Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 ARALIK 2005 PAZARTEŞ» 16 J. JliLMİt V L £ u J L \ J i ı cumtv(5cumhuriyet.com.tr GÜNÜN FîLMLERİ Vay Anam Va> 19.55 TRT 1 Gulduru ,O\ (BigMoınına'sHouse)-Fılmde FBIajanıolan ' O ' Malcolm un bır banka hırsızını yakalamak uzere guneve gıtmesıyle başlav an olaylar komık bır dılle anlatılıvor Yönetmen Raja Gosnell Oyuncu- lar Martın Lawrence Nıa Long Çifte Tehlike 21.50 Star Macera /TTN (DouWeJeopard\)-Kocasuııoldurmeksuçun- Vi-' dan \ argılanıp mahkum olan bır kadın aslın- da adamın havatta olduğunu \e sevgılısıyle bırlıkte kendısıne ovun ovnadığıru ogTenır Genç kadın ın- tıkam almaya karar venr Yönetmen Bruce Beres- ford Ovnncular Tommy Lee Jones, Ashley Judd (1999 4iman\a-Kanada-ABD 105 dk) 22 00 / CNBC-e / Bahıs Aynntı Yanda iSkytürk 2100 Solda yenilenme TV Servisi-"Söylenmeyen- ter" programuu Rüstem Ba- tum sunuyor Yapunda bu hafta, DISK'ın onculuğunde Istanbul'da gerçekleştınlen "solda yenilenme" toplantıla- n değerlendınlıyor Batum'un konukJan ıse DlSK Genel Başkanı Sûley- man Çdebi, Sos> al Demok- rası Vakfi Genel Başkaıu Ay- dmCıngjveProf Dr Burhan Şenatalar. Masalsı bir gerilim serüveni TV Servisi - Ispanyol {As^l CNBC-e 22 00 gozlerden uzak bır bolgedeTV Servisi - Ispanyol yönetmen Juan Carlos Fresnadillo'nun ımzasını taşıyan "Bahis", "Dunya Sineması" kuşağında gostenhyor Fresnadillo'nun ılk yonetmenlık denemesı olan fılm, şans, kader, kısmet ve ö]üm temalan çevresınde gehşen, karanlık, masalsı bır genlım seruvenı Hayatta her ınsanın farklı olçulerde nasıplendığı şans, talıh olgusuna, "alınan, Bahis - Intacto / Yönetmen Juan Carlos Fresnadillo / Oyuncular Leonardo Şbaraglia, Eusebio Poncela, Monica Lopez, Antonio Dechent, Max von Sydovv /2001 Ispanya yapımı, 108dakıka çahnau, yanşünlan. somut bır nesne" gıbı yaklaşan "Bahis" çok sayıda vatandaşının kumar- bahıs oyunlan bağımlısı olduğu Ispanya'dan çıkagelen, yan doğaustu bîr genlım denemesı Gorsellık bakımından parlak, goz alıcı "Bahis", baştan sona ılgıyle ızlenen. ozenlı, şık ve sonuçta "suııfl geçen" bır ılk fılm Fılmın oykusu şoyle Normal ışının yanında, ınsanlann sahıp olduklan şans olgusunu ele geçırmek ıçın ılgınç bır oyun oynayan Samuel Berg, gozlerden uzak bır bolgede kumarhane ışletmektedır Samuel'ın en guvendığı adamJanndan olan Fedenco, dokunduğu kışınrn sahıp olduğu şansı çalabılme yeteneğıne sahıptır Ancak gunun bırınde Samuel ıle arasında çıkan anlaşmazlık sonucunda aynı olay ustası tarafindan kendısıne uygulanır \ e sahıp olduğu gucunu tamamen kaybeder Tv PROGRAMLARI CNNTürk 15 10 AB'nin eğitim programlan TV Senisi - A\ rupa Bırlı- ğı'nın eğıtım programlan, "Farkında mısınız" progra- mında ele alımyor Sunuculuğunu Işın Gu- rel'ın ustlendığı yapımda, "AB'nin eğitim politikasın- da nelervar", "Gençler Av- rupa'da eğitim gormek için ne \apmah", "Lnhersıte öğrencileri AB'den ne ka- dar burs alabilir" gıbı soru- lara yanıt aranıyor 11 10 Yeriı Fılm: Çam Sakı- z\ 13.00 Haber 13.30 Erguvan 15.20 Meraklı Momoiar 15.40 Duş Peşınde Sınema 16.05 Bakar mısın'? 16.15 Kasaba 16.45 Çızgı Fılm Garfıeld 17.15Dızı BızımEvınHallen17.55Dızı Ye- dı Numara 19.00 Ana Haber Bultenı 19.55 Yabancı Film: Vay Anam Vay 22.05 Sınır- lar Arasında 23.00 Futbolvızyon 00.35 Gu- nun Ardından 00.55 Yabancı Film: O Bır Melek Değıl (0 312 490 43 00) 11.15 Ekogun 11.45 Gunun Ajandası 12.35 Yurttan Ha- berler 13.35 Hayat Akarken 14.45 Dunya Ekonomısı 15.35 Yurttan Ha- berler 16.15 Spor 16.25 Ekogun 16.45 Sa- nat Gundemı 17.20 Gunun Konusu 17.40 Dunyaya Bakış 18.40 HayatımızSınav 19.00 Hayal Beldeler 19 30 Kent ve Kurtur 20.05 Edebıyar Mekan 20.30 K/rım Belgeselı 21.00 Bengı 21.50 Buyuteç 23.35 Seyırnağme 00.25 Belgesel (0 212 259 72 75) Atılla YEŞILADA ve ^tfSÖSN Şebnem KABAEVU ıle ^ ^ ^ f e g j ^ ^ k Saynur TEZEL ıle ^ ^ ^ ^ B j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B Tuğrul YENIDOĞAN ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H Itmot TOMGO ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ V Kemal BELGIN HABER TURKgticu 6zgürtü$ürKjeı |^ B U GECE A 02:30 canlr £ BOSTON ^tiMİ. CELTICS I? GOLDEN I J H ^ ^ ^ P W YENIDEN p K ^ H » ^ Salı 21 00 • t V ' ^ H AL JEFFERSON HNBAftBTURKSAT O C ^ ^ ^ ^ ^ B ı KABLO TV OÖ • I W kanalturk AKIL OYUNU Kurşat Başar sunuyor hafızası, dıkkatı ve zıhınsel gucu en ıyı olan kazanıyor AKI L) O^ÜNü 21:00 YOLSUZLUK VE YOKSULLUK Gundem yaratan yolsuzluk dosyalarını Tuncay Mollaveısoğlu açıklıyor sıyasıler, ekonomıstler ve uzmanlar tartışıyor a » « 10.10 Elrfnağme 13.00 Gun Or- 9 1 ¥ V t^sı 13.30 Çızgı Fılm 15.45 Dızı ^ • w Babam Takıpte 16.30 Dızı Aşk Oyunu 19.00 Ana Haber Buttenı 19.45 Spor Habef 20.00 Ya Şundadır Ya Bunda 22.00 Dt- zı Yıne de Aşığım 23.45 Dıkkat Şahan Çıka- bılır 01.15 Rekla/nıx 02.15 Son Haber 02 25 Homedrom 02.55 Dızı Gurbetçıler 04.35 Dı- zı llışkıler (0 212 354 30 00) 06.30 Gune Meftıaba 07.30 Çız- gı Fılm Kuşağı 09.00 Dızı Yanm glma 10.30 Pembe Bır Oyun 13.00 Haberier 13.30 Bızbıze 16.30 Dızı Cennet Mahallesı 19.00 Ana Ha- ber Bultenı 19.45 Spor Sayfası 20.00 Dızı Emret Komutanım 22.30 Kım 500 Bın Ister 24.00 Parmak Izı 01 00 Son Haber 01.30 Ya- bancı Fılm: Havada Panık 03.15 Song 24 05.00 Yeriı Film: Utanç (0 212 355 0101) S 10 20 Dızı Bucur Cadı 13.00 Yeriı Film. Yasemın 15.00 Dızı Çocuklar . Duymasın 17 20 Dızı En Son Babalar « • ' Duyar19 00 Haber 20 00 Yaşanmış öykuler 21 50 Yabancı Fılm Çrtte Tehlike 24.00 Dızı Alanya Almanya 01.20GeceHa- berlerı 01 50 Spor Gecesı 02 00 Yabancı Film: Kutsal Cınayetler (0 212 448 80 00) 06.00 Yenı Gun 09.10 Parametre 10.15 Yaşama Sevıncı 11.30 Re- ferans Noktası 12.30 Iş Yemeğı 13.00 Ajans 14.10 Paranın Izı 14.30 Haber 15.10 Farkında mısınız? 15.30 Bakış 16.10 Seans Analız 16.30 Fınans For- mula 17.00 Manşet 18.30 Afış 19 00 Edıtor 20.00 Futbol@CNNTURK 22.00 Arena 23.00 Gece Goruşu ^0272 256 82 82) 09.20 llkın Undeş ıle Ekonomı 10.10 Sağlık Hattı 11.00 özlem Zengın'le Açık Hat 12.40 Cafe Net 13.00 Ekonomı Polrtık 14.10 Nazlı Tolga ıle Gundem 15.30 Hı-End 16.00 Selvı Naz ıle Akşam Baskısı 17.20 Interaktıf Spor 18.30 Haberler 20.00 Ne Var Ne Yok 21.00 Soylen- meyenler 22.40 Dıjıtal Hayat 23.00 Geceye Bakış 00.10 Psıkoyorum (0 212 449 07 00) 09.15 Yabancı Fılm Halkımız Avantaya Bayılır 11.00 Yabancı Fılm Hazıne Avı 12.55 At Yan- şı 16^5 Sağlık Rehben 17.10 Çızgı Fılm Ku- şağı 17.40 Trend Sağlık 18.30 Başka Yerde Yok 20.00 Ana Haber Bultenı 20.15 Yabancı Fılm Metro 21.50 Yabancı Fılm SonSozleş- me 23.50 Yabancı Fılm Kader 00.20 Yaban- cı Fılm Guç Çıçeğı 01.50 Yabancı Fılm Vu- cut Dılı (0 212 336 75 15) 11.30 Uzman Gozuy- le 13.35 Bayım Olur- musun 14.00 Canım Evım 18.00 Haber 19.40 Teknokolık 20.00 Ekonomı Basını 22.00 Başkanlar Konuşuyor 00.30 Gece Haberlen (0 212 465 79 49) 11.15 Merhaba 12.00 Haber , Masası 17.00 Haber Bultenı 17.15 Spor Panorama 19.00 Ana Haber Bultenı 20.00 Gun- dem 21.15 Avrasya Dunyası 22.00 Kamuoyu 24.00 Gece Ajansı (0312 231 21 00) 09.10 Ekonomı 10.00 Haberier 10.15Spor 10.30 Velnsan 10.50 Lıfestyle 11.00 Haberler 11.30 Haber Aktuel 12.00 Haberler 12.15 Spor 12.30 Gece Gunduz 13.00 Gunun Içınden 13.35 Ekonomı 14.10 NTV'ye Sorun 14.50 Lıfestyle 15.00 Haberler 15.25 Yakın Plan 16.00 Haberier 16.30 Ekonomı 17.10 Basın Odası 18.10 Gece Gunduz 18.35 Ve Insan 19.00 Akşam Haberlen 20.00 Yooım Farkı 20.30 90 Dakıka 22.20 Off The Record 23.00 Eurogol 23.30 24 Saat 00.25 Gece Gunduz 00.35 90 Dakıka (0 212 335 00 00) 09.00 Dızı Butun Çocuklarım 10.30 Sabah Sabah Seda Sayan 13.00 Gun Arası 13.30 Dr Oet- ker'le Tatlı Dakıkalar 14.00 Dızı Kı- nalı Kar 15.30 Kadınlar ve Erkekler 17.30 Dızı Sıhırlı Annem 19.00 Haberler 19.50 Spor 20.00 Serdar Ortaç'la Bız Bıze 21.45Dızı HazıranGecesı23.45Arena01.30 Yabancı Fılm: Monte Crısto Kontu 04.40 Trafik 04.50 Sıgaranın Zararları 05.00 Duygu- lu Turkuler (0 212 478 00 88) a09.00 Nınja Kaplumbağalar 10.00 Trend Sağlık 10.30 Dızı St Tropez 11.30 Yenı Vızyon 13.00 Gun Ortası 13.40 Avrupa dan Futbol 14.10 Ipek Yolu 16.05 Ve Moda 16.30 Derya Gıbı 17.35 Emel ce 19 30 Haber 20.30 Yabancı Fılm: Keyfinı Çıkart 22.30 Avrupa Arenası 24.00 Haber Aktıf (0 212 288 51 52) J 10.00 Sabah Keytî 11.30 Ye- mek Bahane 13.00 Edrtor Ma- sası13.30Spor 14.00 Kadınlar «ulubu 16.00 Ekonomı Gunde- mı 17.00 Tıprtıvı 17.30 Çızgı Fılm Evvel Za- man Içınde 18.00 Işte Hayat 19.00 Evımız Hollyvvood da 20.00 Haberler 20.45 Spor 21.00 Akıl Oyunu 22.00 Yolsuzluk ve Yoksul- luk 23.30 Renklamlar 00.45 Şu Çılgın Turkler 01.45 Haydı Tatıle 02.45 Dızı Evımız Holly- wood da (0 212 355 85 00) r _ 09.00 Çızgı Fılm 10.00 Yaşa- i mak Ne Guzel Şey 11.00 Başka Hayatlar 13.00 Orta Sayfa 13.45 Spor Haber 14.00 Yabancı Film: Uçan Çocuk 16 00 On Aır 17 05 Çızgı Fılm 18.00 Satır Arası 18.30 Yaşamak Ne Guzel Şey 19.30 Ana Haber Bultenı 21.00 Fınal 23.00 Pota Altı 24.00 Hayatın Rıtmı 00.30 Son Baskı 01.00 Fınal (0 224 331 70 00) 07.00 Sabah Haberlen 08.00 Muzık Pınarı 08.15 Yay Çep 08.30 Bu Toprağın Sesı 09.30 Karınca Kararınca 10.30 Kulturel Zengınlığı- mız 10.58 TBMM TV 19.00 Super Lıg Futbol Karşılaşması 20.30 Pota 22.00 Futbol Futbol 23.30 Spor Yorum 24.00 Kapanış »ULU5AL 12.10 Halk Unıversıtesı 13.10 Muzık Pınarı 14.15 Koyden Kente 17.15 Sahne Sanatları 18.10 Ekonomı 19.00 Ana Haber 20.00 Gundem 20.30 Bır Turkudur Yaşamak 22.00 Ulusal Savunma 23.00 Haber Masası (0 212 251 50 90) 11-30 Vadelı Işlemler 12.00 Fı- nans Cafe 12.05 AB Gundemı 12.15 Pıyasalarda Gun Ortası 12.30 Konuklarıyla Fınans Cafe 13.10 Kredı Komıtesı 13.30 Pıyasalarda Gun Ortası 14.15 Faız 15.00 Analız 15.20 İMKB 15.30 Sektor Raporu 16.00 Dış Pıyasalar 16.30Son Baskı 18.00 Dızı Cheers 18.45 Dı- zı Gılmore Gırls 20.00 Dızı It s Alvvays Sun- nylnPhıladelhıa 20.30 Dızı Two&AHatfMen 21.00 Dızı VVrthout A Trace 22.00 Yabancı Film: Bahıs 00.15 Dızı It's Alvvays Sunny In Phıladelphıa (0 212 330 01 01) 11.00 Buyuk Buyuk Motosık- KJEÜJf letlern 55 Dunyanın En Luks Oteh 12.50 Unlu Olmak 13.45 Kolomb'u Aramak 14.40 Sıradışı Makıneler 15.35 Suıkastler 16.05 Doğuştan Yapışık 17.00 Tehlike Adamı 18.00 Hındenburg Fa- cıası 19.00 Modıfıyecıler 20 00 EfsaneAvcı- ları 21.00 Sıradışı Cerrahı 22.00 Travma 23.00 Adh Tıp Dedektıflerı 24.00 Çozulme- mış Tarıh 01.00 Tehlike Adamı 01.55 Hın- denburg Facıası (0 212 330 00 88) G 08.00 Papatya Falı 10.00 Hıt Klıp 12.30 Sarışeker 14.30 Dızı Kader Yolu 15.30 Kadının Sesı 18.30 Dı- zı Gerçek Kesıt 20.00 Ana Haber Bultenı 21.00 Yertı Fılm Arkadaşım 22.45 Yeriı Fılm: Belalı Melek 24.00 Gece Hattı 01.00 Dızı Kader Yolu 02.00 Haberler 03.00 Kadı- nın Sesı 05.00 Non-Stop (0 212 256 82 82) f O 11.25 Yabancı Fılm Super Polısler 13 10 Yabancı Fılm Kanguru Jack 115.05 Ya- bancı Fılm Daha Hızlı Daha öfkelı 16.55 Ya- bancı Fılm Eve Donuş 18.35 Yabancı Fılm Torque 20.30 Yabancı Fılm Tutku Esırierı 22,30 Yabancı Fılm Yenı Noel Baba 00.15 Yabancı Fılm Torque 01.45 Yabancı Fılm Daha Hızlı Daha öfkelı 03.30 Yabancı Fılm Kangunj Jack (0 212 326 00 00) h*~- f BUGUNJ* 19:30İ ANA HABER' BULTENI "** m f 4 ErlamOyd&SedflAkgû! (Umm 120:30 T B r W 5INEMA\T-^M ^ M Kevfınj Çtkorf ^ıiv # ı .—^ i * ^ » ^ PimbSegol AVRUPA ^ ^ K J ^ H ARENASI H M B K I MuratOztürk ^ ^ H T C j H E l ^ www fv8 com tr ^ W HABER 10-10 Medıkal 11.30 Eko- t | i p î { nomı Gundemı 13.00 13 ı unw\ A j a n s | 1530 |ş D u n y a s ı 16.30 Borsa Cafe 17.15 Çapraz Ateş 18.30 Popcıty 19.00 Kapalı Gışe 19.30 Ana Haber20.30 Ankara Kokteylı 21.00 Celebrıty 22.00 Bugun 23.30 Şeref Trı- bunu 01.30 Takı Doğan ıle Ankara Kok- teylı (0 212 599 82 86) 13.00 Yar Dılınden 14.00 Akşam Sefası 15.30 An Bu Şarkılar 16.40 Dunyanın Turkusu 20.30 Açık llkogretım Okulu lle- tışım Rehberlık ve Ders Prog 21.30 Anadolu Unıversıtesı Açıkoğretım Fa- kultesı Ders Prog 00.30 Kapanış CNBC-e OERGİ BAYIOE 20 00 PHILADELPHIA 21ıO0 withoı trace 22.00 INTACTO YÖNETMEN JUAN CARLOS FRESNAOILLO 20:00 YORUM FARKI Emre Kongar Mehmet Barlas 20-30 90 DAKIKA Hıncal Uluç Haşmet Babaoğlu Fuat Akdağve Mehmet Demırkol 22:15 OFF THE RECORD Sanem Altan ÜMRANtYE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SAHŞ MEMURLLĞU'NDA.> GAYRÎMENKULÜN AÇIK ARTIRMAİLANI Dosva No 200^ 7 Sanş Satılnusma kır«r verflen gatnmeakalnn cuısu krvTneo. adedu emh 1 Tapu)uı>dı Lmranıveılçesı 'ı lAan rjudullu Mahallesı Çakmak Bayın mevtaı 4 1 pafta. 13 ada. 48" 1 parsei de kaııtlı gavnmeniiil ;16 m2 mıictannda arsadır Imar rhıramu Gavranenkulun Lmranıve Beledne Başkanlığı'nm ımar dmum belgesıne gore konın alanında kaldıjı avnk ni2am mguiama vapılacagı belırtılmış yola cej^eli. cnanoda 3-4 katlı baıâlar bulunmakta olıç gelış- roekte olan bır bolgede bulunmaktadır Lla^ım ımkanı rahat. beledıvenın her turtu hızmetlennden \-ararlanmaktadir Tıcan sosval saSlik\ee&nmmeıkezlennevakmdır \ «sfl ve Değen Gavnmenlıul Lmram\e ılçesı ^ ukan Dudullu \lahallesi Çakmak Ba\ın me\kıınde olup bele- dıvenm her turlu hranetiennden vararlanmakta. sos\aJ ve ekonormJc bmmlerce meıiezJere mesafesı ıle ımar durumu, çevre teşekkulu gıbı ralaorler nazara alındı&nda 216 m2 mıktanndakı arsanın tamamı 64 800 >TL muhammen bedel le açık artırma suretı\ le satılıktır 2 Tapu Kj\dı Lmranıve ılçesı Yukan DuduJlu Mahalksi Çakmak Bayın mevkıj 4 1 pafta. 13 ada, 488 parsel de kavıth ga\Timenkul 216 m2 mıloannda arsadır tnur Doramıı Gavnmenkul Lmranrve Beledıve Ba^kanlığı nın ımar durum belgebine gore konuı alamnHa kaldı ğı a\Tik nızam mguiama \-apilacagi belımlmı^ \ola cephelı cı\annda 34 katlı bınalar bulunmataa olup eefışmekte oian bır bolgede bulunmaktadır Ulaşım ımkanı rahat beledrsenın her turhı hıanetleruıden \ararlanmaktadjr Tıcan sos\al sa|lıİ\eeanmmerkezlenne\ r alandır \ ısfi >e Değen GaMimenkul Lmranıve üçesı \ ukan Dudullu Mahallesı. Çakmak Bavın mevkıınde olup bele- dıvenın her turlu hızmetiennden vararianmakta, sosval ve ekonomık bmmlerce merkezlere mesatesı ıle ımar durumu. çevre te^ekkulu gıbı faktorler nazara almdjğında 216 m2 mıktanndakı arsarun tamamı 64 SUO VTL muhammen bedel le açık arorma sureöyle saüükor S»ü} şartlarr 1 Saoş ai Tapu sicıitnın 4S7 parsehnde lcavıtlı ga\Timenkul 31 01 2006 Salı gunu saat 14 00 ten 14 10 a kadar Umranrve 1 SulhHukukMahkemesıdurusrmsalonuncaacıkarUnnasuretnlevapılacaktır b) Tapu sicılının 488 parsehnde ka>ıtlı gavnmenkul 31 01 2006 Salı gunu saat 14.20 den 14 30 a kadar Lmraruve 1 Sulb Hukuk V)ahkeme>! duruşma salonunda açık artırma sureovle vapılacakur Bu amrmada tahmın edılen kıvme- tın o o60 ıru ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu \e ^atı^ masraflannı geçmek jartı ıle ıhale olunur Bo\ le bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok artırarun taahhudu bakı kalmak şam\ la 48^ parsel 10 02 2006 Cuma gunu ajııı ver ve saat 1400 14 10 arasında, 488 parsel vine 10 02 2006 Cuma gunu avni)erve saat 1420-14 30 arasında. Buarur mada da bu mıktar elde edılememışse gavnmenkul en çok artırarun taahhudu saklı kalmak uzere artırma ılanında gos- tenlen muddet sonunda en çok arürana ıhale edıleceknr Şu kadar kı artırma bedelınm makı tahrrun edılen bj'metınuı o o40 ını bulması ve saaş ıste\enın alacağına ruçham olan alacaklann toplamından fazJa olması ve bundan başkapara- va vevirme ve pav laştırma masraflanru gecmesı lazımdır Bov le fazla bedelle alıcı çıkmazsa ^atıs talebı duşeceknr 2 \mrmava ıştırak edeceklenn. tahmın edılen kıymeon O o20 sı nnbetınde pev akçe>ı ve\a bu mıktar kadar mılh bır bankanın temınat mektubunu vermelen laamdır sanş peşın para ıledır -yiı-i ısedıgınde " gunu geçmemek uzere mehıl venlebflır Jhalepula tapu harç vemasraflan veKD\ alıcı\aaıttır Bınkmı^ vergılersatışbedehndenodenır ı Ipotek ^ahıbı alacaklılarla dıger ılgılıienn bu gavnmenkul uzenndekı haklannı hususı\le faız ve masrata daır olan ıddıalannı davanagı belgeler ıîe on beş gun ıçmde memuriuğumuza bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadılça pavlaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- thaleve kanlıp daha sonra ıhaie bedeluıı vanrmamak suretıv le ıhalenın feshıne sebep olan tum alıcılar ve kefillen teklıf ettıklen bedel üe sonflıalebedelı arasmdakı farktan ve dıger zararlardan ve avnca temerrut faızınden muteselsı len mesul olacaldardır Dıale farkı ve temerrut faıa avnca hukme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak, bu fark v^rsa oncelıkle temınat bedeunden alınacaktır <- Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesm gorebılmesı ıçın daırede açık olup masrafi venkhğı takdırde ısteven alıcıva bır omeğı aondenlebılır 6- Satısa ıjnrak edenlenn şartname\ı gormuş. ve munderecannı kabul etmış savilacakJan başkaca bılgı almak Se- venlenn 200^ " sanş savılı dosva numarasıvla memuriugumuza başvıırmalan ılan olunur 13 12 2005 Basın 60110 İSTANBUL1. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÜK'NÜN 219. MADDESİ GEREĞİNCE ADİ TASFİYEYE BAŞLAMLMASIİLANI D N 20052320052 Muflıs Hasan Karamehmet (Mehmet oglu, 1957 do4umlu) Adresı Buv-ukdere Cad Vieşelı Sok. No 9 Levrat fk lfiaslanhı 19 lu 2005 Istanbul \suve 5 Tıcaret Vlahkemesı nce ıtlısına karar v«rüen vukanda ısım ve adresı vaalı muflıs hakkmdakı tasfive- nın adı usulde ıcıası tensıp kılınmış olduğundan, Vluflısten alacaklı olanlarla. menkul ve gavnmenkullen uzennde ısohkak Kİdıasında bulunanlann ılandan ıııbaren bır av ıçınde lstanbul 1 Iflas Mudurlu£u ne vaalı olarak alacak ve ısohhak ıddıalan- nı kjvdetnrmelen \e dehUennm /senet. defterhulasası vslasıl veva tasdıklı suretlennı tevdı evlemelen Bunlarhılafina hare- ket cezaı mesulıveo musteiam olmak uzere muflıse borçlu olanlar varsa bunlann da aynı muddet ıçınde kendılennı ve mufb- «vereceklen raal veva para mıktanru bıldırmelen Muflısuı mallannı ber ne surette olursa olsun ellennde buhmduranlann, o mallar uzenndekı haklan mahfiız kalmak sartıvla bunlan avnı muddet naıde ıflas daıresı emnne tevdı evlemelen ve etmez lerse makbul mazeretlen bulunmadıkça cezaı mesulıvete ugravacaklan ve ruçhan haklanndan mahrum kalacaklan 05 0ı2(XXı gunu saat 11 00 de lstanbul 1 tflas Daıresı nde ılk alacakhiar toplantısi vapılacağmdan alacakhlann bu toplantı va sdmelen ve^ vetkılı bır vekıl gondermelen ve avnı zamanda mufiıs ıle muşterek borçlu olanlar veva muflısın borcunu ıdemev ı tekefrûi edecek ^aır kımselenn de bu toplantıda hazır bulunmalan luzumu ılan v e teblıg olunur Baî>s 60083 KADIKÖY1. tCRA DAİRESİNDEN GAYRtMENKÜLÜN AÇIK AKTTIRMA İLANIÇ Dosva No 2Ö Sanlmasına karar venlenga\Timenkuluncınsı nıtelıS kıVTnetı adedı onemiı ozellıklen Tapu Ka\dı Kadıkov 1 Bolge Tapu Sıcıl Mudurlugu nun Radıkov [Içesı Hasanpaşa Mahallesı nde kaın 133 paf ta, 467 ada, ^6 parsel savılı 1"" 1 m2 mıktarlı kat mulkıvetlı 16 160 arsa pavlı 2 kaî - no lu meskenın tamamı tmar Duruma Dosvada mevcut buiunan Kadıkov Beledıve BaşkanlıŞı nın tmar Işlen V1udurlu2u nun 24 02.2005 tarihü \e 0^ 438957 259 savıh ımar durumunda soz konusu 56 parselın ımar planında 1 1000 olçeklı 14 04 1999 tas- dık tanhlı D-İOO Gune>i Revızjcm ımar planında. bıOşık nuam B-5 katlı konut^Tıcaret Sahasında KabnakB oldugu, Aynca Kuitur ve Tabıat variıklannı konıma \ uksek kurulu nun 05 11 1999 tanh 664 savıh ılke karan geregı soz ko- nusu parsele komsu veva vol karsısmda tespıtlı tanhı eser rutelığınde vapı bulunması halmde uvgulama esnasında anıt lar kuruiundan goruş alınması gerektığı Halı Hazır Durumu Hasanpaşa MahaJlesı Aabadem Caddesı 21 kapıtaş noda, bodrum+zemın*4 normal katlı Bıo şık Nızam plan sıstemınde betonarme karkas sıstemde Can apartmam 2 normal kattala 4 nolu dauıesıdır Daueye gı- nnce antre solunda salon bınşığuıde balkonlu mutfak. kondora açılan bın balkonlu uç vatak odası bamo mevcut olup, banyoda kuvet, klozet, lavabo eiefctnk ve suvu var merkezı sıstemde dogalgaz kalonfeıiı Daıre taknben 88 00 m2 dır Bına, zemın katlannda ocaretle ugraşın oldugu bolgede ve llçe merkezme vurume mesafesındedır Kıvmetı 9000000 YTL dır SaO;ş*nian 1 Sanş 1002 2006 gunu saat 1400 ten 14 10 a kadar Kadıkov I îcra Daıresı nde açık amrma su retrvle vapılacaknr Bu amrmada tahmın edılen kıvmetın °o60 ını ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve saos masraflannı geçmek şarü ıle ıhale olunur Bov le bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok amraıun taahhudu bakı kal- mak şartıvLa 20 02 2006 gunu avnı verde ve avnı saatte ıkıncı arürmava çıkanlacakor Bu artırmada ruçhanlı alacaicu- lann alacağını ve sanş gıderiennı geçmesı şartı\la en çok arttırana ıhale olunur Şu kadar kı artırma bedelmın maluı tahrrun edılen lavmetırun °»40 ını bulması ve san> ıstevenın alacagma ruçhanı olan alacaldann toplamından 6zla ol- ması ve bundan başka parava çevırme ve pa>laştırma masraflannı geçmesı lazımdır Boyle fazla bedelle alıcı çıkmaz sa sabş talebı dusecektir 2 ArBrmava ışnrak edecekJenn. tahmın edılen kıvmetın O o20 sı nısbennde pe> akçesı veva bu mıktar kadar banka temınat mektubunu vermelen lazmdır Sanş pesın para ıledır Aiıcı ıstedığınde 10 gunu geç memek ûzere mehıl venlebüır Tellalrve nsmı damga vergısı tapu harç ve masraflan alıctva aıttır Bınkmış vennler saoş bedehnden odenır 3 Ipotek sahıbı alacaklılarla dıGer ılgılıienn (*) bu gavnmenkul uzenndekı haklannı hususrv le &ız ve masrafa daır olan ıddıalannı davanaa belaeler ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırmelen laznndır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça pavlasmadan hanç bırakılacaklardır 4- lhaleve kanlıp daha sonra ıhale bedelını yabrmamak sureovle ihaienın feshıne sebep olan tum alıcılar ve kefillen tekhf etnklen bedel ıle son ıhale be- del] arasmdakı farktan ve dıger zararlardan ve avnca temerrut faızınden muteselsılen mesul olacaklardır Ihale farkı ve temerrut faızı aynca hukme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunatak. bu fark temınat bedelmden aunacaknr 5. Şartname ılan tanhınden ınbaren herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık oiup gıden venldığı takdırde ısteven alıcıva bır omegı gondenlebılır 6- Sansa ışorak edenlenn şarmameyı gonnuş ve munderecannı kabul etmış savılacaklan. başkaca bılgı almak ısteyenlenn 2005 953 esas sayılı dosv^ numarasrvla mudurlu&ımuze başvurmalan ılan olunur 13I22O05(*)Dgıhlertabınneırtıfakhakkısahıplendedahıldtr Basın >9922" 1ALOVA tCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZEV AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosva \o 2003 lP2Es Satümasına karar venlentaşmmazıncmsı mtelıgı, kıymetı adedı onemlı ozellıklen Tapu Kaydı Yalova. Merkez ılçesı, Fevzıçakmak Mah 3"1 pafta, 1924 ada. I No lu parselde kayıtlı buiunan 1147 86 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmazın 1200/2400 hıssesı borçiu adına ka>ıtlıdu' tmar Durumu Valova Beledıye Başkanlığı nın 13 07 2004 gunlu vazısında, taşınmazm aynk nızam 2 kat, Taks 030 Kaks 0 60 gelışme konut alanı olarak ımariıdır Halıhazır durumu 1924 ada. 1 No lu parsel ıl merkezme uzak. alrvapısı mevcut beledı>e hızmetle- nnden favdalanu durumda. uzennde vigma japılı ekonomık omrunu doldurmuş (deprem nedenı üe yıkıhruş) tek katlı kullanümaz durumda bına bulunmakta olup taşınmaz ıl mezarbgınm ust tarafinda (batı tarafinda) \ a lova-Bursa volunu gonır az eğımlı topografvava sahıp ulaşımı kolav bır mevkıdedır Degerlendume Gayn rnenkulun takdırolunandegenarsapayı üe bırhkte 172J"90 YTL dır Saöş jartlan 1 Sans 03 032006 gu nû saat 11 00 den 11 10 a kadar Yalova Icra Mudurlugu nde açüı. artürma suretı>le \apılacaknr Bu aıttırmada tahmın edüen kı>-meon ° »60 ını ve ruçhanlı alacaklılar v arsa alacaklan mecmuunu v e satıs masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Boyle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranm taahhudu bakı kalmal şartıylâ 13 03 2006 gunu aynı yerde saat 11 00 de ıkıncı artnrma>a çütanlacaktır Bu armrmada da tahmm edılen dege nn %40 ını. ruçhanh alacakhlann alacağını ve satıs gıderlennı eeçmesı şartıvla en çok arttırana Dıale olunur 2- Armnnaya ıştırak edeceklenn tahmın edılen kıymetın o o20 sı nıspetmde pes akçesı ve\a bu mıktar kadar ban- ka temınat mektubunu veımelen lazımdır Saöş peşın para üedır Alıcı ıstedığınde 10 gunu geçmemek uzere mehıl venlebüır Tellalıye resmı damga vergısı tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır buıkmış vergıler saaş be dehnden odenır 3 [potek sahıbı alacaklılarla dıger ılgılıienn (*) bu gaynmenkul uzenndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dajanağı beFgefer ıle on beş gun ıçmde daıremıze bıldırmelen lazımdır Ak sı takdırde haklan tapu sıcüı ıle sabıt olmadıkça pav laşmadan hanç bırakılacaklardır 4 Sanş bedelı hemen veya verüen muhlet ıçmde odenmezse Icra ve tflas Kanunu nun 133 uncu maddesı gereğınce ıhale feshedılır tkı ıha- le arasmdakı farjctan ve o ol0 faızden alıcı ve kefillen mesuJ tumlacak ve fuçbır hukme hacet kalmadan kendüe nnden tahsıl edılecektır 5 Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebıunesı ıçın daıre açık olup gıden ve nldığı takdu-de ısteyen alıcıya bu omegı gondenkbılır 6- Sanşa ıştırak edenlenn şartname}ı gormuş ve munde recatını kabul etmıs sayılacaklan başkaca bılgı almak ıstevenJenn 2003 1132 Es sanş sayılı dosva numarasryia müdıırlugumuze başvurmalan üan olunur (*) Ileüıler tabuıne uiıfak haUcı sahıplen de dahıldır Basın 6009" İSTANBUL 1. İFLAS >fÜDÜRLÜĞÜ'NDErs ÜK'NLTV 219. MADDESİ GEREĞİNCE ADİ TASFİYEYE BAŞLAMLMASI İLANI Dosva No 200^ 24 Muflıs Factofinans \lacak \lımı \Ş Adresı Buvukdere Cad \ o 16^ Esentepe Lt İna^ tanhı 2> 10 2005 tstanbul Aslıve 2 Tıcarct Mahkemesı nce ıflasına karar venlen vuianda ısım ve adresı vazılı muflıs hakkındakı tasfi>enın adı usulde ıcrası tensıp kılınmış olduğundan Muflısten alacaklı olanlarla menkul ve gav nmenkullen uzennde ıstıhhak ıddıa^ında bulunanlann ılandan ıtıbaren bır av ıçınde lstanbul 1 tflas Mudurlu gu ne \aaü olarak alacak ve ıstıhkak ukkatonnı kavdettırmelen ve delıliennın (senet defter hulasası vs asıl ve \a tasdıklı suretlennı tevdı e>lemelen Bunlar hılafina hareket ı.ezaı mesulıvetı mustelzım olmak uzere mufli'-e borçlu olanlar varsa bunlann da avnı muddet ıçınde kendılennı ve muflıse vereceklen mal veva para mıktannı bıldırmelen Muflısın mallannı her ne surefte olursa olsun elJennde bulunduranlann o mailar uzenndekı haklan mahfuz kalmak şamvla bunlan a\Tu muddet ıçınde ıflas daıresı emnne tevdı e\lemden ve etmezlerse makbul mazeretlen bulunmadıkça cezaı mesulrvete uâravaLaklan ve ruçhan haklanndan mahrum kalacaklan 0^ 01 2006 gunu saat 14 00 te Istanbul 1 Tfla> Daıresı nde ılk alacakfılar toplanOsı vapılacagmdan alacaklıla nn bu toplantıva gelmelen ve>a yetkılı bır vekıl gondermelen ve avııı zamanda muflıs ıle muşterek borçlu olan- lar veva muflısın borcunu odemevı tekefrul edecek saır kanselenn de bu toplantıda hazır bulunmalan luzumu ılan ve teblıg olunur Basın 60086 İSTANBUL 1. İFLAS MÜDÜRLLĞC'NDEN ÜK'NUN 219. MADDESİ GEREĞİNCE ADİ TASFİYEYE BAŞLAMLMASI İLANI Dosva \o 200^22 Muflıs AGSTeksnl LrunlenSanavıve Tıcaret Ltd-Şn Adresı Halaskargazı Cad \ o 296-298 LnalÇarşı sı 147 146 Şışlılst Iflas tanhı 12 10 200^ lstanbul \sbve 4 Tıcaret Mahkemesı nce ıflasına karar ven/en vu kanda ısım ve adresı vazılı muflıs hakkındakı tasfıveran adı usulde ıcrası tensıp kılınmış olduğundan. Muflısten alacaklı olanlarla. menkul ve gaynmenkullen uzennde ıstıhhak ıddıasında bulunanlann ılandan ıribaren bır av ıçınde lstanbul 1 Iflas Muduriugu ne vazılı olarak alacak ve ısnhkak ıddıalannı kavdemrmelen ve delıUennın ısenet defter hulasası vs) asıl veva tasdıklı suretlennı tevdı evlemelen Bunlar hılafina hareket cezaı mesulıvetı mustelzım olmak uzere muflıse borçlu olanlar varsa bunlann da avnı muddet ıçınde kendılennı ve muflıse vere ceklen mal veva para mıktannı bıldırmelen Muflısın mallannı her ne surette olura olsun ellennde bulunduran- lann. o mallar uzenndekı haklan mahfiız kalmak sartıvla bunlan avnı muddet ıçmde ıflas daıresı emnne tevdı evlemelen ve etmezlerse makbul mazeretlen bulunmadıkça cezaı mesulıvete ugravacaklan ve ruçhan haklann- dan mahrum kalacaklan 0^ 01 2006 gunu saat 10 00 da lstanbul 1 iflas Daıresı nde ılk alacakUar îoplanası va pılacagmdan alacaklılann bu toplanflva gelmelen veya vetkılı bır vekıl gondermelen ve avnı zamanda muflıs ıle muşterek borçlu olanlar veva muflısın borcunu odemevi tekeffûl edecek ^aır kımselenn de bu toplantıda hazır bulunmalan luzumu üan ve teblıg olunur Basın 60084 PENDİK1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DosvaNo 200+"01 Tal r venlen taşwm»ntt cınsı. mtelıgı. kıvınetı. adedı. onemlı özeflıUen Pendık ılçesı Baıı Ma hallesı "'^ ada ve 30 parsel savılı 86^ 18 m2 mıktarlı arsa uzennde saklı ınjaat projesıne gore ınsa edılmı> kargır apartmamn (A 57 6 arsa pavlı zemın kat 1 no lu meskenın tamamı sansa çıkanlmıştır Kıvmen Gavnmenkulun tamamına bılırbşı taraâodan 3^ 000 00 >TL deger bıçılmiîOr Imar durumu Pendık Beledrve Bajkanlıgı Imar Mudurlugu nun 09 06 2004 tanh ve 1 >0^-W24 savılı vazbina aore dava konusu taşınmaz Pendık ılçesı Batı Mahallesı 94 3 ^"3 ada 30 parsel 12 01 19"6 2> 01 1996- ÎI01 1988 12 08 1996 TTlı 1 1000 olçeklı Pendık uvgulama ımarplanı kapsammda (5 A ^KO^-0 2^ I 25) v» püasma şartlannda konut alanında kalmaktadır Saüş sardan 1 Satış 06 02 2006 gunu saat 10 10-1040 a kadar Pendık 1 Icra Mudurlugu nde açık artırma su- retı>le yapılacakür Bu artırmada tahmın edılen kıvmenn °o60 ını \e ruçhanlı alacaklılar sarsa alacaklan toplamını ve sans gıderlennı geçmek şarü ıle ıhale olunur Bovle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok artırarun taahhudu bakı kal- mak sartıvla 16 02 2006 gunu aynı verde ve ;aarte ıkıncı artırmav.'a çıkanlacaktır Bu amrmada da ruçhanlı alacaklı- lann alacagmı v e sanş gıderlennj aecmesı şani) la en çok artırana ıhaie olunur 2 Artırmav a ıştırak edeceklena tah- mın edılen kıvmetm o o20 sı nısbennde pev akçesı veva bu mıktar kadar banka temınat mektubunu vermelen lazım- dır SaBs peşın para ıledır \lıcı ıstedığınde 10 gunu aeçmemek uzere mehıl venlebılır Tellalıve resmı damga versh M tapu harç ve masraflan alıcıva aıtnr Bınkmış veraler sanş bedelınden odenır 3 Ipotek sahıbı alacaklılaria dıger ılgılıienn (•) bu gaynmenkul uzenndekı haklannı ozellıkle feız ve masrafa daır olan ıddıalannı davanaö belgeler ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırmelen lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça pavlasmadan hanç bırakılacaklardır 4 Sanş bedelı hemen veva venlen muhlet ıçınde odenmezse Icra ve îflas Kanunu nun I *? maddesı gereğınce ıhale feshedılır ikı ıhale arasındakı farktan ve °o!0 taızden alıcı ve kefıllen mesul turulacak ve hıçbır hukme hacet kalmadan kendılennden tafcıl edılecektır ^ Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesm gorebıl- mesı ıçın daıre açık olup gıden venldığı takdırde ısteven alıcıva bır omegı gondenlebılır 6- Satısa ışnralt ederüenn şartnamevi gonnuş ve munderecannı kabul etmış savılacaklan başkaca bılgı almak ıstevenlenn 2004 ^01 talımat sa- yıh dosva numarasıyla müdıırlugumuze başvurmalan ılan olunur 19 12200^ (* I Ilgıhler tabtnne ımfak hakkı sahıp- len de dahıldır Bfcın 600">
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog