Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adınatLHANSELÇUK Genel Yayin Yonetmeni Ibra- Istıhbarat Cengız Yıldırım • Ekonoım Haşan , . , / ^ „ . » , , Ens • Kultur Egemen Berkoz • Spor Abdul- him Yüdız • Sorumlu Mudur Mehmet Sucu # Haber Mer- kezı Muduru HakanKara kadır\ ucelman# Makaleler Samı Karaören • Duzeltme Abdullab Yazıcı # Bılgı-Belge Edıbe Buğra # \un Haberlen Mehmet Faraç # Avrupa Temsılcısı Guray Oz YayınKunılu tlhan Selçuk (Baş- kan). Emre Kongar (Başkan Yarduncısı), Orhan Ennç, Hik- met Çetınka\a, Şukran Soner, tbrabım Y üdız, Orhan Bursalı, Mustafa Balba>, Hakan Kara. 4nkara Temsılcısı Mustafa Balbav Ataturk Buh an \ o 12^ Kat4 Bakanlüdar Tel 4195020 C hat) Faks 4195027 • tzırur Temsılcısı S«rdarKınk.H ZıvaBh 1352 S 2 3 Tel 4411220 Faks 4418745 • Adana Temsılcısı Çetuı \ ığenoğlu. înonu Cd •> S AJtsogan Iş H Kal 1 Tel 363 12 11 Faks 363 1215 Antal>aTemsılcısı AhmetOnıçoğluDenız Mah Çebkbaş tş Merkezı Kat 6 Tel 0242 2480057 Faks 248"S 1 "• • Idan \ e Malı tşler Bülent\ener # Satış Fa- zılet Kuza • Cumhumet Reklam • Genel Mudur Özlem A\den # Genel Mudur Yardınv cısı Na/ende Pal Tel (0212)251 98 74 75 251 98 81 82 Faks (0212) 251 98 68 Rezer- vasvon (212) 343 72 74 Faks 212 143 T> 53 \avımbru>e\o«tııı\en YenıGımHabCT \jarc,ıBasune\avıi(alı]c AŞ Prot NurettuıMazharOktelSk No 2 *4181 Sçlıteanbul Tel (ftîl2ı W 7 ' 4 ı a ) h a î Faks ıû.12 W " ^ g surelnmnBasla MeıkezGaaeDagıBasOTAsviDalıkSaıneTıc AŞ FanhMah.HasanBasnCadSamanıtaKaral1saıibulDlgllHiı MeAezDagmmPaartamaSaareTıc A.Ş w*-w cumhunvfl com tr 24ARALK2005 tmsak 5 46 Güneş7 20 Oğle 1211 Ikındı 14 27 Akşam 16 49 Yatsı 1816 EN ÇOK ALKOL TÜKETİLEN KITA AVRUR BRÜKSEL(AÎSKA)-Unlu haberder- gısı Tıme'ın Avrupa'nın çeşıth ulkele- nndekı 7 muhabın tarafindan yapılan araştirmasonuçlannagoreAvrupa, dun- yadaen çok alkol tuketılen kıta çıktı Av- rupa'da ortalama alkole başlama yaşı- nın 14 6 olduğu behrülen araştırmada Italya'da bunun 12 2'ye kadar ındığı ıfade edddı Bu durumun AB'de alko- le başlama yaşındakı duşuş ve alkol tuketımındekı artışın, hu- kumetlen harekete geçırecek boyuta geldığıbelırtüdı Avrupa'dakışıbaşına yılük 11 lıtre "saf alkol'' duşuyor Bu 220 lıtre bıra ya da yaklaşık 110 lıtre şarap demek Ingıltere'de 2O'lı yaşlardakı gençlenn alkole bağlı akcığer rahatsız- lıklan nedenıyle olduğu vurgulandı AVAM K A M A R A S İ N D A N SEKTÖRÜNE DESTEK LONDRA (AA) - Ingiliz Avam Kamarası'nda her gun 450 lıtre al- kollu ıçecek tuketılıyor Basında çı- kan haberlere gore, mılletvekılı Nor- manBaker'm, AvamKamarası'nda-' kı bufelerde ıçkı tuketımıyle ılgılı bır sorusu uzerıne yapılan açıklamada, 641 nulletvekılı, bunlann asıstanla- n, gazetecıler ve polıslenn mudavı- mı olduğu bu mekânlarda her gun 4S0 lıtre bıra, şarap ve dığer alkollu ıçkının tuketıldığı belırtıldı Avam Kamarası'na soruyu yonel- ten Baker. "miDetvekakriııin içtdsek- törünü desteklemek için eOerinden geteni yapöğuu" soyledı Bununla bırlıkte, 2004-2005 dö- nemındekı alkollu ıçecek tukennıının, 2003-2004 donemıne tayasla 4 bın ht- re azaldığı belırtılıyor Balina avcılarına savaş ğ \ evreci banş örgutü Greenpeace, Japonya 'nın balina avlamaya devam I etmesiniprotesto amacıyla, Antarktika yakınlanndaki bir Japon ba- \ j lina avlama gemisini bolgeden kaçırmayı başardu Antarktika 'da dev- 3 nye gezen Greenpeace teknelerinden uydu telefonuyla açıklamalar- da bulunan Shane Rattenbury, artıkyeni ve hızh bir tekneye sahip ol- duklannı ve şiddet içermeyen taciz taktiklerini sûrdüreceklerini söy- ledL Balina avtprogramınm "bilimsel" olduğunu savunan Japonya, protestolara karşın balina avıprogramını sûrduruyor. (REUTERS) Ford 2005'e dev bir kampanyayla veda ediyor. Yeru yıla yenı bır Ford'la gınmek ısteyenlen Aralık ayı boyunca ınanılmaz fırsatlar beklıyor Mondeo, Focus ve Focus C-MAX'te 18.OOO YTL Resta Fusıon ve Fıesta Van da 10.000 YTL Ranger Transrt ve Transıt Connect'lerde 20.000 YTL kredi için %O faiz ve 2 4 ay vade imkanı Ford yetkılı satıcılarında Aynntılı bılgı ıçın, Ford Dırekt Hattı 444 3673 ya da www ford com tr Kiç Türkhackeriani Avrnjaç*arması • SYDNEY (ANKA) - Turk bılgısayar korsanlan Avustralya hukumetıne bağlı ınternet sıtelennı ışgal ettı Avustralya Federal Hukumetı'ne bağlı Toprak ve Şu Ajansı'nın ınternet sıtesı, "Ejder" takma adını kullanan bılgısayar korsanlannca ele geçırıldı Sıtenın ana sayfasında herhangı bır ız gorulmezken sıtedekı arka sayfalara gıtmek ısteyen kullanıcılar bılgısayar korsanının Ataturk resımh ve Turk bayraklı ınternet sıtesıne yonlendınldı ıRAKI IÇERKEN - •f'P*''^ / -ı* <*«* \ EGLENCELI, SEÇERKEN GAYET CİDDİBİR MEVZUDUR. »i —<• >> -•> ?& * t . ?*#• * * • * • 1 * TURK RAKISI Rafct AOJTOAI keytyi, muhabbeti egtencelidir. Rakı içerken keytine. külturune, geleneiııne ve adabına uymak kadar ctddı bir mevrudur rako" teçmek. Mercan bu ciddi mevzunun tarkında olanlann rakutdtr. Neden derienu a$a$ıya baktnu. Rakımızı Ala^ehır dekt tabrılcamada getenekâcl uretım ycntemlerını gunümnz teknclojılenne uyarlayarak urettık Rakımızm üzumlerı 20 000 Tan$ ortağmın bağından czenle ieçıldı Doğal ana&on tchumlan iuyun duru halı>le bırle^tt Her ^ı<jede aynı tat cl&un dıye Mercan't ozel bakır ımbıklerde damıttık. ardmdan tam 30 gün dınlendırdık Mercan'm kapağı kategcnöindekı en u&tguvenlık ievıyesı olarak kabul edıien 3 düzeye uygun çekılde uretıUU. Tek kullammUk $ı$emızı Mercan a aıt özel kabartma marka ı^aretımızı yerleçtırerek daha da ozel hale getırdık Bır nct daha Rjakımızı Atztn karçınıza çıkarmadan cnce rakı erbapiannm huzuruna çıkardık Ne mutlu kı cnlann da onaytnt aldık Anlayacağınu, rakı gibi rakt için ne gerekı>oria >aptık. Size de 6o(ranuın muhabbetınt artırmak içın cıddı bir leçım yapmak kaldt. Muhabbet, Mereanh iojranam vazgeçUmez maeû olâun. So^rantzda eğlençe bol oUvn. TARİŞtTAT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog