Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAVFA CUMHURİYET 13ARALIK2005SALI 18 SPOR spor@cumhuriyet.com.tr Federasyondaki başıboşluk ve verilen disiplin cezalarının Tahkim 'den dönmesi ortalığı karıştırdı Konya'da taraftar kavgasında yaralananlar vardı, İzmir'de kırmızı kartlar sahavı savaş alanma çevirdi, Mersin'de ise uzatma daJdkalannda gelen goDe çügma dönenftıtbolculanÇevik Kuvvet poHsi durdurmaya çabşü. Futboldaipinucu iyicekaçtiARtFKlZILYALIIV ^ Türk ftıtbolu, yıne kavga ortamının içinde kaldı. Türkiye-Isviçre maçında yaşananlann yol açtı^ı yaralar sanlmadan; Süper Lig, 2. lig ve 3. lig maçlannda çıkan olaylar, "Futbol nereye koşuyor* sorusunu gündeme getirirken tstanbul, Sıvas, Mersin, Izmir, Kocaeli ve Mardin'de oynanan karşılaşmalarda kan dökülmesi üzüntü yarattı. Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan gerginliğin ftıtbol dünyasındaki 'otorite eksiktiği'nden kaynakdandığı belirtildi. Federasyon bünyesindeki kurullann aldıklan kararda ters düşmelerinin de olayları tırmandırdığı vurgulandı. Leveat Bıçakcı Federasyonu'nun son 6 aydır yıpranması ve futbol dünyasının 'sahipsiz' kalmasına dikkat çekilirken, yaklaşık 3 aydır çözülemeyen Tahkim Kurulu krizinin de olaylan körüklediği kaydedildi. Fenerbahçeli futbolcu Deniz Banş'a verilen ceza nedeniyle dağılan Tahkim Kurulu'nun, 'rica minnef görevine devam etmesı ve kararlann sağlıklı bır ortamda aluıamamasının olaylan ateşlediği vurgulanırken, "CMay çıkaran bir takımın sahası kapanıyor, ama ertesi gün Tahkim Kurulu bu karan bozuyor. Çünkü Disiplin Kurulu ik Tahkim Kurulu arasında uçunımlar var" denildi. İşte futfaol kavgalan G.Saray-Beşiktaş: Beşiktaşh bir seyirci bacağından bıçaklandı, çok sayıda işyerinin camı kınldı, Beşiktaş otobüsü taşlandı, Ali Sami Yen'de koltuklar kınlıp sahaya atıldı. Sıvas-KDnya: Maç sonrası çıkan olaylarda 3 taraftar, 2 güvenlik görevlisi ve 1 polis yaralandı. Konyasporlu taraftarlar, tribün koltuklannı sökerek sahaya ve Sıvassporlu taraftarlara firlattı. Ev sahibi ekibin taraftarlan da ellerine geçen taş ve pet şişelerini konuk takımın bulunduğu tribüne attı. Saha içindeki görevliler ve bazı basın mensuplanyla her iki takımın bazı yöneticileri arasında da gerginlik yaşandı. MİdYurdu-Altay: 6 oyuncu değişikliği sonrası 5 dakika uzayan maçın son dakikasında ev sahibi ekip gol yiyince saha kanşö. 6 dakikalık duraklamanın ardından son 30 saniye oynandı ve maç 1-1 bitti. Sahaya basın ve şeref tribününden pet şişe atıldı. Gerginlik stat dışına yansıdı. Polis havaya ateş açtı, bir güvenlikçinin kolu kınldı, bir taraftar hastanelik oldu. Elaağ-lşak; Ev sahibi takımdan 2 oyuncunun kırmızı kart gördüğü ve konuk takımın 1 -0 kazandığı maç sonrası Elazığsporlu yönetıciler hakemle tartıştı. Idareciler hakemin kendilerine kürrettiğini ve alkollü olduğunu iddia ettiler. Karşıyaka-Telekom Karşıyaka'nın 3 oyuncusu kırmızı kart görünce ortalık birbirine girdi. Futbolcular güvenJik görevlileri ile tartıştı, Telekom'lu oyuncular soyunma odasına kaçarak canını kurtardı. MAHKEME YOLU M.îdman Yurdu Avukatı Ai Kamış, hakem Süleyman Abay'ı, görevi kötüye kullanmak ve toplumu isyana teşvik ettiği gerekçesiyle, Cumhuriyet Savcılığı'na şikâyet etti. Abay'ın da, kendisi için "bahisçi hakem" diyen Mersin Başkanı Hasan Ahi'yi mahkemeye vermesi bekleniyor. SON GÜNLERDE YAŞANAN OLAYLAR FEDERASYONDAKİ BAŞIBOŞLUĞA BAĞLANDI Hukuk yok, kavga varSporServisi-Hukukçular ve sporadamlan son günlerde ya- şanan olaylan değerlerdirir- ken, yaşarianlan Futbol Fede- rasyonu'ndaki başıboşluğa bağladılar. Erdoğan Toprak (Esfcri spor Bakanı): Türk sponında genel- de bir sorun var. Ancak, bu so- run futbolda çok daha belirgin birşekildehissediliyor. Bunda en önemli nedense Futbol Fe- derasyonu'na özerkük tanıyan yasa çıkanlırken, federasyona aşın bir serbesthk verilmesi. Ancak bunun istediğini yapa- bilirsin anlamına gelmemesi gerekli. Bu konuda devletin de hükümetın de sorumluluğu ol- mahdır. Kurullar arasındakı çatışmalar, anlaşmazlıklar, il- gili bakanlıklar, genel müdür- lükler tarafından dikkatle in- celenmelidir. Bugün federas- yon başkanı çıkıp da mafya ile uğraşamadık diyorsa, futbol üze- rinde mafyanın n p x varlığını kabul v *', ediyor demek-,; tir; ki bu çok vahim bir durumdur, Otorite ek- sikh'ğinin ol- duğunoktalar-'(y; da devlet otoritesi devreye gir- melidir. Türker Aslan (Eski Tahldm Kurulu Başkanı): Hukukun unutulduğu yerde disıplınsız- lik ve kargaşa olur Tahkim Kurulu'nun uzunca bir sü- redirnonnal bir biçim- ' de işleme- mesi Türk futbolun- da yaşanan olaylann başlıca se- beplerinden- dır. Özellikle son F.Bahçelı Semih'in cezasj- nuı disiplince verilip Tahkim'- ce affedilmesi düşündürücü. Kâşif Töre (Avukat, sporyo- rumcusu): Futbol siyasetin içine gırmiş durumda. Ceza- lan kaldınlan kulüplerin de hem futbol federasyonu se- çimlerinde etkileri var, hem de siyasal iktidarla ılişkileri var. Orneğin, Trabzonspor'u da AKP ele geçirmek isti- yor. Iki aday da AKP tan- dansh. Federasyon seçime gidiyor. Kendine göre bir Tahkim belirlemek amaç. Ben futbol maçı seyretmek- ten iğreniyorum. YASA NEIŞE YARAR? KONYVYASIÇLAAU-Sıvassporyetkiüsi Fikret Ünsal, "Biz Konya'dan seyirti gekügini sanmışük, meğerse getenler boüganmış. A>kut Kocaman'ı da futbokulanna sahip çıkmadığı için kmnonız" dedL • TURGAY ŞEREN (Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı): 2. Lig'de yaşanan olaylan kabul edemiyorum. 2. Lig taraftan ve futbolcusutakımım l.Lig'eçıkarmak için mücadele etmeli. Hukukun olmadığı yerde adalet olmaz. Verilen cezalar indiriliyorsa, cezanın neden verildiğini bir bırim tespit etmeli. • OSMAN ŞENHER (Spor Yazarı): Sporda şiddet yasası çıktı. Ancak, bu yasanın ne işe yaradığını anlamıyorum. Bir çok statta bir çok olay çıkıyor. Ve önlem alınmıyor. Öte yandan Tahkim Kurulu verilen bır cezayı kaldırarak bir iş yaptığım zannediyor. Halbuki Türk futbolunun içine dinamit koyuyorlar. Hükümet yeni bir yasa çıkarmaz, futbolda şiddet konusunda ciddileşmezse korkanm fribünlerde maç izleyen seyirci bulunamayacak. GORUŞ HALİT DEKİIVGÖR Siyaset-Spop B Be Spora siyaset girdi. Bunu basından öğreniyoruz. Sanki Türkiye'de petrol fışkırmış. Siyaset spordan hiç çıkmadı ki girsin... Bildim bileli siyaset ve spor kol koladır. Şimdıye dek bu hiç değişmedi. Hep vardı... Kulüplerin sıyasetçilere, si- yasetçilerin de kulüplere gereksinimleri vardır. Biri, iktidan kazanmak oy potansiyelini yükseltmek, diğen de siyasi ik- tidardan kendilerine ve kulüplerine çıkar sağlayabilmek için birbirterine ihtiyaç duyarlar. Çoğumuz biliriz, bu ilişkiler sc- nucunda parlamentoya giren ve rant sahibi olan kulüp yö- neticileri vardır. Isimlerini saymaya gerek yok. Bizim kuşak çok iyi bilir. 1950-60'ta Demokrat Parti iktidardaydı. 1959 so- nunda iyiden iyiye yıprandı. Iktidarı terk etmemek için çırpı- nışlara geçtı... Anayasayı babayasayı falan dinlemediler. Tahkikat Komisyonu ve Vatan Cephelerini kurdular. Partinin üst düzey yöneticiteri büyük kulüplerimizin başına geldiler veyagetirildiler. Agâh Erozan, Medeni Berk, Osman Kav- rak gibi ağır toplar Fenerbahçe yönetimine girdiler. Çoğu üyeterimiz de onlara yaranmak amacıyla Vatan Cepheleri- ne girdi. Isimleri radyodan anons edildi. Tann'ya şükrediyorum ki bu tarihi siyasi maskaralıklar için- de benim ismim radyoda okunmadı. Sonuçta kulüpler par- titeri kurtaramadı. Ve de 60 Ihtilali geldi. 1975'te Ibrahim Iskeçe Federasyonu'na gırdim. Benim okul arkadaşımdı. Beraber Fenerbahçe'de oynadık. Doktor oldu. Ankara'da röntgen mütehassısı olarak görev yaptı... Süleyman Demirel'in çok iyi adamıydı. Bu nedenle fede- rasyon başkanı olmuştu. Iki kez yaptı bu görevi. Birincisin- de ben vardım. Ikincisinde de listeye almak istedi. Ama za- manın Bakanı Talat Asal, benim adımın etrafını çiziyor. Ib- rahim'e "Bu kişiyi kadrodan çıkar" diyor. Nedeni ise sosyal olaylara kanşmışım. Ibrahim üzülüyor. Ama neyapsın. Emir büyük yerden. Yalnız iskeçe mi? Ondan önceki ve sonraki- ler de siyasi ıktidann adamlarıydı. Son günlerde işler değiş- ti, sözde federasyon özerk oldu! Seçim ile işbaşına geldı. Ne gariptir kı sandık var, seçmen var.. ama yine de sandık- tan siyasi ikttdann adamları çıkıyor! Emirieri yine Bakan'dan alıyorlar. Kanıtı ortada... Iktidann Bakanı, Bıçakcı'ya son olaylar nedeniyle istifa et diye emir yermiyor ama.. istrfa et- mesi için de manevi baskı yapıyor. Üstü kapalı tfadeyle isti- faya zoriuyor. Bıçakcı da yeni bir kongreye gidiyor. Demokraside böyle bir durum scz konusu olur mu? Ne değişecek ki... Federas- yonu yine seçilmişlerseçecek. Sportoplumunuyansıtmayan bir yönetim seçilecek. Bunun adına da özerklik diyeceğiz. Sporumuza sadece siyaset girmedi. Şike, teşvik primi gir- di. Rantgird. Yeraltı dünyası, anarşi, rüşvet, kumar, Fethul- lahçılık bile girdi. Daha ne girsin ki... Bir de kalkmışız, sahayafair-play dövizleriyle çıkıyoruz. Za- man zaman futbolcuların ellerinde veya dövizlerde Ata- türk'ün, "Bensporcununzeki, çevik ve ahlaklısını severim" pankartlannıgörüyoruz. Ama bunlann hepsi sözde. Önce bu sloganlara ctevlet inanmalı. ^ ^ ^ n - Faks: (212) t>138595 Olağanüstü genel kurulda Doğan'ı başkan yapmak için harekete geçtiler Federasyona AKP gölgesi Spor Servisi - AKP'nin desteğiyle iş başına gelen Levent Bıçakcı Federasyo- nu'nun 1.5 yıl içinde dağıl- masının ardından, futbolda gözler, 'seçim' maddesi de konan olağanüsfü genel ku- rula çevrildi. fkfidar partisi AKP, Bıçakcı'nın yıpran- ması ve 'parti profîirne uy- maması nedeniyle Başba- kan Recep Tayyip Erdo- ğan'ın yakın dostu şımdiki Başkanvekili, Hasan Do- ğan'ı destekleme karan al- dı. Özellikle maddi anlam- da belediyelerle 'dirsekte- masında" bulunan kulüple- re şimdiden, "Seçimde bi- zim adavımıa destekk\1n" mesajı gönderen iktidar partisirun Hasan Doğan'uı kazanması için hertürlü fe- dakârhğı yapması da bek- leniyor. Yılmaz oyunu bozabilir Başkanvekili Hasan Do- ğan'ın yeniden seçihnesi için, hem 4 büyüklerin, hem de Anadolu kulüpleri- nin 'e%'et' diyeceği güçlü isimlerden oluşacak bir yö- netim için kollan sıvayan AKP'nin en çok çekindiği isim ise eski Devlet Baka- nı Mehmet Ali Vılmaz. Uzun yıllar Trabzonspor Başkanlığı da yapan Yıl- maz'ın seçimlere girmesi hahnde Hasan Doğan'abü- yük üstünlük sağlayacağı endişesi yaşayan AKP'nin, futbolun içindeki kurmay- lanm harekete geçirdiği de kulaktan kulağa konuşulu- yor. Futbolda bu gelişmeler yaşanırken, Bıçakcı döne- minde 'sıfir' çeken Karade- niz takımlannın seçimlerde belirleyici rol üstlenecek ohnası ise MehmetAli Yıl- maz'ın şansmı artnnyor. Doğan -AKP'ye yakm. Derbi karşılaşması sonrası başlayan tartışma devam ediyor MHK-Beşiktaş restleşmesi UfukÖzerten, hakemleri savundu. Spor Servisi - Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi karşılaşmasında İbrahim Akın ın sakatlanmasuun ardın- dan oyundan çıkanlmasına izin verilme- mesiyle Merkez Hakem Komitesi (MHK) ile Beşiktaş Kulübü arasında başlayan tar- tışma devam ediyor. MHK Başkanı Ufiık Özerten, dün dü- zenlediği basın toplantısında Siyah - Be- yazlılann oyuncu değişikliği konusunda gösterdikleri tepkiye değinerek, "Beşik- taş goJü vedi ve hemen santra yaptı. Ma- dem sakat o\ııncu var ve değişim ihthacı bulunuyorsa, Beşiktaş santrayı yapmaya- bilirdi. Kulübe üe Beşiktaş arasmdaki probiem, bizim 4. hakeme fatura edilrvor. Burada yapıian bir hata \ar, istemeden de oba ovnncu değişUdiğiııi yapmak isteyen- leryapmışnr. Hakemkrimizin hatası yok- tur. O> uncu değişikliği olmadan, oyunu başiatan taraf da, değişikl olmadıgın- dan mağdur olduğunu iddia eden taraf. Adama sorariar o> unu neden başlattuı kardeşim?" diye konuştu. Ufiık Özerten'in bu ifadelerine karşıhk vermekte gecikmeyen Sıyah - Beyazhlar ise yaptıklan açıklamada, Özerten'in kul- landıgı ifadelerin bulunduğu mevkiye hiç- bir şekilde yakışmayacağı belirtilerek, "Saym Özerten'in 102 yılhk büyük birca- miaya karşı 'Adama sorariar kardeşim' ve •AcemiKk yapular 1 şeklindeki hitaplaru asla kabul edüemez. Özerten'in Madem oyuncu değiştireceklerdi. santra japmasa- lardı' biçimindeki yorumu da etik olarak yanlış bir yaklaşımdır. Bu konuda sahada- ki karar nıerci maçın hakemi ile birükte futbol takunmuzdır. Sayuı Özerten, bu tür yt>rumlar vapmakyerineesasvazifesiniye- rine getirmeü ve hakemlerimizi daha ba- şanlı maçlaridareetmeküzere >önlendttr- melidir" dedıler. NEYMİg ABDÜLKADİR YÜCELMAN Ali Veli, Veli Ali Hikâyesi Futbol Federasyonu olağanüstü genel kurul karan aldı, gerekçesi de yeniden güvenoyu istemek. Buna ge- rek var rnıydı? Vardı, çünkü futbolda işler iyi gitmiyordu, Avrupa Şampiyo- nası da Dünya Kupası finalleri de kaç- mıştı, giderek dünya klasmanında aşağılara düşüyorduk. Son olarak Is- viçre maçında çıkan olaylar ve Fl- FA'nın soruşturma açmasıyta spordan sorumlu bakan Saym M. Ali Şahin'in yaptığı konuşma, futbotumuzun üze- rine bomba gibi düştü. Doğrusu Fut- bol Federasyonu'nun istifa etmesr bekleniyordu, ama federasyon eften püften bir gerekçe ortaya koyarak gü- venoyu isteyince insan ne dursa olsun düşünceye dalıyor. Sayın M. Ali Şahin yaptığı kısa ve net konuşmasında istifadan söz et- memisti, ama nazik cümtelerte şunu söylemişti: "Oturvn, bir otokritik ya- pın, futbolda neden işler iyi gitmiyor, neden düşüşteyiz, bunun nedenleri- niaraştınn, kendinizisorgulayın veso- nucu değehendihn." Federasyonumuz ne bir araştırma ne bir sorgulama ne de bir otokritik yapmaya gerek gördü, sadece güve- noyu istedi. Güvenoyunu neden isti- yor, onun bile açıklaması yok. Neyine güvenerek, yaptığı hangi işi öne süre- rek genel kurulun karşısına çıkacak? Avrupa Şampiyonası'na neden katıla- madığımız, Dünya Kupası finallen'ne neden gidemediğimiz ortada iken, üs- telik Isviçre maçındaki soruşturma he- nüz sonuçlanmasa bile Federasyon Başkanı Levent Bıçakcı 'nın kendi ifadesi ile "Ceza bekliyoruz" demesi ve bunun nasıl sonuçlar doğuracağı- nı tahmin etmesine karşın sadece ve sadece "Bana güvenin" diyerek genel kuruldan güvenoyu istemesı, doğru- su büyük cesaret işi. Merak ediyorum, genel kurulda tek kişi de olsa çıkıp "Sayın Başkan, futbolumuzdaki bu kara tablonun nedenini ve kimlehn suçlu olduğunu açıklamayacak mısı- nız?" demeyecek mi? Bir kişi bile sor- sa "Hiçbir araştırma, hiçbir sorgula- ma ve soruşturma yapmadık, yapma- ya da gerek görmedik" mi diyeceksi- niz? Gerçi Sayın Bıçakcı'nın genel ku- rula bu kadar saygısızlık yapacağını sanmıyorum, ama ortada görünen ve izlenen yol ne yazık ki bu. Bir anlamda istifa etmek yerine gü- venoylamasında kaybetmek acaba daha mı politik ya da daha mı onurlu, bilemem, ama Sayın Levent Bıçakcı genel kurulda tek başına olmadığını, karştsında birkaç adayın daha olduğu- nu biliyor. Hatta bugün kendı federas- yonunda başkan yardımcısı olan Sa- yın Hasan Doğan'ın da Levent Bıçak- cı 'dan kurtulmak için federasyonu ola- ğanüstü genel kurula götürmek için daha önceden karar verdiğini, bunun için de fırsat kolladığını futbol dünya- mızda bilmeyen kalmadı. Bu demek- tir ki bu genel kurulda Levent Bıçak- a'nın arkasında AKP olmayacak, çün- kü AKP bu kez kendi partisinde olan Hasan Doğan'ı destekleyecek. Bana göre Levent Bıçakcı bütün bunlan bil- mesine karşın onurlu bir yol olan isti- fayı düşünmediğine göre, belki de ge- nel kuruldaki AKP karşıtı oylann hesa- bını yapmış olabilir. Ancak Hasan Do- ğan da bu hesabı yapmış olmalı ki fe- derasyonunaeski Başkan Haluk Ulu- soy'u almayı düşünüyor. Bütün bunlar hesap kitap mesele- si; genel kurula kadar daha oldukça süre var. Hesap da şu; Haluk Ulusoy, Hasan Doğan'ın başkan yardımcısı olarak federasyonuna girecek, bir sü- re sonra Meclis'ten bir gece yansı bir tek madde değişikliği ile federasyon başkanlannın üçüncü kez seçilebile- ceği ya da müktesep hak gibi bir ba- hane ile Ulusoy'un önündeki engeller açılacak ve Haluk Bey yeniden baş- kanlık koltuğuna oturacak. Bunlar komploteorisi değil, kulaktan kulağa, dilden diledolaşan laflar. Bu ülkede ol- maz olmaz. Bizler Gümrük Yasası'nın Meclis'ten geçtikten sonra ertesi gün değiştirildiğini, o 24 saat içinde güm- nüklerden milyarlarca dolariık nelerin girdiğini de biliyoruz. Gerçi unutkan bir toplumuz, ama zaman zaman anımsatmakta yarar var. Yine oyun içinde oyun oynanıyor, Ali Veli, Veli Ali hikâyesi... E-Posta: ayucelman(n yahoo.com - Faks: (212) 5138595
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog