Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

K I T A P L A B I ATATÜRKÇÜLÜĞÜN KÖKENİ ETKİSÎVEGÜNCELLİĞİ Menter Şahinler Çağ PazarUma A Ş Turkocagı Cad No 39 41 (34334ı Cagak^lu-lsonlıuITd 1212)51401 % Cumhuriyet Cumhuriyet PORTRELER Oral Çalışlar .' "Çag Pasarlamâ \ $ Tuıioca^ı CM \o 39 41 ^* tMBtıCagaloSu-tsonbulTM Ci: 82. YIL SAYI: 29243 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ PAZAR Cumhuriyetin 82. yılı tüm yurtta geniş katılımlı törenlerle kutlandı ! Başbakan UlıısalSorumlUİUğun ÖİIİncİndeyİZ' Ankara'daki kutlamalar Cumhurbaş- kanı Sezer başkanlığındaki devlet erkânının Anıtkabir'i zıyaretiyle baş- ladı. Sezer, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, "Cumhuriyetin sonsuza kadar yaşaması için her şeyi yapacağız. Bunun tarihten gelen bir sorumluluk olduğunun bilincindeki Türk ulusu, laik, demokratik Cumhuriyetimizi, ilke ve devrimlerinizi her türlü tartışmanın üstünde tut- maya kararlıdır" dedi. Ankara'daki törenlerde Başbakan Erdoğan'ın, Se- zer'in elini sıkarken "isteksiz" davranması dikkat çekti. • 6. Sayfada Yurttaşlardan Amtkabir'e akin Atatürk'e ve Cumhuriyetin değer- lerine bağlılıklannı göstermek için binlerce yurttaş sabah saatlerinde Anıtkabir'e akın etti. Istanbul'da da yurttaşlar, Vatan Caddesi'nde yapı- lan geçit törenini soğuk ve yağışlı havaya karşın coşkuyla izledi. Istan- bul Valisi Güler, yaptığı konuşmada, "Bizler uygarlığın tüm olanaklann- dan yararlanan özgürbireyler olarak geleceğe güvenle bakabiliyorsak, bu- nu Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyete ve onun kazanımlanna borçluyuz. En büyük görevimiz, Atatürk ilkelerine sahip çıkmaktır" dedi. • 7. Sayfada İZMÎR VALİSİ KÖKSAL: 'Rejime sahip çıkalım' İzmir'de Cumhunyet Alanı'nda gerçek- leştınlen törenlerde konuşan IzmırValı- si Oğuz Kağan Köksal, Cumhunyeti ve demokrasiyı yıkmaya yönelık ıç ve dış çabaların sürdüğünü söyledı. Köksal, "Mıllet olarak varlığımızı sürdürmenın olmazsa olmaz koşulunun cumhuriyet rejimi olduğu bıhnmelidir" dedi. Iz- mir'dekı kutlamalar, büyükşehir ve ılçe beledıyelennın gün boyu düzenledikle- ri etkınhklerle devam etti.Etkınlikler kapsamında Bülent Ortaçgil ve Zuhal Olcay da konser verdı. • 7. Sayfada DİYARBAKIR'DA GERGİNLİK Postere polis engeli Diyarbakır'daki Cumhuriyet kutlamala- rında ADD'lıleım açtığı Atatürk poster- leri polisın uyansıyla indirildi. Çorlu'da da asılan posterinAtatürk'e benzememe- sı tartışma yarattı. Bursa Valiliği'nin dü- zenlediği Cumhuriyet Balosu'na AKP il yöneticileri türbanlı eşleriyle gelirken ön- ceki gün Atatürk Anıtı'ndaki törene ka- tılmayanAKP'li Seyhan Belediye Başka- nı Öztürk, Uğur Mumcu Meydam'ndaki törene de katılmadı. • 7. Sayfada i AnkaraAtatürk KûltürMerkezi'ndeki geniş katılımlı kutlamalar, öğren- i U e r i n s u n d u ğ u t ö r e n p r o g r a m ı y I a başladı. TSK Armoni Mızıkası eşli- ğinde gerçekleştirüen resmi geçit töreni, Türk Yüdızlan'nm gösterileriyle sona erdi. Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar kapsamında, şeref tribününün karşısındald tepenin iki yanına Türk Hava Kurumu'na ait gazlı balonlar yerleştirilirken çevredeki binalar da dev Atatürk posterleri ve Türk bayraklan ile donatıldı. (Fotoğraf: KORAY AVCI) Genelkurmay Başkanı Ozkök: 28 Şubat'ta ben komutan olsam belki ben konuşacaktım 'Askerin statüsüyle oynamayın' 'Dokunulmazlık kaldırılsın' Cum- hurbaşkanı Sezer'ın Köşk'te verdiği Cum- huriyet Resepsıyonu 'na, rektörlenn yanı sı- ra çok sayıda davetli katıldı. Sezer, siyasi- lerden başlamak üzere tüm yargı dokunul- mazlıklarının kalkması gerektığini vurgu- layarak, Adalet Bakanı ve müsteşannın H- SYK'de bulunmasını öngören anayasa maddesınin de değıştirilmesini istedı. nÜkleer tehdlt' Genelkurmay Başkanı Özkök, genel gidişle ilgili rahatsız- lıklan olduğunu vurgulayarak "Biz hükü- mete medya üzerinden mesaj vermeyiz, bu- nun ilgili alanlan var" dedi. Genelkurmay Başkanı'nın bakana bağlanması tartışmala- nna katılmadığını söyleyerek "Türkiye'nin özel koşullan var" diyen özkök, Iran'ın nük- leer faaliyetlerinin tehdit olduğunu belirtti. 'Uzantıları taklp edemiyoruz' Ka- ra Kuvvetleri Komutam Büyükanıt terör olaylanyla ilgili olarak 3 yıl öncesiyle bu- günü karşılaştırdı. Büyükanıt, "3 yıl önce sınırlanmız içinde terör olayı olduğunda bu- nun sınırlanmız dışında uzantılan varsa ta- kip edebiliyorduk. Şimdi edemiyoruz. Tür- kiye'nin terörle mücadeleden ödün verme- sini kimse istememeli" dedi. • 6. Sayfada ( Yur tarikat evi olur y Malatya'daki SHÇEK yurdunda çocuklara yönelık şiddet görüntülerintn ortaya çıkma- sıoın ardından Başbakan Erdoğan'ın soruna yönelık cinsıyete göre aynmcı çözüm önen- si tepki çekti. Sosyal Hizmetler Uzmanı Dr. Cılga, SHÇEK'm başına getırilen kadrolann nitelıksız olduğunu vurgularken cinsıyete gö- re bır aynm yapıhnası durumunda çocukla- rm olumsuz etkıleneceğini ve yetiştirme yurt- lannın tarikat yuvalarına döneceğinı söyledı. MAHMUT GÜRER'in haberi • 3. Sayfada SHÇEK GenelMüdür Vekili Ata 'nın adını beğenmedi Malatya'daki çocuk yuvasında dayakla gün- deme gelen Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esır- geme Kurumu'nda vekâleten görev yapan Genel Müdür Ismaıl Banş'm, "Mustafa Ke- mal" olan adını mahkemeye başvurarak de- ğıştırdıği ortaya çıktı. LJIudağ Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi mezunu olan Ismaıl Banş, kapatılan Fazılet Partısı'nden Gölcük Bele- diye Başkanı olmuştu. Banş, son seçımlerde AKP millervekilı aday adayıydı. • 3. Sayfada 'K. Irakdağlan uygun değiV ABD'yegöre operasyon zor Irak'ın Kürt Bölgesı Başkanı ve Kürdistan De- mokratik Partısi liden Barzani'nın VVashıng- ton ziyaretınde, PKK sorunu en üst düzeyde ele aluıdı. ABD Dışışlen Bakanı Rice'uı Irak danışmanlarından Deutch, "PKK terörist bir grup ve Irak'ta tehdit oluşturuyor. Barzanı 'nın de bu görüşe itirazı yok" dedi. ABD'nin as- ken açıdan neden terör örgütü PKK'ye karşı harekete geçmediğinin sorulması üzerine De- utch, Kuzey Irak dağlanmn operasyona uy- gun ohnadığını savundu. • 8. Sayfada Bakan ileEPDKBaşkanı tartıştı 'Enerjiaçığını devletkapasın' Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Günay, öngörülen elektrik açığının nasıl kapanacağuu soran Enerji Bakanı Gü- ler'e "Verdiğimiz su kullanım haklanyla özel sektör kapatır. Kapatamazsa devlet kapatsm" yanıtmı verdi. Özel sektörün, elektrik üretsin diye verilen bu haklan "rant sağlamak ıçin satma" riski bulunurken, EPDK Başkanı Gü- nay, lüıyit, taşkömürü ve jeötermal kaynak- lann da özel sektöre açıhnasım istedi. MU- RAT KIŞLALI'nın haberi • 13. Sayfada Saatlerinizi geri aldınız mı? GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Suçluyken Güçlü Görünmek... AKP hükümeti, bütçeyle ilgili anayasa değişikliği- ni CHP desteği olmadan Meclis'ten geçiremeyece- ğini anlayınca Başbakan Vekili Gül, Deniz Baykal'la uzlaşmak zorunda kaldı. Maliye Bakanı Unakrtan'ın 6. kez affıyla 28 Şu- UArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Kurgu mu hayat mı? Uçü de figüran Biri sokakta yaşıyor, dığen bir otel odasında. Giysi\eri üzerlerine pek ofurmuyor, çünkü ikıncı el, tıpkı ikinci bir kimlik gibi... Rayram alışverişini sevenlere B U G U N İ Cumhuriyef 'le birlikte. Bayinizden istemeyî unutmayın. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Gipneli Refet Dayı: Salma Davar Gibiyiz!' KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, AB- D'den eli boş dönüyor. Izolasyonların kalkmasına yönelik beklenti vardı. ABD Dışişleşi Bakanı Rice, değil böyle biraçılımda bulunmak, bu yöndeki yo- rumların önünü açacak bir söz bile söylemedi. MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog