Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 EKİM 2005 PAZAR 10 P A Z A R YAZELARI dishab@cumhuriyet.com.tr Inanmak ya da inanmamak...T 7luslararası Öğretme ve Öğrenme L/ Araştırma Demeği'nin (ISETL-InternationaJ Society for Exploring Teaching and Learning) yıllık konferansında hern sunum yaparken hem de çeşitli sunumlan dinlerken birçok şey öğrendim. îlginç konuşmalardan biri, "Medya Okurtugu" üzerineydi. Bu tenm "medyada aktanlan şeyieri analiz edebihne ve değeriendirebüme" demek; "bilgi okurlugu" ile yakından bağlantüı... Yani her gördüğüne, duyduğuna inanmaraak, hangi bilgüıin nereden, kimden geldiğine dikkat etmek ile... Sunumu yapan hanım, Penn State University'den Dawn VValton, günümüzde medyanın özellikle 6-24 yaş grubu üstündeki etkilerine değindi, hayatımızın normal bir parçası haline gelen medyanın bu etkilerinin fark edilmediğini belirtti. ABD'de yapılan bir ankete göre, her eve ortalama iki televizyon düşüyor; ailelerin yüzde 23 'ü akşam sofrada TV izliyor. Liseli ve üniversiteli gençlerin dizilerden etkilenerek iş seçimi yaptığı gerçeği de gitgide göze batmakta. CSI, CSI: Miami, CSI: Las Vegas gibi adli bilimler ile ilgili dizilerin popülerliği nedeniyle dizi kahramanlan gibi olmak isteyen ve dizilerde gördüğü teknolojik aletlerin gerçekten var olduğuna inanan gençler gittikçe artıyor. The Practice, Ally McBiel gibi avukatlan konu alan diziler sayesinde avukatlık da revaçta. Maalesef diziler nedeniyle heyecanlanıp meslek seçimi yapanlar gerçek ile hayal ürünü arasındaki farkı bilmiyor. Peki, neden böyle? Amerikalı gençler sorgulamayı, güvenmemeyi, inanmamayı bilmiyor. Sunum sırasında izleyicilerden bir profesör, "Ben 1960'İarda New Yorkta büyüdüm, biz hiçbir şeye kanmamaya programladık kendbnizr dedi. Başka bir profesör, "Bizim i^mtmnnmi^ boş TEKSAS ADALETBARIŞ GÜNERSEL p ş zamanda yürüyüşe çüahr, piknik vapıhr, parka gkliüp voleyboi filan oynanırdı. Şimdi öğrendkrimJe koouşuyonım, tek yapüldan şey ya teievizyon Edemek, ya bilgisayar oyunu ovnamak ya da internette chat yapmak" diye anlattı. Gençler neden bu durumda? Çünkü devletin arkadan yönettiği medyayla, hükümetin topluma işlediği sorgulamadan kabul etme zihniyetiyle büyüyorlar. Başka bir profesör, "Öğrencüerim bir fîkir savunuyortar, nedenini sorduğumda cevap veremiyorlar'' dedi. Ben Amerika'nın en tutucu üniversitelerinden biri olan Texas A&M'de okuyan bir doktora öğrencisi olarak, sık sık görülen bir şeyden bahsettim: Birçok Cumhuriyetçinin tişörtünde olan ya da arabaya yapıştınlan "İexas for Bush" sloganı. Bu gerçekten inanılmaz: "Teksasiılar Bush taraftan" "Neden Bush'u savunuyorsun?" "Çûakû ben Teksastayım, e o da Teksash, hem de eyaletin valisiydi!" Sebep buymuş! Herkes fıkir özgürlüğüne sahip; ister Cumhuriyetçi ol, ister Demokrat (veya başka bir çizgide), ama savunduğun, kendinle bağdaşnrdığın fikirlerin kimden ve nereden geldiğini birazcık olsun bilmen gerekmez mi? Cumhuriyetçi Parti'yi desteklediğini bildiğim ve sevdiğim insanlarla konuştuğumda ve ülkelerinde geçmişte olmuş ve şimdi olan bazı şeylerden bahsettiğimde, "A, öyle mi otmuş?" dıyorlar, farkında olmadan ne kadar cahil olduklannı gösteriyorlar. tçimden, "Ah, ben sana birkaç şey daha »Hhtann1 bakahm o tişörtü bir daha öyle giyer misin?" diyorum, ama politika gibi hassas konulara bazı ortamlarda girmeye gerek yok. Diğer tarafta, çoğunlukla azınlıklann (siyahlar, Latinolar vb.) gittiği üniversitelerdeki profesörler, öğrencilerinin hiç böyle olmadığını, medyanın beyaz çoğunluk tarafindan kullanıldığının farkında olduğunu söyledi. Belki de sorgulamak için acı çekmiş veya çekiyor olmak lazım... Ama biz bu konuşmalan devam ettirirken iyi yûrekli, saf, her şeye inanan Amerikahlar vergi ödemeye, kapıya bayrak asmaya, başka ülkeleri kurtarmaya gittiklerine inanmaya ve alışveriş merkezlerinde saatlerce alışveriş edip tıka basa yemeye devam ediyorlar... bgunerset2 a hoOnaiLcom Teşekkürler, 'Merhaba'/ Burası tsveç Merkez Radyosu • Türkçe Yayınlar Bölümü, Merhaba'. Yıllardır duymaya alıştığımız bu ses, 6 Ocak'tan itibaren belleğimizde "Hoş bir seda" olarak kalacak. îsveç'teki Türk azınlık, sesini duyuracak, kendilerini kültürel ve toplumsal etkinlikler konusunda haberdar edecek, Isveç'i ziyaret eden seçkin sanatçılanrruzla ve gündemdeki politikacılarla yapılan söyleşilerden artık yoksun kalacak... Isveç Radyosu, devlet tarafrndan kurulan bir vakıf tarafindan yönetilir ve basın özgürlüğü yasasınm koruması altındadır. Her ne kadar genel müdürü hükümet tarafından atanırsa da doğrudan doğruya Isveç'in resmi politikasını yansıttığı söylenemez. 30 kûsur yıldır yayımlanmakta olan "Merhaba" adlı Türkçe haber ve magazın programınrn, 6 Ocak 2006'dan itibaren kapatılmasına karar verilmesinin gerekçesi olarak Türklerin artık tsveç toplumuna entegre olduklan ve memleket haberlerini, uydu aracılığıyla veya kablolu televizyon kanallanndan aldıklan ve *yeni"(!) göçmen gruplannın kendi dillerinde radyo programına daha fazla gereksinmesi olduğu gösterildi. Her hafta, sanınm 32 saati geçmemesi gereken göçmen dillerindeki yayuılardan Türkçe olanınm susturulmasıyla ^~"~"~ elde edilecek ek yayın saatlerinin ve bütçenin, bir sûredir deneme yayınlar yapmakta olan Kürtçeye ve başta eskı Yugoslavya dilleri ve Süryanice olmak üzere "daha çok gereksinmesi olan" diğer göçmen dillerine aktanlacak olması hiç STOCKHOLM GÜRHANUÇKAN kuşkusuz tepki yarattı. Isveç.'in en sessiz ve tepkisiz göçmen grubu olan Tûrklerden fazla bir ses çıkmazken kendisi de tsveç Radyosu'nda çalışan ve Dagens Nyheter adlı büyük gazetede kültürel konularda eleştirmenlik yapan Dan Jönsson bir yazı yazarak radyo yönetimini eleştirdi. Türk azınlığın "anadilsiz bırakıinıasmm r> büyük bir hata olduğunu yazan Jönsson, Isveç'in Türkiye'deki Kürt azınlığın anadili " ^ ~ ^ ^ konusunda yıllardır çok duyarlı olduğunu, ancak kendi ülkesindeki bir azrnlığm aniden dilsiz bırakılmasına tepkisiz kaldığını vurgulayarak karan kınadı. tsveç'te anadil öğrenimi yıllardır tırpanlanırken bu yeni gelişme kaygı verici bir adım daha oldu. Ben de Paris'te huzunlu ü ü ü Fransa'nın başkenti Paris'te yüzlerce kisi, dün, poösten kaçarken ölen 2 gencin anı- sma sessiz yürüyüş yapü. Paris'in dış semderinden Cnchy-Sous-Bois'de geçen per- şembe akşann, bir inşaat alanuıda hırsıznk yapmaya kaüaşan 15 ve 17 yaşında- ki Ud genç, poüsten kaçarken bir trafonun üstûne dûşünce elektrik çarpması sonu- -m iwM-w*am-* » # # f c u ölmüşlerdL Olaym ardından avaklanan yüzlerce genç, Ud gün boyunca dükkan- y t € r l € y t t ^ lara ve binalara sakürdı, çok sayıda otomobüi yakü. (Fotoğraf: AP) yıllar önce, olağan işimden izin alarak arada bir Merhaba'da çahşrrdım. Merhaba'nrn kuruculannda Asbn Mengüç, 68 kuşağınm yurtdışındaki son temsilcilerinden olan ve birkaç ay önce beklenmedik bir şekilde kaybettiğimiz Can Saydam ve diğer kadrolu arkadaşlarla çalıştım ve çeşitli anılanm oldu. Bir ara Merhaba'ya kahlan YavuzBaydar, herkese radyo muhabirliğinin nasıl yapıldığını ve diksiyon denen şeyin ne olduğunu gösterdi. O zamanlar Türkiye'den başka iletişim organlanyla haber alamadığımız için, değerli gazeteci dostum Varhk Ozmenek, her pazartesi günü bize Türkiye Ligi'nde oynanan maçlann sonuçlannı, dilinden bal akarak ve tatlı esprilerle ilerirdi. Ankara'dan, ANKA ajansından Rahmi Yıkhnm, kendisinden telefonla istenen konularda röportajlar yapar ve aynlan süreyi saniye geçmeden bize aktanrdı. Merhaba'nın ömrünün uzun olmayacağı bir süredir belliydi. Kadrolann sayısı teker teker azaltıldı ve çahşanlann yaşlanmasına karşı, gençlere yer verilmedi. Gençler, çağnldıklan zaman gelırlerdı. tkı yan zamanlı kadro kaldınldı ve arkadaşlar aynlmak zorunda bırakıldı. Radyonun en eski çalışanlanndan Gülseren Ergin Engström baska bir servise kaydınldı ve kadrosu kaldınldı. Gönenç Ertem Kurtiz emeklı olup memlekete döndü. Bir tek gazeteci dostum Osman tkiz kaldı. O da, Merhaba'nın son programını yaparak stüdyonun ışıklannı kapatacak. Merhaba programı; tartışmalanyla, ağız sürçmelerinden oluşan kocaman rulo bandıyla, insanlanmıza özgü ufak-tefek entrikalanyla, dijital teknolojiye geçildikten sonra depoda çürümeye terk edilen 15 kiloluk Nagra marka teypleriyle, çoğu son derece ilginç magazin programlanyla ve her biri ayn bir belgesel değere sahip olan röportaj kayıtlanyla güzel bir anı olarak geride kaldı. Bütün arkadaşlara gönülden teşekkür ediyorum... Güle güle, Merhaba... VEFAT 1942 yılında deraeğimizin kurucusu ve yöneticilerinden olan, Muhasebe dünyasının duayenlerinden Yeminli Mali Müşavir ISMAIL OIAR vefat etmiştir. Kendisine rahmet, ailesine ve muhasebe camiasına başsağlığı dileriz. Dr. Masum TÜRKER Türkiye Muhasebe Vzntanları Derneği Başkanı •Cenaze: 30.10.2005 tarihinde Erenköy Galippaşa Camii'nden öğlen namazını müteakiben kaldırılacaktır. VEFAT 1936 yılında derneğimizin kuruculanndan olan ve Başkanlığını yapan, Muhasebe dünyasırun önde gelen isimlerinden Yeminli Mali Müşavir İSMAİL OIAR vefat etmiştir. Kendisine rahmet, ailesine ve Yüksek Ticaret camiasına başsağlığı dileriz. tstanbul Yüksek Ticaret Mezunlan Derneği *Cenaze: 30.10.2005 tarihinde Erenköy Galippaşa Camii'nden öğlen nama7ini müteakiben kaldırılacaktır. T.C. KARABÜKİCRA MÜDÜRLÜĞÜ DoşyaNo: 2001'3578 GAYRİMENKULUN AÇIK AKTTIRMAİLANI SATILMASINA KARAR VERİLEN GAYRİMENKULUN CINSİ, KJYMETİ. ADEDt. EVSAFI: 1. NOLU TAŞINMAZ: Karabük ili. Merkez ilçesi Zopran köyü. Tonak deresi mevkiinde 182 ada 5 parselde kayıtlı 6005.19 m2 arsa olup ıçinde herhangi bir yapr olmayan ulaşımı kolay bır taştnmazdır, borçlunun hissesı 67 4320'dir. Değen 358,59 YTL, kıvTnet takdir edilmiştir. 2. NOLU TAŞINMAZ: Karabük ili Merkez ilçesi Zopran köyü, Kelez mevkiinde bulunan 170 ada, 50 parselde kayıtlı 7934,29 m2 Ankara yolu üzennde içinde herhangi bır yapı olmayan ulaşımı kolay arsa vasıflı taşınmazdır, değeri 87.277,19 YTL olarak kıymet takdir edilmiştir. 3 NOLU TAŞINMAZ: Karabük ili merkez ilçesi, Zopran köyü sel yolu mevkiinde 164 ada 2 parselde kayıtlı 8.108,32 m2 ta- şınmaz Ankara yolu üzennde içinde herhangi bir yapı olmayan ulaşımı kolay bir taşınmazdır. Değeri 89.191.52 YTL olarak kıy- met takdir edilmiştir. 4 NOLU TAŞINMAZ: Karabük ili Mekez ilçesi, Zopran köyü, köy içi mevkiinde 183 ada 6 parselde kayıtlı 1398.48 m2 tasın- maz içinde herhangi bir yapı olmayan, ulaşımı kolay bir taşınmazdrr. Değeri 7.691,64 YTL olarak kıymet takdir edilmiştir. 5 NOLU TAŞINMAZ: Karabük ili. Hamzalar mevkiinde 169 ada 3 parselde kayıtlı 1962,00 m2 taşınmaz arsa vasfmda içersin- de bir yapı olmayan. ulaşımı kolay bir taşınmazdır. Değeri 21.582,00 YTL olarak kıymet takdir edilmiştir. 6 NOLU TAŞINMAZ: Karabük ili. Merkez ilçesi Zopran köyü köy içi mevkiinde 183 ada 4 parselde kayıtlı 777,85 m2 arsa içersınde herhangi bir yapı olmayan taşınmazdır. Değeri 4.278,18 YTL olarak kıymet takdir edilmiştir. 7 NOLU TAŞINMAZ: Karabük ili, Merkez ilçesi Zopran köyü, Dedeûstû mevkiinde 180 ada, 24 parselde 5.843,52 m2 arsa vasfında. üstünde herhanei bir yapı olmayan taşınmazdır. Değeri 22.497,55 YTL olarak kıvmet takdir edilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1. Taşınmazın satışı: 13.12.2005 günü saat: 10.00-10.10 2. Taşınmazın satışı: 13.12.2005 günü saat: 10.10-10.20 3. Taşınmazın satışı: 13.12.2005 günü saat: 10.20-10.30 4. Taşınmazın satışı: 13.12.2005 günü saat: 10.30-10.40 5. Taşınmazın satışı: 13.12.2005 günü saat: 10.40-10.50 6. Taşınmazın satışı: 13.12.2005 günü saat: 10.50-11.00 7. Taşınmazın satışı: 13.12.2005 günü saat: 11.00-11.10 Karabük Adliyesi cezaevi izleme kurulu odasında da açık artrırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetın %60'mı ve rüchanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kahnak şartı ile 23.12.2005 günü aynı yer ve saatlerde ikınci arttırmaya çıkanlacak- rır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilmemışse gayrimenkul en çok artuamn taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında göste- rilen müddet sonunda en çok arürana ihale edilecektir. Şu kadar ki; artırma bedelinin malın tahmin edilen hedefin °/<AQ'\m bulma- sı ve satış isteyenin alacağına rûçhanı olan alacaklann toplanundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2. Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen bedelın %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktarkadar milli bir bankamn te- mınat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye, resmi. ihale pulu. tapu harcı ve masraflan ve KDV alıcıya aittir. Binkmiş vergıler satış bedelinden ödenir. 3. Ipotek sahıbı alacaklılarla diğer ılgililerin(*) bu gayrimenkul üzerindeki haklanru hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddıala- nnı dayandığı belgeler ile (15) on beş gün içinde daıremize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicıli ile sabıt olma- dıkça paylaşmadan hanç bırakılacaktır. 4. Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelinı yatumamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefılleri teklif ettık- len bedel ile son ihale hedefi arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve temünüt faizi aynca hükme hacet kahnaksızın Dairemizce tahsil olunacak. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelin- den alınacaktır. 5. Şartname ilan tanhınden itibaren herkesn görebilmesi için daırede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir ör- neğı gönderilebilir. 6. Satışa iştirak edenlerin şaıtnameyı görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacaklan, baskaca bilgi almak isteyenlerin 2001 3578 Esas sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. (Ic.If.K. 126) (*) Ilgilıler tabırine irtifak hakkı sahıplen de dahildir. Yönetmelik örnek N:27 Basın: 50504 TOKAT BtRtNCt ICRA MÜDÜRLÜĞÜ Sayı: 2002/45 GAYRİMENKULUN AÇIR ARTTIRMA İLANI TOKAT BİRİNCİ İCRA DAİRESİNDEN SATILMASINA KARAR VERİLEN G. MENKULÜN CÎNSl KIYMETİ ADEDl EVSAFI ipKjtekli olan ve satılmasına karar verilen taştnmazlann işbu saüş ilanının tapuda adresi bulunmayan ilgililere ve tebligat yapılamayan ilgılılere î.l.K'nun 127. maddesi uyannca tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur. TAPU KAYDI VE EVSAFI: Taşmmazlar Tapuda Tokat Çağgölü köyü, Ada: 282, Parsel: 3'de bulunan 1576 m2'lik bahçe vasıflı taşınmazda bulunan kat irtifaklı C blok 10 540 arsa paylı 1 nolu mesken ile 9'540 arsa paylı 12 nolu depo olarak kayıtlıdırlar. 10,540 arsa paylı 1 nolu mesken'in 73 m2'lik kapalı alana sahip olduğu, mesken içerisinde herhangi bir dekorasyon malzemesinin kullanılmadığı, çok eski ve yıpranmış oluduğu. 9 540 arsa paylı 12 nolu taşınmazın ıse depo olarak kullanıldığı, 152m2'lik kapab alana sahip olduğu, işyerinin boş bir bahçeye cephesi olup, yüksekli- ğinin 3,5 metre olduğu zemin kaplamasının normal beton olup, içinde herhangi bir dekorasyon malzemesinin kullanılmadığı, çok eski ve yıpranmış olduğu, her iki taşınmazın da 3. sınıf A grubu yapı sımfinda olduklan bilirkişi raporunda belirtilmiştir. tMAR DURUMU: Tokat Belediye Başkanlığı Imar lşleri Müdürlüğü'nden alınan imar yazısında; Taşmmazuı imar planı içersinde iskan alannıda kal- makta olduklan, bitışık nizam üzennde 4 katlı mevcut binanın bulunduğu. Taşınmazlann buiunduğu parselin yol, yeşil alan, Sit alanı gibi faktörterden etki- lenmediği bildirilmiştir. KIYMETİ: Taşınmazlara inşaat tara, mevcut durumlan nazara alınarak bilirkişilerce; 1 nolu Mesken'e 12.395.400.000 TL, 12 nolu Depoya 25.809.600.000 TL değer biçilmiştir. SATIŞ ŞARTLARI: 1- Satış Tokat 1. lcra Müdürlüğü'nde: A- 9 540 arsa paylı 12 nolu depo için 05 12 2005 PAZARTESÎ günü saat 14.45'den 14.55'e kadar, B- 10 540 arsa paylı 1 nolu mesken için 05 12/2005 PAZARTESİ günü saat 15.10'dan 15.20'ye kadar açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %60'ına ve rüchanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alı- cı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 15/12/2005 PERŞEMBE günü Tokat 1. lcra Müdürlüğü'nde aynı saatlerde ikınci arttırmaya çı- kanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttrnna bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağma rüç- hanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çık- mazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankamn teminat mektubunu ver- meleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV, Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafla- n alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahıbı alacakhlarla diğer ilgililerin(*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddiaiannı dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkca paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- fhaleye katıhp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale be- deli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme haciz kahnaksızın dairemizde tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi içn dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2002/44 Esas sayüı dosya nu- marası ile müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 17 10/2005 Yrd-(k.ıf.K. 126) (•) Ögililer tabirine irtifak hakkı sahileri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 Basın: 50287 ADANA10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN Dosya No: 2005 '245 TAL. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemh özellikleri: Adana ili Yüreğir ilçesi tsmaliye köyü 187 parselde kayıtlı 10.000 m2 boş sürüknüş tarladır, tamamı borçluya aittir. Parsel yer altında bulunan sulama bacalanndan sulanabilir durumda olup hafif meyillidir. Köye 1. km mesafede bulunmaktadır. Civannda sulu ve susuz tarla ziraati ile zeytin ve incir bahçesi yapılmaktadrr. Taşınmazın bulunduğu yer mevkii, köye ve şehir merkezine olan yakınlığı, toprak yapısı verim kabiliyeti, sulanabilir durumda olması, konu- mu ve halihazır kullanıüş şekli gibi hususlan göz önüne alrndığmda mahalli rayiçlere ve alım satım fiyatlanna göre beher m2'sinin 5-YTL ve 10.000 m2 olan tamamı ise 10.000 X 5- YTL'den 50.000-YTL edeceği kanaatine varümıştır. Tamamı borçluya aittir, taşınmaz bu değer üzerinden satışa çıkartılmıştır. Satış şartlan: 1- Satış 1612/2005 Cuma günü saat 14.00 ile 14.10 arasmda ADANA ADLİYE SARAYI 4. katındaki 407 nolu satış odasında açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin %60'ını ve rüchanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kahnak şartiyle 26 12 2005 Pazartesi günü saat 14.00 ile 14.10 arasmda ADANA ADLİYE SARAYI 4. katındaki 407 nolu satış odasında ikinci artınnaya çıkanlacaktır. Bu artınnada da rüchanlı alacaklılann alacağmı ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 2- Artınnaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. KDV - Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masraflan, tahliye ve teslim masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin(*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı özellikle faiz ve gideriere dair olan iddialann dayanağı belgeler ise (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse lcra ve îflas Kanunu'nun 133'üncü maddesi gerefince ihale feshedilir. iki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin ...2005245. TAL.. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. (ÜK m.126) (*) Ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir (Basın: 50591) İSTANBUL ASIİYE MAHKEMESİ8. TİCARET DAİRESİ'NDEN 2005 247 Davacı: Statü Tekstil Turizm San. ve Tic. Ltd. Ştı. vekilı Av. Naile Ülkü Karaaslan tarafından açılan iflasın ertelenmesi davasmın 1İK. 166/2. maddesi gereğince ılanına karar verilmış olup. Istanbul Ticaret Odası Başkanlığı'nın 384669-332251 sicil no'lu Tekstilken Galena G-l No: 169 Esenler Ist. adresinde faaliyette bulunan davacı Statü Tekstil Tu- rizm San. ve Tic. Ltd. Şti'nin iflasmın IİK 179 a ve 179b maddelen gereğince ertelenmesi istemini içerir dava ile ilgili olarak itiraz etmek istelen ilgililerin IlK'nin 169 2 maddeleri gereğince 15 gün içinde itirazda bulunabilecekleri. itirazlannda iflas gerektiren bir halin bulunmadığı yolunda iflasın ertelenmesi istemlerinin reddi- m ıstemelen halinde bunun maddı delıllerinin de sunmalan duruşma günü olan 6.12.2005 S: 15:00"de yapılacak ceîsede bizzat veya bir vekıl bulundurabıleceklen, delillerin derhal ibrazı gerektiğı. aksi halde da\alı şırketin bir yıl süreyle iflasmın ertelenmesine karar verileceği İHUMY'nin 509-510 maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur. 26.10.2005 Basın: 50893
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog