Bugünden 1930'a 5,465,018 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 31 EKİM 2005 PAZARTESİ 16 TELEVIZYON cumtv(5 cumhuriyet.com.tr GüNÜN FtLMLERİ 11.10/ TRT1 / Sultan Gelin Aynntı yanda Kirahk 14.00 Olay TV Macera ) (For Hire) - Mitch, Şikagolu bir taksi şofbrü- dür, bir yandan da aktör olmaya çalışmaktadır. Mutlu bir evliliği vardır ama kansı Faye'in hamile- liği ve çektikleri ekonomik sıkrntılar onu gelecek hakkında umutsuzluğa itmektedir. Kendine bir çıkış yolu ararken bir müşterisinin teklifı ile karşılaşır. Yönetmenliğini Jean Pelerin'in ûstlendiği filmin başrollerinde, Rob Lowe, Joe Montegna gibi sanat- çüar oynuyor (1997 Kanada, 96 dk). Istanbul». 17.30 Kanalturk Duygusal • Filmde, Istanbul'a tatile gelen bir miryone- rin kızıyla iki gazetecınin aşk ve serüven öy- küsü anlatüıyor. Kadir Inanır ve Filiz Akın'ın başrollerini paylaştığı filmin yönetmenliğini ise Türker tnanoğlu üstleniyor. Dehşet Saatieri 20.05 TRT 1 Macera (77\ (Deraiied) - îçinde rehineler olan bir tren kont- V3/ rolden çıkar. Ajan Kristoffve teröristlerarasın- da, rehineleri kurtannak için büyük bir mücadele başlar. Yön: Bob Misiorowski. Oyn: Jean Claude Van Damme, Laura Harring (2002 ABD, 89 dk). Hazır Ol Dudley 20.15 Star Güldürü (Dudley Do Right) - Kanada'nın ünlü Kraliyet Atlı Polisi örgütünde görevli dürüst, çalışkan ancak sakar biri olan Dudley, olaganüstü zeki aüy- la birlıkte dogayı yağmalayıp altın aramak isteyen bir gangstere karşı mücadele vermektedir. Dudley'in umutsuz aşkı Nell ise dışandaki dünyayı görmüş ve Seattle'a taşınmak istemektedir. Dudley'in sakin ve mutlu kasabasında sağladığı emniyet ve huzur, Snnidely adlı bir altın avcısının şeytani planlanyla beraber kasabaya gelmesiyle son bulur. Onu engel- leyebılecek tek" kişi Dudley'dir. Yönetmen: Hugh Wilson. Oyuncular. Brendan Fraser, Sarah Jessica Parker, Alfred Molina (1999 ABD, 77 dk). 21.00 / Kanalturk / Ihanetin... A. yanda Pekin'de. 22.00 CNBC-e Güldürü (On The Beat) - Pekin'deki bir polis karakolu- nungünlükkarmaşasını ekrana yansıtan film, bir kara mizah ömeği. Ufak tefek suçlar dışında di- şe dokunur bir olayın gelişmedigi karakolda saçma sapan prosedürlerin, bürokratik angaryalann ve pc- lıslenn şahsı sorunlan ele alınıyor. Filmin merkezin- de yer alan çaylak polis Yang Guoli'nin en büyük sorunu sıkıntıdır. Boş ve anlamsız şünlerin ardından ortalık biraz hareketlenince Guoli da polis olmanın gerçek anlamını kavramaya başlar. Yön: Ying Ning. Oyn: Li Jian, Wang Liangui (1995 Çin, 102 dk). Sessiz Canavarlar 00.35 TRT 1 Macera (SUent Predators) - Tropikal bölgede yakala- nan son derece tehlikeli bir çıngırakh yılan, in- celenmek üzere doguda bır laboratuara gütürülür- ken, kendisini taşıyan kamyon devnlınce kafesınden çıkar ve San Catalano civannda ortadan kaybolur. Olaydan 20 yıl sonra bütün kasabayı saldırgan yı- lanlar sarar. Yönetmen: Noel Nosseck. Oyuncular: Harry Hamlin, Shannon Srurges (1999 ABD, 91 dk). Mafya 01.30 Kanal D Güldürü (Mafia) - Film, 20 yüzyıhn başlannda, Corti- no aılesinın genç ve masum oğullan Vincento Cortino'nun Sıcüya'dan Amerika'ya göç etmesiyle başlar. Aradan yıllar geçer ve Vincento çok güçlü bir suç örgütünun Baba'sı halıne gelir. Vincento Corti- no iyice yaşlanır. Artık iktidan iki oglundan birine devretmesi gerekmektedir. Oğullanndan Joey psiko- patm tekı, uzun zamandır ailesinden uzak olan ve ye- ni gelen Anthony ise bir savaş gazisidir. Baba Car- tino'nun seçım yapma devresinde bazen iktidar kav- galan, bazen de hainliklerin devreye girdigi ilginç olaylar dizisi birbirini izleyecektir. Yönetmen: Jim Abrahams. Oyuncular: Lloyd Bridges, Jay Mohr, Bılly Burke (1998 ABD, 83 dk). Izleyln Orta Değmez Yabancı Yerli Filmde, güldürü öğesi önplana çıkartılarak köylerde yaşanan başlıkparası sorunu işleniyor Töre kurbanı Sultan gelinTRT1 11.10 Sultan Gelin - Yön: Halit Refiğ / Senaryo: Cahit Atay / Oyn;.Türkân Şoray, AN Özoğuz, Renan Fosforoğlu, Şener Gezen, Cemil Paskap, Handan Adalı, Müşerref Çapın, Yüksel Gözen, Selim Kay /1974, Saner Film Yapımı. TV Servisi - Başlık parası uğruna gerdek gecesi ölen da- madın beş yaşındaki kardeşiy- le nikâhlanan çileli gelinin öy- küsü. Cahit Atay'ın 1965'te yazdığı, tiyatrolarda müzikal olarak sahnelenen ünlü oyunun- dan Halit Refığ'in 1974'teuyar- ladığı "SultanGefin", köyleri- mizde başlık sorununu derinli- ğine işleyen, bu yanlış ve hak- sız görenek yüzünden kadının hâlâ insan ve eş olarak görülme- yip, bir mal gibi değerlendiril- mesini ve bunun acı sonuçlan- nı sergileyen, güldürü motifle- riyle süslü bir kırsal kesim taş- laması. lyi anlatılmış, iyi oy- nanmış, ancak tiyatrosundaki sihirli etkiyi yakalayamamış özenli bir çalışma. Güldürü ögesini öne çıkararak mantık- sız, dayanıksız kurallan keskin HafitRefiğ'in sinemaya uyarladığı 'Sultan GeBn', tiyatrosundaki etkiyi yakalayamamış ofeadaiyi anlatılmış, iyi oynanmış, öztnü bir kırsal kesim taşlamasL bir dille eleştiren "Sultan Ge- Kn"i izleyenler gülerken üzülü- yor, üzülürken de gülüyorlar. Başlık parası için anası ve ba- basınca köyde hayvan gibi açık arttırmayla dört bin liraya ağa- nın hastahklı oğluna mal gibi satılan Sultan, damadın düğü- nevinde havaya sıkılan kurşun- lardan ürkerek kalpten ölmesi üzerine gerdeğe girmeden dul kalır. Kayınbabası da başlık pa- rası boşa gitmesin diye, satın al- dığı gelinini, dünyadan haber- siz beş yaşındaki küçük oğluna nikâhlar. Kara yazgıya boyun eğen uysal gelinin, gerdek ko- cası olmasını bekleyerek tam on yıl dadılık edip büyüttüğü Veli, on beş yaşına geldiğinde "aMa" dediği kansı Sultan'a, başka bir kıza sevdalı olduğunu söyleye- rek evden kaçar. Kucağında kundaktaki bir üçüncü damat adayıyla kalan Sultan, kopama- dığı bu ailede, yaşamını yine beşik sallayarak geçirmeye ha- zırlanmaktadır. Ihanetin bedelini ödeyen genç David Dobkin'in filmde Vince Vaughn başrolde. TV' Servisi - Video klip ve reklam filmleri yönetmeni David Dobkin'in ilk uzun metrajlı fılmi olan "thanetin BedeH" bu akşam Kanalturk'te ekrana geliyor. Clay Bidwell (Phoenk), Montana'nın küçük bir kasabasında sıradan bir yaşam sürdürmektedir. En yakın dostu Earl (Sporleder) ile atış talimi yapmaya gittikleri bir gün Earl kendini öldürür ve olaya cinayet süsü verir. Earl'in amacı kansı Amanda ile bir ilişkisi olan Clay'den onu cinayetle suçlatarak intikam almaktır. Olay araştınldığında başı belaya girebilecek olan Clay, arkadaşının cesedini saklar. Bu arada Lester Longser (Vaughn) adlı bir yabancı da suçluluk duygusu ile kıvranan Clay'in hayatına girer. Hatta Clay için dul eş Amanda'yı bile Kanalturk 21 00 Ihanetin Bedeli - Clay Pigeons / Yönetmen: David Dobkin / Oyuncular: Vince Vaughn, Joaquin Phoenix, Janeane Garofalo, Gregory Sporleder, Scott Wilson / 1998 ABD yapımı, 104 dakika öldürür. Clay bir anda Lester'ın işlediği cinayetlerin bir numarah zanlısı haline gelir ve dedektifler peşine düşer... Yönetmen Dobkin'in ilk denemesinde başanlı bir kara komedi örneği ortaya çıkmış. Usta isimlerden oluşan oyuncu kadrosunun performanslan ile güçlenen film farklı bir şeyler arayan izleyicilere hitap ediyor... Savaşta Türkistanlılar TV Servisi - Üç bölümlük "Kurtuhış Savaşı'nda Türltistanhlar" belgeseli bu akşam ikinci bölümü ile ekrana geliyor. Yönetmenliğini Abdulhamit Avşar ve Fîgen Baranoğlu'nun ûstlendiği yapımda, bir çoğu Birinci Dünya Savaşı'nda gönüllü olarak Osmanlı ordusu saflannda savaşa katılan ve ordu ile birlikte Anadolu'ya gelen Türkistanlılann Çukurova Milli Mücadelesı ve Antep Savunması'na katılış öyküleri anlatılıyor. • TRT2, 20.30 TRT2 20.05 Edebiyat Mekan TV Servisi - Selim İkri, "Edebiyat Mekan" progra- mında bu hafta, yazar Beşir Ayvazoğhı ile Yahya Kemal Beyath üzerine sohbet edi- yor. Ünlü şairin anıldığı ya- punda, Beyath'nın edebiyat yaşamı ele alınıyor. CNNTürk 22.00 Çocuk işçi iddialan TV Servisi - "Arena" programını Uğur Dündar hazırlayıp sunuyor. Yapunın bu haflaki bölü- münde Dündar ve ekibi, tuğla fabrikalannda çalıştı- nlan "köle çocuklar" iddi- alanru araştınyor. TGRTH. 22.00 Madde bağımlılığı TV Servisi - "Çerçeve'den Yansunalar"programı can- lı olarak ekrana geliyor. Fuat Bol'un Prof. Dr. Musa Tosun'u konuk ettiği yapunda, "Türkiye madde bağımlılığı konusunda hangi noktada", "Gençle- ri bu tür bağımlılıktan uzak tutmak için neler ya- pılabilir"gibi sorulara yanıt aranıyor. TRT1 22.05 Pakistan depremi TV Servisi- "Kırüma Nok- tası" programmın bu bölü- mü depremin vurduğu Pakis- tan denetimindeki Azat Keş- mir'den ekrana geliyor. Sunuculuğunu Ramazan Oztürk'ün ûstlendiği yapım- da, yanm dakikada yaklaşık seksen bin kişinin hayatını kaybettiği Keşmir'de yaşan- makta olan dram ekrana ge- lirken Keşmir Başbakanı Sardar Hayat Khan, deprem sonrası yaşananlan ve son durumu anlatıyor. Programda aynca, felaket bölgesini ziyaret eden Başbakan Erdoğan dünyanın teröre ve silahlanmaya har- cadığı para ile yardunlara ayırdığı bütçe arasındaki dengesizliği yorumluyor. Tv PROGRAMLARI kanalturk IHANETİN BEDEL BUGUN 21:00 Korku ve mizah ogelerini ustaca birlestiren senaryo, Matthew Healy'e ait. Clay'in en iyi arkadasi Earl, karisinin Clay ile beraber olduğunu duyar ve intihar eder ve olaylar başlar... Sakın kaçırmayın! 11.10 Suttan Gelin 13.30 Erguvan 15.00 Çizgi Film 15.40 Kasaba 16.10 Gönül Gözü 16.35 Ramazan Sevincı 18.25 Di- zi: Bızim Evin Hallerı 19.00 Ana Haber 20.05 Dehşet Saatieri 22.05 Kırılma Noktası 23.00 Fut- bolvızyon 00.30 Gunun Ardından 00.35 Yabancı Film: Sessiz Ca- navariar (0 312 490 43 00). 12.35YurttanHaber- I ler 13.35 Hayat Akarken 14.00 Haber 14.15 Ekogün 15.35 Yurttan Haber- ler 16.25 Ekogün 17.20 Günün Ko- nusu 18.30 Işıtme Engellıler Bülteni 18.40 Hayatımız Sınav 19.00 Dinle Neyden 19.30 Kent ve Kültür 20.05 Edebiyat Mekan 20.30 Belgesel 21.00 Bengı 21.50 Büyüteç 23.35 Seyirnağme (0 212 259 72 75). 11.30 Dişe Dokunur Şeyler 12.00 Gıde 3ide GAP 13.30 Sağhk Olsun 13.45 Merakh Mo- molar 14.00 Anadolu'da örenleri 15.00 Konuşan Tarih 16.00 Dilde Telde Anadolu17.30 Türkü Şöleni 19.00 Süper Lıg Futbol 22.00 Fut- bol Futbol 24.00 Kapanış. 10.30 Sabah Sabah Seda Sayan 14.00 Ha- yaller Gerçek Oluyor 1 5 1 5 D i z i : Y | | a n H i k â - yesi 16.40 Biz Bize 19.00 Haberler 20.00Hırsız-Polis 21.45 Hazıran Gecesi 23.45 Are- na 01.30 Mafya 04.15 Dizi: Beri- van (0 212 478 00 88). star 10.00 Dizi: Aynlsak da Be- rabenz 13.00 Ayşe Özgün Her Gün 15.00 Dizi: Canın Sağolsun 16.40 Mahya Işıkları 17.10 IftarSaati 17.40 Pas- saparola 19.00 Ana Haber 20.15 Yabancı Film: Hazır Ol Dudley 22.20 Sırlara Yolculuk 23.40 De- şifre Özel (0 212 448 80 00). "TîîTîiTiT 13.10 Müzik Pınarı , ULUSAL 14.15 Köyden Kente %"._ .. ,^ 17.10 Sahne Sanat- ları 18.10 Ekonomi 19.00 Ana Haber 20.30 Bir Türkü- dür Yaşamak 23.00 Haber Masa- sı (0 212 251 50 90). ABONE HABER KANALTURK yazıp 7777'ye SMS gondererek Kanalturk Haber Paketi'ne abone olabılirsıniz (Aylık 5 YTL / 60 kontör). 12.00 Haber Masa- sı17.15SporPano- rama 19.30 Haber ündem 21.15 Avrasya Dün- yası 22.00 Kamuoyu 24.00 Gece Ajansı (031. 231 21 00). 10.00 Aşkım Benim 13.00 Haberler 13.30 Bız Bıze 16.30 Dızı: Cennet Mahallesı 19.00 Haber 20.00 Dizi: Emret Komutanım 22.00 Dizi: Asla Unutma 00.15 Parmak Izi 01.15 Bu Gece 02.00 Song 24 03.30 UahiYolfO 212 355 01 01). _ 1 _ _ 10.30 Sabah Yıldız- 3 1 V lan1330 Oizj: Ç°"cuklar Duymasın 14.45 Esra Ceyhan Sizlerle 16.45 Ya Şundadır Ya Bunda 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Dizi: Aşka Sürgün 21.45 Dizi: Beyaz Gelin- cik 23.30 Santra 01.00 Son Ha- ber (0 212 354 30 00). 10.15 Yaşama Sevinci 11.15 Finans Bülteni , 12.30 IşYemeğı 13.00 Ajans 14.10 Paranın Izi 15.30 Bakış 16.15 Seans Analiz 17.00 Manşet 18.30 Afiş 19.00 Editör 20.00 Futbol(â CNNTURK 22.00 Arena 23.00 Gece Görüşü (0212 256 82 82). 11.30 Yeni Vizyon 13.45Avrupa'dan Fut- bol 15.45 Ve Moda 16.15 DıkkatŞahanÇıkabılır 16.50 Sultanahmeften 17.20 Derya Gıbı 18.10 Emel'ce 20.00 Haber 22.00 Ingıltere Lıgi: Manchester Cıty-As- ton Vılla Karşılaşması 23.50 Avru- pa'dan Futbol (0 212 288 51 52). 11.35 Sağhk Rehben 12.25 AtYanşı 16.30 Ailede Ihanet 18.30 Başka Yerde Yok 20.00 Haber 20.15 Cenaze Levazımatçısının Ev- liliği 21.50 Sabotaj 23.30 Ceyhun Yılmaz Show (0212 336 15 15). G 11.00 HıtKlıp 13.30 Gö- nül Bahçesı 16.00 Sarı- şeker 17.00 Sevda 19.00 Dün Bugün 20.00 Haber 21.00 Gerçek Kesit 22.30 Sırlar Alemı (0 212 256 82 82). - 11.00 Başka Ha- yatlar 13.00 Orta Sayfa 14.00 Kira- lık 16.30 Iftan Yaşarken 17.15 Çız- gı Film 18.15 Katalog 19.30 Haber 21.00 Fınal 23.00 Pota Altı 23.30 Hayatın Ritmı (0 224 331 70 00). 15.30 Digital Hayat 17.20 Interaktıf Spor 18.10 Ça- I ğatay Yolda 20.40 Ül- kerspor-Panathınaıkos 23.00 Ge- ceye Bakış (0 212 449 07 00). 12.00 Finans Cafe 14.00 Piyasa Ekranı 15.20 İMKB 15.30 Sektör Raporu 16.30 Son Baskı 18.00 Cheers 18.45 Gil- more Gırls 20.00 Joey 20.30 T- wo&A Half Men 21.00 VVıthout A Trace 22.00 Pekin'de Polis Kont- rolü 24.00 Joey (0 212 330 01 01). 12.50 Gerçek Tarih 14.40Sıradışı Maki- neler 15.35 Savaşçı- lar 17.00 Büyük Depremler 19.00 Modıfiyecıler 21.00 Vücut Işleri 22.00 Travma (0 212 330 00 88). J 11.30 Yemek Bahane 13.00 Editör Masası . . . 14.00 Kadınlar Kulü- bü 16 00 Ekonomi Gundemı 17.30 Istanbul Tatili 19.15 Ramazan Sohbetlen 20.00 riaberler 21.00 Ihanetin Bedeli 23.00 Futbol VIP (0 212 355 85 00). 12.30 Cesar 14.25 Çaylak 16.25 Sıkı Dostlar 18.05 Mona Lisa Gülüşü 20.30 Asla Yalnız Ölme 22.10 X-Men 2 00.30 Dost musun, Düşman mı? (0 212 326 00 00). 10.15 Pro- fesyoneller 11.30 Uz- man Gozuyle 14.15 Fuar 18.00 Ha- ber 20.00 Ekonomi Basını 22.30 Baş- kanlar Konuşuyor (0212 465 79 49). 20:00 YORUM FARKI Emre Kongar Mehmet Barlas 20-30 90 DAKİKA Hıncal Uluç, Haşmet Babaoğlu, Fuat Akdağ ve Mehmet Demirkol 23:00 EUROGOL Okay Karacan 10.30 Ve İnsan 10.50 Lifesty- le 11.30 Ayça Şen Harıkalar Dıyarında 12.30 Gece Gün- düz 13.00 Günün Içinden 13.35 Ekonomi 14.10 NTV'ye Sorun 14.50 Lıfestyle 15.25 Yakın Pian 16.30 Ekonomi 17.10 Basın Odası 18.10 Gece Gundüz 18.35 Ve İnsan 19.00 Akşam Haberleri 20.00 Yorum Far- kı 20.30 90 Dakika 22.20 Off The Record 23.00 Eurogol 23.30 24 Saat 00.25 Gece Gündüz (0 212 335 00 00). BUGÜN IPEKYOLU 14*15 İpekTonnyar (eanlı) " ^ " * * * Konuk Ulrç *y ERKAN TAN İLE % JL SULTANAHMETTEN • W ErkanTan (canlı) EMELCE 18*10 Konuk Alişan 22:00 IİNGİLTERE LİGİ MCrty - Astoci Vilkı »IV CNBC-e DERG! BAYİDE 21HK) witha
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog