Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet îmtiyaz Sahibi: CUMHURÎYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayın Yonetmenı tbrahim Yıldız # Yazıışlen Muduru Salim Alpaslan # Sorumlu Mudur Mehmet Sucu#Haber Merkezı Muduru Ilakan Kara Istıhbarat Cengız Yıldırım • Ekonomı Hasan Erış 0 Kultur Egemen Berkoz 0 Spor Ab- dulkadır \ ucelman 0 Makaleler Samı Ka- raoren 0 Duzeltme Abdullah Yazıcı 0 Bıl- gı-Belge Edıbe Buğra 0 Y^rt Haberlen Meh- met Faraç 0 \vrupa Temsılcısı Gürav Öz YayınKurulu İlhanSelçuk(Baş- kan) Emre Kongar (Başkan Yardımcısı) Orhan Ennç, Hık- met Çetınkava, Şukran Souer, tbrahim \ ıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbav, Hakan Kara. \nkara Temsılusı Mustafa Balba\ Ataturk Buhan No 12~> kat 4 Bakanlıklar Tel 4I9S020 C hatl Faks 4I9<İO2T • tzmır Temsılcısı Serdar kızık, H ZıvaBK 1^2 S 2 1 Tel 4411220 Faks 4418' 7 4'Î • Adana TerrbikiM Çetın \ ığenoğlu, Inonu Cd > S •\ksoaan lş H Kat 1 Te! 36-1211 FaL, -63 121; •\ntal>aTemsı!cısı \hmetdruçoğluDenız \lah Çehkbast* Merkezı Kat 6 Tel 0242 24800^ Faks 2487>P • tdameMalıtşler BülentYener • Satış Fa- zılet Ku/a # Cumhurnet Reklam # Genel Mudur Özlem A\den • Genel Mudur \ ardım cısı Nazende Pal Tel (0212(251 98 ~>A ^5 251 98 81 82 Faki (0212) 2M 98 68 Rezer- \as\on |212) M2 05 0^ Faks 212 5H 84 63 UMIDIIMII \enıGuııHabCT^|ansıBasııı\e'UMtt.ılılA5 Tujicıa&taıi 941 CagaloSu -I 4l-aıbuı ?K '46 Sııieu M 1 t Tel 021. 1 J J hal FJL Bısld MokezGaKieDeraBasım'ta'incıiılSaR eTt \$ FalıhMah HasanBaaıCadSamandıraKalallaaobul Dıştm MeılezDagıomPazariamabaa « T ı •\'- * cumhumet 2 EfüM 20Ch Imsak <2S G u n e 5 6 ^ Ogle 13 01 Ikındı 16 b \ k ş a m l 8 " \atsı 20 14 Yoğun ilgi gören seminerin ilkinde kirlilik ve geri dönüşüm konulan ele almdı Velileneçevne dersiEVRtMKAVA Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklan Değerlen- dırme Vakfi (ÇEVKO) "Vdi Egitim Programla- n " kapsanunda ılk semrnennı Ozel Istanbul Çe\ - re Okullan'ndagerçekleştırdı Velılenn buyuk ıl- gısıyle karşılanan toplantıda "çevre Idrliliği, aük- lar" ve "geri dönüşüm" konulan ele alındı Gelecekte karar vencı \e yonlendıncı olacak genç nesıllenn çevre ve gen kazanım projelen- ne hazırlanması açısından ebe\ eynlenn eğıtımı- ne onem veren ÇEVKO, Velı Eğıtım Program- lan'na başladı Ozel Istanbul Çe\re Okullan Konferans Salonu'nda gerçekleştınlen semıne- re velı temsılcılen \e gonullu velıler katıldı ÇEVKO Proje Koordınatoru Cezmi Neyim, gerçekleştırdığı sunumda Atık Yonetımı'nın top- lum sağhğı ve ekonomısı açısından onemıne dık- kat çektı Neyım, toplantılann buyuk onem taşı- dığının altını çızerek A\Tupa Bırlığı knterlenne gore uygulanması gereken atık yonetmelığı hak- kında bılgı verdı ÇEVKO'nun Mart 2005 ıtıbanyla Çevre Ba- kanlığı tarafindan yetkılı kuruluş olarak atandı- ğının altını çızen Neyım, "Çevreyikorumakiçin ebev eynlere bmiik görevler duşüyor. Çe\re bilin- cinin geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktanlma- sı için jetişkinlerin du\ arlı olması gerekhor" de- dı Toplantıda, Ozel Istanbul ÇevTe Okullan 'nda- kı semıner programlannın bundan boyle duzen- lı olarak devam edeceğı belırtıldı AB'nın kabul ettığı atık ve gen kazanım ılke- len, entegre atık yonetımı, kamu-endustn-tuke- tıcı sorumluluk paylaşımı ılke \e kurallannı be- nımseyen ÇEVKO, bu ılke \ e kurallara uygun pro- jelere katkı sağlıyor Amerikah Olsen yola çıktı uzay aracı dün yola çıktı. Amerikah milyoner Olsen ile biriikte Ame- rikalı astronot Bill McArthur ve Rus kozmonot Valeri Tokarev'in bu- lunduğu uzay aracı Kazakistan'daki Baykonur Üssü'nden dün sabah fıriatıldı. Soyuz uzay aracının iki gün içinde yörüngedeki Uluslarara- sı Uzay istasyonu (UUİ) ile kenetlenmesi bekleniyor. (Fotoğraf. AP) dizel dizel dizel • dizel bıodizel bicdizel w>cdizel c dizel bicdizel D dizel biodize izelb i o d i z e l dunyada verımı ve performansı onaylanmış bır dizel yakıt alternatıfıdır Uretımınde ham madde olarak tum bıtkısel yağlar ve atık kızartma yağları kullanılmaktadır AB standartları gereğı b i o d i z e l ın 2005 yılından ıtıbaren dizel ile harmanlanması çevre ve ınsan sağlığı bakımından mecburı tutulmuştur Tamamen çevre dostu bır yakıt olan biodizel, motorlarda herhangı bır değışıme gerek kalmadan dırekt olarak veya dizel ile harmanlanarak kullanılabılır b i o d i z e l , harmanlandığı dızelın setan sayısını yukselterek yakıt ekonomısı sağlar Motoru guç azaltıcı tortulardan temızler ve yağlayıcı etkısınden dolayı motorun aaha sessız ve verımlı çal şnasmı sağlar Ezicı Yağ Sanayı Biodizel ve Enerji Üretımı Paz A.Ş. biodizel ın hızla tukenen dtzele alternatıf ve ulkenın dışa bağımlılığını azaltan bır kaynak olması nedenı^le ılerı teknobji yontemler gelıştırmıştır b i o d i z e i ın yan urunu olarak elde edılen ve bınlerce kullanım alanına sahıp olan ham glıserın, Alfa Laval teknolo|isı ile ışlenmekte ve ulkemızın bıtkısel glıserın açığına çozum getırmektedır Doğayı korumak için şimdiden köklü bir çözüm; biodizel Türkiye'de ilk defa Ezici Yağ San. Biodizei ve Enerji Üretimi Paz. A.Ş. modern tesislerinde Alman GEA Westfalia Separator teknolojisi, TTG V, Tübitak ve Y.T.Ü işbirliğiyle, EN 14214 standartlarında üretilmektedir Gelişmiş laboratuvarlarında tüm analizleri yapılarak üretilen biodizeii aracınızda güvenle kullanın, EPA VERILERINE GORE BİODİZEL EMISYONLARI MUKAYESESI w«tf^ia s^aratof Ezici Yağ Sanayi Biodizel ve Enerji Uretimi Paz- A.Ş. Merkez : Ataturk Caddesı Dılkum Sıtesı 6 Blok Kat 2 D 1 3 Kozyatağı / Istanbul Tel 0 216 363 84 54 - 363 95 27 • Faks 0 216 363 98 90 Fabrika : Cumhurıyet Caddesı Mımar Sınan Koprusu Yanı No 3 Dılovası / Izmıt Tel 0 262 754 16 59 • Faks 0 262 754 16 51 w w w . e z i c i . c o m . t r • i n f o @ e z i c i . c o m t r EmısyonTipı HC Ozon Tabakası Zoran Igpiam Yanmomış Hıdrokarbonlffl- Karbonmonobıi AlİK M0QQ6 N0x SüKariar FAH rPoh B100 30- •67% 48% 47% ıO% 100% 80% -90% B20 1D% 20S 12% 12% 2% 20% 13% 50% Amazon'da kaza: 8 ölü, 12 kayıp • RIO DE JANEIRO (AA) - Amazon Nehn'nde yolcu taşıyan bır tekneyle kamyon taşıyan bır yuk gemısının çarpışması sonucu 8 kışının olduğu, 12 bşının kaybolduğu bıldınldı Yerel yetkıhler, 60 yolcu taşıyan teknenın, çarpışmanın etkısıyle tamamen parçalandığını, kurtanlan yolculardan 8 kışının durumunun kntık olduğunu behrttı Iri takılar moda olacak • Çeviri Servisi - Mılano Moda Haftası, renklı defılelerle suruyor Etkınlık kapsamında unlu modacı Gıanfranco Ferre'nın kreasyonlan sergılendı Ferre, ın takılarla susledığı 2006 ılkbahar-yaz defılesınde ağırlıklı olarak şıfonu tercıh etmış (Fotoğraf APP) * E 2 ' JS Ert ~fflne B ÛO • Macdzs n [Cevre on 3odıâ AL GOZÜiVI SEYREYLE IŞIL ÖZGENTÜRK Taşınırken Cuma gunu kendı kendıme sordum, en çok neyı ozle- yeceksın Ve buruk bır gulumsemeyle, kendı kendıme yanıt verdım O guzelım a\luda >apılan kutlama toren- lerını, Berin Hanım'ın ıçten konuşmalarını. olulenmızın ıçımızde bıraktığı ozlemı, kondorİardakı kahkahalanmı- zı, koşuşturmalanmızı, Şükran'ın uşenmeden yaptığı Ar- navut boreklennı, hıç dunnadan doğuran kedılenmızı, kav- galanmızı. yılbaşı partılerımızı Başımızın belası. ma\ının bıle yasaklandığı gunlen Yazıışlen mudurlenmızın. "Aman dikkatü olun" uyan- lannı, Rahmetlı Selahatün Abı'nın benı apar topar bır arabaya bındınp, Gayrettepe'>e o sırada tutuklu olan eşı- me yollarken ağlamasını, bır sevgılıler gununde Füsun'la cumle gazete kızlanna gul gondenp tum gazetede u Aca- babugüllerikimgonderdi? n dı>e >arattığımızşıddetlı sor- gulamajı, kıdemlı dostumuz, bızım her turlu nazımızı çeken gazetenın en baba fotoğrafşfiı Erdoğan Köseogu'ylâ Armutlu'da yanlışlıkla, bızı bulduklannda bır kaşıks boğmayı duşunenlenn kah\ esıne gınp, korkulu < çırdıkten sonra. sağ salım a\ lumuzrm sıcaklığına 1 tuğumuz anlan Tumu yazarlar \ e şaırlerden oluşan ve kondorun SO- nuna konuşlanmış duzeltmen masasının muhteşem dedı- kodulannı, kım nerede ne yazmış, kım kımmle çıkryor, kım kımı ıçkı masasından kovmuş Ve tabu Cağaloğlu'nun tam göbeğındekı avlumuza gı- derken. ağır ağır tırmandığımız yokuşun, her gunku mu- davımlerau, ansızın karşımıza çıkan >okuş delılennı, kı- tapçı tezgâhlanna ye- nı konmuş, çıçeğı bur- nunda kıtaplara bakar- ken duyduğumuz he- yecanı Başımızagelmışve gelecek aşklardan ko- nuştuğumuz avludakı ağaç altını bızeacıtan hıkâyelen paylaşma- nm kıvancını, Uğur Mumcu'nun daha dış kapıdayken duyulan kahkahaiannı. rahmet- lı ÇetinOzkınııÜL rah- metlı Okta\ Kurtbö- ke \e uzun omurler versın Doğan Hız- lan'ın tıfil bır roportaj muhabınyken gore\lf gıttığım, o gunlerde olay >aratan Emmanuel fılmınm kadınlar ma- tınesınden donüşumde benı hevecanla lâpıdalarşılama- lannı "Antetbakahmnetergordtiıuyazacaknelerinvar?" AcınınbızıcaneMmızdenN-urduğu LğurMumcu nun ve AhmetTanerKışlah'nın haksız olumlen karşısında du> - duğumuz ofkeyı, her bınmızın kendı koşesıne çekılıp sessızce ağlamasını ve kendımıze, "Bugönü asla unutma!" dı>e sımsıkı >aptığımız tetnbıhlen Işçıkışlanndacumburcemaat uç adım ötemızdekı Ce- mıyet'ın ustunde konuşlanmamızı, gundelık dedıkodula- n. şu anda duşunduğumde ıncır çekırdeğını doldurmayan tartışmalan kırılganlıklan Nadir Be>' ın her zamankı sakın gazete gunlennı. şu an- da tum basına dağümış genel yayın mudurlennı, yazuş- len mudurlennı, roportaj ve guncel haberler peşınde ko- şan muhabrr arkadaşlan, hepsını ama hepsını ozleyece- ğım Çunku bız hepımız aynı avluda buyuduk, Cumhu- nyet Gazetesı'nuı her zaman sıcak, her zaman sevgı do- lu, rnanç dolu avlusunda Şımdıbaşkabırbınayataşınıyoruz Ama seslenmız, ko- şuşturmalanmız ve sozcuklenmız hep bu a\ luda kalacak Sonsuza kadar isilozgenrurkiasuperoaline.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog