Bugünden 1930'a 5,485,475 adet makaleKatalog


«
»

*> Cumhuriyet fc^KlTAPLARI N"AZIM HÎKMET Taha Toros ÇagPazarfacnaA-Ş Prof NunOTa Maztar Ötel Sfc No 2 343S1 Şıslılaanbul T e l (11212)343 72 74(20tatlFaks (0212)343^264 Cumhuriyet r aT Cumhuriyet A * K 1 T A P L A R 1 BU KEZ DÜŞMANIN ADI TERÖR Türkel Minibaş ÇagPazariama^Ş Pro£ Nurcnm Maziar Ûkld Sfc No 2. 34381 ŞlslıtstanbuL Tel (0212) 343 777 4 (20 ha) Faks (OT12) 343 72 64 82. YIL SAV^I: 29287 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 13ARALIK2OO5SALI edef CumhuriyCumhuriyet gozetesi bugün neden hedef gösteriliyor, omaç JSfet •V4 / Cumhuriyet AB'ye nasıl bakıyor? / Cumhuriyet darbeleri destekliyor mu? /"Türk Silahlı Kuvvetferi'yle iiişki içinde mi? /Cumhuriyet demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin savunucusu mu? / Cumhuriyet niçin laik demokratik Cumhuriyeti savunuyor? r ı n Cumhuriyet ' t e . /Medya Lozan Antlaşması'na niçin tu kaka diyor; Rum, Yunan, Ermeni ve ayrılıkçı Kürtlerin arkasındaki güçlerin laik Cumhuriyetle hesapları ne? / AKP takıyyeci mi, değil mi? /Said-i Nursi - Fethullah Gülen'in gazetesi Zaman niçin Cumhuriyet'e savaş açıyor, Cumhuriyet yazarlarına saldırıyor? /'Türk" kavramı neden tartışmaya açılıyor? FBI Başkanı'ndan sonra Ankara'ya gelen CIA Başkanı 3 dosya sundu Sırada Iran var l§kence uçaklan AB'den izinli tnsan haklan ihlallerine karşı duyarlılığıyla öne çı- kan A\Tupa Birliği'nin, ABD'nin merkezi habe- ralma teşkilatı CIA'nın uçuşlarına 2 yıl önce izin verdiği öne sürüldü. Washington Times, AB'nin ABD'ye suçlulan taşıması için hava sahasını ve tesislerini kullanmasına izin verdiğini yazdı. Gazeteye göre AB yetkililerinin ABD'ye tüm tesis- lerini -özellikle de havaalanJarını- kullandıracağı yönündeki anlaşmanın detaylan yayımlanmadan önce tutanaklardan çıkanldı. Gazete, Avrupa Bir- liği'nin olayı gizlediğinı ileri sürdü. • 6. Sayfada CIA Başkanı Goss. INÜkleer faallyetler tehdlt CIA Başkanı Goss. Ankara'ya Iran'ın nükleer silahları bulunduğu ve bu durumun Türkiye ve bölge devletle- ri için büyük tehlike doğurduğu mesajını iletti. Goss, Ankara'ya, Was- hington'ın Iran politikasına uyumlu hareket etmesi çağnsında bulundu. 2PKK'ye destek veriyor Goss'un sunduğu ikinci dosyayı ise Iran'ın terorizm konusundaki tutumu oluşturdu. CIA, Iran'ın, başta PKK ve El Kaide olmak üzere terör eylemlerine destek verdiğini savundu. Goss, Türkiye'den Iran'ın teröre bakışı konusunda tepki koymasını istedi. •• İranın Türkiye karşıtı faaliyetlerl Goss,Tahran'ınHâiâTür- Ökiye'ye "rejim ihracı" girişiminde bulunduğunu dile getirdi. Goss'un Ankara'ya, ABD'nin îran ve Suriye'ye olası bir hava operasyonuna kar- şı da hazırlıklı olması gerektiğini ilettiği belirtildi. • 6. Sayfada 28ÇOCUKKİTABIYAZARINDANMEB'ETEPKİ Kitaplannı geri çektiler Aralarında Gülten Dayıoğlu, Muzaffer Izgü ve Yalvaç Ural'ın da bulunduğu 28 çocuk kitabı yazan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi kitaplannı yayımlamasına izin vermeyeceklerini açıkla- dı. Yazarlar, MEB Çocuk Yayuılan Danışma ve Yayın Kuru- hı'nun 8 üyesi ve başkanının istifa gerekçelerini destekledikle- rini belirterek bakanlığın "çocuklan iyi edebiyatla buluşturmak ımacı ile çocuk kitabı yazan ve çızerlerinın buluşmasını engel- [eyen ilkesiz bir tutum" sergilediğini vurguladı. • 7. Sayfada Genelkurmay karşı 'Bedeili adaletsiz' Genelkurmay yetkılıleri, lerörle mücadelenin sürdüğü bir dönemde bedelli uygula- nasının adaletsizlik yarata- cağını, parası olmayana bu iurumun anlatılamayacağını .iırguladı. 2010'a kadarki planda da bunun öngörülme- iığı belirtildi. • 8. Sayfada \ t AKP'HÇömez Eleştirfyi sürdürdü Erdoğan'ın tartışmaya açtı- ğı alt-üst kımlık tanımını de- ğerlendiren AKP'li Çömez, kimliklerin raflara konulma- sına karşı olduğunu söyledi. "Konuşmak için kimseden izin almam" dıyen Çömez tepkiden de çekinmediğini belirtti. • 8. Sayfada Beyrut y tayine suikastLübnan'm başkenti Beyrut'ta Suriye karşıtı görüşleriyle tanınan Lübnanlı milletvekili ve gazeteci Cibran Tü- eyni bombalı suikast sonucu öldü. Suikasta uğrayacağ^ kaygısıyla uzun süredir Fransa'da yaşayan Tüeyni, ön- ceki gün Beyrut'a gitmişti. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Nabar'ın sahibi olan 48 yaşındaki Tüeyni'yi he- def alan saldın Beyrut'un Hıristiyanların çoğunlukta olduğu sanayi bölgesi Mekalis'te meydana geldi. Tüey- ni'nin zırhlı aracı bölgeden geçerken, yakınlanndaki bomba yüklü bir aracın infilak ettirildiği bildirildi. Suriye'yi sık sık eleştiren ABD Dışişleri Bakanı Rice, suikastın ardından yine Şam hükümetini suçladı. • 9. Sayfada Erdoğan, Avustralya 'da tarikat üyelerini unutmadı Gülen 'in okuluna bakan ztyareti Avustralya gezisı öncesi ülkedekı Nakşıbendi tarikatı ve Gülen ce- maatiyle görüşüp görüşmeyeceği tartışma konusu olan Başbakan Erdoğan, sürprizini son güne bı- raktı. Gazetecilerin dikkatini çek- mek istemeyen Erdoğan, kendisi opera evini gezerken Ali Baba- can ve BinaliYıldmm'ı Fethullah Gülen'e yakınlığıyla tanınan Şu- le Koleji'ne gönderdi. FIRAT KOZ< )Kım haberi • 4. Sayfada Barodan iptal istemi 'Kırmm sokak' için dava Ankara Barosu, hukuk devleti ilke- sine aykın olduğu ve toplumda kamplaşmaya yol açacağı gerekçe- siyle 'kırmızı sokak' genelgesinin iptali ve yürütmenin durdurulması için Danıştay'a dava açtı. Istanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Topbaş, Üsküdar Belediyesi'nin içkili yerlerle ilgili raporunu iade edeceğıni açıkladı. • 5. Sayfada tç talepte beldenmedikartış Sürpriz büyüme Ekonominin üçüncü çeyrekte yüz- de 7.3 oranuıda büyüdüğü açık- landı. Özel sektörün artan yatınm iştahı, inşaat sektöründeki ivme ve artan iç talep, üçüncü çeyrek- teki büyüme hedeflerinin aşılma- sını sağladı. • 12. Sayfada KtLELER ILETÎŞÎM KURAMIYOR • 3. Savfada TEK SINAV TEKŞANS • 7. Savfada OİRESEL TlCARETTE UZLAŞIZOR • /.?. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kimlik Sorunu! Döndü ve... Kimlik tartışmalannın başından bu ya- na söyledikleri birbirini tutmuyor. Kuzey Avrupa ülkelerinden birinde Kürt sorunu yok diyen ve sonra Kürt sorunu vardır ve benim so- runumdur diye açıklama yapan sanki benim, sizsi- niz veya bir başka hükümet adamı. Zikzaklarla çıktı yola; son durağı üst kimlik-alt kim- MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Savaşa karşı yazmak... Yazar Ingeborg Bach- mann'ın yapıtlan sergisi "Bir Usta Bir Dünya" içe- riği ve "Savaşa Karşı Yaz- mak Ingeborg Bachmann 1926-1973"başhğıylaYa- pı Kredi Kültür Merkezi Sermet Çifter Salonu'nda açıldı. • 14. Sayfada Futbolda ipin ucu kaçtı tsviçre maçuıda yaşananlann yol açtı- ğı yaralar sanlmadan; Süper Lig, 2. lig ve 3. lig maçlarında çıkan olay- lar, "Futbol nereye koşuyor" soru- sunu gündeme getirirken Istanbul, Sıvas, Mersin, Izmir, Kocaeli ve Mardin'de oynanan karşılaşmalarda kan dökülmesi üzüntü yarattı. ARİF KIZILYALLN'ın haberi • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Cumhuriyet Batıyor! Gazeteyle çok bağlantısı olmayan kesimlerin de katıldığı kimi panellerde sorarlar: - Sayın Balbay, Cumhuriyet batıyor diyorlar, doğ- ru mu? "Doğru" derim devam ederim: - Cumhuriyet pek çok kesime batıyor! Yine böyle bir dönemdeyiz... -•v mArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog