Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 EKİM 2005 ÇARŞAMB/ 16 TELEVIZYON cumtv(ğ cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Yaşar Ne Yaşar... 11.30 TRT 1 Güldürü /•"•N Yönetmenliğini Engin Orbey'in yaptığı fîlm- vSÎ' de ölü olmadığını ispatlamak için büyük çaba- lar gösteren bir adamrn öyküsü anlatüıyor. Fdmde Miiıur Ozkul, HaJft Akçatepe gibi ısimler rol alıyor. tnsan Lekesi 14.05 MovieMax Dram /TT\ (The Human Sttin) - flk aşkını, bır sır yüzün- v ^ den kaybeden Coleman Silk, yıUar sonra itibar- lı bir profesör olmuş, ancak bu kez de asılsız bir suç- lama yüzünden istifa etmek zorunda kalmıştır. Yö- n: Robeıt Benton. Oyn: Anthony Hopkıns, Nıcole Kidman (2003 ABD-Ataanya-Fransa, 103 dk). Gothika 16.00 M.Max Gerilim (Gotfaika)-PsikıyatrMiranda,kocasıDouglas Grey'ın yönetimindeki bir klınikte çalışmak- tadır. Mıranda'run dikkatim en çok çeken hasta, üvey babasıru satanist bir ayin düzenleyerek öldüren Chloe'dır Işten geç çıktığı bir gece farklı biryola sa- pan ve arabasıyla yolda duran bır Joza çarpan Mi- randa, bu olayın ardından bır anda kendisını çalıştı- ğı klınikte bir akıl hastası olarak bulur. Yönetmen: Mathieu Kassovıtz. Oyuncular: Halle Berry, Pene- Jope Cruz (2003 ABD, 94 dk). Ofiste Parti 20.15 CINE 5 Macera /T7\ (Office Party) - Yıllannı işine vermiş bir mu- v l / hasebeci olan Eugene üzücü olaylar uetıcesin- de aklı dengesıni yitirir, tepeden tırnağa sılahlı bır şe- kılde iş yerine gehı ve iş arkadaşlannı rehın alır. Bı- nanın etrafı polis taraüodan çevrilır ve rehinelerle Eugene, Eugene ıle depolisler arasındapsıkoiojik bir savaş başlar Yön: George Mihalka. Oyn: Micbeal Ironside, David Wamer (1988 Kanada, 105 dk). 20.40 / TRT 2 / Kanlı Nehir Aynnt yanda Dante Yanardağı 21.30 TGRT Macera (Dante's Peak) - Volkanlar konusunda uzrnan- laşrruş jeolog, Kuzey Amerika'da sönmüş bir yanardağın yenıden faalıyete geçmek üzere olduğu- nu saptar. Volkanın yakırunda kunılmuş sekız bin kişilik kasabada yenı bır Pompei olayı yaşanmama- sı içın ılgılıleri ve ınsanlan uyarmak ıster. Ancak hü- kumet onun tezine kuşkuyla bakar ve halkı olaydan haberdar etmeye yanaşmaz. Yön: Roger Donaldson Oyn: Pierce Brosnan, Lında Hamilton, Elizabeth Hoffinan, Jeremy Foley (1996 ABD, 112 dk). GozdeÇift 22.10 MovieMeoc Duygusal (America's Svreetbearts) - Birbırlennden öle- siye nefret ettiklen ıçin aynlmaya karar veren fılm yıldızı çift Gwen Harrison ve Eddie Thomas, çektiklen son filmlehnin tarutımlan sırasında halabe- raberlermiş izlenimı yaratraak zorundadırlar. Yön: Joe Roth. Oyn: Julia Roberts, Bdly Crystal, John Cu- sack, Catherina-Zeta Jones (2001 ABD, 99 dk). Tess 22.30 CNBC-e Dram ©(Tess)- Yoksul bir köylünün kızı olan Tess, ba- bası tarafından, aynı soyadı taşıyan zengın ak- rabalanna göndenlır. Oysa, "sonradan" zengın olan bu akrabalar "D'Urberville" scyadım satın almıştır. Yîne de, saf kızı gen çevinneyip, çiftlıklennde iş ve- nrler. Bu arada. Tess'e göz diken zengin akraba Alec d'Urberville, bır firsatmı bulup genç kıza tecavüzed- er... Yön: Roman Polanski. Oyuncular: Nastassja Kinski, Peter Fırth, Leigh Dawson, John Colın, Da- vid Markham (1979 Fransa-Ingıltere, 184 dk). Mutiak Aşk 01.45 M Max Dram /77\ (LnconditionalLove) - Kocası tarafından terk v ü ' edilen Amerikalı ev kadını Grace Beasley, bu- nun üzerine soluğu Londra'da alır. Bu kente gidişi- nin nedeni uzun yıllardır hayranı olduğu pop yıldı- zı Victor Fox'un cenazesine katılmaktır. Yönetmen: P.J.Hogan. Oyuncular:Kathy Bates, Rupert Everett (2002 ABD, 117dk). Tîffauy'de Kahvalü 02.00 Olay TV Dram /Tî\ (Breakftst at Tiffany's) - New Yorklu genç bır v ^ yazar heyecan dolu yaşamı olan Holry'ı göz- lemlemektedir. Holry, zengın erkekleri dolandıran sevimli ve çekıcı bir kadındır. Çocuksu zarafetin ar- dında hiç şüphe banndırmayacağını düşünen Küba- h bir sıyasi lider onu ajan olarak kullanmaktadır. An- cak Holiy bunun farkında bıle değildır. Yazar kom- şusu Paul yeni romanı için tüm bu öymüyû kullana- caktır. Yön: Blake Adwards. Oyuncular: Audrey Hepbum, George Peppard (1961 ABD, 115 dk). Izleyin Orta Değmez Yabancı Yerli BAĞ-KUR Karnemi Kaybettim. Hükümsüzdür. No: 0424-616087 SONGÜL AYAYDM ExpoC. 20.00 StratejikFinans TV Servisi - "Stratejik R- nans" prograrrunın bu haftaki bölümünde, KOBl'leri ıJgı- lendiren vergi ve SSK mevzu-<- at değişiklıkleri ele alınıyor. Hulusi Ozocak ve Erkan Aythn'ın konuk olduğu ya- pımda, 2006 bütçesindeki ver- gi gelirleri, dolaylı vergilerin oraru, özel iletişim vergisi ile halkın vergi yükünün ne ola- cağı hakkında sohbet ediliyor. Programı, Doç. Dr. Metih Baş hazırlayıp sunuyor. CNNTürk 21.00 3. köprü tartışması TV Servisi - Istanbul'a ya- pılması planlanan 3. köprü, "5N lK"nın bu akşamki ko- nusunu oluşturuyor. Cüneyt Ozdemir ve Soner Yalçın'ın birlikte hazırladığı yapımda, Istanbul'a iki köp- rünün neden yetmediği, şeh- ritı planlamasında bir hata olup olmadığı ve IstanbuJ'da- ki trafık sorununun nasıl çö- züleceği masaya yatınlıyor. 'Sinema Büyüsü' kuşağında ekrana gelen 'Kanlı Nehir', western tarihinin en başarılıyapımlarından Oğlunu isyan ettiren babaTRT 2 20.40 Kanlı Nehir - Red River/ Yönetmen: Hovvard Havvks / Senaryo: Borden Chase, Charles Schnee / Müzik: Dimitri Tiomkin / Görüntü: Russel Harlan / Oyuncular: John Wayne, Montgomery Cliff, Joanne Dru, Walter Brennan, Coleen Gray, John Ireland/1948 ABD yapımı, 133 dk. TV Servisi - Yönetmenliği- ni Hmvard Hawks'ın üstlendi- ği "Kanlı Nehir", bu akşam Atillâ Dorsay'ın hazırlayıp AJin Taşçıyan'la birlikte sun- duğu TRT 2 'nin "Sinema Bü- yüsü" kuşağında ekrana geli- yor. Sığır çiftliği kurmak için Texas'a seyahat eden Tom John VVayne'in başrol oynadığı 'Kanlı Nehif, western tutkunlarının kaçırmaması gereken bir çalışma. Dunson (\Vayne) burada kızıl- derili baskını sırasında kim- sesiz kalan küçük bir çocuğu, Matthew Garth'ı (CBff) evlat edinir. Yıllar sonra iç savaştan dönen Matt, çiftlikte Tom'un yanında çalışmaya başlar. Tom sürüyü Missouri'ye gö- türiip satmaya karar verince birlike yola çıkarlar. Ancak yolda Kızılderili bölgesinden geçmek zorunda olmalannın yanıstra arazi koşullan çok zorludur.... Bu arada Tom'un sert ve acımasız liderhği de işleri kolaylaştırmamaktadır. Olaylar sonunda baba oğulu karşı karşıya getirir.... Borden Chase'in "The Chisholm Trail" adlı roma- nından uyarlanan "Kanlı Ne- hir", western tarihinin en ba- şanlı yapımlarından birisi. Filmin senaryosunu da ya- zan Chase, "en iyi senaryo" dalında Oscar'a aday olmuştu. Christian Nyby da "en iyi kıır- gu" dalında ödüle aday göste- rilmiş ancak kazanamamıştı. Wayne' in en iyi performans- lanndan birisini sergileyerek oldukça zor bir karakteri başa- nyla canlandırdığı filmde Wayne'in evlat edindiği oğlu- nu canlandıran Montgomery Cliffsinemadaki ilk rolü ile iz- leyici karşısına çıkıyor. Mace- ra, romantizm, güldürü ve dra- mı dozunda biraraya getiren Hawks, özellikle western hay- ranJannın kaçırmaması gere- ken bir filme imza atmış. ANA HABER BÜLTENİ Her Gün 20:00 Hulki Cevizoğlu ve Melike İlgün'le özgür, bağımsız, cesur Türkiye için, Türkiye'nin kanalı; KANALT RK IHABER SIZE YETER... Eurofürk Türksat 2A uydusu. 12540 MHz, Down-link potarizasyon: Horizontal. Symbot Rate: 3.125 Ksyrnbol/sec ve FEC: 3/4 değerlerinden izlenebilir. ABONE HABER KANALTURK yazıp 7777'ye SMS gondererek Kanaltürk Haber Paketi'ne abone olabilirsiniz (Aylık 5 YTL / 60 kontör) KULTUH • SANAT www.perareklam.com.tr • (0212) 293 89 78 yarın Gitar Konseri >ArnaldurArnarson •-.liTî o*riu Hocaîarı Jo^-i W-. !i '&vs. Go*"don Crr-ss Georoe Ha$nka&k}. O?*ıa sava. Ispar^ya A3icar.te T fch H Rö zeteoz SGAE CKSîorvumu'ncâ verdiği konser •sasyûn yarsttı. Tum Avrupa'da. Latin Arnenka'da v Î-.^I CD kaytfc. çck bövuk başan kazar 20.00 İlanlannız İçin (0212]293 89 78 perareklam@perareklam com.tr perareklam@superonlıne com www perareklam com tr KUMARBAZIN SEÇİMİ ^ Yızan : Patrick Marber - Yöneten : Cengiz Bozkurl "" 9-10-11 KASIM2005 18 KaSım 2005 Cuma'dan başlayarak GECEMEYSİMİ Yazan Rebecca Lenloewıez'ın Yöneten Mehmet Bırkıye E F E S PUsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. EFES Pılsen ıo,M.-m. ' 5,M.-m. 34435 Btyoğb, E yerktzttnız Pazartesi hariç her gun açıtcttr EtSdnltklerın gerçefcleştınleeeÇi salon ara gırebıSmefc içtn da^etıye * bıietlenr önc«Wr> abrwT«ş oiması Bıletier Akbanfr Sanat ve Bıtebx J tentemmed leb iır AKBANK SANATI ilanlannız İçin (0212)293 89 78 perareklam@perareklam.com.tr perareklam@superonline.com www.perareklam.com.tr Tv PROGRAMLARI 09.30 Gun Başlıyor 11.30 Ya- şar Ne Yaşar Ne Yaşamaz 15.50 Bakar Mısın? 16.00 Ka- saba 16.30 Dizı: Bizım Evin Hallerı 19.00 Ha- ber 19.55 Dızı: Ters Köşe 21.00 Şans Topu 21.10 Dizı: Cengizhan 22.15 Zamanın Tanığı 22.55 Islam-lnanç Imparatorluğu 00.10 Ta- savvuf Musikisi Konseri (0 312 490 43 00). 10.30 Dış Basın 11.35 Sanat 1 Gündemi 13.00 Iş Gunü 13.20 Başkent Siyaset 14.45 Dunya Ekonomısı 16.45 Sanat Gundemı 17.40 Dün- yaya Bakış 18.40 Hayatımız Sınav 19.30 Kent ve Kültur 20.00 Haber 20.05 Şehir Mekan 20.40 Kanlı Nehir 23.30 Avrupa Liglerinden 00.55 Hayat Akarken (0 212 259 72 75). 10.30 Kulturel Zengınlığımız 11.00 Sahte Dunyalar 13.15 Lafla Değıl 14.00 TBMM-TV19.00 Super Lıg Futbol Karşılaşması 20.45 2000 Avrupa Futbol Şamp 22.30 Bır Zamanlar Lıgımız 22.45 2000 Avrupa Futbol Şampııyonası 00.30 Kapanış. 10.15 Hayalinizdeki Işıltı 10.30 Sa- bah Sabah Seda Sayan 13.30 Tat- lı Dakikalar 14.00 Hayaller Gerçek • Oluyor 16.40 Biz Bıze 19.00 Ana r Bultenı 20.00 Dizi: Gümüş 21.50 Dizi: Hırsız-Polis 23.45 Genç Bakış 01.30 Film: Ovey Ana (0 212 478 00 88). S10.00 Dizi: Aynlsak da Beraberiz 13.00 Ayşe özgün Her Gün 15.00 Dizi: Ca- ^ ^ nın Sağolsun 16.20 Passaparola * a * 17.40 Mahya Işıklan 18.30 ÇoookKo- mik 19.00 Haber 20.00 En Son Babalar Du- yar 21.50 Dizı: Erkek Taratı 23.30 Sırlann Efendisi 01.20 Spor (0 212 448 80 00). 10.00 Aşkım Benım 13.30 Bız Bıze 16.30 Çarkıfelek 17.30 Dızr Cennet Mahallesı 19.00 Haber 20.00 Dızı Yağmur Zamanı 22.00 Yanık Koza 24.00 Haber Özel 01.00 Bu Gece 01.45 Song 24 03.00 Hacı Murat Geliyor (02123550101). ^ 1 - 09.15 Dizi: Rubi 10.30 Sabah Yıldız- Sm | y lan 13.30 Dızı: Çocuklar Duymasın 14.45 Esra Ceyhan Sızlerle 16.45 Ya Şundadır ya Bunda 19.00 Haber 20.00 Dızı: Avrupa Yakası 21.45 Aşk Oyunu 23.30 Beyaz Gelıncık 01.15 Gizemlı Güçler(0 212 354 30 00). 10.15 Yaşama Sevıncı 12.30 Iş Yeme- jjı 14.10 AnkaraKuhsı 15.30 ÇıkışYo- iu 16.15 Seans Analız 17,00 Manşet 18.30 Afış 19.00 Editor 20.00 Taraf- sız Bolge 21.00 5N 1K 22.00 Pusula 23.00 Ge- ce Görüşu 00.15AnkaraKuhsı (02124135600). ı... . . . . . 12.10Ufuklar 14.15OzanTe- j U L U S A L i linden 17.15 Ulusal Gönüllüler 18.10 Çiftçi Meclisi 19.00 Ha- ber 22.00 Emek Dünyası 23.00 Haber Masası (0 212 251 50 90). 11.15 Mernaba 19.00 Avrasya Bultenı 19.30 Haber 20.30 Not Deften 21.30 Yedıgün 22.30 Dış Siyaset 23.30YömkObaJanmız (037223727 00). 11 00 Ferah Ferah 13.30 Sar? Şeker 16.00 Kum Saatı 17.00 Yıkılmışım Ben 19.00 Aşk Olsun 21.00 Dızı: Sır- larAiemı 22.30 Gızlı Dosyalar (0212 256 82 82). ^^T- - ^ - 11 -°° B a ? k a Hayatlar14.00 ( A A PotaAltM 7.45 Katalog 19.00 YaşamakNeGüzelŞey21.00 Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu 02.00 Tiffany'de Kahvaltı (0 224 331 70 00). tJB,''l£channeJ\ i&ooHizmetturk 17.00 S F Egenomı 18.35 Hoş Sohbet 19.40 Insan ve Din 20.00 Stratejik Fi- nans 21.00 Duayen (0 212 465 79 49). CNBC-e DERGM BAYİDE 20s30 ARRESTED DEVELOPMENT 21:00 ı , 07.00 Gune Başlarken 10.15 Spor 10.30 Ve Insan 10.50 Lıfestyle 11.30 Özel Haber 12.15 Spor 12.30 Gece Gunduz 13.00 Gü- nun Içınden 13.35 Ekonomı 14.10 NTV'ye Sorun 15.25 Yakın Plan 16.30 Ekonomı 17.10 Basın Odası 18.10 Gece Gunduz 18.35 Ve Insan 19.00 Haberler 20.00 Yo- rum Farkı 20.30 Karşı Göruş 23.00 La Li- ga. Deportıvo - Real Madrıd Maçı (Canlı) 01.00 Haberler (0 212 335 00 00). 10.30 Gızem Avcısı 11.30 Yenı Vızyon 13.45 Golf 16.15 Derya Gıbı 17.05 Dıkkat Şa- han Çıkabılır 17.50 Sultanahmet'ten 18.25 Emelce 20.00 Haber 21.30 Inter- Roma (Canlı) 23.20 Derın Sohbet 01.20 Palmeıras-Fıguırense (0 212 288 57 52). 11.00 Açık Hat 14.10 Gundem 16.00 Akşam Baskısı 20.00 Ne Var Ne Yok 21.00 Ekonomı 22.00 Meclıs Kulısı (0 212 449 07 00). 12.00 Fınans Cafe 14.00 Pıya- sa Ekranı 15.00 Analız 16.30 Son Baskı 18.00 Dızı. Cheers 20.00 Dızı: Seınfeld 20.30 Dızr Arrested Development 21.00 Dızr Camıva- le 22.30 Film: Tess 01.30 Arrested Deve- lopment 02.00 Carnıvale (02123300101). 15.35 Şehir Taksileri 18.00 Leonardo'nun Rü- ya Makinelerı 19.00 Şim- şek Yarışları 21.00 Uçak Gemisı 24.00 Baraj Yıkıcılar (0 212 330 00 88). Ü 10.00 Sabah Keyfi 14.00 Kadınlar Klübü 17.00 Ti- k . . pitıvı 17.30 SevenlerKa- KdnailurK vuşur 19.15 Ramazan Sohbetleri 20.00 Haber 21.45 Grimsby Town-Newcastle Unıted 00.45 Chel- sea-Charlton (0 212 355 85 00). 12.00 Günahkâr Rahibe- ler 14.05 Insan Lekesi 16.00 Gothika 20.30 Planlar Yattı 22.10 Gozde Çıft 24.00 Insan Lekesi 01.45 MutiakAşk (0212 326 00 00). 09.25 Parti Zamanı 12.30 Sağlık Rehberı 13.20 At Yarışj 18.30 Başka Yerde Yok 20.00 Haber 20.15 Ofiste Parti 22.00 Seksi Erkekler 23.30 Ceyhun Yıl- maz Show (0 212 336 75 15). tvC--z) BUGÜN 18:25 EMEL'CE 20:00 ANA HABER BÜLTENİ 21:30 İTALYA LİGİ Inter - Roma www.tv8.com.tr 20:00 YORUM FARKI Emre Kongar Mehmet Barlas 20:30 KARŞI GÖRÜŞ C A N L I OğuzHaksever DEPORTIVO REAL MADRID 23:00 CANLI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog