Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 NİSAN 2005 CUMA 16 TELEVtZYON cumtvfn cumhuriyet.com.tr ÜNÜN Ft LMLERİ Mumya 2 20.00 Star Macera /O\ (MunımyReturns)-Yıl 1933. Rickve L/velyn'ın Vİ-' Mısırlı rahip Imlıotep'in mumyasıyla karşılaş- masınm ardından 10 yıl geçmiştir. Artık evlı bır çıft olan Rıck vo Evelyn'in Alex adında bir oğullan var- dır. Bu arada Lorıdra'dan binlerce kilometre uzaklık- taki Sahra Çölü'nde yeni bir kabusun tohumlan atıl- maktadır. Yönetmcn: Stephen Sommers. Oyuncular: Brendan Fraser, Rachel Weisz (2001 ABD, 130 dk). Harley... 22.00 CNBC-e Macera ©(Harley Davidson and the Marlboro Man) - 1996'da iki arkadaş Marlboro ve Harley mo- tosikletle Amerika'yı dolaşmaya çıkar. Iki kafadar- dan biri hırsız, diğeri de eski bir rodeocudur. Toplu- mun bu marjinal tipleri, bir dostlarınm banka bor- cu nedeniyle elindeki ban yitirme tehlikesiyle kar- şı karşıyakalmasi üzcnne, kızıp bankanın zırhlı ara- cını çalarlar. Yönetmen: Simon Wincer. Oyuncular: Mickey Rourke, Don Johnson, Chelsea Field, Dani- el Baldvvin (1991 ABD, 93 dk). Kara Şimşck 00.30 TRT 1 Macera (Nova SteaMı)-Çok gizli bir projcnin ürünü olan Nova Stealth Fighter uçağı, hava korsanlan tara- fından kaçınhr. Nova'mn içinde bulunan ve yanlış el- lere geçtiğinde çok tehlikelı olabilecek silahlaı nede- niyle, Pentagon alarma geçer. Yönetmen: Rick Jacob- son. Oyuncular: Midıael DudikofF, Marcus Aurelius. Yalıuz Yüreklcr 01.40 TRT 2 Duygusal (77\ (Moodance) - Aynı genç kıza âşık olan iki kar- v>^ deşin başmdan geçen olaylann öyküsü konu alınıyor. Yöncrmenliğini Dogmar Hirtz'in üstlendı- ği filmde, Marianne Faithfull ile lan Shaw oynuyor. (~) Yabancı O Yerli 0 © Izleyln Orta Değmez TRT 1 "ın 'Kapalı Gişe' kuşağında ekranagelen 'Yeni Hayat', insan ruhunun kurtuluşu üzerine birçalışma Doğayakarşıyalnızbir adam TRT 1 19.55 Yeni Hayat - Cast Away / Yön: Robert Zemeckis / Sen: Vtfilliam Broyles Jr. / Gö- rüntü: Don Burgess / Oyun- cular: Tom Hanks, Helen Hunt, Nick Searcy, Jenni- fer Levvis, Geoffrey Blake, PeterVonBerg/2000, ABD yapımı, 143 dakika. TV Servisi- lnsanhk tarihi ka- dar eski bir öyküsü var "Yeni Hayafın; doğaya karşı yalnız bir adamın savaşınu. Ancak film tam anlamıyla bu tema üzerine oturmuş değil. önemli bölümü kınk bir aşk hikâyesi şeklinde gelişıyor. Fonnül de hayli eski; birbirle- rini seven erkekle kız elde olma- yan nedenlerle aynlıyorlar; tek- rar bir araya geldiklerinde iş iş- ten geçmiş oluyor. Kahramanı- mız dünyanın en ünlü taşıma şır- ketlennden birinde çalışan Chıık Noland (Hanks). tşi her şeyin Başroldeki Tom Hanks, uçak kazasından kurtularak bir adaya çıkan kentli crkeği başanyla canlandınyor. önünde gidiyor ve kız arkadaşı Kelly de (Hunt) onun bu tercihi- ni anlayışla karjilamaya çalışı- yor. İş gereği sürekli seyahate çı- kan Noland'rn içinde bulunduğu kargo uçağı 1995'in Noel gece- si fırtına sonucu düşüyor ve ekipten yalnız o kurtuluyor. Bir mercan adasına çıkıyor ve tek- nik olarak kendini adeta taş dev- nnde buluyor. Her an bir yerli- nın ya da korsanın kadraja gir- mesini bekliyorsunuz anıa nafi- le... Mesleği gereği problem çözmeye alışık olan Chuck, bu temel sorunlan kısa sürede çö- zümler; ne var ki, bunun ardın- dan gelen, yahtılmışlığın getir- diği sorunlan çözmek bu kadar kolay olmayacaktır... "Yeni Hayat", insan ruhunun kurtuluşu ve kader kavramı üze- rine yoğunlaşan bir çalışma. Filmdeki sistem mühendisi Chuck Noland'ı Oscar ödüllü aktör Hanks, Chuck'ın kız arka- daşı Kelly rolünü de Helen Hunt canlandınyor. Filmde rol alan di- ğer oyuncular, Nick Searcy, Jen- nifer Levvis, Geolürey Blake, Pe- ter Von Berg, Chris Noth ve co- untry şarkıcısı Lari White. "Yeni Hayat" projesine temel olan fikri ortaya ilk atan Hanks olmuş. Issız bir adada tek başı- na kaian kentli bir erkeğin kar- şılacağı sorunlar üzerine bir film yapmak isteyen Hanks, bu düşüncesini Wiliiam Broyles Jr.'a açmış ve çalışmaya koyul- muşlar. Hanks ve Broyles ile filmin dramatik ve görsel boyutunu kurmaya başlayan Zemeckis, filmle ilgilı olarak, "Bu film, önümüze çıkan engeller ne olur- sa olsuıı onları kabullenmenin yolunu mutlaka bulacağınuz dü- şüncesini kutsayan bir çalışma- dır." yorumunu yapıyor. CNN Türk 21.10 Festivalin açılış gecesi TV Servisi -CNN Türk, 24 Uluslaraıası Istanbul Film Fes- tivali'nin açılış gecesıni canlı olarak ekrana getiriyor. Ceyda Uüvenci'nin sunacağı gecede, feslivalin onur konıığu olarak Türkiye'ye gelen Italyan sinemasmın ünlüyı ldızı Soplıia Loren'e "Yaşamboyu Başarı" ödülü veriliyor. Açılış gecesin- de Candan Erçctin de davetlı- lere mini bir konser veriyor. 21.20 Edebiyatçılar ve çocukları TV Servisi - Hdebıyatçı an- ne-babalar ve çocukları, kitap programı "Okudukça"uın bu haftaki konusunu oluştunıyor Programda, Behçet INecati- gfl'in kızı Ayşe Sansayın, Hil- nıi Yavuz'un oğlu Ali Hiknıet, Erhan Bener'in oğlu Yiğit Be- ner, AbbasSayar'ın oğluGü- ner Sayar ve Handan Inci'nin konuyla ilgili göriişlerine yer veriliyor. Tv PROGRAMLARI 09.00 Gün Başlıyor 10.35 Küçük Şeyler 12.20 Dizi: Ne Senınle Ne Sensiz 13.00 Haber 13.30 Dlzi: Ca- nım Kocacığım 14.30 Meraklı Momo- lar 15.25 Kasaba 15.55 Çizgi Film: VVoody VVoodpecker 16.20 Dizi: En Son Babalar Duyar 17.15 Dizi: Bizim Evin Halleri 17.50 Yarışma: Miras 19.00 Ana Haber Bülteni 19.55 Ya- bancı Film: Yeni Hayat 22.50 Canlı Performans: Sibel Can 00.10 Günün Ardından 00.30 Yabancı Film: Kara Şimşek (0 312 490 43 00). 10.30 Dış Basın 11.40 Sanat Gündemi 11.50 Günün Ajandası 12.35 Yurttan Haberler 13.00 Eğitim Dünya- sı 13.20 Başkant Siyaset 13.35 Hayat Akarken 14.45 Dünya Ekonomisi 16.50 Günün Ajandası 17.40 Dünya- ya Bakış 18.40 HayatımızSınav 19.10 Kent ve Kültür 20.05 Sinema 7 20.35 Dünyanın Türküsü 21.20 Okudukça 21.50 Ankara-Brüksel Hattı 22.30 Do- ğanın Armağanları 23.35 Dizi: Sam- yeli 00.30 Maria Callas 01.40 Film: Yalnız Yürekler (0 212 259 72 75). BUGUN • : Yabancı Dizi: St. Tropez Yabancı Sinema Sosyeta Polisi 2 10.30 Kültürel Zenginliğimiz 11.00 Sahte Dünyalar 11.30 Reçete 13.15 Istasyondaki Pastane 13.45 Düşlediğim Kitap 14.00 Yuva- dan Bir Kuş Uçtu 15.00 9. Hariciye Koğuşu 16.00 Bir Kelime Bir Işlem 17.00 BilimseFBa- kış 17.30 Halkalı Şeker 18.30 Yeşil Miras 19.00 Hentbol Ligi Karşılaşması: Nilüfer Be- lediyesi - Bafra Belediyesi (Canlı) 20.30 Tele Smaç 22.00 Pota 01.00 Kapanış. 09.30 Kasaba 10.30 Bizim Evin Halleri 11.00 Kadına Dair 12.30 Gezgin 13.00 Üst Bakış 13.30 Almanya'dan 14.00 Uzaktaki Yakınlarımız 15.25 Beylikten Imparatorluğa 15.55 Hayat Akarken 16.15 Kasaba 16.45 Benimle Oynar mısın 17.15 Merhaba Dünya 18.20 Memleket- ten Haber Var 1Û.50 Avrupa'dan Bakış 19.20 Dünyaya Bakış 19.35 Dizi: Bizim Evin Halleri 20.00 Dizi: Dönme Dolap 21.30 Çalsın Davul- lar 22.30 Zamanın Tanığı 23.00 Arayış 24.00 Türkiye'den 00.05 Aydın Bakışı. 08.40 Çizgi Film: KingKong 09.10 Çiz- gi Film: Sevimli Hırsız09.40 Çizgi Film: Sihirli Notalar 10.10 Dizi: Kaygısızlar 11.20 Dizi: Biz Boşanıyoruz 12.30 Gün Ortası 12.50 Yerli Film: Istanbul Bura mı 14.40 Dizi: En Son Babalar Duyar 16.00 Çiz- gi Film: Megaman 16.30 Çizgi Film: Temel Reis 17.00 Çizgi Film: Tazmanya Canavarı 17.30 Passaparola 19.00 Haber Bülteni 20.00 Yabancı Film: Mumya 222.40 Renkli Hayat lar 00.30 Gecs Haberi 00.50 Deniz Show 01.00 Yabancı Film: Kutsal Cinayetler 05.20 Dizi: Yeni Hayat (0 212 448 80 00). 07.00 Stratejik Finans 08.30 Anadolu'yu Taşvik 10.00 Profes- yoneller 11.00 Uzman Gözüyle 12.30 Paran- tez 13.00 Haber 14.00 Franchising Dünyası 16.00 Fuar 18.30 Büyük Çarşı 20.00 80+1 21.30 Teknovizyon 22.15 Gayrimenkul Reh- beri 23.00 Vatan Teknoloji 24.00 Gece Haber- leri (0 212 465 79 49). **Bi^i# O 7 - 0 0 Sabah Gündemi 09.00 Gün- 2 H V İ dunı 10.10 Sağlık I lattı 11.00 Agık I5KOR* Hat 12.40 Teknoloji Hattı 13.00 Ekonomi Politik 13.30 Günden Kareler 14.00 Gündem 15.20 At Yarışları 18.30 Yaşama Keyfi 19.00 Haber 20.00 Ne Var Ne Yok 21.00 Basın Toplantısı 22.30 Euroleugue Analiz 23.00 lcraatın Içinden 24.00 Haber 00.10 Psi- ko Yorum 01.20 Sağlık Hattı (0212 449 0700). 07.30 Dizi: Aşkların En Güzeli °8 -30Dizi:Asi Melek °9 -45Sa -bah Yıldızları 12.45 Gizli Dünya- lar 14.45 Serap Ezgü ile Biz Bize 17.40 Dizi: Cennet Mahallesi 19.00 Ana Ha- ber Bülteni 19.45 Spor 20.00 Dizi: Hayat Bil- gisi 22.15 Dizi: Çatkapı 23.30 Bir Prens Ara- nıyor01.30 SabaTümer'leBu Gece 02.15 Bir Prens Aranıyor 03.45 Dizi: Yasemin 05.00 Yerli Film: Aşk ve Kin (0 212 355 01 01). _ i _ _ 08.45 Çizgi Dizi: Pingu 09.00 Hu- 3 \ l f 9" vi! Tolga Ahı 10.00 Çizgi Film * * Kuşağı 11.00 Yalnız Değilsin 13.00 Gün Ortası 13.30 Yerli Film: Gül ve Şe- ker 15.30 Dizi: Yeter Anne 16.30 Dizi: Çocuk- lar Duymasın 17.30 Dizi: Avrupa Yakası 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Spor Haber 20.00 Dizi: Büyük Yalan 21.40 Dizi: Savcının Karısı 23.20 Günün Maçı 23.25 Davran Show 01.05 Son Haber 01.15 Homedrom 01.45 Haberci 02.20 Gecenin Içinden (0 212 354 30 00). 07.00 Güne Başlarken 09.10 Ekonomi 10.00 Haberler 10.05 Günlük Hayat 11.35 Avrupa'dan Futbol 12.30 Gerçeğin Ta Kendisi 13.00 Gü- nün Içinden 13.30 Ters Açı 14.10 Ekonomi 15.15 Yakın Plan 16.30 Ekonomi 17.10 NTV'ye Sorun 18.10 Gece Gündüz 18.30 Ve İnsan 19.00 Akşam Haberleri 19.30 Gerçeğin Ta Kendisi 20.05 Spor 20.30 Arka Sayfa 22.05 Gündem Dışı XL 00.10 Spor 00.20 Gece- Gündüz 04.00 NBA Maçı: Cleveland Cavali- ers - Sacramento Kings (0 212 335 00 00). 07.00 Bu Sabah 08.00 Çizgi Film: Sevimli Kahramanlar 08.15 Dizi: Ruhsar 09.45 Sabah Sabah Seda Sayan 12.50 Tatlı Dakikalar 13.00 ı Kacj|nın Sesi 14.30 Size Anne Diye- bilir miyim 17.00 Haber 17.10 Dizi: Sihirli An- nem 19.00 Ana Haber 20.00 Dizi: Yabancı Damat 21.50 Dizi: Çemberimde Gül Oya 23.50 Beyaz Show 01.20 Haber Saati 01.30 Yabancı Film: Ah Paris 03.00 Yerli Film: Beyoğlu Güzeli 04.10 Dizi: Vahşi Güzel 05.00 Sigaranın Zararları (0 212 413 51 11). 0g? 06.30 Sabah Haberleri 09.00 H uzu- TGRT ra Doğru 10.00 Anadolu Rüzgarı *" 12.00 Haber 12.30 Tuluhan'la Her Gün 15.00 Dizi: Kuşku 17.00 Sizin Sesiniz 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Dizi: Haylaz Babam 21.00 Anadolu Rüzgarı 00.15 Dizi: Tepki 01.00 Gece Haberi 01.30 Tele Market 02.00 Sizin Sesiniz (0 212 454 56 00). 08.00 Yeni Gün 09.05 Parametre 10.15 Yaşama Sevinci 12.10 İş Ye- meği 13.00 Ajans 14.20 Finans Bülteni 15.20 Bakış 16.05 Para- metre 17.00 Manşet 18.15 Afiş 19.00 Editör 20.00 Eğrisi Doğrusu 21.10 Istanbul Film Fes- tivali Açılış Gecesi 22.05 Kameramla Kame- ra Arkası 23.00 Gece Görüşü (0 212 413 56 -rl 0 07.00 Bu Sabah 10.05 Dizi: St. Tropez 11.05 Yeni Vizyon 12.30 Trend Sağlık 13.00 Gün Ortası 13.35 Spor 14.00 Dizi: İki Arada Aşk 14.30 A'dan Z'ye 16.30 Derya Gibi 17.30 Dizi: Bum Bum 18.00 Erkan Tan Aranızda 18.30 Kadın Her Zaman Haklıdır 19.00 Ana Haber Bülte- ni 19.50 Dizi: iki Arada Aşk 20.20 Yabancı Film: Sosyete Polisi 2 22.30 Müzik Dergisi 23.30 Dr. Stres (0 212 288 51 52). 09.30 Film: Al Capon'un Adam- ları 11.15 Yabancı Film: Tehlike- li Teklif 12.55 Yabancı Film: Ku- zey Işıkları 14.30 Yabancı Film: Bir Daha As- la 16.00 özel Tatlar 16.30 Sağlık Rehberi 17.25 Çizgi Film 18.30 Baska Yerde Yok 20.00 Haber 21.00 Yabancı Film: Temmuzda 22.35 Kamera Arkası 22.45 Ceyhun Yılmaz Show 23.50 Fantasy (0 212 336 15 15). 10.45 Evrenin Kenarı 11.40 B. Kraliyet ölümleri ve Hastalık- ları 12.35 Ramses14.30 Krallar Vadisi'ne Yolculuk 15.30 Bir Helikopter Do- ğuyor 16.00 Sıra Dışı Makineler 17.00 Saklı 18.00 John Lydon'ın Müthiş Böcekleri 19.00 Metal Mücadelesi 20.00 Efsane Avcıları 21.00 Tanrıların Kayıp Tapınağı 22.00 Altın Mumyalar 23.00 Amerikan Motorları 24.00 Sıra Dışı Makineler (0 212 330 00 88j. 07.30 Clip's 09.00 Papatya Falı 11.00 Kum Saati 13.00 Klipart 15.00 Ferah Ferah 17.30 Yerli Film: Bitirimler Sınıfı 19.00 Gerçek Kesit 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Dizi: Gönül Kapısı 23.00 Kim Haklı (0 212 256 82 82). 10.00 Avrupa Borsaları 12.00 Fi- nans Cafe 12.35 Dış Piyasalar 14.00 Piyasa Ekranı 15.45 Sektör Raporu 16.30 Son Baskı 16.40 Yatırımcı Kliniöi 18.00 Çizgi Film 18.45 Dizi: Joey 19.15 Dizi: Cheers 20.30 Dizi: Every- body Loves Raymond 21.00 Dizi: Gilmore Girls 22.00 Film: Harley Davidson And The Marlboro Man (0 212 330 01 01). 08.50 Kurtuluş Savaşı Öyküle- I 5 A L ri 09.10 Müzik Pınarı 12.10 Fi- kir Meydanı 13.10 Müzik Pı- narı 15.10 6. Blok 16.10 Gü- nün Içinden 17.10 Sahne Sanatları 18.10 Da- vulun Sesi 19.00 Haber 19.35 Günün Yorumu 20.15 Kurtuluş Savaşı öyküleri 20.30 Ozan Telinden 22.00 Halk Üniversitesi 23.00 Haber Masası 23.45 Amatör Futbol (021225150 90). 08.00 Sabah Türküsü 09.00 /*\Y Spor Aktif 09.30 Güne Bakış ^ - ^ 11.00 Pop Cafe 12.30 Kar- postal 13.30 Başka Hayatlar 15.00 Haber 15.15 Bahar Sağlık Saati 15.30 Açık Görüş 17.15 On Air 18.30 A. Emin Yılmaz'la Siyaset 19.30 Haber 20.45 Pota Altı 22.00 Açık Oğre- tim Saati 22.30 Bursa Konuşuyor 24.00 Ha- ber Masası 00.30 Pota Altı (0 224 331 70 00). 10.15 Film: Sen Gitmeden 11.55 Film: 3. Dünya Savaşı 13.25 MovieMagazine 13.40 Yabancı Film: Scooby Doo 15.10 Yabancı Film: Kalbimdesin 16.50 Yabancı Film: Şan- gay Şöyalyeleri 18.40 Film: Bu Nasıl Sarışın 2 20.30 Film: Kanguru Jack 22.05 Yabancı Film: Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir 24.00 Ya- bancı Film: Scooby Doo (0 212 326 00 00). 09.00 Çizgi Film: Tiny Toons 10.00 Yemek Bahane 11.00 Show Programı 13.00 Editör Masası 14.00 Kadınlar Kulübü 16.00 Ekonomi Gündemi 17.00 Çizgi Film Ku- şağı 18.00 Dizi: Bizim Ev 18.30 Dizi: Işte Su- san 19.00 Ana Haber 20.30 Dizi: Nikita 21.30 Yabancı Film: Rosevvood 24.00 Mazlum Çi- men'le Buluşmalar (0 212 274 50 50). J 10.20 Film: Ah Müjgan Ah 11.40 Film: Kurban 13.15 Yerli Film: Kız- lar Sınıfı Yarışıyor 14.40 Film: Alnı- mın Kara Yazısı 15.55 Film: Erkek- sen Kaçma 17.15 Film: Bir Daha Umut 18.45 Film: Fahriye Abla 20.45 Yerli Film: Silah Ar- kadaşları 22.05 Film: Saffet Beni Affet 23.30 Film: Kızlar Sınıfı Yarışıyor (0 212 326 00 00). 09.30 Ruh ve Inanç 10.30 Art Klip 11.30 Kıbrıs'ın Nabzı 13.20 Kamutay 14.15 Art Klip 15.15 Genç Yönetmenler 16.00 Ba- sında Bugün 17.15 Vardiya 18.15 Küreselleş- me 19.00 Haber 20.15 Ekonomi Politik 21.15 Kamuoyu 24.00 Haber (0 312 231 21 00). vJılmore çfırls O 20:30 arka Sayfa Kunat Atkaya Can Kozanoğlu HÂFTANIN MACD 04:00 CLEVELAND canlı SACRAMENT0 KÜLTÜR • SANAT www.perareklam.com.tr • (0212) 293 89 78 J ISTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2004/2005 Kültür ve Sanat Etkinliklerî Levent Arşiray "Sonsuzluğun Aynası Önünde" Resim Sergisi 1-16 Nisan 2005 Yer: Atatürk Kültür Merkezi-Taksim İlanlarınız İçin (O212|293 89 78 perareklam@perareklam.com.tr perareklam@5uperonline.com www.perareklam.com.tr > ^ FERNANDO KRAPP BANA MEKTUP YAZMIŞ Yazan Çevîren Yöneten Dekor Kostüm Müzik >Tankred Dorst >Zeynep Avcı >lşıl Kasupoglu >Duygu Sağıroğlu >Canan Göknil >Joel Sımon Oyuncular Fernando Krapp >Selçuk Yöntem Julia >Tilbe Saran Kont >Bukır Aksoy Baba >Cüneyt TCırol HerCuma> 20.00 Her Cumartesi > 17.00 ve 20.00 (8-9-22-2,* Nisnn tarlhlerinde temsMlmiz olmayacnktır ı AKBANK 9 Akbank Kültür Sanat Merkeri >O212 252 35 00/01 • www.akbsııksjiMt ıııın Mpi'kfzlnıiz Pazart«Sİ ve Sdlı harıç her <lûn açıkttr. 2004 Uluslararası Istanbul Film f-estıvall'ntn "Açılış Filmi" olan "THE RETURN" / -DONÜŞ" katıldığı testıvallerde en llgi çeken yapım olmuştur. Venedik Film Festıvalı'nde En İyı Film ve En lyl İ l k Film" dallarında Altın Aslan Ödullerını almasından sonra şöhreti lyice artan film dünyanın çeşilli ülkelerlnde gösterıme gtrmıştlr. Günümüz Rusya'sında yaşayan Vanya ile Andrey, babasız geçen çocukluklarının da etkisiyle, bırbırıne çok düşkün iki kardeştır. Mahalledekı arkadaşlarıyla kavga ettikten sonra evlerino dönen çocuklar, 12 ytlın ardindan babalannın dAndüğünü görünco çok şaşırır. Annolorınin yanm ağızla da olsa onay verişiylo, Vanya ve Andıuy kelum babalarıyla balık tutacaklannı sandıkları blrkaç günlük bir t.'îtila çıkarlar Yalniica solgun bır fotoğraftan tanıdıkları babalarına kavu^ınak. ilk başta ıçlerını coşkuyla doldursa da onca yıllık eksikllğini telafi ütrne çabasıyla becenksız ve gtderek zorba tavırlar benlmseyen babalannın baskısı, çocukları hayli zorlar, Vanya ve Andrey. kendilerini sürekli değlşen durumlar ve güçlükler içinde, babalan taratından durmadan sınanıynr, azarlanıyor, gözlomleniyor ve yok sayılıyoı konumda bulurlar Yolculuğun ilerleyen günlerınde Vanya'mn babasıyla ilgili kuşkuları da apaçık meydan okumaya dönü^ür. Bu arada Andrey'in hıç tanımadığı bir babayla bağ kurmaya yönelik güçlü gereksinimi. onu Vanya'dan uzaklaştırmaya başlar Uçü yolculuğun hedetı olan gızemli adaya vardığında, Vanya HebabaGinın arasındaki irado savaşı da anı şıddet patlâmalarımn yaşandığı koyu bir düşmnnlık derecesine ulaşmıştır Yıkıldı yıkılacak bir deniz fenerlnin sunduğu tekinaiz sığınak, çahnan bır bıçağın verdiği çaresiz güven duygusu, paslanmış bir kasanın akıl çelicl gizemı ve alelacel© yamanmış bır teknenin Ömürsüz omniyeti. Vanya ile Andrey'ın gergın baba ogu yolculuğunun trajik sonunn ve bu kavuşmanın yürek burkan fanılığıne ifartt eder. oksn murüt özûirk OZUMİH DİU OISJl- 0 2 NİSAN CUMARTESİ 19:00 ayşe tutıincu üçlüsu ayşe tiitüncü mm ](3liya duİ UHJUM n IHOII umm 0 3 NİSAN_EAZAB.17:00 ŞEUALESCMIIUIC.l ANYLIfir'K' Î0Û1 03 NİSAN PAZAR 19:30 NİHUMLIIJKAS MOODVSSOH 200S 06 NİSAN CARŞAMBA 19:30 Nâzım Hikmet Kültür Merkezi BAHAR1YE. / KAD1K0Y IfPMI» nVIIHrm A R | (0-212)2463589 KENT UYIINGULAnI(o-2i2)247 suLEYmnihı Hayai Sonra NASRETTIN HOCA BIR GUN 02 Nisan Cumartesi, Saat: 20.00 Oscar ve PembeliMeleği 10 Nısaıı Pazar. Saati 5.00 /15 Nisan Cuma, Saat:20.00 Kredi kartıyİB rez«rvasyon yaptırablllrslni2. Oyun saatlmlnde tlyatromuzun nnîine park edllefalllr r YENİ *' OYUN www.tiyatropera.com DOBRINJA'DA DUGUN TIYATRO PERA Saraybosna'93 Yazan - Yöneten: Nesrin Kazankaya Yön. Yrd : Eren Uluergüven Ayşe Lebriz • Nesrin Kazankaya • Nihat ileri Levent Öktem • Cüneyt Uzunlar Başak Meşe • Zeynep Özden 1 Nisan Cuma Saat: 20.00 2 Nisan C.tesi Saat: 20.00 2005 Afife Jale En lyl yazar ödülü Sıraselviler Cd. No: 70 Takslm Tel:0Z12 245 44 60 Kredi Kariı Geçeriıd». T.C.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ MADDI KATKILARIYLA P3 SES-1885 ORTAOYUNCULAR www.ortaoyuncular.com Ferhan Şensoy'un BENİBENMİDEÜRTTİM?! Cumartesi 20.00 ve Pazar 17.00 Ferhan Şensoy FERHANGI ŞEYLER 1 Nisan Cuma 20.00 Ferhan Şensoy FELEK BİR GÜN SALAKKENİ 8 Nisan Cuma 20.00 İSTİKLAL CAD. N0:140 TEL: (0 212) 25118 65-66 FAX: (0 212) 244 43 27
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog