Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

30 EKİM 2005 PAZAR • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR spor@cumhuriyet.com.tr 19 •ı Başkan Can, eski antrenörleri Nedim Özbey'i ceza kuruluna vereceklerini açıkladı Kavga fîleye desıçradı Ş Ç Ş \erdi. \enıldik" iddiası.voleybol camiasının gundemine bomba gibiduştu. Federasyon Başkanı Can da, "Ne- dim Özbey ı pazartesı gunu ceza kuruluna \emoruz. Gerçeklen ortaya çıkaracağız" açıklamasuıı yapti. ANKARA (Cumhurrvet Bü- rosu)-Eskı Ulusal Erkek Voleybol Ta- kımı antrenoru \e- diın Özbej'ın, "Başkan Porte- kiz'e yenümemiri istedT şeklın- dekı açıklamalannın ardından \oleybol Federasyonu Başkanı HüsDÜCan. Ozbey'ı dısıphn ku- ruluna sevk edeceklennı soyle- dı Ulusal takımantrenorluğugo- revıru bıraktığını açıkla>an Ne- dim Ozbe> 'ın. "Başkan Porte- kiz'e venilmemiz için emir verdl yeniklik''ıddıası voleybol cami- asının gundemine bomba gıbı duştu. Yunanıstan 'da yaptlan Dun- TANKLT ANTİKACIOĞLl Spoaımuza bır halter oluyor Futbolun gundemine damgasını vuran gelışmeler derken bırde ba- kıyorum kıvoleybolumuzfokur fo- kur kaynryor Voleybol Federas- yonu Başkanı Prof Dr HüsnüCan | ıle ıstıfacılar arasındakı dıyalog haylıkrrtıknoktayageldı Sonolay- lar gostenyor kı dıl ve dudaklar, el ve ayakla yapılması gereken spo- run her dalda onune geçerken ya Şampıyonası Elemelen'nde Portekız maçından once federas- yon başkanı Husnu Can'ın tele- fonla kendısını arayarak "Bu ma- Bu Gölge Kalksın bundan voleybol da nasıbını aidı Kabul etmelıyız kı voleyboldakı deprem korkutucudur Bırsure on- ce ulusaltakım antrenoriuğunden ıstfaeden Nedim Özbey bakn go- revdeolduğuogunterde nelersoy- luyordu "Kımse ustlenmesm 6a- şannınmımanbenım BuulusaJta- kımı ben yarattım Bu çocuklan ben yetıştırdım Bu jenerasyon benımdır" Şımdı sormak ısüyo- çı kaybetmefiyiz" dedığı ıddıası- nın ardından başkan Can da. "Ne- dim Ozbe> "i pazartesi günü (ya- nn) tedbiıü olarak ceza kurulu- rum Boytesıne ıddıalı konuşan antrenor Nedim özbey nasıl olu- yor da başartya golge duşurecek bıryenrfgıye vtze verebılıyor? Ken- dısını arayan başkan Can'ın "Por- tekz'leyapılanmaçıkaybedecek- sınız" talımatına nasıl uyablıyor Nasıl oluyor da başkan Husnu Can'aodakıkadatepkı gostermı- yor Nasıl oluyor da o anda "Baş- kanmbenbutşteyokum. Istıfaedh na veriyonız. Tüm sporcular, di- ğer antrönerler ve menajeri de şahh olarak ceza kuruluna getir- tip gerçekleri ortayaçıkaracağız" yorum" demıyor önemh oten boy- le bır ulusal şıke emnnı yardımcı antrenorMustafaÇayrve mena- jerPayidar Demir'e aktanp aktar- madığıdır1 Hazıransonuternmuz başjnda olan bu olayın ruzgârmın ıstrfadan sonra estonlmesıdusun- durucudur llgılılerveyetkılıterel- bette kı fileyı sallayan bu muthış ıddıanın tum açıklığı ıle gunyuzu- ne çıkmasını sağlayacaktır Bde- rek Portekız maçını kaybettıysen eğer, bana artık hocam deme dı- yorum Nedim Ozbey açıklamasınıyaptı Erkek Voley- bol Ulusal Takûnı'nın eskı ant- renonı .Nedim Özbey ıse ıddala- nnın aıkasında olduğunu belırttn B A S K E T B O L Efes sürprizyaptı Banvit: 77 - Efes Pilsen: 67 SALON: Kara Alı Acar (Bandırma) HAKEMLER: Mehmet Keseratar (6), t Keser (6j T Tuser (6) BANVİT: Umıt (5), Can (7)11 UJuk (5) Cameron (6)6, Radoseııç (8)33, Moore (6)8, Petrov (5)4 Ersın (6)10 Onur (5)2, Onder (5)3 EFES PİLSEN: Ender (4), Domercant (4)3, Prkacın (5)7, Granger (7)17, Kasa (6)11 Mutlu (4)6, Mustafa (3)2 Kerem (3)2, Popovıç (6)14, Cenk (5)5 1. PERtYOT: 18-17, İLK YARI: 39-38, 3. PERİYOT: 49-55 Efes Pılsen Banduma Ban- vıt'e 77-67 yenıldı Diger maçJar T Telekom-Daruşşa- faka 94-«8, Erdemır-İTU 85-63, Tekel-Ankara B Ko- lej 81-85, TuborgPüsener- FBahçe 70*1 G.Sarayyetişemedi G.Saray: 75 - Beykoz: 78 SALON: Abdı tpekçı HAKEMLER: Emm Moğulkoç (6), Ç Artan (6), O Yal- man (6) G.SARAY CAFE CROVVN: Dıxon (8)30, Hadley (3)2, Şemsettın (6)18 Huseyın (3)6, Fatıh (3)4, Randy (3), Pastal (6)12, Serhat (3), Umut (3)3, Gokhan (3) BEYKOZ: Dobıe (8)24, Fatıh (5), Banjo (5)4, Guray (6)10, Banev (6) 15, Onıır Sansırma (6)9, OnurAltın- makas (5)2, Mustafa Kemal (6)10, Barış (5)4 1. PERİYOT:; 7-18, İLK YARI: 32-35, 3. PERİYOT: 53-51 5FAULLER:5aevfi5 52), Gunn (41 44) (Beykoz) Had- ley (38 33) (GSaray Cafe Crmvn) CUMHUR ÖNDERARSLAN Turkıye Basketbol Lıgı'nde Beykoz, normal suresı 66- 66 bıten maçta G Saray Cafe Crown'ı uzaöna dakıka- lannda 78-75 yendı TÜRKİYE PÎST ŞAMPÎYONASI Opel mutlu sonayahn Spor Servisi - Turkıye Otomobıl Sporlan Federasyonu (TOSFED) tarafından duzenlenen Turkıye Pıst Şampıyo- nasrnın 6 ayak yanşı bugun Istanbul Park"ta koşuiacak Organızasyonda Grup 1300, Gnıp 1600 ve Grup Maxı ka- tegordenndearaçlarmucadeleedecek. Şam- pıyonadaOpd Motorsporlannın(OMS) lıderlığı suruyor OMS bugunku 1600 ve Maxı Gruplannda ılk sıralan alması durumunda şampıyonluğa oldukça yak- laşmış olacak N. P'>' G U N U N P R O G R A M I FUTBOL (Turkcell Sfiper Ijg)-(19Ma>ıs/14.00)G Bır- hğı-G Saray, (BJK İno- nü/20.00) Beşıktaş-Ankara- gucü, (19 Mayıs/14.00) Sam- sun-K Ercıves, (Ata- tüık/14.00) Dıvarbakır- VMz- nısa, (Atatûrk/14.00) Kayse- n- Kon>a, (Atatürk/14.00) Ç Rıze-Sıvas 2. UG/(A) Ka- tegorisi - (Fatih/13JO) A Se- bat-Antal>a. (18Mart/13J0) Ç Dardanel-Kocaelı, (tno- wJ 13JO) Mardın-TTelekom, (19 Eylül/13JO) Ordu-Gazı- antep B Ş Bld , (Alsancak/ 13JO) Altay-Lşak, (Çetin Emeç/13.30) Istanbul-Bursa, (Şehır/13JO) Yozgat-lstanbul B Ş Bld, (Ataturk 13 30) Ela- a|-Karşıyaka, (T^ım Gür/ 13J0)Mersın Id Y -Sakarva B\SKETBOL - (Akat- hr/16.00)Beşıktaş Cola Tur- ka- Mersın B Ş Bld (E). (13.00) Beşıktaş Cola Turka- BOTAŞ(B) (Atatûri«/13.00) Kaysen TED Kolejı-tstanbul Lnıv (B). (Ce>han/14.00) Ceyhan Bld -Erdemır (B), (Caferağa/15.00) F Bahçe- Burhanıye Bld. (B), (Atatürk/ 16.00) B Yıldınm Bld -Mer- sın B Ş Bld (B) VOLEYBOL (Erkekler) (Burhan Felek/13.00) G Sa- ray-Erdemır, (ArçeUi/12.00) Arçelık-Beşıktaş, (Haldun Alagaş/17J0) Istanbul B Ş Bld -Çankaya Bld (H.Ak- baş/17.00) Bld Plevne-Ma- navgat, (Atatürk/14.00) Ar- kas-Zıraat Bankası, (Bafira/14 00) Bafra-SSK. (Ato- tûrk/14.00) Hatay PGucu- M Gençlık, (Atatürk/14.00) Meram Bld -Halk Bankası, (Atatürk/14.00) TKİ GELİ- PolısAkdKlj Ba>'aıılar/(Kâ- mfl Ocak / 13.00) Şahınbey Bld -Yeşılyurt, (Dicle Ünivyu.OOJDıcle Umv-TED Kolejhler (Atatürk/ 16J0) Yalova-T Telekom Avea T V ' D E S P O R ÜG TV/14.00 G Bırhğı- G Saray, (20.00) Beşıktaş-An- karagûcu NTV716.00Beşık- a^-Mersın B Ş Bld (Basket- bol), (20.00) Barcelona-Real Socıedad (Ispanya Ligi). TV8/16.00Fıorentına-Cagh- an, (21J0)Udınese-Palermo (lta^aLfeO, (18.00) WBrom- wıch-N Unıted (Ingütere li- gi), (01 J0)Connthıans-Vas- co (Brezflya Ligi)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog