Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

19 ARALIK 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Başbakan konuşuyor: 'Ya, yahu, eyvallah'... Başûakan Tayyip Erdoğan, somut bır sava ya da eleştınye yanıt veremeyınce "Kasımpaşalı" iıslubuna donuyor TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta butçe göruşmelerı sırasında yaşanan tartışmalarda da bu tavnnı surdurdu Erdoğan'ın "Kasımpaşalı jargonunu" konuşturduğu tartışmalardan bırkaç ornek aktaralım Tayyip Erdoğan: Eee nerede oldu bu yahu. Bak, şu anda Mortgage sıstemı, bankalar Ömer Abuşoğlu (ANAVATAN): Yakında kıyamet kopar o konuda da Tayyip Erdoğan: Olur, takıp edersın onu da, arzuna naıl olursun, o zaman da zıl takıp oynarsın Tuncay Ercenk (CHP): Allah Allah Tayyip Erdoğan: Afenn, aynen boyle devam et Senı de mehter takımının ıçıne kaydettık Yolsuzluklar noktasında ayyuka çıkmış olan ısımler, fırmalar, bunlann hepsı bellıydı ve bunların hepsının de Vedat Yücesan (CHP): Yolsuzlukları anlamıyoruz doğru Mustafa Özyürek (CHP): Onlar sızın uzmanlık alanınız Tayyip Erdoğan: Anlamazsınız, anlayacaksınız Eserler ortaya çıktıktan sonra daha lyı anlayacaksınız, ama, sızın bu ulkede çakılı çıvınız yok kı anlayasınız ya, yok, yok Tayyip Erdoğan: Esnaf kredılerı ıse bız goreve geldığtmızde yuzde 52 ıdı, şu anda ıse yuzde 15 Esnaf ne yapıyor, ne edıyor, hepsı ortada ve bız dolaşıyoruz Orhan Sür (CHP): Avustralya esnafı çok lyı Tayyip Erdoğan: Avustralya'ya senın mılletvekıllerınle beraber gıttım çok ayıp Feridun Baloğlu (CHP): Kuzey Kutbu'na da gıdın Vedat Yücesan (CHP): Ne yaptın orada9 Turkıye kan ağiıyor, sen dolaş Erdoğan: Hadı geç canım Erdoğan: Kalıtelı buğdayı ıthal edıyoruz Bu noktaya geldık Nezir Nasıroğlu (AKP): AKP bereketı Erdoğan: Eyvallah. TBMM'de 'Kuran'a el basmak'! TBMM'de gun geçmıyor kı, AKP'lılerie AKP'den ANAVATAN'a geçenler arasında bır atışma olmasın Kendı lıstelennden Meclıs'e taşıdıklan mılletvekıllennın eleştırılen AKP'lılere çok dokunuyor. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Anavatan Partılı Göksal Küçükali'nın eleştınlenne yanıt venrken eskı defterterı açtı "Bundan bır sure once -o zaman bızım partımızdeydı- Ankara-lstanbul uçağında yan yana oturduk, dedı kı, 'Sayın Mehmet Alı kardeşım, Sayın Başbakan benı dısıplıne verdı Hanı, şu, Sayın Uğur Dündar'ın Arena programında, Kavaklı Beledıyesı'ndekı yolsuzlukla ılgılı, benımle ılgılı bazı belgeler yayınlandı, ışte, bırtakım çete ılışkılenyle ılgılı ıddıalar yer aldı Benı bır dınle, bır aracı ol, benı buradan kurtar' Haklı olduğunuza ınanıyorsantz gıdın dısıplıne, orada haklılığınızı ıspat edın ve aklanın dedım Ama, tabıı orada aklanamayacağını bılınce, ıstıfa ettı" Kuçukalı bu konuşma sırasında genel kurulda yoktu Daha sonra apar topar salona gırdı ve sataşma gerekçesıyle soz ısteyıp, Şahın'ı yaJanladı "Benım, kendısıyle, uçakta, boyle bır konuya ncacı olmam bahıs mevzuu değıldır Soyledıklen kullıyen yalandır 1 " AKP lı Hasan Kara'nın, "Uçakta ne konuştunuz" sataşmasına "Hıçbırşey konuşmadık, yalan söyluyor 1 " karşılığını veren Kuçukalı, karşı tarafı ıkna etmek ıçın son kozu kullandı "Kuran-ı Kenm 'e el basarım Yalan söyluyor 1 " Mehmet Ağar'ın 'cini'! DYP Ankara II Başkanlığı tarafından duzenlenen "Akay sohbetlen"ne geçen gunlerde Federal Almanya'nın Ankara Buyukelçısı Wolf Ruthart Born katıldı Born, Turkıye'nın AB -« surecınde yaşayacağı zorluklara dıkkat çekerken masal cınlennı yardıma çağırdı "Varsayalım, Sayın Mehmet Ağar, sahılde gezerken ayağına bır şışe takıldı Bu şışenın ıçınden bır cın çıktı Ne dılersen dıle benden, dedı Mehmet Ağar da, Karadenız den Rusya'ya 6 şent gıdış, 6 şent donuşu olan denız üzennden bır otoban yap, dedı Cın, bu mümkun değıl, dedı Sayın Ağar, o zaman Kıbns sorununu çoz, dedı. Cın bunun üzenne, tamam tamam otobanı yapıyorum, karşılığını verdı." Ağar da, Born'un sozlennı şoyle yorumladı "Ödevlenmızı bılıyoruz ama muzakere surecınde şışeden çıkacak cıne değıl, anlayışlı, lyı nıyetlı muzakerecı dostlara ıhtıyacımız var" Türey Köse, Ayşe Sayın, Emine Kaplan tbmmcumfrt ttnetnet.tr ZEYTİNBURNU 3. İCRA MÜÜÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK AKITIRMA İLANI Dos\a \o 200i XCW Talımal Btrborçtan dolavı hacı/lı olup sanlmasına karar venlen gavnmenkulun 1. T»pu kavdı veven Merkez Efend) Mah. (Dokumacılar Sıtesı 1 BlokNo 16 12 ve 1' numaralı atolve- lerkâın1490-491 pafta. 2901 ada. 16 parsel savılı 1 ı240m2 rruktarlı kargıratolvenın 1 Blok a 2 116 arsa pav lı 12 numaralı kargır dukkanın I 2 fussesı ıle I Blok I 116 arapavlı I ' numaralı kargır dukkanın 1 2 hıs^esı 2. lmar durumu Zevtınbumu tmar Mudurlugu nden alınan 14 02 200 < > tanh \e ^64 ^a\ılı vazısına gore bu >er 23 06 2000 tasdık tanhlı 1 1000 olçeklı planında kısmen ücaret hızmet-konut bolgesı kısmen park alanı kısnven de v olda kalmakta ofup ımar dunımu dosv ada mev tuttur 3. Habha/ır dunımo' Satışa konu ta^ınmazlar Zevflnbumu Merkez Efendı Mahalles! Dokumaular Sıtesı, l Blok No 16 adreMiıde (12ı \e ı P ) \o lu atolveler oldugu ve tasdıkh projesuide bır katlı gostenlen (12) ve (13) No lu ışverlennın vennde projesı hılafina kat ortasına bır tahlıve betonu aıarak uzenne de çekme kat vap- mak suretıvle zemın-bır normal-bır çekme katlı bır ışven durumuna getınldıgı \e vıne bu ış\erlennın proje ebatlandışındabahçe%edognıbu\Tituldugutespıtedılmışnr 2 116arsapavlı ll2ı\o lu bağımsız bolumun 8 ^ mxlO "0 m ebatlı olup 91 49 nû alanında gostenldığı (11) No lu bagımsız bolumun 1 116 arsa pa\h 5 is m.\8 5~ mebatlı olup4^ "4 m2 alanlı oldugu belımlmıştır lş)erierızemınlen:>apbeton tavan veduvarlan srva- h. kapı v e pencereler demır dograma olup sanav ı elektnğı mev cuttur Knmeü 2 1 l6arsapa\lı(İ2ıNo lu kargır dukkanın 1 2 hısae>ı •"OOOOOYTL 1 116arsapa>lı(P)Nr o'lu kargjr dukkanın 1 2 hıssesı 42 500 00 YTL olarak degerlen bılırkışı tarafindan tespıt edılmıştır Sadş şartlan 1 iatı> -001 2006 gunu saat 1400 ten 14 h e kadar (12ı No lu karar duUanın 1430- 14 45 arası (11) No lu kargır dukkanın 1 2 hısselen açık artnrma suretıvle Zevnnbumu l îcra Mudurlugu nde vapılacaknr Bu arttırmada tahmın edılen kıymetın °o60'ını ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını \e safiş masıaflannı geçmek şarîı ıle ıhale olunur Bov le bır bedelle alıtı çıkmazia en çok arttırarun taahhudü bakı kalmak ^artıv la gavnmenkuller 09 02 2006 gunu avnı ver ve saatlerde ıkıncı artnrmava çıkanlacakur Bu arttır- mada da gayn-nenkul K,UI teklıf edılen bedeltn malın tahmın edılen kıvmetın °o40 uıı bulması ve satış ıstevenın alacağına İgğfu olan alacakJann toplarmndan fazla olması »e bundan ba>ka parava ı,evırme ve pavlaşttrma masraflar>^eçnıesı lazımdır 2- Arttırmaja ıştırak edeceklenn ga\-nmenkulun tahmın edılen kıvmetın o a20 si nıspennde pev akçesı ve>a bu rmktar kadar mıllı bır banJjının (emınat mekiubunu \ ermelen lazımdır Satış peşın para ıle vapüacaknr -\lıı.ı talep edere 10 gunu gevmemek uzere mehıl venlebılır KD\ damga resmı tapu alıcı harcı ahcıva. tellalıve res- mı sat(.ıva aıttır San> tanhı ıtıbamla gavnmenkulun avnına ılı^kın odenmemış vergıler varsa san^ bedelınden odenar 1- Ipotek sahibı alacaklılarla dığer ılgıblenn (ılgıltler tabınne utıfak hakkı sahıplen de dahıldır) bu ga>Timen kul ûzenndekı haklannı hususıvle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı davanagı belgeler ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırrnelen lazımdır *\ksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkı,a pav laşmadan hanç bırakıla vaklardır 4- thaleve katılıp daha sonra ıhale bedelını vanrmamak suretıvle ıhalenın teıJııne sebep olan tum alıcılar ve kehllen teklıf ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı farktan ve dıger zararlardan ve avnca tememıt feızı aynca huk- me rıacet kalmakiizın daıremızıe tahsıl olunacak fark v arsa oncelıkle temınat bedelınden alınacaktır *- Şartname ılan tanhınden ıtıbaren heAesın gorebılmesı ıçm mudurlugumuzde açık olup masrafi venldı|ı takdurde ısteven ahcıva bır omeğı gondenlebılır 6— Satışa ıştırak edenlenn şartnamevT gormuş ve munderecatmı kabul etmış vavılacaklan başkaca bılgı al- mak ıstevenlenn vukanda vazılı dosva numarasıvla mudurhığumuze başvurmalan ""- Satış ılanı ılgılılenn tespıt edılen adreslenne teblığe gondenlmıs olup bu adreste teblıgat vapılmaması ha- lınde ıçın ışbu ılanın teblığ veruıe geçerlı olacağı ılan olunur 10 11 200^ Basın ^9661 FATİH DÖRDÜNCÜ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞl'NDEN Dosva No 200^ " i l>avacı Istanbul \akıflar Bolge Mudûrluğü vekılı tarafından davah Kav^ım Istanbul Defterdan ale\hıne açılmii bulunan gaıplık ve tescıl davasında. Fatıh Fatma Sultan mah çavır mevdanı sk 428-429 pafta 1900 ada 2 parsel javılı Evkafa Mulhak Gurnnık kanbı Elhav. Mehmet Efendı \ akfinda tajinmazın 1 2 hıssesı Tarul kızı Makruhj adjna kavnth olup taşınmazın mutasarnflannın uzun \ıllardan ben ortalıkta gorunmemesı ve ta>ınmazın «hıpsız kalması sebe- bıvle tstanbul Defterdan kanım olarak tavin edılmı^ taşınmazın kavvımla on vıllık ıdare suresinın oMugu \e tatjinmazın vakıf olması sebebıvle vakfı adına tescılı ıstenılrruş oldugundan taşınmazın mutabamflanmn gaıp kışılerden olmasneva vanssız olumu halınde 2888 savılı kanun îLabı mahlulen vakfı adına ıntıkal ede- teğırıden tajınmazır mutasarnflannın gaıplığıne karar lenlmek suretıvle ü^mmazm mahJulen vakfi adına tescı] ıçın bu davanın açılnıası zanıretının doğduğunu. adı geçenlenn havat ve mematlan haklannda hıçbır bılgı alınamadığından bu sebeple olmu^ addolunarak gaıplıklenne karar venlmebi talep edılmış olmakla. >ukanda limı behrrılen şahıslann ha>at ve mematlan hakkında bılgı ve gorgusu bulunanlann M K nun 588 maddesı gereğınce 6 a.lık sure ıçınde Faüh 4 \$h\c Hukuk Mahkemesı nın 200^ ^^ esas savılı dos\asına rruracaatlan ılgıhlere ılanen duvwulur 1112 2005 Basın 398"9 Hüseyin Çelik, okullarda dini eğitim yapılmadığını, din dersinin okutulduğunu öne sürdü Bakandan tuhaf savunmaANKARA (AA) - Mıllı Eğıtım Bakanı Hüse>in Çelik, ılk v e orta derecelı okullarda "dini eğitim" yapılmadığını ılen surdu Çelik, Anavatan Partısı Hatay Mılletvekılı Zühejir Amberın, "okuOardald zorunlu din dersi eğitimine" ılışkın onergesını cevaplandırdı Çelik, duı oğretımmde din kulturu ve ahlak bılgısı dersinin, anayasanın 24'uncu maddesının amır hukmu kapsamında okutulduğunu kaydettı Anayasal temelı bulunan bır uygulamanın laıklığe aykm olarak deferlendınlmesının mumkun olmadığını ıfade eden Çelik, "Kaldı ki laiklik, bu dersin belU başlı konulanndan biri olup her suufta 'dın ve laıklık' öğrenme alanı alünda birer iinite ver almaktadır. Bö\ lece, din küitürü ve ahlak bilgisi dersi \olu\la laikligin öğrencilere benimsetilmesine Mıllı Eğıtım Bakanı Hüseyin Çehk, "Din küitürü ve ahlak bılgisı dersi yoluyla laiklığin öğrencilere benimsetilmesine çahşılmaktadır" dedı çahşılmaktadır" dedı Insan Haklan Evrensel Beyannamesı ıle dın kulturu % e ahlak bılgısının oğretımı arasında bırbınnı dışta tutma gıbı bır ılışkı olduğunun duşunulmemesı gerektığını ıfade eden Çelik, şunlan kaydettı "Aksine, din, inanç ve vicdan özgürtüğü, tnsan Haklan EvTensel Be>annamesi'nin davandığı manöğı beslemektedir. Kaldı ki din oğretiminin anıacı insanlan dindar yapmak değiL din hakkında doğru bilgiler vermek \e insanlaruı din konusunda vapacaklan tercihlerde onJara \ardımcı olmakür. Buna göre, ilk ve orta dereceü okullanmızda bir ^ ^ ^ ^ kültür dersi olarak din küitürü ve ahlak bilgisi dersinde dini bilgiler öğrencilere öğretilmekte ancak, dını eğıtım' vapılmamaktadır. Bövle bir eğitinıin İnsan Haklan Evrensel Bevannamesi ve insan özgürlüğüne ay kırıbğı düşünülemez." AÇIK LlSE YÖNETMELlÖl MECLİS'E TAŞINDI > 'Devtimyasalanna aykırı' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -CHP'lı Mustafa Gazakı, ımam ha- tıp lıselılere çıfte dıploma olanağı sağlayan Açık Lıse Yonetmelığı'nı bır soru onergesı ıle TBMM'ye ta- şıdı Gazalcı. Mıllı Eğıtım Bakanı Hüseyin Çelik'e. "YöneûneliğmDev- rinı Yasalanna aykm ohıp olmadı- ğı" sorusunu yonelttı Gazalcı, Çelık'ın yanıtlaması ıs- temıyle TBMM Başkanlığı'na sun- duğu soru onergesınde, 14 Aralık'ta Resmı Gazete'de yayımlanan Açık Oğretım Lısesı Yonetmelığı'ne ne- den gerek duyulduğu sorusunun ya- nıtlanmasını ıstedı Gazalcı, yonetmelıkle asıl ama- cın ımam hatıp çıkışlılann ıkuıcı bu- dıplomayla unıversıtenın her bolu- mune gırmesının amaçlandığını be- lırtırken şu sorulan yonelttı "Açık Kseve berhangj bir nedenle ortaoğretim kurumuna devam ede- meyenlerin gitmesi temel amaçken, bu yönetmelik değişikliğiyle liseyi hatta yüksekokunı bitirenJere de ka- yıt obnağı tanmmasmın amacı nedir? Devletin genel liselere göre daha pa- hah eğitim verdiği, meslek ve teknik fce öğrendierininkencüalanlanna de- ğil de başka alanlara özendirilmesi ünKersite önündeki yığıfanalan art- ürmaz mı? Bu yönetmeKkle anaya- sanın 174. maddesinde devrim yasa- lanndan savılan 3 Vfart 1924 tarih- K 430 sayılı Öğretim Büüği (Tevhid- i Tedrisat) Yasası'na, 1739sayuı M0- li Eğitim Temel Kanunu'na aykın bir düzenleme vapnuş ofanuyor mu- 19 ARALIK HMMTTUPM 'Hayata Dönüş 'protestolan 19 Arahk 2000"de, ülke çapında 20 cezaevinde -Haya- ta Dönüş"" adıv la eşzamanh duzenlenen ve 2'si asker32 kişinin ölümüyle sonuçlanan operasyon Adana ve ts- tanbul'da protesto edildL Adana'da İnsan Haklan Der- neği'nin öncülüğünde demokratik khie örgütlerinin kabhmıyia duzenlenenyürüyüş sonundaki mitingde ko- nuşan Cemal Doğan, halen süren ölünı oruçlannda 120 kişinin yaşammı yitirdiğnıe dikkat çekerek "Adı- na F tipi cezaevleri denilen proje ise devletin en kap- samlı ve en kanlı saldınlanndan biridir" dedi. İstan- bul'da ise Galatasaray'da üç farkh grup protesto gös- terisi düzenledL Mücadele Büüği Platformu, Demok- BUYJJKÇEKMECE 2. İCRA MÜDLTILCĞC'NDEN GA\TİİMENKIXIW AÇIK AKITIRMA ÎLANI Dosva No 200> ?<M Tal Satılmasına karar venlen taşınmazın cınsı, nılelıgı. knmetı. »dedı. onemlı özeilıklen Buvukçekmece ıl*,esı Gurpınar K.o> u C e vızlık mevkıı tapunun 2^8^ parsel 2 ' tılt 2214 ^avfa \ o da ka\ıth cınsı "T tnpleks meskea 6 526 00 m2 vuzolcumlu kat ırtıtaklı I ^ arsa pa\ lı zemın^ 1 +çatı katlı 24 bağımsız numaralı tnpleks mesken \ ılla. Gurpınar Ilıcak Tesıslen volunun devamında sahıl volu uze- nnde ZevTiep Hatun Camıı nın >anında. ı,ok savnda vılladan ıbaret S S Ajdınİar Sıtesı nın ıcensınde>eralmakta. bitenın gınşınde sağda 24 No lu vılladır Kısmı bodrum zemın 1 kat ve çatı katından ıbaret olup zemın kan gın^te hol ^agda kuçuk aıvalet 1 basamakla ınılen salon salonia ırtıbatlı teras gıri}in sagında aı,ık muttak mahallı 1 kan çıkışta vatak odası vanm kat çıkışta a\n bır vatak odası ve banjo oda- SL çan kaB bır oda ve genış bır terastan meveuttur Toplam kullanım alanı brut I "5 m2 dır \ ıllalar bahçelı nızamda ıoja edılmış site denı- ze sıftr konumdadır Satışa konu vılla njspeten arka kısımda \CT al makta olup onu kapanmaz denız manzarası \atak ve çatı katından mumkundur Sahılde sıte>e aıt yuzme havuzu meveuttur Sıte ıçensın- de bulunan bınalarda vogun verle^ım mevcut olup zemın vapuı ola rak hareketlı bır bolgededır Daha znade vazlık kullanıma uvgun olup Gurpmar beldesınm sahıl kesımınde belde merkezınden bu- hav lı uzakta ver almaktadır Toplu ulaşım araçlan vaz sezonu ıçm ve kısıtlı saMdadır Muhammen bedelı- 90 000 00 YTL (Doksan bın V enı Turk Lıra- sı dır) tm»r dunımu konut alanında kalmaktadır Parsel uzennde ı^- kaniı durumda Avdmlar Srtesı yer almaktadır Saöş şartan. 1- Sanş 01 02 2006 gunu saat 14 *0 dan 14 40 a ka- dar Buvukçekmece 2 kra Muduriugu nde açık artnrma suretıv le vapı- lacaknr Bu arttırmada tahmın edıfen kıvmetm o o60 ını ve ruçharüı alacakhJar varsa alacaklan meı.muunu ve satış masraflannı geçmek îarü ıle ıhale olunur Bo> le bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhudû bakı kalmak şarBvla 11 02 2006 gunu avra verde ve avnı sa- atte ıkıncı antırmava çıkanlacaktır Bu arttırmada da ruçhanlı alataklı lann alacağmı v e satış, gıderlennı gecmesı şarnv la en çok armrana ıha- le edılecekHr Şu kadar kı artnrma bedehnın malm tahmın edılen kıv- mennın ° o4O ım bulması v e satış ısteyenın alacaâma ruçhanı olan ala- caklann toplamından tazla olması ve bundan başka parava çevırme ve pavlaştırma masraflannı gecmesı lazımdır Bovle fazla bedelie alıcı çıkmazsa sattj talebı duşeceknr 2- \rttırmava tştırak edeteklenn. tahmın edılen kı\Tnetın °o20 sı nıspeOnde pev akçesı veva bu mıkiar kadar mıllı bır bankanm temınat mektubunu v ermelen lazımdır Satış peşm para ıledır Alıcı ıstedıgınde 10 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır Tellalıve resmı damga vergısı tapu harç ve masraflan alıcrça aıttır Bınkmış vergıler satiş be- delınden oderur KD\ ahcıva aıtnr '- Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (*) bu gavnmenkul uzenndekı haklannı hususıvle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı da- vanagı belgeler ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırrnelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu ?jcılı ıle sabıt olmadıkça pav laşmadan hanç bırakılacaklardır 4- thaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını jatırmamak suretıvle ıhalenın teshıne sebep olan tum ahcılar ve kefillen teklıt ettıklen bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan \ e dıger zararlardan v e avnca te- memıt taızınden muteselsılen mesul olacaklardır thale tarkı ve temer nıt taızı avnca hukme hacet kalmaksızın daıremızte tah^ıl olunaı.ak bu fark v arsa oncelıkle temınat bedelınden ahnacaktır 5- Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkeMn gorebılmesı ıçın daıre de açık olup gıden venldıâı takdırde üteven alıcıva btr omegı aonden lebılır 6- Sanşa ıştırak edenlenn şartname>ı görmûş ve munderecatmı ka- bul etmış ^avılacaklan başkaca bılgı almak ıstevenlenn muduriugu muzun 200^ 3^64 Tal sayılı dosva numarasıvla mudurlugumuze baş vıırmalan ılan olunur 14 12 2005 1*1 llgüıler tabınne ırtıfak hakkı sa- hıplen de dahıldır * Bu omek bu ) onetmelıkten oncekı uvgulamada kullanılan Ornek 64 e karşılık gelmektedır Baıin ^968*3 " ratik Haklar Platformu ve Emekçi Hareket Partisi (EHP). operasvonlarda ölenleri anarken sommlulann cezalandınlnıasını istediler. Galatasarav Meydanı'nda toplanan Mücadele Birliği Platformu üyeleri, "19 .Ara- hk katiiamını unutturnıayacağız" yazüı pankart açü. Grup adına \apılan açıklamada, U 19 Arahk kathanu- nın uzerinden 5 \il geçti. Tarih, devrünci tutsaklann öle- ceklerini. ama asla teslinı ahnama>acaklannı bu* kez daha yazdı" denildi EHP üyeleri de, "Halkız biz, ye- niden doğanz ölümknkn" yazıb pankart açarak "fçer- de, dtşarda hücreleri parçala"", "Devrinı tutsaklan onu- rumuzdur" sloganlan atü. ( TARKAN TEMUR) biz karşı çıkmazsak; Emeklilik yaşı 68'e, prim gün sayısı 9 bine çıkarılacak; emekli maaşları %23 ile %33 SOSYAL GUVEN(SIZ)LIK VE ENEL SAĞLIK(SIZLIK) SİGORTASI YASA TASARISINA HAYIR! İstctttlhul Tcıhiry O*1 *•*«.; FATİH DÖRDÜNCÜ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosvaNo 200i^6 Davatı Istanbul \ akıflar Bolge Muduriugu Vekılı tarafından davah Kavjım Istanbul Defterdan alevhme açılmış bulunan gaıplık ve tescıl davasuıda. Faüh l^asap tlvas Mah. Samatva Cd. 196 pafta. 1148 ada. ' parsel savılı -\lı Çelebı \ akfi ndan taşınmazın M (2 6) hıssesı Bahattm Or- taç 1 ^ (2 6) hıssesı Fatma Muzaffer Ortaç 1 6 hıssesı Nun kızı Fat- ma Muzaffer Ortaç adlanna kavitlı olup taşınmazın mutasamflannın uzun vıllardan ben ortalıkta gorunmemesı ve taşınmazın sahıpsız kal- ması sebebıjle tstanbul Denerdan kavvun olarak tavın edılmış taşın- mazın kayvımla on vıllık ıdare suresinın olduğu ve taşınmazın vakıf olması -^bebıvle vakıf adına tescılı Menılmış oldugundan. taşınmazın mutasamflannm gaıp kişilerden olması veva vanssız olumu halınde 2S88 ^avılı kanun ıcabı mahlulen vakfi adına mtıkal edecegındea ta- şınmazın mutasamflanmn gaıplığıne karar venlmek suretıyle taşınma- zın mahlulen vakrı adına tescıl ıçm bu davanın açılması zanıretının dogdugunu adı ge«,enlenn havat ve mematlan haklannda hıçbır bılgı alınamadığından bu sebeple olmu^ addolunarak gaıplıklenne karar ve- nlmesı talep edılmış olmakla. >. ukanda ısmı belırtılen sahıslann havat v e mematlan hakkında bıl- gı ve gorgusu bulunanlann M k nun "^88 maddesı gereğınce 6 avlık sure ıçınde Fatıh 4 Ashve Hukuk Mahkemesı nın 200? 7 6 esas savılı dos>asına muracaatlan ılzılılere ılanen duMirulur H 12 200> Basın >98^^ ESKIŞEHIR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ TEREKE HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas.No 200^ 12Tereke 10 01 2004 tanhmde vefat eden \nkara ılı Polatlı ılçesı zafer mah C 11 H 1*~ de nuhüa kavıtlı olarak bulunan \un ve Suhevla dan olma 18 0"7 19^1 d lu \nf Öznal ın mırasçılan tum aramalara rağmen bulunamadıgından mırasçılanna ılanen tebhgat vapılmasına karar ve- nlmıştır Mıra=>cılann mutevefîâ^a aıt alacaklan veraset ılamı ıle bır- lıkte ılan tanhınden ınbaren bır vıl ıçınde mahkememıze muracaat et- melen \e munse aıt terekevı almalan muracaat etmedıklen takdırde muteveffava aıt mevtut terekenın hisselenne ısabet eden kısmın avnen hazınevedevredıletegı hususu ılan olunur Basın ^9^91 Tekziptir 2001 model Ford Fiesta spor, metalık grı, 122.000 km'de, temız sahıbınden satılıktır. 0 212 543 76 44-0 536 611 36 92 CumhunyetGazetesrnın 10 08 2005 tanhlı nusha- sında "Ikıncı Bır Susurluk Mu°" başlığı, 11 08 2005 tanhlı nushasmda "Akaryakıt Kaçakçıhğı ve PKJC- Ovacık Hattı" başlığı ve 12 08 2005 tanhlı nushasın- da"Iğdır'danGebze'ye "başlığııleyayınlananveHık- met Çetınkaya'ya aıt vazılarda, muvekkıl Sezaı Uçar- mak'a ılışkın gerçekler çarpıtılarak, yanlış değerlen- dırmelere ulaşıhnıştır Uç gun sureyle yazar Hıkmet Çetınkaya tarafindan kaleme alınan yazılarda, muvekkıl Sezaı Uçannak hakkında gerçek dışı ıtham ve yorumlara yer venhnış; muvekkılın kışıhk haklanna zarar venlmıştır 1- Daha öncc > argüama konusu yapdan ve hiçbir ha- ber değeri bulunmayan hususlarda haber .vapılarak, müvekkil hakkında verflen takipsizlik kararlan yok sa- yılmış ve gerekçeler çarptohnış; müvekkil suçiu imiş gjbi gösterihniştir: Muv ekkıl Sezaı Uçarmak hakkında gerek 4422 sa- >ıh Kanun gerekse kaçakçıhk. ruşvet ahp verme ve resmı evrakta sahtekarlık suçlanndan başlatılan soruş- turmalarda Takıpsızlık Karan venhnış bulunmakta- dır Ancak buna rağmen adı geçen \azar, 12 08 2005 ta- nhlı yazısında. suçun sabıt olmasına rağmen Yargıtay karan gerekçe gostenlerek takipsizlik karan venldı- ğı ızlenımını yaratmış ve muvekkıl Sezaı Uçarmak'ı tum kamuoyu onunde tohmet altında bırakmıştır Gerçek şudur kı, anılan tabpsızlık karannın gerek- çesı, suç unsurlannın oluşmaması ve mucerret iddia dışında hiçbir detilin bulunmaması'dır Ustelık takipsizlik kararına karşı yapılan ıtıraz ne- tıcesınde Kartal 2 Ağır Ceza Mahkemesf nce venlen "ıtrazın reddı" karannda aynen, "bir takun söylenti ve tahminlere göre duzenlenen müfettiş sonışturması ra- poıiannda davayı açmava yeterli detil butunmadjgı'' ıfa- delenne >er venlrruştır Bu halde haber konusu ıle hıçbır ılgısı bulunmadı- ğı yargı karan ıle de sabıt olan muvekkıl Sezaı Uçar- mak' ın ısmının zıkredılmesı kotunıyetın ve kışıhk hak- lan ıhlalının açık gostergesıdır 2- Sezai Uçarmak'ın. Gebze Ağır Ceza Mahkeme- si'nde v-argüandığı iddiası gerçek degildir: Hıkmet Çetınkaya"nın 12 08 2005 tanhlı koşe ya- zısında muvekkılın Gebze Ağır Ceza Mahkemesı'nde yargılandığı ıddıa edılmıştır Bu ıddıanın hıçbu gerçek- lık payı yoktur Müvekkil şimdi ya da geçmiste anılan davada yargı- lanmamıştır. Vukanda da değinildigi üzere, savcıhk makamı tarafindan >ürütulen soruşturma netkesinde hakkında takipsizlik karan \crilmistir. 3 - Kaçakçıhk Ue itham edilen şahıslar ile Gümrük- ler Genel Mıiduru olan müvekkilin makamında birtik- te kahvalo ettikleri iddiası da tamamen gerçek dışıdır: Onuriu ve lekesız memunyet hayatında gorevını her zaman layıkıyla yenne getıren muvekkıl Sezaı Uçar- mak'ın, ısımlen kaçakçı olarak zıkredılen şahıslarla hem de makam odasuıda kahvaltı yaptığı iddiası gerçekler- le uyuşmamaktadır Muvekkılın adı geçen şahıslarla hıçbır ozel veya ış hıçbır ıhşkısı bulunmamaktadır Bu husus Gebze Cum- hunvet Savcıhğı tarafından venlen takipsizlik kara- nnda ve Kartal 2 Ağır Ceza Mahkemesı tarafindan venlen red karannda da açıkça ortaya konulmuştur 4- Yayımlanan habeıier gazetecilik etiği ile bağdas- mamakladır: Yazar Hıkmet Çetınkaya, kendısı araştırma gereğı da- hı duymadan başka bır yazann habenne dayanarak muvekkıl aleyhmde bır karalama kampanyası başlat- mıştır Gazetecilik meslek kurallan ve etığıne hıçbır şekıl- de uymayan ve araştınlmadan yazıldığı aşıkar bu ya- zılann, "Cumhunyet" gıbı sayguılığuıı her zaman ko- rumuş olan bır gazetenın ısmıne > akışmadığını da be- lırtmek ıstenz Muvekkıl hakkında venlen takipsizlik kararlan dık- kate aluıdığında habere ılışkın olarak hâlâ muvekkılın ısmının kullanıhnası gazetecilik meslek etığı ıle doğ- ru ve durust haber yapma ılkesı ıle bağdaşmamakta- dır Yargı kararlan gormezden gelınerek yapılan bu ha- berler, her zaman durust ve saygın bır çerçevede go- revını yuruten muvekkılın yıpratılmasına sebep ol- maktadır Şunu da ıfade etmek gerkır kı. halen yargılaması de- vam eden bır konuya ılışkın olarak, yargı surecun et- kıleyecek şekılde haber yapmak 5187 sayılı Basın Ka- nunu'nun 19 maddesı ıle Anayasamıznı 138 madde- sıne a>kınlık teşkıl etmektedır Basın kuruluşlannın topluma yon verdıklennın bı- lıncı ıçınde kışılık haklanna saygılı, objekhf ve kara- lama kampanyalanna yer vermeden Hukuka, Basın Ahlak ve Meslek Kurallanna saygılı yayın yapıhnası- nı temenm edıyoraz Saygılanmızla, ' Sezaı UÇARMAK Vekıllen Av Haluk PEKŞEN Av Candan KOSE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog