Bugünden 1930'a 5,485,475 adet makaleKatalog


«
»

K İ T A P L A R I UÇLARINDA Mustafa Balbay ^ a f Pazariama A Ş Prot Nurann yrfıar ökttl S t No 2 3438 ıfehlsönhuLTeL {»212)343 72 74 (20 hal) Eaks (0012)343 72 54 Cumhuriye f Cumhuriyet ISLAMıYETTE AHLAK YE KADIN - 3 ^ErdoğanAydm ((VİtŞ'Ul '2% ' 2 0 İ * F a * ıtt-212) 343 72 6 S2.11L SAYI: 29297 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 1^2005 CUMA Hedef G'ıımhıırivet Cumhuriyet niçin Laik-Demokrat\ Cumhuriyet gazetesı amacını toplum yaşamına katıldığı 7 Mayıs 1924'te yayımladığı ılk sayısında kurucusu Yunus Nadı'nın kalemı ıle belırlemıştır Cumhuriyet ne hukumet ne de partı gazetesıdır Cumhuriyet yalnız Cumhurıyetın, bılımsel ve yaygın aniatımıyla demokrasının savunucusudur Cumhuriyet ve demokrası fıkır ve esaslarını yıkmaya çalışan her kuvvete karşı mucadele edecektır Ulkemızde her lamıyla gerçek bır demokrası kurulması ıçın butun Alev COŞKUNun yazısı vorlığı ıle çalışacaktır Cumhuriyet, Ataturk devrım ve ılkelerının oçtığı 'aydınlanma' yolunda, oklın bağnazlıkfan, bılımın dınden bağımsızlaşması, laıklik ılkesının toplumca benimsenmesi ıçın çaba gosferecekfır Insan Hakları ve Temel Ozgurlukler Bıldırgesı'nı demokrasının evrensel anayasası olarak benımseyen Cumhuriyet, amaçlarına ancak Afaturk un kurduğu Turkıye Cumhurıyetı'nın bağımsızlığı ve butunluğu kapsamında ulaşacağını temel ılke sayar Biz bu filmi daha önce çok • gormedik mi? * Görmez olur muyuz? Kovboy fılmıdtr bu; hep aynı senaryo * üzerine ışlenir, oğlan kızı kurtarır . Sonra da İnsanlar ve toplumlar bir kez | kurtanlmasınhr, kurtarıcılardan kurtulmak, çok, ama çok daha zordur İlhan SELÇUK'un yazısı 1 0 . v e 1 1 . s a y f a l a r d a . ' Yırgıya müdahale ediliyor' diyen Erdoğan'ın ihban Başsavcı'yı harekete geçirdi Jet hızıyla inceleme HEEEF KOÇ VE TEZİÇ TÜSİA.D Yüksek Istişare Konseyi Başkanı Koç ile YCK Başkanı Teziç'in, Rektör Aşkın'a muame- leye ilgili sözlerini mercek altına aian Ankara Baısavcılığı incelemeyi "yargı görevini yapanı etkleme" gerekçesiyle başlattı. înceleme işa- danlannı rahatsız ederken Adalet Bakanı Çi- çeFin önceki gün inceleme başlatan savcıyla te- leftn görüşmesi yaptığı öğrenildi. M 8. Sayfada AKP HUKUKU ÇOK ÇİÖNEDİ „,:? AKP iktidannın, anayasada geçen "Kanunlar ana- yasaya aykın olamaz" hükmüyle çelişen birçok yasası Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Hükü- metin hazırladığı yasalardan 10'u Anayasa Mah- kemesi'nce iptal edildi. birçok yasanın da yürür- lüğü durduruldu. Mustafa Koç'la Erdoğanîeziç'i ihbar eden Erdoğan da, geçmiş dönemlerde ana- yasa ile çelişen birçok açıklama yaptı. • 8. Sayfada ERDOĞAN BİLMEDEN KONUSTU Başbakan Erdoğan'ın, seçim barajını indirme öne- risiyle ilgili olarak "1987'den beri neredeydi- niz, şimdi Türkiye tam istikrar ortamını yaka- ladığı bir zeminde bunu gündeme getiriyorsu- nuz" diye suçladığı Türk Sanayici ve Işadam- lan Derneği, 8 yıl önce hazırlattığı raporunda barajın şimdiki tartışmada olduğu gibi 7-8'lere değil, 5'lere çekilmesini önermişti. • 8. Sayfada Moîorlu taşıtlar vergisiyinearttı.., Arestis davasını karara bağlayanAÎHM, başvurulan Kuzey'deki tanzim komisyonuna yönlendirdi Rumlara KKTC yoluORGENERAL ÖZKÖK 'Gericilik tırmanıyor' Geoelkurmay Başkanı Özkök, laik Cumhunyetin sembolü Kubilay'ın şehit edilışinin yıldönümünde yayımladığı mesaıda irtıcaı faaliyetlerin özellikJe son yıllarda hızla arttığına dıkkat çek- ü. Özkök, genç beyinlerin hızla karan- lık çevrelerce esir edildiğini vurguladı. . Devnm şehidi Kubilay, öldürülüşünün 75. yûında bugün Menemen'de yapıla- cak törenlerle anılacak. • 6. Sayfada 7 RÜŞVET'TEN 44 TUTUKLAMA Kapıkule'de operasyon Kapıkule sınır kapısından, 5 Aralık'ta 73 hşinin gözaltına alınmasının ardından dûn de, gizli kameralarla rüşvet alırken g5riintülendıkleri açıklanan 46 gümrük gorevlisi ve 27 polis gözaltına alındı. Gümriikçülerden44'ütutuklanırken bir kışi de adlıyeden firar etti. • 5. Sayfada Denktaş vekilleri ağlattı CHP'nin davetlisi olarak TBMM Senato Salonu'nda "Kıbns'taki Son Ge- lişmeler"konulu konferans veren Denktaş, nıilletvekillerinden, TBMM'nin ek protokolü reddetmesini ya da Kıbns sorunu çözülene kadar "Rum ta- rafının tanınmaması" yönünde şerh koymasını istedi. AKP'lilerin az sa\i- da katıhnıının dikkat çektiği konferans, parlamento içindeki ve dışındaki partilerden bfiyfik ilgi gördü. Denktaş'ın duygu yüklü konuşması sırasın- da bazı millefvekillerinin göz>aşlarını tutamadıkları gözlendi. • 8. Sayfada Kıbrıslı Rum Mira Ksenıdes-Arestıs dava- sında Türkiye'nin mül- kiyet ihlalinde bulundu- ğuna karar veren AİHM, tazminata gerek görme- di.KKTC'deetkinbiriç hukuk yolu oluşturulma- sının istenmesı Türk ta- rafinı memnun etti. Türk diplomatik kay- naklanna göre AlHM, kararla Rum yönetimi- nin beklentilerüıi boşa çıkardı ve tanınmamış da olsa, KKTC 'nin ve iş- lemlennın yasalhğını te- yit etti. Karar bundan son- raki 600 davaya örnek oluşturacak. • 9. Sayfada îngiltere ve Fransa 24 saat gözetleme Terör önlemlerini abar- tan îngiltere, trafikteki araçlann tümünü 24 sa- at kameralarla izleye- cek, tüm hareketleri kayda geçirecek. Fran- sa'da da toplu taşıma araçlanna ve ibadet yer- lerine kamera yerleştiri- lecek. • 9. Sayfada YARIN 2 Alışveriş merkezleri tüketicininpeşinde... Cumhuriyel 'le birlikte Yoksulluk sîresi hastalıklara davetiye çıkarıyor... Cumhuriyet 'le birlikte PILOTLAR UYKUSUZ UÇUYOR U 3. Sayfada KOÇ'TA YENÎ STRATEJİ M12. Sayfada BLASGARIÜCRETLE YAŞANMAZ' M13. Savfada -t soo-oe GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK Gerçeği Sanal Sanmak RTE erken seçim isteyenlerı vatan haını ilan etti. TCY'dekı ilgili madde (Adalet Bakanı Çiçek, ne gü- ne duruyorsunuz o bakanlıkta?) ülkenin selametı için derhal değiştirilmeli. Emir büyük yerden; RTFden. Zira RTE'ye göre "şu anda yakalamış olduğumuzistikrar, güven ortamı ve ekonomikperformans 'mkıta'yauğrayacak". Istıkra- rın, güven ortamının, ekonomik performansın "ke- mArkasıSa.8,Sü.rde Cephedeki notalar Atatürk gibi, Inönü de sa- nata çok önem vermış ve müzıkle iç ıçe yaşamıştır. Savaş alanlannın disiplınli komutanına göre sanat, ay- dınlanmanın 2. enstrüma- nıydı. Onun ıçındır kı, bü- tün yaşamı boyunca sanata ve sanatçıya destek vermış- tı AYTAÇ YALMAN'ın yazısı • 7. Sayfada Cinayetlere intihar süsü TCY'de yapüan değışıklık nedeniyle cezadan kurtul- mak ısteyen aşıret erkekle- nnın, cinayetlere "intihar" süsü verdığı belirtildi. TBMM Töre Cinayetlen Komısyonu'nun inceleme- lenne göre 88 kadın, "töre" gerekçesiyle öldürüldü. EMtNE KAPLAN'ın ba- beri • 6. Sayfada Futbola AKP gölgesi Federasyon Başkanı Bıçak- cı'nın, yönetimdekı AKP kökenli üyelerle ters düşme- si üzenne alınan 'seçim' ka- ran sonrası 'ideal başkan adayı' arayan AKP'nin Er- doğan'a yakınlığı ıle bılınen 2. Başkan Doğan üzennde durdugu, kulislerde konuşu- luyor. ARİF İOZILYA- LDV'm haberi • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Tüpkiye'ye Karşı Psikolojik Terör! Amerıkan g-izli servıslerinin ve NATO'nun ardın- dan Ankara'nın son konuğu Israil Genelkurmay Baş- kanı Korgeneral Dan Halutz. Savaş değil banş değil, arkadaşlar neden bize ge- lip gidiyor? MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog