Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 NİSAN 2005 CUMA 12 EKONOMI 31 MART 2005 Öncekı En En Dcğışım Agırlıklı Işlem Hısse Adı Kapanış Diiştık Yüksek Kapanış % Ort. Fıy. rtemı UhsalPuar Acıbadem SaOlık Adana ÇJmenfo (A) Adnna çımento B Adda Çımento (C) Aılnl Kalemclllk AfM nim Afvüıı Çimeıtto AkYal On Akal Tekstıl Aktank Akçansa Akıımıli Akın l nkr.tr AkH -III? 2.72 083 4.46 4.48 4.62 4.82 48? 500 2.78 0.83 8.65 8.70 B85 71500 71500 73500 1.20 1.21 1.24 5.50 6.25 4.70 6 III 2 / 0 5 50 h'A) 4.72 61(1 2.72 565 UiıO 6 30 Aksu Enerıı Aksu Ipllk AlarkoCarrıer AlarkoGMYO Alarko Holdıng flluldl.jktr,. Alfa Mönkul Derj Alkım Kağıl Alkim Kimya Art«m«tlfYat Ort. AltaratilBaıık Altınyaû AHınyıllz Anadolu Cam Anedolu Efes Anadolu Hayat Anadolu ISLJZU Anadolu Slgorta AıalToaklil Arçelık Arena Bılgısayar Araan Tekstıl Aselsan AlaYalOrt AtakuHGMYO Atlantîs Yat. Ort. Atto Yat Ort Avıva Stg A,5, AvraayaYat Ort Ayen tnerjı Ambalaı Banvit Batı çımento Batısoku Çımento Beko Eloktronlk llniiiiiluk-.il 13.20 1320 1350 4 56 4.64 4,/B " 18.90 18.40 360 370360 995 2700 60 3 0 9.95 10.15 272 995 9.95 1015 2700 2725 2900 3650 37.00 38.00 4 62 4.86 2.S2 085 2.41 «85 /2000 1.23 5 60 6.55 4 90 6.25 274 l.l ill 4.78 1810 3.64 10 IS 27.50 37 50 1.44 2.41 451 4.87 2/9 0 84 2.41 2.31 0 70 727 03 2 50 0 90 6.65 3 81 2.46 0 74 2.27 4,37 7 1(1 11i 2.01 3.64 1004 5 20 y.-ın 1.25 3.78 188 1.14 lllll 148 4.24 24 00 :IM IO nn 3 08 os.ı 7.60 ia.2o 1.14 26.25 7 05 01)4 2 30 4.26 14 40 140 2.38 304 5 20 1.26 '.] ~/h 188 115 108 149 4.30 24 20 3 70 m m 3.10 0.52 7.65 I8 40 134 ?:) :,|] 6(İS 083 2 31 4.22 14 40 1 3.1 2.39 3J» 5.40 1,23 3.86 191 1.21 110 IS3 4 52 26.25 3.80 1100 3.18 0.54 7.90 19 00 1.39 26 75 7.20 0 86 2.3S 4 34 16.10 14? 2 69 S.35 1.26 306 190 120 109 152 4 48 3.78 101)0 3.12 0.54 7 80 18 70 13/ 23 50 / nn 0 81 2.33 4.28 14 60 1.39 2 69 J l l 185 27 86 2.74 37.44 2.68 oı; 5.26 093 2.70 'ıllli 12/ 3 81 190 1.18 109 1.51 4.45 9.38 25.44 095 3 77 1.30 1.09 2.63 2.75 ın 10.3 13 0 53 ;;•)) lira 1.37 10.48 2543 -0 71 7.05 0.84 2.33 4.29 14.75 -0 71 1303 977 B43 014,51/ 26,516 IH.4,1, 68,826 »2 662 /1903O 177,035 54/.521 50.237.180 1,294,434 1 Zli 4J4 80269 1İI14J2/ 4.059.761 3 )Rh ll'l 138.B27 508 479 2,852,646 3,610,507 1,603,152 256971 435,893 288,302 2,954,702 344,171 577543 927,806 4,338,230 135.034 1015.512 2 366 436 213 BÜO 1 III 0 4/ 2825 26/5 2.86 2.86 166 •JX 1.21 2 28 3.62 46 ?5 166 3.26 1.22 2.30 3.74 45 7 30,00 2 36 I 70 3.40 1.2S 235 3.82eksi 362 3.74 BoaıklaçFutholYat 46 ?5 45 75 4725 Bsaşrekstıl 1,96 1.93 1.96 BoluÇlmunto 182 1.82 188 BorovaYapı 114 1.16 1.17 Borova Yabı (Venı) 1.14 1.15 1.17 Boruaan Mann(;r,mnnn Rnrı I? ?m? 40 12 60 Borusan Yat. Paı 4.36 4.40 4.4B BosclıFınnSlstamW17200 17100 17500 213 2.13 BoynerMagazacılık 254 2.56 2.16 2.66 71.006650 23.70 23.50 24.10 114 1.13 18.10 16.10 1.34 1.33 830 ,-' :»i 4.18 101 2.45 2 35 104 2.44 810810 8.10 3.10 3.10 1.46 »50 2.39 •l:ı(ı 1.07 2.52 3.22 29.00 ?34 1.67 3.36 124 2 34 3.76 4600 1.94 I Bi, 1.17 1.17 1Î40 4.46 172 00 218 2.88 70 00 23 60 1.16 16 30 1.35 8 40 2.37 4.34 105 2.49 8 35 3.14 ı.-ı 1.40 ? 19 3 11 2.65 29.28 2.80 2 91 0.60 2.44 334 1.24 2,33 3.75 41,41 195 1.18 116 164 12 49 4.44 173.07 2.18 2.82 6 2.29 235 472 219 . •0.42 23.80 689561 224.019 34,586 621 67,572 1.362.741 72,097 200507 592 535 2/4,883 3,102.535 1 444 482 1,864.819 267 620 1869/8 631,117 205,232 •_ti»İQ'j 30 949 2 904,0ü4 110.020 10/3 081 118.583 .ııjttr.) 119 419 1,049,440 1134.100 18.50 18.30 19.00 18.40 7.40 5.10 0 94 0.93 138 -186 3.32 3J0 163 86 1.17 181 3.60 7?0 11(1 0.94 0 93 nu •; an :ı:ıı; 128 1.80 lllll 1 16 182 3.S2 098 0 96 1.43 5.12 3H4 3.38 1.66 2.03 119 1.86 376 7.40 5.25 096 096 1.43 5 04 3 »2 3 30 1.84 19? 117 184 3/2 77.50 78 00 8100 8050 590 5 94 8.16 616 3.46 Öuran Ofset 3yo Boya Euzacıbaaı llaç irC7acıbaşı Yapı EcıacıbaşıYal.Ort LcTacıbaşı Yatırım tdıplplik Efoa HDldlng Ege Endustrı EguGlta îge Seramık Egeplast "gsFınKİr A.Ş !gs Holding Emek Elektrık l.nınıs Ambalaı Enka Inşaat Erbosan Ereğlı DamlrÇallk ErsuGıda :scort Computer Esem Spor Giylm Fj/ren Yat Ort ractofınans Factoturk Faktorlng I 46 FavorıanlenmeYet 5.35 3.46 ;• •«! 310 356 3.76 195 4 «ıı 0.50 .104 085 0.46 oıili 0?S I?» :< 24 1.01 lllll 2 88 7.80 0 85 3 56 3.04 3.52 3.70 •ıtw 2.00 i nn 0 52 3 II) 1/1 1.10 6.25 3 06 3 5? 3.02 3 52 ıra :ıuO 4.94 0 50 3.06 1.70 ı m >; 'iı 2 94 810 11.00 10.90 I07 6.05 2 90 7.75 10.60 . 2575 2575 26 75 2625 1.17 119 087 1.19 086 1 !!, 1.24 0/5 0 85 3.33 099 3 09 ı?a 14/ 0 54 2.94 2.13 ya 3.62 370 15.06 061 3.23 1.66 3 33 3.87 4.41 173 4.86 414 4.52 2.15 2.58 0.41 066 •lliii 1.87 2-10 138 4.52 İI5.İ M! :< :><) 1 Ifl 1.15 16.23 1.35 »30 2.37 4 2.. 106 y 49 uı 3 II, 4.12 18.51 7.41 5.38 096 ıri!, 1.41 50I 3.66 3.33 164 1.93 1.18 nn 3 71 7983 6.06 3.52 J :•: Jı,l 380 197 0 51 :ın/ 8.01 1091 26.13 1.18 3622115 1.026.364 335,486 70.005 47,417 95,416 58.187 83 260 4520362 63 971 165,14/ 295,085 334,417 529,538 138.632 10194 1.666,337 371351 ıl.ı ıreı 136,091 4.040 646 13,532,050 294,709 ? l l l l l , IB4 430 89,1 m, 2,342,920 21.274.287 1 644 31? 8.251939 101290 1,100,447 98.J45 75? 1.27 2.24 2,34 129 2 ?li 1950 1340 1970 1940 705 695 7.15 7.05 6.50 1.23 0.76 1.30 1.70 2 28 •051 1955 6 40 1.24 171 1.37 2.58 142 5 30 1.27 173 142 2.74 149 5.70 6 11 1.25 1.72 1.38 144 5.55 -0.77 1.63 1.78 -1.43 -1.37 3.74 7.03 6.46 1.25 1.72 1.39 2.63 U7 5.55 Fmorbahçe SpottH 12.50 12.50 12.80 12 80 J.40 12.64 Fönış Alumınyiım hnans Fın. Kır. Finona Yat Ort Fınansbank ? (I) 2 61 14» 3.08 210 2 66 3.12 2.16 2 70 151 3 30 214 2 68 110 3.26 F-M IzmH Piaton 72000 71500 73500 72000 2.39 1.52 1.35 5.84 10 III 138 Ford Oiosan rrıgoPakfllda Galataaaray Sportlf Garanil Bankası Garanlı Faktoring Garantı GMYO Oaranh Yat. Ort. Gedlzlpllk Gentaj G»fsan Eloklrık Glma Global Yat Holding 114 GolüııaKuyunıcululı 103 GooK-V» SollatClıiMil GSO Holding öubıeFabrl GİİOÖŞ Slgorta HarnedarHetrakter 212 990 10.20 10.20 1.36 4 90 (01 2.76 5.16 2 7? 0.90 8 05 1 14 194 1.32 2.16 1.18 113 14 00 14 00 14.40 14,30 22.90 22,30 23.30 2300 101 105 1.05 2.76 1.60 2.12 I04 : /» 2.15 •1 94 2 64 0.88 7.55 I 12 188 1.29 193 114 101 1.42 1.39 9050 8950 5.12 2.66 088 7 55 1.12 1.93 130 2.15 1 IB 10 2.12 ,'ül! I49 3.23 724 63 104 10.10 0 72 1.13 4 49 0 76 U9 5 0ü ?68 I 78l.?50 110.273 599 M ! 1.606,940 İİ3S3Kİ 222184 1,673,181 23 886 1,030,114 54,181 /49 4/3 524.694 54,140 1.953.261 47 349 Uİ/3Iİ1? 119.204 35 651011 249.195 106 361 108,781 81,212 111,094 758,605 1 388 181 117.253 3/80/2 854,607 17,378,244 668,110 3.830.581 80 383 43,965 56,944.671 328 311 105 2.76 2.23 2.46 089 098 lll.i 4 08 1.42 3 11) 106 2 8? 1.62 2.20 2.44 4.10 1.39 314 106 2.98 2.28 2 49 3 92 100 416 144 3.22 2 78 1.61 2.17 1.06 2.94 2.28 2.46 0 91 0.88 4.10 1.41 3.14 1116 2 58 Olll) 2.66 1198 3 51 1,111 2.14 044 J96 0.72 IJM 2 36 095 612 2.24 2,26 1.02 7.77 1.13 38,195 1.91 454.628 130 444,007 207 14,300,532 1.16 4,675.130 109 6552 997 14.20 804.637 2311 1,051,610 103 4,937,806 607.348 10/142 364,060 1 06 1 428 072 2.89 B.677,195 46934 390 544 279 1.61 216 2.21 2.46 0.90 099 22,623,1/1 25 000 0025 «10 002i 000 0025.000 00 1.495.00 1.510.00 7 40 4,000.00 5.35 2.90 188 2.64 3 04 4.52 B60 2.43 7 50 5 30 2.94 188 3 02 418 IJM 2 43 1,55500 1520.00 795 8,«Ö 3.06 1.93 278 310 4M 9.40 .-•49 7.80 545 3.00 \,K 2.76 3.10 4 5? 8.55 2.44 049 41? •0.70 1.41 1.26 3.18 107 -25.000.00 1 67 1 532 59 98 41» 30906/ «lO'İ! 141 ,',,(1 25000 21I1.B! 5.41 7.78 100,356,581 2.22 1.35 5 20 1.00 2.23 1 3 J 5 25 101 1.38 5.4S 1.04 2.23 136 !> ;•!) 1113 1.(7 3.45 2.13 4.55 1,»7 •0.58 041 045 2 750449 392.908 S 60021lü : 150.00 145.00 152.00 147.00 ?49 w ?so 1.27 ?54 130 2.52 128 24.70 24.60 2530 24 80 3.64 3.70 176 5.55 1.80 154 181 3.68 3 66 180 5.55 186 1.55 175 3 96 3 80 l'l.l 5.70 219 1.62 181 3/0 3.72 190 1/0 2.02 101 43 75 42 00 44 50 42 50 Kordsa Sabancı Üuponl2.35 2.36 KozaOarallyelari 1.54 162 KoMUaMtiyelerı(Yem]147 141 KristsKolü 1.43 1.44 2.42 1.57 149 147 2 39 1.53 1.42 1.46 Kutnhyn l'orselsn 24 50 24 60 2500 2490 2.44 2.25 1.3S 5.36 1.02 2.00 148.25 1.20 2 52 0.79 1.28 040 2506 385 382 054 371 261 588 2.70 5.64 632 206 4.55 1,59 -0.55 177 43.59 2.40 155 144 1.46 (191, 3X0 7.714.060 270530 4.462,461 351.332 2163131 17074.180 3.46 0.87 Lınk Bilgısayar LioYafi Lorjo Yazilım lıık'iKıdlıı M Yrlmar Yat Ort Mardın Çımento Marmarla Attınyunua 6.60 Marmara Martı 1.26 3.48 0 87 3.58 090 3.50 068 0 7 090 068 10.10 10.10 10.40 10.30 396 390 04 3923.96 1.72 4 02 ManMI 3 90 1,72 4.02 6 55 1.2/ 4.04 179 •110 li «II 1.33 10.30 392 176 6.55 1.31 1.70 -065 •3.40 2.10 163 2480 1.16 115 198 101 3.64 2.33 1.49 •0.76 3 97 0.64 1.30 0.74 0 69 9.20 172 Mmhar/om Holding 11 Medya Holding ' MenderesTakatll MensaMsnsucat MakoGıda Metemteks Mıgroa Mfpa Mutlu Aku NmgtoHddlng NetHoldlno Nal Hulding (Yoni) 0.38 NetTorlan Net Tunzm (Yeni) Nmrj liiıkııııı Nuh Çimento NurolGMYO OkarıTakstıl Olmuksa C'tukdi Oysa Çlmento OzFinanaFact. 2675 26 60 2950 2900 841 2820 119 122 1.20 1.69 1.20 P2U23 4 399574 128,005 45.532 III, B86 •,61 / / o 117,632 2/018151 1.525.885 1311'11(1 509,367 305.004 1.049153 382.381 ıtmr.vı 1.631.343 501 544 /3.550 166 991 63? 111 302 456 48,460 331.38/ 766.271 424.083 3,084.618 662064 0.63 m 0 68 1.38 0 78 0.65 135 0 68 0 70 9.25 9.45 3 40 1 // 5 172 179 17.52 17.40 18.10 17.40 3.70 0.40 039 0 40 0.40 0.37 0.39 0.37 0 6/ 0 06 0.67 005 0 70 0 69 1.56 385 -676 2.17 2.91 •0.67 -2.63 ?')<) 0.64 1.35 II /', 069 936 175 17 69 0.40 038 1 »0? ?()3 450 «13 2.44/614 140.306 7,277,068 33.00 32 75 33 76 33 50 B.20 3 42 0 60 2 54 620 830 336 I.IEI 2 54 6.?5 3 50 IIIİ4 2.5S 6 40 3.44 0.62 2,58 6.35 0.66 152 3332 2.44 8.48 0.58 343 333 1.57 1.83 Part Elektrlk MadsrcilikS 90 Parsan PengueııGiıda PoraYat Ort Petkım PolrolOflsl nm 16.10 1610 16 50 18.30 2.42 3.88 128 2.18 5.8S 4 32 2.51 PırarBıtogroElveUn 1.18 Pınar&ı PınarSüi Plrolll Kahlo Polylen Ray Slgorta Sar>ahHa7jriama ö.ıbjl YJV ııcıiık Sabancı Holdlng Sanko Pazaıiama Sarkuysan Sasa Oupont SelçukGıda Serve Kırtasıye 2.09 İ71 2.54 0İ4 1.06 3.85 3 80 4 54 3 80 194 133 081 171) 155 5.80 3 41) 128 2.17 5.85 4 32 2.23 I 18 2.09 174 2.54 4.56 3 80 I!)? 1.34 0 81 1.20 1.67 (,:», 3.92 1.31 2.27 6.95 4.40 2.50 1.21 2.12 179 2IİİI 4 02 1.97 136 0 83 1.23 1.87 6.35 3.90 1.28 2.22 5 90 i :«ı 249 1.21 2.12 1.77 2.56 1 % 136 0.82 121 0.62 2.58 6.31 1.24 16.27 245 1.65 7.63 104 50da Snnayıi Soktas Söıımez Filamenl ; ;,ı|;,,..r pillç oHkyıbiinK Ş|eg Qf]ff] T DemırDökum T, Tuborg T Katkınma Rank T5.K.8. TaçYalırımOrl Tansaş Tat Konserve Tek ArtTurlzm Iskstıl Finansal Kır TBkatllbank Teaeo Klpa Tıre Kutsan TolaaOto Fab Toprak Fın Kir Trakya Cam rsKS Yat Oıt TukasOıdaSan, Turcaa Petrol Turkcell 2.17 24 50 119 A 12 2.84 .1?? 3 40 4 48 l ı » 2/0 4.08 1/0 2.34 (.10 0 77 129 24 30 2,20 2.42 1.74 4 50 1.75 1.17 7,35 891) l'lll 23 70 117 4.74 290 3 24 5 45 4.46 6.40 2.74 4 0? 1.71 2.38 5.04 0 11 130 24 tü 2.20 2 45 166 398 1.77 1.16 /» 9,00 r:i 2500 l?? 4 04 3.34 3.38 5 70 4 60 6 !.i 3.00 4 1? 1B3 2 40 5 24 0/9 135 24 80 2 22 ? ; ,ll 192 4.52 1.82 1.20 7.55 I.4S ,'vn 24 90 1.20 4 82 3 30 .1.111 5.55 4.54 650 296 4 1? 181 238 5.20 078 I33 n% 2 22 2 4/ 169 4.50 181 116 7.50 9,25 1.83 0 85 1.39 -0 80 2.54 144 1.72 0/<J J08 4.74 103 2.28 123 0 83 138 1.83 0 84 2.12 1620 4 9/ 2 78 134 6 47 1.71 19li 130 3 10 091 20/ 2 87 3 43 0 85 2 04 3.93 1.29 2.20 5!» 4.37 215 120 210 1.78 2.57 425,074 707,484 1,096.557 743.189 446.817 I 929 /M 75.477 138000 301,285 118 630 1,372,464 598,074 19,435 18,373,151 326,971 ?61 99/ 783430 n//:i84i 94,767 349 042 219.594 1.14 204 37.977 463 43.149,208 393 1560 777 1.95 116,110 1.35 1.027,090 082 355,294 48,5201.21 2.21 228,382 24.52 975,887 1.20 102,368 4,80 93,111 319 37,320676 332 9,692,269 5,60 1,044,692 451 95.049 647 343.493 2,86 10.230.201 4.08 6D.917 1.79 39,805784 2.38 1,213,040 5.17 723,965 0.73 70,808 132 3,472,689 222.721 103 021 24 31 2 21 2.48 25,683,181 1.80 1.329.272 4 48 1,956,304 1,80 576.406 118 635,865 7,46 742.402 9.30 53,944.409 Cıımhııriyet Gazetesi'nin 23.03. 2005 tarihli sayısinın 12. sayfasında yer alan ve "IIükünıcttc Kamu Bankalan RahatsızhğT başlığıyla yayımlaııan ha- bcrde "ismimin'yolsuzluk-usulsüzlük1 iddialanyla birlikte anıldığı ve Ege- bank'ı zarara sokmak suçlamasıyla yargüandıgımın ortaya çıktığı belirtile- ıvk bu durumun 12 Nisan'da yapılacak Kannı Banltalan Gcncl Kurulıı öncesi hiikümottesıkıntıyi" allığı" iddiasmda bulunulmuştur. Söz konusu haberde şahsımla ilgilı yer alan bu iddialann hiçbiri gerçeği yansıtmamakta olııp kamuoyunda Ege- bank davası olarak bilinen ve yargıla- ması Istanbul 1. Nolu DGM'de yapılan kamu davasında hiçbir zaman samk Cevap ve Düzeltme olarak yer almadığım gibi Egebaıık'la ilgili olarak hakkımda açılmış herhan- gi bir kamu davası ya da yolsuzluk ve usulsüzlük yaptığıma daır mevzuata aykınhk davası da bulunmamaktadır. 15.12.1987-31.03.1995 tarihlerinde Bankalar Yeminlı Murakıbı olarak, 01.04.199S-23.08.1996 tarihleri arasın- da da bir btıçuk yıldan daha az bir sü- ıv Egebank'ta muhasebeden sorumlu gcnel nıüdür yardımcısı olarak görev yapmış olııp Hgebank'taki görevinıden uyrıldıktaıı iki buçuk yıl sonra banka Yahya Murat Dunıiı tl' e satılmış ve ka- muoyunca da bilinen nedenlerle baııka- daki görevimden aynldıktan yaklaşık iiç buçuk yıl sonra da adı geçen banka TMSFye devredilmiştir. Bu nedenle bir buçuk yıl görev yap- tığını bankadan aynldıktan yaklaşık iki buçuk yıl sonraki döneme ilişkin ola- rak banka sahibi ve yöneticileri hak- kında açılan davalarla ve bu döneme ilişkin ilgilılere atfedilen usulsüzlük ve yolsuzluk iddialanyla da hiçbir ılgı ve alakam bulunmamaktadır. TMSF tarafından devrahnın Ege- bank'la ilgili olarak açılan davalarda adım hiçbir zaman yolsuzluk ve usul- süzlük iddialanyla birlikte yer almadı- ğı halde halen Türkiye'nin en büyük ve en saygın bankası olan YC Ziraat Ban- kası AŞ'nde murahhas aza olarak gö- rev yaptığım bir sıra da şalısıma yö- nelik olarak onur kıncı bu rür iddi- alarda bulunulması şahsımı derinden üzmüştür. Anayasayla güvence altına alınan ba- sın özgürlügünün amacı, kamuoyunu ilgilendiren konularda doğru ve gerçe- ğe uygun haber vermeyi sağlamak ol- duğu halde, dogrulııgu ve gerçekliği hususuiKİa hiçbir inceleme ve araştır- ma yapılmadan şahsım hakkında onur kıncı iddialara da yerverilmek suretiy- le gerçeğe aykırı olarak yayımlanan bu haber nedenıyle ılgılıler hakkrnda ay- nca yasal yollara başvurulacaktır. Saygılanmla. Murat ULUS 2004 genelindeki yüzde 9.9 büyüme ile milli gelir 299.5 milyar dolara çıktı İşsize faydası olmayan rekor• DtE, 2004 yılı büyümesinin yüzde 9.9 olarak gerçekleştığıni açıkladı. Açıklanan rakamlarla Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 299.5 milyar dolara çıkarken büyümede ithalat da raevcut ağırlığını korudu. Ne zaman, ne kadar büyüdük? D/f VB DPT verilerine göre, 1987sabit flyatlarıyla 1966 yılından bu yana gerçekleşon büyüme hızları şöyle: Büyüme oranı Yıllar (yüzde) 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 -j-«~ ; 1977 '- r pm^ 1978 1979 f 1980 v.v 1981 }^î#«* 1982 1983 V , 1984 {M3$g$r 1985 W W 1986 1987 1988 198S 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Jm 1996 1 3 9 1997 1998 1999 Tw^W, 2000 J s ' ^ » 2001 f m\ iıs 2002 L ~ , £ iii: 2003 2004 • , • * " " 1 12.0 4.2 6.7 4.3 4.4 7.0 9.2 4.9 3.3 6.1 9.0 3.0 \ 1.2 : -0.5 , -2.8 -/ 4.8 üSfe. 3 - 1 2-? 4.2 7.1 4.3 6.8 9.8 1.5 1.6 9.4 0.3 6.4 8.1 -6.1 8.0 7.1 8.3 3.9 -6.1 Kjfc. 6.3 Jrx -9.5 i 7 8 W~ 5.9 9.9 ANKARA (Cuıııhuriyet Bürosu) - Is- tihdam rakamlarıııa yansımayan ekono- mik büyüme, 2004 yılıııı rekorla kapa- dı. Devlet Istatıstik linstitüsü (DİE), 2004 yılı büyümesinin yüzde 9 9 olarak gerçekleştıgini açıkladı. Açıklanan ra- kamlarla Türkiye'nin gayri safi mıllı hasılası 299.5 milyar dolara çıkarken büyümede ithalat cla mevcut ağırlığını korudu. tthalat vergisi, 2004 yılı gene- linde yüzde 26 arttı. DtE, 2004'e ilişkin büyüme rakamlarmı dün açıkladı. Ra- kamların gösterdiği büyüme şöyle: • Yılın genelindeki yüzde 9.9'luk bü- yümeyle gayri safi milli hasıla 299.5 milyar dolara kadar yükseldi Kişi başı- na gelir ilk defa 4 bin doları aşarak 4 bın 172 dolara kadar çıktı. Kişi başına gelir 2003 yılı sonu itibarıyla 3 bin 383 dolar diizeyindeydi. 2004 yılının son çeyre- ğindeki GSMH artışı yüzde 6.6 oldu. • 2004'te küçülen sektörler arasında buhınan tarım sektörü, 2004 yılı son çeyreğınde yüzde 9.1 büyüdü. Ancak yıl genelınde tanm sektöründeki büyü- me yüzde 2 düzeyinde kaldı. • Inşaat sektörü son çeyrekte yüzde 0.5 oranında küçüldü, yıl genelindeki büyüme de yüzde 4.6'yla ortalamanın altında kaldı. • 2004'te sanayi sektöründeki top- lam büyüme oranı yüzde 9.4. Ticarette- ki büyüme ise yüzde 12.8. • Sektörler bazında en yüksek artış yine 'ithalatvergisi"nde gerçekleşti. Yıl genelinde ithalat vergisi yüzde 26 2 ora- nında arttı. • 2004'te özel nihai tüketim, yüzde 10.1 arttı. Özel nihai tüketim harcama- larındaki artış harcama gruplan bazın- da, gıda ve içkide yüzde 2.8'de kalırken dayanıklı tüketim mallarında yüzde 29 7'ye çıktı. Devletin nihai tüketim har- BABACAN: OZEL SEKTOR SURUKLEDI Ek»numi Servisi - Devlet Bakanı AIi Babacan, yüzde 9.9'lukbüyümenin"neparasalbirgenişlemeyedayanan birbüyüme nc de bütçe açıklanna dayanan bir biiyiiınc" olduğunu söyledi. Babacan, bu büyümenin çok sihhatli, sürdürülebilir ve özel sektörün öncülüğünde meydana geldiğini öne siirdü. Diğer tepkiler özelle şöyle: • Uluslararası yatırım bankası Morgan Stanley: 1 urkıye'de, geçen yılki büyüme trendi, bu yıl ve gele- cek yıl da devam edecek. AB'ye uyum çerçevesinde, mıllı gelir hesaplama yöntemini değiştirmesiyle GSYH yüzde 30-45 oranında yükselebilecek Yeni hesaplama yöntemi sonucu GSYII'nın artması nedeniyle cari işlemler açığı ve kamu borç stoku oranlan düşecek. • Adana Sanayi Odası Başkanı Ümit Ozgümüş: Türkiye ekonomisine ve istihdama çok fazla yararı olan bir büyüme değil. İthalat da büyümüş. Yani bu büyüme ithalata dayalı bir büyüme.Bakan Babacan YELDAN: KONJONKTÜREL BÜYÜME Prof. Dr. Erinç Yeldan'sa büyüme rakamlarının konjonktürel olduğunu söyledi. Büyümenin iki unsuruna bakılması gerektiğini vurgulayan Yeldan, "Büyümede spckülatif sermaye girişleri önemli bir ıınsıır. | tthalat artıyor. Bunun arkasında da ucuz döviz yer alıyor. Bir de L_ camaları son çeyrekte yüzde 11.1 arttı. • Son çeyrekte stok değişimi yüzde 7.1 olurken stok değişimi yıl genelinde yüzde 8.1 arttı. • Kamu ve özel sektörün toplam ya- tırımları sabit fiyatlarla yüzde 32.4 ar- tışla 76.7 katrilyon lira olurken bunun yalnızca 16 katrilyon lirası devletten; 60.6 katrilyon lirası özel sektörden kay- büyümenin işsizliğe çözüm olmamasına dikkat edilmeli. Türkiye yüzde 10 büyüdü, işsi/Iik binde 3 azaldı" dcdi. Tanmdaki iyileşmenin de aldatıcı olduğunu söyleyen Yeldan, "Negatif rakamlardan sonra görülen bir kıpırdama, iyi rakamlar çıkanyor" dedi naklandı. Sabit fiyatlarla kamu sektörü yatınmlannda yüzde 4.7 gerileme ger- çekleşti. Buna karşılık özel seklör yatı- nmlan yüzde 45.5 arttı. • 2004'te mal ve hizmet ihracatı yüz- de 12.5 artarak 124.3 katrilyon lira ol- du. Geçen yılın toplamında yüzde 24.7 büyüyen ıthalatsa 149.3 katnlyon lira- ya yükseldi. BDDK: Çukurova'nın Yapı Kredi'deki önceliği 31 Ocak'ta doldu Turkcell'de 'opsiyon9 piirüzü Ekonomi Servisi - Ban- kacılık Düzenleme ve De- netleme Kurumu (BDDK), Yapı ve Kredı Bankası'nın (YKB) mül- kiyetinde bulunan Turkcell hisselerine ilişkin olarak Çukurova Grubu'na tanı- nan satın alma opsiyonu- nutı 31 Ocak 2005 tarihi itibarıyla sona erdiği görü- şünii tekrarladı. Kamu- oyunda oluşan belirsizli- ğin giderilmesi amacıyla yapıldığı belirtilen açıkla- mada, BDDK'nin konuya ilişkin değerlendirmeleri- nin 2 Şubat 2005 tarihinde de bildirildiği hatırlatıldı. Çukurova Grubu'ysa opsiyon hakkının YKB'nin satış süreci için tanınan ek süreyle birlikte sonlanacağı görüşünü ta- şıyor ve hisselerin kendile- ri tarafından alınarak Teli- aSonera'ya satılması ge- rektiğini belirtiyor. Her iki yorum arasında 250 nıil- yon dolar civannda bir fark söz konusu ve her iki taraf da bunu kendi lehine de- ğerlendirmek istiyor. Çağrı muafıyeti Öte yandan satışın ger- çekleşmesi için TeliaSo- , nera'mn şart koştuğu çağn muafiyeti konusu da SPK Başkanı Doğan Cansızlar'ın dün Re- utcrs'a yaptığı açıkla- mayla yeni bir şekle büründü. C'ansızlar, "SPK'nin çagn mu- afiyetiyleil^limevzu- at değişikliği çahşması yok. Bu konuda önce- İikli olarak 1\ırk- ceiTin genel kuruiunda kaıar alınması gerckir. Sonra dabizebaş- vurmalan gcrekiyor.Neza- man gelirseozaman konu- yu dcğcrlendiririz" dedi. Turkcell dün, satış kara- nnın görüşüleceği olağan genel kurulun 29 Nisan'da yapılacağını açıklamıştı. Mevzuata göre, bir ortak- lığın en az yüzde 25'ine sahip olanlar, dığer ortaklann zarar gör- memesi amacıyla onla- rın hisselerini almak için çagnda bıılunmak- la yüktimlü tutuluyor- , lar. % Ancak SPK, değişikliği, şir- ketın mali yapısını güçlendirnıesi bakı- mından zorunlu sa- yarsa o zaman çağn yükümlüğünden muafiyet tanıyabiliyor. Bu muafiyet tanınırsa TeliaSonera hal- ka açık olan Turkcell 'in yüzde 16.33 hissesi için küçük hissedarlara da 1.9 milyar dolar civannda bir meblağ daha ödemek zo- runda kalmayacak.. Alfa Gnıbu da talip Öte yandan Rus Alfa Grubu'nun Telekom Bölü- mü Başkan Yardrmcısı Ki- rill Babayev, Reuters'a Turkccll'in yüzde 27'sine TeliaSonera'dan daha yük- sek teklif verdigini açıkla- dı. Rusya'nın üçüncü bü- yük GSM işletmecisi Mc- gafon'da TeliaSonera'mn yüzde 35.6, Alfa Gro- up'un yüzde 25.1 hissesi var ve Alfa, diğer ortaklar- la anlaşmazlık içinde. ATO BAŞKANI 'Hormonlu ve sahte' Büyüme rakamlannı değer- lendiren ATO Başkanı Siııaıı Ay- gün, "İııııılar hurmunlu, ithala- ta dayalı büyüme rakamlan" nı- telemesinde bulundu. Aygün, it- halata dayalı büyümenin ileride sıkıntı yaratabileceğini kaydettı. Ekonomist Mustafa Sönmez ise "sahte ve hayırsız" olarak ni- telendirdigi büyümenin, yüksek faiz ve düşük kur cazibesiyle yüksek reel faiz sağlayan sıcak paranm girişiyle gerçekleştığıni belirtti. Sönmez, aru bir kur ar- tışıyla reel sektörde ciddı bır kriz yaşanabileceğini ve bunun zin- cirleme olarak finans sektörünü de içine alabileceğini bildirdi. Sönmez, "Inşaatta birinci çey- rekte yüzde 2.9 olarak açıklanan büyümenin, şimdi yüzde 12.7 olarak revize cdilmesi nasıl bir şey" diye sordu. Önceki En En Ocğışım Ağıılıklı Işlem Kapanış Düşük yüksek Kapanış % Ort. Fıy Hacmı Tupras 1710 1710 Türk Ekonomi Bankası 7.00 7,10 îıirk I lava Yolları TOrkTrakt* llkl Konlskslyon UMt Uşak Suramık U»l Maklne UHu.lUii ÜnalTanmUrlln Unye Çımento VakılHn.Klt Vakıf Olrışım VakılGMYO VakılYal On Vakko lekstı! Vanel Varlık Yal On Vtstel Mklnn KdOıl VapıKrMÎrın Kır 6.20 7.65 274 5.20 1.78 rjıı 0.55 1Wı ;M«I 8.30 e.45 2.98 2.21 1.41 185 525 1.18 222 Yapı Kradi KorayQMYO2.03 Yapı Kredı Slgorta Yapı Kredı Yal Ort. Yüpı uo Krodı Bonk Yatas Yatırım Fin Yal Ort Yazıcılar Hokiıng 'PI'K.,1 7orlıı Fnrr|ı 227 0.9S SJ0 1.05 1.37 55.50 8.25 7,85 274 5.05 1,70 2.25 4.40 0.55 1,67 2.08 8,30 2.22 1.41 1J2 5.25 I 18 2.21 2.03 226 0!H 5J0 1.05 U1 35.75 1.4! 4 M 1VU 7.35 6.45 i 75 C1SB 1.73 2.13 8.50 bu) 312 2.25 1 48 187 5.40 1.24 2.26 2.10 2.32 0.97 545 1.07 1.42 37.00 1.81 1'J il) 7.3* 6 45 7.70 276 5.10 1.79 2.27 4.46 0.56 1.72 2.08 8.30 5.90 296 2.23 144 1.84 5.40 1.19 2.22 : 08 2.26 0.98 5 40 1.05 1.38 a/oo 11.70 5.00 403 0.65 0.73 •1.92 0 56 2.25 1.83 -8.53 -0.67 0.90 2.13 -054 2.86 2.46 •0 44 1.05 1810 61,660,273 7 22 2,933585 635 12,683,101 7 70 2,014,688 2 76 88883 510 1,892,597 179 80,623 2.27 277,965 4 45 3,954,833 057 1,327,166 842,239 169.613 vıınvı, 170 210 8 36 602 2,862,520 294 2.24 40 748 143,091 651519 83,004 5.35 14.872,114 121 2.24 2.06 • ı n 0.96 n.ıshsa 148,991 470.735 ™-l IMJ 451.711 5 37 133507 679 1.06 159,009 139 107,368 36.52 1.075.150 149 0 68 1.49 82,168 4 58 2 23 4 55 472,858 0.73 4.23 2. ULUSAL PAZAR AİİınyuııuaÇeşflıe 3.3Ö "3.3Ö 3 42 3 32 0 61 3 34 Birllk Mamueat Boyasan Tekstıl Camb LrjlUk Hlz EjeProtil GedlkYal.Orl. ınek 1.99 1.97 200 0.51 0.50 0,53 685 690 705 12 90 12 80 1310 13.00 1.63 1.64 109 107 0.52 7.00 1.S 1.9 0.51 6-98 Lafarge Aslan Çlırıorılo82.ÜO 62 00 84 00 62.00 Megoa Boya Mefemtur 2.21 2 21 2 27 2 24 190 194 1.91 PetrokenlTurum 16.80 16.50 1720 1670 Sönmez Pamuklu ŞekerFınKır TıMeks 137 136 139 138 1,96 1.98 2.16 2,07 t.04 I.M 107 101 2 19 0.78 12,92 307 166 •092 1.09 62 94 223 1.92 ıs i:l 1.37 2 08 1.03 1.36 1.60 0.73 161 173 322 ;>ifio;>4 ffliH 13 0/D •S-'ii, 841,958 •012 388 45 045 222.627 111.382 34033 3.B81.071 631.251 cözaitı Pazarı Abara L'ektromekamk 1.04 1.03 1,07 1,04 Dajusan l U K V 2.09 216 227 0 41 0 40 0 42 Ouıljur t; I 2.10 rMlnafakım 038 037 039 0 39 RaksElektron* 0 89 0.90 093 0.92 RaksEvAletlerl 560 5 70 600 5 90 Transturk Holding 031 031 033 031 Yeni Ekonomi Pazarı Plaatikkarl 2 76 ? 7 4 2 8? 2 82 2 1 7 2 80 MERKEZ BANKASI KURLARI chsl lABDDolan l Avustralya Doları I Daııımarka Kr. l Avro I lngılız Sterlını 1 Isviçre Frangı 1 Isveç Kronu 1 Kanada Doları 1 Kuvcyt Dınarı 1 Norveç Kronu 1 Stıd. Arb. R. lOOJapon Ycm 1 Yeni Israil Şdeli D Ö V İ Z «5 1.3462 1.0395 0.23411 1.7439 2.5312 1.1240 0.18971 •1.1097 4.5723 0.21217 0.36004 1.2570 SATIŞ 1.3527 1.0463 0.23526 17523 2.5444 1.1312 0.19168 1.1147 4.6325 0.21360 036069 1.2654 1IÜUI200S i E F E K T İ F M 1.3453 1.0347 0.23395 1.7427 2.5294 1.1223 0.18958 1.1056 4.5037 0.21202 0.35734 1.2523 0.30085 SATIŞ 1.3547 1.0526 0.23580 1,7549 2.5482 1.1329 0.19212 1.1189 4.7020 0,21409 0.36340 1.2702 0.31628 YORUM ÖZTİN AKGÜÇ Yabancı Sermaye Hareketleri Bir ülkeye yabancı sermaye genelde üç farklı amaç- la gelmektedir. llki o ülkede ekonomik anlamda yatırım yapacak mal ve/veya hizmet üretmek için (doğrudan yabancı sermaye yatırımları), ikincisi o ülkedeki yerle- şik özel ve kamu kuruluşlarının çkarmış oldukları hisse senedi, tahvil, bono vb. menkul kıymetleri, finansal var- lıkları satın almak için (portföy yatırımları) üçüncüsü de borç olarak, kredi olarak. Borç olarak gelen yabancı ser- maye, dış kredi, kısa ve orta-uzun süreli olarak ayrıma tabi tutulmaktadır. Bu bağlamda, son yıllarda ülkemiz- de de önemli bir yer tutmaya başlayan yabancıların ta- şınmaz (gayrimenkul) alımları için sermaye girişini, doğ- rudan yabancı sermaye yatırımlarından ayırmak gere- kir. Bu işlem taşınmazı alan açısından bir sabit yatırım- dır ama, ülke açısından transferdir. Taşınmazların el de- ğiştirmesi, ulusal ekonomi, makro açıdan yatırım de- ğildir; ülkenin mal ve hizmet üretimine, üretim kapasi- tesine doğrudan bir katkıda bulunmaz. Ülkede mal ve hizmet üretmeye yönelik doğrudan ya- bancı sermaye yatırımlarının, reel ekonomi ile ilgili ya- tırımların genelde bazı koşullarla ülkeye yararlı olduğu, desteklenmesi, özendirilmesi gerektiği savunulur. Dış borçlanma ayrı bir inceleme konusudur. Yabancılara ta- şınmaz mal satışının ekonomik boyutu dışında toplunv sal ve siyasal boyutları da vardır. Güncel ağırlıklı tartış- ma konusu, sıcak para olarak nitelendirilen ve büyük bölümü portföy yatırımı biçiminde ülkeye giren oynak yabancı sermayenin yarar ve zararlarıdır. Sıcak para, spekülatif (vurgunsal) amaçlı, kısa süre- de yüksek getiri peşinde olan, finansal varlıkları nakde dönüştürerek hızla ülke dışına çıkabilen yabancı ser- maye olarak tanımlanmaktadır. Finansal serbestleşme sonucu finansal ve döviz pi- yasalarında hızla artan işlem hacminin çok büyük bö- lümü spekülatif, vurgunsal amaçlı olup, mal ve hizmet alımlarından, sabit sermaye yatırımlarından, açıkçası re- el ekonomiden bağımsız olarak gerçekleşmektedir. Finansal kapsamda kambiyo piyasalarında aşırı spe- külatif sermaye hareketlerinin artmasında, 1980'li yıl- ların başlarından itibaren uluslararası sermaye hare- ketlerinin serbestleşmesi, kambiyo kontrollerinin kaldı- rılması, iletişim teknolojisinin gelişmesi etkili olmuştur. Finans kapitalin işlevinde değişme, kuşkusuz ana ne- dendir. Yakın bir geçmişte (01.04.05) yitirdiğimiz Paul Svveezy'ın saptaması ile "Finans kapital reel üretim ekonomisinin yardımcısı rolünden kopunca, kaçınıl- maz biçimde yalnız kendi genişlemesi için donatılmış spekülatif kapital haline gelmiştir." Spekülatif hareketlerin genişlemesinde IMF de doğ- rudan ve dolaylı biçimde etkili olmaktadır. IMF bir yan- dan sermaye hareketlerinin serbestleşmesinde dayat- macı olurken, öbür yandan kamu fonları ile banka kur- tarma operasyonları (örneğin 2001 yılında bizde oldu- ğu gibi bankaların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yö- netimine alınarak borçların Hazine garantili borç şekli- ne dönüştürülmesi ve Şubat/2001 devalüasyonundan bir gün önceTCMB'nin bankalara düşük kârdan 5 mil- yarı aşkın USD satması) spekülatif sermayenin riskle- rini azaltarak özendirici olmaktadır. Burada kuşkusuz çok önemli ahlaki, etik riziko söz konusudur. Uluslararası spekülatif sermaye hareketlerinin art- masında temel etkenler, sermaye hareketlerinin ser- bestleşmesi, finans kapitalin günümüzde işlevinin de- ğişmesi ve IMF'nin gelişmekte olan piyasalar için da- yattığı spekülatif sermaye için riski azaltıcı önlemler dı- şında, piyasada irrasyonel yatırımcıların varlığı, aracı ku- rumların kısa süreli kâr sağlamak için yanlış yönlendir- meleri de ikinci derece de olsa etkili olmaktadır. İrras- yonel yatırımcı, yaşatılan beklentiler doğrultusunda pi- yasanın göstereceği kısa süreli eğilim (trend) doğrultu- sunda hareket eden yatırımcı olarak tanımlanabilir. Ras- yonel, bilgili, akılcı yatırımcı ise ekonominin temel de- ğişkenlerini dikkate alarak yatırımlarını yapar. İrrasyo- nel yatırımcıların davranışları, rasyonel yatırımcılar için de bir risk doğurmakta, negatif bir dışsallık, bir maliyet yaratmaktadır. Aracı kurumların, bazı yorumcuların etkisiyle de ya- şatılan beklentiler, tek yönlü birlikte hareket ya da sü- rü güdüsü yaratmakta, bu durum piyasalarımızda da gözlendiği gibi aşırı dalgalanmalara yol açmaktadır. (örneğin IMF ile müzakerelerin başlaması, AB ile ilişki- ler, Kıbrıs konusunda verilecek ödünler gibi beklentiler yaratılmakta, bu beklentilerin gerçekleşmesi veya ger- çekleşmemesi piyasaları büyük boyutlu dalgalandır- maktadır.) Friedman başta olmak üzere, bazı ekonomistler, pi- yasalarda şpekülasyonun, fiyatları bozucu değil, tersi- ne, fiyat istikrarı sağlayıcı etki yaptığım savunurlar. Bu- na göre spekülatörler, fiyatlar denge fiyatının üstüne çı- karak yükseldiğinde satarak, buna karşı fiyatların düş- tüğü dönemlerde de alım yaparak piyasalarda fiyat is- tikrarı sağlarlar. Ancak uygulamada spekülatörlerin dav- ranışları kuram öngörüsüne uygun olmamaktadır. Spe- külatörler de piyasanın psikolojisine bakarak genel dav- ranış biçimi, beklenti doğrultusunda hareket etmekte, bir yerde sürü güdüsüne uymaktadırlar. Bu durumda şpekülasyonun piyasada denge fiyatına doğru istikrar sağlayacağı, dalgalanmanın boyutunu daraltacağı sa- vı gerçekleşmemektedir. Konuya ilişkin artı ve eksileri gelecek haftadaki yazımda irdelemeye çalışacağım. YATIRIM FONLARI 31 MART 2005 Burikuriv.it Fark Fon Adı Dünkü Fiyat Fark Fon Adı DünkU Fiyat ÇAPRAZ KURLAR lABDDolan: 1.2928 5.7498 1.1958 7..0571 10690 1.2135 63329 3.7503 1 Euro: ilng.S.: IKuveytD: Avustralya Doları Diiıııııiiirta Kronu Isviçre Frangı Isveç Kronu Japon Veni Kanada Doları Nonıeç Kronu S Arab Rıyalı 1.2954 ABD Doları 3 4246 ABD Doları S E R B E S T P İ Y A S A ( Y T I . ) ALIŞ SATIŞ ABDDolan 13480 Euro 17500 lngılız SteHinı 2.5350 Isviçre Frangı 11250 24 Ayar Artırı I8S5 Cıım Altını 122.50 GECELİK FAİZLER 1 Gunluk Repo 7 Günlük Hepo 2S,W» . 3 95Î/B Mfflttp-j- 0.291961 ysı? 0010909 orooo ısm; •I 22İ ıı» tsBaiUM 0 » rjsSıfiıi^ 0,B« FıUııltaJm OB HSBCYttMU» OM * » H # 6 0.5!» 0.54« 0.52» m on 1161 ;•«•. O M 037* OB M» • ; • • • m lûfflN 0012572 0016534 gjMM uua 0)15115 037762C /••j :- Ş 13550 1/600 25600 11350 IB 75 125.50 0,125317 !,!!« ; : • ' . . • m 11», 0,16% OH tm 10.916944 l'-'ûi 101» ooz/is 111512! 17763* 0,01341? OBi 1171i 1,54» tSH iıı» m •M-, n% 0,Sî« 0,54» m Offlt 0,57* m. Hffl İm Çjî'i İV, m im ıı v, MtaklHHıSı*. SımlıfeİNîS*. Fark 0,19% X- • : :'K 1,14» lı'iii 050» a» 0,55» 7612398 m Fon Adı DUnkU Fiyat Fark 4 764983 0,155155 0.747686 ÛlT» :)AS.' 1117156 if.;\.i !«/) mimtemfflDıri 1,W fiarani üm B&d Br VW Şut De9 0,110715 DufKbs Unkj (Bi ûsg. 1011129 0,011016 0.010838 O0SI5 o.n« 0.5*02 ın 21,162591 19,019860 2Î317I51 O.037O21 1011152 Ü ' l " : w* l1« 111» ı,iı« 1,10» ı,iot W 1(8» 0W 00!» o! 0,07» 107» 1.07» 1,07» 108» 006% m J.H OB 0» OH 0,15» OH (a OB 0,01151i 0,05» 0,04» 0,04» 1,04» Fon Adı Dünkü Fiyat Îİ Fark . - : ; : ; • < ; ı Î.Î1S1U Hİ 0117IP4 0,2212» « , ıv., II.-.-;: OB 1,14» ıı, 1 ; 1 . 1 Otffi 15.960915 M Ifflll 0» Djnıa o.ot» ımı V\/ \A/ V\/ 001IK7 O H M 1/Sİ14İ : • ; • 2251447 5.»/ 2.527672 0215627 0,017747 !« w» 1.H» 1,04» 1,04» Ofll ft(ö% _ o o m
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog