Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13ARAÜK2005SALI 16 TELEVİZYON cumtv(a cumhuriyet.com.tr GüNLTN FîLMLERİ Mavi Umut 20.15 CINE 5 Dram | O (Out Of Bhae) - Fılmde, babası eskı bır hüküm- ^Ü' lü, annesi ise uyuşturucu bagımlısı genç birkı- zın hayatta kalnma mücadelesi ele alınıyor. Yönet- men: Dennis Hopper. Oyuncular: Denms Hopper, Raymond Burr (3980 Kanada. 93 dk). 20.30 / tv8 / K»yamet... Ayrıntı Yanda Ölümüne Talcip 21.45 Kanal D Macera (77) (Fûr ImmeM- Und Ewig) - Filmde, uyuşturucu ^3^ kaçakçılanraa. sılah kaçakçılanna, katilJere ve sonımsuz siirücoılere karşı amansız bir savaş veren korkusuz polisler Jan ve Semih, altın hırsızlan ile karşıkarşıyadır. Htili, otobandakı kazayı araştırırken, birbırinden kanşıjk olaylarla karşılaşır. Romanya'da- ki bankadan büyük bir altın transferi yapılacaktır. Bankanın güvenlik sonırrüusu otobandaki kazada ölür. AJtınlaruı peşmdekı hırsızlar, aslında herkesin ölü zannettiği güvenlik sorumlusunu bir zehirle uyutmuş ve daha sonra transfer bılgılenni öğren- mek ıçin kaçırmıştır. Yönetmen: Sebastian Vigg. Oyn: Erdoğan Atalay, Christian Olıver. 22.00 / CNBC-e / Ned Devine... A. Yanda TehlikeK Sularda 00.50 TRT 1 Macera (Maiden Voyage) - Kyle, çalıştığı güvenlik şir- ketince ilk seferine çıkacak bır yolcu gemısı- nın güvenlik kontrolünü yapmakla görevlendırilır. Cç günlük bu yolculuğa oğlu Zack'ı de götürür. An- cak gemı denıze açıldıktan sonra korsanlar tarafın- dan fıdye amacıyla kaçınlır ve keyıfli yolculuk plan- lan yenni korkû dolu saatlere bırakır. Yön: Colin Budds. Oyuncular: Casper Van Dıen, Danıelle Cor- mack, Cnristopher Stollery (2004 ABD, 100 dk). Jo Jo 01.00 Olay TV Macera ®(Jo Jo) - Burt, kaybetmesi gereken bir boks maçını kazarur. Maçtan elde ertiği parayı alıp kaçınca patronu peşine adamlannı takar. Burt'u ya- kalayamayan adarnlar onun gibi boksör olan baba- sını öldürürler ve sıra oğluna gelır. Adamlann oğlu Jo Jo'nun peşinde olduğunu öğrenen Burt ise dedek- tif arkadaşı Jack'in oğluyla ilgilenmesini ıster. Jack için arkadaşının küçük oğluyla ilgılenmek hiç de kolay bır ış olmayacaktır. Yönetmen: Enzo G. Cas- tellari. Oyuncular: Bud Spencer. Andrew Stevens (1991 ABD-Almanya-ftalya. 91 dk). izleyin Orta Değmez Yabancı Yerii CNNTürk 15.10 Irak'ın seçimi TV Servisi - Irak'ta 15Ara- lık'ta gerçekleştirilecek olan parlamento seçimleri, "Farkm- da mısınız" programında ele alınıyor. Cem Oğretir'in suna- cağı yapımda. Kaya Heyse, Kemal Soğukdere ve Hüseyin Yılmaz. dünyanın en tehlikeli ülkesindeki demokrasi sınavını izlıyor Yapımda, sünnilerin bu kez sandığa gidip gitmeyeceği, işgalden bunalan halkın kime, neden oy vereceği gibi konular ırdeleniyor. NTV 20.30 Eko Diyalog TV Servisi - "Eko Diyalog" programı canlı olarak ekrana geliyor. Asaf SavaşAkat,Deniz Gökçe ve Taner Berksoy'un birlikte sunduklan yapıma, Maliye Bakanı Kemal Unakı- tan katılıyor. Programda, 2005 malı yüındakı gerçeklemeler, 2006 bütçesi, cari açık, enflas- yon, yabancı sermayenin kat- kısı, Türkiye'yi bekleyen yeni açılımlar, büyük özelleştirme- ler. borçlar, IMF görüşmeleri, para piyasalan, global ekonomi tartışılıyor. tv8 22.30 CECE 03:30 canlı N ANTONIO SPURS LOS ANGELES CLIPPERS YENİDEN Çarşamba 21-00 TONY PARKER TURKSAT KABLO7V Tan sunuyor TV Servisi - CHP Genel Başkan Yardımcısı OnurÖy- men \e şarkıcı Göksel, "Kt>- nuşabilir mhiz" programının bu haftaki bölürnünün ko- nuklan oluyor. Erkan Tan konuklan üe Türkiye gündeminin yanı sı- ra özel yaşamlan üzerine sohbet ediyor. BUGUN Atılla Yeşilada ve Şebncm Karaevli j UYANDIRM SERVİSİ 07:00 Dunü hatırlamak. Bugunü btlmetı. FYarmı planlamsk için .. 5. BOYÜT Merdan Yanardağ, hazırlayıp sunduğu tartışma analiz programı 5. Boyut'ta bu akşam enerji dosyasını açıyor. Türkıye'nın enerjıde nasıl dışa bağımlı hale geldığının sorgulanacağı programda; elektrikten doğalgaza. petrolden kömüre kadar özeflestırme dalgasının yarartığı tablo ve yolsuzluk ıddiaları bütün yönleriyte tartışılacak. 23:00 FUNDA ARAR'LA PERFORMANS Funda Arar ın bu haftaki konuğu.Mısırlı Ahmet. yarın Akbank Kısa Film Festivali ' 1 0C Kısadan Uama - 3.00 Belgesel SinaOH (A): Suiia Arsı Ozsl GcBfeur. • -. =-••"" v OogtKarsdene SislerKovtiunea - 5.30Canland»TraKlsalw:i<aa3 O3'52" ' B i n ç * - 0 i Khjf^ Do^ru - :*u*-DGCFJ-04 20.30 Festivat Krealan D.2O-- -.;-: D.22- ^ ;:•.>:• D ^ SÖVLEŞİ Saat: 18.30 : -ınf*n I'2Q" {D)i 3 - A -1.1 S .: -<%t«Oefl V/Oarv-SS*. • Savss.fi ferâı D.19- ---,!-:• D^1- ' 21 '00'" -ıema üzentıe -0r46'.oo0ı 'kMarÇuöufl' SŞVerGe»»* , . - . . . . - - • • ^"jl-j' D.2* 11.00/13.00/15.30/20.30 Etkmfiitlenn ç î salorsiara g rfbıırr** çın da«tij« ^ bı rttern örc«ten aünmrj oİTâsı gere^mekteaır AKBANK SANATI 'Kıyamet Kopunca', eroin ticaretine karşı tek başına savaşan gazetecinin öyküsünü anlatan çarpıcı bir dram Gözüpekmuhabirin acı sonu Filmde. araştırmalannın bedelini hayatıyla ödeyen gazeteci Veronica Guerin'in gerçek hikayesi anlatılıyor. TV Servisi- "Kıyamet Kopunca", Dublin'in yeraltı dünyasının bir portresini çizen ve şehirde sürüp giden eroın ticaretine karşı tek başına savaş yüriiten genç bir muhabirin öyküsünü anlatan çarpıcı bir film. 1996 yılında, Veronica Guerin adlı bir kadın muhabir, Dublin'in yeraltı dünyasına sızmayı başarmış, bunun sonucunda yüzlerce kişi tutuklanmış fakat genç kadın, trafik ışıklannda beklerken bir cinayete kurban giderek, araştırmasının bedelini hayatıyla ödemişti. Guerin'in gerçek hikayesinden yola çıkılarak çekilen filmdeki tvS 20.30 Kasabalınınparlak fikris—v TV Servisi - Katıldığı bütün [ T ^ l CNBC-e 22 00\ ortahklarda görünmediğinin festivallerrie büviik İİPİ Pfiren ^ ^ ' farlfina vanr NpH'ın pvinp oi- TV Servisi - Katıldığı bütün festivallerde büyük ilgi gören "Ned Devine'ı Diriltmek", Kirk Jones'un ılk yönetmenlık dene- mesi. Irlanda'nın küçük bir kasaba- sında yaşayan birine, lotodan yüklü miktarda ikramiye çıkar. Fakat talıhliden günlerce ses çıkmaz. Yalnızca elli ıki kişinin Ned Devine'i Diriltmek - VVaking Ned Devine / Yön: Kirk Jones / Oyn: lan Bannen, David Kelly, Fionnula Flanagan /1998 Irianda - Ingiltere - Fransa - ABD, 92 dk. yaşadığı kasabada böyle bir ola- olduğunu araştırmaya koyulur. yın gızli kalması zordur. Bunu ilk haber alan, kasaba- nın yaşlılanndan Jackie olur. Jackie, hemen bu talihlinin kim Kansı Annie ve en yakın arka- daşı Michael olmadığına göre, geriye kirk dokuz kişi kalmıştır. Sonunda yaşlı Ned Devine'ın ortalıklarda görünmediğinin farkına vanr. Ned'ın evine gi- den Jackie ve Michael, yaşlı adamın elinde biletle öldüğünü görürler... Bunun üzerine akılla- nna bir düşünce gelir. Birisi Ned Devine'ın yerine geçecek, yet- kililer kandınhp para alınacak ve köydeki elli ıki kişiye eşit olarak paylaştınlacaktır. Kıyamet Kopunca - VVhen The Sky Falls / Yönetmen: John McKenzie / Oyuncular: Joan Allen, Liam Cunningham, Patrick Bergen, Pete Postlettwarte, Jason Berry / 2000 Ingiltere, Irianda, ABD ortak yapımı, 107dakika muhabirin adı Sinead Hamilton (Joan AOen). Sinead, gözüpek bir muhabirdir. Kansınnı araştırmalanndan endişe duyan fakat onu desteklemekten başka çare bulamayan kocasuıın karşı koymaîanna rağmen, şehirdeki suç batağının üzerine gider. Kaynaklan sayesinde, başta eroin ticareti olmak üzere, Dublin'de gerçekleşen karanlık işleri ortaya çıkartacak bilgilere ulaşır. Bu bilgilere kuşkuyla yaklaşan polis, Sinead'ı korumakta yetersız kalır. Hatta, Sinead polisin işine engel olmakla suçlanır. Araştırmalanyla ortaya çıkardığı ilişkıler yumağını basın yoluyla • duyurmaya kararlı olan genç kaduı mafya tarafindan öldürülür. Tv PROGRAMLARI 09.00 Gürul- ı tucü Orma- nın Hayvan- lan 09.30 Gün Başlıyor 11.10 Yerli Film: Gönül Hırsızı 13.30 Erguvan 15.20 Düş Peşinde Sine- ma 15.45 Bakar mısın? 15.55 Kasaba 16.25 Gar- field 16.55 Dızi: Bizim Evin Halleri 17.35 Miras 19.00 Haber 19.55 Denizler Im- paratoru 21.15 Safalar Getirdiniz 22.35 Zamanın Tanığı 23.15 Avrupa'dan Futbol 00.30 Günün Ar- dından 00.50 Tehlikeli Sularda (031249043 00). 12.35 Yurt- ' tan Haberler 13.35 Hayat Akarken 14.45 Dunya Ekonomisı 15.00 Haber 15.15 Ekogün 16.00 Haber 17.00 Haber 17.40 Dün- yaya Bakış 19.30 Şımdı Burada 20.05 Sanat Me- kan 20.30 Müzik Ustalan 21.00 lyı Oyunlar 21.30 Belgesel: Geç Ölmadan 22.00 Geriye Kalan Yaşa- yan Değerlerimız23.35 Ye- dikule Hısarı Konserleri 01.40 Kazak Hikayeleri 03.15 Belgesel: Hayal Bel- deler (0 212 259 72 75). _ x m 1 0 - 3 0 Sabah Sk f l f Yıldızlan • • * W 13.00 Gun Ortası 13.30 Dizı: Çocuklar Duymasın 14.45 Esra Cey- han Sizlerle 16.46 Ya Şun- dadır Ya Bunda 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Spor Haber 20.00 Dizi: Belalı Baldız 21.45 Dizı: Aliye 23.30 Özel Hat 01.00 Son Haber 01.10 Homedrom 01.40 Dizı: Gurbetçiler 03.20 Dizi: İlişkıler 05.00 Gecenin Içinden (0 212 354 30 00). 09.00 Dizi: Ya- rım Elma 10.30 Pembe Bir Oyun 13.00 Haberier 13.30 Se- rap Ezgü İle Biz Bize 16.00 Dizi: Cennet Mahallesi 17.30 Kim 500 Bın Ister 19.00 Ana Haber Bülteni 19.45 Spor Sayfası 20.00 Dizi: Yağmur Zamanı 22.00 Yabancı Film: Ro- meo ve Juliet 00.15 Meh- metçık 01.45 Rekorlar Ki- tabı 02.45 Son Haber 03.15 Song 24 05.00 Yer- li Film: Sisli Hatıralar (0 212 355 0101). 10.20 Dizi: Bücur Cadı 12.30 Gün Or-t a s ı 13.00 Yerli Film: Çıplak Va- tandaş 15.00 Dizı: Çocuk- lar Duymasın 17.20 Dizı: En Son Babalar Duyar 19.00 Haber 20.00 Dizi: Alanya-Almanya 21.50 Sır- ların Efendısi 23.20 Deşrf- re 00.30 Gece Habeıieri (0 212 448 80 00). 09.10 Para- metre 10.05 Yaşama Sevin- ci 10.30 Ekono- mi Özel 12.30 Iş Yemeğı 13.00 Ajans 14.10 Paranın Izi 14.30 Emlak Yaşam 15.10 Farkında mısınız? 15.45 Desing 360 16.15 Seans Analiz 17.00 Man- şet 18.30Afiş 19.00 Editör 20.00 Tarafsız Bölge 21.00 5N 1K 22.00 Cos- mopolıs 23.00 Gece Gö- rüşü 00.15 Afış (0272 413 56 00). (031 a) 293 «9 7İ 09.20 llkın Ündeş ile Ekonomi 10.10 Sağlık Hattı 11.00 Açık Hat 12.40 Hı-end 13.00 Ekonomi Po- Irtik 14.10 Nazlı Tolga ile Gundem 15.30 Dıgıtal Hayat 16.00 Akşam Baskısı 17.20 Interaktif Spor 18.30 Ana Haber Bülteni 19.40 Maça Dogru 20.00 Beşıktaş-FMP Zelez- nık 22.00 Başkent Arenası 23.00 Geceye Bakış 00.10 Psiko Yorum (0 212 449 07 00). 09.15 Yabancı Film: Son Sözleşme 11.05 Yabancı Film: Otobüs Durağı 12.55 At Yarışı 16.25 Sağlık Rehberi 17.10 Çizgı Film Kuşağı 17.40 Sağlık Trend 18.30 Başka Yerde Yok 20.00 Ana Haber Bültenı 20.15 Yaban- cı Film: Mavi Umut 21.50 Yaban- cı Film: Bilinmeyen Kod 23.30 Ceytıun Yı/maz Show 00.30 Ya- bancı Film: Sanşın Cennet 01.55 Yabancı Film: 15 Dakikalık Şöh- ret (0 212 336 15 15). <!g\ 11.30UZ- man Gö- züyle 12.25 Fuar 13.00 Haberler 16.30 Bayim Olurmusun? 18.00 Haber 19.40 Teknokolik 20.00 Benı Ha- tırlayınız 23.45 Perakende Dün- yası (0 212 465 79 49). 17 Arallk 18:00/ SM0:'2 254 9S 56wwv» t yatrooyunevı cor- 19-20-21 Arallk 20:30/Oyur «olyesı 02- 6 345 3» 39 24 Arallk 20:30 / Kerter Tıyatrasu 0212 246 35 89 U(*ettijrfc-ComnCIElUII<{0212} 478 0 600 EFES PUsen ; 10.15 Merhaba 11.15 Merhaba 12.00 Haber Ma- sası 17.15 Diplo- matik Kulıs 18.15 Avrasya Bütte- ni 19.00 Haber 20.00Aykın 21.00 Politik Açı 23.00 Diplomasi Gün- demi 24.00 Gece Ajansı (0 312 23121 00). -=ş. .«__ . 07.00 Güne Başlar- ^ N T V ken 09.10 Ekonomi ~ 10.00 Haberler 10.30 Ve Insan 10.50 Lrfestyle 11.00 Ha- berter 11.30 Eurogol 12.00 Haber- ler 12.15 Spor 12.30 Işın Sırrı 13.00 Günün Içinden 13.35 Eko- nomi 14.10 NTV'ye Sorun 14.50 Lrfestyle 15.00 Haberler 15.25 Ya- kın Plan 16.00 Haberler 16.30 Ekonomı 17.10BasınOdası 18.10 Gece Gunduz 18.35 Ve Insan 19.00 Akşam Haberien 20.00 Yo- rum Farkı 20.30 Eko Diyalog 22.00 Hayatın Senın Elinde 23.30 24 Sa- at 00.25 Gece Günduz 03.35 Eko- dıyalog (0212335 00 00). 08.00 Papatya Falı 10.00 Kum Saatı 1Z30 Ferah Ferah 14.30 Ka- der Yolu 15.30 Kadının Sesı 18.30 Gerçek Kesıt 20.00 Haber 21.00 Vatan Sağolsun 24.00 Gece Hattı 02.00 Haber (0212 256 82 82). 07.30 Tuluhan'la Bu Sa- bah 09.00 Dizi: Bütün Ço- cuklanm 10.30 Sabah Sabah Seda Sayan 13.00 Şule ile Gün Arası 13.30 Dr. Oetker'le Tatlı Dakikalar 14.00 Dizi: Kınalı Kar 15.30 Kadınlar ve Er- kekler 17.30 Dizi: Sihırlı Annem 19.00 Ana Haber Bülteni 19.50 Spor 20.00 Dizı: ödunç Hayat 21.45 Ya- bancı Film: Ölümüne Takip 23.45 Canlı Canlı 01.40 Yerli Film: Sırlar- daki Heyecan 04.40 Trafik (0 212 478 00 88). a10.00 Trend Sağlık 10.30 Dizi: St. Tropez 11.30 Yeni Vizyon 13.00 Gün Ortası 13.40 Avrupa'dan Futbol 14.10 Ipek Yolu 16.05 For- men 16.30 Derya Gibi 17.35 Emel'ce 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Yabancı Film: Kıyamet Ko- punca 22.30 Konuşabilir miyiz? 24.00 Haber Aktif (021228851 52). J 10.00 Sabah Keyfi 11.30 Yemek Baha- . , , ne 13.00 Editör Ma- kanalturk sası 13.30 spor 14.00 Kadınlar Kulü- bü 16.00 Ekonomi Gündemi 17.00 Tipitivi 17.30 Çizgı Dizi: Evvel Za- man Içinde 18.00 Dizi: Işte Hayat 19.00 Dizi: Evimiz Hollyvvood'da 20.00 Ana Haber 21.00 Funda Arar'la Performans 23.00 5. Boyut 01.00 Gel de Katılma 02.30 Aş Ken- dini 03.15 Dizi: Evimiz Hollyvvo- od'da (0 212 355 85 00). 11.00 Başka Ha- yatlar 13.00 Orta Sayfa 14.00 Final 15.00 Haber 16.00 On Air 17.00 Ha- ber 17.05 Çizgi Film: Kırmızı Başlık- h Kız 18.00 Satır Arası 18.30 Yasa- mak Ne Güzel Şey 19.30 Ana Ha- ber Bütteni 21.00 Türkü Dıyenler 22.30 Ekonomi ve Marka 23.30 Şi- ırler Arası Yolculuk 00.30 Son Bas- kı 01.00 Yabancı Film: Jo Jo (0 224 331 7000). 10.05 21. Asır Sa- vaş Makineleri 11.55EfsaneAvcı- ları 12.50 Dünya Gezgini 13.45 Sonradan Politikacı- lar 14.40 Sıradışı Makineler 15.35 John Lydon'ın Müthiş Böcekleri 16.05 ÇözülmemişTarih 17.00Ke- sişmeler 18.00 21. Asır Savaş Ma- kineleri 19.00 Bır Araba Yeniden Doğuyor 20.00 Efsane Avcıları 21.00 Hurdalık Savaşlan 22.00 Çin'in Insan Yapısı Mucızelen 23.00 Adli Tıp Dedektifleri 24.00 Tarihi Ipuçları (0212330 00 88). 97.00 Sabah Haberien 38.00 Müzik Pınan 08.15 fay Çep 08.30 Bu Top- rağın Sesı 09.30 Kannca Kararınca 10.30 Kültürel Zengınlığimız 10.58 TBMM-TV 19.00 Sü- per Lıg Futbol Karşılaşması 20.30 2001 Avrupa Basketbol Şamp. (Erk): Slovenya- Ispanya (Bant) 22.00 Süper Lig Futbol Karşılaşması 23.30 Olımpik Magazin 24.00 Kapanış. \~\ "." ""' " • 09.10 Müzik Pınarı 12.10 İULU5AL Ulusal Savunma 14.15 M'_- .s__ Bır Türküdür Yaşamak 17.15 Sahne Sanatı 18.10 Erol Manisalı ile Sohbet 19.00 H* ber 20.00 Gündem 20.30 Amatör Spor 22.00 Ufuklar 23.00 Haber Masası (0 212 251 50 90). 09.30 Piyasa Ekranı 10.30 Ş | r k e t Raporu 11.30 Vadeli rşlemler 12.00 Fınans Cafe 13.30 Piyasalarda Gün Or- tası 14.00 Piyasa Ekranı 14.15 Faiz 15.00 Analiz 16.30 Son Baskı 18.00 Dizi: Cheers 18.45 Dizi: Gilmore Gırls 20.00 Dizi: Malcolm In The Middle 20.30 Dizi: According to Jim 21.00 Dizi: Desperate Housevvives 22.00 Yabancı Film: Ned Devine'i Diriltmek 24.00 Di- zi: Malco/m In The Middle 00.30 Dizı: Ac- cording To Jim 01.00 Dizi: Desperate Ho- usevvives 02.00 Dizi: Gilmore Girts (0 212 330 01 01). 10.05 Yabancı Film: Eve Dönüş 12.00 Ya- bancı Film: Şangay Şö- valyeleri 14.00 Moviemagazine 14.25 Yabancı Film: Aç Kalpler 16.00 Yabancı Film: Muhteşem Gatsby 17.45 Moviema- gazine 18.15 Yabancı Film: Kapan 20.30 Yabancı Film: Polly Gelince 22.05 Ya- bancı Film: Harry Potter ve Azkaban Tut- sağı 00.30 Yabancı Film: Şangay Şöval- yelen (0 212 326 00 00). 11.30 Ekonomi Gündemi 12.00 Haberler 13.00 13 Ajansı 15.30 Iş Dünyası 16.30 Borsa Cafe 17.15 Çapraz Ateş 18.10 Spor 18.30 Aktüalite 19.00 Tech- life 19.30 Haberler 20.30 Ankara Kok- teyli 21.00 Celebrity 22.00 Bugün 24.00 Basın Kulübü 03.00 Celebrity 04.00 Bu- gün (0 212 599 82 86). 12.00 Şarkılar Bizi Söyler 14.05; Neşeli Türküler 15.25 Bengi 16.15 Gonül Bahçe- mizden 17.30 BırSolist 20.30 Açık llköğ- retim Okulu lletışım Rehberlik ve Ders Prog. 21.30 Türkü Şölenı 23.00 Ah Bu Şarkılar 00.10 Kapanış E F E S PUsen'in kultür ve sanata katkıları artarak sürecek. İlanlarınız İçin (0212)293 89 78 perareklam@perareklam com tr perareklam@superonline com www.perareklam.com rr SEMAVER VANVdW0>l Süleyman ve Öbürsülerr C KOtûrBateajj m oaoönyt! 13 Aralık 20.00 Zonguldak AKM Salonunda 16Aralık Cuma 20.30 17 Aralık Cumartesı 2030 18 Aralık Pazar 1530 Çeyrs Tiyıtrosu - KocamujtafapajJ Tel (0212)585 59 35 www semaverkumpanya com n c n i M 0212 478 C6D0 14:10 İPEKYOL İpek Tnnrıyor 20:30 SINEMA 22:30 KONUŞABİLIR MİYİZ? Erkon Ton Komıklor Oıııır Öfmen i Göksef 20:30 EKO DİYALOG C A N L I Asaf Savaş Akad, Deniz Gökçe ve Taner Berksoy'un konuğu Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 22.-00 HAYATIN SENİN ELİNDE Prof. Dr. Osman Müftüoğtu Defne Sarısoy CNBC-e DERGİ BAYİDE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog