Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cıımhuriyet y Sahibi:CUMHnüYETVAKn adına LHAN SELÇUK Genel Yayın Yönetmenı tbrahim Yıldız # Sorumlu Mudur Mehmet Sucu#Haber Merkezı Muduru Hakan Kara -I- Istıhbarat Cengiz \ ıldırım # Ekonomı Hasan Eriş • Kultur Egemen Berkoz 0 Spor Abdul- kadir Y ücelman # Makaleler Samı Karaoren # Duzeltme Abdullah Yazıcı # Bılgı-Belge Edibe Buğra • Yurt Haberlerı Mehmet Faraç # Avrupa Temsılcısı Guray Oz Yayın Kuıulu tlhan Selçuk (Baş- kan) Emre Kongar (Başkan Yardımcısı) Orhan Ennç, Hık- met Çetınka>a, Şukran Soner, tbrahim Y ıJd'ız, Orhan Bursaiı. Mustafa Balbav, Hakan Kara. •\nkara Temsılcısı Mustafa Balba\ ^taturk Bulvan No 125 Kat4 BakanlıfJar Tel 419S020 (7 hat) Faks 4195027 • Izmır Temsılcısı S«rdar Kıak. H Zı>a Bl\ 1352 S 2 3 Tel 4411220 Faks 441874S# Adana Temsılcısı Çeön \ ığenoğlu, lnonu Cd 5 S Aksoğan 1$ H Kat 1 Tel 363 12 11 Faks 363 12 15 Antal>a Temsılcısı AhmetOnrçoğlııDenız Mah CelıkbaslşMerkezıKatö Tel 0242 2480057 Faks 2487517 • ldanveMalılşler Bülent \ ener • Satış F«- zılet Kuza • Cumhurıvet Reklam • Genel Mudur Özlem Avden • Genel Mudur Yardım- cısı Nazende Pal Tel (0212) 251 98 74 - 75 251 98 81 - 82 Faks (0212) 251 98 68 Rezer- \as\on- (212) 343 72 74 Faks 212 343 72 53 \avmbvuv'e)oiMamv«i VmGımHaber \)ansBasnve\a™cı]ık'\$ Prof NımttmMaztarOtelSk No 2 4t»l ŞıshIstanbul Tel f 2V. suretı^avın B«sla.MerkezGazele[)eı^ıBaaim^avTncı]ıkSan.v«T>c A$ Fanh^tah. Hasan BasnCadSamandıraKanaIîganbuJD»ğ*ını Meritez Daöum 2öha Faks 10212ı * " > 6 4 >avgm e Tıc A_$ *T*"« cumhunvet-Lomtr 20ARALÎK 2005 !msak 5+4 Guneş7 18 ÖgJe 12 09 tkındı 1425 \kşam 16 47 Yatsi 1814 kurtaı oldu Semih neredennereye...• Serih, attığı gollennı bır yıl onra Saracoğlu'na gelen &ı Pınar'a armağan ettı Pıar Şenturk, bır yıl I^ıce yae bır Fenerbahçe maçını .zlemek uzere stada gelmışuıcak bır yönetıcı tarafınan kendısıne 'yer yok' deıılerek locaya alınmanıştı HİLMİTJRKAY Feneriahçelıler, oturup kal- kın Tahktn Kurulu'na teşekkur edın Senifa'e venlen 3 maçlık ceza kalanlmasaydı ne olacak- tı? Nobnülkesınde, Andka yok, ZaferBrvol'un sakathğı geçse de tam Lızır değıl Semıh'ı de cezalı syarsak ışte o zaman yandı guüm keten helva Ama Tahkım n kı kaldırmış Semıh'ın cezasını 7 yıldır Fenerbahçe'de bulunanT e de genç yaşında pas tutmaya ^aşlayan Semıh Şen- türk, Denzlıspor'a attıgı bırbı- nnden ŞK. 4 golle bır anda yıl- v ar sonra rurkıye'nın gundemı- ae oturmerdı Şımdı herkes onu konuşuycr, herkes ona alkış ru- tuyor Semıh attığı gollerın hepsı- nı bır yıl >onra Şukru Saracoğ- lu'na gelen eşı Pınar Şentürk'e armağan îttı Pınar Şenturk, bır yıl once yıne bır Fenerbahçe maçım ızemek uzere stada gel- mış ancak bır yönetıcı tarafin- dan kendısıne 'yer yok' denıle- rek futbolcu eşlennın bulundu- ğu locaya alınmamıştı Bu ne- denle de kırgın olan Pınar Şen- turk maçlara gelmeme karan al- mıştı Konuyla ılgılı olarak boyle bır soruya Semıh'ın 'Eşim maç- lan televizyondan iziemeyi daha çok seviyor' yanıtını vermesı kendısının gerçek bır efendı ol- duğunun net gostergesı Bura- ya kadar her şey guzel Ama teknık dırektor Daum'un Se- mıh ıle ılgılı soyledıklen yıne şa- şırtıcı "Semih'in oynadığı da- kikalara balahrsa Turldye'njn en tehükeli forveti. Antremanlar- da çok iyi çalışıyor, kendini ha- ar tutuyor. Böyle devam ederse kral olur." Semıh ıçın son derece guzel sozler Madem oyle Daum, ne- den son dakıkalarda forma şan- sı verdı bu futbolcusuna, bır baş- ka soru Anelka, Nobre olsaydı, Semıh'e Denızh'ye karşı for- ma şansı verecek mıydı 7 Pekı Nobre ve Anelka gen donduk- lennde Daum, Semıh'e ük 11 'de şans verecek mı9 Yoksa yıne kulubede yanında oturtup mıl- yon dolarlık yıldızlan gol at- mayı başaramadıklan zaman- larda mı Semıh'ı ateşe atacak 9 Işte tum bu sorular yamt bek- lıyor Çunku ortada olan bır ger- çek var Semıh gol atmayı bılıyor Ustelık Turk ulusal takımının da ona ıhtıyacı var, Herkes gordu kı Semıh'le Fener- bahçe guzelleştı, dışarda yaban- cı arayacağına elındekı Semıh'ı değerlendır yeter EBahçe'den GSaray'ayanıt Spor Servisi - G Saray 100 Yıl Spor Şûra'sında Cengiz Öz>alçm'ın "EBahçe' nin Kalamış Tesisleri kaçak" ıddıasına San-Lacıvertlı kulupten yanıt geldı Kulubun resrru mteraet sıtesmde yer alan açıklamada FBahçe'nın bu şûrada soz konusu edılmesının ve dedıkodusunun yapılmasının anlaşılmadığı belırtılerek, "Soz konusu tesisin adı Fenerbahçe Tesiskri'dir. Kaçak olarak nitelenen binamızın Kadıköy Bekdrvesi'nden alınnuş 4 Haziran 1969 tarih ve 3632 sayıb yapı kuDanma izin belgesi \ardır" denıldı GÜNÜN IÇÎNDEN • YERİMZ DEĞİŞMEDİ - FI- FA Dun>a klasmanında Turkıye 2005 yüın, 748 puanla 11 sırada tamamladı Ayru sıralamada Bre- zılya ıse ust üste 4 kez yılın en ıyı takırruoldi • HAKEMLER - Fortıs Turkı- ye Kupasfrdagrup 2 maçlannıyö- netecek haiemler şoyle Kaysen- Denızlı Balent Etanırlek, Gıre- sun- Dıyaıbakır Haüs Ozkahya, Tf«Mis fd v -A Gucu Banş Şım- şek, F Bahçe-G Antep Bulent Yü- dınm, Ka Gumruk-Trabzon Hu- seyın GoçeK, Inegol-Sanyer Erbay Aldemır, Samsun-Konya Zafer Onder ipeL, • HALİLHODZİÇ'E İKRAMİ- YE - Parıs 4 Mahkemesı,PSGn'ın Trabzon Teknık Dırektoru Vahıd Halılhodzıç'e 3 5mılyoneurotaz- rnınat odenesını kararlaşhrdı • İLHAN KRİZİ - A Gucu'nde, tlhan "Maibiz'ın Turkıye Kupası maçı onces ızınsız kampı terk ede- rek Almanva'ya gıtmesı, kuluple ıplen koprna noktasına getırdı • ALONSO - Formula 1 takım- lanndan McLaren-Mercedes, Dun- ya şampıyonu Feraando Alcmso'yla 2007 yılı ıçın ım2a attı • SEZER NÜRNBERG'DE - Belçıka'da Germınal Beerschot Anvers'de forma gıyen Sezer Oz- tüık, bugun Bundeslıga takımlanrN dan Nümberg'e ımza atacak GÜNÜN PROGRAMI FUTBOL -(Tdrkiye Kupası) (Inö- nö/20.00)Malat>a-G Sarav, (Ata- türk/1730) Kavsen-Denızlı BASKETBOL (Kiev/1830)BC Kı- ev- FBahçe (FIBA Erk. Kupası) (Alicante/21J0) E Alıcante-Be- şıktaş (ULEB Kupası) TV'DE SPOR LİGTV/20.00Malatya-G Saray, (17.30) Kayserı-Denızh SKY TÜRK/21J0E Ahcante-Beşık- ta$ KANALTURK/21.45B Cıty- M Unıted (Carfing Kupası), (23.45) Bordeaux- Nantes (Fransa Kupası) Hüseyin Beşok'a büyükonur PARtS (Cumhuriyet) - Fran- sa Basketbol Bınncı Lıgı'nde Le Mans takımında oynayan ulu- sal oyuncu Hüseyin Beşok. baş- kent Pans'te oynanan 'All Star Game' maçında, en ıyı yaban- cılar karmasında yer aldı En ıyı yabancılar karması, Bercy Spor Sarayı'nda duzenle- nen karşılaşmada, lıgın en ıyı yerlı oyunGulannın oluşrurdu- ğu karmayı 96-85 yendı Yaklaşık 15 bın kışının ızledı- ğı karşılaşmada 8 dakıka sure alan Beşok, maçı 5 sayıyla ta- mamladı Yabancılar karmasında, Ame- nkahlann dışmda tek yabancı oyuncunun Beşok olması dıkka- tı çektı Beşok'un forma gıydı- ğı Le Mans takımı, Fransa Bas- ketbol Lıgı 'nde 14 karşdaşma so- nunda bır maç eksığıyle 3 sıra- da yer alıyor Opel ödülleri topladı Türkiye Motorsporlan Federasyonu 2005 ydıııııı ödüDerinJönceki geceHilton'da düzenlediği tören- le dağıtn. Turkhe Pist Markalar Şampiyonluğu- nu elde eden Opel Motorsporlan pilotian aldık- lan ödüllerle gece\e damgasını vıırdu. OMS'nin ödüHerinJ takmı admaGM Türkiye GenelMuduru Peter Fahmi al^ta. İZOCAM Manto Taşyünü Ne yalıtım yapın, paranızı sokağa atmayın! Duvarlara uygulanan Izocam Manto Taşyunü, evınızı soğuktan sızı yuksek yakıt masraflarından korur w w w izocam.cofn.tr UCRfTSlZ DAN1ŞMA HA1T1 0 800 211 43 86 HAFTANIN •HAFIANINADAMI Suleyma- CC\Tl T TMT T^fT" n o u Hamıdou (Denızlıspor) De- UUKUlNtML nızlıspor'unKamerunlukalecısıye- nı doğan çocuğunun olum habennı almasına rağmen pro- fesyonellığı gereğı Denızlıspor kalesındekı yennı aldı • HAFIANINFUTBOLCXJSU Semıh (Fenerbahçe) • HAFIAMN TAKEMLARI Trabzon ve Malatyaspor • HAFTAMNll'i Mondragon(G^aray), Ufiıkhan(Trab- zonspor), Sedlovskı(Diyarbakır) Mert Korkmaz (Ma- btya), Appıah(F£ahçej, Toth (Malarva), Zafer (VMa- nisa). Yattara(Trabzon), Ayman (Gençlerbüüği), Okan Yılmaz (Malatya), Semıh Şenturk (F.Babçe) l.KOŞU:F:Yekdane(6) P: Taraftar (5) PP: KaradaSlı (1), S: Ozserhat (2) 2. KÖ- ŞU: F: Can Touch (3) P: Kenyona (10) PP: Can Selın (8), S: Bostan>erlı (2) 3. KOŞU: F: Black Eagle (1) P: Çerkezoglu (2), PP: Gradu- ate (3), S: Lalıne (4) 4. KOŞU: F: Ekınoks Natalm (9), P: Paınt It Black (11), PP: Hakanım(3) S:Özdemırhan(5) 5. KOŞU: F: Elektra (9), P: Thunder Black (5), PP: Ahmet- can (2), S: Gaygana (8) 6. KOŞU: F: Alangoya (9), P: Mıss Ceylan (11), PP: Altuğ (1), S:Merttay(4) 7. KOŞU: F: Flavıo (3), P: Mr Erdem (4), PP: Run For Roses (7), S: Alnnok (2) 8. KOŞU: F: Mızrak (5), P: Şansür (3), PP: lyımserhan (4), S: Emre^h (9) 9. KOŞU: F: Schmelıng (7), P: \dnano (1) PP: Pnnce Aj- waad(6) S:Atakan Sultan (9) 10. KOŞU: F: Altın Alp (4) P: Yekman (2), PP: Odemış Efesı (9), S: Tum- bulmuslüm(12) Gününlkilısi 8 Koşu 5 3 Çıfte Bahıs: 7 Çıfte 7/4 • ALTILI - 8-7' 4-7-5-15-3 kombmesını bılenler, 777 17'şer YTL ıkramıye kazandı > GÖRÜNÜM MAHMUTSERT Ve Siyasetin Futbol Aşkı ügımız hormonlu meyveler gıbı Zırvede Fenefbah- çe ve Galatasaray'la oluşan aşın şışkınlığe karşın (FB 45, GS 41 puanda) aşağıda kalanlar koptu kopacak bır cılızlık ıçınde ügdorduncusu Beşıktaş'ın 25, lıg sonun- cusu Denızlıspor'un 13 puanı var, aradakı fark yalnız- ca 12 Bu hesaba gore sıralamadakı uç takımın dışjn- da kalanlar lıgde kâma savaşımı ıçendeler1 Futbolumuzdakı kahtesızlığın, dengesızlığın bu den- lı somut olması gerçekten urkutucu öte yandan sılah taşıyan yonetıcılere futbolculann da eklenmesı, futbol duşunce yapsının yerierde surundu- ğu ızlenımını guçlendınyor Trabzonspor kaptanı, ulu- sal takım futbolcusu Fatıh Tekke'nın maça gelırken bı- le yanında sılah bulundurması psıkolojık olduğu kadar sosyolojik bır rahatsızlığın da gostergesı olsa gerek "Bızım kûltürûmüzde sılah vardır" kolaycılığıyla açık- lanacak bır şey değıl Siyasetin sporla daha çok da fut- bolla ılışkısı gunumuzde artık açık açık kurulabılıyor AKP futboldan gelen başkanı Başbakan Recep Tay- yıp Erdoğan ıle sıyaset-fûtbol bırlıktelığının farkına var- mış Dahası sıyası yaşamımızda futbolun genış kıtlele- n peşınden surukleyen çekıcılığını doğrudan kullanan ıkıncı sıyası partı olarak dıkkatı çekıyor llkı tek partı do- nemındekı CHP'dır Iktıdara yakın, daha doğrusu baş- bakana yakın ınsanlann ağırlıkta olduğu Futbol Fede- rasyonu'ndan sonra, bu kez yenı Trabzonspor yonetı- mı benzer bıçımde oluşturuldu Bılındığı gıbı Trabzons- por'un yenı başkanı Nun Albayrak da başbakanın dostlanndan Elbette başbakanla dost arkadaş olmak ya da aynı ıdeolojıyı paylaşmak kotu bır şey değıl An- cak bu tur ılışkılenn kurumlaşmasını tamamlayamamış futbolumuzda dengelen nasıl altust ettığı bılınmektedır ügın ılk yansı bıterken Fenerbahçe attığı altı golle lıder- lığını taçlandırdı Bu gollenn dordu nobetçı golcu Se- mih'ten geldı Acaba Fenerbahçe Semıh'ı keşfettı mO Bulduğu uç-beş dakıkalık zamanlarda bıle golunu atan Semıh, genç yaşında profesyonel sorumluluğun dersı- nı venyor Sakatlık ve cezalar nedenıyle zorunluluktan forma venlen Semıh'ın emeğının hakkı da venlmelı Haf- tanın dev maçının taraflan "zırveyı yıtırenler" olunca beklenen oldu, dağ fare doğurdu Beşıktaş-Trabzons- pdr maçı, takımlann ılk yandakı kotu performanslannın ozetı gıbıydı Maçı kazanan Trabzonspor yenı seçılen yonetımıne moral verdı, umutlan yenıden tazeledı Kay- senspor-Galatasaray karşılaşması ıse "yazlık maç" gıbıydı Rakıp ceza alanına atılan her top gol pozısyonu oldu Kaysensporlu Gokhan'ın bencıllığı ve dıkkatsız- lığı takımının yenılgısınde onemlı rol oynadı Oysa Kay- senspor gerek fizık guç gerekse teknık ve taktık olarak, boşuna zırve uğraşı vermedığını gostemııştı Basıtçe, Necati, Ümit ve lliç'ın kalıte farkı son vuruşlarda us- tunluğu Galatasaray'a taşıdı ügın ıkıncı yansının sert geçeceğı şımdıden soytenebılır 2 A Blazer Pamuk Gornlek Kravat Yün Pantolon 159, 50 49, 50 * 29, 9 0 ' 59, 50 OSMANBEY (MERKEZ TOPTAN) Samanyolu 18 Osmanbe/ Tel.(0212) 225 42 00 İKİTELLİ OUTLET (Fabrıka Aitı) • (0212) 54? 40 56 PEfJDİK OUTLET (02Uj 473 52 55 BEYLİKDÜZÜ SAATLİ BİNA:(0212) 876 50 26 IZMİT OUTLET CENTEP (0242) 335 57 35 KONVA MI TEPE REAL: (0332) 265 19 30 ADANA Wl TEPE PEAL A7M ^0322; 27i 06 3 ÇORLU OP.ION ; (0282) 673 26 64 SOKE - PPIENE COUNTRY AVV (0254; 521 23 'i'i ERZURUM YAKUTİYE AVM: (0442)233 22 23 ZOrJGULDAK (0372) 252 17 95 SİİRT: (0484) 224 00 43 ELAZIG (0424j 233 99 00 BATMAN (0483)213 38 07 MARDİN: (0482) 213 19 89 KDZ EREĞLİ: fO372) 323 79 61 BURSA fO224j 271 63 41 URFA: (0414) 215 54 44 TRABZON. (0462)322 32 92 ANTALYA (0242) 244 24 23 MOSKGVA ARKADIA AVM -7(095; 775 30 24 ALTILI 9 9 3 11 1 4 5/13 Gı 5 3 4 9 8 U> 7 1 6 9 IYAN 4 2 9 12 16/11 Maximum Kart'a özel taksit
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog