Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 TELEVİZYON 20ARALIK2005SAII cumtvtfl cumhuriyet.com.tr GüNÜN Fî^MLERİ Son Kurgu 18 25 Movı&Max Bılımkurgu fTkeFmalCııt)-Fılmde, lha\ atlannı kaybeden ınsanJann bır çıp sayesınde elde edılen gorun- tulen kurgulanıp, oienkrın cemazelennde gostenlır Alan Ha.kman da bu alanda ısim yapmış bır kurgu- cudur Kendını bır rur gunah. emjcı olarak gören Alan. olm bınnın görüntulenna kurgıdadığ] bır gun kendı havatuıdan bır goruntu ıüe karşılışır ve haya- tının sınnuı peşıne dü$er YorLetmen Omar Naım Ovuncular Robın Wülıams, ÎMıra Sonıno (2004 Kanada-^Imanya 105 dk) Matmazel \ e... 20.15 <CINE 5 Macera (LadyandflıeHçhwajTnaıı)-Lad> Vvne.ken- dısıne sureklı kaba da\Tajnan kocasından bık- mıştır Ondan kurtulmanın bır yolunu ararken genç ıbır sersen zalım kocayı oldmur Bu arada Lady Vyne, bır anda kocasını olduren bu sersenve aşık -olur Yonetmen John Hough Oyuncuiar Hugh Oıant, Erama Samms (1989 Injgıltere 90 dk) 2Scooby-Doo_. 20.30 Mo\sıeMax Guldurü •C7\ (Scoobj Doo 2: Monsters ) - Çızgı fdm dun- ^^y vasının se\ ılen kahramanLan, beyazperdedekı üuncı maceralannda kasabalamnı ve şöhretlennı kurtarma peşıne duşerîer Yonetmen Raja Gosnell Oyuncuiar Freddıe Pnnze Jr, Sarah Mıchelle Gel- Lar(2004 4_BD, 93 dk) tsyao 20.30 tv8 Macera (Lima: Brealdng-.) - 17 Aralık 1996 gunu, Pe- ru'nun başkentı Lima da Tkıpac Aman devnm- c 3 HarekeO ıMRTA nın komandolan, Japon Buyukel- çalığı nde ımparator şerefıne venien bır davetı ba- sar Çok sayıda polıtıkacı ve generali rehın alırlar Ajnaçlan, üctıdardab Fujımon lıukumetıyle pazar- lıga gırmek ve 400 kadar sıyası mahkumun ozgur- luğunu saglamakiır Yon Meruahem Golan Oyn Joe Lara, BıIIy Drago (1998 A 3 D , 90 dk) Gladyatör 22.00 Show 7V Bılımkurgu (Gladıator) - Roma tmparatorluğu nun en par- lak dönemındegeçen "'Gladyator", şundıye ka- dar pek az fılmde gorduğumu2 h>ır savaş sahnesıyle açılıyor Unlü yonetmen AJcıra Kurosavva'nın "'Ran uıda(1985)NadaMel Gıbson ın "Brave He- art 'ındakı (Cesur Vurek-1995) sa\aş sahnelenrun mükemmelıyetınde bır sekans b u Zafenn ardından unparator Marcus Aurelıus geneıal \laxımus'uölü- mûnden sonra yenne geçmesı ıçuı ıkna etmeye çalı- şır O gece ımparatorun yanına gjelen oğlu Commo- dus, durumdan haberdar olunca babasını oldurur \e kendısıne ıtaat etmeven Mavımus ıçın de olum emn- nı venr Bunun uzerıne kaçan general, kansı ve çocu- ğunun oldurulduğunu duyunca Commodus'u yeryü- zunden sılmek ıçın yemın eder "Yon Rıdley Scott Oyuncuiar Russell Crowe, Joaquın Phoenıx, Connıe Nıelsen. Olıver Reed 2000 ABE>, 145 dakıka 22.00 / CNBC-e / Sevımlı.. .Aynntı yanda Peter Pan 22.10 MovıeMax Macera Yönetmenliğini Nicole Holofcener'in üstlendiği 'Sevimli ve Şaşırtıcı', başanlı bir bağımsızfılm çalışması Bir anne ve kızlannın hikâyesi CNNTürk 22 00 CNBC-e 22 00İ Sevimli ve Şaşırtıcı - Lovely and Amazıng / Yonetmen-Senaryo: Nicole Holofcener / Oyuncuiar Cathrine Keener, Brenda Blethyn, Emily Godvvin, Clark Gregg, Dermot Mulroney, MichaelNouri/2001 ABD yapımı, 92 dakıka TV Servisi - Los Angeles'te yaşayan Jane Marks (Brenda Blethyn), orta yaşlı, uç kız çocuk sahıbı bır kadındır Kızlannın hepsının ayn bır hayatlan ve değışık ıdeallen vardır Bırbırlen ıle hıçbır ortak noktalan olmayan kızların en buyuklen olan Mıchelle (Cathrine Keener), ılgısız ve kendısıne destek olmayan kocası ıle mutsuz bır e\hlık yaşamaktadır \e kocasını aldarmaktadır Eskı "Mezunlar Günü" krahçesı olan genç kadının bır de kızı Bir anne \e üç kızının ovkusunu anlatan film, sınemada değışık tatlar aravan ızIeviciJere seslennor. vardır Ortanca kızı Eiızabeth (EmiJy Mortimer), çekıngen ve kendıne guvensız bır aktrıst adayıdır Sorunlannın ustesınden gelmekte zorlanan Eiızabeth de, sokak kopeğı takıntısı başgostenr v e sokakta bulduğu butun kopeklen sahıbı olup olmadığına bakmaksızın eve doldurmaya başlar En kuçukJen olan Annıe (Emih Goodvvin) ıse Afhka- Amerıkalı melez bır kızdır Sekız yaşındakı Annıe'nın annesı yatalak olduğu ıçın Jane onu hımayesıne alır \e ona annelık yapar Ergenlık çağının eşıgınde olan Annıe'nın doğal olarak dış gorunuşu ıle ılgılı sorunlan vardır Ortayaş bunalımının eşığındekı Jane'ı zorlu bır donem beklemektedır "Sevimli ve Şaşırücı", nun dunyada fırtınalar koparan unlu "Sex and the Gty" dızısının bazı bolumlennı yoneten Nicole Holofcener unzalı 2001 Toronto Eılm Festıvah'nde de gostenlen bu bağımsız fılmın çekımlen altı hafta surmuş Aılenın en buyuk kızını canlandıran Cathenne Keener, 2000 yılında "Being John Malkovich- John Malkovich Olmak" fılmındekı rolu ıle "En lyi Yardımcı Kadın O>TUICU" Oscar'ına aday gostenldı Anneyı canlandıran Brenda Blethyn ıse 1997 yılında "Secrets and Des - Sırlar ve Yalanlar" fılmı ıle aynı dalda odule aday oldu Kaçırmayın — Grip tehlikesi TV Ser\isi - "Perspektif: Katil Grip" programı, bu akşam tekrar ekrana gelıyor 1918 yılında yaşanan sal- gından çıkan dersler ve Amenka'da suren araştır- malann sonuçlannın ekrana taşuıdığı yapımda, son do- nemın en buyuk global teh- lıkesı gnbe karşı ahnması gereken onlemler değerlen- dınhyor NTV 22 00 Uzun bir yaşam TV Servisi - Sağlıklı ve uzun bır yaşamın sırlan, "Hayaün Senin EBnde" programtnda ekrana gelme- ye devam edıyor Oyuncu Ceyda Düven- ci'nun konuk olduğu yapı- mın bu haftakı bolumunde, sanatçı tam teşekkullu bır sağlık kontrolunden geçınlı- yor Osman Müftıioglu da or- taya çıkan test sonuçlanyla bırlıkte yaşam tarzını, aıle- den gelen genetık venlen değerlendırerek bıyolojık yaşı ortaya çıkartıyor Yapımı, Osman Muftüoğ- hı ve DefheSansov sunuyor Tv PROGRAMLARI (Peter Pan) - Hıkaye. yetennce buvuduğune karar venp erkek kardeşlenyle kaldıgı odadan aynlan ve boylece onlan ılgınç masallanndan da mahrum bırakan Wendy Darlıng* ın buyume korku- suyla hızkazanır Wendy nın karan, gızemlı konuk- lan Peter'ı de uzer Çunku Peter, her gece pencerı- nın ardından gızlı gızlı onun masallannı dınlemek- tedır Yonetmen P J Hogan Ovuncular Jason Isa- acs, Jeremy Sumpter Rachel Hurd Wood, 113 dk) 9 Vahşi Orman 00.50 TRT 1 Macera ©(Jungk Ground) - Başanlı bır pohs memuru olan Jacob Comel, uyuşturucu satan çetelenn ıç yuzunu oğrenmekle gorev lendınlır Ancak ken- dını bır anda, Vahşı Orman denen bır yerde, gozu donmuş katıllenn arasında bulur. Yonetmen Don Allan Ovuncular Roddy Pıper, Peter Wıllıams (1995Kanada,90dk) Yobancı Yeriı 09.00 Gurultucu Ormanın Hayvanları 09.30 Gun BaşhyorH 15BakYeş*l Yeşıl 13.30 Erguvan 15 20 Meraklı Mo- molar 15.40 Duş Peşınde Sınema 16.05 Bakar mısın'? 16.45 Garfıeld 17.15 Bızım Evın Hallerı 17.55 Yedı Numara 19 00 Haber 19.55 Denızler Imparatoru 21 15 Safalar Getırdınız 22.35 Zamanın Tanı- ğı 23.15 Avrupa dan Futbol 00.50 Vah- şı Orman (0 312 490 43 00) 10 30DışBasın11 35 Sa- nat 11 45 Gunun Ajanda sı 12.35 Yurttan 13.00 Re- çete 13 20 Başkent Sıyaset 17.40 Dun- yaya Bakış 19.00 Hayal Beldeler 19 30 Şımdı Burada 20 05 Sanat Mekan 20 30 Polonezkoy 21 00 lyı Oyunlar 21.30 Geç Olmadan 22.00 Yaşayan Değerlerımız ömer Seyfettın 22 45 Bılım ve Yaşam 23.35 Yedıkule Zındanları Konserlerı 01 40 Meçhul Adamın Hikâyesi 07.30 Tuluhan'la Bu Sabah ° 9 - 00 D l z l Butun Çocukla- nm 10.30 Sabah Sabah Se- da Sayan 13.00 Şule ıle Gun Arası 13.30 Dr Oetker le Tatlı Dakıkalar 14.00 Dızı Kınalı Kar 15.30 Kadınlar ve Erkekler 17.30 Dızı Sıhırlı Annem 19.00 Haber 19.50 Spor 20 00 Ödunç Hayat 21.45 Fılnr Olum Oyunu 23.45 Canlı Canlı 01.40 Fılm: Şafakta Buluşalım (0212 478 00 88) Melda YUCEL ıle BORSA CAFE izleyin Orta Değmez ANKARA KOKTEYLİ CNBC-e DERGI BAYIDE 03:30 canlı NEWJERSEY NETS LOS ANGEL CLIPPERS YENIDEN Çarşamba 21 00 V1NCE CARTER Trend Sağlık TV Servisi - STN zayıflama merkezı yonetıcısı Semra Açıkgöz. "Trend Sa^ık" programında Mdtem Şaıiaşla- h'nın konuğu oluyor Açıkgöz yapımda, zayıflamada ye- nı teknolojı olan Zerofat'ı anlatırken ızleyıcılenn konu hakkındakı sorulannı da yanıthyor • tv 810.00 KutruK • SANAT İşin Sırn NÖKHFT RUACAH NESORUACAN 20 ARALIK SALI20 30 GÜN£ YOİCULUK 22 ARALIK PERŞEMBE2O3O MIRCAN GROUPJ.ETHNIC 23 ARALIK CUMA 20-30 59'DAN ÖNCEDEVRIMIN YOLLARI 27 ARAUK SALI / 30 ARALIK CUMA 19 451 (0212) 293 «• 7» Nâzııtı HikmetKültür Merkezi »ı'uıunt UMnnsuma. 07.00 Gune Saşlarken 09.10 Ekonomı 10.00 Haberler 10.30 Ve Insan 10.50 Lrfesryle 11.00 Haberler 11.30 Eurogol 12.00 Haberler 12.15 Spor 12.30 Işın Sırrı 13.00 Gunun Içınden 13.35 Ekonomı 14.10 NTV'ye Sorun 14.50 Lrfestyle 15.00 Haberler 15.25 Yakın Plan 16.00 Haberler 16.30 Ekonomı 17.10 Basın Odası 18.10 Gece Gunduz 18.35 Ve Insan 19.00 Akşam Haberlen 20.00 Yorum Farkı 20.30 Eko Dıyalog 22.00 Hayatın Senın Elın- de 23.30 24 Saat 00.25 Gece Gunduz 00.35 Ekodıyalog (0 212 335 00 00) 10.20Dızı BucurCadı 12.30GunOr- tası 13.00 Yeriı Film: SevenNeYap- 2 J ^ rnaz 15.00 Dızı Çocuklar Duymasın **•» 16.10 Dızı Çocuklar Ne Olacak 17.20 Dızı En Son Babalar Duyar 19.00 Haber 20.00 Dızı Alanya-Almanya 21.50 Sırların Efendısı 23.20 Deşrfre 00.30 Gece Haberle- rı 01.10 Dızı Özel Bırım (0 212 448 80 00) 06.30 Gune Merhaba 07.30 Çız- gı Fılm 09.00 Yarım Elma 10.30 Cennet Mahallesı 13.00 Haber- ler 13.30 Serap Ezgu Ile Bız Bı- ze 16.00 Davetsız Mısafır 17.30 Kım 500 Bın Ister 19.00 Haberer 19.45 Spor 20.00 Yağ- mur Zamanı 22.00 Fılm: Gladyatör 01.15 Mehmetçık 02.45 Rekorlar Kıtabı 03.45 Son Haber 04.15 Song 24 (0 212 355 01 01) 08 00 Papatya Fa/ı 10.00 Kum Saatı 12.30 Ferah Ferah 14.30 Kader Yo- lu15 30KadınınSesı18 30Gerçek Kesıt 20.00 Haber21.00 Vatan Sağolsun 22.00 Gtzlı Dosyalar 24.00 Gece Hattı 01.00 Kader Yolu 02.00 Haber 03.00 Kadının Sesı 05.00 Non-Stop (0 212 256 82 82) ; „ . , . - . . 09.10 Muzık Pınarı 12.10 . U L U 5 A L uiusal Savunma 13.00 Ha- T-. ^>~^ ı berler 14.15 BırTurkudurYa- şamak 17.15 Sahne Sanatı 18.10 Erol Manısalı ıleSohbet 19.00Ana Ha- ber 20.00 Gundem 20.30Amator Spor 22.00 Ufuklar 23.00 Haber (0 212 251 50 90) TV Semsi - Murat BirseL "l^n Sım" programında bu hafta, ELDA Yonetım Kurulu Başkaru Ekrem Detnir- taş'ı ağırlıyor Izmırdeh tıcan ha>atı değerlendıren De- mırtaş, rakı pıyasasındakı değışıklıklen, ıçkı sektorun- dekı son durumu, başanlannın sırnnı, yenı urunlen ve stratejılen ıle ılgıh ıpuçlannı anlatıyor M NTV 12.30 ABDUUAHI I • I BAŞTURK'U ANIYORUZ Ölümünün 14. yıldönümünde DİSK'in ve Genel-iş'in Genel Başkanı Abduliah Baştürk'ü Anıyoruz. Işçı sınıfının onur tarıhıne adını yazdıran Genel Başkanımtzın ılkelerı ve düşüncelen yoîumuzu aydınlatmaya; DISK'e Genel-lş'e, Sendıkal harekete ve ışçı sınrfına rehberlık etmeye devam edıyor. DİSK ve GENEL-İŞ Genel Yönetim \\Kurullan Anma törenı. 21 Aralık 2005 Çarşamba gönü (yann) saat 11 00'de Zıncırlıkuyu Mezarlığındakı mezan başında 20 Aralık Saat:20.00 »İLETLER FRAMSg KOLTO» HERKEZİNDEN TEMİN EOİLİR 102121 33i. 87 U> İlanlarınız İçln (0212)293 89 78 perareklam@perareklam com tr perareklam@superonlıne com www perareklam com tr 10.15 Merhaba 12.00 Haber Masası 17.15 Dıplomatık Ku- lıs 18.15 Avrasya Bultenı 19.00 Haber Bultenı 20.00 Aykın 21.00 Polrtık Açı 23.00 Dıploması Gun- demı 24.00 Gece Ajansı (0 312231 21 00) 07.15 Dış Pıyasalar 07.45 Eko- nomı Sayfası 08.00 Dunyada B u 9un 09.00 Pıyasalarda Bugun 09.30 Pıyasa Ekranı 10.30 Şırket Raporu 11.30 Vadelı Işlemler 12.00 Fınans Cafe 13.30 Pıyasalarda Gun Ortası 14.00 Pı- yasa Ekranı 14.15 Faız 15.00 Analız 16.30 Son Baskı 18.00 Dızı Cheers 18.45 Dızı Gıl- more Gırls 20.00 Dızı Malcolm In The Mıdd- le 20.30 Dızı Accordıng to Jım 21.00 Dızı Desperate Housevvıves 22.00 Yabancı Film: Sevımlı ve Şaşırtıcı 24.00 Dızı Malcolm In The Mıddle (0 212 330 01 01) 09.\S Dızı Mıranda 10.30 Sa-bah y ıldız'arı 13.00 Gun Ortası 13.30 Dızı Çocuklar Duymasın 14.40 Esra Ceyhan Sızlerle 16.40 Ya Şunda- dır Ya Bunda 19.00 Haber 19.45 Spor Ha- ber 20.00 Dızı BelalıBaldız21.45Dızı Alıye 23.30 özel Hat 01.00 Son Haber 01.10 Ho- medrom 01.40 Gurbetçıler 03.20 Dızı llışkı- ler 05.00 Gecenın Içınden (0212 354 30 00) v 10.00 Sabah Keyfı 11.30 Ye- v _ y mek Bahane 13.00 Edıtor Ma- U-irvîltıırt- S a S I 1 4 0 0 K a d ı n l a r Kulubu KanattUrK i$.00 Ekonomı Gundemı 17.00 Tıpıtıvı 18.00 Işte Hayat 19.00 Evımız Hollyvvood'da 20.00 Haber 21.00 Carlıng Cup Maç önu 21.45 Bırmıngham Crty-M Unıted (Canlı) 23.45 Fransa Kupası Borde- aux-Nantes 01.45 Gel de Katılma 03.15 E\ r mız Hollyood da (0 212 355 85 00) 10.10 Medıkal 11.30 Ekonomı Gundemı 13.0013 Ajansı 15.30 Iş Dunyası 16.30 Borsa Cafe 17.15 Çapraz Ateş 18.10 Spor 18.30 Aktu- alrte 19.00 Techlıfe 19.30 Haberler 20.30 An- kara Kokteylı 21.00 Celebrıty 22.00 Bugun 24.00 Basın Kulubu (0212 599 82 86) a09.30 Dızı Bır Tuhaf Lıse 10.00 Trend Sağlık 10.30 Dızı St Tro- pez 11.30 Yenı Vızyon 13.00 Gun Ortası 13.40 Avrupa'dan Futbol 14.10 Ipek Yolu 16.00 Haberler 16.05 Formen 16.30 Derya Gıbı 17 35 Emel'ce 19.30 Ana Haber Bultenı 20.30 Yabancı Fılm: Isyan 22.30 Konuşabılır mıyız"? 24.00 Haber Aktıf 01.00 Yabancı Film: Isyan (02122885152) 20 Arallk 20 30 / 0/ur Aloıyes 02'6 345 39 24 Arallk 20 30 / Kenter Tıyatmsu C212 246 35 a? taedurtı comncff|l|«||a212) 478 0 6O0 T CKULTUB v* T U«)ZM BAKANUÛI'N N MADDI KATK E F E S PUsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. yarın Konser >HüseyinSermet Ssmefın "Remmisomoes'«» ^en 19S7 ylnöa Btıp*tt revüval'nds catnraş \m France lAakfie 'jr&nıian nMm öb St A j b ç nwt Matia Jbao Pfres ş«*9t- bllkK çakıns fAhâ Sf Mer-ton, Moneaa. Le J FesOvainm sureJu sanafçfeımdarKlır. Ftanse msfegmn a; çaarun eserSariıs gün ^ n a ckaran Samıet. Monfe Carlo ^^ _^^. .,,. .,^ . _ "''Tt-Svwçhc^ieCo*Tce'tan*e'')n an ?& yı^flşfnd* OaiMson ^«TfM. aofi oiafSk Ravei ve Bartckun pfyano konçeftalarnın . Scıiumann. F Mendels 20.00 17757-17758 sen numaralı faturalarka\bolınuştur Hukumsuzdür Çağ Reklamcdık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mercan Vergi Dairesi 216 005 0017 Türkocağı Caddesi 39/41 Cağaloğlu-îstanbul • İJ20 00 YTI. 8İLTTLÎ . _ - - „ , . > Akaa < a a > fctsı ıçı* In 3 Csfl N* 14- 8 > 21 ^.12 j5 oc Cl SEMAVER VANVdVVH» Murtaza 23 Aralık Cuma 20 30 24 Aralık Cumartesı 20 30 25 Aralı Pazar1530 Çevre Tıyatrosu Kocamustafapaşa Tel 10212)585 59 35 <vww semavertcumpanya com 16:30 DERYA GİBİ Deryo Baykal 20:30 SİNEMA tfoşrvllenle Joe Lortı Bılly Drago Chorles Haper 22:30 KONUŞABJUR MIYIZ? ErkonTan Konukhı Necotı Çe/ınkafo S Berim www tv8.com ^0:00 YORUM FARK? Emre Kongar Mehmet Barlas 2O-3O EKO DIYALOG C A N L I Asaf Savaş Akad, Deniz Gökçe ve Taner Berksoy 22:10 HAYATIN SENİN ELİNDE Prof. Dr. Osman Müftüoğtu Defne Sarısoy y*r b tltrr anteöer a nm j o rra3 AKBAIMK SANATI kanalturk İlanlann» İçin (0212)293 89 78 perareklam@perareklam com tr perarelclam@superonlıne com www perareklam com tr BIRMINGHAM CITY- MANCHESTER UNITED 21:45(NAKLEN) BORDEAUX- NANTES 23:45
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog