Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

y'Cumhupfyel ^.KİTAPLARI İSKELE SANCAK llhan Selçuk ÇagPazarianaA-Ş Prof Nuraon Mazhar ÛkKİ Sk_ No 2 1-4S1 SıshlsanbulTd ((V212) 343 72 74(20 haflftks WZ12> 343 1 M Cumhuriyet T'Cumhuriyet CL.KİTAPLARI ATATÜRK BÎR GÜN GELECEK OktayAkbal ÇatPazarian»A.Ş Prot Nııam Mufaa Olfltl S t No 2 34381 Şışhlsünbul Tel (0212)343 72 74(20h»)Fik». (0212)343 7264 82. YIL SAYI: 29292 / 50 YKr (500.000 TL) (KDV içmde) KÜRUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARl; NADİR NADİ (1945-1991) 18 ARALIK 2005 PAZAR Hedef Cıımhıırivet Anılardan Gerçeklere... 9O'lı yıllar Cumhuriyet için çok çetin, zorlu yıllardı... 2005'te Cumhuriyef kendini toparlamış, geçmişten gelen bütün borçlarını -dönek 68'li kadronun tazminatları da dahil- ödemiş, iç dengelerini kurmuş, geleceğe umutla ve güvenle bakan bir gazetedir... Cumhuriyet'in tirajı -geçmiş yıllarda olduğu gibi- yükseliş sürecine girmiştir... Medyada Cumhuriyet'e yönelik ortaklaşa sövgü ve saldırı harekâtının düzenlenmesı de bu yuzdendir... İlhan SELÇUKun yazısı Seytana uyma olanağın yok ki! rialkımızın oİüleHe uğraşmayı kı ayıpbyan soylu bir geleneğfva "Ölülere saygısızlık etmeyı şeytan bile umudun Ölüp gitmış Nadir Bey Hanım'a, Uğur Mumcu'ya saidırıp duruyorsun Unutma "Hasan Abı", "Ş.t uydum!" deme olanağın bile yok. Ahmet TAN'ın yazısı 1 1 s a y ( a d a . . . Tarikattan aynlan Müstecaplıoğlu, Gülen cemaatininTürkiye'yi îslamileştirme' planını anlattı Cemaatin içyüzü'Asil hedef toplum' Üniversiteyıllarında tarikaîla tanışan Barış Müstecap- lıoğlu, yaşadiklarım anlaîttğı kitapta Gülen cemaatinin 'Türkiye 'yi kendils- lam anlayışına 'yöneltme çabasını bir kez daha ortaya koydu. Cemaatin asıl hedefınin devleti değil toplumu 'dönüştürmek 'olduğunu vurgulayan Müste- caplıoğlu, tarikat üyelerinin dershanelere giderek öğrencilerin 'cemaatle olan duygusal bağlarını güçlendirmeye çahştıklannı söyledi. Bu sistemin sa- dece okullarda geçerli olmadığını vurgulayan Müstecaplıoğlu, "Esnafesna- fı, öğretmen öğretmeni, gazeteci gazeteciyi kazanmaya çahşıyor" dedi. 'Gazete haberleri kullamhyor' Tarikat dışındaki ünlü isimlerin cemaat- le ilgili olumlu sözlerinin ikna sürecinde kullamldığını belirten Müstecaplı- oğlu, özellikle öğrencilerin bundan çok etkilendiğini söyledi. Müstecaplıoğ- lu, cemaate bağlı olmayan gazetelerde Gülen hakkında ç\kan olumlu haber- lerin duyurulmasına büyük önem verildiğini vurguladı. Kitabında tarikatın asker ûyelerine de değinen Müstecaplıoğlu, asker şakirdlerin (öğrenci) di- ğerleriylegörüşmediğini, kendilerine özgü evlerde, çok daha dikkatli vegöz- den uzakyaşadiklarım vurguladı. AYŞE YILDIREVTın haberi • 9. Sayfada UMUT DAVASFNIN GEREKÇELÎ KARARI Olayların ardından Iran çıktıUMUT davasının gerekçeli karannda îslami teröre ilişkin değer- lendirmelere yer venldı. Kararda "îran'ın dış politikasında araç olan terorızm, mevcut potansıyelden yararlanılarak bölgede ken- dine karşı en büyük rakip olarak gördüğü Türkıye'ye karşı da sık sık kullanılmıştır" denıldi. Kararda, îran'da eğitildiği vurgulanan cinayetlerdeki kilit isim Ferhan Özmen'e verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasında eylem yoğunluğu ve sürekliliği nedeniyle in- dirim yapılmamasına karar verildiği belirtildi. • 8. Sayfada BRÜKSEL'DEUZLAŞMA I i ORHAN PAMUK DAVASI AB 'de bütçe krid aşıldı İngiltere'nin dün gece üye ülkelere sunduğu önennın ka- bul edilmesiyle AB'de yaşa- nan bütçe krizi aşılmış oldu. Ingiltere Başbakaru Blaır, 7 yıllık dönem ıçin 862 milyar 363 mılyon Avro'luk bütçe belirlendiğini, bunun AB'nin gayri safi milli hasılasının yüzde 1.045'ine eşit olduğunu söyledi ELÇİN POYRAZ- LAR'ın haberi • 10. Sayfada Erdoğan 'dan ilginçyorum Başbakan Erdoğan, Orhan Pamuk ve Yücel Aşkın dava- sını karşılaştırarak "Van olay- lannda, medyasıyla, sivil top- lum örgütlenyle yargı baskı altına alınıyorsa AB de şu an- da bizim yargımızı baskı altı- na almaya çahşıyor" dedi. Içişlen Bakanı Aksu. duruş- manın ardından çıkan olaylar- la ilgili soruşturma başlatıldı- ğını açıkladı. I 5. Sayfada bütçeye DİSK,KESK,TMMOBveTTB'mnöncülüğündeAnkara'dadûzenlenen "Demokratik Türkiye, Halk İçin Bütçe" mitingine yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Sıhhiye Meydanı'nda toplanan yurttaşlar, ıshklar ve alkışlarla AKP iktidannın uygulamalarını protesto etti. Üzerinde "tşçiyiz, haklı- yız, kazanacağız", "AKP halka hesap verecek", "tşimize, ekmeğimize, ge- leceğimize sahip çıkacağız" yazılı pankartlar taşıyan katıbmcılara sesle- n e n DİSK Genel Başkanı Çelebi, hükümerin tek bildiği şeyin "kendisine verilen reçeteleri harfiyen uygulamak" olduğunu vurguladı. • 4. Sayfada DUNYANIN ORTAK SORUNU: AĞRI Ağrı,ülkelere göre farklılık gösterse de bütün dünyanın sorunu. En çok da kadınların, çünkü araştırmalara göre kadınlar daha fazla ağrı çekiyor. Özellikle de kapalı toplumlarda. BUGÜN Cumhuriyel 'le. Romanya'nın Ğski Cumhurbaşkanı İon İliescu: 'Çatışmayok, uzlaşma var 9 I arih boyunca küreselleşmenin farklı evrelerini görüyoruz. Örneğin sömurgeci imparatorluklar da bir tür küresel güçlerdi." Leyla Tavşanoğlu'nun yazısı 12. sayfada 'Elde Hüzün Kaldı' Kahmi Saltuk, bağlaması ve sesiyle baş başadır hep. 60'lardan bu yana, büyük usta Ruhi Su'nun açtığı yolunu hiç değiştirme yürüdü. Hatice TuncePin röportajı 7. sayfada ORHAN BURSALI'NIN YAZISI U 7. Sayfada SOSYALlST IKTİSAT KONGRESİ BAŞLADI • 13. Sayfada SAYISAL LOTO ISTANBUL VE AYDIN'A M 3. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYTJREK Nihayet, Evet Nihayet! Genışlemeden Sorumlu Komiser Olli Rehn'ın Pa- muk'un değıl Türkıye'nin yargılanacağını söyleyerek baskıya kapıyı aralamasından sonra; Istanbul'a gelen örneğin AB Türkiye raportörü Camiel Eurlings (ve diğer AB yetkilileri) hep bir ağızdan aynt teraneyı ses- lendirdiler. Orhan Pamuk AB için birroman yazarı olmaktan da öteye Türkiye'ye karşı kullanılacak bir silah. Yazarın UArkasıSa. 8, Sü. J'de Yaşam biçimi yaşam nedeni 80. yaşım kutlamaya hazır- lanan Fikret Otyam'ın re- simleri Cream Art Galeri- si'nde sergileniyor. Otyam, Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölü- mü'nde öğrenciyken atıldı- ğı gazeteciliğin yaşamında özel bir yen olduğunu söy- lüyor. SELCEN AKSEL'in söyleşisi M 14. Sayfada Kapkaça bir kurban daha tstanbul'daki kapkaç te- rörünün son kurbaru genç bir futbolcu oldu. F. Bahçe Kulübü'ne bağlı Feriköy Futbol Okulu öğrencılerin- den H.Ö. kapkaççılann sal- dınsında yaralandı. H.Ö'- nün bıçak darbesı sonucu karaciğerinin parçalandığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. • 3. Sayfada Fenerbahçe gol oldu yağdı Süper Lig'de lider Fener- bahçe, Denizlıspor'u Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 6-2 yendi. San-Lacivertlilenn gollerinden dördünü Semih attı. Diğer goller ise Appiah ve Aurelio'dan geldi. Maç öncesi gazetemiz yazan Halit Deringör'e F. Bah- çe'deki 68. yılı nedeniyle plaket verildi. USpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY 'Babam ve Oğlum'... Ve 78Tıleıv Mucize nedir? Bugünkü ortamda, en doğal olan şey, mucizediri Babam ve Oğlum filminde böylesine doğal bir muci- ze yaşadım. Ege coğrafyasının t-onlarca tanımından bi- n şudur Dağlanndan yağ, ovalanndan bal akari HArkasıSa.8,Sü.8'de <
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog