Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 ARALIK 2005 CUMARTESİ 16 J. PJXJJjj V LMU JL f J J ^ I cumtv(a cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Zamanda Kıvnlma 211.15 TRT 1 Güldürü /T7\ (A \VrinkJe İn Time 2) - Hükümet adına çalışan ^y matematik profesörii Jack Murry, olağanüstü bir olay sonucunda ortadan kaybolur. Farklı güçleri olan Charles VVallace, kız kardeşi Meg Muny ile biriikte ba- basını bulmaya kararlıdır. Ancak onlan faıklı bir bo- yutta olağanüstü otaylar beklemektedir. Yönetmen: John Kent Harrison. Öyuncular: Katie Stuart, Gregory Smıth, David Dorflnan (2003 ABD, 128 dk). OrmanKaçkmı 20.00 Show TV Güldürü /C7\ (George Of The Jungle) - Tarzan misali ağaçtan KZ/ ağaca gezen ve orman sakinlerini düşmanlardan koruyan güçlü ama sakar George. yolu kazara ormana düşen Ursula ile tanışrj. Bu güzel ve zengin kadına aşık olımca kentin yolunu tutar. Ancak modern hayatın bü- tünkonforlanndan yaıarlanma şansı olduğu halde bun- lan reddedip yeniden ormana döner. Yönetmen: Sam Weisman. Oyuncular: Brendan Fraser, Leslie Mann (1997 ABD, 92 dk). MurphyKanunlan2 23.45 TRT 1 Macera (Mnrphy'sLaw)-Kendine elektrik Bill lakabı ta- kan bir sapık, genç kadınlarla ilişkiye girip onla- n öldünnektedir. En son zengin işadamının kızını ka- çınnıştır. Şüphe üzerine tutuklarup hapse atılınca, Mur- phy de hücre arkadaşı olarak yaıuna gelir. Yönetmen: John Strickland. Oyuncular: James Nesbıtt, Cladia Har- rison (2001 tngiltere, 100 dk). Yabancı Yeriiiztoyin Orta Değmez Intihara götüren adaletsizlik CNBC-e 21.00 Kanlı Altın - Crimson Gold / Yönetmen: Jafar Panahi / Senaryo: Abbas Kiarostami / Görüntü: Hossein Jafarian / Oyuncular: Hossain Emadeddin, Kamyar Sheisi, Azita Rayeji, Shahram Vaziri, Pourang Nakhael, Kaveh Najmabadi / 2003 Iran yapımı, 97 dakika. TV Servisi - CNBC-e'nin "Üd Film Birden" kuşağında bu haf- ta, iranJı yönetmen Jafar Pana- hi nın "Kanü Altm" adlı fılmi gösteriliyor. 23. Uluslararası Is- tanbul Film Festivali'nde de gös- terilen "Kanü Altın", yetişkin dünyasırun sınıf ve cinsiyet ay- nmlannı işliyor. Panahi ile filmin senaristi Ab- bas Kiarostaminin okuduğu bir gazete haberinden esinlenen ya- pım, lirizm ve gerçeklik kanşımı- ru başanyla kullanıyor. Dramatik bir açılış sahnesinin ardından, film geriye dönerek aslen namus- lu bir adamı suça ve intihara sü- rükleyen olaylan aynntılanyla an- latıyor. Motosikletle pizza dağıtan kır- kına yaklaşmış emekli bir asker olan Hüseyin. zengin müşterilerin aşağılayıcı muamelesine maruz kalmaktadır. Arkadaşı Ali birisi- Yönetmen Jafar Panahi'nin ödüJlü fılmi 'Kanlı Altın', 23. lluslararası İstanbul Film Festivali'nde de gösterilmişti. nin düşürdüğü bir çantanın için- dekileri gösterince, pahalı birger- danlık için verilen faturada yazı- lı yûklü meblağ, sessiz, ama kibar Hüseyin'in aklına hayaline sığ- maz. Acınası maaşıyla böyle lüks bir şeyi hayatta alamayacağını bil- mektedir. Ağzı laf yapan profes- yonel bir hırsız, iki arkadaşı basit dolandırıcılar zannedince, top- lumda daha da aşağılara düşmüş hisseder kendini. Kılık kıyafetle- ri yüzûnden şehrin zengin mahal- lesinde bir kuyumcuya alınma- dıklannda. Hüseyin bir darbe da- ha yemiş olur. Yönetmen öyküyü aniatırken, bu arada ayncalıklılarla umutsuz- lar arasında çaresizce parçalan- mış bir toplumun son derece etki- leyici ve dokunaklı bir portresinı çiziyor. Amatör başrol oyuncusu Hossain Emadeddin ın basanlı ve doğal yorumu, filmin giderek yükselen gerilimini besliyor. Zen- ginlerle yoksullar arasındaki uçu- rumun giderek açıldığı bir dün- yada, Panahi'nin filmi çarpıcı, evrensel ve son derece güçlü bir alegori. Son yıllann en güçlü (ve yasak- lanmış) Iran filmlerinden biri olan bu yapıtta, baş kahraman karmaşık ve çelişkilerle dolu bir ülkede yerini bulmak için boş ye- reçabalıyor. Toplumsal adaletsiz- likle dolu bir dünyada utanç için- deki umutsuz bir adamın hikaye- sini anlatan bu fılmi kaçırmayın... Matt Dillon yönetti TRT 2 20.10 Hayaletler Şehri - City of Ghosts / Yönetmen: Matt Dillon / Oyuncular: Matt Dillon, James Caan, Natascpa McElhone, Gerard Depardieu, Kem Sereyvuth, Stetlan Skarsgard, Rose Byrne / 2002 ABD yapımı, 116 dakika. TV Servisi - Rekin Tek- soy'un hazırlayıp sunduğu "Si- nema ve Edebiyat" kuşağuıda bu hafta. "Hayaletler Şehri" adlı film gösteriliyor. Yapım. aktör olarak Sinemaseverlerin beğenisını kazanmış MattDü- lon'un ilk yönermenlik dene- mesi. Matt Dillon, Jimmy adında bir dolandıncıyı canlandırdığı fiünde, BarryGiflbrd'un yaz- dığı senaryoya da katkıda bu- lunmuş. Aralannda James Ca- an, Gerard Depardieu ve Na- tasha McElbone'un da bulun- duğu yıldızlı birkadroya sahip olan "Hayalefler Şenri". bera- ber yaphklan bir işten payuıa düşeni alabilmek için ortağı Marvin'ı Kamboçya'ya kadar takip eden Jimmy'nin heyecan dolu hikâyesini anlatıyor. Jimmy, uluslararası bir do- landıncılık işine kanşmış, fa- kat işler pek beklendiği gibi gitmemiştir. Amerika'da aran- maya başlayınca, Güneydoğu Asya'ya doğru bir yolculuğa çıkar. Amacı, işten payuıı al- mak ve çekilmektir... Suç orta- ğı olanpartnerini aramaya baş- lar. Fakat, Asya'nın gizemli ül- kelerinde geri dönüşü olmayan bir yola girecektir. İşten payı- nı alma kaygısı yerini hayatta kalma sorununa bırakacaktır. Gerilim ve aksiyonun iç içe geçtiğı film, türiin meraklılan- na seslenivor. Tv PROGRAMLARI 09.15 Pabucu Yarım 10.15 Yabanı Avrupa 11.15 Film: Zamanda Kıvnlma 2 13.35 Ben Istersem 14.05 Dizi: Define Adasının 14.40 Haberci Dünya Günlüğü 15.30 Vahşi Yaşam Günlüğü 16.30 Yerli Film: Ada 17.55Ters Köşe 19.00 Haber 19.45 Dizı: Üç Kadın 21.00 Işte Şans Işte Egience 22.20 Dı- zi: Kanıt Peşinde 23.45 Film: Murphy Ka- nunlan 2 01.25 Yabani Avrupa 02.15 Dizı: Define Adasının Izinde (0 312 490 43 00). BUGUN 10.15 Sınıriar Arasında 10.45 Bilım ve Yaşam 11.05 Dikkat Trafik 12.05 Düşlerle Gelen 14.20 Ritim 15.10 Okudukça 15.40 Çağdaş Türkiye 16.10 Güneşin Izinde 17.10 Şaira- ne 17.40 Dunyaya Bakış 18.25 Dizi: Mutant X 19.25 Bir Kadın Bir Erkek 20.05 Derin Kök- ler 20.10 Yabancı Film: Hayaletler Şehri 22.25Asya'nın Kandilleri 23.35 Anılaria Mü- zik 00.05 1. Zonguldak Karaelmas Üniver- sitesi Caz Günlen (0 212 259 72 75). GECE 03:00 canlı MEMPHIS GRIZZLIES INOIANA PACERS YENİDEN Pazar 21:00 PAU GASOLHABERTURK WEEKEND HEHC.TESİ-PAZARCANU İÎCTÎTÎ kanalturk MAVI BONCUK Türk sanat müzığinın efsane ismi Emel Saym'ın bu haftaki konukları; Yeşim Salkım, Müjdat Gezen ve Nilgün Belgün. DOGA'YLA GECE YARISI Doğa Rutkay'ın bu haftaki konukları; Donatella Piatti, Oktay Kaynarca. 23:30 ._ • 09.00 Beyblade 09.36 VV.I.T.C.H a T l f 10.10 Elifnağme 13.00 Gün Or- * ~ •w tası 13.30 Büyük Fetih 15.00 Cedric 15.45 Dizi: Babam Takıpte 16.30 Di- zi: Aşka Sürgün 19.00 Ana Haber 20.00 Di- zi: Sonradan Görme 21.45 Ya Şundadır Ya Bunda 23.45 Dikkat Şahan Çıkabilir 01.15 Reklamix 02.15 Haber 02.55 Dizi: Gurbetçi- ler 04.35 Dizi: llişkıler (0 212 354 30 00). 10.00 Dizı: Cadılar Okulu 10.30 Yerli Film: Fatoş Sokakların Meleği 12.15 Barkot 13.00 Mo bil Hayat 14.15 Yerii Film: Yan- lış Numara 16.15 Dizi: Cadılar Okulu 17.00 Dizi: Cennet Mahallesı 19.00 Haber 20.00 Film: Orman Kaçkını 22.00 Dizı: Çapkın 24.00 Acun Fırarda 02.00 Haber 0Z30 Film: Sevgili Kopyam 05.00 Film: Sen de Yüre- ğinde Sevgiye Yer Aç (0 212 355 01 01). 07.00 Çizgı Film Kuşağı 09.00 Dizi: BaskulAılesı 09.50 Yerli Film: Ayşe- cik'le Ömercik 11.50 Ekostar 13.00 Gün Ortası 13.30 Şampıyonlar Lıgı özel Programı 15.00 Mıss VVorld 2005 17.00 Dizi: En Son Babalar Duyar 19.00Ana Haber 20.00 Ha Babam De Babam Show 23.20 Di- zi: Trafik 00.30 Mesut Yar'la Tuhaf Şeyler 01.50 Gece Haberi (0 212 448 80 00). 07.10 Cosmopolis 08.10 7. Vrtes 09.00 Yeni Gün Hafta Sonu 11.05 Bakış 12.05 Emlak Yaşam 12.30 7.1 Vites 15.05 Futbol Avrupa 16.10 Pusula 17.05 Çıkış Yolu 17.30 Işıltılar 18.00 Yılm Son Derbisı 18.15 Oradaydım 20.00 Fre- kans 21.00 Yılm Son Derbisi 22.00 Söz Siz- de 00.05 Frekans (0 212 413 56 00). 09.10 Yaşama Keyfi 09.30 Çaga- tay Yolda 10.40 Hi-End 11.00 Gö- rünmeyenler 12.10 Iddaa 13.30 Dijital Hayat 15.10 En Heyecanlı Yeri 16.20 Yaşama Keyfi 17.20 Çağatay Yolda 18.10 Iş ve Yaşam 19.00 Basın Köşkü 20.10 Birebir 21.10 Rüstem Batum'la Söylenmeyenler 22.30 En Heyacanlı Yeri 23.10 Ne Var Ne Yok 00.20 Iş ve Yaşam (0 212 449 07 00). 08.30 Yabancı Film: Mavi Yele 10.15 Yabancı Film: ölüm Ka- panı 11.35 Cine Sinema 12.05 Beşte Beş 12.55 At Yarışı 16.25 Yabancı Film: Otobus Durağı 18.30 Başka Yerde Yok 20.00Ana Haber Bültenı 20.15 Yabancı Film: Göklerde Cinayet 22.05 Yabancı Film: Vicdan Azabı 23.50 Yabancı Film: Seksı Matrix 01.20 Film: Aynı Hikaye (0 212 336 15 15). 07 -°° Haber °8 -00 Fuar 11.30ServiHat- tı 12.15 Canım Evim 14.30 Fuar 17.00 Maestro & Elizabeth 18.55 Fuar 20.00 Egenomi 20.45 Fuar 22.00 Ago- ra 24.00 Canım Evim (0 212 465 79 49). 10.00 Seyahatname 12.00 Na- zar Boncuğu 13.15 Genç Yö- netmenler 14.00 Start 16.00 Adım Adım Kıbrıs 17.15 Ana- dolu'nun Yüzü 18.15 Vardiya 19.00 Haberler 20.00 Türk Kahvesi 22.00 Türkü Pınarı 24.00 Gece Ajandası (0 312 231 21 00). 09.10 Basın Özetierı 09.30 Ge- ceGündüz10.10BamTeli11.10 Gerçeğin Ta Kendisi 11.05 Du- racell Exploratıons 11.30 Tasanm 12.05 Tak- tik 13.10 Spor Aktüel 13.30 Futbol Mundial 15.10 Spor Aktuel 16.00 Türkiye Basketbol Lıgı Maçı: Banvit-Fenerbahçe (Canlı) 18.10 Futbol Aktüel 19.05 Hayatın Senin Elinde 20.05 Haber Merkezi 21.00 La üga Maçı: Va- lencia-Atletic Bilbao (Canlı) 23.00 La üga Ma- çı: Real Sociedad-Villarreal (Canlı) 01.00 Ha- berler 03.00 NBA Maçı: LA. Lakers-Minne- sota (Canlı) (0 212 335 00 00). 06.30 Çizgi Film Kuşağı 08.00 Ço- cuk Kulübü Konuşuyor 10.00 Adi- le Teyze ve Kuzucuklar 11.00 Si- #-1?Ml»1 nema 12.00 Genç Magazin 13.00 Sound VVave 13.30 Diyabetli Hayat 14.15 Yarım Elma 15.00 Yerti Film: Fadime 17.00 Dizi: Gümüş 19.00 Kanal D Ana Haber 20.00 Dizi: Sihırli Annem 21.45 Benimle Dans Eder mısın? 23.45 Televizyon Makinası 03.00 Yerii Film: Bir Ana Bir Kız 04.50 Trafik 05.00 Sigaranın Zararları (0 212 478 00 88). a10.00 8. Etap 11.00 Ekopolitika 12.05 Derin Sohbet 13.30 For- men 14.30 Maça Doğru 14.45 ü- verpool-M. Brough (Canlı) 17.20 Bay Turızm 18.15 Zamanın Ruhu 19.00 Maça Doğru 19.15 New Castle-Arsenal (Canlı) 21.30 Ital- ya Ligi: Fıorentına-Trevıso 23.30 Ingiltere Li- gi: Chelsea-VVıgan (0 212 288 51 52). J 10.00 Hayatı Keşfet 11.00 Iddia 12.00 Cansu'yla Baştacı 13.15 . . . Mobil Trend Bileşim 14.00 Şu kanalturk ç,|gın Türkler 15.00 Tarz-ı Ha- yat 16.00 Ali Tezel'le Çalışma Hayatı 17.00 Göklerdekı Istikbal 17.30 Tıpı Tivı 18.00 Nı- kita 19.00 Siyaset ve Toplum 21.00 Attila ll- han'la Yolculuk 21.45 Mavi Boncuk 23.30 Gece Yarısı 01.30 Mobil Trend Bileşim 02.45 Barışa Rock Konserı (0 212 355 85 00). r - 11.30 Galapagos Gizemi ; * \ 13.15 Yabancı Film: Dost- - lar Çetesi 15.05 Katalog 15.30 Halk Meydanı 17.05 Çızgi Film 18.00 Belgesel: Alaska Buzulları 19.00 Dünyadan Spor 19.30 Haberler 20.15 Spor Haber 20.35 Sizin Sesıniz 22.00 Yabancı Film: Ayak Izi 23.30 Şiirler Arası Yolcu/uk 02.15 Yabancı Film: İki Mavi Gece (0 224 331 70 00). 09.00 Film: Fidan 10.30 An- tıkalarla Yaşayanlar 11.00 Daldalan 12.30 Geçmişten Günümuze Dünya Harikaları 13.00 Küçük Ağa 14.30 Kale Içı 15.30 Yolcu 16.15 Derin Kökler 16.30 Genç Sınamacılar 17.00 Yaşa- mın Sesi Türkü 18.00 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şamp. 22.10 2001 Avrupa Basket- bol Şamp. 23.40 Olımpik Magazin. i n n r »T* "10.15 Erol Manisalı'ylaSoh- U L U S A L bet 11.10 Yöre Yöre Türki- yem 14.15 Özgür Bakış 15.10 Düştük Yollara 17.15 Atletizm Dünyası 18.10 Denizci 19.00 Haber 19.45 Sohbet 20.30 Gençlik Cephesi 22.00 Köyden Kente (0 212 251 50 90). 0 9 3 ° ?i z g i Fllm: C a t d °9Ç'zgi Film: Rocko's Modem Life 10.30 Çizgi Film: Spongebob Squarepants 11.00 Dizi: Mal- colm İn The Middle 11.30 Dizi: According To Jim 12.00 Dizi: Scrubs 12.30 Dizi: Arrested Development 13.00 Dizi: One Tree Hill 14.00 Dizi: Smalville 15.00 Dizı: The 440016.00 Di- zi: X-Files 17.00 Dizi: Camivale 18.00 Dizı: Er 19.00 Film: Ayna 21.00 Film: Kanlı Altın 23.00 Dizı: Buffy The Vampire Slayer 24.00 Dizi: Nıp/Tuck 01.00 Dizi: Er 02.00 Film: An- nemi Seveceksin (0 212 330 01 01). 09.10 Sakh 10.05 21. AsırSa- vaş Makınelerı 11.00 Amerı- kan Arabası 11.55 Efsane Av- cıları 12.50 Amerikan Motorları 13.45 Sürüş Keyfi 14.40 Sıradışı Makineler 15.35 Tarihi Ipuçları 16.05 Fırtına Gücü 17.00 Yalnız Ge- zegen 6 Derece 18.00 21. Asır Savaş Makı- neleri 19.00 Yenileme 20.00 Efsane Avcıları 21.00 ölümcül Av 22.00 Trenler Neden Çar- pışır? 23.00 Adlı Tıp Dedektiflerı 24.00 Trav- ma 01.00 Yalnız Gezegen 6 Derece 01.55 21. Asır Savaş Makineleri (0 212 330 00 88). C 07.30 Clip's 09.00 Kliptomanı 11.00 Ferah Ferah 13.00 Special VVeekend 15.00 Kum Saatı 17.00 Şaka Şuka 18.30 Amerikan Güreşi 20.00 Ha- ber 20.30 Amerikan Güreşi Özel 22.00 Aki Tatilde 23.30 TV Filmi 01.00 Aşk Olsun 02.00 Dizi: Haunted 03.00 Haberler 03.30 Metro- nom 05.00 Non-Stop (0 212 256 82 82) 07.00 Yabancı Film: Kenar Mahalle 09.10 Yabancı Film: Kanguru Jack 10.40 Yaban- cı Film: Kâbus 12.35Yabancı Film: PeterPan 14.40 Yabanci'Film: Hayvan 16.15 Yabancı Film: ZorSeçim 17.55 Moviemagazine 18.20 Yabancı Film: Kelebek Etkisi 20.30 Yabancı Film: Eve Dönüş 22.10 Yabancı Film: Şangay Şövalyeleri 00.05 Yabancı Film: Hayvan 01.30 Film: Eve Dönüş (0 212 326 00 00). ! 14 İNGİLTERE LİGİ UverpoolM. Brough 19:15 İNGİLTERE LİGİ Nevvcastle-Arsenol 21:00 İTALYA LİGİ Fiorentina-Treviso 23:30 İNGİLTERE LİGİ Chelsea-Wigan www.tv8.com.tr 09.00 HABER TÜRK We- ekend 12.00 Full Ekran 13.10 Pop City 13.30 Ka- palı Gişe 15.10 Yeraltı Dünyası 17.10 Aktüalite 17.30 Techlife 18.10 Celebrity 19.00 Pop City 20.00 Ankara Kokteyli 20.30 Kapalı Gişe 21.00 Yeraltı Dünya- sı 22.00 Aktüalite 22.30 Techlife 23.00 Celebrity (0 212 599 82 86). 12.00 Beraber ve Solo Şarkılar 13.00 Şarkılar Bizi Söyler 14.10 Bir Nefes Anadolu 14.55 Hep O Şarkı 15.55 Bir Türküdür Yaşamak 18.00 Türkü Gece- si 20.05 Solistler Geçıdi 22.20 Gönül Penceresi 23.30 Beraber ve Solo Tür- küler 00.30 Kapanış. YÖNETMEN: JAFAR PANAHİ 19:00 THE HIRR0R 2i: oo CRİMSON GOLD 23.00 10:10 BAM TELI Tayfun Talipoğlu HAFTASONU SPOR A RASKFTRm I İC.İ. 16K» BANvrr CANLIFENERBAHÇE IA tır.A 21:00 VALENCIA CANLI ATLETIC BİLBAO 23:00 REAL SOCIEDAD C A N L I VILLARREAL T J W I • www .ntvmsnbc.com (0212) 293 «• 7« Aralık 2005 Oyun Diizeni islınkııl lirıtrısı Taksim Sahnesi Kaktüs Çiçeği razan Banllet n Gndy l3l4-15-IS-17«raiık ÇokYaşaKomedi Yazan Anton Ç«iwv 20-2T-22-23-24-27-28 29-30 I n t k Tartuffe Yazsn Mollcre 11-18-25 *ıjlık Don Kişot (Çoa*0«<nı) AKM Oda Tiyatrosu M-21-22 23-24-25 *rafı* Yangın Duası Vızan- Bnkun 0ı» Ful Yapraklan Yaian Cıvan Danova 13-14-15-16-17-27-2» 11-18 »ralık 29-30 Aj-ılık Tek Kîşilik Düet Yazan Torc Kempınskı Altın Kız ((oc*0yın) Yazan Keva Aaretolova AKM Aziz Nesin Sahnesi 13-14-15-16-17 Arahk M-2!-22-23-24»ralrtı Ben Ruhi Bey Nasılım Yazan Edtp Cansever AKM Büyük Salon Benerci Kendini Niçin Öldürdü Yazan Kazım Hıkmet 27 28-29-30 «raW( Leenane'in Güzellik Kraliçesi Yazan Martm McDonagtt Kayıp Toprağın Türküsü Yazan- Angelo SavHlı 11-1B-2S Arattk Kurşun Askerin Utancı (Çm*»mıı) Yazan Hafuklşık suti3W 11 -25 Aralık Kuvayi Milliye Yazan Nazım Hıkmet l » » r a i * Çaytiane Yaıan Vem Sneıder Taksim Sahnesi. 0212 249 69 44 Bavn Tanıiım Bürasu: 0212 292 39 00 /119 ı. Dılek. Srkayef Hatti: 0212 293 61 61 / 5 www.istdt.gov.tr Hafta lci 20-00 Cumarîesi 15:80/ 20:00 Pazar! 5 00 Sanat Yonetmenı Tunc Guııbay ADNAN COKER / YUSUF TAKTAK / BEDRİ BAYKAM 7 - 1 1 Aralık 2005 MİNE SANAT GALERİSİ Galeri Tel: 0216. 385 12 03 ^ _ Miele'nin katkılarına teşekkürler. ÜİIFİKIKDMÜİUİLÂKAIASICADDEBOSTAN v/ww.minesanat.com Ü K I K D M Ü U İ L Â K A A S KONGRE VE SEKGJ SARAYI Prag Radyo Senfoni Orkestrası 1500 km uzaktan geliyor. Siz CRR'ye ne kadar uzaktasınız? 9 ve 10 Aralık'ta, 20.00'de başlayan konserlerde iki farklı program sunan orkestrayı Vladimir VALEK yönetiyor. Solist, piyanist Jan SIMON. Bilet Fiyatı: 19.00 - 13.00 YTL / 19.000.000 - 13.000.000 TL S E M A V E R VANVdVVOM Onikinci Gece 10 Aralık Cumartesi 20:30 11 Aralık Pazar 15:30 Çevre Tiyatronı • Kocamustalapaşa Tel-(0212) 585 59 35 www semaverkumpanya com TDEVUI 0212 4 10 Aralık Cumartesi Saat:20.00 Yer O>Tinculaî Tıyatro Kahvel İsOklal'Cad. Rumch Han 88/4 Tel 0212 245 13 14 TC KU.TVR BAKAMJĞI STN K İlanlarınız İçin (0212)293 89 78 D^STUAR TfYATRwSU Aymazoğlu ile Kundakçılar Yazan Max Frisch Uyarlayan-YönetBn Genco Erkal Oyuncular Genco Erkal, Meral Çetinkaya, Erdem Akakçe, Metin Coşkun, Tılbe Salim, Beyti Engin 10 12 Ct 18.0O, 11.12 Pa 15.00. 16.12 Cu 20 30 www.dostlartiyatrosu com Muammer Karaca Tiyatrosu (0212)252 59 35 E F E S Pilsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. İlanlarınız İçin (0212)293 89 78 perareklam@perareklam .com .tr perareklam@superonline.com www.perareklam.com.tr CNNTürk 18.15 Oradaydım TV Servisi - Belgesel program "Oraday- dınT'ın bu bölümünde, 1972MünıhOlimpiyat- lan'nda 8 Filistinli terö- ristin Israilli sporculann kaldığı yeri basmasıyla yaşanan kanlı olaylar anlatılıyor. Soner Yal- çın'ın hazırlayıp sundu- ğu yapıma, olimpiyatla- rı izlemeye giden spor spikeri Orhan Ayhan konuk oluyor, Ayhan programda, 11 Israilli sporcu, 5 gerilla ve bir Alman polisinin öldüğü kanlı olaylann nasıl baş- ladığını ve sporculan kurtarmak için neler ya- pıldığını anlatıyor. CNNTürk 22.00 Söz Sizde TV Servisi - Türk so- lunun DİSK lıderliğin- deki gelecek arayışlan, "Söz Sizde" programı- nın bu haftaki konusunu oluşturuyor. Tayfun Er- tan'ın hazırlayıp sundu- ğu yapımda. akademis- yen ve uzmanlann ko- nuyla ilgili görüşlerine yer veriliyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog