Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

2 4 EKİM 2005 PAZARTESİ CUMHURİYET OTOMOBIL otomobil(a cumhuriyet.com.tr Hem pilotlarda hem de markalarda zirveyi yakalayan Renault'da hedefgelecek yıl başanyı tekrarlamak ' Şampiyonlukekipi• Formula 1 'de henüz 25 yaşında şampiyon olan Alonso "En genç şampiyon" olarak tarihe geçerken Renault'yu da zirveye taşıdı. *"\ 005 sezonunun ^başında, Rena- ult Fl Team'inhe- defı, iddialı ama netti: 19buluşma- dan oluşan uzun bir sezonun son yanşına kadar her iki dünya şampiyonluğu için de yanştan kopmamak. Re- nault F1 Team, bu hede- fıni gerçekleştinnekle kal- madı, daha da iyisini yap- tı: Toplam 133 puan alan Fernando Alonso ıle FIA Pi- lotlar Dünya Şampıyonlu- ğu'nu ve 191 puanla Markalar Dünya Şampiyonluğu'nu kazan- dı. Bu, Renault Grubu içuı tanhi bır ilkti. Renault Fl Team'in başan- sını Renault Fl Team Başkanı Pat- rickFaure ve Püotlar Şampiyonu Fer- nando Alonso değerlendirdi. Renault'nun 2002 yıluıda Fl yanş- larına resmi olarak geri dönmesi sı- rasında açıkça belirttiği hedefi, 1990'larda motor üreticisi olarak 6 kez kendini kanıtladıktan sonra, yüzde 100 Renault olan bir ekiple bir dün- ya şampiyonluğu kazanmaktı. 25 Ey- lül 2005 tarihinde, Fernando Alon- so, daha 25'inci yaşından 58 gün al- mışken, tarihin en genç Fl Pilotlar Dünya Şampiyonu ve Renault adına dünya şampiyonluğu kazanan ilk pi- lot oldu. tki yanş sonra, 16 Ekim 2005 tari- hinde, Fernando Alonso ve ekip ar- kadaşı Giancark) Fisichella. Marka- lar Şampiyonluğu içuı gereklı puan- lan topladılar. Markalar Dünya Şam- piyonluğu'nun kazanılması, 8 yanş bı- rinciliği, 7 pole position ve 17 pod- yum ile tamamlanan bu başanlı se- zonu tam anlamıyla taçlandrrdı. DAYANIKLIHK VE HIZ R25-RS25 araçlann performansı, dayanıklılığa endekslenıyordu. Ekip, bütün sezon boyunca bu özelliklere hı- zı da ekledı. Ekibin Michelin ve Elf gibi teknik ortaklannın katkısı da bü- yük oldu. Teknik partnerler, herzaman yüksek rekabet gücüne sahip ve gü- venilir ürünler sağladılar. Renault F1 Team Başkanı Patrick Faure'un bu başan hakİanda "Bu sezon, Renault Fl Team için mükemmeldi. Sonuç, Rena- ult Grubu için bir amacın gerçekleş- tirilmesi oldu. Bu sezon, bir değil iki tarihi şampiyonluk ile noktalandT dı- ye konuştu. Faure başannın formülü- nü ıse "Şampiyonadaki zaferierimiz, üç ana kuvvetten doğmuştur: Eksik- siz ve olaganüstü bir pilot, Fernando Alonso, Flavio Briatore'nin yöneti- mindekidevamhlıkve iki Renault Fab- rikamız ile çok sayida ortağımız ara- sında her düzeyde gerçekleştirilen mükemmel bir teknik ortakbk" diye açıkladı. Faure Renault'nun yenı hedefleri- nı ıse şu sözlerle dile getırdi: "Şim- di, iki hedefımiz var. Öncetikle, bu iki şampiyonluğu kunıluşun bütün düzey- İerinde değeriendinneiiviz. Şampiyon- luk kazanılarak işin en zor kısmı hal- ledilmistir. Şimdi, bir sonrald aşama- ya geçmeliyiz. Öncelikle iletişim bi- rimlerimiz aracığılryla, sonra da tüm dünyadaki on binlerce Renault sanş noktasında, bu başanmızı müşterile- rimizeanlatmahyızve Formula İ'in bi- ze kazandırdığı yeni imaja uygun şe- kilde davranmalryız. Daha sonra ki bu aynı derecede önemlidir. kararhhğı- mızı muhafaza etmeti vegelecekyıl da başanlanrrua tekrarlamakiçin bu te- mel üzerinde çauşmalryız." Çin GP'sinin galibi Fernando Alon- so, Dünya Markalar Şampiyonlu- ğu'nun kazanılmasında kendisine dü şeni yaptığı için çok mutlu. "Şanhgay'a geldiğimizde, Marka- lar Şamprvonası'ndasadeceiki puan- hk bir avantajınuzvardı. O yüzden şa- si ve motor konusunda saldırgan ol- mava karar verdik, denedik ve ka- zandık. Bu son derece önemtiydi. Bu- nu yapmayı başardıkve bu başanrmz gelecekyıl için bize büyükmotivasyon kaynağı olacak" diyen Alonso, Çin Grand Prix'sini ise "Benimiçin bu yı- fan en kolay yanşı oldu" sözieri ile değerlendirdi. Alonso, "Bu yanşta istedigimizde sakürgan olabileceğDiıizi, yanş kaza- nabileceğJmizide gösterdik. Sadece 7 veya 8 yanş kazanabildiğimiçinbiraz düş kuıkbğına uğradun, çünkü oto- mobilin 10 veya 11 yanş kazanacak potansheh' vardı" dıye konuştu. Nissan, pazar payını arttınyor Nissan, tüm segmentlerde satış adetlennı arttırmaya devam ediyor. özellikle Micra'mn bulunduğu B segmenti ve Almera'nın bulunduğu C segmentinde başanlı satış grafiği çizdi. Satış adetlerindeki artışla doğru orantılı olarak pazar payını arttıran Nissan geniş model yelpazesi ile kullanıcılara farklı seçenekJer sunuyor. Sene sonuna dek yüzde 2'lik pazar payuu hedefleyen Nissan özellikle makyajlı Micra'nm başanlı satışı ile eylül ayında binek pazannda yüzde 2.6'lık pazar payı elde etti. Aynı dönemde Micra yüzde 4.4'lük pazar payı elde ederken, Nissan'ın ticari araçlarda yer alan vazgeçilmez modeli Pick-up yüzde 31 'lik pazar payı ile segment lideri oldu. MotoGP'de Istanbul Park Pisti'nde yapılan sezonun 16. yanşında zafer Melandri'nin oldu. (Fotoğraflar: VEYSEL BALKAYA) İstanbulPark'ta ilk kezgerçekleştirilen MotoGP, nefesleri kesen biryanşa sahne oldu Kulaldannpasmıalchlar l HyundaVye î ABDde 5 yıldız NHTSA (National Highway Traffic Safety Admınistrarion-Ulusal Otoyol , Trafık Güvenliği Kurumu), Hyundai'nin j Amerika'da en çok satılan araçlan olan Sonata ve Tucson modellerini en güvenli I araçlar seçti. Hyundai'nin 2006 model i Sonata ve Tucson modelleri, önden ve ! yandan çarpışma testlerinde en yüksek ! değerleri alarak beş yıldız kazandı. i NHTSA'nın önden çarpma testi, sabit bir bloka aracm 56 km/s hızla çarptınlmasıyla gerçekleştiriliyor. Bu testte her dummy'nin ' başına, boynuna, göğsüne, kaval kemiğine, j bacaklanna ve ayaklanna aldığı darbeler J ölçülüyor ve darbe şiddetine göre puanlar ! veriliyor. | Volvodan sanal I testfirsatı Volvo'nun, "orijinal yedek parça" kullanımını teşvik etmek amacıyla hazırladığı mikro sitesi, "www.volvocars. com.tr" adresli web sitesinde yayma girdi. Volvo orijinal yedek parçalan hakkında her türlü bilginin almabileceği mikro sitede, eğlenceli bir test sürüşü yapılabiliyor ve orijinal parçalarla ilgili reklam fihnleri izlenebiliyor. Yol üzerinde bir dizi seçeneğin sunulduğu test sürüşünde, orijinal ve orijinal olmayan yedek parçalar arasmda alman kararlar, sürüş deneyiminin devamım belirliyor. MIYSELBALKAYA istanbul Park Pisn'nde ilkkez dün koşulan Moto GP'de, sezonun 16. yanşını Movistar Honda'dan Marco Melandrikazandı. Italyan pilot dünya şampiyonu Valentino Rossi'yı geride bırakarak kariyerinin ilk zaferine imza attı. Melandri nefes kesen yanşın ardından büyük sevinç yaşarken motosik- letinin lastiğıni yakması dikkat çekti. Formula 1 yanşlan kadar ılgi görmeyen MotoGP'deki 3 günlük organizasyonda top- lam seyirci sayısının yaklaşık 22 bın oldu- ğu bildirilirken, 22 tur üzennden yapılan yanşta Melandri; 41.44.139'lukderece elde etti. Gauloises Yamaha'nın dünya şampi- yonu sürücüsü Italyan Valentino Rossi ise (41.45.652) ikinci, Repsol Honda'dan ABD'li Nieky Hayden da (41.51.012) üçüncüen iyi zamanı koştu. 5. turda yanşı lider olarak götüren Ispan- yol Sete Gibernau pistten çıktı ve yanşı 4. sırada bitirdi. MotoGP yanşlannı ızleyen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Meh- met Aii Şahin, birinci olan Marco Meland- n'ye kupasını verdi. Melandri: Bu bir riiya istanbul Park Pisti'nde sona eren MotoGP'nin Türkiye ayağında olan Melandri, 2002'den bu yana böyle bir hafta sonu yaşamadığını ve sanki rüyada olduğunu söyîedi. Yanşın favori isimlerinden olan, mücadeleyi ikinci sırada tamamlayan Gauloises Yamaha pilotu Italyan Valentino Rossi ise ikinciliğin kendisi için kötü bir sonuç olmadığını , „ . kaydederken yanşının 'Süfcg: üçüncüsü Hayden, ^ ^ t * kazandığı başanyı kanser olan bu dostuna armağan ettiğini söyîedi. 250 cc'yi Stoner kazandı Podyuma çıkan pflodaraAy- Yüdızh kupalar veriHrken özellikle takımlann İ S T A N B U L P A R K ' T A N N O T L A R tPüptafes sponsorluğu 250 cc.'de ise Carrera Sunglasses - LCR Aprilia'dan Avust- raryah Casey Stoner(39.28.243) birin- ci oldu. Dünya şampiyonu Telefonica Movistar Honda'dan Ispanyol Daniel Pedrosa ise (39.28. 336) ikinciliği. aynı takımdan Japon Hiroshi Aoya- ma da (39.39.890) üçüncülüğü e'l- deetti. H*N • 125 cc. kategorisınde 2. olan Italyan Mattio Pasıru, podyuma ve basın toplantısma başında, üzennde lastik sağlayıcısımn ismi bulunan fes ıle çıktı. •MotoGP Türkiye ayağında dereceye giren sürücülere Ay-Yıldızlı ve üzerinde tstanbul siluetı bulunan kupalar verildi. • Türkiye Grand Prix'sinde en yüksek hıza ulaşan pilot Ispanyol Caıios Checa oldu. • MotoGP'nin Istanbul'da yapılan 16. ayağında ikinci olan ve dünya şampiyonluğunu daha önce garantileyen Valentino Rossi, sürücüler klasmamnda puamm 351'e çıkardı. Istanbul'daki yanş öncesi aym puana sahip olduğu ABD'H Nicky Hayden'in arkasında 3. durumda bulunan Türkiye Grand Prix'si birincısı Italyan Marco Melandri ise, puanını 195'e çıkanp 2. su^ya yükseldı. • Markalar sıralamasında Yamaha, 16 yanş sonunda 365 puanla ilk sıradaki yerinı korurken, Honda 316 puanla 2., Ducati ise 189 puanla 3. sırada bulunuyor. GEÇMİŞTEN GELECEĞE ORHAN ERİNÇ Soyut Rkralar Eskiden bizim gibi gazetecilere "fıkra yazan" denirdi. Daha doğrusu fıkra muharriri. Gazetenin başyazısını yazanadasermuharrir, yanı başyazar. Medyalaşınca başyazara uygun bir srfat bula- madılar ama fıkra yazarlarına "köşe yazan" sıfatı münasip görüldü. Tabii hepsi sayfanın bir köşesinde yazmıyor. Bu nedenle "köşeyazan"sıfatının herkesi kapsama- dığını ileri sürenler de var. Ama onları da, "Yazıla- nnın çıktığı hölümler kimizaman kare, kimizaman dikdörtgen oluyor. Daireya dayamuk gibi bir alan içinde yazmadığına göre köşesi kendinden olu- şan biryerde yazıyorsun" diye susturuyorlar. Diyeceğim o ki, zaman zaman köşe yazarfığını bir kenara bırakıp, fıkra yazariığına heves etmeye niyetleniyorum. Burhan Felek, kendisiyle birlikte çalıştığımız yıllarda "Mücerret Fıkralar" başlığı altında yazılar yazardı. Yıllar önce bundan söz etmiştim. Kıdem- li bir okurumuz, yazı başlığının "Mücerret Fıkra- lar" değil "Müreccep" yani denenmiş fıkralar ol- duğunu söylemişti. Sonra kendisine ulaşamadım. Ben mücerret yani soyut olduğunda ısrarlıyım ama, "müreccep "tecrübeye, deneyime dayanan fıkra- lar olması da artık bana ters gelmiyor. Nedeni basit. Çünkü tarih tekrarlanmayı sürdü- rüyor. • • • Sanırım ülkemizde en gelişen alanlardan biri dalkavukluk, bugünkü deyimi ile yalakalık. Keşke, Avrupa Biriiği, Türkiye ile sınıriı olarak be- lirlediği 35 müzakere başlığına bir tane de bu ko- nu için fasıl ekleseydi. Ya da 35'inci başlık olan "Di- ğer konular" kapsamına bu konuyu da katsaydı. Sanınm en kolay üstesinden geleceğimiz, sorun yaratmayacak konu başlığı bu olurdu. Belki de bu sayede AB yalakalığı ile AB'ye girmek için gözü- nü karartanlara yapılan yalakalık resmi belgelere de geçer, bu sayede resmi bır antolojimiz de olu- şurdu. Fırsatı kaçırmış gibiyiz ama ne gam. Işte ben- den üç soyut fıkra. • • • Efendi hazretleri her nereden aklına estiyse, bir ziyafet düzenlemiş. Siniler, tencereler içinde nefıs yemekler birbirini izliyor. Sofraya patlıcan musak- kası gelince efendinin suratı asılmış ve başlamış patlıcanı yermeye. Efendinin dalkavuğu durur mu? Sözün uygun bir yerinde devreye ginp patlıca- na veryansın edip kötülemedik yanını bırakma- mış. E, sohbet yalnız patlıcanla sınıriı kalacak değil ya. Araya başka konular girmiş, laf uzamış ama efendinin aklı patlıcanda kalmış olmalı ki sözü ye- niden patlıcana getirip bu kez övmeye başlamış. Dalkavuk yine uygun bir zamanlamayla söze gir- miş, efendisinin dediklerini allayıp pullamakla kaJ- mayarak yeni övgüler de düzmüş. Efendi hazretleri şaşmış kalmış. Kendisini soyut- tayarak dalkavuğa çıkışmış. - Demin yeriyordun şimdi övüyorsun. Dalkavuk boynunu bükmüş: - Efendi Hazretleri demiş ben patlıcanın değil za- tı devletlerinin dalkavuğuyum. • • • Bir gazeteci grubunu şimdi adını söylemeyece- ğim bir ülkeye davet etmişler. Geziler kapsamında devlet büyüğünün sarayı da varmış. Saray gezisi tamamlanırken bir gazetecinin dik- katini çekmiş. Devlet büyüğünün özel bölümün- de tuvalet yokmuş. Merakını gidermek için ken- dilerini gezdiren görevliye soracak olmuş ve ya- nrtını da almış. - O kraldır, istediği yere yapar. • • • Şimdi ramazan ya.. tam sırası sayılır. Eskiden devlet büyükleri arada sinirlerini yatıştırmak için af- yon macunu yerlermiş. Ama ramazan gelince im- saktan sonra yiyip içmek günah. Kolayını şöyle bul- muşlar. Beyefendi, sahur sırasında kursağa sanlan af- yon macununu da yutarmış. Kursak, mide asitle- rine dayanamayarak kuşluk vakti erir, afyon da ortaya çıkıp etkisini gösterirmiş. Birdenbire kızıp, ortalığı toz duman etmeye başlayanlar için kulla- nılan "Afyonu henüzpatlamamış" deyimi de bu- radan gelinmiş. oerinc@cumhuriyet.com.tr YeniLeon Danimarka'da kürsüyeçıktı Yeni Leon Danimar- ka'da "2006 Yıhnın Otomobiir ödülüyle taç- landınldı. Danimarka Otomobil Yazarlan Biriiği tarafin- dan verilen bu ödül, ye- ni Seat modelinin aldığı ilk ödül olması açısın- dan oldukçabüyük önem taşıyor. 26 otomobil uz- manından oluşanjün he- yeti, aday modelleri de- ğerlendirirken güvenlik öğeleri, pratik yapısı, konfor, sürüş özellikleri ve fıyat gibi noktalan göz önünde bulundurdu. Is- panyol mo- del, bu ödül için yanşan 23 oto- mobilin arasından, ikin- cilık ödülünü alan Maz- da 5 ve üçüncülük ödü- lünü alan Suziki Svvift'i geçerekbirinciliğe layık görüldü. Ocak ayına ka- dar, Yeni Seat Leon'un, ödül aldığı Iskandinav ülkesinde lansmanı ya- pılmayacak. Dolayısıy- la, böylesine önemli bir ödül ahnak, ilensi için markanın Danimarkapa- zannda başanlı bir gra- fık çizeceğinin bir işare- ti olarak değerlendirihyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog