Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

P|T Cumhuriyel ORTA(DAKİ)ASYA ÜLKELERİ Mustafa Balbay ÇagPazartamaA-Ş Prof NurettinMaziiarOktelSk.No 2 34381 ŞışlılsanbulTel (02121343 72 ^4(20totlFaks 10212ı 343 "164 Cumhuriyet 'Cumhuriyet . K I T A P L A R I KUR'ANVEDÎN-1 Erdoğan Aydın ÇağPszariamaA-Ş Prof Nurann Mazbv Ökul Sk. No 2 34381 Şısh.İ3mbul Tü ıft212)343 n^4(20hat)faks (0212)343~764 82. YIL SAYI: 29305 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945} BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 31 ARALIK 2005 CUMARTESİ Kurulacak 15 yeni üniversitenin rektörlerini hükümet belirleyecek YOK devre dışı Aşkın: Yargıya sahip çıkılmalı YYU Rektörü Yücel Aşkın, taburcu olduktan sonra çalışmalannı bıraktığı yerden sürdüre- ceğini belirtti. Yargı sürecı devam ettiği için davasıyla ılgılı yorum yapmayacağını kayde- den Aşkın, "Yargı,YOK, Ünıversiteler Ara- sı Kurul, Cumhuriyetin kurumlandır. Bun- lar eleştirilebilir. Ancak bu kurumlara sahip çıkmak zorundayız. Çünkü bu kurumlar, top- lumumuzda adaleti sağlayan ve toplumu ge- leceğe taşıyan kurumlardır" dedi. YUSUF ZİYA CANSEVER'in haberi • 6. Sayfada İrtiCaCI rektÖr UyariSI Yeni kurulan üniversitelerin kurucu rektörleri 2 yıl için Milli Eğitim Bakanı ve Başbakan'ın önereceği 3 isim arasından Cum- hurbaşkanı'nca atanacak. Daha önce ataması yapılan 13 rektörün irtıcaı fa- aliyette bulunduğu gerekçesiyle görevlerinden alındığını belirten CHP'li Sö- zen, "Iktidar, laik demokratik ünıversitelerde kadrolaşmak istıyor" dedı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TB- MM Genel Kurulu'nda 15 yeni ünıversıte kurulmasına ılışkın yasa tasansı kabul edıl- dı. CHP, yasanın TBMM'dekı görüşmele- nnde 2 yıl görev yapacak kurucu rektörle- nn hükümet tarafından behrlenmestne tep- kı gösterdı. CHP'li Nurettin Sözen. 1992'de kurulan 22 yeni ünnersıteye ata- nan rektörlerden daha sonra 13'ünün irtı- caı faalıyetlerde bulunduklan gerekçesıy- le görevlennden alındığına ışaret ederek "İktidar, laik demokratik üniversiteler- de kadrolaşmak istiyor" dedı TBMM Genel Kurulu'nda, Kırşehır'de Ahı Evran, MArkası Sa. 8, Sü. 3 'te YENlYASATASARISI AKP l tasfiye edecek SHÇEK'in taşra teşkilatındaki sosyal hizmetfcurumlannıntüm taşınmazlan ve araç-gereçleri önce il özel idarelerine, sonra da belediyelere devredilecek. Belediyeler, kurumlardaki per- ^ soneli dışlayıp taşınmazlan kendine göre düzenleyebilecek. Korunmaya muhtaç çocuklara kamu yaranna vakıf ve dernek- ler tarafından açılan özel ku- rumlarda bakılması durumun- da, devlet her ay çocuk başuıa asgari ücretin 4 katına kadar para ödeyebilecek. FIRAT KOZOK'un haberi • 5. Sayfada l DÎSK DEĞERLENDÎRMESI Yüzde 34 oy halkı yansıtmaz 2005'i değerlendiren DİSK Başka- nı Çelebi, ekonomi yönetiminin tamamen IMF anlaşmalanna programlandığını ve sosyal ada- letin feda edildiğini söyledi. Çe- lebi, AB ile müzakerelerin başla- masından sonra demokratikleş- me sürecinin tıkandığını belirtti. AKP'nin demokratikleşme proje- sinin olmadığını vurgulayan Çe- lebi, "Yüzde 34 oyla yüzde 65'lik çoğunluk elde edilmesi, halkın iradesi olarak kabul edilemez. Cumhurbaşkanını bu Meclis seç- memelidir" dedi. • 8. Sayfada Mtsıfda göçmen katUamı Kahire'de polisin BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin ofisi yakınlarındaki bir parkta kamp kuran ve daha iyi yaşam koşullanyla başka ülkeye gönderilmeleri için aylardır protesto eylemi yapan Sudanlı göçmenlere yönelik operasyonu kanlı bitti. 29 Eylül'den bu >ana protesto eylemini sürdüren yaklaşık 3 bin göçmeni kamptan çıkarmak için dün sabaha karşı düzenlenen baskına binlerce polis katıldı. El- lerinde sopa ve kalkanlarla kampa operasyon düzenleyen polise, Sudanlı protestocuların direnmesiyle şiddetlenen çatışma- da, aralannda 4 yaşmda bir kız çocuğu ve yaşlıların da olduğu 10'un üzerinde göçmen yaşamını yitirdi, en az 30 göçmen yaralandı. Görgü tanıklan polisin aralannda çocuklann da olduğu yüzlerce mülteciyi zorla otobüslere bindirmeye çabştığını söyledi. Olay sırasmda göçmenler güvenlik güçlerince coplandılar, üzerlerine tazyikli su sıkıldı. • 11. Sayfada Erdoğan'a karikatür dersi Yargıtay, Başbakan'ın Evrensel gazetesine açtığı davada 10 milyar lira manevi tazminat ödenmesine ilişkin karan oybirliğiyle esastan bozdu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay 4. Hu- kuk Daıresı, kankatürle ki- şilık haklanna saldınldığı gerekçesiyle Evrensel ga- ' zetesınınBaşbakanRecep Tayyip Erdoğan a 10 mil- yar lira manevi tazminat ödemesi yönündeki yerel mahkeme karannı bozdu. Kararda, "Karikatür değer yargısını en çarpıcı şekilde toplumun ilgisini çeke- rek güldürü özelliğini de katarak ifade etmektedir" denıldı. Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesı. E\Tensel gazetesi ile sorumlu yazıışlen müdürü İsmail Mu- zaffer Özkurt'un 10 milyar lira manevi tazmınatı, kankatürün yayımlandığı 5 Nı- san 2004'ten ıhbaren ışleyecek yasal fa- iziyle bırlikte Başbakan Erdoğan'a öde- mesme karar vermıştı. Yargıtay 4 Hukuk Dairesi, yerel mahkemenın karanm oy- bırlığı ile esastan bozdu. Kararda, dava konusu kankatürün E\Tensel gazetesin- de AKP'nin seçım başansının gerisinde- ki kışılenn anlatıldığı "Gölgedekiler" başlığı ile hazırlanan yazı dızisımn Cü- neyd Zapsu'nun anlatıldığı bölümünde • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de Milli Piyango ekini almayı unutmayınız... YARIN Cumhuriyet 'le birlikte. 2005 'in izleri• Iki partiyle yeni döneme başlayan TBMM'de, artık 3 grup var, 6 partı temsil edilirken, 'Ermeni konferansı', 'Şemdinlı' 'Van' ve 'alt-ust kımlik' tartışmaları 2OO5'e damgasını vuran konular Turkıye'nın 2005 yılı dış polıtıka gundeminı buyuk oranda, AB ile yaşanan Kıbrıs ve Ege sorunları, Irak'takı belirsızlık ve PKK konuları oluşturdu. Cumhuriyet 't 2005 'teki bilimsel gelişmeler • Uzay-Sinirbilim alanındaki gelişmeler • Biyoloji-Tıp alanındaki gelişmeler • Çevre-Teknolojı alanındaki gelişmeler Cumhuriyet 'le birlikte. l mk GUNCEL CumhuriyellebiPlikte. O S 3 - * < CUNEYT ARCAYUREK Hayınlara Vesile Olacak Gelişmeler önce ve öncelıkle hangi liderın terbıye sınırlarını zorladığını saptamak ve gelişmeleri ondan sonra değerlendırmek gerekiyor. Bütçenin son günü söz alan Deniz Baykal, bu hükümetin 3 yıldır izledığı ekonomik politikaların MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de l AB sürecigöçü arttiracak' Göç aldığı için hedef ül- ke, göç verdiğı ıçın kay- nak ülke, geçiş güzergâhı olduğu ıçın de transıt ül- ke olan Türkıye'de, 1995'tenben565bınya- sadışı göçmen yakalandı, 1923-2005 yıllan arasın- da 1 mılyon 744 bın kışı Türk vatandaşı oldu. BARIŞ DOSTER'in haberi • 7. Sayfada ' Şener: Kart borcuna afyok Başbakan Yardımcısı Şe- ner, kredı kartlanyla ılgili af söylentılennın "tartışıl- maması gerektiğını" belir- terek bu durumun ödeme- len olumsuz etkilediğini söyledi. Şener, "Temel haklara, sözleşme hürnye- tine aykm düzenlemeler yapıldığında geçerlılığı tartışma konusu olur" dedı. • 12. Sayfada Referansı her daim rock Yeni kuşak rock topluluk- lan. eskısinın aksuıe ara- beskı fazlasıyla kullanıyor. Bütün bunlara rağmen bu bir moda halım alıp (ülke- mizin bıtip tükenmez) fur- ya merakına dönerse yer yer çürüme gibı tehlıkeler de ıçereceğınden korkuyo- rum APTÜLKADİR ELÇİOĞLU'nun yazısı • 14. Sayfada GUNDEM MUSTATA BALBAY 15YeniUnivepsRe! Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yü- cel Aşkın'ın davasıyla 15 yeni üniversite kurulma- sına ilişkin yasa aynı gün görüşüldü. llginç bir rastlantı! Prof. Aşkın'a büyük geçmış olsun diyor, Van'da ay- dınlık bir üniversite oluşması yönündeki çabalarının devamını dilıyoruz. MArkası Sa. 8, Sü, 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog