Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

2 EKİM 2005 PAZAR + CUMHURİYET SAYFA HABERLER (Fotoğraf: SlBEL BAL) Sokakta tavla turnuvası • İstanbul Haber Servisi - tstanbul'da ılk "Açıkhava Tavla Turnuvası", 256 kişınin katılımıyla Maçka Demokrasi Parkı'nda gerçekleştirildi. Şışli Belediyesi'nın ev sahiplığinde ve Ruffles desteğiyle düzenlenen turnuvayı Belediye Başkanı Mustafa Sangül ilk zan atarak başlattı. Her yaş ve sosyal sınıftan ınsanı buluşturmak ve eğlendırmek amacıyla düzenlenen turnuva, Dünya Tavla Federasyonu Türkiye Temsilciliği ve hakem heyetinin denetiminde yapıldı. Gün boyu süren rekabetın ardından yanşmada dereceye gırenler Bodrum Delfi Otel'de tatil ödülü kazandılar. Turnuva bırincisıne aynca el yapımı tavla setı ve ilk dörde kalan yanşmacılara internet enşım paketi verildı. Yaşlılara bir demet çiçek I Haber Merkezi - 1 Ekım Dünya Yaşhlar Günü çeşıtli etkınlikierle kutlandı. Türkiye Işçi Emeklıleri Derneği (TtED), gün dolayısıyla Ankara'da fotoğraf sanatçısı Hasan Kaplan'ın Türkiye'nin çeşitlı illennde çektığı yaşlı insan portrelerinden oluşan 100 fotoğraflık bir sergı açtı. Türkiye Kalkınma Bankası Sergı Salonu'nda açılan sergi, 3 Ekım Pazartesı gününden iribaren Sincan Beledıyesı Kültür Merkezi'nde de gezılebilecek. Kaysen'de de doktorlar, Geriatri Merkezi'nde tedavi gören yaşhlan çıçeklerle ziyaret ettı. Çiçekleri alan yaşhlar bu zıyaretın kendılenne dopıng olduğunu söyledıler. Kemal Dede yaşamını yitirdi • İstanbul Haber Servisi - Kocaelı Ford Otosan Rallisı'nde yanş araçlanndan birinin çarpması sonucu ağır yaralanan Kanal D kameramanı Besim Kemal Dede, yaşamını yıtırdi. 25 Eylül 2005 tarihınde geçırdiğı trafik kazası nedeniyle ağır kafa ve göğüs travması geçıren ve o tanhten bu yana Anadolu Sağlık Merkezi Genel Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi edılmekte olan Besim Kemal Dede, yapılan füm müdahalelere karşın kurtanlamayarak bugün öğle saatlennde yaşamını yitirdi. 7 Cephedenfiazilep'sergisi • İstanbul Haber Servisi - Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi'nde "7 Cepheden Gaziler" adlı fotoğraf sergisi açıldı. Sergide G a S , U l u s a l (Fotoğraf: HASAN YİĞtT) Kurtuluş Savaşı Cepheleri, Arabıstan Cephelen, Kafkas ve Doğu Cepheleri'nde 4 ile 14 yıl arasında askerlik yapmış 90 gazinin savaş anılan anlatıhyor. Sergi 5 Ekim'e kadar 09.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. 2 kişiye 1 milyon 357 bin YTL • ANKARA (AA) - Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazanan numaralar, "1, 13, 18,23,42,43"olarakbehr- lenirken 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 357 bin 956 YTL 95'er YKr ıkramıye kazandı. Çekilişte, 5 bilenler 2 buı 194 YTL 20'şer YKr, 4 bilenler 18 YTL 40'ar YKr, 3 bilenler ise 2 YTL 55'er YKr ikramiye alacak. T.f ÎSTANBî n DIL MF.RKF.7I SÖZÇİZGİNİN Hırhan Selçuk j ma l o ıdu BİZİM LEYLEK HAVADA, YUMURTASI TAVADA.. 160 haneli köye 1300kişilikcami DÜZCE (AA) - Düzce'de 160 haneli bır köyde, yurttaşlar tarafından yaptınlan 1300 kişi kapasıteh ve 1 tnlyona mal olan camı ibadete açıldı. Boğazıçı beldesınde 1998 yılında temeli atılan Düzköy Mezarlık Camü'nın ibadete açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Törene, Düzce Emnıyet Müdürü Sairn İşfck, 11 Müftü Vekıh Mehmet Türkoğlu ve yurttaşlar katıldı. Törene katılanlara, 500 kılo pinnç ve 250 kılo etın kullanıldığı yemek ve ayran dağıhldı. Camınin açılışında konuşan Düzce Müftü Vekili Türkoğlu. "Camiler sadece ibadet yeri değil, sosyal yaşamın da bir parçasıdır" dedı. Düzköy Mezarlık Camıi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Necati Budak, 160 haneli köye 1300 kişi kapasıteli cami yaptırmalan yönundekı soru üzenne şunlan söyledi: "Çevre köylerdeki vatandaşlar da cenazelerini buradaki mezariığa defhediyorlar. Özeüikle bayram ve cuma günleri yakmlannın mezariarmı zryaret ermek isteyen vatandaşlar namazlaVını bu camide kıİryor. Kö>ün nüfusunu düşünerek caminin büyüklüğü yönünde bir mukayese yapmak doğru obnaz. Bayram ve cuma günlerini göz önünde bulundurmalıyız. Camimiz bövle bir ihtiyaçtan dolayı 1300 kişi kapasiteli yapünkü." YİMPAŞ Group AG'nin asbaşkanı Dieter Kraus, yargılandığı davada hapis cezasına çarptınldı YİMPAŞ'ın yöneticisine hapisAYKUTKÜÇÜKKA\A ANTALYA-lslami holding YİM- PAŞ 'ın Isviçre'dekı kuruluşu YİM- PAŞ Group AG'nin asbaşkanı Dieter Kraus, Basel Ceza Mahkemesı'nde yargılandığı davada hapis cezasına çarptınldı. Kraus, Isvıçre Federal Savcılı- ğı'nca söz konusu Islami holding hakkında yürütülen kara para akla- mak ve dolandıncıhk suçlamasıyla • Dieter Kraus, yöneticilik görevini îslami holdingin 1999'da Isviçre'de kuruluşu aşamasında üstlendi. YİMPAŞ Group AG'nin asbaşkanı Kraus, federal savcılıkça söz konusu holding hakkında yürütülen kara para aklama ve dolandıncılık suçlamasıyla sorgulanacak yöneticiler arasında Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Uyar'ın ardından ikinci isim olarak geçiyor. Kraus'un ismi başka bir şirket hakkında açılan davada da yer alıyor. arasında Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Uyar'ın ardından ıkinci isim olarak geçiyor. Dieter Kraus, Isviçre'de YlM- PAŞ'ın yöneticilığini Islami holdin- gın 1999'da bu ülkedeki kuruluşu aşamasında üstlendi. YİMPAŞ Group AG'nin kurulu- şunda yer alan üç isimden biri olan Kraus, 2005 Ağustos'unda YİM- PAŞ Group AG'nin 2002-2003 ge- nel kurullanndaki yetkili isimdi. 1996 yılında da ceza alan, ancak bu cezası ertelenen Kraus'un eskıden yönetiminde bulunduğu kuyumcu şirketi Waxman AG'nin YÎMPAŞ Group AG'nin genel kuruİlannda denetleyicı şu"ket olarak yer alması dikkat çekiyordu. DAVA SONUÇLANDI DieterKraus, 2002 yıJınakadarku- yumcu şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yapmıştı. Şu anda da ku- yumcu şirketıyle Dieter Kraus'un ofisleri Basel'de aynı binada bulu- nuyor. Kraus'un ısmi hem YTMPAŞ Group AG hakkında yürütülen so- ruşturmada geçiyor hem de kurdu- ğu başka bir şırket hakkında açılan davada yer alıyor. YİMPAŞ Group AG hakkında yürütülen soruşturma Isviçre Federal Savcıhğı tarafından sürdürülürken Basel Ağır Ceza Mah- kemesı'ndeki dava ıse sonuçlandi. CoREVINI SÜRDÜRÜYOR Öte yandan YTMPAŞ Group AG hissedarlannın müvekkıüiğinı or- taklaşa yürüten Zünh merkezlı avu- katlık bürosu Fıscher & Partner ve VVittenlı Alman avukatlık ofısı Rech- lin & Akça tarafından yapılan açık- lamada "sahte belge kuDanmak, sah- te dokümanlık yapmak, zimmetine mal geçirmek, kötü yönetim ve fesat iş yürütmek T> ten 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptınlan Dieter Kraus'un YİMPAŞ "taki görevını halen sür- dürdüğü ve karan temyız hakkı ol- duğu belırtıldı. Zünh merkezlı avukatlık bürosu- nun açtklamasında YİMPAŞ Gto- up AG'nin asbaşkanı Dieter Kra- us'un Basel'de şırket yonetımınin haben ve onayı ohnaksızın iş yap- tığı, ımza taklit ettiğı de ıleri sürül- dü. Kaos GL'ye destek 'Eşcinsellik, ahlaksızlık değildir' tstanbul Haber Servisi - Lambdaıstanbul Eşcinsel Sivil Toplum Gınşımı, Ankara Valıhğı'nı, Kaos Gay ve Lezbıyen (GL) oluşumunun dernek ohnasını engellemek istedıği gerekçesiyle protesto ettı. Galatasaray Lisesı önünde bır araya gelen Lambdaistanbul üyesı bır grup, "Kaos GL kapaolamaz" \ e "EşcinseDer susmayacak" sloganlarını attı. Grup adına basın açıklaması yapan Lambdaıstanbul sözcüsü Ipek Kırana, Ankara'da eşcınsellerin özgürleşmesı amacıyla faaliyet gösteren Kaos GL'nin, dernekleşmek için bildirimde bulunarak 15 Temmuz'da tüzelkişilik kazandığını anımsatarak tüzüğe verilecek resmi onay süresınin son günü olan 15 Eylül'de karann derneğe tebliğ edildigını söyledi. Kırancı, net bir gerekçe gösterilmeksızin eşcinsellerin örgütlenme hakkının engellenmek istendiğini ileri sürdü. PaşanameveSülünameyeniden K arikatürcüler Demeği'nin düzenlediği "Paşaname" ve "Sülüname" karikatür albümlerinden oluşan sergi, Yerebatan Sarnıcı çıkışındaki dernek salonunda açıldı. Sergide, Karikatürcüler Derneği'nce yeniden basılan, 1969 yılında yayımlanan Nehar Tüblek'in "Paşaname", Tonguç Yaşar'ın "Sülüname" adlı karikatür albümlerine ait karikatürler yer alıyor. ismet inönü ve Süleyman Demirel'in konu edildiği karikatürîerin büvük ilgi gördüğü sergi, 1 ay açık kalacak. (Fotoğraf: VEDAT ARIK) Y \BAVC1 CFNFI , FĞİTtM PROCIUMT AR1 SultanbeyliBelediyesi izinsiz olduğugerekçesiyle engellemekisîedi Cemeviinşaah ALMAPvlA r*iııı 1J.30 60 sıallir, > U içiıı : t> l 1 44<) 00 Dalrîii — dilırıtirlifrt'iv)ıuıbtıt.vdu kurii * B.-41391 tstanbul Haber Servisi - Sultan- beyli'de, Pır Sultan Abdal Kültür Derneği'nın cemevı ınşaatının za- bıta ekipleri tarafından ızınsiz ol- duğu gerekçesiyle engellenmek istenmesi gergınlığe neden oldu. Belediye görevlilennın ınşaatı durdurmak istedıği haben üzerine Sultanbeyli Ya\oız Selım Mahalle- si sakinleri prefabrik cemevinin önünde toplandı. Pu: Sultan Abdal Kültür Derneği Sultanbeyli Şube Başkanı Sadegül Ça\ıış, basın men- suplannın sorulan üzerine prefab- nk cemevinin ıhtıyaca cevap ve- remediğıni ıfade ederek "Yıüardır beiediyeye başvuru yapük, olum- iu karşılanmadı. Bu yer bizinı ta- pulu arsamızdır. Madem cemevi inşaaü için izin veribniyor, biz de izin almavB gerek görmeden planı- mta, projemizi çizdik, inşaata baş- hyoruz" diyerek hafriyat çalışma- sı başlattı. İzinsiz inşaat yapıldığı bılgısım alan belediye zabıta ekıplen ıse buraya gelerek çalışmayı durdur- mak ıstedi. Engellemeyle karşıla- şan zabıta ekiplen, polıs çağırdı. Bu arada olay yerine gelen bır be- lediye yetkilisi, hafhyatın durdu- ruhrıası ve konuya ilişkin beiedi- yeye gıdılerek başvuru ve görüş- me yapıhnası gerektiğinı söyledi. Gruptan bazı kışıler ıse hafhyatı durdurmayacaklaruıı ve ancak pa- zartesı günü beiediyeye konuyla il- gılı görüşmeye gidebileceklennı söyledıler. inönü Üniversitesi öğrencileri UııîversîİJeB, siyasetçiye güvenmiyor MALATYA (Cumhurijet) - İnönü Üni- versitesi (IC) sosyolojı bölümünce yapılan u Ünht?rateGençfiğininSos\t)lojikProfai'' ko nulu araştumaya katılan öğrencılenn yüzde 35'i, "en gûveniBr kunım hangisi" sorusu- na "ordu" yanıtını verdı. Bunu yuzde 13 ile "üniversite" yanıtlan izlerken yüzde 23 'ü hiç- bir kuruma güvenmediğini söyledi. ÎÜ sosyoloji bölümü öğretım üyesi Yrd. Doç. Dr. Vehbi Bayhan'ın öncülüğünde, 2001'de 2005e dek yapılan araştunıanın sonuçlan açıklandı. Bayhan'uı verdiğı bil- gılere göre ankete yüzde 60'ı erkek, yüzde 40'ı kız, yaşlan 18-24 arasında değişen 3 bin 409 İnönü Üniversitesi öğrencisi katıldı. "En fazJa güvenüen kunım hangisi'' soru- suna ankete katılan öğrencılenn yüzde 35'i "ordu", 13ü "ünhersite", 7si "TBMM", 6'sı "hükümet", "poüs" \e "mahkemeler'' yanıtı verirken yüzde 23 'ü hiçbu" kuruma gü- venmediğini vurguladı. YuRTDISI ÖZLEMİ "Sizce siyasetle uğraşanlann gerçek ama- anetfir?" sonısuna öğrencilerin yüzde 65'inin "yandaşlanna. yakınlanna çıkar sağlama, zengin ve meşhur olma" yanıtını vermesi dikkat çekti. Bu soruyu öğrencilerin sadece yüzde 35'i "üikeye hizmet" diye yamtladı. "Türkrye'nin en çok hangi üİke ve\a ülke- lerle işbirİigi vapmasuu istersiniz?" sorusu- na ise öğrencılenn yüzde 47'si "AB", yüz- de 13'ü "Islam üJkeleri", yüzde 13'ü "Or- ta Asya Türk cuınhuriyetleri", yüzde 3'ü "ABD", yüzde 2'sı "Rusya". yüzde 19'u "hiçbir ülke ile işbirliği yapmasına gerek yok", yüzde 1 'ı ıse "Türkiye'ııin ne olacağı beni ögUendinnez" diye yanıt verdi. Gençlenn yüzde 69 'u yurtdışına gıtme ıs- teğmın özellikle Türkiye'de ış bulamaktan kaynaklandığmı vurguladı. Araştırmayı yürüten öğretım üyesı Yrd. Doç. Dr. Vehbı Bayhan, anketın sonuçlan- nın bütün ünıversıte gençlenne genelleşti- rilemeyeceğinı belirtti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog