Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

f" Cumhuriyet ^ . K İ T A P U A R I HALKEVLER] Anıl Çeçen ft hariamaAS Prof NuıaanMezzfc»ÖkldSk-No 2 l Ift212>343 72 74(2O jMt)Bks (0>212)343 7264 Cumhuriyet Cumhurfyef K l T A P L A R I KURTULUŞ KURULUŞ Bülent Tanör ÇagPazaıtumA.Ş Prof Nuremn Mazhar Ötatl St No 2 34381 Şljlı/İJOıfcııl.Td «V212)343 72'4(Mhat)Faks «K121 343 72 64 8 2 . Ylı SAYI: 29303 / 5O YKr {500.000 TL) (KDVıçınde) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARI. N A D İ R N A D İ (1945-1991) 29 ARALIK 2005 PERŞEMBE 2006 YARIN Cumhuriyet'ten okurlarına yeni yıl armağanı: 2006 DUVAR TAKVÎMİ Nuri Kurtcebe'nin Atatürk resimleriyle, Cumhuriyet okurları için 21x60 cm. boyutunda, kuşe kâğıda çift yüzlü, özel baskı... Kl BUG C u m h u r i y e ( ' I e b i r l i k t e . B a y i n i z d e n i s t e m e y i u n u t m a y ı n ı z AKP'nin SHÇEKYasa Taslağı vakıflara sosyal hizmet kuruluşu açma yetkisi veriyor Çocıığa cemaatkancasıÇocuklann dini dernek ve cemaatlerin ağına itilmesi- nin önünü açan taslağa göre çocuklar özel yuvalara, yurtlara ve evlere yerleştirilebilecek. Korunmaya muhtaç çocuklara lcamu yaranna çalışan dernek ve vakıflarm açacağı lcuruluşlarda bakım hizmeti veri- lecek. Çocuklara özel sağlık poliçesi yapılacak. SES Genel Başkanı Köksal Aydın, düzenlemeyle ço- cuklann dini cemaatlere ve özel şirketlere emanet edileceğini belirterek "Türkiye'de cemaatlerin ve özel şirketlerin ne amaçla kurulduklannı herkes bilir. Sos- yal hizmetlerin buralara devri çağdaş anlayışla bağ- " dedi. FIRAT KOZOK'un haberi • 7. Sayfada GALATAPORT Ofer'e KDV îstisnasıHükümetin, Ofer-Kutman ortakJığına \erilen Kuşadası Limanı ihalesinin hemen ardından, İiman ve hava ıreydanlannın inşası için KDV istis- nîsı getirdiğı, buradaki hizmetlerin KDV istisnasının kapsamını da ge- nşlettiğT ortaya çıktı. Istisna saye- snde, ıhale sonuçlandınlırsa Galata- port'un 400 milyon Avro'Iuk yatın- ınndan KDV alınmayacak. MURAT HŞLALI'nın haberi • 5. Sayfada gÜL'ÜN '30rYORUMU 'Geceyarısı Ekspresi gibi' Dışiileri Bakanı Gül, Türk Ceza Yasa- s: nın 301. maddesinden açılan dava- lan Türkiye'nin imajına "Geceya- ra Ekspresi" filmi kadar zarar ver- diıni söyledi. NTV'ye açıklamalar- djbulunan Gül, "Yasalar dokunul- TUZ değildir. Reform izleme grubu oirak takip edıyoruz. Bu yasaları grekirse değiştiririz" dedi. Gül da- \iaçanlan da "kargaşa çıkarmaya çıışmak"la suçladı. • 4. Sayfada HASTA YAKINLARINA VE DOKTORLARA SALDIRI Gaspçılardevlet hastanesini basü Gebze'de Fatih Devlet Hastanesi 'ne giren ve kim- likleri belirlenemeyen 5 kişi, yaşlı bir kişiyi bı- çakla tehdit ederek cüzdanını gasp etti. Kendi- lerine engel olmak isteyen Dr. Hikmet Güven'i de darp eden saldırganlar, BaşhekimYardımcı- sı Vahap Turfanda ile bir hasta yakımnı da has- tane bahçesinde bıçakla bir süre kovaladıktan son- ra olay yerinden herhangi bir güvenlik engeliyle karşılaşmadan kayıplara kanştılar. • i. Sayfada Konya 'da trajedi Yoksulluk öldürdü Parası ödenemediği için ev- lerinin elektriği kesilen ilköğ- retim ö|rencisi Ç.M. (8), ışı- ğında ders çalıştığı mumun tutuşturdugu ahşap evde ya- şamını yıtırdi. Ç.M'nin öğret- meni Ali Çınar, aılenin dar gelirli olduğunu, yaklaşık bir yıldır elektriklerinin kesik ol- duğıuıu söyledi. • 3. Sayfada Yaralı kıza kurşun Sokakta vahşet Diyarbakır'da evinin önün- de bekleyen 19 yaşındaki Kudret Özcengiz, kimliği be- lirlenemeyen kişılerin bıçaklı saldınsına uğradı. Saldırgan- lar, daha sonra yaralı olarak yerde yatan Özcengiz'e silah- la ateş etti. Genç kız yaşamını yitiriıken olayla ılgli soruştur- ma başlatıldı. • 3. Sayfada Erdoğan doğru söylemiyor Başbakan Erdoğan'ın, önünde diz çökerek fotoğraf çekrirdiği Gulbeddin Hikmetjar'ın o dö- nemde başbakan olduğu ve resmi davetü olarak Tiirkive'ye geldiği yönündeki açıklaması ger- çeği yansıtmıyor. Erdoğan'ın da yer aldığı fotoğraf 1986 yıünda çekilirken Hilanetyar 1990 yılında başbakan olmuşru. Ayrıca Erdoğan'm çağrılısıydı, resmi davetü değil. Eylül saldırı- larından bir hafta sonra Bin Ladin'in safına geçen Hikmetyar, halen aranıyor. • 5. Sayfada MERKEZBANKASI, 'GERÇEKTABLOYU'AÇIKLADI İşgücünde dibe vurdıdc Merkez Bankası 'nın araştırması, çalışma yaşındaki nüfusun yûz- de 50'sine yakınnıuı işgücüne katılmadığını ortaya koydu. Türki- ye, OECD ülkeleri arasında en düşük işgücüne katılım oranıyla ilk sırada yer aldı. Merkez Bankası Danışmanı Türkan, işgücü durumu- nu daha açık görebilmek için atıl nüfusun işsizlere dahil edilme- si gerektiğini belirterek "Atıl nüfus dahil edildiğinde işsizlik oranı yüzde 20.6'ya yüksehnektedir" dedi. • 12. Sayfada /İKIN'IN ÎKİNCÎ DUUŞMASI BUGÜN • 7. Savfada 3AROLARDAN C!OK"A DESTEK • 7. Sayfada •ZİZYILDIR1M HEIİESÎHEDEFALDI MSnor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kimlik! Bütçe görüşmelerinin son iki günü CHP, RTE ve AKP grubuna, TBMM'de muhalefetin ne demek ol- duğunu ve nasıl yapıldığını gösterdi. Günün konuşmacısı Deniz Baykal'dı ve bütçenin son günü yaptığı konuşma RTE'yi sinirlendirip en iyi savunma saldırmaktır kuralını işletmeye yöneltti. Ne varki medya, Baykal'la RTE arasındaki söz dü- ellosunun öğelerinı gereğınce yansıtmadı. MArkası Sa. 8, Sü. l]4e Cumhuriyet'e 'en iyi' ödülü Kabataşlılar Derneğı ta- rafından düzenlenen "2005'in En Iyileri" anke- ti sonuçlanna göre Cum- hunyet gazetesı en yüksek oyu alarak "en iyi gazete" seçildi. Bombalı saldırı sonucu öldürülen gazete- miz yazan Ahmet Taner Kışlalı, özel ödüle layık görüldü. • 6. Sayfada Imaj projesi dış basında Ekonomi ga- zetesi Finan- cial Times, Türkiye'nin Avrupa'daki kötü ımajının Ümit Boyner tarafından yürütülecek 10 yılhk TÜSİAD kampan- vasıyla değıştırilebılece- ^ ını yazdı. • 12. Sayfada Kürtçe yayın başlıyor RTÜK Başkanı Akman, belgelerıni tamamlayan yayın kuruluşlanna ocak ayından itıbaren gerekli iz- nın verileceğıni bildırdi. Yayınlar, haber, müzik ve geleneksel kültürün tanıtı- mıyla sınırlı olacak. Tele- vizyon kuruluşlan yayında günde 45 dakıkayı aşşama- yacak. • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Simide Sarılan Erdoğan! SJmit, Başbakan Erdoğan'ın can simidi. Sıkışın- ca ona sanlıyor. Erdoğan, ekonomide pazariamayı; simit deyince yat simidini anlayanlarla, ekonominin edebiyatını da susamlı simitle yapıyor. 2006 yılı bütçe görüşmelerinde de yine aynı konu vardı. Başbakan'ın, yurttaş ekonomisini simitten yu- karı çıkaramaması ıçinde bulunduğumuz durumun bir gerçeği. Ankara'da, Kızılay ve çevresindeki lo- MArkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog