Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET SPOR spor(S cumhuriyetcom.tr UfukOzerten: Tek ANTALYA (Cumhuriyet) - MHK Başkam Ufiık Ozerten hakemlerin saygın. güvenılir ve adiJ olabilmeleri için kişilikli olmalan gerektiğini, bu karakterdeki hakerrüerle de yola devam eönek istediklerini söyledi. Tıtanıc OteFde başlayan Futbol Federasyonu MHK 2005-06 Sezonu Hakem Ara Semineri'nde hakemJere seslenen Ozerten, Türk hakemlerinin en büyük eksikliğinin 'sevgisiztik' olduğunu vurguladı. Başanlı olmalan için hakemlerden birbirlerini sevmelerini isteyen Ozerten. "Hiç bir zaman önünüzdekini Ufiık Ozerten arkadan çelme takarak geçmeye kalkmayuT dedi. İçki uyansı Seminerin yapıldığı otelle yapılan pazarlık sırasında içkinın kaldınlarak fıyattan düşülmesini ıstediğini anlatan Ozerten, otelin konseptıne uygun olmadığı ıçın bu teklifin kabul edilmediğini söyledi. Eğitimci Collina lîalyanJann dünyaca ünlü hakemi Pierluigi Collina'nın Türk hakemleri eğitmek üzere tstanbula'a geleceği öğrenildi. 2005-2006 sezonunun ilk yansmda, kalite vasata yaklaşamadı, olaylar sahadaki mücadelenin önüne geçti Futbolyok,kavga,dövüş,kaosvar• Kayseri-Sıvas, Sıvas-Konya, Samsun-Vestel, G.Saray-Denizli ve G.Saray-Beşiktaş maçlannda 'kan' dökülürken, futbolculann, hatta teknik adamlann kaos ortamı içinde kalması dikkat çekiciydi. ARtFKIZILYALIN Futbolda 2005-2006 sezonunun ilk yansı sona erdi. Geride kalan koskoca 17 haftada toplam 153 maç oynandı. Ne var ki, akjllarda kalan tek bir 90 dakika bile yok, 'unutulmazlar' arasına girecek. Ne derbilerde vasatın üzerine çıkabildi futbol, ne de Anadolu 'bııhışmalan'nda Lider Fenerbahçe'nin en yakın takipçisi Galatasaray'a sağladığı 4 puanlık üstünlüğün tek nedeni ise Mecidiyeköy'deki derbiyi Nobre'nin tek golüyle kazanmış olması. 2005-2006 sezonunun ilk yansında futbol unutulurken. kavga, dövüş ve kaos ön plana çıktı. Kayseri-Sıvas. Sıvas-Konya, Samsun-Vestel, G.Saray- Denizli ve G.Saray-Beşiktaş maçlannda 'kan' dökülürken, futbolculann, hatta teknik adamlann kaos ortamı içinde kalması dikkat çekiciydi. 48. sezonun ilk yansında hakemler de ne yazık ki futbolun önüne geçti. ..Ve hakemler Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu yöneticilenn sürekii olarak 'Fenerbahçe'nin kollandığuıı öne sürmesi ve lehteki hakem hatalannın da (en azından medyaya yansıyanlann) San- Lacivertli ekibe denk gelmesi, kaosu derinleştirdi. Fenerbahçe'nin Konya deplasmanuıda Anelka'nın eliyle attıgı gol sonrası galibiyete ulaşması, yine F.Bahçe-Trabzon maçında, Trabzon'un net bir penaltısının verilmemesi en çok konuşulan pozisyonlardı. Ligdeki kavga ve kaos ortamı Levent Bıçakcı Federasyonu' nun dağılmasında da önemli rol oynadı. Disiplin kurullanmn verdiği cezalann büyük bölümünün Tahkim'den dönmesi ve federasyon başkanvekili Şekip Mosturoğlu'nun tahkime yönehk baskıda bulunduğu iddialan, ligdeki dengeleri sarsan gelişmelerdi. MAÇ BAŞINA 2.6 402 golatıldı Spor Servisi -17 hafta gf ^ Malatyaspor'u 5-0 boyunca yapılan 153 'W yeneDVestel maçta, toplam 402 gol • " r ' ^ Manisaspor elde etti. atılırken, maç başına •+ Lıgın 5. haftasında ise düşen gol sayısı 2.63 fiıtbolseverler yalnızca olarak gerçekleşti. 33 golle 16 gol izleyebildı. Ligin 6. haftasında bu yannın en yüksek gol rakanuna ulaşılan ligde, devrenin en farklı skorlu galibiyetini, 2. haftada deplasmanda 10. haftasındaki 6-3'lük Kayserispor-Samsunspor maçı, 9 golle ilk yanda en çok gol atılan karşılaşma oldu. EN ÇOK KARTI O GÖSTERDİ Rekortmen Tatlı Spor Servisi-Turkcell Süper Futbol Ligi'nde 2005-06 sezonunun ilk yansı geride kalırken hakem hatalan hep gündemdeydi. Ligdeki 153 maçta, 28 orta hakem görev yaptı. En fazla görev verilen hakemler, 10'ar maçla Serdar Tatlı ve Yumıs Yılduım oldu. Tatlı ve Yıldınm'ı, 9'ar maçla Bülent Demirlek ve SelçukDereüızledi. Ilk yanda en az görev alan hakemler ise 1 'er kezle Vedat Yüksel ve Çetin Sangül'dü. Hakemler arasında toplamda, san ve kırmızı kartlarda da rekortmen Serdar Tatlı oldu. Tatlı, 44 san ve 6 kırmızı olmak üzere toplam 50 kartla başı çekti. Ilk yanda 3 maçta düdük çalan Z. Önder İpek. 4 penaltıyla en fazla beyaz yuvarlağı ._ gösteren hakem oldu. GMEMİŞ İSTİYOki/Z Süperligin ilkyansında yaşanan olaylarfiıtbolumuzadamga vunırken kulüpler ağır cezalara çarpünldi. N E D E D İ L E R ERDOĞAN TOPRAK(EsldSpordan Sorumlu Devlet Bakam): Genel ola- rak bır otorite boşluğunun olduğu or- taya çıkıyor. Bir ligde futboldan, o>Tianan oyundan çok hakemlerin konuşulması hıç doğru değil. Tahkım Kurulu ile Disiplin Ku- rulu'nun da iç içe girmesini açıkçası yadırgı- yonım. Özerk futbol federasyonu anlayışının darbe aldığı ortadadır Ümit ediyorum ki, fe- derasyon seçimlerinde kendi içinde güçlü, si- yasi gölgeye düşmeyen güçlü bir yöneti orta- ya çıkar. TURGAY ŞEREN (Profesyonel Fut- bolcular Derneği Baskanıj: Özellikle ulusiararası maçlarda çok kötü sonuç- laraldık Bubırmoralsızlikyarattı Buyılhep dibe battık. Seyircinin maça gıtme arzusu azaldı. A\Tjca Beşiktaş ve Trabzonspor'un lig- den erken kopması taraftan da soğuttu. Gala- tasaray'ı kutlamak lazım. Ekonomik sorunla- ra karşın ligde yanşa devam edıyorlar. Ikıncı yanda alttan gelen takımlar büyüklerden mut- laka puan almalı. Ülkemızde Serdar Tatlı'nın dışında büyük maç yönetecek hakem yok. O NUR BELGE (TSYD Başkanı): Bence lig normal bittı Hakemlerin ön plana çıkması, tartışmalann söz konusu olması dünyanın her tarafında fatbo- lun içinde olan şeyler. Türkiye çok canlı, ener- jik bir ülke olduğu için aşın tepkı gösteriyor. îsvıçre maçında bunun olumsuz bir ömeğinı yaşadık. Umanm genç hakemlenmizuı cesa- reti devam eder. Yönencilerimiz ve teknik adamlanmız kendı gençlerimizi oynatmaya devam ederse önümüz açık. Ilk yanda F.Bah- çe'nin liderliğini normal karşıhyorum. G.Sa- ray'ın bulunduğu konum başandır. CÜNEYTTANMAN(Spor Yazan): Ne yazık ki geride bıraktığımız ılk yanda futbol dışında her şeyi ko- nuştuk. Sürekii hakemleri. başkanlan ko- nuşuyoruz. Devamlı ofarak dedikodular, komplo teorileri ortalıkta dolanıyor. Oysa kı, futbol komplolara dayalı bir oyun değil- dir. Kavga etmekten oyun oynamaya firsa- tımız kahnıyor. Oynanan oyun konuşulmu- yor. Ligm tatsızlığının önemli nedenlerin- den biri Beşiktaş ve Trabzonspor'un lige erken havlu atmalan. GORUŞ HALİT DERİNGÖR Altyapıya inanmak Gerekir Fenerbahçe 6 - Denizlispor 2. Tek ya- n için şahane bırfinal. Aneflca, Nobre gi- bi trilyoner kardinaller yok. Ama takım, şakır şakır şakır top oynuyor, maç kaza- nıyor. Altyapıdan gelen kronikleşmiş ye- dek futbolcu Semih 4 gol atıyor. Son dakikafa/da oyundan alınmasaydı, Tür- kiye'de kolay kolay kınlmayacak bir re- koru kırabilirdi. Şimdi tüm ülke Semih'ten bahsedi- yor. Medyada poz poz resimler yer alı- yor. Kayseri-Erciyes maçında kale için- den kaçırdığı gol akıllan durdurmuştu. O maç sonra», bu çocuktan birşey olmaz deniliyordu. AJıştık artık böyle çelişkile- re. Ama benim bir maçta herhangi bir futbolcuyu göklere çıkanp aksi olunca da yerin dibine sokma gibi bir alışkanh- ğım yok. Ben futbolcunun klasına baka- nm. lyi veya kötü oynarsa uzun uzadıya onun nedenlerini düşünürüm. "Altyapıdan üstyapıya futbolcu gel- mez". Bu düşüncesi Fener taraftannın kafasına yerieşmiş. Diline pelesenk ol- muş. Altyapıdan futbolcu geliyor da on- lan üst yapıda oynatabilecek bır baba yi- ğit pek gelmiyor. Özellikle Tamer Güney hoca zamanında artyapı ile çok ilgilendi. Orada birçok Semih'ler olduğunu gör- düm. Fakat 20 tn'lyonluk adamlann ara- sında hepsi kaynayıp gitti. Diğer takım- lara kıralandılar. Semih'in bu performan- sı karşısında hiç düşünmeden yabancı- lara trilyonlan akıtan yöneticeler şimdı ne düşünüyorlar? Altyapıdan faydalanmak için önce alt- yapıya inanmak ve güvenmek gerekir. Kulüplere gelen para babalannın trilyon- lar ödeyerek yabancı oyuncu almak iş- lerine geliyor. llke; ne kadar çok para o kadar reklam. Dumanı doğru çıksın. Kendi müesseselerinde böyle sorum- suzca davranabiliyorfar mı çok merak ediyorum. 10 milyonun dahi hesabını so- ruyorlardır. Bunlar tüm büyük kulüpler için söz konusu. Profesyonel futbolcu, amatör yönetici. Tam bir çelışki. Fener- bahçe yıllardır birtürtü inanamadı buna. Bizim kuşağın büyük Fenerbahçe'sine birkaç arkadaşım ile beraber liseyı bitir- dikten sonra geldik ve oynamaya baş- ladık. Yıllarca takımdan çıkmadık, çıka- nlmadık. O yıllar, trilyonluk yabancı fut- bolcular olmadığı için gençler kolaylıkla büyük takımlara girebiliyordu. Şimdi ola- cağı kadarolmuş. "öncedeyazmıştım" konserve olmuş futbolculara trilyonlar ödeyerek transfer etmek bir yöntem ol- du. Ama alınanlardan bir yıl bile fayda- lanamadılar. Yabancı futbolculann Fe- nerbahçe'deki ömrü 1 -2 yıl. Maç sonrası Daum'un Semih için ko- nuştuklan çok ilginç. Takımda oynadığı sürelere bakarsak Semih için "Jürki- ye'nin en iyi golcülehnden biri" diyor. Şimdi kendisine sormak gerekir. Takım, zaman zaman gol kısırlığına gırdi. Uzat- malarda canımızı zor kurtardık. Izleyen- ler adeta fıt/k oldu. Oyuna, bu çocuk ile başlayacağına neden oyun bitimine bir- kaç dakika kala sahaya çektin? Anelka ve Nobre eğer tatılde olmasalardı, Se- mih'i takıma koyabilecek mıydin? So- nuca bakıp ahkam kesmek uyanıklık mı? Ama bizım ülke insanlannı bır defa değil yüz defa bile kandırabilirsin. E-Posta: hderingoriShotmail.com - Faks: (?12) 5138595 Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Fatih Gökşen hakem hatalarından yakındı Gökşen: Gerçek lider biziz Spor Servisi - Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Fa- tih Gökşen, San - Kırmızılı ekibin ilk yan performansmı değerlendirerek, "Hakem ha- talan ohnasa>dı ilk >anyı biz lider kapaûrdık" dedi. Fenerbahçe lehine yapılan hata- lan kasteden Fatih Gökşen, "Yapı- lan hakem hatalanna bakarsak, Galatasaray lider olmalıydı. Ük ya- raun gerçek lideri bizjz" ifadesini kullandı. Fatih Gökşen, ilk yanda ta- kımı başanlı bulduğunu vur- gulayarak türlü olumsuzlukla- ra rağmen sahada aldıklan pu- anlarla kamuoyunun takdirini kazandıklannı söyledi. Bütün oyunculan ilk yanda gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Gökşen, "Yönetimin sejirci ile divalogları, muhaJefetin basküan, maddi sorunJar gibi bir çok sıkın- 0}a rağmen çok iyi performans gös- terdik" diye konuştu. KUPADA MALATYA RANDEVUSU Spor Servisi - Fortis Türkiye Kupası A Grubu 2. maçında G.Saray deplasmanda Malatyaspor'la karşılaşıyor. hıönü Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Cem Papüa yönetecek. San - Kırmızılılarda sakatlıklan bulunan Hakan Şfikür. Hasan Şaş. ülkelerine dönen Mondragon. Saidou ve grip olan İBç ile Tomas bu maçta forma giyemeyecek. G.Saray kupadaki ilk maçında Mersin İdman Yurdu'nu 4-0 yenmişti. Futboleulardan yönetüne tepld Bu arada paralannı alamayan San-Kırmızılı futbolcular, dünkü antrenmana 15 dakika geç çıkarak yönetüni protesto ettiler. BEŞIKTAŞLI FUTBOLCUNUN 6 AYLIK CEZASI ERTELENDÎ Tandoğanhapisten döndü HtLALKÖSE Beşiktaş futbolcusu AB Tando- ğan, müessir fıil suçundan 6 ay ha- pis cezasuıa çarptınldı. Denizlis- por'da ojııarken, Beşiktaş futbol- cusu İbrahim Üzülmez'e kafa attı- ğı gerekçesiyle yargılanan Tando- ğan'ın cezası ertelendi. Futbolcu Ali Tandoğan'ın, Istan- bul 2. Asliye Ceza Mahkeme- si'nde, müessir fiilde bulunmak suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. Sanık Tandoğan, savun- masuıda, olay tarihınde Denizlis- por futbolcusu olduğunu, Istan- bul'daki Inönü Stad>r umu'nda Be- şiktaş ile maç yaptıklanıu belirtti. Tandoğan, maç sırasında futbolun gereği olarak ikili mücadeleye gir- diğini, suç işleme kastının ounadı- ğını söyledi. İbrahim Üzülmez de, ifadesinde sanıktan şikâyetçi olma- dığını belirtti. Ali Tandoğan, yaptığı hareketin karşılaşma durduğu anda ohnadı- ğını belirterek, "Pozisyon gereği olan ve istemeden yapnğım bir ha- reketti. tbrahim ağabe\ takım için- de en sevdigım insanlardan biri. Aramızda hiçbir sorun yok. Ceza- nm da para cezasuıa çevrileceğini biByordum'' dıye konuştu. İbrahim Üzülmez ise Tando- ğan'ın olaydan sonra özür dılediği- ni belirterek, "Ola> mahkemeyein- tikal etmiştL Ancak, Aü'nin tavırla- n karşısında şikâyetimi geri çek- mistün'ldedı Federer tescüli şampiyon Spor Senlsi - Ulusia- rarası Tenis Federasyonu (ITF), erkeklerde Isviç- reli Roger Federer, ba- yanlarda ise Belçikalı KimCHjsters'ı. "2005yı- hnın Düma ŞampKonu" ilân etti. Halen erkeklerde dün- ya klasmanında ılk sıra- da yer alan Roger Fede- rer, Bjorn Borg, John McEnroe, Ivan LendL Pete Sampras ve Lle>ton Hewitt"den sonra. bu un- v^am üst üste 2. kez ka- zanan tarihteki 6. teıusçi oldu. Deneyimli sporcu, 2005 yılmda Wimbledon Tenis Turnuvası da dahil obnak üzere 11 şampi- yonJuk elde etti. Clijsters ise 2005 sezo- nunu Lindsay Daven- port'un ardından 2. su^- da tamamladı. Uzun sü- ren sakatlık döneminin ardından klasmanda ilk 100 arasma bile gireme- yen Clijsters, geçen se- zon kortlara dönerek adeta fırtına gibi esnuştı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog