Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 29 EKİM 2005 CUMARTESİ 12 EKONOMI ItlİII îl EKİM L KsseU Ityns Oûşûk Yûisek % OrLFry. Haon timr^. 905 9.00 _ itâOmtı MoEHİür* 151 top •» 103 i 448 41S l 038 09" 312 306 J 92Stf) 910.00 520 • • •53 442 820 110 5.95 355 229 226 IYO 44OD 43İC 1170 l'4O 730 720 1350 13 70 132 126 6000 59O0 I 4825 4"50 535 525 4 238 131 131 470 470 Dn 1J6 155 90C 755 4-16 103 3.12 058 3.14 925OC 915O0 520 520 154 438 810 595 228 43 "S 164 444 820 605 229 44.00 " 5 0 ' ! 6 o 756 750 MOD uoo 141 127 1080 1050 S05C 5050 4825 4800 5J5 535 Andotıten -089 •056 312 102 051 -030 -122 -C44 •057 -aas 274 145 3.79 033 1133 -052 2.16 074 9 X 196758 7<6 2597320 448 130515 302239 621058 63İ20 43579 224775 , 234102 59213 100923 4-56 19e 312 91'45 516 162 441 Vl 18332536 600 661479 22" 4368 11.51 17620 38351 213545 746 2420-543 1353 56537 135 10 "0 6035 4" 86 531 '32 470 156 176 590495 , 5 2 1 » 3651<9 52306" 76136i . 66740 36,967 135524 4694% • 139 2061258 ' 135 6Z3-4 , «radaiıHviEmk. 219 6 32"5 31 "5 214 1250 12.70 2J8 2 İ 0 035 034 3 1 2J6 126 125 20ü 2020 1740 1710 'JS 106 212 210 448 444 VX 1720 135 133 2.14 209 354 384 B a  ıısû 40"5 BÜSttH 2.5e 2İ2 157 153 640 635 250 258 2.19 216 308 30< FutÖY* 1140 1110 BadaiU!dYat(Y««5O0 '96 Bİ48ri(iM^. 3175 31 JO • ^ ' 128 126 . . . 2.42 2.40 3orowYan 055 054 3oruan htVnanam 950 9 5C B o n » Ya PE. 416 412 BatfiFnrSeamkn!95O0 a g o 117 112 372 362 76O0 7500 2450 24J0 116 ' 1 5 2130 2110 127 125 1350 1350 250 2 İ 6 3-42 336 055 0.55 056 094 1630 1620 256 510 3200 3150 '150 " 7 0 750 760 058 056 144 143 3250 217 1250 254 C35 790 316 127 2040 1840 T 2.18 458 1730 138 214 352 4125 2.56 15" 6İ0 256 218 308 140 510 3225 2'4 1250 2İ2 035 790 304 128 2030 1840 rı 212 458 1740 '36 211 350 4125 254 163 645 256 217 306 1130 5O0 153 228 •0 78 233 '33 -0.98 5T 5 153 223 058 074 140 102 -050 •078 240 078 231 •051 -058 32 0T 2.15 1273 152 034 795 305 125 2029 1802 109 2.14 460 17.51 136 211 358 4098 255 166 640 252 217 306 1130 502 439334 176603 2X798 1257559 46614 376.757 882.572 16536 1067941 1509105 ' 139696 131197 1093332 ' 499143 234 746 341511 , 1369253 i 663,968 56513 232,441 129245 128.118 761470 5208 26 726 796563 BupkVm BaÇfcM »ejMadm* -0.58 252 1340 1330 955 975 2350 2350 126 126 216 215 0 70 ttTO EngtDeraCatk 7O0 650 EnuGO 053 052 Exa1Can»*r 129 128 _ Sçabim 110 109 ıGYİOn 100 056 tFMorlng 2.52 249 : M l 0 M n m Y « 790 750 trarttfıçeSınU 1640 1600 <ns • t r r « r 3 72 350 E fmFrl4 550 5.T) FnMYaLOi 173 172 > m l v * 406 4OC F - M b M P a o ı 845.0C 835O0 «trtOlosar 910 900 SmttMK) 155 153 GmrtYaLOt 153 151 Gectt* 103 056 Oatt) 210 208 GranEHM 108 106 Gcn 102 290 OkMYI-HotM 120 116 âotMKuoKoll 108 107 ĞÖÖ7W 12J0 1270 GilaÇimto 2250 GSDHoUng 159 155 Oûtn fartL 2.62 254 OlntSnra 2.74 2.70 HsmîrM*» 2Ü 252 H>MYa.0rt 104 103 mm 109 107 HamttGzL 350 370 Wİ 1J4 1.54 ItoEvAMIen 12B 126 N K G U Y D 112 107 NBHotine 050 078 HtfaBfaayar ' " 9 176 HbYİSt 097 098 W O T M » J C T 059 056 i m 3 İ 4 3.5C l)to*Dl*l 2500000 J M l | 146500 144500 14 5J0 590 501 T 4 759 3154 143420 '193 -45384 764 299667 057 366092 143 29973 233 '2"2596 712 1066195 452 S641C * - 178 12509 210 X I X 105 151278 ' 534 5387145 4 49 774509 74 4: 268.904 746 5623 "2" 336 6573 278 178J06 332 27510035 326 6595102 449 1406774 152 181597 , 356 5574 054 1016.515 333 3586110 255 29-614 132 198,1» 396 326574 259 14.574 1346 1J64563 957 44489 235B 44576 i 127 273 "00 232 325412 | 072 111100 , 132 275478 2.73 24580 I 1456 883313 526 20543 "16 70340556 054 82517 129 38456 111 202031 039 5505 2.5' 19,359 : 755 262,182 16.16 1716,162 358 223827 579 54763 . 172 104362 I 404 1595.520 845 74 597*0 922 323.966 113 19 763 12659 1051024 1 351 '0187,995 2 79 166.181 i 2O0 471446 i 184 334562 100 82098 211 28478 107 282506 235 1520115 118 1662720 108 436439 • 1253 200211 3.56 102 144839 -196 197 13O40 43531067 Sgoa SGMTO i»Y«.Ort taam Kapton KMmK KMmrB KMinrJbl KaanCUMı» KmıîttaH KMOTCT KtrDmJ'K.Tfc K*b*UcM<a K4Mâd> KhmnKim SiffSKtrtUs KoMÇfemo IMÛSÎbenoOl KtnOM)e KuHıyai> ora«n U*Btqs*x MMgZcrtj Hottıg 119 MmJemTektf 06i 178O0 17600 2.76 268 136 133 43"5 4225 675 6Tİ 374 370 <96 4 88 1-98 152 057 055 59.50 59O0 XM410 402 262 2.54 121 1 19 34 75 34O0 360 354 052 052 '600 1550 430 426 148 ' 4 8 550 550 1 1230 1220 184 ' 7 8 22 70 2 ' 2 0 •15 161O0 19000 2.78 2 74 136 134 44J0 42J0 "25 650 352 382 6000 5950 412 410 160 2.54 121 119 3475 3475 3.62 356 M7 055 1610 1610 444 444 1.52 150 SJO 550 1250 1250 153 150 24 60 2250 128 125 136 433 6.10 052 112 17877 -072 275 147 134 256 4320 074 6 " " 214 3 "4 305 2.57 155 119 34 42 111 3.56 326 095 253 1603 326 136 603 4 37 1.50 556 153 1250 2.' T 18C •044 2251 5JM 122 11.50 1130 155 153 1S3 152 036 C 18 036 '10 ir" 2950 2850 12İ0 12.40 454 460 056 0.55 2.74 274 6J6 550 2400 2390 1J6 1S3 057 249J71 , 034 27319 115 337091 , 0"7 100906 • 1153 927.379 154 770.774 164 1108558 , 2006 Mali Yılı Bütçe Tasansı açıklandı, kamu kuruluşlanna 4 bin 508 taşıt alınacak Başbakan'a araziotosu Kemal Unakıtaıı,2006 MaüYüı Bütçe Tasana'nı • Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunumunu yaptığı 2006 Mali Yılı Bütçe Tasansı 'na göre, kamu kuruluşlanna 4 bin 500 araç alınacak. ANKARA(Cumhuri- yet Bürosu) - Genel ve ozel bütçelı kuruluşlara yenı yılda 4 bin 508 adet taşıt alınacak. 2006 Yılı Merkezı Yönetım Büt- çe Kanun Tasansı'na göre, 2006'da genel büt- çelı kuruluşlar 4 bin 346, özel bütçelı kum- luşlar ise 162 adet taşıt alımında bulunacak. Bunlardan 82'sini ünı- versıteler oluşturacak. Yenı yılda, Başbakan- GENEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR TAŞIT SAYISI • Başbakanlık 3 • Anayasa Mahkemesı 5 • Yargıtay 8 • Adalet Bakanlığı 52 • Mıllı Savunma Bakanlığı 125 • Içışlen Bakanlığı 155 • Dışışlen Bakanlığı 68 • Maliye Bakanlığı 19 • Mılh Eğıtım Bakanlığı 174 • Sağlık Bakanlığı 882 • Tanm ve Köyışlen Bakanlığı 19 • Çevre ve Orman Bakanlığı 7 • Jandarma Genel Komutanlığı 416 • Sahıl Güvenhk Komutanlığı 25 • Emnıyet Genel Müdürlüğü 2,236 • Dıyanet Işlen Başkanlığı 9 • Gümrük Müsteşarlığı 16 • Devlet Personel Başkanlığı 1 • DevletlstatıstıkEnstıtüsüBaşk. 1 • Gelır Idaresı Başkanlığı 65 • Devlet Su Işlen 4 • Devlet Meteorolojı Işlen G.M. 1 • Tanm Reformu G M 12 • SHÇEK Genel Müdürlüğü 41 Aıle ve Sosyal Araştınnalar G.M 2 TOPLAM 4346 lık'a, 1 adet cip (4x4 arazı-bınek), 1 adet pick-up ve 1 adet de pa- nel satın alnıacak. 2006 yıluıda en fazla taşıt alı- mmda bulunacak kuru- luş, Emniyet Genel Mü- dürlüğü olacak. Emnı- yete, 100 adedı bısıklet, 350 adedi de motosiklet olmak üzere 2 bin 236 taşıt satın alınacak. Sağlık Bakanlığı ıse 841'ı ambulans olmak üzere 882 adet taşıt ala- cak. Dışışlen Bakanlığı, alacağı 68 taşıttan 15 zırhh otomobılını dış temsılcılıklere göndere- cek. Kurumlann satm alacaklan taşıtlann aza- mı satın alma bedellen- nı de belirleyen Bütçe Tasansı'na göre, üst makamlar ıçın alınacak binek otomobıllere 79 bin 500, normal binek arabalara da 26 bin YTCden fazla ödeme yapılamayacak 9 AYDA 525.7 MİLYON YTL GarantiBankası kâr açıkladı Ekonomi Servisi - Türkıye Garanti Ban- kası AŞ'nm 9 aylık dö- nemde net kân 525.7 raılyon YTL oldu. Garanti Banka- sı'ndan ya- pılan açıkla- mada, ban- kanın 2005 yıluıın 9 ayındakı ver- gı ve karşılıklar öncesı brüt kânnm, öncekı yı- lın aynı dönemine gö- re yüzde 59.7 oranmda artarak 1 milyar 183 mılyon YTL'ye yük- seldiği bildmldı. Açık- lamada, yasal mevzuat ve uluslararası uygula- malar doğrulrusunda, kredı ve vergı karşılıklan da- hıl toplam 657.1 milyon YTL karşılık ayıran Garan- ti'nin, vergı öncesı kânnın 724 mılyon 843 bm YTL, net kânnın ıse 525 mıl- yon 693 bin YTL ola- rak gerçekleştığı belir- tildı. AVRUPA YATIRIM BANKASI Şişecamprojelerine dış finansman Ekonomi Servisi - Avrupa Yatırım Ban- kası (AYB), Şişe- cam'm iki projesını fı- nanse edecek. Şişe- cam'dan ya- pılan açıkla- mada. AYB'nin Tür- kıye'de ilk kez, Hazine ve uluslararası bır banka- nın garantısi olmaksı- znı, doğrudan bir özel sektör sanayı kurulu- şuna uzun vadelı ve uygun koşullarda fi- nansman sağladığı be- lutıldı. AYB, Şişe- cam Toplulu- ğu'nun Bursa- Yenışehır'de gerçekleştırdi- ğı float hattını ve düşük mali- yetli buhar ve elekt- nk enenısı üretecek olanl20MW'lıkkoje- nerasyon yatınmnıı fi- nanse edecek. Yüzde 51.8'lik getirisiyle 55 borsa arasında üst sıralarda İMKB ilk 7'ye girdi Ekonomi Servisi - Istanbul Menkul Kıymetler Borsası (ÎMKB), eylül sonu itibanyla yıllık bazda yüzde 51.8 oranındakı artışla 55 borsa arasmda 7. sırada yer aldı. Dünya Borsalar Federasyonu tarafuıdan açıklanan venlere göre, bu dönemde borsalar arasında, Budapeşte (BUX) 87.3 ıle yatınmcılanna en fazla kazanduan borsa olarak belirlendi. Kolombo Borsası yüzde 67.8 ile ıkıncı, Vıyana yüzde 60.1 ıle üçüncü, Lıma yüzde 54.7 ıle dördüncü, Bombay yüzde 54.6 ile beşınci, Hmdıstan yüzde 53.8 ile altıncı oldu. ÎMKB Ulusal 100 Endeksı ise eylül sonu itibanyla yıllık bazda yüzde 51.8'lık artışla sıralamada 7. suayı aldı. Yıllık bazda Tahran yüzde 25.7, Shenzhen yüzde 20.7, Şanghay yüzde 17.3 ıle yatınmcısına kaybettıren üç borsa oldu. Eylülde aylık bazda en çok getın sağlayan ilk 3 borsa sıralaması ıse yüzde 14.1 ıle Osaka, yüzde 13.5 ile Kolombo, yüzde 13.2 ile Meksika olarak gerçekleşti. Türkıye, bu sıralamada yüzde 7.8 yükselışle 15. sırada yer alırken aylık bazda yatınmcısına kaybettıren iki borsa yüzde 6 ıle Tahran ve yüzde 0.6 ile Şangay olarak belirlendi. 'Kıış gribi' karaııtiııası sona erdi BALKEStR (AA) - Balıke- sir'in Manyas ilçesıne bağlı Kızıksa beldesinde ortaya çıkan, kamuoyunda "kuş gribi" olarak bilinen "tavuk vebasi-avian in- fluenza" hastalığı nedenıyle bölgede 7 Ekim'de başlatılan karantına uygulamasının sona erdığı bildirildi. Yapılan açıklamada, hastalık süresınce bölgede 3 kılometre yan çaplı kontrol ve 10 kılome- tre yan çaplı gözetım böl- gelennın oluşturulduğu kaydedıldı. Açıklamada, bu böl- gelenn ıçınde kalan 8 tıcari kümes ve 15 köyde bulunan kanatlı hayvanlann düzenli olarak klinik ıncelemeye tabi tu- tulduğu, klınık ınceleme ve gö- zlemler sonucunda herhangı bır olumsuz duruma ve ıkincı bir hastalık vakasına rastlanmadığı vurgulandı. ÎLK YILDA YÜZDE 10 ZAM Migros f ta toplusözleşme tamam Ekonomi Servisi - Mıgros Türk AŞ ıle Tez-Koop-Iş f Sendıkası arasında yürütülen toplu ış sözleşmesı görüşmelen anlaşmayla sonuçlandı. Migros Türk AŞ'den ÎMKB'ye göndenlen açıklamada, şirketle Tez-Koop-îş Sendikası arasında yürütülmekte olan ve 1 Mayıs 2005/30 Nisan 2007 dönemını kapsayan toplu ış sözleşmesı gorüşmelennın anlaşmayla sonuçlandığı belirtılerek yapılan anlaşmaya göre, bınncı yıl brüt ücretlere yüzde 10, ıkıncı yıl ıse 6 aylık dönemlerde enflasyon oranında zam yapılacağı bildirildi. Açıklamaya göre, sosyal yardımlarda ıse yüzde 13 ile yüzde 30 arasında artış yapılacak. ŞlRKETLERDEN • SIEMENS e\ aletieri ve Unfle- ver işbiriiğrvie 1999'dan bu yuna çamaşır makinelerinin tanıümı ile ilgili de\am eden 'Lekesiz Temiz- Kk Servisi' uygulaması, şimdi de 'Işılüh Mutfak Servisi1 hiznıeti ile devam ediyor. • UNILEVER'm ümversıte öğ- rencılen ıçm düzenlenen fıkır ya- nşması ıdealTrophy'run beşıncı- si ıçın başvurular başladı Başvu- rular 8 Kasun'a kadar sürecek. Öğrencılere kanyerlen öncesınde ış dünyası deneyımı amaçlamyor. • AYGAZ, işyerlerinde kullanı- ma yönelik metal gövdeH yüksek basmç dedantörlerini pazara sundu. • DANIEL Hechter VVorldcard'la yapılacak ahşvenşlerde toplam tutann yüzde 30'u kadar hedıye çekı kazandınyor. • JABRA,yenigeliştirdiğiku- lak arkası bluetooth modeli BT500'ü piyasaya sundu. Sekiz saatlik konuşma ve 240 saatlik bekleme süresi imkânı tanıyan ürün, diğer bluetoothlara göre >üzde 20 daha hafif. • ŞARAPve alkollü içecek sektöriinün nabzmuı ataca- ğı Wine-S fuan başlıyor. Dün- yanın dört bır yanından katı- lımcılann yer alacağı fuar, 17- 19 Kasım tanhlen arasında Hil- ton Convention Centre'da... Önceta En En KsseAdı Kapanş Dûşû« Yiiteek S Ort Ry, Haon 109 06 29T 2975 1260 125(1 468 452 057 0 5 - 2.76 2.74 05 530 PttSrt-Ualm* 454 Pasai 122 PanfjoiOOa 059 FmYİCıt 145 SoffiSar»i SftrazFbrm Cm 178 ._. Wfcm 810 TBuanBer*. 16.10 TKaknnaBartL 750 T TlixJ9 4 14 T5K.B 344 Taç Yat On 404 Tnsç 223 Ttfaeene 136 Tek-4(1 Turm 2 48 T«aiFr.Kir 122 "e»Ja* 170 TascoKj» 37O0 TrçKjBan 185 T oteOK: a; 243 Tcp»FnKr 320 TıazareporScorU 436 072 074 112 116 378 352 1720 1750 '13 448 198 356 114 4.56 406 376 8O0 6.10 1550 1630 750 "85 S55 6.80 22J0 22.90 670 655 123 574011 i 1O0 67390 145 64372 647 5-9S8201 ! 4.33 954562 259 54349 '28 518,192 , 152 412.161 I 259 2529,512 2.49 19379 i 1İ1 5JS2 600 10091085 , 183 318103 , 15" 47312 073 69169 113 138601 , 1338192 , 48370 183065 110817 -166812 9066 757 767 149317 503196 ""4"" 639094 9342- 40319 ' 1523490 18112 261729 375 760 111837 88087 | 192589 ! 2. ULUSAL PAZAR NBKEZBMIUaKURLJin »0112185 DİVİZ EFEKTİF ctt 1 ABD Dolan 1 3473 1 *vustra).va Dolan I 0207 1 Danımada Kronu 0 2190" 1 ^vro 1 tngılız Sterlını 1 Isvıçre Frangı I tsveç Kronu 1 Kanada Dolan 1 Ku\e\iDınan l \oneç Kronu l Sud \rb Rıvalı lOOJaponYem l Yenı tsraıl Şekelı 1 6345 2 4046 l 0548 0 17080 l 1545 4 5^8 0 20893 0 36032 l 1665 13538 10274 0 22015 16424 24172 10616 017258 1 15T 4 6361 021034 0 3609^ 1 1742 13464 İ0160 0 21892 16334 24029 10532 017068 1 1502 4 5072 0 35762 1 1622 028411 1 3558 10336 022066 16449 2 4208 10632 0 P298 1 1641 4^056 0 21082 0 36368 1 1782 0 29868 YATIRIM FONLARI 28 EKİM 2005 FonAdı DiMıüFiyM Fafk FonMı DMıüRyat FanAdı DiMüRyıt Fartı FonAd 17C :43 585 212 4J2 " 0 0.41 670 9 043 685 434 174 043 6T 5 200 146 •556 4 40 172 042 6 75 201 o 0 45(3 143.294 53217 130332 ! 636EgiPmfl SaftYaLOrt bek MdbaacAfc 570 152 187 LakrgetatanÇınnto650C Metentıj Otecft PetratoıtTifcn Sorenez PamıWj ŞtfürFr Kf Cözattı Î62 30.00 178 215 :sc 530 162 1"5 63J0 545 2J6 2925 1 7 5 2.0J 0 7 " Pazan 5 1 163 186 5500 385 266 30 "3 180 2-4 081 565 163 179 6400 585 260 29 T 5 1 "8 209 :-s •088 062 428 154 636 -076 •053 279 250 569 162 181 6408 561 260 3022 177 211 0"9 7638 33075 657547 59 40- '58.545 155434 114 073 473084 251554 •22S46 l EGSİMYO I Mafcrarun ; ItetaBeMıu* fetoEvAMm | TmtHHoU 1 393 Û44 064 079 570 G3S 033 043 Offi 03' 093 0.44 064 038 093 044 064 037 253 093 043 063 038 330 35331 21711 27849 Yenl Ekonomi Pazarı 408 404 414 414 7W 245 2.48 247 483 369 937653 i ÇAPRAZ KURL/IR TABDDolan 61434 127K 78445 11530 11674 64362 37506 1Elf! Daıımıtabno bnçrc Fronfi KıulıOolan ItarçbMi SJntRıjriı • 2'32 ASO Dot 1lqS • "855 A60 Dolın 1KlWftD 3 4245 ABO Oolvı 21BJH «5w gSn 26Bw g5te X^ IERBEH PİYA8A (YTL) wş SATIŞ «BODatoı t M C 13500 A n 1S550 ' İ C C Ingiz9tafeı IM 241Ü0 b F 10500 106S0 ?.£ TA: 13400 1370 l a . 0C19«9£ GnnttoıMUIOI 3 «33' ümte*U30 O012TC KÖ*(«JtolBJXE:3C 013)» 0-019737 0016049 Vakftari^iaj 013'1«8 Of>atHnDttıAtUX 0JJ15997 DandamıAllÜai O022A» 0015126 OD23T9 0011X67 CanMn tiCElll FIİILEI 3 GrtJİ* ReK •435 n.ŞBlkOJ)124 e S i M a ^ D e i 03>IO716 RsnmcJaneİDıJşıaı 0010553 Yafcrrfrans.|AlûŞ^ 0-270054 T*»Yor.ltlED>J 0020551 Gaanb Ban. <Aı Dea. 22838935 MNDri !'56O28 3481-U5 0C128 OC6306 1855641 3f 1"1 » 1Q5439O1 Pfet Yon ûeû. C0İ4217 S 864-55 » 114% 118% 119» 13% 132» 140» 142% 143% 143% 148% 151% 1İ2% 137% 165» 166%ı m 1 7 % 2.05% 102194" 1021905 0273730 1281T 1023438 1Ü1533- 101811 1019106 1521776 •1426-4 0JE3150 1733655 6.167800 ÜataJ. YEMKForfer Bmretıjfl 458% Vw*HTl»jKara 0 6 i 454% -osm -0.57% -0.OT -aem -099% 47» V% -Or» -073» -073% -077% -033% 193% OÜ1% -0'5% JJ-7% -tm -086% %ffi25e -015% 0223564 -OJt% O033S5C im acnirMsfc^K 044962 -09-% GmtBaıKKama '7.020377 -095» ( Y ^ K 134090C 1JE» '216120 11D» 0013280 " 8 % 1020822 ' 5 6 * 1042653 176% 1048142 2.05% 7C9522 -069% 1.627388 0011386 0*02938 0JJS2T3 0JO338C îSO03İ 0JJ1J763 0C2222 152013" 2392748 101593- 39397924 uyAnaçi 004324" 1MK82 1Q2K'5 ÎDetesn 101672" * ^ 2" 4157'S 0.-1-433 21İ1T5 1597199 20-62288" 12621H 0233907 747137C US9315S 1014565 10101! , T 0JE0486 FİaBHiilfcıiVHCej 101125- DJ7S055 0059259 0785814 0010911 Teü v a.(B(S»ıneAm.De4. 1011867 C.012334 0'4» 0'2% 0"» 306% 006% 006% 0.06% 006* 006% 004% 003% 0.03% oja% 003% 003* 003% 003% 003% 002% 002% 002% 1.02» OİE» 0.02% 0.02» 0.02% S01K 00"% oır% OJT% 0.01% Far» FonMı DCMüFiyat Fark 44İ975B7 T<6BLU' "359077 &re*.fllW S090855 •6.70897! 1024136 "3Ü7419 0.00940C . ı 0JJ1O878 SkWMerı(eirımı«Sbn;(iS2896C • 'inaîıTaW*BDnc 001013' «&BÜLBr<cr.5t C010503 DetaUmtJBJG . . ^ ttt£aıfl&mn«j« 25558849 0v*a*BLÎl '£.:7& TacrtrMrBLJot 0010629 TOKiHit C3?T3U9 B8û»BjeiYîL«0İJ1073J YjpKredVaBLK 16(9265 122"219 102% 102* 0O2İ» 102% 002% 002% ffimFmBLJDt 0248B30 . _ . TjWtor*PİLW 10-8070 002% CMKKak.Ban«LM CUT2255 002% ' s Ş l J * 2377643 002% 56845S6 002% 002% 0Ü69467 0074985 001967" •40700038 „ jçl 1010634 GanrtBaıB&ıSrYî 0OT570 ' ' ÎTflöondl 0H249T3 101005' 0.009985 HE3O57 363829 864909 102% OJT% oır% 022% il'3% 010% 3'0% 00"* 006% 0J6% 1J5% 105» 006% 106% OJM» 104% 394.% 004% 0.04% 003% 003% 0.03% 0.83% 003% 103% 033% 033% 033% ü.33% 033% om 003% 002% 002% IC2% 102% 102% 102% 101% 101% 101% ooi% 000% •006% •O's» •032% -037% 0.03% 404% •020» 104% 002»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog