıyle Sosyal Bilim Olarak Din Eğitımı" kurultayına katılan bılım ınsanlan, din eğitiminin laık eğitim yapısının bütünlüğü içinde "sosyal bilim öğretimı olarak" ele alınması gerek- tığmı vurguladılar. Kurultayın sonuç bıldırgesın- de din eğıtımının çıkar gruplanna hizmet etmeye- cek şekılde yapılandırılması gerektiğıne dikkat çekilirken imam hatıp lıselerının "özgür düşünme becerılerını geliştirici öğrenme ortamlan" sağla- mada yetersız olduğu ifade edildi. • 9. Sayfada Lagendijk, Papadopulos'a sert çıktı RumlanAB 'ye almak hataydı' K K T C ' d e temaslarda bulunan Türkıye-AB Kar- ma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Joost La- gendıjk, Güney Kıbns Rum tarafını Kıbrıs so- runıı çözüme kavuşturulmadan AB'ye üye yap- manın hata olduğunu söyledı. Rum tarafının, Annan Planı'nda yapılmasını istedıği değışık- lıklerı bir an önce BM'ye bildirmesi gerektiğinı söyleyen Lagendijk, Rum kesımı lıderiTasos Papadopulos'a da "Oynamakta olduğun oyuna son ver" çağrısında bulundu • H. Sayfada 'SORUNLAR TAVİZLL ÇÖZULMEZ' U 5. Sayfada 'ÖZERKLEŞTİRME İSTİYORUZ' M 6. Sayfada İMKB,YABANC1 BORSAST' • 13. Savfada GUNCEL CÜNEYT ÂRCAYÜREK Hariçten Gazel Okumak mı? Papa Ikınci Jean Paul'ün cenaze merasımıne ka- tılan RTE; Başkan Bush'tan Rice'a, Bill Clinton'a, Blair'e, Schröder'e, Berlusconi'ye kadar bırçok devlet adamıyla "ayaküstü ıkılı temaslara" öyle biryo- rum getırdı kı, bu türden konuşmaları içeriğı genış, son derece önemli konuşmalar sanırsınız. RTE, ıkılı goruşmeleri yorumluyor; "Bunları geç- mışten bugüne gelen düşüncelenmızı, aramızdaki 8, Su. 1 'de Sangül: CHP özgürleşecek Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sangül, CHP h- derı Baykal'a yönelik eleştınlerini sürdürdü. Osmanıye'de yurttaşlara seslenen Sangül, müca- delesine devanı edeceğını belırterek CHP'yı en de- mokratık ve en ozgur partı yapmak ıçın çahştıklarmı soyledı • 5. Sayfada Sevmek için yürek ister "Heyecanimi halkımdan aldım, kaygılarımı dmle- yenlerım ıçın taşıdım" söz- len, Ferhat Tunç'un dcğiş- meyen çızgısım açıklıyor "Sevmek Bir Eylemdır" albumündekı şarkılarda Turkıye'nın tarıhınden ke- sıtler notalara donuşmuş. HATtCE TUINCER'in fiöyleşisi • 7. Sayfada E Bahçe tek golle kazandı Süper Lıg'de lıder Fener- bahçe, Sakaryaspor'u dep- lasmanda 1-Oyendı San- Lacıveıtlılen galıbıyete taşı- yan golu karşıla^mdiun uzatma dakıkdlaıında Lucı- ano attı Dığer maçlarda şu sonuçlar alındı A Sebat- Kayberı. 0-0, Malatya- Istanbul 2-0, B B. Ankaıa Dıyarbakır ?-0 MSpor'üa GUNDEM MUSTAFA BALBAY Buyume Marşı!ı Duysun dunya âlem, büyüdük biz 9.9, Günde üç öğün yemek yemesek de tokuz. Açılmasın fabrıka, yapılmasın yatırım, Rakamlar bıze yeter, doğru söze tokuz. • AB-ABD bızi övsün yeter, neymış ulusal onur, Yeter kı elden gıtmesın, ıktıdar denen o nur. Buyumeyı hazmedemeyenler denk alsın ayağını, MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog