Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

3SSAYFA CUMHURİYET 24 ARALIK 2005 CUMARTESİ 12 EKONOM IDISA It «Mlll iiıs KseAdı Ctato fiı 6ı Değpıt K*nş Cfai Yükat Kapan* % OrtFıy. Hactn 635 -3" S"5 4-E •130. -Û7T3 13* 550 '20 4S0 082 3.38 1S4 1238 1153 624 135 530 1 "100 ' '5500 ' 185.0C ' 170.00 186 535 238 İT3 5.65 Z30 23- 4 78 İT$ IX -040 •"5 -"3 j M n M s S U Y O «25 45.00 4575 45OC 1230 1230 1230 1250 1C1C 1020 1530 10.30 •690 'İ60 1910 18.7D 286 2.51 2 ^ 2.6* 145G MİO 1474 146© $5J0 6133 6733 6600 5"X 5S30 5793 5700 "35 " " " "" 238 157 535 228 .. 217 217 2J8 212 235 5D ottn TeM* A M M n u D Kİ MfrkOt 573 234 473 1030 ioaş 2.98 5500 5 0 '05 725 71S 156 139 535 625 227 23- " 221 zia 22i 218 5-90 -235 169 177 •013 117531 088 577 174 236 1072 232 4519 1210 1033 1885 26? 2-028.689 ' 3.261460 95359 ' 7484377 932 761 , 1131927 1 1778 769 Akbank'a 900 milyon dolarlıkkredi ofcSyra YttOrt •SJ1Y0 jY»0r y*oı pm> 605 229 217 215 2X16 565 3'50 38 "5 37 75 166 432 4 7« 1'SO 1730 1770 338 346 336 038 9'5 330 . 134 132 2725 2"25 28.75 28.75 1İ9J 1560 16.10 153C 1"5 163 1"S 165 230 286 282 670 '00 630 I9J0 2020 1940 173 176 234 340 1137 3S 3 1 1J3 933 1"8 130 340 037 165 378 1 75 230 2.54 615 610 232 •K Î9-S0 '"2 251 535 * S 4650 4830 4730 316 312 356 " •92 131 '35 "50 32* 120 268 262 . . 320 320 326 1020 910 İİ3S """ 6.70 35 193 T-0 328 34 193 750 326 264 324 <oco 630 3325 3130 3330 130 138 161 139 236 236 231 232 130 '26 13$ '29 H030 1090 1110 11X I BonOTYaLPB. 505 500 515 535 BoachFnnSalır!*r22630 22500 22930 22600 123 121 123 122 3.7B 3.71 190 338 9530 9430 96.00 9600 2830 2830 2930 2900 138 1J" 143 141 2330 2330 2440 2430 1 * 130 176 173 1830 1170 1930 1830 234 232 238 292 438 436 073 BofTMt BokiÇmMo BonMYn i Bcnm)nmpr B 421 172 170 175 129 125 130 128 1810 18.00 1830 1810 534 538 530 530 575 575 530 530 3475 3430 3625 3530 1410 1330 1420 1330 935 935 920 920 112 135 234 900 535 214 280 129 "35 8630 934 525 188 432 530 630 130 274 089 046 066 025 246 330 1530 650 1JXL 2 74 088 216 1630 635 133 278 030 266 1660 630 146 167 145 119 314 635 146 167 130 117 3'4 630 930 149 139 145 119 334 "05 180 278 090 230 336 630 835 147 •68 14! 118 330 68S •035 163 9. 054 •075 337 •233 -C88 067 -C65 550 '.92 •625 -073 •030 174 252 215 •058 052 -066 082 -0-5 125 196 226 •117 -033 210 •0:77 092 •081 235 105 175 217 167 812 108 -068 236 139 -0*8 516 087 216 142 166 566 -035 034 047 078 9"O 23" 108 040 236 047 221 -036 338 146 112 J3 65 78 5&57 714 15" 60 7 229 219 215 2İ» 573 3809 4 "4 17 71 343 03 7 957 333 152 2811 1586 170 283 6 * 1937 1 T ! 257 5.07 4731 316 IX '59 324 265 323 1006 648 3346 160 2İ- 132 1099 5J37 22717 122 3.96 9437 29.03 140 2422 170 1892 2.91 434 OT 127 1818 515 5.86 36.64 14.01 915 •n) 1-56 2 Ü 912 528 215 279 128 '29 866' 932 519 39C 432 506 644 214 531 163 433 3J3 171 526 230 1436 1118 2933 181 2'5 2.118'15 343661 32003715 5128740 25İ51 217 " 6 • 1âS5i18 , 6.025 511 '.006915 160-68 «B.066 357 m 1378,407 ' 2.870510 573,513 I 333152 '209135 2J66JS2 İ253.S72 1590319 7852-9 57<U68 1138,652 758921 4431257 1124335 5,326 4M 1589381 217338 18780 451 163238 , "705712 , 146937 ! 181225 345J60 692321 3336199 41961T 4.893 <C 622273 )62 7H • Genel Müdür Kurtul, bankanın yurtdışından sağladığı bu tür kredileri reel sektöre aktardığını belirtti ve "Kredi, müşterilerin genel amaçlı ihtiyaçlarını karşılamak için kullamlacak" dedi. Ekonomi Servisi - Akbank uluslararası piyasalardan top- lam 900 milyon dolar tutannda iki ayn finansman sağladı. tMKB'ye yapılan açıklama- lara göre, sözleşmesi önceki gün imzalanan 400 milyon do- larlık sendikasyon kredisinin vadesı 3 yıl faızı ıse libor artı 0.90 olarak belirlendi. Genel amaçlı kullamlacak bu kredı- ye, toplam 8 ülkeden 11 banka eş düzenleyici olarak ka- tıldı. Akbank'ın yurtdışından sağ- ladığı diğer finansmanın ise miktan 500 milyon dolar, vade- si de 8 yıl olup, anlaşması HSBC Bank ve ABN Amro Bank ile yine önceki gün imza- landı. Yurtdışı kredi kartı ala- caklanna d a y a l l o ıa n bu kredinın 400 milyon dolar- lık kısmı MBIA ve XLCA (XL Capıtal Assurance Inc.) tarafin- dan sıgortalandı. Akbank'ın, 2005 yılında yurtdışından sağladığı toplam kredi tutan 5.3 milyar dolara ulaştı. Akbank Genel Müdürü Zafer Kurtul, bankanın yurtdı- şmdan sağladığı bu tür kredile- ri reel sektöre aktardığını belir- terek, "Söz konusu bu kredfler de müşterilerimizin genel amaçlıihtiyaçlannı karşılamak için kuOanılacak. Akbank, 2005 vıhnda sektörde en fazla kredi kullandıran banka olup kredifcrdeki lideıüğine ve müş- terikrine en büyük desteği ver- me\e devam edecektir" dedi. 121339 956395 i '42D3Î2 39366 [ 51-855 •- 5356256 •091005 206326 2465398 6382399 1-78T6 130296i 2361392 1149655 4118373 983144 , 879264 468.002 1397'14 146146 , 147547 6301745 555 "14 5662O 598301 2286489 141-899 3231330 203345 l 1394301 4304142 184254 1203356 5J83634 . 177228 • 4M2'4 . 33< «21 Yönetim Kurulu Başkanı Şahenk ve Genel Müdür Özen görevini sürdürecek Garanti'de işlem tamam 146« 556 2JB231 ! 15J46318 990238 2461071 71490886 4179«5 , 3,077155 ! 3J60654 186321 637JK7 " 6297329 U0 529 1295366 T1I4 353169 , '56t» 582026 , 3"lJ30 I 96161 233132 163 235 -133 33» 440 1 6 2 ' ftareFftK. fransYSLOi 2020 2020 2170 2040 334 362 368 362 '50 750 825 625 198 535 113 0J6 060 -276 -031 510 -144 & 831 117 168 138 118 327 630 FontOlnan i fbrtsSM 1 FngoPakGlS 134 134 202 551 535 535 109500 109030 113530 112530 1130 1140 1130 1170 660 635 6.75 670 138 138 143 140 039 2038 -055 3-64 1000 8-00 200 559 G&saray Sptrt 11700 11500 12100 11830 Garant Baılas Garsrü FaMcmc SmtGMYO Gn*Y*.0!t Gm ĞoofVa GMaÇİKnto 476 136 232 230 118 125 132 136 134 478 334 202 200 116 2 * 125 330 155 151 130 140 2JS 2.03 119 262 136 336 161 157 134 3.40 2.04 2Ü2 ' T 2.6C 136 3JJ4 160 l ü 258 031 274 1 11631 334 1136 132 670 145 140 168 119 039 1.00 -035 078 60C 06C 256 S û M F M GmeSnna HiİM HunptSü. NsHotihg MrtBte MoYat.B InfcmndYaıCn. kmn t;gantej 1150 1420 1460 1430 4900 48J0 49.75 4930 1.95 135 200 136 318 I » 322 318 314 115 131 502 227 272 117 037 226 163 111 530 19830İH 164000-ffiSOO 167530 1665.00 1 0 * 1095 1130 1120 It» 116 3.12 115 130 536 225 272 117 036 220 W 111 535 328 324 320 119 133 515 229 2.86 120 039 227 1-67 113 600 36 322 320 3.16 118 131 515 225 236 120 037 220 165 112 6.00 0-51 126 0-63 064 261 259 -088 515 256 265 123 030 336 204 202 1 r 2.58 132 333 1.59 1 Ü 1446 48.86 138 3.22 320 316 117 131 5.11 227 2.80 7(8 037 224 185 112 5 91 2.556301 142395 12,041757 1159S33 23fl26314 380İ60 376112 368.427 81399 i 1702564 830246 2310309 439 0B6 2387-50 1646.059 18807320 1174436 3J23732 | 6178S6 1090563 57^865 38351579 «6252 105'iac 833338 90162 601378 1721026 2377328 ?9 663 522 328,5 ı 959295 13B4 744 1 12842510 745 !T 1355 69" 11463^ 707 787 1775398 5372311 138161 3378,414 2361362 2C620190 438168 • 285390 403339 293 720 IşnorSnbaBı t m Ç a! traj i 890030 630 134 276 438 •15 311 1.52 1 665 '9 84325 275 ! » 1 4 7TJS42716 675 331 278 438 143 312 8J0 735 142 230 444 152 114 815 635 336 230 442 149 114 145 SENDİKASYONKREDİSİ Oyak Bank9 a taze kaynak Ekonomi Servisi - Oyak Bank, 3 yıl vadeli 100 milyon dolar tutanndaki sendikasyon kredisı ıçın sözleşme ünzaladığını açıkladı. Oyak Bank'tan yapılan yazılı açıklamada, genel fonlama amacıyla alınan kredinın faiz oranının lıbor artı yüzde 0.85 olduğu ve bu ışlemle birlikte ilk kez bir Türk bankasının üç yıl vadeli sendikasyon kredisi aldığı bıldinldı. Oyak Bank, 15 Kasım'da CALYON, Commerzbank Aktiengesellschaft, Socıete Generale Corporate & Invesrment Bankıng ve Cıtıgroup'tan oluşan eşdüzenleyıcı banka grubu liderliğmde pıyasaya çüanıştı. TEB'in notu arttınldı Ekonomi Servisi - Türk Ekonomi Bankası'nın (TEB), uzun vadeli yabancı para cinsinden mevduat notu B2'denBl'eyükseltildi. TEB'den yapılan açıklamada. uluslararası derecelendirme kunıluşu Moody's Investors'ın, TEB'in uzun vadeli yabancı para cinsinden mevduat notunu B2'den Bl 'e yükselttiği kaydedildi. Ekonomi Servisi - Garanti Bankası'nda satış tamamlandı. Doğuş Holding, Garanti Ban- kası'nın yüzde 25.5'ine karşıhk gelen 535.5 milyon YTL nomi- nal değerli hısse senetlen ile Ga- ranti Bankası tarafindan çıkanl- mış kurucu paylardan 182 ade- dınin General Electric Capital Corporatıon'ın Türkiye'deki ış- tirakine devnne Bankacılık Dü- zenleme ve Denetleme Kurulu tarafindan onay verildığini ve devir işlemlerinin 22 Aralık'ta tamamlandığını açıkladı. Doğuş Holding taranndan yapılan açık- lamada, devir çerçevesınde satı- şa konu 535.5 mılyon YTL no- mınal değerli Garanti hissesi î»Garanti Toplam 1.806 milyon dolann, GE Capital Corp.'ıuı iştıraki GE Araştırma ve Müşavırlik AŞ tarafindan dün Doğuş Holding'e nakden ödendiğı bılduildi. için 1.556 milyar dolar, 182 adet Garanti Bankası kurucu hıssesı için ıse 250 milyon dolar olmak üzere toplam 1.806 milyon do- lann, GE Capital Corp.'un işti- raki GE Araştırma ve Müşavir- lik AŞ tarafindan dün Doğuş Holding'e nakden ödendiği bil- dırildi. Garantı 'nın ana hıssedan Do- ğuş Holding 25 Ağustos'ta, ABD'lı enerjı, sanayı, medya ve finans devı General Electric'ın iştıraki GE Consumer Finance ile, bankanın yüzde 25.5 hısse- sinın 1.556 milyar dolara saöl- ması konusunda anlaşmaya var- mıştı. Toplam değerı 6.1 milyar do- lar olarak hesaplanan Garanti Bankası, anlaşma doğrultusun- da "eşit ortakuk prensipleri çerço'esinde'' yönetılecek. Yönetim kurulu başkanlı- ğını Ferit Şahenk'in, genel müdürlüğünü de Ergun Özen'ın sürdürmesine ka- rar verıldi. BOAT SHOW 4 günde 40 bin ziyaretçi EkonomiServisi-NTSR Fuarcılıktarafin- dan düzenlenen Uluslararası Istanbul Boat Show Fuan'nı 4 günde 40 bın ziyaretçi gez- dı. Fıyatlan 5 bın YTL ile 4 milyon Avro ara- sında değişen 152 tekne ve 300'ün üzerin- de denızcilık ürününün sergılendıgı fuar, ün- lülenn akınına uğradı NTSR Fuarcılık Ge- nel Müdürü Serkan Tığhoğtu. yabancılann özellikle yerh tekne sahıpleri ile görüştük- Ienni, şimdiden 2006 yazı için 50'ye yakın tekne sıparişı verdıklennı belirtti. MALİYE BAKANI KEMAL UNAKITAN 6 Bana yamuk yapmayın' • Adana'da konuşan Unakıtan, istihdam vergisini azaltacaklannı, ancak işadamlanna sorumluluk düştüğünü belirterek "Vergide bana yamuk yapmayın. Herkes açık ve net olsun. 5 kazanuı, bir ödeyin, paşa paşa yaşayalun" dedi. 1330 1310 1170 1M0 032 090 193 032 105 139 135 149 530 035 - 151 590 620 085 039 050 6.10 037 i KNKktttiya G 18630 186.00 19130 18830 3X 330 396 330 139 168 1"3 '68 4630 45"S 1625 4575 Knvtssâda KksonKlra KoçHoUng ÎStuGrfa Ko**5 Ko&Sftsno CX KaaDmHye 830 410 640 338 C88 8&30 pont461 128 830 110 640 338 037 8530 164 430 910 416 630 372 193 8730 470 434 830 414 6.45 142 031 8630 436 430 162 161 165 162 3930 3830 3925 3930 144 4304 İC 129 129 134 730 7 - 448 132 • Ü i K a * 1730 1 7 M 1-50 1710 630 620 630 6.40 177 730 1 74 736 8 179 835 1 itoBslbm i huıai i IttrarZutıHoklng : unaMansuca j M n O D , IMntts ; Mns 1-30 1140 1230 1230 23" 236 240 237 26.75 2875 29-5 2930 127 U 6 129 126 630 030 030 039 039 Unakıtan: Vergi kaçağı için çok etkin önlemler ahyoruz. ADANA (AA) - Maliye Ba- kanı KemaJ Unakıtan, istıh- damm üzerindekı vergi yükü- nü azaltacaklannı, bunun da işsizliğın çözümüne önemli katkı sağlayacağını bıldirdi. Adana Ticaret Odası'nın (ATO) düzenledıği, ihracatta başanlı kışi ve kuruluşlara ödül verme törenme katılan Unakıtan, Almanya'da bile vergi oranlan yükseltilirken Türkıye'de aşağıya çekildiğı- ne dikkat çekti. Maliye Baka- nı, "tstihdamın üzerindeki vergi yükânii de hafifletece- ğiz, ancak vergi konusunda bana yamuk yapmayın. İşa- damlanmızdan da beklentile- rimizvar, herkes açıkve net ol- sun. İşadamlannıız; arük teh- likeli işlere kalkışmayın, 5 ka- zanın, bir ödeyin, paşa paşa yaşayalım. Aksi takdirde her yere radaıianmızı yerieştir- dik. Vergi kaçağuu önlemek için çok etkin önlemler alıyo- nız" diye konuştu. 1.9 MİLYAR YTL OLACAK YKB sermaye arttırıyor Ekonomi Servisi - # Sermayesınin yüzde 57.42'sı Koçbank'a de\TOİan Yapı Kredi Bankası, sermayesini, tamamı iştırak satış kazancından karşılanmak üzere 1.144 milyar YTL arttırarak 752.34 milyon YTHden 1.9 milyar YTL'ye yükseltme karan aldı. Yapı Kredi Bankası (YKB) tarafindan Çukurova grubuna satılan yüzde 13.15 oramndaki doğrudan ve dolaylı Turkcell hissesınden elde edılen geluin önemli bir kısmının bankanuı sermaye artışında kullanılacafı kasım ayı sonunda açıklanmıştı. Bu satış neticesinde 1.144 milyar YTL satış kân oluştuğu bildirilmışti. ÎHALEYÎ ALMIŞTI Akçansa Uan Ladik Çimento davası Ekonomi Servisi - Sabancı Holding ve HeıdelbergCement ortak kunıluşu olan Akçansa Cimento, Ladık Cimento ıhalesine ilişkin Rekabet Kurumu'nun işleminın ıptali ve yürütmenın durdurulması ıçın Danıştay 13. Daıresi nezdınde dava açtı. Akçansa, Ladik Cimento için 140 milyon 250 bın dolar ile en yüksek teklifi vermiş, ancak hâkim durum yaratılmasına ve rekabetın önemli ölçüde azaltılmasına yol açacağı gerekçesıyle ışlem yapılmamıştı. HAYAT VE SE8 SATILIYOR PEGASUS, D.BAKIR'A UÇUYOR 130 435 11 '1 2J7 037 2911 -079 127 Türk dergicüiğinin yapı taşlanm oluşturan Hayat dergisi ve arşivıyle Ses dergısimn marka veyayın hakları, TMSF tarafindan 27Aralık'ta htanbul'da açıkarttırmayla satılacak Birçok sanatçmın Yeşilçam 'a ve sahnelere adım atarak imlü olmasını sağlayan Ses dergisi, : ressam Fikret Muallâ 'nın çizımleryaptığı, Bedri Rahmi Eyuboğlu 'nun düzenli yazılaryazdığı bir dergı olma özelliği taşıyordu. Hayat dergisımnfotoğrafçı kadrosu ıçınde Fikret Otyam ve Ara Güler de bulunuyordu. Pegasus Havayolları, Istanbul Sabıha Gökçen Havalıma- m 'ndanAdana, Ankara, Antalya, Trabzon ve Van illerine ekola- rakDıyarbakır seferlerine başladı. Pegasus Havayolları 'ndan yapılan açıklamaya göre, Istanbul ve Dıyarbakır'dan Ankara aktarmalı olarak her gün gerçekleştınlen uçuşlarda biletfıyat- lan 55 YTL'den başlıyor Pegasus Havayolları, haftanın 7günü Diyarbahr 'a sefer düzenleyecek. 1 MİLYAR DOLAR KAYIP Enerjı Pıyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Yusuf Oünay, elektrik dağıtımı özelleştırmelerı kapsa- mında hazırlanan tasarının yasalaşmasmın ardmdan, "tstanbul 2 bölge, Konya, Ankara ve tzmit 'ten Düzce 'ye kadar olan bölge "nın ılk asamada özellestırilmesi düşünülenyerler olduğunu söy- ledi. Günay, AB ve OECD ulkelerinde özelleş- tirme sonrası kayıp kaçak oranının yuzde 11'deriyüzde7 'ye düştuğünu, Türbye'deıse yüzde 18-20 civannda bulunduğunu belir- terekdağıtımdan kaynaklanan kaybmyıl- da 1 milyar dolar olduğunu bıldirdi 0 179 140 178 138 12 033 040 135 141 ' Nfktfrç i tfcTtlM 1230 1230 1310 229 230 234 173 176 '31 '40 1330 231 176 0.41 173 135 041 '17 3930 38"5 3925 38.'5 730 7-5 ' 9 0 - ' î 525 535 V5 256 112 031 2399483 0.39 221751 137 1J92371 , 140 1154.551 ! 156 13JB 6222334 187 2J2 4487405 ' 1 73 1 74 1 447180 Önceta En En •Defcm «pttt Iştem j HaseM Kapn; D $ k Yûksek Kapanş % OrtRy. Naon 140 114 1 OUoa ı 0» 550 063 340 25 062 338 535 065 344 830 141 M5 5İ0 164 140 8.60 130 I P»B*.Ua*rc» 625 ' Rsn 2.10 126 123 735 605 464 222 2-56 434 034 334 139 335 330 -35 410 218 036 133 3130 3125 3230 3175 i J5> > M n i fıSarta 178 625 2X6 125 122 73D 606 166 222 256 350 139 7.50 106 2-8 036 645 213 129 125 735 645 478 226 270 136 358 217 770 112 223 096 178 6.40 23? 126 122 730 645 472 223 2İ8 430 158 214 41D 223 036 136 041 116 •064 3906 -061 t 8 ı 545 064 3 41 872 2 42 3138 ••11 133 210 -113 171 159 064 661 1'2 015 0"8 -031 636 2.06 127 123 789 529 473 224 262 432 2231502 5330185 2420,306 ı 108903 ' 16431' 330 860 392003 2 769333 1344330 38- "43 • •4669192 1392.190 2364229 645324 22,651548 57375203 371274 475161 635,447 ' 1444380 I Usaş ! U M T m û ı u ı < UnyeÇcıento VjMr.Kr VaofGnjn VatfGMVO O vana Vafl*VatCrt veaa taK 930 306 6.-5 240 238 433 039 446 4"8 1460 310 434 '00 685 262 153 190 985 108 670 256 260 4 84 038 412 480 1460 338 430 700 685 262 151 1005 316 635 261 2"! 192 010 450 49B •530 3-2 406 710 135 Rn Kr 282 a .113 3 5 4 508637 754 2 1 0 1526383 229 184 761 20 5583» 409 629333 222 S32339 085 242788 166 454532 YapKrefSgcrta 322 YapıKradYaOrt u - Ym«Kre<JBa* 615 Yataş ı-7 YSntt Frt Yat Or* 1 -3 Yrac&rhottra 3425 Yına 202 535 •22 236 4.08 338 151 635 17" 181 172 174 3430 34 75 •39 20- 535 ?W 282 3-90 322 132 615 311 680 258 254 486 039 414 434 15.10 112 434 710 740 26i 155 434 119 284 326 151 630 179 "73 3425 231 565 135 074 •0"? 233 039 •045 335 342 0.65 143 833 176 -31 032 -71 171 2J4 124 272 244 113 935 112 678 260 039 146 432 15Ü2 3.10 433 737 "32 235 153 433 120 234 339 329 150 629 '79 173 3433 233 İSS 2780J7? : 437238 3308,631 "22153 •212882 642995 881841 2312 P4 1.562336 771580 300337 14109218 10647394 745385 111393 5735151 2668213 179039 489697 2.015311 3370794 92298381 469461 216316 1047264 287J07 1S42.S44 2. ULUSAL PAZAR 470 470 488 438 2040 2030 2080 2030 kC ! HemrDokun B •22 555 434 4 "2 121 530 132 470 965 2 123 56C 432 478 975 21 530 434 474 935 333 431 049 2048 032 122 154 436 474 090 tYlOft 2 " 0 2130 23.40 2240 8.70 870 830 830 462 435 470 438 444 505 142 - 9.71 123 2260 879 500 229 228 238 240 250 126 432 515 231 246 445 515 229 243 291 ıkfin.Kr 434 «HnapvSpoRıf 4 78 naCİm 525 161 1D1 2.48 125 231 230 _. 3925 3830 3925 3900 239 23? 2 41 2J8 290 260 2.52 128 125 237 231 3 412 4 74 525 16C 101 296 138 184 535 164 H3 •3 40 1320 1420 0 8 3 232 420 481 525 162 112 3 20 20 8'0 815 830 825 24J0 24 30 2530 24 80 8.50 84a 8-70 865 115 •087 0J5 330 210 080 •079 •064 •042 ^ 5 8 323 126 032 1339 148 135 206 5 159 449 513 230 243 251 •26 234 3831 239 293 423 48- 529 162 10" 1376 B22 24 77 527313 134 615 11937 «7143 3JS6J59 , 7390358 321437 . 4338.762 399331 127 5B4 SfmJSt BmasanTeteU C L f t H ı Musar EgePn* Gecft'al Ort 042 041 900 830 228 229 635 680 •34 183 234 2 * 4T0 430 486 186 134 132 045 044 905 835 234 233 '10 636 186 135 312 35 310 335 213 4 76 •036 219 146 054 544 955140 39203 57133" 131553 358 769 163308 154.857 15227306 27140 145 T4 5316 727 , 3390397 346 988 10J22J86 222.684 963J57 1058 7 343 •İ46 092 178596 1355 945 817364 7195321 B132J68 40.575.634 28685 423 13.751 507 Lfage/tt*Çnenti!735C M>9BBow ÎK&da MeterntaOtaibMı r^ilnAfinl-jgn SonmezPami^ ŞetofrKr Tuntete GözaKı fitara BeMranela EGSSMYO MakraTann TıaısMtıHad 1220 392 324 2625 n2"0 OJO 7 3QC 1210 338 320 26 0C 1-0 268 0"J Pazan •* 123 017 065 079 570 039 128 046 034 038 Yenl Ekonomi AneHefctan 600 535 230 "100 1250 116 330 2675 1"3 272 035 136 049 066 D40 7350 1238 438 322 2625 171 270 034 133 046 065 039 Pazan 615 266 6.10 262 2.46 408 •062 039 500 813 213 167 7142 1225 407 323 2624 172 269 082 134 147 065 039 633 263 273140 380.172 2911742 599350 98492 210183 1210394 562,492 304 447 113605 44122 52334 2308452 1325163 MBttEBANMSIKURLARI 24«MJiaiS DÖVİZ EFEITİF (M 1 ABD Dolan 1 Danımaıka Kronu 1 Euro ) lagılız Sterlmı 1 ISMçreFrangı 1 ls\eç Kronu 1 Kanada Dolan 1 KıneMDınan 1 Norveç Kroou 1 Sud. \rt Rıvalı lOOJaponYem 1 Yenı tsraı] Şekelı 1 3435 09790 02137 4 15943 23325 10225 0 16783 1 1525 45627 019785 035931 1 1500 13500 09854 021479 16020 23447 10291 016958 \15V 46228 019918 035996 1 1576 13426 09745 021359 15932 2J3O9 10210 0 16771 11482 44943 0.19771 035662 1145'' 028560 13520 09913 021528 16044 23482 10306 016997 11621 46921 019964 036266 11620 030025 ÇIPRAZ KURLAR 1ABD Dolan 13700 6İ852 13118 79608 116» 11661 67778 375W 1En DnmtaKiM IneçKmı SftıtRıyılı '186*UDDol»ı 1ln| S 17368 WD Dalafi 1KnejiD'34243Ml)Dolan Borsa YAT1RIM FONLARI 23 ARALIK 2005 FonAd Soîaı^D* 1122770 'ecrî:x. * J.](d 1124955 DmSsJ«4Dej G.01C37 Evo'lfe'AfCet D ü n k ü R y a t Fariı F o n A d ı DırtaiFtyıt Fafc FonAm DûnkûFıyat Fart FonAd D M S F İ y a t Fart FonAdı SEBIEST PlT«t« (YTL) AUŞ SATIŞ ABODoian 13^50 13500 An 15950 160CÜ IngfeMa 2.3150 2.M üçtfmt 10150 10300 MAyrMı 2165 2177 CımAln 1400 1%00 (ECELİI FIİIIEI 8513826 1.910593 1S21663 1010B- 1011712 I2.7«W 1371944 O3K9Z3 1147436 1011622 0J19663 3jm7S5 1713057 0335322 26-81219 151 1 2117737 •5«64C C050T1 015(341 6Jİ33S5 1122934* C46TB D 018217 C0183C4 B230B73 151901 QÛ£074 utm 1043*1 S.MS3C 031319S 027-450 1U15854 OÜ-886 26 319115 16.302481 3iH4451 U3Î174 0IT8221 1813251 ?W3-3376-B İ829933 Û1D477S 1106 ÛJJ10772 ü "39100 '1.268» 1191693 0S3SP mm 18125-7 CD243M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog