Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

KİM 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA OTOMOBILotomobil(âcumhuriyet.com.tr Audi, A4 modelinin DTM sürümünü Türkiye'de 116 bin 571 YTDden satışa sundu Yanş pistlerinden caddelere Yarış pıstlerinde eldc ettiği bilgi birikimıni seri üretim modelle- rine taşıma konusunda öncü marka- lardan olan Audi'nin ödüllü turbo FSI ınotorunun modifıye edilmiş sü- rümüyJe donatılan ve A4 DTM ya- n ş aracının sportifliğini yansıtan A4 DTM Edition quartro, Audi tarafin- dan Türkiye'de satışa sunuldu. 2004 DTM sezonunda üç klasman- da birden (Markalar, Takımlar ve Pi- lotlar) şampiyon olan ve 2005 sezo- nunun iddialı talamJanndan Audi 'nin A4 DTM yanş aracının yol versiyo- nu olarak tanımJanabilecek olan A4 DTM Edition quattro'nun Türkiye'de anahtar teslim satış fiyatı 116 biş 571 YTL olarak açıklandı. Audi 'nin orta sınıftakı başanlı tem- silcisi A4'ün S4 quaftro ve RS4 gi- bi süper sporcu versiyonlanyla 2.0 litrelik standart haliyle bıle 200 HP güç üreten turbo beslemeyle destek- lenmiş TFSI motorlu versiyonu ara- sında birkonuma sahip olan A4 DTM Edition quattro. birçok farklı bek- . lentıyı aynı anda karşılayabüeçeknfe;,, teliklere sahip. Tüm A4 modellerinin ortak özel- liği olan "Single Fyame" ızgara ya- pısı ve yeni tip ön ve arka aydınlat- ma grubuyla dikkat çeken A4 DTM Edition quattro, arka kapılardaki DTM logolanyla hemen kendini bel- lı etmeyi başanyor. . A4 DTM Edihon quattro için ye- '"nİâen tasiarlanan ve ekstra hava ka- nallanna sahip ön tamponun altında- ki siyah karbon fiber ön alt spoyler aracın yüzüne farklılık katarken, ye- niden tasarlanan arka tamponu ve bagaj kapağının üstündeki karbon fi- ber spoyler, aerodinamik etkinhğin arttınlması amacını gösteriyor. Ka- bin içinde de sportiflik ile lüks çıta- sını denge de tutmayı başaran Audi tasanmcılan, mevcut yapıya fazlasıy- la müdahale etmemişler. Recaro koltuklarda, direksiyon si- midinde, el freni ve vites kolunda kullanılan deri ve mikrofiber kanşı- mı kaplama, kabin içine sade bir spor- tiflik katmayı başarmış. A4 DTM Edition quattro zengin bir standart do- nanım paketine sahip olarak alıcıla- nyla buluşuyor. Otomatik klima, 6 ha- vayastığı, aktıfkafalddar, recaro spor ön koltuklar, 18 ınç aliminyum jant- lar, 3 kollu Nardia mikro fiber/ siyah deri spor direksiyon ve elbette son ne- sil ESP sistemi aracın güçlü donanım- lannı gösteriyor. A4 2.0 TFSI baz alınarak geliştı- riJen A4 DTM Edition quattro, fir- manuı quattro GmbH isirnli başanlı sporcular yetiştiren departmanının bir ürünü olmasıyla dikkat çekiyor. 2005 yılında 1.8 litre - 2.0 litre silin- dirhacmi kategorisinde ödül kazanan 1984 cc'lık TFSI (Turbo Fuel Strati- fied Injection) motorun modifıye edi- lerek daha da güçlendirilmiş versiyo- nu, A4 DTM Edition quattro kapuru altında kullanıhyor. Audi'nin quatt- ro GmbH mühendıslerinin yaptığı çalışmalar sonrasında motorun gücü 200 HP'den 220 HP'ye yükseltilmiş. Nissan'ın satışa sunduğu 1.6 litre 110 hp'lik sürümü performansıyla hayret uyandırıyor Vficra, sevimK ve hızh Nissan Micra Sıra dışı Japon Nissan'ın sıra dışı tasanma sahip minik modeli Micra, tek- nolojik donanımıyla dikkat çe- kerken performansı da hayret BMVV'denorta* sınıfa motosiklet F800,2006 yılının ilk yansında Berlin montaj hattından çıkacak dördüncü model serisi ola- cak ve orta sırnfi kesinlikle hareketlendirecek. Yeni F 800 S, yeni ve farklı bir model serisinin ilk modeli. Bu atletik spormotosikletin kuru ağır- lığı 190 kg'den daha az . Optimum yol tutuşu ile yüksek manevra ve viraj dengesi için tasar- laninış kusursuz siispansiyon sayesinde sürüs zev- ki garentilenirken yüksek çevre standartlanna uyum, ergonomik oturma pozisyonu ve yolcu için konfor gibi klasik BMW özellikleriyle, or- ta sınıf motosikletlerdeki yeni standardı tanım- lıyor. Kapalı çevTİm üç yollu katalirik konver- tör, son teknoloji ürünü dijital motor elektroni- ği ve opsiyonel olarak sunuJan ABS fren siste- mi de bu motosiklette bulunan özellilderden. Suzuki'den yıl j ,sonu kampanyas^ ^ Japon üretici Suzuki'nin, SUV segmentinde dizel kavramına yeni ve farklı bir boyut ka- zandıran modeh XL-7 Diesel, yoğun bir reka- betin yaşandığı 4X4 pazannda ekonomi ve performansı birleştiriyor. 63.750 YTL'den 55.500 YTL'ye çektiği fiyatıyla XL-7 Diesel, . gerçek bir dizel araca ihtiyacı olanlar için sı- nıfındaki en ideal seçeneği sunma iddiasını ta- şıyor. Güçlü motoru, 4X4 sürüş seçeneğinin sağ- ladığı üstün yol tutuş özelliği, geniş iç hacinüi XL-7 Diesel, yüksek ekipman donanımı ile şe- hir içinde de rakiplerine üstünlük sağlıyor. ; ""Boyutlarryla dikkatleri i&erinde **. toplayan Micra'nin ön yüzünde öne çı- kanlmış belirgin far grubu ve gövde rengi ön tampon araca sevimli bir hava katarken özel- likle kadınlann ilgisini çekiyor. Otomobilin ar- ka bölümünde bagaj kapağının iki yanına sı- ralanan dik stop lambalan da ortaya oldukça şık ve sevimli bir görünüm çıkanyor. îç mekân Micra'nin içinde kaliteli malze- meler ve başanlı işçilik fark ediliyor. Mic- ra'nın dış tasanmda kullanılan yuvarlak form- lar, içerde de kullanınca aynı sevimlilik içine de yansımış. Micra'nın yüksek tavam saye- sinde uzun boylu yolculara bile rahat ve kon- forlu bir yolculuk sunarkeOjöa-ve arkada otu- ran yolcular için yeterli diz mesafesi yaratıl- mış. Cebinizde taşıdığınız anahtann içinde bu- lunan bir verici yardımıyla sizi tanıyan Mic- ra'nın kapı kollanndaki siyah dügmelere bas- manız, kapılann açılması veya kilitlenmesi için yeterli. Aracın önemli özelliklerinden birisi de, kontak anahtanm kullanmadan aracı çahştırabilmenize olanak tanıyan y sistem. Elektronik cam açma kapa- ma düğmeleri sürücü kapısının kol- 5 çağında bulunurken, far yüksekli- *+ ğini ve dış dikiz aynalannın ayan- <S- nı, ön panelin en solunda bulunan L'^ düğmeler yardımıyla yapabiliyor- sunuz. Yükseklik ayarh direksiyonun sol üst kısmında bulunan düğmeler yar- dımıyla müzik sistemine kumanda edilebilir- ken, aracın gösterge paneli, sade tasanmıyla, kolayhkla okunabiliyor. Klima ve müzik sisteminin ayar düğmele- ri, yuvarlak forritfanyla aracın iç mekânına se- vimli bir hava katryor. Aracın içinde eşyala- nnızın savruhnaması için akıllıca gizlenmiş birçok göz, bardak rutucu ve çekmece işinizi kolaylaştınyor. Yeni Micra, Türkiye'ye 1.2 lit- re 65 ve 80 hp, 1.4 litre 88 hp ve 1.6 litre 110 hp benzinli motor seçenekleri ile sunulu- yor. Bizim tesf ettigimiz Micra 1.6 litre 110 hp'lik motpra sahipti. 1598cchacmin-' de manuel vitese sa- hip motor 6000 dd'de 110 hp güç üretiyor ve saatte 183 kilometre hıza ulabiliyor. Nissan Micra 1.6SR, 100 kilomet- rede şehir içinde 8.7, şehirdışında 5.4 litre kur- şunsuz benzüı rüketiyor. Aracın 1.6 litrelik motoru, alt devirlerde gücünü hisşettirirkefi; şehff içi ve şehirdj|i kul- ^ lanım içîn yeterli periormansı sağlıyra Ma- ^ nevra kabiliyeti açısından oldukça başanlı bir, görüntü çizen Micra, bu sınıftaki bir araca gö- re oldukça başanlı bir yol tutuş sergiliyor. Nissan Micra 1.6 SR modelinde standart güvenlik ekipmanlan olarak, sürücü, yolcu ve yan hava yastıklan, EBD ile desteklenhıiş ABS fren sistemi,frendestek sistemi, ESP, ço- cuk koltuğu sabitleme mekanizması (ISO- FIX), ayarlanabilir ön ve arka kafalıklar, im- mobilizer, akılh anahtar sistemi ve yüksek stop lambası, krom egzoz çıkışı sunuluyot RENAULT 2006 MODELlNÎ YENÎLEYEREK TÜRKÎYE'DE SATIŞA SUNDU Kangoo efsanesidevam ediyor Volkswagen'in yeni prototipi Volkswagen'in yeni prototipi EcoRacer ilk kez Tokyo Otomobil Fuan'nda sergilendi. Hem Coup?, hem Roadster hem de Speedster olarak tasarlanan Volksvvagen EcoRacer sa- dece 3.4 litre yakıt tüketiyor ve 230 kni' s mak- simum hıza ulaşabiliyor. Karbon lifinden göv- desi sayesinde ortadan motorlu spor aracın ağırhgı 850 kg ve sıfırdan 100 km/s hıza sa- dece 6.3 saniyede ulaşıyor. Bu spor otomobil 136 hp gücünde yeni nesil dizel motora sahip ve benzersiz yakıt tüketimiyle yüksek düzey- de sportifliğin sıra dışı senteziyle öne çıkıyor. Renault, Kangoo Generation 2006 mo- delini kasım ayından itibaren satışa su- nuyor. Çift dizel motor seçeneği (1.5 dCi 65 bg ve 80 bg) ve çift ekipman seviyesine (Authentique ve Expression) sahip olan Ye- ni Kangoo'nun ticari versiyonu 22.270 YTL'den, Multix versiyonu ise 24.380 YTDden başlayan anahtar teslim fiyatlar ile satışa sunuluyor. Büyük eşya yerleştirme kapasitesi, kom- pakt dış boyutlan gibi üstünlükler sayesin- de Kangoo, geniş bir müşteri kesiminin be- ğenisini kazanırken, güvenlik açısından da EuroNCAP testlerinden aldığı 4 yıl- dızla, sınıfının doruğunda yer alıyor. Kangoo Express Ge- neration'da iki versi- yon bulunuyor: Con- fort ve Grand Confort. Aracın dış tasanrrun- da yeni ön panjur ız- garası, Grand Confort ekipman se\ iyesüıde yeni tip "Lttorra"jant- lar dikkat çekerken kolayca fark edilen ye- nilikler arasmda 2 yeni koltuk döşemesi yer alıyor. 2X15 W Radyo-Teyp'te aracın hızıyla doğru orantılı olarak artan veya azalan ses sistemi de yenilikler arasmda yer alıyor. Sadece Grand Confort'da standart olarak bulunan "konforpaketi" dahilinde sunulan kolçak ve koltuk altı eşya gözü de yenilik- lerden diğerleri. Sadece Grand Confort'da standart olarak bulunan "konfor paketi" da- hilinde sunulan kolçak ve koltuk altı eşya gözü de yeniliklerden diğerleri. Kangoo Generation 2006 'nin renk yelpazesi çok geniş.. Mevcut 6 ren- ge 3 renk daha eklenmiş. Limon Yeşili, Yonca Yeşil ve Safir Mavi i renkleri daha önceki kuşaktamev- \ cut olan Yıldız Gri, Kiraz Kırmı- zı ve Demre Mavi gibi renkleri tamamlıyor. Kangoo Generation 2006'da 1.5 dCi 65 bg ve yeni 1.5 dCi 80 bg motor seçenekleri tüke- ticilerin beğenisine sunuluyor. Özellıkle 1.5 dCi 80 bg'deki yüksek tork gücü ile ağır yük ve dik rampalarda pgfformansı ile dikkat çekiyor. İki kişi yaşamım yitlrdi Mafya savaşlan devam ediyor • Hüseyin Sararın adamlarının Sedat Şahin çetesine yönelik saldınlan dün gece de sürdü. Bayrampaşa'daki bir cep telefonu bayii ile Ortaköy'deki bir otoparka siJahlı ve bombalı saldınlarda bulunuldu. Haber Merkezi - Liderlerinin Italya'da öldürühne- sinden Sedat Şahin çetesini sorurnlu tutan ve inti- kam yemini eden Hüscyin Saral'ın adamlan bir süredir Şahin'in adamlanna karşı başlattıklan sal- dınlara dün gece de devam etti. Bayrampaşa'da bir cep telefonu bayiine düzenlenen silahh saldında 2 kişi yaşamını yitirirken Ortaköy'de ise bir otopar- ka el bombalan ve uzun namlulu silahlarla saldın düzenlendi. Istanbul'da dün geceki ilk silahh saldı- n Bayrampaşa'da bir cep telefonu bayiinde düzen- lendi. Ismet Paşa Caddesi'ndeki Yükseliş fleti- şim'e gelen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, işyerinde bulunan Sava$ Ersin ve Harun Yıl- mazer'e tabancayla ateş etti. Saldında Ersin, vü- cuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde öldü. Başından vurulan Yılmazer ise agır yaralı olarak kaldınldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda ölen Savaş Ersin'ın, Sedat Şahin'in adamı olduğu iddia edildi. tkinci saldın ise bu olaydan birkaç sa- at sonra Ortaköy'de bir otoparka düzenlendi. De- reboyu Caddesi Gültekin Sokak'taki bir otoparka iki otomobil ile gelen kişiler, işyerine el bombası atnktan sonra uzun namlulu silahla 4 el ateş ettiler. Atılan el bombası patlamadı, saldırganlar olayda kullandıklan bir adet Kalaşnikof silahı olay yerin- de bıraktılar. Saldırganlardan bazılan otomobiller- den biriyle bazılan da yaya olarak kaçarken 34 USH 95 plakalı aracı olay yerinde terk ettiler. Sal- dında ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede inceleme başlattı. Terk edilen otomobilde yapılan incelemede, 2 adet uzun namlulu silah bulundu. Bu arada, saldınnın gerçekleştirildiği otoparkın Sedat Şahin'e ait oldu- ğu öne sürüldü. Sedat Şahin'in adamlanna yöne- lik bir ayda düzenlenen saldınlarda 3 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı. Daha önceki saldınlarda Sedat Şahın ile avîiı davada yargılanan Umut Davası sa- nığı MuzafiferDağdevireıı, eski Beşiktaş Ülkü Ocağı Başkanı Cüneyt Koçak ve Şahin'in avukatı Atalay Cebesoy öldürühnüştü. iskenderun'dan AİHM'ye ba$vuru erfo ya 'işgal'davasıAKEVBODUR ISKENMaRUN-Comhuriyet'in ilan edilişinin 82. yıldönümünde, Iskenderun'da görev yapan iki öğ- retmen, Misak-ı Milli sınfflanna katılmadan önce Hatay'ı 21 yü süreyle işgal eden Fransa Devle- ti'nin bölgenin ekonomiJc kültürel ve sosyal geliş- mesini engellediği gerekçesiyle 2 milyar Euro taz- minat istemiyle Avrupa Insan Haklan Mahkeme- si'ne (AtHM) baş\aırdu. Iskenderun'da tarih öğret- meni olarak görev yapan YJVtC. ve edebiyat öğ- retmeni O.Ö^ avukadan Mantf Kavmaz aracılı- ğıyla yapnklan başvuruya gerekçe olarak Avrupa fiısan Haklan SözJeşmesi'nin 2. maddesindeki ">-aşama hakkı'', 3. maddesindeki "işkence yasa- gı", 5. maddesindeki "özgüriük ve güvenfik" ve 9. maddesindeki "düşünce, vkdan ve din özgüriüğü" maddelerini gösterdiler. 1 milyar Euro maddi, 1 milyar Euro manevi tazminat isteyen öğretmenler, 1789'da Fransa îhtilali'nde kabul edilen Insan ve Vatandaş Haklan Bildirgesi'nde, insanlann hürri- yet ve eşitük, adalet, mülk edinme, işkenceye kar- şı direnme gibi haklannın kabul edildiğine dikkat çekerek dilekçelerinde şu ifadelere yer verdiler: ~Davuh taraf işgal ettiği bu bölgedeld ekonomik. sosyal, kültürel ve her türtü gdişmeyi engefledigi gi- bi buralan >akıp yıkarak harabeve çevirmiş, he- saplanamayacak derecede maddi zarara sebebhet venniştir'' Avukat Maruf Kaymaz, müvekkilleri Y. M.C. ile O.Ö. adına yapılan başvurunun posta yolu ile AİHM'ye göndenldiğini belirtti. İki ay sonra emekli olacaktı Kırklareli ValisiIsmet Metin 'e aîkışlarla veda TAHİRMAYDA KIRKLARELİ-AKP iktidannca emeklili|ine 60 gün kala görevden ahnan Kırklareli Valisi Ismet Metin alkışlarla uğurlandı. Metin, "Kırklareli ka- lesini size emanet edryorum. Cumhurrvetin son ka- lesini düşürmevin" dedi.Vaühk önünde toplanan yurttaşlarla tek tek vedalaşan Vali Metin, "41 yrfhk meslek yaşamımda tüm görevterimdensrvasetçüer dedi. Valı Metin'in konuşmasının ardından CHP, DYP, MHP, DSP, ÎP üe Dişhekimleri Odası, ADD, ÇYDD, Kırklareli Hareken Derneği, Eczacılar Odası, Ticaret Borsası, Emekli-Sen, TMMOB, Tüketiciler Derneği, TEMA, BlS tarafindan hazır- lanan ortak bildiri okundu. Bildiride şu ifadelere yer verildi: "65 yaşmdaki bir devfetadanung aıes- lek hayaünnı son günlerinde incirme pahasına bu icraat bflerek ve istev erek \~apıldL Verinden v öneti- me ağırük vereceğini söyieyen iktidar, tsaa tersini yapıp yerd yönetimin başı olan vaünin yetküerine müdahale ederek merkezden yönetimi daha da et- kin bir şekilde sürdüreceğini açıkça^ergjlemiştir."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog