Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13ARALIK2005SALI 12 EKONOMİ 12 ARALIK zots Onceto En En Defcm Hjfttiı Iştem I f a e U K»m? Oüpik Yütoek fcpan? S Ort.R». Haon HHKÖncMKjanBıCujnBı' r - A c t a d a n S O t 1240 12.20 12J0 *danaÇr-»*A UOO 1000 10*0 AoanaJnentoB 5 » Î9C 6 2 5 Aaana Çnsno C 1.24 '2' 127 Add KaSr-c* 470 474 5İ» MvansSasa 11» 115 119 AfW=*r 334 3J4 406 10-20 615 496 Tie 406 AJtYJtOH 210 AJolTriaf 460 Htmk 103C Akçma 805 AkrTectl 2*2 211 214 4.60 4 72 •030 10 70 80C 12$ 23} 234 AtaurtazOJMYO 4525 4550 4 6 X Aksa Aıcsgarta A * s & m ADmoCnKr *team AMmHoting 12a 12Z) 1250 1C50 1120 1070 1130 1830 1870 2.25 22i 2.39 13J0 1340 1410 633C 6250 6400 540C 5S-CD 5700 6.75 înîffican E 6JC 23 •45 5.25 209 2 1 ' 145 5.25 2J» 216 177 1*1 545 6J5 148 54C 213 1*2 197 5 75 . . . . 3 6 1 3600 36 75 340 3.40 3J8 0 fcçe* 3« 0.37 915 3.7C 17 0 310 0J7 9J5 374 151 AmaSaarta A « Y Î L ( H & 2475 2480 26 50 » 5 0 15J0 15 60 16.10 15.70 153 153 158 1 5 7 258 615 280 630 264 2 74 600 6.25 1950 19J0 162 262 158 252 615 645 272 605 1960 15S 252 625 45.25 4 5 2 4750 4750 T*M 36S 181 725 236 242 334 1120 10J8C 334 184 745 300 246 362 376 7.36 298 244 348 1130 10.80 635 600 U * 3 3 » 3150 3400 34.00 166 164 -74 172 BofcÇmno BORM" 164 3.04 314 MT ' 1 3 •140 1170 500 510 172 3.14 109 1140 505BaiMnY«.Pn. 495 . . . . . . Bn0lfanSIMaC22OO 22100 22600 22'00 Bosa 1 '6 115 118 118 SoynsMagratt 360 3*0 372 3.68 frsa 9350 9200 9400 9E50 SSHEvAMaı 2775 2750 2825 2BDC &mr«pgY«Ort 130 130 134 132 BKtak 24*0 24-5 26.70 2500 190 590 16 161 600 190 66 6 '590 1620 1600 310300 40B oso 1 14 314 432 062 116 310 432 060 115 2000 18*0 444 478 496 4*0 550 555 566 555 « X 4375 4505 4475 1480 14T) 15.00 1480 636 104 906 105 159 ım 910 550 206 2.58 280 117 122 500 615 7850 7900 7850 9JX 922 9-20 4.34 470 404 414 516 625 213 520 361 444 318 161 535 286 102 155 280 875 545 3.96 4*2 5.06 205 4.9C 432 300 '56 52C 280 158 Z62 900 S55 2Û4 2 68 121 600 450 138 412 510 6-15 500 060 442 3.16 158 5-30 2-82 1410 14 10 1430 1410 1040 1040 10 70 105) 27 X 27 X 2900 28.75 170 258 05' •33 336 266 052 159 354 1 79 266 058 156 354 161C 1610 1680 16.70 B teatCmpuKr EsemSporGlynı EVGYHCtt FacUUkFÂtırg 356 FamCMnnYer 570 61C '2S 610 890 153 157 125 FortOteMn . FngoP*ada 620 9.05 '58 160 '30 113 304 310 565 580 1780 1770 i'SO 364 364 3T) 6 7 5 6*0 7 35 190 132 196 550 555 570 93C0O 90500 94000 926.00 1V3C l'20 1150 1140 610 620 610 30 133 1.30 6-10 950 153 1 13 3.08 570 1780 3 66 5 3C 193 570 1 ÛJÎanySpai* 11S0C -18-00 12100 118J» GnMBrta GsvfeFsUon Sm«GMYO C 452 2JH 196 108 227 126 326 133 314 300 5 (ittçSKpU 300 MnMarflct*» 254 GaaıBeUnk G çSKpU Mflt*» 458 132 2.00 2-O0 118 242 12 T 328 1 72 139 14 X 13 80 1410 14.00 4000 39-5 4025 4000 206 135 2.07 137 3.06 238 234 452 330 2.X 136 1J» 228 125 328 170 133 464 336 254 252 118 243 130 334 1^8 140 112 120 505 202 191 108 086 2.05 127 105 520 322 342 34) 114 124 530 212 •96 112 0 99 21C 137 318 3J» 254 113 123 510 112 196 1 12 05e 2 0" 131 138 545 fefcMMo : UHOt» ' KoçHotirç «rirutGıda «riuts Ç 21130 002-400 0021400 0021 400 0C n » X ' - X E -79000 irooo '080 -110 10.30 6.55 6.70 660 3.40 144 3.40 2.70 ^76 2 74 4üt 428 424 106 113 110 112 114 3.14 8.45 8.86 860 1'20 1120 1250 12.40 : E 184 017 0.86 II tH U D S 349 348 049 049 645 620 655 620 !"6 0.76 083 0.81 •400 1-400 18300 '83 00 366 356 378 360 163 '63 1-2 163 4800 4-25 4900 4753 "-" 8*5 9-0 835 412 428 414 650 655 330 3 48 086 655 855 414 655 328 332 0 87 X - 6 J O -800 7"50 430 444 434 3-56 366 335 394 14C - 3 ' 143 - 3 T 38 K 3'5C 3900 3825 438 436 446 436 ) jn>7 J&K Yi 1.05 06 06 106 1430 1 5 X 1530 15 50 575 163 565 '64 •65 5 575 165 770 ttamons Msrtı *nral 1140 11JE II» 1100 239 235 2 4' 2.36 2650 2650 2 8 X r ? 5 8 116 123 1 19 Ort.Fntem Haonı .42 '261 1*613- <Û24 2319333 6-6 " "" 2JO a* 212 553 » AlyonÇrano HJ7OO0 'B6SX 108000 1J366OO «Enen; 565 550 570 5.60 468 1073 805 284 45 75 12JO 105ü 18.40 4.87 ın 305 402 -047 17158 555?* 132'642 741193 '443437 ] 669053 292 540 14 00 5300 5650 530 145 530 213 217 178 137 570 3650 350 •O» 565 -581625 0.48 213 43- 86' •'4 46' 38845- 3S8 '058 394Ö6M 809 3033 5-2 0'- 286 '34893 110 4566 •Xs-S '223 3J8C438 1C6- 3466236 055 1849 34568" 2.32 -157 790 1 3 * 793941 6320 -24.813 463 5622 4002239 633 2481408 400 526 147 3 0 3.40 3J8 3 İ 1'10 1710 17 40 17.20 10 3083.08 037 920 370 14 0.S6 944 556 139 234 055 132 347 IV •126 261 5.43 •ia 051 -306 -079 437 l ' l 138 35" 084 •49 361 261 053 -0.8' 202 -045 172 222 •107 0.90 154 Oii •082 0.63 333 588 -1 84 0.86 •083 031 170 170 037 290 077 2*6 031 462 3.88 342 129 2.00 0.45 419 4.04 1038 1J6 4 41 136 189 231 533 12» 132 144 132 6.48 529 23' 1 12 •051 2 67 3.73 112 •0 65 128 240 180 066 146 533 21C 218 179 191 560 1640 351 •725 307 037 926 372 148 25 84 '586 156 269 611 •964 160 259 629 4S58 1»1 1.82 732 237 244 352 1102 5.06 3376 22371 44C878 208134 561543 1392,494 994 478 3816135 1714.C10 I 1449T 1 2069055 1394 721 ı 1340484 1370456 1803275 18015' 910334 26 615'43 206348 218,520 30212' 406171 •18*25 428290 10 7-7 967 121623C 352-C26 5354123 1144Ü71 246J73 469642 2327 709 56728" 1-3008 6.532,78 177339 59809' 808 T 4342802 3.67 1354577 9255 599,8T 7 r * 235.025 32 196325 25.68 78- 470 162 539.05" 16JM 14 706 308 275400 «21 10363633 15 173,644 1922 5353,66c 4*7 2175466 559 4131 88 5,169 836 566 2.03 320*36 91029 500, 7 58 1346373 157 421*31 263 12O43T5 UO 5.022.065 813,15" 621575 100M6C •20 1,800.490 504 1186.934 7106 578206 916 14344 686 4*0 69811- 137 25S4576 4JJ7 71,035,027 İSB 2OJJM12 114 3,139345 210 5*78549 S39 451394 (L60 i3ee>48 439 2325391 312 '943599 1.39 226377 527 2.716437 2*3 58 '49 1423 1345270 1053 244 756 2822 1239668 1'6 1559661 26' 73 44J 030 1536800 137 3*2 1646 515 833 155 158 w 112 w 569 055 356 222 638 158 1-93 364 :S3 -054 9293 088 1138 616 '31 I'8s1 4s8 333 2D2 200 078 061 -050 101 926 6 61 079 0 61 171 451 -437 127 089 165 2J- 127 330 173 138 133S 3991 2C1 3-9 299 296 113 '22 516 2J- 138 110 341 262 2'5 349 -0 48 224 286 686 1282'4O0 00 4 12 1.750-88 137 10.96 208 132 u- 539 154 -058 074 435 230 058 10.71 118 106 -3*8 658 51- 164 076 122 056 033 106' 214 465 446 096 403 '23 065 -351 126 4"2 085 663 3 41 2.73 422 110 3'2 858 12,07 0*5 035 C49 640 081 179-0 369 16" 4735 837 418 6.59 33- 0 8" 7" 20 438 382 •40 38 55 44' 1 " 1553 5 71 165 7"0 112- 23» 273" 121 543,761 763434 6£3£394 171897 44 464 492 439,020 369372 171377 65283 61422 294347 449360 294.613 346.787 19C140 7*63 o™ 298235 335-49 211880 79315 58362.138 91.609 -0538 501300 S13 560 -43 032 1585.097 1*59153 16142567 8,776,163 1199081 •484 941 1934--14 208.469 522 780 2930-7 85.851 1197113 25S25S5 542804 •651722 21682'5 21331206 27'488 454198 3-3026 -28 831 21400 159,330 38.153.0- 1132333 315*02 8,112 732 6.451559 1750514 562394 477142 429B2O4 1640380 1785717 .729 4 « 2204 466 555 531 5124548 2240379 339582 34836- 361*78 1291514 12A48289 708 791 24632' 726459 2.640 601 43FU864 2385334 3846li 502 423 898525 1314529 59143 214 678 871408 1163*36 5574288 142*94 645*82 MpHottng UraMmuc* «MoGda «mts sL fetîuızro «tasTetetam. udGMYO DknJoa 3«aÇmento 3 »sai ^ 3 T'aî. Ort a ıa'Su sııarSıi SswıKaöo fevSoyta ****?£** aabanoHofcinş iartoPazartama ^taMan ServeKıtasye SomSaiayi «Can fûaiT DÖMTI rKafcrmaSar* rTıiorg "acv a! 01 "RKuisan r ab}OicFab "opriı Ftı K/ fSESonspor Spo^] •_SKBY*O1 -JİGCİ 630 077 037 160 120 1310 223 166 1 85 041 3630 "60 5'5 062 3'6 -45 2850 1 5 T k O ' D 191 113 14' -50 550 335 200 2U 430 0 5-i 332 133 385 380 -45 4.06 215 0*0 159 0 68 426 1900 121 525 504 464 925 6-0 432 432 466 230 22- 243 •3- 244 3930 223 2"8 326 r 476 5.10 •45 036 12.80 853 2430 845 077 037 150 120 1310 223 166 040 110 36'5 •60 5'5 061 308 740 2850 164 615 188 1'3 146 '60 555 338 201 2 ' 5 429 332 192 "40 408 2-5 0-9 161 426 1910 118 525 4*6 464 920 1960 865 430 432 426 229 225 239 130 229 3875 223 2 7g 322 472 506 144 033 12.70 850 2410 845 0*4 039 162 136 1360 230 170 041 113 3675 "80 065 324 755 2900 174 640 194 118 150 •95 5-5 424 2.09 2.34 441 344 200 "6a 416 221 0*3 174 432 1960 124 540 510 472 930 1990 BSC »36 438 490 232 229 249 134 246 3950 22' 2-86 344 478 520 149 03' 1310 B65 2450 B55 0*4 038 152 133 1330 226 168 040 112 3625 765 520 0.65 314 745 2850 •65 54C •32 ' '6 146 -35 5.60 418 207 229 442 338 198 -55 4 14 220 082 168 430 1950 123 530 4*8 470 925 '980 865 432 434 476 230 228 243 132 230 3900 223 2*6 330 472 515 145 035 1230 865 2450 B55 909 2-0 5.00 1033 153 135 120 244 069 066 097 484 •063 •120 4.07 052 2« -051 4*1 1*2 556 350 701 279 181 259 134 14' 233 250 -059 094 26S 165 095 31" 129 154 -057 046 1 T 1 044 0"6 •5 74 288 123 -084 098 104 078 176 208 118 031 038 155 130 1341 227 '66 041 1 11 3634 770 519 064 3.17 746 28 69 166 628 191 1 İD 1 4- "75 5S3 413 205 227 440 339 136 "34 4 13 219 0*2 168 429 1940 122 529 436 467 924 19-8 8 71 434 436 476 231 228 243 132 236 3929 225 283 334 4-3 5-2 146 035 123' 86" 2436 8i" 6.441541 578.4S2 1413*76 6554,037 4400314 4245399 1JB4 448 1629340 1562325 2375106 117 442 144,678 1758682 39-277 449891 970002 -1544 12153 362 5433 34" 2 1693-5 B86386 32121683 10237106 1139692 2.753685 2348346 2.408311 342275 162.-90 22 6-5 650 10*992" 945 933 615459 1B762O3 1-0376 415 632 143547 420159 2294193 "078356 195350 553594 321386 49328 1768 785 360381 148"-42 •342X4 2383 731 380438 15184 598 86307 6-9-8 " 4 9 4 349 41255' •-TJ8-1 1510189 554 548 505 336 386-99 32418991 21'15'96 2996483 Beklenmedik bir artış kaydeden iç talep, üçüncü çeyrekte büyüme oranını yüzde 7.3'e çıkardı Büyüme,beldentileri aşü• Ağırlıklı olarak özel sektörün artan yatınm iştahı, inşaat sektöriindeki ivmenin devamı ve beklenmedik artış gösteren iç talep, üçüncü çeyrekteki büyüme hedeflerinin aşılmasını sağladı. ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - Türkıye Istatıstik Kurumu (TÜ- ÎK), ekonomınin üçüncü çeyrekte (temmuz-ağustos-eylül) yenıden hızlanarak yüzde 7.3 oranında bü- yüdüğünü açıkladı. Bu rakamlara göre, yılın ılk dokuz aylık döne- mindeki ortalama büyüme hızı yüzde 5.5'eçıktı. Ücinci çeyrekteki yavaşlamanın ardından yeniden artış eğilimi gö- rülen büyüme oranıyla 1994'ten iti- baren yaşanan 15 çeyrek üst üste büyümü rekoru da yenılendi. Do- kuz ayda oluşan gayri safi milli ha- sıla rakamı, dolar bazında cari fı- yatlarla 262.5 mılyar dolar oldu. Büyümenın yenıden hızlanmasın- da, özel tüketim harcamalanrun yüzde 11.2, yatınmlann yüzde 27.8 İnşaat En Hızlı Büyüyen Sektör Sektör 1.Çeyrek 2.Çeyrek 3.Çeyrek 4.Çeyrek Injaat Ithalat Vergısı Ttcaret 16.5 8.4 5.8 22.2 8.7 4.3 19.7 14.1 7.1 19.7 10.5 5.8 Serbest Meslek ve Hızmetler 4 7 4 1 7 1 Gayri Safi Yurtiçi Hastla 4 ^ A2 7^0 5.5 5.5 Gayn Safi Mıllı Hasıla Sanayi Tanm Uteştırma ve Haberieşme Konut Sahıplığı Devtet Hizmetteri 53 5.5 0.0 1.6 1.4 -0.6 3.4 • 3.9 0.1 22 O.3 0.4 7.3 5.6 6.4 7.4 1.8 0.8 5.5 5.0 4.5 3.9 1.6 .0.2 Mah Kuruluşlar O.7 0.3 -O.5 0.1 Kar Amacı CHmayan Kuruluşlar -1.3 0.1 -O^ -0.4 ve ithalatın yüzde 11.9 artması et- kili oldu. Bu dönemde tanm yüzde 6.4, inşaat sektörü yüzde 19.7 ve it- halat vergisı yüzde 10.5 arttı. Bu yılın tümü içın yüzde 5 olan büyüme hedefinın üzerine çıkıla- bilmesi için Türkiye ekonomisinin son çeyrekte yüzde 3.4'ün biraz üzennde büyümesi gerekıyor. Son çeyrekte büyüme oranı sıfir olursa yılın tamamındakı büyüme oranı yüzde 4.2'de kalacak. Gayri safi milli hasıla (GSMH) bu yılın birincı üç ayhk dönemin- de yüzde 5.3, ikinci üç aylık döne- mınde yüzde 3.4 büyümüştü. Ge- çen yılın aynı döneminde ise bu oran yüzde 5.7 olarak gerçekleş- mişü. Can fiyatlarla üçüncü çeyrek GSMH'sı 150 milyar 541 milyon YTL, ilk 9 ayın GSMH'si ise 352 mılyar 879.8 milyon YTL oldu. 17-18 ARALIK Sosyalisttktisat Kongresi toplanıyor Ekonomi Servisi - Birinci Türkiye Sosyalist Iktısat Kongresi, 17-18 Aralık tanhlerinde, Petrol-Iş Sendı- kası'nın Istanbul-Altunizade'deki genel merkez binasında toplanıyor. Kongrede, "Dünya KapftaĞzmi Ne- reje GkUjor", "AlternarJftktisat Po- titikası Aravışlan", "TürkKe Kapita- Bzmi Nereve Gküyor" ve "SosyaBst Kalkmma Stratejileri" başlıklı sem- pozyumlar ve çalışma gruplannın katkılannın sunulacağı ıki panel ger- çekleştınlecek, ardından forum bö- lümü ve sonuç bildirgesı gelecek. Kı- sa müzik dinletilen ve dia gösterile- nne de yer venlecek kongreye katı- lım serbest ve ücretsiz olacak. Kong- renin danışma kurulunda, tzzettin Önder, Korkut Boratav, Mesut Od- man, Nail Sathgan.Öztin Akgüç. Tev- fîk Çavdar gıbı ısımler yer alıyor. LÜTFÎ KIRDAR'DA îktisatçılarHaftası 'nın gündemiyoksulluk Ekonomi Servisi - tktisat Fakültesı Mezunlar Cemiyeti (İFMC) tarafindan düzenlenen geleneksel "tktisatçılar Haftası"nın bu yılki teması "tktisat v« Yoksunuk" olacak. 30. îktisatçılar Haf- tası, 15-17 Aralık tarihlen arasında Lüt- fı Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açış konuşması ya- pacağı haftada "Yoksulluğun Tarihi ve Sos>olojik Açıdan Kökenleri", "IMF, Dünya Bankası ve Küresel GeJir Dağı- tanı" gıbı başlıklar ele alınacak. Ko- nuşmacılar arasında Prof. Dr. tzzettin Önder, Mustafa Sönmez, Taha AkyoL Prof. Dr. KorkutBorata\. Prof. Dr. Mü- beccel Kıray, Prof. Dr. Ünsal Oskay, Prof. Dr. ÇağbrKeyder, Prof. Dr. Tür- keJ Minibaş, Prof. Dr. Mehmet Ahan, Dr. Nail Satlıgan yer alıyor. TÂHMÎNLER OLUMLU 2006 umut veriyor Ekonomi Servisi - Uluslararası ya- tınm bankası Morgan Stanley, Türki- ye ekonomisinin bu yılın üçüncü çey- reginde tahmınlenn üzerinde bir bü- yüme gosterdiğinı açıkladı. Morgan Stanley'in Türkiye ekono- misinin büyüme tahmıninde ise mev- cut trendin devam etmesi durumunda, ekonominin 2005 yılı büyüme hızının yüzde 6.2 olacağı vurgulandı. Gele- cek yıl büyüme hızı tahminı de yüz- de 6.5 olarak belirlendi. Sabancı Holding Yönetım Kurulu Başkanı Güler Sabana, büyüme hızı- nın, son çeyrek ve gelecek yıl için umut vericı olduğunu dile getirdi. Sabancı, "Bu büyüme trendinin, son çeyrektede devam edeceğinive yıl- hk büyüme rakamınm planlanan yüz- de 5'in üzerinde bir rakama ulaşma- smı beklhorum. Bu sonucu. gelecek yü için umut verici buluyorum" dedi. 'TURUNCU'DANIŞMANLIK- DenizbankGenelMüdürii AteşveGenelMüdürYardımcısıtsfen- deroğhı, Atatürk'ün Savanora yatmda düzenlenen toplantıda Denizbank'uı işjetmelereyöneHkdanışmanhk hizmeti sunan bankanın portföy yönetkilerini 'Turuncular' olarak tanımladıklannı söylediler. Hedef 2008'de Türkiye'deki her 7 işletmeden birine ulaşmak Denizbank esnafa yelken açü Ekonomi Servisi - Türkiye'dekı firmalann yüzde 99'unu oluştur- ması ve ishhdamda yüz- de 65'lık bir paya sahip olmasına karşın kredi- lerden yüzde 10'u geç- meyen bir pay alabilen küçük ve orta ölçekli iş- lehnelere yönelik ban- kacılık faaliyetlerinde rekabet artıyor KO- Bt'len öncelık pazar olarak belirleyen Deniz- bank, küçük ışletmelere yönelik olarak "tşletme Bankacınğı'' hızmetı de vermeye başladı. tşletme bankacılığı ıle ilgili düzenlenen toplan- tıda konuşan Denizbank • 2 yıl içinde 350 bin işletmeye ve 2.5 milyar dolarlık krediye ulaşmayı amaçlayan Denizbank, işletme bankacılığı çerçevesinde küçük işletme sahiplerine yönelik olarak ücretsiz eğitim seminerleri de venlecek. Finansal Hizmetler Grubu Başkam ve De- nizbank Genel Müdürii Hakan Ateş, "2008 yıh hedefimiz, 350 bin işlet- meye ve 2.5 milyar dolar krediye ulaşmak. Yani 2008'de Türkiye'deld 7 işletmeden biri, Deniz- bank finansal süper- marketmin müşterisi olacak" dedı. Turuncu rengmi işlet- me bankacılığının sem- bol rengı olarak benim- sediklerini beluien De- nizbank Genel Müdür Yardımcısı Arif tsfendi- yaroğhı da bankanın iş- letme bankacılığı müş- teri sayısınm 110 bine yaklaştığmı bildirdi. ts- fendıyaroğlu, işletmele- rin toplam krediler için- deki payınm ABD'de yüzde 42, AB'de yüzde 43 'ken bu oranın Türkı- ye'de yüzde 8'de kaldı- ğma dikkat çekti. Fitch notu yükseJtti Uluslararası kredı de- recelendırme kuruluşu Fitch, Denizbank'm ya- bancı ve yerel para cin- sinden uzun vadeli notu- nun (BB-) görünümünü "Durağan"dan "Ohım- lu"ya yükselttı. Denız- bank'tan İMKB'ye gön- derilen açıklamada, bu arttınmla bankanın no- tunun ülke notuna eşit- lendiği, aynca Deniz- bank'm ulusal notunun da A-'den A'ya yüksel- tildiğı belirtildi. BENCE tZZETTİN ÖNDER TÜPkiye Sosyalist İktisat Kongresi Türkiye'de halk, giderek büyüyen işsizlik, bo- zulan gelir dağılımı, derinleşen yoksulluk, çöken tanm kesimi vb. sorunlarla boğuşurken asıl ne- dene ınmek yerine, tüm bu olumsuzluklan alda- tıcı istatistiklerdeki minimal oynamalan özden yoksun açıklamalarla süsleyerek topluma yuttur- ma gayretleri, ancak iç ve dış sömürü ajanlarının "dördüncü kol" faaliyeti olarak yorumlanabilir. Sosyoloji ve iktisat dışında tüm bilim dallannda oluşumlann kökenıni araştırmaya, örneğin bıyo- lojide genetik yapılara inmeye cüret eden bilim, nedense insanla ilgili bir bilim dalı olan klasik ik- tisat öğretisinde sistemin genetik yapısı ve işleyi- şini tümüyle ihmal etmekte, yüzeysel açıklamalar ve semptomatik çözüm önerıleriyle yetinmekte, bunun sonucunda da "otistik bilim" damgası ye- mekten kurtulamamaktadır. İktisat bilim dalı, di- ğer bilim dallanndan çok daha güçlü bir biçimde sermayenin etkisi altında olduğu sürece, toplum- lan baskılama ve aldatma misyonunu sürdürme- ye devam edecektir. Piyasa söylemi ile küreselleştinlen dünyada eko- nomik ilişkiler görüntüsü altında sömürü altına alı- nan gelişmekte olan ekonomılerde ve ülkemizde, halkın gerçek kurtancısı "sol" ıle, kapıtalizmın so- la karşı kalesi ışlevı ile yükümlü olan "sosyal de- mokrasi"n\n kasıtlı olarak bırbırı yenne kullanıldı- ğı çölde, "Türkiye Sosyalist İktisat Kongresi" yükselen bir vahadır! Kapitalist sistemde var olan sıyasal iktidar ser- mayeye hizmet ve kaynak sunarken yoksullaşan kesimlere sadece bılınç çelmesi yaratacak kınn- tılar atar. Küreselleşen dünyada ve Avrupa Birli- ği'ne girmeye can atan Türkiye'de de, maalesef aynı trajedi yaşanmaktadır; kamu harcamalann- dan son vergi tasanlanna dek geliştirilen tüm si- yasal eylemlere baktığımızda, kamusal hizmetler- den kimlerin yararlandığı ve bu hizmetlenn mali- yetlerinin kimlere yıkıldığı açıkça görülmektedir. Türkiye'de başat ıktısadı doku ve onun üzerin- de yükselen sistemin ideolojık aygıtlan tek seçe- nek olarak kapıtalizmi topluma dayatırken yaşa- nan sıkıntılann da bu sıstem içinde bazı yüzeysel önlemlerle aşılabileceği fikrini yaymaktadır. Böy- lece, toplumun geniş kesimlerine, dennleşen yok- sullaşmanın ve yaşanan sorunlann rastlantısal ba- zı yanlışlıklardan kaynaklandığı vealınabılecek ön- lemlerle giderilebileceğı fikrı aşılanmaktadır. Bu düşünce yapısının üzerindeki perdeyı kaldınmaya yönelik olarak, 17-18 Aralık günlennde gerçek- leştirilmesi planlanan iki günlük "Türkiye Sosya- list İktisat Kongresi", kapitalist dünyada, eşıtsız kalkmma koşullanyla boğuşan Türkiye'nin eko- nomik ve sosyal sorunlannın çeşıtli açılardan irde- leneceği ve giderek büyüyen sorunlara yanıtlar aranacağı bir toplantı olacaktır. Toplantıda, Türk ve yabancı bilim ve düşünce insanlan, kongre programı çerçevesinde, küreselleşen kapitalizmin ilgi alanı dışına ittiğı, buna karşın sol sıyasetın eko- nomi-politiğı ıçındeki kaynak sorunu, ekonomik planlama, dış ilişkiler, kapitalist dünya ile ilişkiler ve/veya çatışmalar ya da kalkmma sorunlan gibi sorunlan hem dünya genelinde hem de kalkmma sancılan yaşayan Türkiye özelinde, enine boyuna tartışacaklardır. Kapitalist dünya tarafindan acımasızca ve ha- ince dışlanan Küba'nın sorunlannı, bızzat Küba Büyükelçisi Ernesto Gomez Abascal, "Küba Ekonomisinin Sosyalist Perspektife Katkılan" başlığı altında sunacağı konuşmada anlatacak. Avrupa Birliği içinde debelenen Yunanistan'ın du- rumunu ise "AB Bir Alternatif mi? AB İçinde Al- tematif Yaratılabilir mi?" başlığı altında, Yunanis- tan Marksist Araştırmalar Merkezi Yönetim Kuru- lu üyesı Nikos Papaconstantinou anlatacak. Sol siyasetin başansı, kapitalist dünyada yaşa- nan sorunlann derinden algılanması, çözümlen- mesi ve alternatiflenn üretilerek toplum katman- lanna iletilmesi potansıyeli kadar, sol cephenin sosyal demokrasiden aynşmasına ve kendi için- de dağılmadan, sermayeye karşı, topluma hiz- mette birleşmesine de bağlıdır. Farklı örgütlerce üretilebılecek parçalı sol polıtikalar ya da alterna- tifler, kendi aralannda yaşayabılecekleri kısır tar- tışmalaria, mükemmelleşmek yenne çözülür ve toplum gözünde değersizleşırier. Sol felsefenın mantığı gereğı, üretım, paylaşımı ve dayanışmayı gerektinr. 17-18 Aralık 2005 tarihınde Petrol-Iş Sendika- sı'nın Altunizade'dekı gene) merkez binasında ger- çekleştirilecek olan Türkiye Sosyalist İktisat Kong- resi ıle ilgili daha detaylı bilgi edinmek için, (www.iktisatkongresj.org), iletışım için (sekraterya- ©iktisatkongresı.org) adresleri kullanılabilir. Önccta Kapanş En En p Yûksek Ajrtidı luuıu TûrtTtaMSr ikKrik , UhrSrt | UrdTOTnUıuı. 1 VaHYaLOrt I 1 vankc'ensa l Varet iarttYatOn .esıa 945 290 560 231 260 180 038 334 470 1140 234 262 414 494 104 2"8 930 230 ssc 230 253 480 037 556 Yaia; 169 Y « m Fr Yat Or> 1 "1 •üiOTTCtln; 3450 »uısa 185 Zort.Bıen 530 039 40C 4-8 1320 13 75 234 300 396 670 730 2TJ 430 488 104 2-8 388 302 140 555 4-2 3J0 650 6.65 2ffi 940 302 6-0. 2J9 2J0 4İ2 an 196 472 1150 3.00 394 453 414 152 346 386 042 263 051 043 075 2JM 947 1,959,874 3.02 847058 6P 2349.973 235 1216581 257 1321075 4 82 4.91'819 C3S 229,670 3237003J6 4-5 13-51 197 332 , 0 323,700 291206. 152,40» 767J75 124713 3425 •*• 53C 232 396 312 142 565 1 '1 180 188 = 4: 670 26E 410 432 •i't 153 •037 -040 117 1250 2.78 330 106 141 585 0.52 16 1 -7 34 50 188 340 1.80 3-51 660 3-332633 İX 6 5 2S6 280J55 413 232800 456 44133535 111 4J54447 2.79 129565 331 50977 307 4-5 797 141 545,861 18340.347 338,820 717.621 170 177 3466 185 53" 32-383 1 '08565 2. ULUSAL PAZAR A t a y u u s l r f i 4 3 4 * 4 . 3 2 4 4 2 *W BrttMmaia BcyzaiTeksN CanşLCttHCanşLCfB Ooâusan SePra» âdlkVaLOn. Mstü 1*3 042 043 213 2J9 5 40 630 1-6 175 191 043 . - 930 220 2.15 210 141 650 635 -ü'8 1*0 175 294 290 214 902 133 043 111 133,-99 102309 , 402351 ' 136333 2-224 187966 ' l*f5e«*ıÇmen»j7iaO 7100 7250 7 1 a 070 MÜOKBOM 10'S '015 1130 11 Ü â m l u S e l c * 274 274 230 ' [ Somez Pamidı i SeketFrKi 30 1133 _76 073 2625 2550 2"JX 2550 286 172 1-2 1"7 -72 288 282 296 282 206 :-' o-3 :84 :ac - r 2.11 636 177 282 20 66436Î 7130 320*58 10*1 2.052*01 3-148 2-2524 522817 382 59" 2-5 2603 174 287 082 Cözaltı PazânHsseÛrc*Ka>aroş&:>u?jkE- . .. _, «tıaraEWclromek»ı« 3 91 :9C 032 EGSGMYO 043 MakraTaUr 060 R*s&*tcn* 0-9 n*3E>AMtoı 5"0 TranstırtHokl 039 037 039 038 256 HBMjıcat''- - - - - -- - 01 10 046 044 222 061 060 OSÖ Î44 06C 5254 '616'S 30341 13989 H3OTI Yenl Ekonomi Pazarı ArelToeferr !6C i ü 570 565 ~tf -zt 1343509 PlaSKÖrt 2 4» 246 251 249 :-C Î4S 865096 13AHA1K?W5 IİVİZ EFEITİF 1 \BD Dolan 1 3473 1 3538 I 3464 1 Avustral>a Dolan 10121 I 0187 1 0074 lDanınuttkaKronu 021507021613 021492 1 Avro 1 kgdız Steriını 1 lsuçre Frangı 1 îsveç Kronu 1 tCanada Dolan 1 Ku\e>i Dınan 1 Norveç Kronu 16022 16099 16011 2 3768 2 3892 2 3751 1 0385 1 0452 1 0369 0 16886 0P062 0 16874 1 167^ 1 1730 1.1634 4 5757 4 6360 4 5071 020119 0 20255 0 20105 1 Sud Arb Rıyalı 0 36032 0 36097 0 35^62 lOOJaponYenı 11165 11239 11124 nemlsraılŞekelı 0 28481 13558 10248 0 21663 16123 2.3928 10468 0P101 1 P7Ş 4 7055 0 20302 0 36368 1 1282 0 29941 YATIRIM FONLARI FonAdı Ou*ûF«at Fart FonAdı Dû*ııFıyal Farfc FonAct DûnkûFiyıt Fark FonAdı D i MliFiyat F<rt 12 ARALIK 2005 FonAı» DırtcüFfyai Fart ÇAPRAZ KURLAR 1ABD Dolan 62638 DanuıarüKreu 79346. 12046 Jıpoırenı '•541 (mtıDelan 66838 NerwKnw 37 505 SintRıplı 11nf S 17646 UOOalan 1İM|( 0:3 4244 MDDotan SERBEST (YTL) AUŞ ABOOotan '351G km 16120 IngfcS**» 2.310 toçtfımt 1035C VkvHm 232 CanMn 154 X PİTASU SATtŞ 1617C 24100 10500 23.» 15700 fKElil FllZLEt 'GirtiRepo /üünOcHepc 1393 1332 OIT "-? OOtS 0024247 0Ü2321 r C0 Te6torYaiHe.iBTam.BOT 3 ZratYlâTaM YtUBiDBt.Bjff : r m Cİ51553 •6B58T C -5-531 1f 5" 203
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog