Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI admaİLHANSELÇUK Genel Yayın Yonetmenı fbrahim Yıldız # Sorumlu Mudur Mehmet Sucu#Haber Merkezı Mudüru HakanKara Istıhbarat Cengız Yıldırım # Ekonomı Hasan Ens # Kuttur Egemen Berköz # Spor Abdül- kadır V ucelman # Makaleler Samı Karaoren • Duzeltme Abdullah Yazıcı • Bılgı-Belge Edıbe Buğra # \urt Haberlerj Mehmet Faraç # Avnıpa Temsılcısı Gurav Oz YayınKunılu fthanSelçuk(Baş- kan), Erare Kongar (Başkan Yarduncjsı), Orhan Ennç, Hık- met Çetinkay a. Şükran Soner, İbrahim Yıldız, Orban Bursalı, Mustafa Balbav, Hakan Kara. \nkan Temsılcısı Mustafa Balba\ Ataturk Buhan \o 12^ kaıl BakanlıJdar Jel 4195020 C hatl Faks 4195027 • bmır Temsılcısı SerdarKıak.H Zı>a Bl\ 1"2S 2 3 Tel 4411220 Faks MW4^t Adana Temsılcısı Çetın Y ığenoğlu. lnonu Cd ^ S <\kso£an (ş H Kat 1 Tel 3631211 Faks 363 1215Antal>aTenuılcısı -VIunetÖnıçoğluDenız Mah Çelıkbaş tş Merkezı Kat 6 Tel 0242 24800" Faks 248^5 P • îdanveMalıtsJer BûJentYener • Satış ' zılet Kuza • Cumhurnet RekJam • Gı Vludur ÖzlemA>deo • Genel Mudur "V ardı cısı Nazende PaJ Tel (0212)23) 98 "M 251 98 81 82 Faks (0212) 251 98 68 Rea vasjon (212) 343 T 2 ^4 Faks 212 343 72 53 ^»mbvuveYoiKtını>en ^enıGunHaber *jansıBasuııe>a\ınalık ^Ş Prof \uremn VfazharOteiy, Vs 2 ^ ' S S instanbu 1 "e "M T-t " " 4 2C haıj Faks (Û212)343^264 \avgm SUKlvavın Bısla WerteGaz«eDeraBasmıVa\TiıcüılSan.veTK: AŞ FanhVlah.HasanBasnCad.SamandıraKanalIstanhıl Djjbom MeAezDa&omPazaıiamaSajıveTıc A.$ »waıınlıunv«conrır 19ARALIK200'! Gune» Oğlel2 08 Ikındı 14 24 Akşam 16 4 7 Yatsı 18 Türkiye'deki sinema ücretleri Avrupa'dan ucuz çıktı • İSTANBUL (AA) - Araştırma şırketı GFK Grubu'nun 25 Avrupa ulkesınde cumartesı gecesı fıyatlannı baz alarak yaptığı "Avrupa Sinema Endeksı" araştırmasında, Turkıye'dekı sınemanın Avusturya, Rusya, Isvıçre, Almanya, Fransa, Hollanda, Fınlandıya, Belçıka, Estonya, Italya ve Norveç'ten ucuz olduğu ortaya çıktı Araştırmaya gore, Avrupa'da sınemaya en çok para odeyen ulkelenn başında 11 02 Avro ıle Isvıçre gehyor Isvıçre'yı 10 87 Avro ıle Norveç, 10 Avro ıle Fınlandıya ızlıyor Avrupa'da sınemaya en ucuza gıden ulkeler ıse eskı Yugoslavya devletlen Bunlar arasında Bosna-Hersek 2 29 Avro ıle Avrupa'da en ucuza sınemaya gıden ulkelenn başında gelıyor Turkıye'de satılan bıletlenn ortalama fıyatı ıse 6 80 Avro Isvıçre ve kuzey ulkelen sınemaya gıtmek ıçın Turkıye'ye gore yaklaşık 4 Avro'dan fazla harcarken Turklenn suıemaya gıtmek ıçın harcadığı para ıse Balkan ulkelennden 3 kat daha fazla ırşal Dekorasyonda modayı evinize kadar getiren Bellona'da şimdi sizi muhteşem fırsatlar bekliyor! îîfsat* Melodi Kanepe indirimli 249.00 Metedl Kanepe BotlonaKalı Eiegance, Joyful 2096-1201 Cream 795,00 70,00 İModl M^8r Tatam, Beton» H*c Bagaıce / Egoa 9753 63 Focus Orta Sohpa Econo Te* KışılıK Tek Yatak / Ebat 90x190 B«Hona'da irofmm fırsafja" %20 indirim Bellona'dan peşin fiyatına vade farksız taksit Maximum Kart'a özel peşin fiyatına vade farksız taksit Bellona'ya gelin, bu kampanyanın tadını çıkarın. »1/12/5005flrtM g Bu trtmn M umpmw tom tntnrf «»>tbrtrk>aHlı«<<HMr^ " - • md». D«»tln«. VHm. iKa. O i n n Artmt* artn »»pMn v» • « B l » v e l l l « r «clion d U i ^ * M«lodl h n b Pdo * 6cooe »« M * oda p n t w a y M k « jwa* CHJMI flmn flruptan w« tco*>fl0ûrasywılan %»MMl«IMM«lanıpaiy«ı<W<l*rKto(«r 7 Hat Mlipa «• toM* Dyıta dtt« degldr « I l p y %»MMl«IMM«lanıpaiy«ı<W<l*rKto(«r •-VMHn «yriHr %» kKtrtmH IVMIanlır BELLONA ATLAR VE MÎTOLOJÎK YARATIKLAR BULUNDU AntikFoça'dan heykel fişkınyor ÖZGENACAR ANKARA-Izmır'ın Foça ılçesındekı an- tık Fokaıa kentının Athena Tapuıağı ıle bır- lıktel0 6 yy'aaıteşsızatvemıtolojıkya- ^ ratık gnffon heykellen ortaya çıkanldı * 1989'dan buyanaFokaıa'dakazı yapan Ege Unıversıtesı arkeolojı profesoru Dr Ömer fc Özyiğit, "Baü uvgarüğuun temeUerini atan önemli 12 ton kentinden biriolan Fokaia'nm 10 6.yüzyjJın ilkyansında dumanuı en biiyük kent- ierinden biri olduğu anlaşıİdı" dedı Tapınak ve heykellenn 10 590-580 yıllan arasında yapıldı- ğı belırlendı Bu yıl temmuz-aralık aylan arasında surdu- rulen Kultur ve Tunzm Bakanlıgı ıle Izmır ve Foça beledıyelennce desteklenen kazının yo- ğunlaştığı Athena Tapınağı'nda çok zengın bu- luntular eie geçtı , TAPINAK BEKÇİLERİ Tapınağın batı duvannda yapının ılk ev- resınden v e tuftaşından yapılmış ıkı at "pro- tomu (önden göriinüş)" ve bırden fazla kar- ( tal başlı, at kulaklı "griffon''lar bulundu Bu heykellenn, tapınağın uzenndeJü terasın ke- narlannda yer alıp denıze baktüdan anlaşıl- dı Athena'nın atlan eğıten ve onlara egemen olan bır tannça olduğu ve gnffonlann da ba- bası Zeus'un kutsal yaratıklan olduğu bılını- / yor Atlar \e gnffonlar bır butp olarak de- ğıl yalnızca onden gorunuşleri ile yapılarak tapınağa bekçı olarak yerleştınlmışlerdı Bu- gün yok olma tehlıkesı geçıren v e adı Foka- ıa ıle ozdeşleşen foklar ıle gnffonlar bu antık kentın sımgelen olarak sıkkelere basılmıştı GuneyYunanıstan'dan gelen FokıshlennAna- dolu'ya goçup kurduklan bu kente ılışkın son buluntular yorede 10 3 bın yıla uzanan bır ya- şamın olduğunu da ortaya çıkardı Foçalılann da- ha sonraMarmarada Lampsakos (Lapsekı), Ka- radenız'de Amjsos (Samsun), Ispanya'da Tar- tessos ve Empeonon (Ampunas), Fransa'da Mas- salıa(Marsıh/a), Korsıka'da Alaha, Jtalya'da Elea (Ve- lıa), Mıdılh'de Methymna kolonı kentlennı kurarak Anadolu uygarlıklannı bu yerlere taşıdılar Buluntulann sergılenmesıne tzmırArkeolojı Mu- zesı'nde başlandı alanında bulunanat vegriflön heviielleri tzmir Arkeotoji Muzesi'ndc sergik'imor. Mevlana semayla anıldı Mevlana Celaleddini Rumi'nin ölümünün 732. yıkJönümü nede- niyteönceki akşam Istanbul'da Galata Mevlevihanesi'nde Şeb- i Arus törenleri düzenlendi. Mevlana Eğitim ve Küftür Derneği ve Galata Mevlevihanesi'ni Yaşatma Derneği, Mevlana'nın 732. vuslat yıldönümü nedeniyle törenlerini ayn ayrı gerçekleştirdi- ler. Şeb-i arus törenlerine KadirDede ve Hasan Dede, postnişin olarak önderlik etti. Mevlana'yı anmak için Cemal Reşit Rey KonserSalonu'nda sema gösterisi düzenlendi. (FATİH ERDOĞDU) Baieile tanrülıyor • MERStN (AA) - Zengın bırkulture sahıp olan Anadolu'nun gızlı kalmış bır değen Olba Antık Kentı, "bale" ıle tanıtılıyor Mersuıyöre- sınde, antık çağlarda hu- kum surmuş Olba Kral- lığı'nda yaşanan gerçek olaylan konu aldığı be- lırtılen "Kralıçe Aba" balesı ıle yorede bır ka- duıın verdığı en eskı ba- ğımsızlık oykusu anlatı- lıyor Balenın lıbretto yazarı Altay Bayram, eser ıle farklı kulturlen bunyesınde banndırmış Anadolu'dakı gızlı kal- nuş bıroykuyu, bılım ve arkeolojının desteğınde topluma tanıönayı amaç- ladıklannı soyledı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog