Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 EKİM 2005 ÇARŞAMBA H2 EKONOMİ 25 EKİM 20.5 M s s e M Kapanş Ditfûk Yüfcsek Kjpsnş Hsoıı 1 C 7 o.se 114 91500 5-2B 4-30 426 X9t : a 316 3.12 32530 915JO i i 7 c \ 3 C 4 2 C 1 1 9 1 0 3 0 1 0 . 8 0 166521 250569 318 41 2117884 2- 14399 1'1906 166309 6361124 333 733 1554564 3*06.358 100298 3.960,2 0 30032 149680 3366.478 364336 23CB441 ABYaLOrt OMYO Y4CK. YatCK. 149296 160J8* 108902 1*4244 415 441*232 53.128 If 99.X 2132*5 1146,34 388*4 3.096 383 3.883.34 66245 1995197 6.45 248 222 310 11.30 ... , , . .... 435 M.J. 3Oİ3 MO0 . I 1.28 t25 BakıÇrmto 2 3 5 2 J 6 S o r o v a v a p 0 3 6 0 3 * B o r u s a n M a m o ı a n n 9 * 5 9 * 5 B o u s a n Y a L P a z . 4 2 0 4 2 4 B o a o l F r a n S s m g n Z l C 3 0 1 3 6 . 0 0 B O J H 1 1 8 1 1 5 B o y n e r M ^ K Z * 3 6 8 3 5 2 B n s a 7 1 5 0 7 3 a B S H E v A M » 2 4 3 0 2 4 İ 0 E u m r a n g Y a L O r t 1 1 6 1 1 4 " " 2 O 7 0 2 0 J O 1 3 0Bı^aB BımÇrar» Otaâ 120 1170 515 3150 127 243 C9O 1036 434 201 O0 119 3.74 7550 2520 118 2130 131 1430 274 :.66 ÜM ase 14 70 234 530 32.75 1230 770 134 145 2.33 740 4.80 1J4 218 115 438 4.82 7750 86 356 294 342 336 446 170 404 061 336 2-6E 130 412 2-96 1370 1040 25-00 30 75 125 237 037 975 126 197 00 116 3.64 74.00 24 60 1 17 210O 127 13.80 Z.66 ass 057 O95 1420 286 5.15 312S 1140 7-30 039 113 2-26 705 476 131 £12 107 »28 *56 7630 768 3 40 Z-82 134 3130 442 167 403 0.58 3J8 2B0 129 4JH 2X •3 40 930 24 10 EnrfCoYlOrt 2.16 215 219 2-17 ™~ 172 0.7C 0 74 0.71 046 066 0.25 1 3 2 1 2 8 1 3 4 1 3 0 2 7 8 2 . 7 4 2 * 8 2 7 4 1 5 1 0 1 5 . 0 0 1 5 3 0 1 5 - 2 0 5 3 5 5 3 0 5 İ 0 5 J 0 * 2 0 ' 1 0 * 4 0 7 1 5 0 - 9 1 1 2 8 143 1J0 <69 •09 068 •081 036 145 231 213 221 ııo 081 138 232 532 -0£9 -038 '40 •012 109 185 -636 336 339 :.S6 -0-52 376 -060 333 -051 078 078 «49 058 •0 74 294 042 1 * 046 138 4 3 0 1 9 8 3 6 1 1 6 3 6 8 7455 24 84 116 2103 129 1393 2i* 3 3 1 0 i 6 0 3 " 1 4 3 4 2 3 2 5 1 5 3 1 7 1 • 1 - 2 * 3 2 1 0 0 1 4 4 2 2 0 1 8 4 * 6 1 8 1 2 1 6 1 0 9 4 2 9 4 T 3 7638 **6 3 1 0 9 3 3 * 9 5 2 4 * 6 5 3 5 4 2 0 9 7 4 1 1 3 1 8 , 8 7 7 3 9 6 3 0 5 8 5 . 8 8 . ' 5 4 5 9 2 2 0 3 4 4 1 1 0 $ 2 6 8 3 8 5 1 1 3 , 2 8 8 . 6 1 5 S 5 2 6 3 4 4 6 1 1 * 0 0 6 4 6 6 4 0 0 3 9 4 3 4 2 5 8 4 8 3 4 3 9 0 0 6 B 4 3 2 8 2 6 0 J O 3 5 3 0 5 3 8 9 2 8 2 6 5 9 3 6 2 2 8 9 3 4 8 * 6 1 2 1 4 1 = 3 8 0 4 * 9 1 2 6 . 8 2 2 2 3 9 9 3 * 8 . 4 ' 4 8 4 2 1 1 1 2 8 8 4 3 4 1 1 0 3 8 0 9 1 2 9 3 9 2 1 1 0 4 2 9 8 4 0 . 6 9 6 6 3 6 3 3 0 8 3 9 8 3 6 6 4 4 0 1 4 3 2 7 3 9 0 1 6 8 5 6 7 3 1 5 6 - 3 1 8 8 4 3 . 2 4 6 1 3 8 1 9 6 1 ' 3 3 2 5 2 2 « 0 2 3 4 * 7 8 3 3 3 2 9 . 8 6 0 5 3 0 5 3 2 8 1 5 3 4 8 5 2 0 4 9 6 1 3 0 6 3 1 ' 4 5 3 9 0 9 6 5 7 3 239 337 4 0 0 0 5 8 3 3 1 2 6 1 • 2 8 4 3 * 2 3 1 1 3 3 1 1 0 1 0 2 4 3 8 1 3 1 2 1 8 0 7 1 E s c a r t C c r n j t e r E s m S p c r G r r m " " ' « . O n 030 030 032 26 131 48 4 030 03 129 126 148 106 039 096 41 1-06 ravh Fıw»Y*0rt. Fradar* l i P FortOBan R P t a m , 2 3 5 2 3 5 2 3 1 2 * 5 F » a ı D r t m n » Y « 8 3 0 7 3 ) 8 3 0 7 J O t a s M t p S p o r t f 1 & 1 0 1 5 3 0 1 6 3 0 1 6 . 0 0 F m A J u r o ı y u m 4 1 0 3 3 4 4 4 4 4 . 0 2 F r m F n K t 5 J 0 5 7 0 6 0 0 5 7 5 172 172 177 1 72 432 432 452 4-38 865.00 86030 90000 B75.OC 950 935 965 9 4 0 114 113 118 1 13 10900 10730 1 3OO 115O0 400 336 434 3.» 232 278 2J8 2.80 136 136 2.01 156 •.87 133 1J1 185 131 130 105 1.01 2'3 236 2.15 ^O9 1 '0 t38 111 1 10 234 232 2J6 2.82 l 19 124 GantFattvng GanrOGMYO OaxdVj.CH. 3 e * b » 1 3 0 2 3 1 1 5 1 8 5 3 4 7 2 6 0 3 1 1 2 9 1 0 7 0 3 9 2 . 4 4 8 0 7 1 6 3 0 4 J 3 7 5 8 2 1 7 3 4 41 1 1 6 6 7 7 4 4 1 0 5 9 4 9 -038 1 S 5 5 0 1 1 1 . 5 5 4 5 0 4 3 0 • 0 . 1 2 3 0 1 3 8 1 3 * 1 3 1CC 211 G r a * 1 1 3 1 1 1 1 1 5 1 1 2 GunşSgcıta h d M r M 1 3 1 0 1 2 9 0 ' 3 2 0 1 3 O t ) 2 2 3 0 1 70 139 1 79 I "5 264 236 272 2G6 , . , 234 2*2 292 2*2 HaZKBRtfj» 256 2.54 260 2.54 HMtYHOn. 135 104 106 1-06 Hauaf 113 111 1 u 113 H*T^tGa 330 330 334 332 ba 139 1 5 6 1 6 0 1 3 6 t a E v A M k n 1 3 2 1 2 9 1 3 4 1 3 0 t l B G M Y O 1 0 6 1 0 2 1 0 7 1X32 hzHctfcg 033 030 084 3 82 MrisBigûyz 178 1 *9 l j 7 1 » lrfcYa5t 099 039 101 039 hfcnrt »a On 039 038 030 38S Mma 354 352 360 331 kRrtaalA) 25JBC.0C 145500 147000 152500 152000 835 835 930 9.Û6 , 910600 625 6.10 660 &20 2*0 2.64 270 266 240 236 24a 2.38 340 336 344 338 1İ2 144 066 •033 -OES 111 -0 7J 18S 426 125 -062 135 -036 13 138 -070 285 •400 122 -038 113 -076 13SÎ 476,045 235.656 1386İ44 J 33137 65.752 771 231337 146211 8051 618-2 218109 1465 990 3'J332S 4410512 239356 '10487 15359403 375192 1311 49' 119188 137 W 49136 738 68326 306 439 549333 86419 3510S 49'385 1370325 16466446 1372 762 216295 2.94 076 423 •178 035 152 236 120 393 174 11.804645 2 68 155366 2J5 182 901 128'19 85683 787422 5199 486 8401 186233 104 1108020 082 794332 183 1055.O55 43378 35577 1023-2 2.5 135 112 331 1 İ 132 099 089 ur işBztt»! ?Bı*as# ÇftlKr 447 1^0714 302335 1 12 915 104457 421 30 13 3 036 036 099 310 346 310 635 645 6 0635 770 0-97 306 0 346 310 306 645 640 610 745 775 745 72 074 KaMıMoUya 0 74 0 72 0 75 074 0 77 0.74 0 77 0 75 045 043 045 044 460 448 464 448 0*9 0*8 092 092 18830 18330 19000 185.00 2.84 2.78 234 2 84 142 137 144 137 4825 44*5 4900 4500 6.42 2.68 24 339 037 307 622 739 073 0-î 044 456 0.85 160 18653 239 352 139 •6 74 46.50 069 725 •030 148 •033 •059 142 -0£5 -334 125 260 222 2.61 KinmKtnı KaHoUng KottfGka Kotts "20 330 502 137 036 KoMÇfTom 6030 KoagSatMna 0tfcnt418 Km[>»rtw KıMfoja Ljtatanyv LccYiar» uaıo* HYtwYa.cn. IMnÇUerto MmreMnıuu MvmMart >Ual kkraZokHottis Mr£wTeöa MnaUenauca; Urtoaüa kmaeia HvMkıAki NrTınzm NBTeUEm NnÇmerto MGMYO OnTMI OUoa O n OsaCrarto 238 123 35.75 3İ8 037 1730 420 1.33 535 1230 138 2230 116 630 039 035 '35 030 1130 130 135 135 039 111 28.00 12J0 4*5 057 230 630 2335 705 3.64 436 13S 033 5700 4 6 266 120 3525 358 036 1670 418 152 5*0 160 188 2250 114 068 034 104 0*8 11 70 •38 171 037 109 2750 '250 488 ÛJX 2"6 0.15 23.50 "50 332 508 2.17 037 6130 424 272 124 3635 3.76 031 1750 428 1.63 535 1210 137 2330 '22 O 036 139 031 1230 33 130 039 1 14 2850 12.60 432 058 232 640 2410 715 3*8 5.05 217 0 * «00 4 16 2 . 6 6 121 3 6 . 7 5 3 . 6 4 0 3 8 1 6 7 0 424 154 575 1130 133 22-50 114 069 035 1 . 0 6 079 1 1 3 0 139 173 038 1 11 2 7 5 0 1 2 5 0 4 74 056 278 620 2 3 3 0 - 0 6 9 - 0 5 3 060 1 0 1 3 3 3 3 - 0 4 8 • 4 7 5 163 68 1 1 5 1 - 6 035 0 . 6 5 2 5 6 1 5 7 286 132 1*2 035 125 - 0 8 4 - 0 5 3 •6.49 256 1*9 •042 *5 •0 71 39 725 3 - 534 211 034 5939 419 269 121 35 75 369 038 1*12 422 158 532 1'35 134 22.72 119 069 035 10- 030 1186 191 1*9 038 112 2733 12.53 4*5 05* 278 628 2333 °lrSlı •»su «>ı*n SahYaınc* SMnoHoUng StoPsattra Sn*san 1=5 164 155 505 430 515 430 1.24 1.20 125 121 039 039 103 039 146 143 148 45 6i5 655 680 6.60 458 'X 462 458 272 236 278 238 129 126 133 127 182 1*9 )36 131 280 2.70 284 272 054 252 250 260 256 1 » 1.32 157 ' 5 5 385 330 610 635 625 615 334 3.78 336 3.82 130 SneKıtasve y SrazFbntnt ,Y«.Ort IKmene 131 131 074 0.74 0*6 0.75 146 143 151 144 068 4.06 334 410 334 1750 1740 1780 1750 115 114 117 115 472 440 484 470 356 358 3 74 336 330 332 336 336 8.10 736 835 8.'0 1530 1530 1630 16.'0 760 *55 845 *36 412 406 414 4 4 332 358 3*0 362 404 434 450 438 224 122 226 224 133 132 136 ' 3 3 113 237 242 14 155 •055 236 032 •052 053 135 137 •112 231 103 329 049 160 503 123 10' 145 6*2 439 2 71 130 132 278 256 154 17*9362 526 706 6.128 61! 1342.683 372302 2370501 862.722 336062 972338 1163393 2302321 361*68 3624 820 = 4*03 * *0226 36JJ25 1222342 30603* 1 3803 39332920 901233 385130 911400 968 894 118*431 314.696 896367 96*319 2,136154 1 28408 16343 635163 983 622 1041 016 18578 697 83868 421054 4 288- 94 04- 239'« 210274 2*31821 2*10602 136*257 1200209 5'69393 402354 g 45556 189478 297371 246223 125661' 380705 106958 23'82*6 907057 309 317 436274 25519320 i 7310323 i 105.945 541456 132.141 1274636 202*4 «9272 , SSK ve Bağ-Kur primi için ödeme planı netleşirken pakette Unakıtan da var Borcun yüzde 30'una af• Hukümetın hazırladığı sosyalgırvenlık borçlannın "36 aya kadar vadelendınlmesıne ve yuzde 51'ekadar sılınmesıne" olanak tanıyan taslak Bakanlar Kurulu'na göndenldı ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu)-Çahşma ve Sosyal Guvenlık Bakanı MuratBa- şesgioğlu, toplam 21 3 mıl- yar YTL'lık Bağ-Kur ve SSK borçlannın "36 aya kadar va- de ve yüzde 50'yi aşan oran- larda siBnmesine" olanak ta- nıyan taslağı duzenledığı ba- sın toplantısıyla açıkladı Başesgıoğlu'nun Bakan- lar Kurulu'na gondenldığı- nı bıldırdığı tasanda şu du- zenlemeler yer alıyor • SSK'nın 4 6 mılyar, Bağ-Kur'un ıse 16 7 mılyar YTL pnm alacağı yenıden yapılandınlacak SSK'nın, 6 AY SONRA, VERGİ KAÇIRANA CEZA YOK ANKARA (AA) - Anayasa Mahmekesı vergı kaçaklanna uygulanan vergı zıyanı cezasını ıptal ettı İptale gerekçe olarak soz konusu cezaya ılışkın oranlann vascnla behrlenmesı gerekırken gecıkme faızımn Bakanlar Kurulu tarafından belırlenecek olması gostenldı Mahkeme faızın ne zaman belırleneceğının bılınmedığım \e bu durumun sonuçta ongorulecek ceza mıktarında belırsızhğe yol açacak olmasını esas aldı Karardan sıkıntı du\an malne gelışme uzenne Vergı Usul Kanunu 'nda \em bır duzenleme ıçın çalışmalara başladı Çalışmalann zamanında tamamlanmaması halınde, vergı kaçıranlar ceza almaktan kurtulacak Mart 2005 ıtıbanyla özel sektore aıt 1 mılyon 446 bın 735 borçlu dosyası bulunu- yor Bunlann 1 mılyon 440 bın476'sı50bınYTLveal- tında, 6 bın 259'u ıse 50 bın YTL ustunde borç ıçenyor • Bağ-Kur'da tum borçlar, SSK'de ıse borç aslı 50 bın YTL ve altında olanlar ıçın, borç asıllarına 1998 sonuna kadar gecıkme cezası, 1999'dan başvuru tanhıne kadar gecıkme cezası oran- lan yenne enflasyon (TEFE) oranı uygulanarak, borçlar yenıden hesaplanacak • Bu hesap sonucu, bor- cun aıt olduğu doneme bağ- h olarak borç tutannda farklı oranlarda terkın (ın- dınm-borç sılme) soz ko- nusu olacak Bukapsamda- kı mdınm yuzde 51 'e kadar çıkacak SSK'de borç aslı 50 bın YTL uzennde olan- lar ıçın, borçlu kurumun malı durumuna bağlı ola- rak, borcun yuzde 30'a ka- dan ındınlebılecek • Taksıt sayısı borcun ağırlıklı yaşına gore belırle- necek, en fazla 36 ay olacak Fark, 12 ayda odenırse yıllık yuzde 5, 12 ayı aşan surede odenırse yıllık yuzde 6, 24 ayı aşan surede odenırse yıl- lık yuzde 7 olacak • Başvuru suresı, kanu- nun yururluğe gırdığı tanhı takıp eden aybaşından ıtıba- ren 2 ay olacak SSK ve Bağ-Kur yonetım kurullan, sureyı 1 ay uzatabılecek • Toplam borçlannın yıızde 50'sını peşuı olarak odeyenler \eya taksıtlendı- nlmış borçlannın yansını odeyen Bağ-Kur'lular sağ- lık hızmetlennden yararla- nabılecek Unakıtan yararianacak • Farklı yasalarda çok sa- yıda maddeyı degıştıren pa- kette çok sayıda 'aT nıtelı- ğınde duzenleme bulunu- yor Tasannın hukumlenn- den bın Malıye Bakanı Ke- mal Lnakıtana yanyor Maddeşoyle Aracılı ıhracat ışlemlennde sahte farura kullanan ımalatçı-tedankçı fmnalarla ılgılı cezaı yaptı- nm 'aracı ithalatçı firmala- ra' uygulanmayacak Bu madde, Unakıtan'ın da ara- lannda bulunduğu çok sayı- da kışıye yonelık davalan duşurecek Unakıtan Alba- raka Turk'te yonetım kuru- lu uyesıyken yapılan bır ın- celeme sonucunda hakkın- da naylon farura ıddıasında bulunulmuşru IMF ile 2 gözden geçirme niyet mektubu taslağı tamam; îcra Kurulu aralıkta Telekom ve TUPRAŞ açıkkapatacak Ersin Oziııce. 'Türkiye uyumda zorlanmaz' İZMİT(AA)-Turkıye Bankalar Bırlığı Yone- tım Kurulu Başkanı Er- sinÖzince, "Basein,her- kesi sıkacak, KOBİ'ler bunun içinde a> ncalıklı olacak >n da KOBt'lere bıiyuk imkân gekcek gi- bi degerlendirmeler doğ- rudeğü"dedı Ozınce, Izmıt Tıcaret Odasfnca duzenlenen "Basel II \e KOBİ'lere Etkfleri" konulu toplan- tıda. bankacıhk kurallan- nın sureklı değıştığını soyledı Her değışıklık- te, ış çevrelennın banka- Iarla olan ılışkılennın ye- nıden duzenlendığını ıfa- de eden Ozınce, bu değı- şıklığın uzun vadede ya- rarlı, kısa vadede ıse sı- kıntılı olduğunu soyledı Avrupa'dakı standartla- nn dunyaya hâkım oldu- ğunu, ABD'nın Basel Prensıplen'nı uygulaya- cağını geç de olsa açıkla- dığını ıfade eden Ozınce, "Bu kurallar bizinı gjbi çarpıklıklann. sıkmöla- nn çok olduğu ekonomi- ler açısından. uzun vade- de çok olumlu sonuçlar getirecek olmakla bera- ber, kısa vadede bir ba\ü zorİayıcı olacak" dedı • GSMH'runyuzde6 5'ı olarak hedeflenen faız dışı fazla u>gulamasının devam ettığını kaydeden Babacan, 2006 butçesınde Telekom ve TUPRAŞ gıbı ozelleştınlen kurumlann FDF'ye olan katkılannın da telafı edıldığını belırttı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Devlet Bakanı AM Babacan, IMF ıle stand-by duzenlemesı kapsamında bı- nncı ve ıkıncı gozden geçir- me goruşmelennın bu sabah tamamlandığını ve nıyet mektubu taslağı uzennde ge- nel hatlanyla mutabakat sağ- landığını açıkladı Babacan, "EVIF İcra Direktörleri Ku- rulu'nun arahkav ıiçinde top- lanarak birinci ve ikinci göz- den geçümeleri tamamlama- sı ve 1.110 miryar SDR C>"ak- laşık 1.6 milyar dolar) kayna- ğı serbest bırakması beklen- mektedir" dedı IMF Turkıye Masası Şefı LorenzoGiorgianııi ıse bınn- cı ve ıkıncı gozden geçırme- lenn başanlı bır şekılde so- nuçlandınldığını v e aralık ayı Devlet Bakanı Babacan ve IMF Türkiye Masası Şefı Giorgıanni basın toplanüsı düzenledi (AA) ortasında nıyet mektubunun Icra Dırektorlen Kurulu'nda ele alınacağını bıldırdı Baba- can, 2006 yılı can açığında da 2005 'ten çok farklı bır şey beklemedığıne ışaret ederek, "Cari açığın GSMH'va oranı için 2006 yıhnda bu yüki vıız- de 6'dan farkü bir rakanı bek- lemh'oruz''dedı Butçepoh- tıkalannda toplam kamuda GSMH'nın yuzde 6 5'ı ola- rak hedeflenen faız dışı fazla uygulamasının devam ettığı- nı kaydeden Babacan, bunun da can ışlemler açığının kont- rolu açısından onemlı bır adım olduğunu vurguladı Babacan 2006 butçesınde Turk Telekom ve TUPRAŞ gıbı ozelleştınlen kurumlann FDF'ye olan katkılannın te- lafı edıldığını, bunun kamu malıyesı dısıplıru konusunda- kı tıtızlığın bır gostergesı ol- duğunun bır kez daha alrını çızdı Bugun ıtıbanyla 2005 yılı sonu ıçın belırlenen yuz- de6 5'lıkFDFhedefındebır sapma beklenmedığını bıldı- ren Babacan, butçe dısıplını- nın devamı, kamu borç stoku- nun duşurulmesı, ıç borç çe- vırme oranlannın daha duşuk sevıyelere ındınlmesı v e can ışlemler açığına yonelık bas- kılann hafıfletılmesınde FDF'nınkılıt oneme sahıp ol- duğunu soyledı Danıştay, Telekom ihalesiyle ilgili iptal davasındaki karannı açıkladı Yürütmeyi durdıırma îstemine ret ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Danıştay, Telekom ıhalesının ıptalme ılışkın yıırutmeyı durdurma talebım reddettı Reddm gerekçesınde, Bakan- lar Kurulu karan uyannca Turk Tele- kom'un yuzde 55 hıssesının blok ola- rak gerçek ya da tuzelkışılere, bu kap- samda yabancıya satışmı engelleyen bır kural olmadığı belutıldı Rekabet Kurulu, Star TV'nın Doğan grubuna satışım onayladı Telekom ıhalesını 6 5 mılyar dolarla kazanan Oger ortak guışım grubu ıle hısse satış sozleşmesı rmzalanmasının ardından tum gözler Danıştay'a çevnl- mıştı Haber-Sen ve Haber-Işgıbı sen- dıkalann açtığı 10'un uzenndeb ıptal davası Danıştay 13 Daıre'de bırleştınl- dı Danıştay uyelen muhalefet şerhıkoy- maksızın oyçokluğuyla ıptal ıstemı ıle açılan davada yurutmeyı durdurma tale- bını reddettı Haber-Iş ve Haber-Sen'ın bır ust mahkeme olan Danıştay 1dan Da- va Dau"elen Genel Kurulu'na ıtıraz et- melen beklenıyor Turkıye Haber-Sen Genel Başkanı İsmail Karadavut, Da- nıştay'uı "ret" karannı "Cumhuriyetin değerterinin şaibeli olarak saülması içi- mizi sızlatıyor'' şeklınde değerlendn-dı Star'uı satişına onay Rekabet Kurulu, TMSF tarafindan, satışa sunulan Uzan Grubu medya şu-- ketlennden Star TV'nın Doğan Yaym Holdıng'e bağlı Işıl Televızyon Yaym- cılık Tıcaret AŞ'ye satişına ızın verdı Eylul ayında gerçekleştınlen ıhalede en yuksek teklıfı 306 5 mılyon dolar Işıl TV vermıştı SÖYLEŞILER KORKUT BORATAV İhracat Fetişizmine Reddiye 2001 knzınden bu yana Turkıye ekonomısının par- lak sayfası olarak pazarlanan "ıhracat patlaması"nı mercekaltınaalmanınzamanıgeldı Esasen, "ıhracat- takı dramatkartışlara rağmen can açıkmçın olağanus- tü boyutlara ulaştı" sorusunu sormaya başlayanlar bu gereksınımı, ortulu bır bıçımde de olsa algılamış olu- yoriar Bu tartışmayı, dış tıcaretle mıllı gelır arasındakı bağ- lantılan ortaya koyan aşağıdakı ıkı tablo aracılığıyla başlatalım hracat, lüıalatvetoıalatSanayı MlGeintenPaylvı(%) Ihracaün Payı 1989 1993 1997 2001 2002 2003 2004 10,7 8,6 17,2 23,9 22,0 21,5 22,3 Ithalabn Imalat Payı Sanayi Payı 14,6 16,5 25,2 26,5 26,0 27,4 30,2 23,1 20,8 21,6 20,6 20,1 20,0 20,4 Yfl* Ortatama Bûyûme Ikzlan (%) 1989-2004 1989-1997 1997-2004 Ihracat 11,9 10,7 13,4 Mıllı Gelir 3,2 4,4 1,6 Imalat Sanayii 3,4 4,3 2,3 Önceta £n En Kapanş Düşük rûksek Dejsm Aorttt Ista % OrtRy Haon L k K o n f e k s v o ı U s a ş U r d T j n m U n r MGnsr VaMGMVO VaUVaOt vattcTaai Vana Vesa 2 7 6 3 2 5 1 7 5 1 9 3 4 5 4 0 3 9 2 4 2 4 3 4 1 7 ' 0 3 3 6 4 2 2 5 1 5 2 1 4 3 4 8 4 3 8 0 3 4 213 120 32 136 237 257 257 117 121 19 7 7- -2 nlOpa ıKıean F t MCan KB«.Ot CW4 1 7 0 1 7 1 1 7 - " 2 3725 36.75 3825 3730 1.90 137 132 ' 3 9 248 2.46 254 248 330 328 334 332 424 424 430 428 468 456 4*6 4.38 105 03 10* 103 099 037 IX 036 685 8.40 875 840 725 535 736 700 2230 22.40 2320 22.30 635 68». 700 630 332 139 075 1 4 ' 402 1760 116 477 368 391 8.07 576 -033 118 -0.67 3735 •053 190 250 051 331 094 214 190 ioi 239 345 427 458 '05 039 8.56 71i 132 2291 -0.72 635 37113508 873319 *0050 239 S21 334 396 96935 8144Î 89466 6455*8 9354391 3314 126 285356 1863341 3 432894 28" 325 3682053 2 033 432237" 6 316 4475248 300508 7064317 516171 I 202.112 9596306 22639 ' 3113'1 ' 3305462 184180 3*73*2 135-810 20169 635 24303064 1735326 iOt 3 20 Yataş 12* Y a m Fa YaL O t 1 60 YazriarHottno 3225 Yınsa 162 545 65= 2-0 520 162 133 444 038 2.40 236 410 3 10 212 342 43i 0 8 2 2 4 3 3 4 i 2 3 8 1 2 6 5 0 5 1 2 5 1 5 0 3 1 2 5 i ' 2-8 335 n 204 460 039 24' a ' O 4 3 2 5 5 5 2 . 1 8 3 5 2 4 o 4 0 3 4 2 5 4 3 5 4 2 4 5 1 3 1 S 3 0 1 2 8 1 6 1 6 5 0 2 * 0 5 2 0 6 5 2 3 4 4 4 4 0 3 9 2 4 2 4 8 4 1 6 8 0 2 . 3 6 4 1 2 5 4 5 2 1 3 3 4 4 - 5 6 0 8 2 2 4 4 3 4 8 2 3 9 1 2 7 3 0 6 1 2 6 1 5 6 - 0 5 6 6 5 2 1 7 2 . 7 4 • 0 3 6 5 2 9 - 3 7 1 5 7 0 2 2 0 5 1 1 1 8 9 , 6 1 3 0 1 7 1 3 4 3 2 1 7 2 ' 3 6 4 3 3 8 ' 1 3 9 1 3 6 6 0 6 2 4 5 2 1 5 2 9 9 3 4 0 3 8 7 0 2 3 2 2 . 4 4 3 8 0 3 6 8 1 30 ım 422 529 215 349 3 2 7 5 3 1 * 5 5 2 0 3 4 3 ^ 3 0 0 8 3 2 4 9 1 3 9 3 5 1 5 5 2 4 1 ' 5 5 1 2 8 2 . 8 8 3 2 0 • C 7 9 1 2 * 2 . 3 0 1 5 7 l a a 3 2 » 2 4 * 2 * : 1 6 4 5 3 1 2 * 4 9 2 7 5 1 0 3 6 2 2 ' 3 4 1 5 2 - 953392 863 53C 135430 4*85 42 143672 992İ5 105183 96630 1465524 34341554 57260 220731 35*305 521065 s86291 Okurlanmı once her ıkı tablonun ılk sutunlanna odak- lanmaya davet edıyorum 1989 ıle 2004 arasında ıhra- catın mıllı gelıre oranında yuzde yuzu aşan bır artış gozlenmektedır Bu, ıhracatta yıllık yuzde 12 dolayla- nnda bır buyume ıle gerçekleşmıştır. Turkıye'de ıhra- cat buyuk olçude ve gıderek artan oranlarda sanayı urunlennden oluşur Imalat sanayıının ıhraç urunlen ıçındekı payı, 1989'da yuzde 80 dolaylanndan 2004'te yuzde 95 eşığınetırmanmıştır. Bu durumda, ıhracatta- kı hıziı artışlann, ımalat sanayııne bır buyume ıvmesı ta- şıması beklenebılırdı Tablolann son sutunlanna bakıldığında bu beklentı- nın gerçekleşmedığı ortaya çıkacaktır Tam aksıne, ıh- racatın yıllık yuzde 12'lere ulaşan oranlarda arttığı bır zaman dılımı içinde ımalat sanayıının ortalama buyu- me hızı yuzde 3 4'te kalmış, bu sektorun mıllı gelır ıçın- dekı payı 1989'a gore bıraz aşınarak yuzde 20'lereşı- ğıne takılıp kalmıştır Ihracatın (orneğın tıcarı kazanç- lan arttıran bağlantılarla) dığer sektorlere, dolayısıyla mıllı gelıre yansımasında da benzer bır kopukluk goz- lenmektedır. Ustelık, zaman içinde ıhracatla buyume arasındakı kopukluk daha daartmıştır Ikıncı tablo 1989-2004 yıl- lannı ıkı alt doneme boluyor Ve gozlenıyor kı, ıhraca- tın yıllık buyume hızı ıkıncı donemde artarak yuzde 13'u aşmış, ımalat sanayıının ve mıllı gelınn buyume hızlan ıse beklentılenn tam aksıne aşağıya (yuzde 2 do- laylanna) çekılmıştır ••• Ihracattakı patlamanın sanayıleşmeye ve buyüme- ye destek degıl, neredeyse kostek olduğunu telkın eden bu bulgular nasıl açıklanabılır^ Bu soruya ılk tab- lonun ıkıncı sutununa odaklanarak ışıktutabılıyoruz Ih- racatın mıllı gelır ıçındekı payı yukseldıkçe, ıthalat pa- yı daha da hızla tırmanmaktadır Bu ılışkı, ıhracatın ıt- halatı tetıklemesı bıçımındeyorumlanabıhr Farklı bır ıfa- deyle, ımalat sanayıının ıhracata donuk sektoriennın gı- derek artan oranlarda ıthalata, ozellıkle yabancı ko- kenlı gırdılere bağımlı hale geldığı anlaşılmaktadır Son dort yılda Turkıye'de ıthalatın yuzde 72'sının ara-mal- lardan ve yuzde 81 'ının sanayı urunlennden oluştuğu- nu da bu arada belırtelım Imaiat sanayıının artan boyutlarda ıthal gırdılere ba- ğımlılığının, DPPnın bugunlerde yenıden hesapladığı gırdı-çıktı katsayılan yayımlanınca da doğrulanacağı- nı sanıyorum Ancak, kanımca, yukarıda aktardığım bulgular da yeterlıdır. Hızla buyuyen ıhracatın Turkıye ekonomısı içinde yarattığı katma değenn aşınmasmı başka nasıl açıklayabılınz"? Ihraç urunlerı, gıderek ar- tan oranlarda ıthal gırdıler yoluyla dış dunyaya katma değeraktarmaktadırlar. Başta KıTlerolmak uzere, geç- mışte Turkıye ımalat sanayııne gırdı ureten ve sunan uretım kollan adım adım tasfıyeye uğramakta, ıhracat artışı, dış dunyanın buyumesıne katkı yaparak Turkıye ımalat sanayıının buyume hızını aşağıya çekmektedır ••• Fıyatlan duşen sektorlerde uzmanlaşarak ıhracata yonelen ekonomılenn, bır "yoksullaştıncı büyüme" tu- zağına mahkûm olabıleceğını serbest tıcaretçı doktn- nın gunumuzdekı bılgelennden Eihagvvati ılen sürmuş- tu Turkıye, gırdılerde artan dış bağımlılık neden/yle, da- ha fazla ıhracatın yoksullaşmaya yol açabılecegı fark- lı bır tuzağa suruklenme tehlıkesı altındadır. Bu açmaz nasıl aşılacak? "Aykın" konuşmanın za- manı geldr "Emek malıyettennı bastırarak ışçı smıfı- nın sırtından rekabet gücûnü arttırma saplantısına hayır Yenıden ıç pazara dayalı büyüme, yenıden ıt- hal ıkamesı. " 25 EKİM 2005 CM 1 ABD Dolan 1 \vustral\a Dolan ] Dauımaria KTODU 1 Euro 1 laplız Sterbnı 1 tsvıçte Frangı 1 ls-ieçKıonu 1 Kanada Dolan l NoneçKronu l Sud. \A Rı>alı lOOJapon>enı l \ enı Israıl Şekelı ! 2. ULUSAL PAZAR B r t t M m a i a ' D o ğ u s a n ' E g e P r o f i G e d i y a ı a - 432 177 044 66S 216 M e g K B o y a ' i M a m r O ı e i a i ı k 428 1*5 044 665 211 04 162 '93 130 0C 3550 580 050 635 220 595 050 2 "2 553 264 Sonmez FanuWu ŞekerFın *J 24 70 2460 1*6 219 078 *2 216 078 214 370 154 135 132 6 =C 6550 395 280 2*33 132 223 086 570 2.54 2730 176 217 085 -033 -056 1364 226 -033 256 •052 224 172 294 1053 -091 897 435 179 047 6 76 216 5*9 165 193 1422359 6648 x522 368 " " 2*3 2537 1*7 304 840 9977 9 1 3 3 3 0 3 1 1 0 4 0 1 9 5 1 4 3 1 3 4 5 2 1 * 3 0 5 B7 499 j 7ta302 111542 555389 220 1348424 357691032 Cözaltı Pazarı AtonaElettraiaa* 035 093 BSSGMfO C4* 045 MakTB"aMfn 064 062 RasBeMrcr* :*9 RafeEvAttlen 570 TranSuiıl**]1 036 036 Yenl Ekonomi 036 047 170 039 094 046 069 039 Pazan 105 2.13 78' 833 034 046 068 038 12 88 88539 16336 2*242 A n e l T a e t a ı 4 0 8 4 0 0 4 1 0 4 0 2 P t a s b k l o r t 2 j P 2 4 8 2 3 8 2 5 0 4 J X 2 ) 0 78948 1 11856 ÇAPRAZKURLAR lABDDolan 1329 62153 12856 79173 11546 11852 65181 3TO6 1 Earo 1ta S »nstnlyaDoİjn DmmıhaKnın bnçnFranıı tne^Kna Japoıreıı bnia Man Honcf Knm SJnlftıpiı <2012UDDobn •-iÇ«ÜOoljn YATIRIM FONLARI «SnıBLjC 151*4*5 p 0ü24ir ŞMBMenDetBütt 1012*75 ÛMftrar TSııBAPSTeksS&BDet 0097314 TaMveSoroFonaı ZraBanBJaM 3705*544 Tanv* 1016334 8 1146600 TecSPtatnTarn«Bûro 1010063 1 3 6 " 10303 0219^0 1637" 2 4198 10605 017234 11530 4 7317 020933 036568 13613 10242 0.21920 16'52 24162 1 0^89 0P194 1 1486 46618 02088S 0 36296 1 90 10128 02 ] 6261 24019 1050^ 0 P005 1 1392 45322 0.20730 035959 1 1669 0 28M 7 16274 24036 l 052 i oror l 1434 46012 0 2 0 ^ 0 362 l 00S2ft| 10377-6 00(015 IKBBJsM 33.70739* T*İ™ 5235029 HTaMıeBono 001113= TSBBTatni 3310528 HTfl 0.014137 •563675 0611833 GarıtMenjAİDed 0 GttdMer W5?PRes 0 13258 toMDr C139383 0.338240 0O282! ıT • U—b YaBltadYiBTaN 0251824 İMBS2 0.080479 f r a a a i d B T i M 4282963ı araeUmJB T4M 4.072574 1034531 S6304065 83.12*896 3 0020*6 Tsh* 14038789* O012295 SERBEST PİTAIA i yç îfi 0Ü12883 GtabalMenHJaMveBorn 0524324 72.520900 röİ 210383 015749 r.0112*5 C015628 C01231 5 o i t 3 ! İ 8 r r j r * f lsBan<asBTBEURCEjonrJtafflH333 mfm 1O2332 0JJ6% 0203135 -003* 8831088 CJ»B6 13 016% 3322420 3 34 618653 0.K* 36906 059% 863325 005*-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog