Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

V^Cumhurtyef ^.KİTAPLARI GÖZLERİN POYRAZ Hikmet Çetinkaya iş^ItaahanıaAS Prof Nmoım Mazfcar Ökttl St No 2 3438Lt^lsanbulTeL (0.212) 34372 74(20h»)ftlıs (Q212) 343 72 64 Cumhuriyet TiT Cumhuriyel k^-KİTAPLARI SÖYLEVI-n H.V.Veüdedeoğlu "J Ça8PazarlaraıA.$ Prof NureOm Maztar ÛkJd Sk. No 2 (»212)343 72 64 82. t _ SAYI: 29299 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NAD\ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) "J > *"*^LARALIK 2005 RAZAR Hedef Cıımhıırivet Seviyesizliğin ÇukurundanSakınarak.. • Görünüşte Cumhuriyet aleyhine bır kitabın tanıtımını yapıyorlardı; ama, gerçek bambaşka idi... Ne basın-yayın yaşamtnda geçerli olçüler soz konusuydu.. Ne ahlak kaygısı.. Ne de bir etik.; En bayağı ve seviyesiz iftiralar, İlhan SELÇUKun yazıst pislığe bulaşmış yalanlar, inanılmayacak bir seviyesizlık meşherınde pazarbnıyordu. Bu pazarlamanın ürünleri laik Türkiye Cumhuriyeti'ne öteden beri düşman dinci medya kesiminde elbette tepe tepe kullanılacaktı... Cumhurivct Dile Ge di Ben dahı, sız bunca yıllık dosfumtjnbf*4fldar rrj olduğunu bılmezdımi Sız nelermışsınız ' ve faşıst aynı zamanda, cuntacı ve cunta markumu aynı zamanda askercı ve Stalınıst aynı zamanda, bır de Mıloşevıççı cabası, hem de Turancılıkla aynı zamanda Fakaten hoşu, dınozor olmanızl (Palecntob|i cahıllerıne bır defa daha hatırlatayım Dınozorlar dunya tarıhının gorduğu en başarılı canlılardır, bugun dahı aramızda zoolo|ik olarak dınozor olan kuşlar dolaşmakfadır kı en gelışmış omurgalılar added lırler') M. Celâl ŞENGÖR'ün yazısı 1 0 . s a y f a d a Şiidet kurbanı 18 yaşından küçük birçok kız 'seks işçisi' olarak sokaklara itiliyor l "0"**" somıırıısu 'Kaıdırılıp zorlanıyorlar' Prof. Dr. Esin Küntay ve Prof. Dr. Güliz Er- ginsoy'un kaleme aldığı "Istanbul'da 18 Yaşrıdan Küçük Ticari 'Seks îşçisi' Kız Çocuklar" adlı kitap, sömürü mağdu- ru kz çocuklanmn yaşamlannı ortaya koydu. 'Seks işçisi' çocuklar arasında bu ıe 10-11 yaşlannda başlayanlar olduğunu belırten Küntay, "Bu çocuklar is- tek ıışı bu hayata devam ediyorlar. Çok çaresızler, kandınlıp zorlanıyorlar. Bu işteı nefret ettiklerini, tiksındiklerini söylüyorlar" dedi. Uzmanlar, büyük bir travna yaşayan çocuklann kendilerine zarar verdiklerini, saldınya uğradıkla- nnı /e hastalık kaptıklannı vurguluyor. FİGEN ATALAY'ın haberi • 9. Sayfada Suç örgütlerl kullanıyor Çocuklann kanştığı suç olaylannda da en- dişe verici bir boyutta artış yaşamyor. Em- niyet amiri Erkan Yücesan'ın 'çocuk suçluluğuna' ilişkin çalışmasına göre, bu yılın ilk 11 ayında toplam 20 bin 204 çocuk, 163 bin 867 olaya kanştı. Araştır- mada, çetelerin suç işleyecek çocuklan seçerken özellikle 'ceza almayacak' yaş- lardakileri tercih ettiğine dikkat çekilirken terör örgütlerinin de çocuklan kul- landıklan vurgulanıyor. Çalışmada, çocuklann suça yönelme nedenleri arasın- da, "ailenin ilgisizliği, yanlış eğitim, ekonomik sıkıntılar ve televizyonda suç işlemenin övülür hale gelmesi" sayıldı. İLHAN TAŞCI'nın haberi • 9. Sayfada Anlatılan, on yılın hikâyesidir PA"RONLAR OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI TUSIADJ dan geri adım yok îTÜSİAD TÜSİAD Yüksek îstışare Konseyı, AKP hü- küraetıyle yaşanan genlımın ardından olağa- nüstü bır toplantı yaptı. Geçen hafta boyunca karşılıklı açıklamalarla tırmanan genlımın de- ğerlendınldığı toplantıda, "bugüne kadar ızle- nen çızginm devamı" yönünde karar alındı Tun;ay Özılhan, Yavuz Canevı, Zekenya Yıldırun, Mustafa KJÇ ve Ömer Sabancı'nın katıldığı toplantının ardından bır aaklama yapan TÜSİAD Başkanı Ömer Sabancı, "Bugün ıtbanyla ılave söyleyecek bır şeyımız yok. TÜSİAD ola- rac çalışmalanmıza devam edeceğız" açıklamasmı yaptı. Topantıdan önce hükümete yakın ısunlenn TÜSİAD yöne- tininden 'gerilimi tırmandırmayın' ncasında bulunduğu öre sûrüldü. Toplantının ardından yenı bır açıklama yapıl- munasına karşın TÜSÎAD'ın türban, ıçkı ve yargı gıbı ko- nılardakı çıkışlannı sürdüreceğı bıldirildi. • 13. Sayfada YEŞlLSERMAYEYl AF KLURTARDI MS.Savfada MEBTÜRKÇEYİ YANLIŞ ÖĞRETİYOR M 6. Sayfada CAVÜLERDE B0MBAAVI MII. Sayfada İSTANBUL'DAN 62 ÖYKÜLERİ M15. Savfada Doğuş Otomotiv Gazetesi BUGÜN Istanbul beyaza büründü Istanbul'da önceki gece başiayan ve sabah saatleriude yoğunlaşan kar •' yağışı nedeniyle Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve E-S Karayolu'nda trafikte sıkışıklık yaşandı. Buzlanma nedeniyle araçların köprülere zincirsiz girişine izin verilraedi. Yurt geneünde çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı, Sıvas, Kayseri ve Eskişehir'de soba gazından ze- hirlenen 2 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi de tedavi altına alındı. • 3. Sayfada 'Güney'kendi kültürünü bile tanımıyor Futbol Federasyonu Başkanı Bıçakcı, olağanüstükongre karannınperde arkasını açıkladı: Yönetim kıuıılıuıa sıalılar 'Dur d e m e İhtlyaCI dOğdU 1 Futbol Federasyonu Başkanı Bı- çakcı, göreve geldiklerinde uyum içinde olduklannı, ancak za- man içinde kendı anlayışlarının bazı çevrelerde hazımsızlık ya- rattığını belirtti. Attıklan her adımda kendilerini geri çekme- ye çalışan anlayışla savaşmaya ayırdıklan zamanın mesaile- rinin büyük kısmını almaya başladığını vurgulayan Levent Bıçakcı, "Bu anlayış kurullara kadar sızdı. Buna dur demek ve bizi seçenlere tekrar sormak ihtiyacımız doğdu" dedi. 'Kurumsallaşmak için çalıçtıir 500 günü aşkm görev SÜ- relen içindeki yaklaşımlannın sadece günlük sportif başa- nya odaklı olmadığına dikkat çeken Bıçakcı, kurumsallaş- ma adtna adımlar attıklannı belirtti. Bıçakcı, "Futbolun zen- gınleşmesi için sponsorluklara önem verdik. Sponsorluk gelirlerimız bir yıl içinde yüzde 73 arttı. Kulüplerin yayırı hakkından aldığı para 131 milyon dolardanl52 milyon do- lara çıktı" dedi. ARİF KIZILYALIN'm söyleşisi MSpor'da Modern çağın hastalığı: Fıtık Cumhuriyet 'Ie birlikte GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ulusal Birliği Dışlayan Hükümet Millet Meclısı kürsüsünde zaman zaman gözlen yaşlı, dınleyıcılerını ağlatan bır ınsan, Kıbrıs davası- na bır ömür veren Rauf Denktaş; "Türk milletinin yumruğu vurulursa, 'bu dava, benım davam, 13. a- da olarak Yunanıstan'a bırakmam' denılirse, bu ış MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Kazım'ın şarkılan 2OO5'te yaşamını yıtırenler arasında Kazım Köyuncu da vardı. Pıyasa kurallanna uymadan halkından mıras aldığı ezgılere hoyrat dav- ranmadan 25 Hazıran'da gı- derken arkasında binlerce gözü yaşlı dınleyıcısı vardı. HATtCE TUNCER'in yazısı I 7. Sayfada, 4 En büyük tehdit îran' İsrail'in Istanbul Başkon- solosu ModrehayAmıhay, "Bızım ıçın Iran bugün en büyük düşman" dedi Amı- hay, Iran'ın sadece Israil ıçın değıl Ortadogu ve 'hür dünya' ıçın cıddı tehdit ol- duğunu söyledi. LEYLA TAVŞANOĞLU'nun söyleşisi 112. Sayfada 'Nâzım'da umut ışığı Danıştay'ın gördüğü bır davadakı karan, "geçmiş ve gelecek yüzyıllann ebe- dıyen yaşayacak klasiğı" olarak nitelendırdıği Nâ- zım Hıkmet'ın yenıden yurttaşhğa kabulü ıçın umut oldu. Nâzım Hikmet, 1951 yıhnda yurttaşhktan çıkartıuıııştı. 1 8 liayfada GUNDEM ts. MUSTAFA BALBAY Severim Böyle Demokrasiyi... Bu günlük tutma işinı ciddıyealmam iyi oldu. Böy- lece kıme ne diyeceksem planlayarak, tasarlayarak söylüyorum. Memleketı yönetmek hiç de kolay değıl. Hangı ilin lakabı ne, bir şehır ötekine laf atacağı zaman ne dı- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog