Bugünden 1930'a 5,466,700 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 29 EKİM 2005 CUMARTESİ 16 TELEVİZYON cumtvC« cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Bekarlar Partisi 19.00 CNBC-e Dram (Tbe Bachdor Party) - Fılm, evlenmek üzere olan Amold"unbekarlıgavedapartisıiçüıbirarayage- len bn gnıp erkegin yaşadıklannı gözler önüne seriyor. Her bın kendı sorunlu hayatından izlertaşıyan adamlar, gece ılerleyip ıçkıler içıldikçe açılacak ve tüm sorunla- rını ortaya dökecektir. Yön: Delbert Mann. Oyn: Don Munay, E.G. Marshall (1957 ABD, 92 dk). KaçmlanÇocuk 21.00 CNBC-e Macera (77\ (Kidnapped) - 18. yüzyılda tngiltere üe Iskoçya \Zs arasuıdaki çatışmalar sırasında geçen fılm, am- casının yanında yaşamak üzere kente gelen David ad- lı yetun bir gencın öyküsünü anlatıyor. Aıle mırasının gerçek sahıbı olduğunu bilmeyen David, kötü niyetli amcasının planlan sonucu köle olarak satılmak üzere acımasız bır kaptana teslim edılir. Yönetmen: Delbert Mann. Oyuncular: Michael Caine, Trevor Hovvard, Jack Hawkins(1971 tngiltere, 100 dk). Robocop 02.00 CNBC-e Bilimkurgu (77\ (RoboCop) - Yönetmenliğini Paul Verhoeven'in ^y üstlendiği, başrollennde ise Peter Weller, Nancy Allen, Danıel O'Herlihy gibi oyunculann yer aldıgı filmde; güvenlik amacıyla imal edilen bır robotun bi- lınçlenerek ınsan yaşamını tehdit etmeye başlamasıyla gehjen olaylar anlatılıyor (1987 ABD, 103 dk). Kanh Meydan 02.15 Olay TV Macera /77\ (Blood and Sand) - Cesur ve güçlü bır çocuk \^y olan Pedro, babası gıbı matador olmak ıçin Madrid'e kaçar. En büyük hayali güçlü ve zengin bir erkek olup çoçukluk aşkı Carmen ile evlenmektir. Annesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen bu hay- alınden vazgeçmez. Yön: Rouben Mamolian. Oyn: Tyrone Power Rıta Hayvvorth (1941 ABD, 123 dk). îik Gûn 02.30 Show TV Macera , (Training Day) - Jake Hoyt, Los Angeles polıs merkezine yenı atanmış bır çaylakhr. Meslek- te onüç yıllık deneyimi bulunan dedektıf Alonzo Harris'in seçkin memurlardan oluşan ekıbinde gö- rev yapmak ıçin adeta yarup turuşmaktadır. Harris, Hoyt'a bir teklif götürür. Tam bir gün boyunca ekip- te yer almalıdır. Başanlı bulunması halınde. sırufı geçmış sayılacaktır. Ancak Hoyt fark eder kı Har- ris, aslında 'iyı' bir polıs değıldır. Yön: Antoine Fu- qua. Oyn: Denzel Washington, Ethan Hawke. Yabancı YeriiIzleyin Orta Değmez Türkiye Cumhuriyeti 'nin kurulıışunu anlatan 'Cumhuriyet'in çeJamlerinde binlercefigümn rol aldı Oztan'dan bir ulusun destanı TRT 1 22.00 Cumhuriyet - Yön: Ziya Öztan / Oyn: Rutkay Aziz, Savaş Dinçel, Hülya Aksular, Ayda Aksel, Dolunay Soysert, Macide Tanır, Yeşim Alıç / 1998, TRT yapımı. TV Servisi - Cumhuriyet Bayramı nedeniyle TRT l'de 14.10'da Ziya Oztan'ın Kurtuluş Savaşı'nı anla- tan "Kurtuluş",22.00'de de "Cum- huriyet" filmleri ekrana geliyor. TurgutÖzakman'ın senaryosun- dan uyarlanan "Cumhuriyet" fil- minde 1922-1933 döneminin top- lumsal ve siyasal olaylan, Atatürk devrimleri, çağdaş uygarlık düzeyi- ne ulaşım ele ahnıyor. Mudanya Mütakeresi, Izmir Su- ikastı, Şeyh Sait tsyanı, AH Şükrii, RızaNur, Menemen, Serbest Fırka olaylanyla birlikte Atatürk'ün özel yaşamı ve aşklan, tutkulan, çocuk sevgisi, Fikriye ile ilişkileri, Latife Hanım la evliliği ve boşanması dra- matik bir çerçevede veriliyor. 115 oyuncu ve binlerce figüran- la çekilen filmde Cumhuriyet tari- hinın önemli kişileri de canlandı- nldı: Gazi Mustafa Kemal'i Rutkay Aziz, tsmet Paşa'yı Savaş Dinçel. Zübeyde Hanım'ı Macide Tanır, Latife'yi Dolunay Soysert, Fikri- ye'yi Hülya Aksular, Halide Edip Adıvarı Ayda Aksel, Adnan Adı- var'ı Engin İnal, Fevzi Çakmak'ı Murat Karasu, Salih Bozok'u Ta- rık Günersel, Kazım Karabekir'i Kenan Işık, Mevhibe Inönü'yü Ye- şim Ahç oynadılar. Uyuşturucu operasyonu TV Servisi - Belgesel program "Oradaydınrda bu hafta, Istanbul Narkotik bölümünün Deniz Kuvvetleri Komutanhğı ve Amerikan narkotik ekipleriyle birlikte gerçekleştirdiği "Kısmetim 1" ve "Lucky-S" operasyonlan konu alınıyor. Soner Yalçuı'ın hazırlayıp sunduğu yapıma, dönemin îstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir konuk oluyor. Belgeselde, yaklaşık 18 ton uyuşturucu yakalanan Kısmetim 1 ve Lucky-S gemılerinın takıbınin nasıl başladığı, operasyonlann neden Akdeniz'de uluslararası sularda yapıldığı, bu konuda hükümetten yetkinin nasıl alındığı gibi konulara açıklık getiriliyor. • CX\ Türk, 18.15 Rutkav Aziz filmde, Mustafa Kemal Atatiirk'ü canlandırıvor. Ekranda Cumhuriyet coşkusu TVSenisi-Cumhuriyet'in ilanının 82. yıldö- nümü nedeniyle TV kanallannda gün boyunca özel programlar ekrana geliyor. 29 Ekim Cum- huriyet Bayramı özel programlan ve kanallan şöyle: NTVnin "Cumhuriyet Bayramı Özel" prog- ramı. sabah saat 09.00'da başlıyor. Esra Serfin sunumuyla ekrana gelen programda, Cumhuri- yet'in 82. yıl coşkusu Ankara, tstanbul, İzmir ve Diyarbakır başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından canlı yaymlarla yansıtılıyor. Gün boyu kısa dosyalar şeklinde ekrana ge- lecek olan "Cumhuriyet'in Tanıklan" başlıklı programda ise, Cumhuriyet'in kuruluşuna ta- nıklık eden Birincı Meclis'in ilk milletvekille- rinin anılanna yer veriliyor Aynca "Cumhuri- yet'e 5 Kala" adlı belgesel de, NTV'nin ekrana getireceği özel programlar arasında yer alıyor. CNN Tûrk'ün "Yaşasın Cumhuriyet" adlı özel programı ise, saat 08.45'te başlıyor. Şirin Payzın'ın sunduğu yapımda, törenlere canlı bağ- lantılann yanı sıra, ünlü isimlerin, kadınlann ve gençlerin Cumhuriyet kazanımlanyla ilgili an- latımlanna yer veriliyor. Programda aynca, Tür- kiye Cumhuriyeti'nin 82 yıllık yolculuğunda aş- nğı engeller de yansıtılıyor TRT 1 'de de Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlama törenleri canlı olarak ekrana geliyor. Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile Ömer Tuğrul tnan- çer'in karşılıklı sohbetinden oluşan "GönülGö- zûnde" programında ise. "Cumhuriyet nasıi bir yönetim şektidir" sorusuna yanıt aranıyor. Saat 17.15'da ekrana gelecek yapımda, Kur- tuluş Savaşı ve sonrasında Cumhuriyet'in ilanedilmesine giden düşünce yapısı ile Cumhu- riyet rejiminin halk için yararlan hakkmda soh- bet ediliyor. Tv PROGRAMLARI kanalturkT Û D K İ Y E ' M İ N T E L E V İ I V O M U DOĞA'YLA GECE YARISI Kanalturk ekranlarında yepyeni bir program başlıyor Doğa'yla Gece Yarısı, politika, iş, sanat, spor dünyasından seçkin konukların katılacağı program süprizlerle dolu... Doğa'yla Gece Yarısının bu haftaki konukları; Deniz Seki ve Burhan Öçal BUGÜN 23:15 11.10 Ankara Ataturk Kultur Merkezı Tören Alanından Naklen Yayın 12.30 Cumhunyet 13.30 Ben Istersem 14.00 Dünya Duşunurten Gozuyle Ata- turk ve Cumhunyetı 14.10 Kurtuluş 17.15 Gönül Gozü 17.30 Ramazan Se- vıncı 19.00 Haber 20.15 Işte Şans Iş- te Eğlence 22.00 Cumhuriyet (0 312 490 43 00) 10.15 Sınırlar Arasında 11.35 Dunya Hava Oyunlan 12.40 Resım Sevıncı 13.10 Bılışım Ruzgarı 14.20 Rıtım 15.10 Yollarda 16.10 Guneşın Izınde 17.10 Şaırane 18.30Cumhurıyet 19.00 TSK Bandosu 19.20 Denn Kök- ler 19.25 Bır Kadın Bır Erkek 20.05 De- nn Kökler 20.10 Kayıp Yüz 22.25 As- ya'nın Kandıllerı (0212 259 72 75). 11.10 Üreten Türkiye 12.10 Çiftçi Meclisi 13.10 Müzik Pınan 16.00 Düştük Yolla- ra18.10 Papirüs 20.00 Belgesel 20.30 Sahne 22.00 Köyden Kente (0 212251 50 90). 13.15 Genç Yönet- menler 15.15 Start • 16.00 AdımAdımKıb- rıs 18.00 Iftara Doğru 20.30 Türk Kahvesi 22.00 Türkü Pınan (0 312 231 21 00). ABONE HABER KANALTURK yazıp 7777ye SMS gondererek Kanalturk Haber Paketı'ne abone olabilırsınız (Ayük 5 YTL / 60 kontor). 11.00 Magazın D 12.30 Genç Magazın 13.40 So- undVVave 14.10 IşDunya- 14.40 Çağn 16.40 Bız 20.00 Dızı. Sıhırlı Annem 21.45 Ana- conda 22.45 Hayaller Gerçek Oluyor 00.15TVMakınası (0212478 0088). 11.00 Daldalan 13.50 Müzık Pınan 14.00 Kımhklerınız Lütfen 15.30 Renkler ve Şenhkler 16.15 Müzık Pınan 16.30 Genç Sınamacı- lar 17.00 Yaşamın Sesı Türkü 19.00 Dünya Serbest Güreş Şam. 20.30 Dünya Artıstık Patinaj Şampiyonası 24.00 Kapanış a10.50 Hava Hattı 12.00 Ekos- tar 13.20 Şampıyonlar Ligi ^ Özel 15.00 Süper Magazin « « 16.30 Dızı: Yeniden Çalıkuşu 17.40 Mahya Işıkları 18.30 Çoook Komik 19.00 Haber 20.00 Ha Ba- bam De Babam Show 23.10 Dizi: Kayıt Dışı 00.30 Tuhaf Şeyler (0212 448 80 00). C 11.00 Hıt Khp 13.00 Specı- al VVeekend 15.00 Sarışe- ker 18.30 Amenkan Güreşı 20.00 Haber 20.30 Dızı: Pembe-Ma- vı 22.00 Şaka Şuka 23.30 Delıler (0 212 256 82 82). JL 10.00 Elifnağme 12.15 flffftî Barkot 13.00 Mobıl Hayat <ttttf 14.15 Dızı: Yarım Elma ^ ^ 16.00 Çizgı Fılm 16.30 Cadılar Okulu 17.00 Davetsız Mısafir 19.00 Haber 20.00 Cennet Mahalle- sı 22.00 Çapkın 24.00 Acun Fırarda 02.00 Son Haber (0 212 355 01 01). 1 0 - 3 0 Elifnağme 13.00 Gün Ortası 13.30 Çizgi Fılm Kuşağı 15.45 Dızi: Babam Takıpte 16.30 BeyazGelin- cik 19.00 Ana Haber 20.00 Saklam- baç 21.30 Ya Şundadır Ya Bunda 23.30 Dıkkat Şahan Çıkabılır 01.00 Reklamix (0 212 354 30 00). I 08.45 Yaşasın Cumhuri- ' yet 14.05 Smaç 15.10 Bir I Yudum Insan 16.05 Fut- bol Avrupa 17.30 Işıltılar 18.15 Oradaydım 19.00 Haberler 19.35 Spor Vizyon 20.00 Frekans 21.00 Her Evde 1 Haber Var 22.00 Söz Sizde 00.05 Frekans (0 212 413 56 00). l-YM^channel 12 - 15 C a n ı m E " '" ~ >~ & vım 14.30 Fuar 17.00 Maestro& Ehzabeth 18.35 Hoş Sohbet 20.00 Marketing îstanbul 22.00 Mevlanada Buluşma (0212 465 79 49). 11.30 Accordıng To Jim 12.00 Scrubsi 3.00 One Tree Hıll 14.00 Smalvil- le 15.00 The 440016.00 X-Files 17.00 Camıvale 18.00 ER 19.00 Bekarlar Partisi 21.00 Kaçı- nlan Çocuk 24.00 Nıp/Tuck 01.00 ER 02.00 Robocop (0 212 330 01 01). 10.00 8. Etap 12.05 Zir- veNoktası 15.00 Ingitte- re ügı: Tottenham-Arse- nal 16.50 Dıkkat Şahan Çıkabılır 17.40 Sultanahmet'ten 18.20 Bay Turizm 19.15 M. Brough-M.United 21.30 Ital- yaügı: Mılan-Juventus 23.30 Vampır- le Göruşme (0 212 288 57 52). 11.15 Mobıl Trend Bile- şım 14.00 Şu Çılgın Türk- kanalturk l e r 16.00 Çalışma Haya- tı 17.00 Tıprtıvı 18.00 Ro- bın Hood 19.15 Ramazan Sohbetlerı 21.00 Attıla llhan'la Yolculuk 21.45 Funda Arar'la 23.15 Doğa Rutkay (0 212355 85 00). ___ 15.05 Katalog 16.00 /A\ / Halk Meydanı 17.45 ^ u Katalog 19.00 Dün- yadan Spor 22.00 Ramazan özel Eğlence Programı 23.00 Hayatın Rit- mi 02.15 Kanh Meydan (0 224 331 70 00). 15:00 İNGİLTERE LİGİ Tottefiham - Arsend İNGİLTERE LİGİ 1 ( ) , 1 C M&ough-M.Uni1ed (coniı) • • • • « > * İTALYA LİGİ 4 1 * MikınJuwntus (canlı) ^ • « 23:30 VAMPİRLE GÖRÜŞME CUMHURIYETIN C A M L I 82.YILI • ÖZEL YAYIN 16:00 TUBORG CANLIFENERBAHÇE BUSinFSLIC.A ) HAMBURG SCHALKE 04 IA UC.A 21:00 REAL BETIS CANLI REALMADRID CNBC-e DER6I BAYİDE YÖNETMENı DELBERT MANN 19:00 THE BACHELOR PARTY 21:00 KİDNAPPED 23:00 »TV www.ntvmsnbc.com 09.10 Cumhu- rıyetın 82. Yılı 10.10 Cumhu- riyet Bayramı Özel 12.05 Taktık 13.10 Spor Aktüel 13.30 Futbol Mundıal 14.10 Italya ügı Özetlerı 15.10 Is- panya Lıgı Özetlerı 16.00 Basketbol Ligı : Tuborg-Fe- nerbahçe (Canlı) 18.05 Bun- deshga: Hamburg-Schalke 04 (Bant) 20.00 Haberler 20.30 Gerçeğın Ta Kendisı 21.00 La Lıga: Real Betıs- Real Madrıd (Canlı) 23.00 La Liga Maçı: Atletıc Bılbao- CeltaVigo (Canlı) (0212335 00 00). 15.35Endüst- riyel Keşifler 16.05 Imkan- sız Hırsızlıklar 17.00 Yalnız Gezegen 19.00 Yenıleme 21.00 Büyük Taşınmalar 23.00 Adli Tıp Dedektiflen (0 212 330 00 88). www.perareklam.com.tr • (0212) 293 89 78 Ekim-Kasım 2005 Ovun Düzeni t i y a t r o s a Taksim Sahnesi 22 23-24-25-26 tasım ÇokYaşaKomedi Yazan Anton Çetvv Müfettiş Yazan. H. V Go«ol 1-2-4-5 KJOTI KaktûsÇiçeği Yazan Banllet ye Greoy 8-9-1D-n-l2Kasım Leenane'in Gûzellik Kraliçesi Yazan Martın McDonafh 30 [kım(-l 3-20-2IKJSOT Don KJşot (ÇOC1*0)UIU) Yazan Cervantes AKM Oda Tiyatrosu 28-29 Ekrnı Kır razan- Mntm Cmt l-2-t-Sbsn Sersemler Evi Yazan Toby Mlsher 1-9-10-11-12 15-16-17-18-19 b o m Tek Kişilik Düet Yazaıt: Tom Kempmskı 22-23-24-25-26 KKMI Ful Yapraklan Yazan Cıvan Canova 23-»fua Kurşun Askerin Utancı AKM Aziz Nesin Sahnesi Tazan Kna Apcstoima av s S-S-10-11 -12-24-ÎO Kntm Kamyon Vuan Memet Bşduf 21-29-30 EXım 22-23-24-25-2* Knan Leenane'in Gûzellik Kraliçesi Yazao Maıtın McOonajlı 1-2-4-5 tasmı Ben Ruhi Bey Nasılım Yazan Edtp Cansevcf 15-16-17-18-19 20Kastm 6-13-27 lUsını Benerci Kendini Niçin Öldürdü Yazan Kazım Hıkme! Kurşun Askerin Utancı AKM Büyük Salon Yazan Haluh IşıK M Ekim-13-2" «asım Kuvayi Miliye Yazan Mazım Hn,i>et 6-21 Kasırs Çayhane Yazan. Vem Snetder m\ Gışesi: 0 2 7 245 25 90.251 56 00 /372 Taksim Sahnes 0212 249 69 44 Basın Tanıtım lürosu: 0212 292 39 M /119 Ünen. Dılek. Sıtayet Hatti: 0212 293 6161 / 5 e-posia: İstdtı6>std1^ov t' www.istdt.gov.tr Hafta içı 20:00 Cumartesi 15:00/ 20:00 Pazar 15:00 Sanat Yönetmeni: Tunç Giinbay KEMT OYUNCULARI Gece Mevsimi- Yazan: Rebecca Lenkievvicz T C k ü l t ü r B a k a n l ı ğ ı n ı Kumarbazın Seçimi / Yazan: Patrick Marber1 * 0212 2463589 0212 2473634 11Kaam2Orj6 Cuma'dan başlayarak- Gişemiı açılmıştır. TICKEİrURK EFES E F E S PUsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. 1 2 . G 6 C 6 W.SHAKESPEARE 11 Kasım Cuma 20:30 12 Kasım Cumartesı 20 30 13 Kasım Pazar 15.30 Memo'nun Önlenemez Yükselişi 30 Ekim Pazar 12 00 113 Kasım Pazar 13 30 Nasreddin Hoca 6 Kasım Pazar11 00 Izmit Süleyman Demirel Kültür Merke SEMAVER KUMPANYA J Çevre Tiyatrosu - Kocamustatapaşa " fel (0212) 585 59 35 • www.semaverkumpany .com llanlarınız için (0212)293 89 78 perareklam@perareklam.com.tr perareklam@superonline.com www.perareklam.com.tr ATATURK sergisi Mustafa Kemal Derneği ile 27 Ekim -17 Kasım ARTEMİZ Rahmi ENSON Althan İREN Remzi TURAN Biilent Nüzfıetiye Cd. No.36 BEŞIKTAŞ - ÎSTANBUL Tel: 227 03 28 -227 86 40 Galerimiz Pazar dışında hergün 10:00-19:00 açıktır. CNN Türk 17.30 Sadıkoğlu konuk oluyor TV Servisi - Söyleşi programı "I^lölar"ın bu haftaki bölümüne, Kah- ranıan Sadıkoğlu konuk oluyor. Türkiye'nin ta- nınmış armatörlerinden biri olan Sadıkoğlu ile, I- rak'ta yaşadıklan ve Sa- varona Yatı hakkında sohbet ediliyor. Progra- mı, Tahire Demircan ha- zırlayıp sunuyor. TGRT 21.30 Gazeteci TV Servisi -irfanSap- maz'ın hazırlayıp sundu- ğu "Gazeteci"de bu haf- ta, yıl içinde ele alınan konulardan bir kesit ekra- na geliyor. Ele alınacak konular arasında, Filis- tin-İsrail çatışması, En- donezya'daki tsunami fe- laketi, Irak savaşı hulu- nuyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog