Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

1 NİSAN 2005 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER ŞAVCILIKSORUŞTURMA BAŞLATTI 'Yeşilkııvt gedkti anne vebebeköldü' Haber Merkezi-Hakkâri'nin Yüksekova ilçesi Devlet Hastanesi'nde 7'nci çocuğunu dünyaya ge- tiren 37 yaşındaki MeryemKorkmaz (37), doğum- dan 3.5 saat, bebek ise 6 saat sonra yaşamını yitir- di. Eşinin ölümünden doktorları sorumlu tutan Şük- rii Korkmaz, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Doğum sancıları tutluğu için hastaneye kaldın- lan MeryemKorkmaz, 7. çocuğunu dünyaya getir- di. Doğumun ardından tedavi altına alınan Kork- maz yaklaşık 3.5 saat sonra, dünyaya gelen erkek bebek de 6 saat sonra yaşamını yitirdi. 'ZANIANINDA DOĞUMA ALINMADI' Eşi ve çocuğunu kaybeden Şükrü Korkmaz, cşi- ni hastaneye getirdikten sonra yeşil kart vize siire- si dolduğu için geri gönderildiğini ileri sürerek doktorlarhakkında suç duyurusunda bulundu. Kork- maz, "Eşim yeşil kartınııı siiıesî dolduğu için za- ıııamnıla (cdaviyc almııuıılı. Gerekenilgi gösterilsey- di ı şimin hayatı kuı (ıılurdıı. Burada ihnıal var, eşim doktoriaruı ihmali yüzünden öldü" dedi, Devlet Hastanesi Başhekimi NecmettinSelçuk ise ailenin iddialannın doğru olmadığmı belirterek "Kadın, doğum zehirienmesinden hayatını kaybet- miştir" dedi. Dr. Selçuk bebeğin ölümünün ise "normalokluğumT savundu. Yüksekova Cumhu- riyct Savcılığı olayla ilgili sonışturma başlatırken cesetler otopsi yapılmak üzere Istanbul Adli Tıp Ku- rumu'na gönderildi. SÖZÇİZGMN l\ırhan Selçuk YUMURTA KAPIYA DAYANDIĞI ANDA: BİR NİSAN. Bakanlığm yeni düzenlemesiyle adaylar arasındaki eşitsizlikler ve zaman kaybı ortadan kalkacak Görme engelliyesesli sırav Halidun Özbatur'a silahlı saldırı • İstanbul Haber Scrvisi - Eski Küçükçekmece Belediye Başkanı Halidun özbatur, uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir banka önünde bekleyen Özbatur'a, bir kişi tarafından ateş açıldı. Sağ bacağından 3 kurşuıı yarası alan Halidun özbatur, Özel Anadolu Hastanesi'ne kaldırıldı. BAÜ'de uyuşturucu operasyonu • BALIKEStR(AA)- Balıkesir îl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balıkesir Üniversitesi (BAÜ) Yerleşkesi ve Susurluk Meslek Yüksekokulu'nda uyuşturucu satışı yapıldığı yönündeki ihbar üzerine "Final 5" adı altmda operasyon düzenledi. Uyuşturucuyu, yerleşkede kantin işleten Halil tbrahim S. ve Özgür G, Susurluk'ta da Ali Atasev T'nin temin ettiğini belirlcyen güvenlik güçleri, I3'ü öğrenci toplam 21 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların, ifadelerinin ahnınasının ardından adliyeye sevk cdileceği bildirildi. îşadamı kaçıran çete yakalandı • İSTANBUL (AA)- Bahçelievler'deki evinin önünde kendisine polis süsü veren şahıslar tarafından kaçırılan işadamı Metin G., Beylikdüzü'ndeki bir eve götürüldü. Kendisinden 1 milyon Euro fidye istenen Metin G., oğlunu telefonla arayarak fidyeyi vermesini istedi. İşadamının nğhmnn içinde 5 ki)o altın, 50 bin Euro, 5 bin dolar ve 200 mil- yar liralık çek olan çantayı iste- nilen adrcse bırakmasından sonra, fidyeciler Metin G'yi scrbest bıraktı. İşadamının şikâyeti üzerine lıarekete geçen polis, izlemeye aldığı banka hesaplarından çek tahsil etmeye çalışan çete üyesi Coşkun A'yı gözaltına aldı. Zanlının verdiği bilgiler doğrultusunda çete üyesı 8 kijjiyi yakalandı. AJNKARA(CumhuriyetBürosu)-CHP Grup Başkanvckili Haluk Koç, Maliye Bakanı Kcniül Unakıtan'ın, "uıali dengeler bozulu- yor" gerekçesiyle özürlüler Yasa Tasan- sı'nı "kuşa çevirdiğiııi" belirterek kendile- rinin kapsamlı bir tekli- fc. figrupta imzaya aça- caklannı bildirdi. j " '•?',:•:, Sakatlar Konfe- 1 unakıtan î ras r u JA ş " i ' kanı FarukOz- OZÜriÜIer timurvebera- berindekiheyet dün CHP ve Tasarısı'nı kıışa î: .y f Özürlüler Yasa Tasansı'nın kendi önerileri doğrultusunda TBMM'den çıkarılması için destek istedi. Özti- nıur'u kabul eden CHP Grup Başkanvekili Koç, AKP sözcülerinin her ze- minde yasanın çıkanlması için sözler vererek beklen- ti yarattığını, hatta Başba- kan Tayyip Erdoğan'ın 2005 i "özürlüleri is- tihdam yılı" ilan et- tiğine dikkat çekti. Koç, ancak hükü- metin imzaya açtığı taslakta, özürlülere dö- nük sosyal güvence öngören hükünılerin ayıklandığına dikkat çekti. Koç, CHP ola- rak 97 maddelik bir yasa önerisini gelecek günlerde imzaya açacaklarını ifade etti. ÖĞRENCtLERÎN GÖZÜ TEMBEL Adapazan'nda öğrenciler arasında yapılan göz taramasmda çok sayıda göz tembelliği rahatsızlığı saptandı. (Fotoğraf: AA) Uzak veya/an sorununa lens Haber Merkezi - Hem yakını hem uza- ğı göremeyen gözler için geliştirilen lens- ler gözlük kullanmak istemeyenlerin ya- şamını kolaylaştıracak. Katarakt ameliyat- lannda kullanılan Multifocal lensler ka- tarakt sorunu bulunmayan kişilerde de kullanılmaya başlandı. Dünya Göz Has- tanesi'nin verdiği bilgiye göre Multifocal lensler hastanın yaşı, uzak ve yakın göz- lük dereceleri, mesleği ve göz yapısı gi- bi özelliklerin belirlenmesinden sonra uy- gun bulunan kişilere uygulanıyor. • Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlemesiyle sınava giren engelliler için getirilen yeniliklerden bazılan şöyle: • Hükümlüler cezaevinde smava girecek, • Yatalaklara evde smav hakkı tanmacak, • îşitme engellilere görsel destek verilecek. FIRATKOZOK ANKARA- Milli Eğitim Bakanhğı, ortaögre- tim kurumları ve açıköğretım sınavlanna katıla- cak engelli adaylara dönük yeni projeler geliştı- riyor. Buna göre, görme engelli öğrencilere ses- li sistem, işitme engelli öğrencilere de görüntü- lü sistemle sınav yapılacak. Hükümlü adaylar ce- zaevlerinde, yatalaklar da evlerinde sınava gire- bılecek. Milli Eğitim Bakanhğı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan projey- le engelli adaylar ile diğer adaylar arasındaki eşit- siz durumun en aza indirilmesi hedefleniyor. Pro- jeye göre, smavlara katılacak olan görme engel- liler için sesli sınav uygulanacak. Engelin derecesine göre de yeni projeler geliş- tirilecek. Engelliler, görme özürlüler okulunda sınava girecek. Eğitim Teknolojileri Genel Mü- dürü Prof. Dr. NizanıiAktürk, görme engelli aday- lann diğer adaylara göre, sınavlarda daha fazla za- man kaybettiklerini, bu nedenle böyle bir düzen- lemeye gittiklerini söyledi. Projeyle ilgili yazılım hazırlama çalışmalarımn sürdüğünü anlatan Ak- türk, körler okulu ile de işbirliği içerisinde olduk- lannı kaydetti. Proje çerçevesinde işitme engelli- ler için de görüntülü sistem devreye sokulacak. Tekerlekli sandalye ile sınavlara katılan aday- lar, giriş-çıkışlan ralıat olan okullara yönlendiri- lirken yatalak hasta olduğunu raporla bildiren adaylar evlerinde sınava alınacak. Sara hastahğı olan adaylar için de okul önlerinde anıbulans bekletilecek. CEZAEVINDE SINAV Bakanlığın yürüttüğü proje çerçevesinde hüküm- lüler için cezaevlerinde sınav yapılacak. Prof. Dr. Nizanıi Aktürk, hükümlü adayların sınava geliş gidişlerinin hem masrafh olduğunu, hem de bu adaylann diğer adayların psikolojilerini olumsuz etkilediğini ileri sürdü. Düzenlemeler çerçevesinde öğrenci sayısı faz- la olan ya da ulaşım sorunları bulunan ilçelerde de sınav yapılacak. Velilerin ve engelli adaylann konu hakkında gerekli duyarlıhğı göslermediğını belirten Ak- türk, "Ortaöğretim Kurumlan Suıavı başvuru- lannda 1444 adayın engelliolduğunu bildirdi, an- cak bunların yalnızca 9O'ı engeliyle ilgili bize bir rapor gönderdi. Adaylar durumlan hakkında net bilgi göndersin" dedi. Boynundan aşağısı tutmayan Nagle'in artık protezlerini kontrol etmeyi başardığı açıklandı Felçli gencin beynine çip takıldı DışHaberlerServisi-ABD'de yapılan bir deney sonucu, ağır felçli bir kişi beynine yerleştirüen eloktronik çip sayesinde günlük hayatta kullanılan nesneleri kontrol etmeyi başardı. Ingiliz Guardi- an gazetesinde dün yer alan haberde, bu önemli ge- lişme ile felçli insanlann protezlerini sadece dü- şünce gücüyle kontrol edebilmeyi başarabilecek- leri belirtildi. Bilim adamlarının uzun yıllardır düşünce gücüy- le felçlilerin günlük ışlerini görmelerini sağlama- ya yönelik çahşmalarda bulunduğunu yazan gaze- te, boynundan aşağısı tutmayan MattNagle isim- li gencin beynine küçük bir çip yerleştirilmesi so- nucu protezlerini kontrol etmeyi başaran ilk kişi olduğunu duyurdu. Çahşmayı yürüten ABD'deki Brown Üniversi- tesi'nden nöroloji profesorü John Donohue, omu- rilik hasar gördüğünde beyın ve vücudun geri ka- lan bölümü arasındaki iletişimin kesildiğini ve beynin gönderdiği "harekçi" emirlerinin kaslara ulaşamadığını söyledi. Ancak beynin içindeki dü- şünmeyi simgeleyen elektriksel faaliyetin devam ettiğini ifade eden Donohue, deneyde elektrik tit- reşimlerini algılayan bir slikon çip ve bu titreşim- len çözümleyecek bir bilgisayar kullandıklarını açıkladı. Nagle, çip sayesinde, artık sadece kolu- nu oynattığmı düşünerek bilgisayar ekranmdaki imleçi hareket ettirebihyor. Nagle'nin televizyo- nu açıp kapayabildiği, sesini ayarlayabildiği ve ka- nallan değiştirmeyi başardığı belirtiliyor. GENİŞ AÇI HtKMET BlLA TCK İçin Fıpsat Yeni Türk Ceza Kanunu yürürlük tarihinin iki ay ertelenmesi önemli bir fırsat olabilir mi? Gerçi Meclis'te yasanın bazı maddelerinin değiştirilmesi çabalarında medyayı cezalandıran hükümler ele alınmamıştı ama, iki aylık süre bu fırsatı yaratabilir. lyi niyetli ve gerçekçi bir tavır ortaya konabilirse. Hemen bir konunun altını çizelim. Türkiye'de medyanın önemli bir bölümünün ha- tası çok. Elindeki yayın olanaklarını bir silah gibi kullanan meslektaşlarımızı savunacak halimiz de yok. Tele- vizyon ekranlarında ya da gazete, dergi sayfaların- da masum insanların yargısız infazlara sürüklen- diklerini biliyoruz. Hiçbir sınır, ölçü, sorumluluk, hak, hukuk tanımadan siyasette, ticarette, özel ya- şamda, yaşamın her alanında ortalığı kırıp geçiren gazetecilerin verdiği zarar büyük. Ancak çarenin, medyaya baskı ve ağır cezalar olmadığı da açık. Bu yöntem Türkiye'de ve dünya- da yüzyıllardır denendi. Hiçbir zaman da başarıya ulaşamadı. Hatta, basına baskı her zaman ters tepti. Yeni yasanın başlıkları ve bazı maddeleri ne ka- dar da masum görünüyor. "Hayata dair suçlar"- intihara özendirme. "Kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykın olarak engellenmesi." "Şerefe karşı suçlar'-hakaret. "Özel hayata ve hayatın gizllllk alanına karşı suçlar". "özel hayatın gizliliği". "Ekonomik suç/ar"-fiyatları etkileme. "Iftira". "Ses ve görüntülerin kayda alınması". "Müstehcenllk". Suçları tanımlayan bu başlıkları görünce çoğu kişi, "Ne var canım bunda?" diyebilir. Zaten hükü- met de öyle diyor. Ama gazeteciler ve hukukçular, bu başlıkların altmda ifade ve basın özgürlüğünü ciddi biçimde kısıtlayacak tuzaklar olduğunu bili- yor. Suç tanımlarının tartışmalı, hükümlerin belirsiz ve iletişimcilere getirilen cezaların ağır ve ölçüsüz olduğunu biliyor. Inadın lüzumu yok. Bu kadar gazeteci, bu kadar hukukçu, meslek örgütleri bir şey söylüyorsa siyasal iktidar bunları ciddiye almalıdır. AB'ye gidişin şampiyonluğunu yaptığı iddia edi- len bir iktidarın Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi'ni yok sayması kabul edilebilir mi? Ki o sözleşme, "Basın özgürlüğü ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak ve Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesindeki sınırlama- lar ölçeğince sınırlanabilir" diyor. O maddenin yeni TCK ile ilgisi yok. Hangi AB ülkesinde gazeteciler hapse atılıyor? 'Yasa çıkarken gazeteciler sesslz kaldı' ya da 'Çok kişiye fikir sorduk cevap gelmedi' şeklindeki ifadeler, demokratik olmayan, çağdaş ölçütlerle uyuşmayan, iletişim özgürlüğünü kısıtlayan bir ya- sayı uygulamaya geçirmeyi haklı çıkarmaz. Bu yasanın medya için bir yararı olamaz mı? Olur. Ne olur? Ders olur. Kendi kendini denetleme ihtiyacı duymayan, ya- yın olanaklarını başkalarına karşı silah gibi kullan- mayı gelenek haline getiren, gazetecilik bilinç ve sorumluluğunu hiçe sayan meslektaşlar için ders olabilirse, bu yasa çok işe yarar. hikmet.bila@ntv.com.tr Bilen duvarları giydiriyor • İstanbul Haber Servisi - "Bana duvar gösterin o duvarlan giydireyim" diyen ressam ve heykeltıraş Ismet Bilen, ünlü ressamlar Şeref Bigalı, Turgut l'ura ve Cavıt Atmaca'dan ders aldı. Avrupa'da kaldığı 5 yıllık süre içinde Johennes Thurumler ve Cristian Mayer'den desler alan Bilen, İstanbul'da duvar resımleri yapıyor. Bilen, Laleli'den Sultanahmet'e, Eminönü'nden Taksim'e dek cadde ve sokaklann duvarlarına hayat vererek çırkinliği örttüğünü ve temiz bir dünya için çalışmalannın aralıksız süreceğini anlatıyor. (Fotoğraf SERKAN YILD1Z) ATM'lerde kamera ve kopya cihazı • İSTAIVBUL (AA) - İstanbul polisi ihbar üzerine Beyazıt Meydanı'nda ve Fatih Vatan Caddesi üzerinde bulunan 2 ayrı bankaya ait ATM cihazını incelenıeye aldı. Incelemede, makinelerin üst kısmına şifrenin yazıldığı klavyeyi görecek konumda gizlenmiş halde bir mikro kamera ile kart girişi bölümüne yerleştirilmiş dumnıda olan ve kartlann bilgilerini okııytıp kopyalayan iki cihaz ele geçirildi. Polisin olaya ilişkin başlattıgı sonışturma sürüyor. KÜRESEL TERÖRÜN VAROLMA SAVAŞI Dr. Fevzi USLUBAŞ SSCB'nindağılma süreci tamamlandı mı, yoksa bu tehlike Rusya için de geçerli mi? Narlıbahçe Sk No 6 Cağaloğlu - istanbul Tel' (0212) 528 66 89 - Fax: (0212) 519 84 B5 TUnı KÜâpğûarıla TeTDaamınTLFA 0212.512 30 46-S13 87 51 Y A Y Î N ? A R İ TOPLUMŞAL DÖNUŞÜM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog