Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFl admaÎLHANSELÇUK Genel YayınYönetmeni: tbrahim Yıldız # Yazıışleri Müdürü: Salim Alpaslan # Sorumlu Müdür: Mehmet Sucu#Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara tstıhbarat Cengiz Yıldınm # Ekonomr Hasan Eriş • Kültür Egemen Berköz • Spor: Ab- dölkadir Vücelman • Makaleler Sami Ka- raöreo # Düzeltme Abdullah Yazıcı # Bıl- gı-Belge. Edibe Buğra • Yurt Haberlen: Meh- met Faraç • Avrupa Temsılcısi Gfiray Oz YayınKurnlu flhanSelçuklBaş- kan), Emre Kongar (Başkan Yardımcısı) Orhan Erinç, Hik- met Çerinkaya. Şukran Soner, tbrahim Yıldız, Orhan Bursah, Mustafa Balba>, Hakan Kara. •\nkara Temsılcısi Mustafa Balba\ Ataturk Buhan \ o 125. Kat 4, Bakanlıklar Tel 4195020 (7 hat). Faks 4195027 • Izmır Temsılcısi Serdar Kıak, H Zı>aBh 1352 S 2 3 Tel 4411220, Faks 4418745 • Adana Temsılcısi Çetin Yiğenoğlu. Inonü CA 5 S Aksoğan Iş H Kat 1 Tel 363 12 11.Faks 363 12 15 Antalya Temsılcısi AhmetOruçoğluDemz Mah Çelıkbaş Iş Merkezi Kat 6 Tel 0242 2480057 Faks 248^517 • IdanveMalılşler BülentYener • Sanş F»- zilet Kuza • Cumhuri\et Reklam: • Genel Müdûr ÖzlemAvden • Genel Mudür Yardun- cısı Nazende Pal Tel (0212)251 98 74 -75 251 98 81 - 82 Faks (0212) 251 98 68 Reaay vas>on:(212)343 72 74Faks 212 343 7253- '*• \avunlmii \«ııGıınHaber»! ıjansıB*ııne\avuKÜık\.Ş ProfNurannMazharOklelSk.No : 14381 Şışlıkarhul Tel ^212>W:"4ı20hatı Faks (0212 341 "264 ^ajgm >urelı>a)Tn Baâla: Meîfcez Gazett Derçp Baam 'ı avıncıiık Safl- ve Tîc AŞ Fabh Mah Hasan Basn Cad Samandua Kaıtal îstanbu! Dağıtım. Merfaz Dagıüm Pazariama San. ve Tıc \.Ş v.-w% cumhuriveLcotn tr 31EKİM2OO5 Imsak459 Gûneş 6 27 ögle-11.55 Ikındı 14 42 Akşaml711 Yatsı 18 3Î * Ibrik motifi işleyen kadın hamile olduğunu, saçını kesen genç evlenmek istediğini söylüyor Anadolu insanının şifreleri Papa'nın otomobili saüJdı • LASVEGAS(AA) -Papalö. Benediktus'ım otomobilinden sonra, Papa 2. Jean Paul'ün otomobili de açık arttırmada satıldı. Las Vegas'taki müzayedede açık mavi 1975 model Ford Escort marka otomobili, Houston'h John O'Quinn (62) 690 bin dolara (932 bin YTL)aldı. Koleksıyonunda 600'e yakın araç olduğu belirtilen O'Quinn, Papa'nın otomobilini, kuracağı müzede sergıleyeceğini söyledi. Papa'ya özgü jant kapaklan olan, klünası ve radyosu bulunmayan 30 yaşındakı araçta sadece bırkaç sıynk bulunuyor. Papa 16. Benediktus'un VW Golf marka eski otomobili de 244 bin dolara alıcı bulmuştu. Grip rlskinj azaltm • KONYA(AA)- Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakûltesi Biyoloji Bölümü Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr Yusuf Durak, am sıcaklık düşüşlermde gribal enfeksıyon riskınin arttığını, eller ile ağız ve burnun sıklıkla temizlenmesinin bu riski azaltacağını büdirdı. Durak "Dış ortamla süreklı temas halinde bulunan eller ıle ağız ve burnun sabunlu suyla sıklıkla temizlenmesi, enfeksiyon nskıni azaltacaktır. Özellıkle burnun temiz tutulması sağlıklı nefes almayı sağlayarak grip mikrobunun etkılı olmasını zorlaştıracaktır. Özellikle kalabahk yerlerde, mıkroplarla temas eden kirli ellerin ağız ve buruola temasmdan H., , s kaçınılmalıdır" dedî. seyyah çifft • ÜRGÜP(AA)- Fransa'dan yaklaşık 3 ay önce Türkiye'ye£ tatil yapmak için " bisikletle yola çıkan Fransız Eleine- Romain Dautais çifti, Edirne, Istanbul, Iznik, Kütahya, Afyon ve Konya'nın ardından Kapadokya'ya ulaştı. Bir yıl önce Fransa'da evlenen ve tarih öğretmenliği yapan çift, bugüne kadar yaklaşık 4600 km. yol kat ettiklerini söyledi. Türkiye turlannı Mersin ve Antalya'yı gezdikten sonra noktalamayı düşündüklerini kaydeden çıft, Türkıye'ye önümüzdekı yıl da gelmek istedıklenni bildirdi. Kırmm ejder Şangay'da -' ' Tayvanlı vücut boyama ustası Leslie Yang, sanahnı Şangay'da konuşturdu. Yang, on Ud saatlik bir çalışmayla Çinli modeli kirmızt bir ejdere dönüştürdü. Şangay 'daki modern sanaüar müzesinde şovunu sergileyen Yang'ın inceükli çahşmasını görenler isebuanı fotoğraflamaktan kendilerini alamaddar. Modelin başınayerieştirilen işiemeli ve püsküüü aksesuvarise görülmeye değerdi. (Fotoğraf: REUTERS) • Rahmi Koç Müzesi'nde yann açılacak sergide, Anadolu insanının inanışlan yer alıyor. Sanat tarihçisi Mine Erbek'in koleksiyonundan oluşan sergi 26 Şubat'a kadar açık kalacak. ANKARA (AA) - Anadolu ınsanı yüzlerce yıldır her şeyı motıflerle, el sanatlanyla, dawanışlarla anlatıyor. Ibnk motifi işleyen kadın hamile olduğunu anlatmak ısterken saçını kesen gençler evlenme ısteğını dıle getınyor Sanat tanhçısı ve sahne kostümcüsü Mine Erbek, 30 yılda topladığı 5 bin parçalık nadıde koleksiyonundan seçtıklennı yann Rahmı Koç Müzesi'nde açacağı sergide topladı. Anadolu'da her şeyın bir söz ya da davranışın sembolü olduğunu belırten Erbek, ıbrik motifi işleyen bir kadmın eşıne hamile olduğu mesajını iletmek istediğini söyledi. Sandıklı motifi işlemek de evlenmek istenildiğının ışareti. Küpe evlılik ve bereket simgesı. Çengel motifi "ben sana çengel atüm" anlamuıa gelıyor. Erbek'm verdıği bilgilere göre saç, özellikle büyünün körü güçlerinden korunmak ıçin daima gizleniyor. At kılı ya da floşlardan yapılan takma saçlar başlıktan sarkıtılarak da büyüden kurtulunduğuna ınanılıyor. Genç bir kız saçını keserse "evlenmek istijorum". dul bir kadın da saçını uzatırsa, "bir daha asla evlenmek istemryorum" demek. 1900-2005 yıllan arasındakı dönemin bölüm bölüm ele alındığı sergide gelm hamarru, kına gecesı, dügün gıbı gelenekleri teker teker ışlenıyor Uç nesil gelın odası ve yatağı, mutfak ve hamam kültüni ıle ılgılı çeyızler, ışleme peşkır, mendıl, gıysı, otantık gelınlik ve damatlıklann yanı srra Dr. Metrn özarslan'ın özel koleksıyonu olan Ankara Seymen gıysılennın de yer alacağı sergı, 26 Şubat'a kadar ızlemme sunulacak. KUSLAR TUZ CÖLÜNE KÜSTÜ BATIK KENT İÇİN ASANSÖR KONYA (AA) - Toplam alanı 260 bin hektardan 150 bin hekta- ra kadar düşen ve her geçen gün bı- raz daha kırlenen Tuz Gölü'ne ge- len binlerce kuş, alarm venrcesı- ne gölden kaçıyor. 1989'da 57 bin olan sakarca sayısı bu yıl 263' e, 60 bin olan sukuşu, 2005'te 1424'e düşerken Türkiye'de son olarak 2002'de Tuz GöKi'nde görülen mez- geldek kuşuna ıse artık rastlanmı- yor. Tuz Gölü'nün değişmez misa- fırlennden flamıngolar ıse Gediz Deltası'nı tercih edıyor. Doğa Der- neğı Alan Envanter Sorumlusu Tü- ba Kıhç, Türkiye'nin tuz ıhüyacı- nın yüzde 50'sınden fazlasının kar- şılandığı Tuz Gölü'nün, kurakhk ve kirhlık nedenıyle yok olma tehlı- kesıyle karşı karşıya bulunduğunu söyledi Kıhç, "Kuşlann verdiği alarmı dikkate almalrvTz" dedı. ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisı KadirKoçdemir, Sivrice ılçesi ya- kınlannda bulunan Hazar Go- lü'ndeki batık kente asansor sıste- mı kurmayı düşündüklennı belır- terek "Bövieükk insanlar ıslanma- dan daüş yapabüecek n dedı Valı Koçdemir, şeffaf olacak asansor sıs- temini en güzel görüntu v eren ikı yere yerleştirmeyi düşundüklen- ni ifade ederek böylehkle batık kentin her noktadan görülebılece- ğını söyledi. Sıstemı kendı ımkân- lanyla yapabıleceklennı kayde- den Koçdemir, şoyle konuştu. *ln- sanlar akvanunıun içine ginniş gibi çok farklı yerler görecek, su- yun altında camekânlarda sergile- nen eserleri görecek. Ancak bu uzun vadeli bir düşünce." Koçde- mir, çalışmalara gelecek yıl baş- lamayı planladıklarını belırttı Yeni Opel Vectra. Mutlak güç. Mutlak kontrol. Karar kesin, Olüdeniz'degüneş keyfi Hava sıcakhğmın 25 derece>e ulaşûğı Fet- hiye've bağh ÖJüdeniz beldesinde turistJer,gü- neşin ve denizhı keyflni çıkarmaya devam edrvor. Kimi denize girip güneşlenirken khni taıistier ise yamaç paraşütünü tercih edivor. Bekledeki 1700 metre rakımta Babadağ'da. et- kffi olan rüzgâra aJdınş etmeden paraşüüe at- layan turistkr, Ölüdeniz semalannda Uginç görüntükre neden oldu. Ölüdeniz Belediye Başkanı Keramettin Yılmaz, oteüerin yüzde 80 oranmda dolu olduğunu söyledi (ÂA) Ünlülerin eşyası kapışıldı LAS VEGAS (AA) - ABD'nın Las Vegas kentinde yapılan müzayedede JohnLennon ve Marflyn Monroe'ya ait eşya satıldı. Juli- en's Müzayede Salonu'nda öncekı gün dü- zenlenen açık arttırmada, Lennon'un, Ab- bey Road albümünün kapağındaki fotoğraf- ta giydıgı beyaz takım elbise 118 bin dola- ra (vaklaşık 160 bin YTL) alıcı bulurken Imagine fılmınde kullandığı otomobıl 150 bin dolara (yaklaşık 203 bin YTL) satıldı. MarilynMonroe'nun 1961'dekırandevudef- teri 16 bin dolara (21 bin 500 YTL) satıldı. A Opel. To^e Fikirler. Üstün Otomobiller T-ı* Yeni Opel Vectra. Kontrolü ele aiın. •koorroıu etnio€ / . '.- - .~en güçiü ve seri olmasını beklerier. 2.0 Turbo !75 HP, 19 CDTI 150 HP vedtğergüçlü mofor seçenekferi bu bekîentiyi karşılar. Kontrolü eltnde tutanlar. cu gü<:e *••?' "" : • • •-. -; • - - .:_.;. hem ele ofc"natik 6 ileri şanzıman iie bunu yaşarlar. Kontrolü elinde tutanlar. üstün güvenlik ve hakimiyet sağlayan IDS'ji interaktif Süaiş Sisterni'r'i isterler Kor.trz . " - . - • • e performansı b^ arada beklerier. Kontrolü elinde tutanlar, beklentilermden ödün vermezler. Onlar. Yeni Vectra kullanır'ar .w opel com.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog