Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

3 0 EKİM 2005 PAZAR CUMHURtYET EKONOMÎ / ÎATERIMCIREHBERİ Cumhuriyet Altını 24Ekım 25Ekırr 26Ekm 27 Bam 28Bthı D o l d r (serbest piyasa satış) 1.3650 t 1.3620 ^1.3570 ^ 3 5 2 0 1.3500 * * 3 24Bam 25B<ım 26Ekm 27Bm 28Bâm EurO (serbest piyasa satış) 1.6310 1.6410 1.6370 1.6430 1.6400 248dm 25Bam 26Bom 2TESm 28E)om 24 Ayar AKın (VTL/gr.) 14.68 14.62 w 14.31 I 14.21 14^8 » 24Bom 25Bon 26Sam 27Bam 28B«n I 24Bdm 25Ekım 26Ekım 27Ekım 28Ekım ^ Enerji Bakanı ile EPDK Başkanı arasında elektrik arzı tartışması KıyMi (flaaı E* Ea Hlltilık Aflık Yıll* miton DûşiJt Yitort Kıpamf % % % 544J4S S.50 1496362 ' 3 5 174943 436 493067 424 8146 736 5JS 900 J'O "55 4T> 446 452 462 . .. .. rs -m 551168 315C 3825 3225 n f D 308 322 312 5232 890 00 9S540 915i» 12462082 1092-3 3039? «50 2.510'99 582 136 10 nsoor 3 l J'2S H9 «0 sx 615 530 23 780 111 138 810 5.96 İ20 178 -50 430 905 565 510 276 715 118 12J-2 4350 460D 4375 346,332 1140 _ 121 132 13.50 143 323296 161 217X02 896142 82.212 373'96 '83614 n •055 188 10043 -38? 1417 KEflJ 136 -42S '206' T 94 3 » 8865 '"" HJ1 «OS 5J4 2.06 189 -5.66 1124 10110 278 1873 •0*1 -20J6 526 " " " ' 1119 12'3 " '4.00 " ! ' 6 4 '25 5 2 3 4830 4J4 53S 5.35 62X 6050 •a 190 •85' -064 1TJ 348 -090 3.57 2.58 İX00 • 0 " 2'4 -625 4708 325 -3619 6 71 157 ffl.86 3325 097 1413 34 T 451 496 •085 -938 2123 000 •"" •x 464 174 1S9 76030 1060 1120 122160 -23 9'4161' 118 .2 671713 «fllTs ÜS™£W«L( AeanTeBM AtalTeksS 446 214 24i 034 " 5 233 '84 '25 141 512 2.25 275 036 813 3'£ 20C !3C Bmf • ,360324 2.091993 778,615 1318929 312.26' 955 751 20.20 21 439063 1260 279403 15J0 184C "4029 225 242 434 210 133 2JS 334 388,1-0 40 '5 4625 127314 2 42 268 2063 736 '63 176 200 304 0 •32 l'O 1 T 5 10.80 1J6 •36 1T1 2 U 252 035 •90 304 0.00 -061 •4 95 830 '06 294 442 12a 513 23.31 2 20JI0 48 548329 309380 572475 2383 5*5 3382 «78 126 . 2030 '330 1280 " ' «40 228 4a 21S 142 222 412 6 458 212 •J6 2-1 267 388 143' '0.00 14200 571 365 •29 2194 294 7540 445 794 757 '41 !7 73 -526 1595 2.94 5064 0S4 426 1176 9261 -164 206' 4'3 2317 -469 1125 83S3 " -922 2645 15 £0 14533 044 1632 7J1 132 -8.11 •094 149 074 13J3 3878 -447 -8 "4 •047 -4-3 -4.55 34c 595 133 054 •em -169 •0 78 9.52 ' 7 9 2 3 4155 254 153 217 -093 3.55 321 1S4 10.81 •379 4.09 455 2.26 210 1272 2577 1J5 79.34 2.865.216 45678 304 3 2 ) 305 4U13 1090 118C 1130 2150S4 28'5 3225 3200 956163 121 139 '38 I 8Öö3"=wıSfe«*n 39135 192.00 20300 19400 , BofcÇmento 3692.53 233 245 243 ' - 944161 •632 -23.1- -441 -078 2013 152 174 756 S66 152 083 112 119 113 259 -088 5"8 29.55 316 1257 174 82711 519 1327 352 58.93 :00 778 -433 8939 Broa 44TS 7300 7 8 X 7600 ,'BonMV» 1242398 SnusantfarasnKi 86810 9-00 :M 050 550 1025 248 110 6.35 268 434 •20 n û y m 1X216 3566r 57146 13JS0 1430 1380 8'28' 2050 2190 2160 202.884 124 132 126 •«0189 360 3 " ! 370 800366 354 058 055 102736 282 296 284 211.975 498 535 506 169381 250 2'4 2İC 1484.846 705 7.95 '65 721871 1410 1690 1690 50915 3050 3275 31'5 69131 1140 1230 12'0 75778 1670 1 7 * l'40 1.211820 334 3S5 3 « 6 706518 033 ' 0 4 0J7 152 595 458 3 797225 6 8 5 133925 177 30'64' 209 ; « • 956 103 4 10 444 0 484 7*3 1 » 56'1O6- 5521'57 54J02 İJSO 1374.62! 2,25 102 053 62 787 1268 738 54265298 7,689179 10167431 '.389.203 91515 17J65.CH 639,955 1X1 114 2J42374 70449) 50255 2539866 5&<22 2104' 143 332 2 74 324 746 12C 161 İM 314 126 3.30 252 3-90 284 470 715 '78 221 2 1 i 116 106 5<6 538 484 448 ^ 5 0 7440 143 232 146 144 356 338 294 ' 3.42 7 * 430 411 227 -106 153 232 IX 040 147 4» 308 •054 151 -406 -0.78 196 151 1986 5*3 431 235 •556 319 •206 S * -326 •321 -732 970 'ffl 835 •6.52 -3563 554 1133 3.9- 14934 372 1123 1'21 139 76 -413 -938 299 96i' 1429 2706 -079 2C"5 1212 10109 51' -4443 207 20-85 412 -088 0.00 117 18.16 7785 2426 134 72 •652 125.18 254 74.92 175 6262 •«60 -2766 1.04 -866 1 2 * 5161 752 '4979 659 1634 056 140 3J4 10.56 38 278 332 750 44i 171 16 6252,505 •99248 410 350 134 40< 266 412 300 12 70 13-80 1340 3 » » 5 0 - * » 2300 2500 2380 25 132 128 155 288 '24 260 4X0 33C 131 3S4 258 XSt 284 130 2 76 623099 14T 0 1540 1490 5'J 5 » 52C 0.69 0 74 740 0.95 131 118 ioi 23S FensAiannun FmFnft &nBr itazt* 3 Gooo-Y» GanntYal 01. 507413 156324 B * S * 2332 4-9 7 714614 '« H**M 28577961 LOn 817582 So«a)j(uyvreuUı 5 641 537 ^ * - r 145961 1038663 13.740687 1139S5 1740500 2-4 73' 2 5 7 1 4 " 211J63 232'.59C 276513 508194 115 406 671302 •0 196,85' 32836348 1234'2S 53588- 163,973 1520 5 ^ 073 6.85 740 720 039 0.95 094 127 131 130 106 118 108 596 101 100 213 236 225 730 835 7J0 lOt.58? T5S0 1660 1620 3450464 350 4 44 360 181740 550 605 590 9618.733 3.94 452 442 308336 11) IV 173 249131 1 13 1 18 1 14 25İ07 10'00 13300 12300 36808615 384 404 392 B60252 37155,734 685.71S 521253 '486838 143 802 222238 442.123 036 205 •36 230 •16 143 KTMGZ ödvao aas MEvAMkn teSMYC 000 12 70 133C 1*1 ' 9 1 165 254 21) 103 107 233 370 252 038 153 124 •33 107 220 112 302 126 148 11! ' 0 8 00C 2.90 11» 1B3 059 2'5 109 298 118 145 179 166 2 ^ 254 296 07 1 14 2M 4 X 264 180 135 13 104 108 238 3 72 256 56 12' 10' 079 177 059 356 C53 545 125 2 7c 261 -383 1 " 0.88 982 15' 2J4 0 4- 643 -4 0' OOC 000 -22' 161 235 •522 -0 72 502 1046 2 50 21579 519 73İ1 5659 60 71 157 - 284 13 -111- 16748 117 2910 0.00 1252 !50 "" "'571 6103 •660 257 294 544 13' 2378 W 10040 •635 536 ;069 192 •630 -4 88 C00 4349 1103 2460 0 -301 154 -•12 378 0.S4 '76 1 8 ' 55' 104 350 362 032 099 C 0 00 0 0025 000.00 318 1 445fl) 1525.00 1 450J» 56502X86 I f f i 940 890 1418J8C 5 75 660 585 571X49 2.56 2 70 260 1&824560 113 245 235 6SOO0J)0 9 2 9 5 X 9 X X O -442 -325 000 079 OOC 000 -522 0J35 •366 OOC •056 1125 6 '3865 2363986 T 810*6 •jrOsr •üçhotkıç tiraanKlm bcar ' 518354 '54 686 163391 308127 99506 29'06 515 131 S7 4 210234 34225 144249 120199 2.064 664 . _ _ - . . _ - - 51983 Masatanc aeont • 170.07 KMHs 28668" 2.-53517 3-91439 21490 796 1346570 15526342 88642 108'021 9208239 228 610 24556 458520 1063263 1995405 2-24 902 1013.151 5'"6343 21 491177 879037 1522T OO0J)0 9295X 81000 90000 336 344 310 545 790 3> S3C 72C r 2 0C 19500 4 12 464 26! 488 4'00 665 3625 133 1J6 46 294 515 5100 '50 40 00 115 384 224 5'CO 6340 432 430 0.38 100 254 0.57 KjOmrt 07C 012 119 070 34X 346 035 f tkaMensjcat Mrteûra T ff rtCan .-raısFact tsr »132X3 16OO2S3 Zortjnadrg 2451599 35543- •03134 19124 9*0 14659188 184 295 20050 2154 36- 302.934 1003589 -53417 1310331 285267 4310220 24306 1091345 •08-2 864 -aErt* 1915918 TÇ 186034 iS, 720910 *v$l 3.798298 ->3OLMalerc* 2454418 449273 11750956 17'9'T' 107644 2261' TXJ 812 325 290 -4» 566 556 916 344 996 054 4 9-6365 274 075 078 045 'SB 106 3625 376 03- 1'50 4IJ 444 1150 12.80 034 036 UC 118 C-67 0 70 1120 1210 1J3 153 1-8 ' 9 7 570 640 212] 24 60 076 082 U ' 203 145 163 103 128 2'25 29 75 2350 2440 036 339 105 114 460 482 12 40 055 192 580 900 152 •280 058 296 205 640 965 165 13" 226C 2530 056 6« 123 2J6 17- 2İ8 4 76 094 450 143 630 133 2.78 192 296 515 P i jıCan -•92 165 1803 688 607886 2036' 19-220 356522 3-353 837552 104 528 1580815 228626 14320 69 - 292065 883-131 4,581,927 967537 434 125 150 5 30 390 151 100 0 76 124 356 410 223 498 16 9C 1840 248 • " 378 '13 10- 400 149 555 376 135 057 072 1-0 368 348 20C 189 400 665 1540 165 237 670 260 412 122 1İT 450 202 418 735 1710 1 77 2.70 745 83500 344 306 605 '45 18000 434 2'4 488 4250 630 3'0C '34 332 •32 59J0 410 056 254 0 71 0.72 C43 119 0.87 3475 356 055 1610 444 1250 035 115 068 11.60 1.80 590 2260 C 164 150 125 29'5 2410 Q37 1250 057 2'4 199 »90 940 154 124 2450 059 645 128 258 130 254 476 096 452 120 152 5.00 334 •88 097 0 74 U2 372 356 209 4(8 1740 248 330 M3 103 402 153 412 670 1630 165 250 6.75 -460 15893 431 161 -927 7245 756 7J6 •092 2857 4.46 3859 -»•3 1BJ2 -922 1658 •930 2269 -863 5822 •143 - 3 3 000 -2-32 1419 135S 246 2080 _ 2846 -4 12 " • 040 -034 230 168 259 126 040 309 2101 056 -893 320 10444 £66 3423 110 2245 2230 -4.82 1070 3840 352 743 1334 337 -2065 1737 238 -065 2 42 137 752 2163 634 2659 -429 1324 1-4 457' 0 X 14854 25S 2 5 1 748 2537 26' 160C ^759 1465 -1969 13'1 -423 11 •3' 1212 8022 -429 219 160 -354 323 325 234 -553 5.33 -649 10118 022 3X8 35 1538 542 28X0 2.46 5322 05S'595 '06 1068 139X5 3532 53 1'44 -144 1042 2105 •3.25 1119 3081 " " 2428 23D1 0X0 171 1047 -529 829 163 000 550 286 -085 266 18J0 4012 7 2S 1156 1047 18.75 8.05 916' 829 18X9 -10.71 204 88 1026 -6228 455 59.72 OOC -(23 3T 510 -054 4257 1469 70.69 055 8470 512 615 172 •OJS . . . . •375 -37 5 2031 165' 358 17618 345 000 -2-88 2136 2376 000 9-7 2 5 8 - 9 9 4 126 335 10318 2 ^ -593 161: -263 185 •086 000 1'2 352 100 2051 11868 -484 1855 038 1112 -888 2338 3 1 ' 5075 246 1059 748 3528 -153 413 1518 1S28 280 1760 «356 5 '8 757 040 253 -sss -081 1.00 uı a 79 -515 -373 217 . . 5200 212 5157 310 5330 179 « 3 3 379 835 -229 0X '31 164 194 164 052 1İ7 •242 2948 549 -3861 130 2248 714 4458 935 3451 1111 657 157 16.87 •254 051 •583 2679 -9 76 -2.63 '39 -892 1255 •312 1226 220 •437 -1639 10323 543 -820 3263 114 1'42 5255 508 1232 236 -832 716 -500 2'X2 55'4 259 259 -887 283 2 0 » 050 •056 0X0 105 352 •629 355 3X8 2'44 0X0 1345 -834 -862 -944 10848 254 1223 153 70 0X0 2196 786.78 -217 -625 -15X9 'Açığı devlet kapasın'• Enerji Bakanı Güler, öngörülen elektrik açığının nasıl karşılanacağını sordu. EPDK Başkanı Günay, "Verdiğimiz su kullanım haklanyla açığı özel sektör kapatır. Kapatamazsa devlet kapatsın" yanıtını verdi. MURATKIŞLALI ANKARA-Elektrik pi- yasasını liberalleştıren ye- ni yasaya göre, kamunun elektrik yatınmı yapması engellenirken Enerji Pıya- sası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Yıısuf Günay. öngörülen elektnk açığının nasıl kapanacağı- nı soran Enerji ve Tabıi AKARYAKIT BAYİLERÎNE CEZA ANKARA (AA)- Petrol piyasasında lı- sans denetim çalışmalannı tamamlayan EPDK, lisansı olmadığı tespit edılen ba- yilere art arda para cezası uygııluyor. Li- sansı olmadan faaliyet gösterdiği tuta- naklarla saptanan 201 bayiye 11 milyon 954 bin 594 YTL para cezası kesildi. Böylece son 15 gün içinde kurul tara- fından para cezası kesilen bayi sayısı 960'a, ceza tutan da 54 milyon 869 bin 760 YTL'ye ulaşt. Para cezalannın önü- müzdeki haftalarda da kesilmeye devam edileceğı ve bu miktann 90 milyon YTL'ye ulaşabileceği öğrenıldi. Kaynaklar Bakanı Hifani Güler'e "Özel sektöre ka- munun su kaynaklannın açıhnası nedeniyle elektrik açığı ohnaz. Ama yine de açık olursa, yaünm yap- mak bakannğınızıngörevi" dıye yanıt verdı Sozkonu- su su kaynaklanndan elektrik üretilememesı ris- ki bulunmasına karşın Gü- nay sadece su kaynaklan- nın değil, linyit, taşkömü- rü vejeotermal kaynaklan- nın da özele açılmasını, ay- nca elektrik ıthalatı da ya- pılmasını istedı. Güler, EPDK'ye gön- derdiği 15 Eylül 2005 ta- nhli yazısında, bakanlık projeksıyonuna göre "2009-201 l'den itibaren ekktrikte arz yetersiztiği yaşanacağuuve2020've ka- dar 54 bin megavathk (MW) yeni üretime ihtiyaç duyulacağuu" belirterek görüşünü sordu. Günay ba- kanlığa yolladığı 17 Ekim 2005 tarihlı yazıda "Arzm tesisedihnesi,plan çataşma- lan üe değil, teşvikle olur" yanıtını verdi. Günay, yazısında kendi- lerine 11 bm MW'lık elektrik üretimi lisansı baş- vurusu olduğunu belirte- rek "Kurulu gücü 600 MWuı uzerinde 11 hjdro- ekktrik santral (sudan elektrik üreten santral- HES) projesi için yaidaşık 100 trihon TL Ksans alma bedeünin teklif edilmiş ol- ması, özel sektör ilgisinjn son derece somut bir gös- terçesidir'' değerlendirme- sinde bulundu. Kamu suyuna ipotek Elektrik açığının kapan- masında etkıli olacağı ile- ri sürülen "Su kullanım haJdannmözelsektöre dev- ri" uygulamasına göre, özel sektör EPDK'nin iha- le ettiği HES'lerin yapımı- nı tamamlayıp 49 yıllığına işletecek. 1 milyon dolara mal olacak 1 MW'lik HES'in 49 yıllık geliri, bu- günkü elektnk fiyatıyla, 10 milyon dolan aşacak. KOBİ'lere, yüzde 90 artışla 6.7 milyar YTL'lik turizm desteği sağlandı Akbank turizm sezonunu açb 2933 •657 247 175 -069 •059 211 122 •132 566 357 050 443 459 -052 0.00 •050 2 74 156 -*Jf 286 '54 2*5 040 157 189 429 0.70 444 078 000 000 4395 •088 159 137 1011 1090 -978 741 2348 •859 -4 76 •5'7 9J4 103 1731 205 207 2762 -M0 coo 1253 S24 S34 276 3.TJ 232 1S10 -874 •«45 '89 385 23586 7638 12.98 1953 10" 1822 692 1636 1755 1171 | 16.72 1 •2932 334 720 6144 2535 2826 2-4 8356 •863 1239 •657 4236 1636 2082 •4'5 -647 3621 -28.79 2657 3137 1453 • Banka Genel Müdürü Zafer Kurtul, bu yıl KOBÎ'lere verdikleri 270 milyon YTL'nin üzerindeki turizm destek kredisiyle 3 bin 500 turizmciye ulaştıklannı açıkladı. Zafö- Kurtul (ortada), tüketki kredflerinin yüzde 88, KOBİ kredflerinin ise daha fazb artüğmı söyfedL ISDEMIR'E 4. YÜKSEK FIRIN tSKENDERUN (AA) - Türkıye'nin, ku- ruluş tanhı ıtıbanyla üçüncü, uzun ürün ureftm kapasıtesine göre ıse en büyük en- tegre demir çelik fabrikası olan Iskenderun Demır Çelik Fabrikası'nda, dördüncü yük- sek finn kurma hazırlıgı sürüyor. İSDE- MÎR Genel Müdürü SuhatKorkmaz, Tür- kiye'nın ihtiyaç duyduğu yassı ürüne dönü- şüm kapsamında, yeni tesisler kurarken, mevcut tesislerin kapasıtesini de arttırma çabasında oldukJannı belirtti. "Önümüzdekihafta Çin fırmasıSino Stefl (MECC) ile sözieşınevi imzalav acağız. Dör- düncü \iiksek nnnunızın kapasitesigünlük 6 bin 250 ton olacak. Bufirmunızdada di- ğerierinde oiduğu gibibir tSDEMtRemek- tannın adını vaşatacağız. Zira. Cetnile ve Ayfer, bu kurumda önemü çalışmalar yap- mış ild genel müdürümüzüntazlarınınadı. Gönüi ise fabrikada çaoşırken öien bir işçi- mizin kızıdır. Onlann aduııyaşatmak bizie- ri gururlandınvt)r" diyen Korkmaz, söz- leşmenın imzasının ardından çalışmalanna başlanacak dördüncü yüksek finnm 2009'da faaliyete geçmesinin planlandığı- nı kaydetti. 1975'te yıllık 1 milyon ton çelik üretim kapasitesıyle ışletmeye alınan fabrika, 1985'ten itibaren 2.2 milyon ton ürenm ka- pasitesine sahip. ISDEMtR, halen Türki- ye'nin ham çelik üretiminin yüzde 14'ünü yapıyor. NECDETÇALIŞKAN ANTALYA - Akbank yılın ilk 9 ayında küçük ve orta ölçekli işletmele- re (KOBI) kullandırdığı kredi mıktannı, yüzde 90 artışla 6.7 mılyar YTL'ye çıkardı. Akbank'ın turizm sektöründeki fırmalann ihtıyaçlannı göz önünde bulundurarak hazırladığı turizme destek paketi An- talya'da bir basın toplantı- sıyla açıklandı. Akbank Genel Müdürü Zafer Kurtul, bu yıl KO- Bl'lere verdıklen 270 milyon YTL'nin üzerın- dela turizm destek kredi- siyle 3 bin 500 turizmci- ye ulaşnklarını belirterek bacasız sanayi olan tu- nzm sektöründe Türki- ye'yi 2006'da 23 milyon turistin ziyaret etmesi ve 20 milyar dolar gelir bı- rakmasının öngörüldüğu- neişaretetri. Genişlettik- leri yeni turizm destek pa- ketinde, fınansman deste- ği ve bankacıhk hizmet- Ierimn yam sıra sigorta hizmetleri ve tedarikçi avantajı gibi imkânlar bu- lunduğunu belırten Kur- tul, 2006'da turizm sektö- ründe 6 bin 500 KOBİ'ye, 600 milyon YTL tutann- da turizm destek kredisi kullandırmayı hedefle- diklennı açıkladı. Kredi artü Zafer Kurtul, ilk 9 ayda kullandırdıklan kredı miktannın yüzde 50 artış- la 19.5 milyar YTL'ye yükseldiğini söyledı. "Akbank, sektörde en fazla kredi kullandıran banka unvannu koruma- ya devam etmistir" diyen Kurtul, kredılerde sağla- nan büyümenın özellikle bireysel krediler ve KOBİ kredilerinden kaynaklan- dığım söyledi. Ocak-eylül döneminde kullandınlan toplam krediler içinde bi- reysel kredilerin oranı yüzde 30.4 iken KOBl kredilerinin yüzde 34.7 pay aldığmı kaydetti. BORSADAGEÇEN HAFTA FİYATl IfİBffl El Efl mHın DSsft Yibtk Y Ü T I R I M F O N L A R I N E G E T İ R D İ ? KıyiMt Htflılık Jtylık Yıllık Yatmm FonıM Son Hafta Fartcı% Yatrm Fonu/Uı Son Hafta Ryab f a * % Yatnn FonuAdı Son Hafta Fıyab FartaK FonuAdı Son Hafta Ryab Farttı% TreKulsan TKdsmsBsnk , ToprakFııKf F î t Ftt TrakyaCan TtttkrtsçaSeaV TSXB TDenrDaunı Tuö! 456*57 1263203 4J57864 120" 594 48340 21013" -16546 230-840 3474-1 4562-04 u! TırtTra 1626304 133 755 220 238 3X2 234 800 454 418 33! '95 0J6 152 8-45 226 254 334 263 8 75 476 Ü53S LJteGO Jnimn J\j UnyeÇmerto 370 835 100 =293502 2230 2340 341J26 S İ 5 6 ' 5 722 44' 520 535 80509 4064 818 2656157 15002-0 239130 7 1324 452 2301360 680329 2408316 334189 246 426 036 239 '52 040 258 181 tfatOrt VatfGMVO VlaıcKay DyoSoıa »aös 4'4 500 205 326 •235S3T 454 851646 1550 749364 402 3'124C3 296 27S6363 081 8780'3' 40S502 2252 296 081 052 123 2 1 555 610 222 366 468 •B50 434 3.16 ^ .... - - 221316 Y*KnxtKoravSMYO 225229 YmKredYiOr' 3442268 1n» 1131.542 ZortıEm) 3082613 C62 128 12252 3'25 33 75 "04229 485 530 235 256 324 166 121 '31 157 432 605 766 222 239 322 250 İX 458 432 344 835 056 2230 660 535 272 434 038 257 139 205 555 6.10 2-1 334 466 1-90 424 310 0.85 055 '26 3240 500 237 346 122 11) 450 212 SSS -089 363 242 553 529 •043 335 331 126 101 130 040 '50 -482 -256 62Q 506 9S4 18.09 1961 365 -4 02 130 1329 653 473 119 1129 -0 79 079 •347 555 335 -615 625 1755 -561 -22.02 1356 742! 045 31'5 •2 45 055 321 11905 000 8657 •'01 190 ' 4 ' 336S 178 '048 -058 26855 1356 103 93 392 1S33 312 8658 149 1187 -053 1198 -0-3 2953 046 -330 '32 24 X 338 6256 305 11-5 284 242 2 6 1 200M '56 14898 056 3270 234 3-2 4-93 - 1459 «228 1431 -"JOC -658 -4848 1732 -6-8 •81) 328 492 lû'23 •525 1732 1222 166 749 10813 D40 26*8 1972 2313 1049 218 ATHFOHAf! DeAsJcân Fcnön NKlM AD YKBRLtt YF 4649 1038 •10.679684 02» 0.248930 019% »71309 sm 0461544 019% GH10S3 019% 1.859077 018% 0.018OJ0 01S% 0.519370 0.18% 0X30247 018% 44S7587 018% 16.708978 016% 73.527419 015% 0JÜ2752 0 ( 3 * 0791144 013% 0090856 312% D024136 009% CKr««yeKaknnBankp TB 8410579 255% GktelMenıBl T *vic§ono 0İ289EO 1.01% Teb E Ptaar "ahvü w Boro 0010*3' 0.99% 0016446 058% OT953 038% İKİMCİ ULBSAL PAZNR Aitnv<xu5Ceım 1029,794 BtliMensucat 27134 12223.751 131149 48691 554279 Megesaoa 160340 MMnîuOlttl* 137S544 UımTı» 39670 SanmzPsnuttu 1466186 TMaks 3 776517 Y a m Fr Y * Ort 345380 4'2 165 041 630 555 151 175 6350 535 256 24 6C 163 077 147 434 180 052 655 610 •69 197 6750 6440 590 535 252 260 3175 2975 152 178 0-SC 078 162 150 000 -637 •225 -543 000 005 075 227 •5.83 -504 •051 000 •«21 1006 -448 11'2 086 354 •845 -1558 1836 1226 723 3088 127 127 •625 1071 5278 •641 2455 -205- '0052 -8<3 2'552 44.64 18'25 4857 •5212 595 5215 2164 BBTATTİI» A z A n 1 AtaraBeUrcmeiatt 35.679 052 Drtusan '14178 199DMusan HBSÎIYO GntanU Makmtttn 585255 VS.762 343 047 044 000 000 210 056 053 146 148 -3536 223 200 -950 1958 6260 3 3 0 0 000 000 210 : x 064 0X0 feteSstto* fetoEvAMan T H i i 062 0» 040 040 040 640411 036 040 079 570 037 -435 -833 2 0 H " • 000 ; o o 1429 500 0X0 3305 000 SX0 '915 278 5"1 1356 VEMİ EN0N8MİK PAZAR 1202.349 3 5 8 3597,828 2.«5 414 414 2.48 -236 85S 170 2.47 - a « 422 -45.11 D«neta*AU10C 7ja*Ban.W firareftDooJ k 8511867 9631033 0İ2J137 39.397924 27445719 0JÎ15931 0.717433 OUIOBf -081* 756*096 0.019495 - 2 0 » 0015997 3İS3I59 °~1, 1015653 0410131 20İ22887 52253» 0412334 0176056 HSBC'aLWHisse Ge*raı t/zerk -, Hsse Ovaaa» A rlsse K * y t A TebıAJD^kn TebVİYânîfeıA CKmfveK*.Ban YKBWHıs Fransoaılı IAJ Hsse T9(B|AiHKİ KSSCBankŞTaM KtdankBTaM BSSBuyAmatflTB Yap Kredi YatJBjTaM 00-4565 023% 0025515 YiıDeS 0O2S237 016% 0293907 016% 103545'5 013* 013% 0008911 -006% SctaMa- SarteMoiK firaısYat«D Tab(AJKarma SedkYaıIktm* VaMbMMKarma Qaraf*MoiBTal»j VaMt»*0SiyÂr«AınTE EaacttsaTahvil«Boro AtankWiaM FriansYaKAjKama 2>aat3ai^lC»ra YKBAKama YapıKmiıYaLıAıKama THMam 021% 021% 25558849 021% U9I689 020% 18630876 020% 0010441 020% 0.076963 020% 0M9JK 020% 25Ü73634 020% X 879744 020% 169621 076% 075% 074% 0092213 0 7 1 % 2J82748 0 i 7 % '.627386 Û64% 00283-5 356% 0 040682 056% 526640) 084% 33333268 083% C147333 077% 0063102 075% 1672417 D?% 0014202 Ci7% 0253010 0.66% 0.012943 063% ._ _ 5*7461 063% SararrtBıB.iBonoEndGrtoUjO010569 062% " " " 0644410 060% YomFrareElTaM 0080821 060% 3323690 0i9% 4069581 057% 0.010634 0f% 0.011173 057% 0034654 052% 0014802 048% «aYiB)Tah«r ' ' 0020761 047% Garan» B § Genel Boro Ent firto GJO 0104970 4TS teBaria9İ[T/B|EUR0E.bcnJ) 0.009400 043% ' 42J47582 043% 20E74S7 042% 96552075 0 4 1 % 0012329 041% 0069457 S.39% 832*349 036% (40700038 0.35% 72.671071 035% 31065674 035% 0019877 0 5 1 % 0265903 028% ooi4ac 7 sm GaaitBan BözöBr Yon Şdtes TJ E0011570019% K2*l»raV3t, : B'arvi*Bcrc 0D74965 018% GrantB e & B t YorŞb Etonj™0010503 056% tafcMfiPBpOTİ 0JB4S75 <im V * * a * » T B ö S < ( 0410051 -120% _, ,_, _.._. 0201796 -032% jarartıBan |B|Y8MK 0023057 -0-99* DINAMIZM TEM Yeni Mitsubishi Colt CZ3 SPORTİF DİZAYN www.temsa.com.tr YORIM ÖCTtN AKGÜÇ Türkıye'nin Temel Eksikliği Türkiye'nin temel eksikliği, ana sorunu, politika- da, bürokraside, medyada, iş yaşamında, hatta yükseköğrenim kuaımlannda, sanatçı olarak nite- lendirilenler arasında onurlu, bilgili, ödün verme- yecek, yaratıcı, Tür1<ıye için savaşım verecek insan azlığıdır. İnsan toplumda karakter sahibi, tutarlı, etik de- ğerieri kendı yaşamına da uygulayan, alçakgönül- lü, paylaşımcı, haksızlıklara karşı çıkar; cesur, Mevlana nın deyişıyle, oiduğu gibi görünen, gö- ründüğü gibi olan insanlar arar. Ancak şöyle bir ba- kıldığında toplumumuzda şarlatan sözleriyle, ya- zılanyla yaşam biçimi tutarlı olmayan, çıkar kolla- yan, ödünler veren, kendisine özsaygısı olmayan, tarikat, parti, dernek vb. araçlan kullanarak biryer- lere gelmeye çalışan, hatta dış güçlerle açık veya gizli işbirliği içinde olan kişilergözleniyor. Iğrenç di- ye nitelendirılebilecek davranışlarla karşılaşıyor. Bu tür insanların, insanlığı küçülterek bir tür azın- lık suçu işlediklenni düşünüyor. Kişilik eksikliği olanlar aynı zamanda saldırgandırlar. Ucuz halk avcılığı (demogoji) yaparlar. Halkın belli konularda bilgi eksiklığinden ya da duyarlılığından yararlanır- lar. Vatan, dın, etik degerler, insan sevgisi.. böyle kavramlar bu tür insan benzerleri için yoktur. önemli olan kendisıdir, yakın çevreleridir, çıkarla- ndır, tutkulannın tatminidir. Bu nedenle yapmaya- caklan iş, kullanmayacaklan araç yoktur. Halk arasında haklı gözükmek için, o kafa tutu- cu kafa, değişime ayak uyduramamış kafa, hatta ulusalcı diye, Türkiye'nin çıkarlannı geniş halk kit- lesınin çıkarlannı koruma çabasında olanlan da küçümsemeye çalışırlar. "Bunlar köprüye de, renklı televizyona da karşı çıkmışlardı" diye alay- sı ıfadelerle halk avcılığı yaparlar. Ne iktısatta fır- sat maliyeti, alternatif maliyet diye bir kavram ol- duğunu bilirler, ne dışsallık, dışsal ekonomiler, dış- sal maliyetler konusunda bilgileri vardır. Bir iktisat- çı, bir yatınm karan alırken fırsat malryetini, atter- natif maliyeti dikkate alır. O kararla yoksun kala- cağı yararian, değerleri hesaba katar. Istanbul'da köprü örneği. Bırakın doğuracağı trafik sorununu ya da sorunu çözemeyeceğını. Bir yeni köprü yap- makla, kaç okuldan, kaç kışıyı eğitmekten yoksun bırakıyorsunuz veya Anadolu 'da kaç sınaı tesis ya da sağlık tesisı kurmaktan vazgeçıyorsunuz, bu- nun hesabı yapılıyor mu? Eğitimin, sağlık hizmet- lerinin bu denli yetersiz oiduğu, işsizliğin yaygın oi- duğu, sınaı rakamlann göstermelik oiduğu bir ül- kede birinci öncelik yeni köprü, lüks bürolar, ma- ğazalar, yüksek geliriilerin kullanacağı "residen- ce"ler mi yapmaktır? Ekonomi, seçmenin mantı- ğıdır. Köprü, gökdelenler, lüks bürolar, lüks satış mağazalan, resıdence'ler güzel görünürler. Ancak bunlann alternatif maliyeti nedir? Bu tür yatınmla- n yaparken nelerden yoksun, mahrum kalınıyor? Bunun hesabı yapılıyor mu? Her ekonominin bir öncelikler listesi olmalıdır. Insanlann önemli bir bö- lümünün en temel gereksinimlerini karşılayamadı- ğı, açlık sınınnda yaşadığı, dünyanın en yüksek borçlu ülkelerinden biri olan ülkemizde, birinci ön- celik, göze çarpıcı lüks yapılar, belirli kesimlere rant sağlamaya yönelik yeni köprü yapımıdır. Kal- dı ki bu tür yatınmlann gerektirdiği attyapı, yarat- tığı çevre sorunlan nedeniyle ekonomiye ek mali- yetleri dışsal yüklen, külfetleri vardır. Eleştirirken, kendi konumuzu da dikkate alma- lıyız. Doğrudur, bir siyasal partiden seçilip sonra tamamen karşıt bir partıye transfer değer olarak geçmenın siyasal etikte yeri yoktur. Çürümüşlük- tür, kokuşmuşluktur. Peki, delege ayariayarak, çı- kar dağıtarak lider kalmaya çalışmak ne derece eti- ğe uygundur? Tutarlı olmak zorundayız. Eleştirdi- ğimiz yönleri, kendi yaşantımıza uygulamamamız gerekir. Çürümüşlüğün, kokuşmuşluğun, yalakalığın, adamsendeciliğin, kişiliksizlığın, işbirlikçiliğin yay- gın oiduğu bir ortamda, az da olsa medyada, po- Irtikada, bürokraside yükselen onurlu sesler, insa- na yaşama gücü, şevki veriyor. Ülkemizde öyfe, ama böyle insanlar da var dedirtiyor. Türkiye'de onurlu, dürüst seslerin çoğalması, desteklenmesi gerekir. Ben kişisel olarak, 1990 depreminin ürünü oiduğu ve dış aşılamalaria ku- rulduğu kanısını taşıdığım ıçın YÖK'e karşıyımdır. Ancak Sayın Prof. Dr. Erdoğan Teziç'e ve Van'a giden rektörlere onurlu, kişılikli davranışlan nede- niyle sade bir TC vatandaşı olarak teşekkür edi- yorum. Türkıye'nin sözde lideriere ve onlann ya- lakalanna değil, onurlu, kişılikli insanlara ihtiyacı var. Memupun fazla mesaisine 5 kuruş zam • Ekonomi Senisi - Devlet memurlaruun fazla mesai ücretı, yeni yılda 5 Yeni Kuruş (YKr) zamJanacak. TBMM'de bulunan 2006 Yılı Merkezı Yönetım Bütçe Kanunu Tasansı'na göre, bu yıl saat başına 75 Yeni Kuruş fazla mesaı ücreti alan devlet memurJanna, mesaı saatleri dışındakı ek çahşmalan karşılığında yeni yılda 80 Yeni Kuruş ödenecek. Böylece fazla mesai ücretlennde yüzde 6.66 oranında artış olacak. OBA makarna döndü • GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in bilinen en eski markası olan ve yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe sahip olan "OBA Makarna" aynı isimle yeniden üretime başladı. Gazıantep'te 1966'da kurulan ve 2006'da 40. kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan OBA Makarna, ekonomık nedenlerden ötürii üretime 3 yıl ara vermişti. OBA Makarna'nın yeni yönetim kurulu başkanı Musa Özgüçlü, yeniden faaliyete geçmekten ötürü çok mutlu olduklannı söyledı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog