Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet K İ T A P L A R I ENEL HAKK'IN HAKKI İlhan Selçuk Cağ Pazariama A Ş Tmtocagı Cad \o '9 41 |}J3>l)Cagaloglu-lsanbulTd (212)51401 % Cumhuriyet CumhurlyeC K İ T A P L A R I SÖYLEV-III-BELGELER H.V.Veüde(koğlu Çag Pazariama A_Ş Türtocagı CnâJKo 39'41 134334) C^alojlu-laanbul Tel (JB) 514 01 96 8 2 . YIL SAYI: 29215 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVtgmde) KURUCUSU. YUNUS NADİ (7924-J945j8^yAZ4fl/: NADİR NADİ (1945-1991) 2 EKIM 2005 PAZAR Sezer, AB'nin Türkiye'ye yeni koşullar dayatmasınm kabul edilemez olduğunu vurguladı Avrupa kaybeder BAŞBAKAN ERDOĞAN AÇIKLADI AB TEMSÎLClSÎ JAVIER SOLANA: 'Avusturyavazgeçti' ı \ Durumçokrahatsız Başbakan Erdoğan, Avusturya'nın 'ımtıyazh ortaklık' ısrarından vazgeçtığinı söyledı. Avus- turya Başbakanı Schüssel'le görüştüğünü belır- ten Erdoğan, Schüssel'ın " 17 Ara- lık'takı kararların arkasındayız" dedığını bıldırdı. Meclıs'ın açılışı nedenıyle venlen resepsıyona ka- tılan Erdoğan'ın salona gırdığı sı- rada askerlenn salonu terk etmesı dıkkatçektı. M 9. Sayfada AB Dış Pohtıka \e Güvenlik Yüksek Temsılcısi Solana, Türkiye'ye karşı yükümlülüklennın söz konusu olduğunu söyledı. Türkıye ıle müzake- relere başlanmasıyla ılgılı 'rahat- sız edıcı bır durum' yaşandığını belırten Solana, "Pazar akşamı ba- kanlann toplanması gerekhlığını ganp karşılıyorum. Müzakerelenn pazartesı günü başlayacağından şüphem yok" dedi. • 9. Sayfada • * \ Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda üzerine düşen sorumluluklan yerine getirdiğini belirten Cum- hurbaşkanı Sezer, AB üyelerine Türkiye'ye ayrımcılık yapmamalan çağnsında bulundu. Sezer, "Avrupa'nın önüne önyargılardan oluşan bir duvar örmenin kimseye yaran yoktur. Önümüze konacak her engel, Avrupa'nın önünü kapayacak duvann taşlan olacaktır" dedi. Bazı ülkelerin Türkiye'nin üyeliğini iç politika malzeme- si yaptığına dikkat çeken Sezer, başlayan sürecin geri dönülemez bir aşamaya geldiğini belirtti. "Türkiye, AB'ye üye olmaya kararlıdır ve bu süreci ulusal çıkar- lannı ve ulusal onurunu koruyarak tamamlayacaktır" diyen Sezer, bu aşamanın geciktirilmesinin Türkiye'den çok Avrupa'nm kaybı olacağını vurguladı. • 9. Sayfada ÇERÇEVE BELGE SIKINTISI SÜRÜYOR îngiltere iki ülke arasında çıkış yolu anyor İngiitere, Ankara'nın Müzakere Çerçeve Belgesi'ni 3 Ekim öncesi görme talepleri doğrultusunda belgeyi bu akşam Lüksemburg'da bir araya gelen AB dışışleri bakanlan dü- zeyinde resmen onaylamayı hedefliyor Avusturya'nın ise Hırvatistan'ın AB ile müzakerelere başlamasına yönelik beklentisini toplantıda da sürdüreceğini kaydediyorlar. AB kaynaklan îngiltere'nin Türkiye ve Hırvatistan dosyala- nnı ayn tutma çabasına karşınAvusturya'nın iki ülkenın mü- zakere süreçlerini ilişkilendirdiğine dikkat çekıyorlar. Kay- naklar, îngiltere'nin çerçeve belgesine dokunmadan, Avus- turya'mn endişelerini giderecek formül getirebileceğini be- lirtiyorlar. ELÇİN POYRAZLAR'ın haberi • 9. Sayfada GALATAPORT İHALESİ Oyun içinde oyun var thale şartnamesıne göre 49 yıllık süre Medenı Yasa'ya gore, "bagımsız ve süreklı ni- telıklı üst hakkı" kapsamında venlecek. Söz konusu mad- dede "Üst hakkı, süresınin dörtte üçü dolduktan sonra 100 yıl uzatılabılır" hükmü yer alıyor. MLRAT KIŞLA- Ll'mn haberi 14. Sayfada YİMPAŞ DAVASI Yöneticiye hapis Islami holdmg YİMPAŞ'm Isvıçre'dekı kuruluşunun as- başkanı Kraus, Basel Ceza Mahkemesf nde yargılandığı davada hapıs cezasına çarptı- nldı. Zünh merkezlı avukat- lık bürosu. Kraus'un kararı temyız hakkı olduğunu belır- ttı AYKLT KIÇİKKA- YA'nın haberi I 3. Sayfada OKS'YE HAZIRLIK YAŞI 9'A KADAR DÜŞTÜ Sınav hasta ediyor Orta ÖğretimKurumlan Seçme Sınavı'nı kazanmayı - tekhe- def haline getiren anne-babalar, çocuklannı sınavdan bir- kaç yıl öncesinden itibaren okul-kurs-özel öğretmen üçge- nine hapsediyor. Uzmanlar, başansız çocuklann yaşayacak- lan hayal kınklığının olumsuz etkilerine dikkak çekiyor. Eğitim Danışmanı Asuman Kuzuoğlu, hayatın sadece smav- dan ibaret olduğunu düşünerek hareket eden ailelerde, cid- di iletişim problemleri yaşandığını belirtti. Kuzuoğlu, "île- tişimsizlik birçok başka sıkıntıyı da beraberinde getirecek- tir" dedi. FİGEIN ATALAY / EMEL KILIÇ'ın haberi • 6. Sayfada EŞME: AMAÇLARI MAM BAŞÖĞRETMEN M 6. Sayfada IHRACAT ZİRVEYAPTI • 13. Savfada VELlLERE ÇEVRE DERSİ MArka Savfada Büyüködül 'ŞanghayDüşleri 'ne 42.Altın Portakal Film Festivali dün düzenlenen ödül töreni ile sona er- di. Festivali, uluslararası boyuta taşıyan " 1. UluslararasıAvrasya Film Festivali"nde "En lyi Yönetmen" ödülünü "Four-Dört" adlı filmin yönetmeni Rus Ilya Kırcanovski, "En lyi Film" ödülünü yönetmen- liğini Vang Şiaoşuai'nin yaptığı "Şanghay Düşleri" adlı film aldı. "Ulusal Belgesel Film Yanşması"nda birinciliği Bingöl Elmas'ın "Ağustos Kanncası" adlı belgeseli kazandı. "10. Gezegen: Bağ- dat'ta Yek Başma" belgeseliyle Melis Birder, "Jüri Özel Ödülü" al- dı. Festivalde, "Onur Ödülü" Peter O'Toole ve Güney Koreli yönet- men Kım Ki-Duk'a verildi. GÜRSU KUNT'un haberi • 14. Sayfada • YENÎ YÜZLÜ PORTAKAL ASLI SELÇUK'un yazısı • 14. Sayfada Hem uza hem yakın Dugunle yarın arasında büyük fark olacak mı? Ya da bugunden yarına Türkiye değışecek mi? Bu iki sorunun yanıtı hem evet hem hayır. Türkiye'nin AB macerası işte böyle bir şey... Aşkj nefrefi kadar güçlü. Isteyeni kadar istemeyeni de var. Cumhuriyet 'le birlikte. SCumhuriyeJ . TRATEUu YARIN Türk-Rus işbirliği A B ve ABD'nin Türkiye'ye karşı izlediği politika gün geçtikçe daha keskin bir hal alırken, Türkiye'nin yeni politik arayışlar içine girmesi gerekiyor... En önemli seçeneğin ıse Rusya ıle kurulacak bır ortaklık olduğu belirtiliyor. Cumhuriyet 'le birlikte. Inançların doğduğu topraklar Şanlıurfa Bir gün aklınıza Urfa'ya gitmek gelirse zamanı kesinlikle çok iyi ayarlayın. Aslında içinde bulunduğumuz bugünlerde tercih ederseniz siz Urfa'yı, Urfa da sizi yaşamaktan büyük keyif alır. Cumhuriyet 'le birlikte. GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK 'Kendi Etti, Kendi Buldu' "Büyük zorluklaria karşı karşıyayız" dıyen Dışışle- ri Bakanı Gül'e aynı gün "büyük sıkıntılar olmadığı- nı" söyleyerek karşı demeç veren Başbakan, bır günde "değıştı". AB'den bekledığımız dürüstlüğü göremezsek, dı- ye başladı. Ne yapacağı bellı olmayan, ıçerıksız, kar- şıdan bakıldığında tehdıt, yabancıya göre ola kı şan- taj havası verecek düzeyde ve bekledığının aksı bır MArkası Sa. 8, Sii. 1 'de 'Üniversite araştırır' Yarın uru\ersıteler açılmaya başlıyor Sorunlan dız bo>Tinun da uzennde Türkiye'nin en bü- yuk unıversıtesı durumundakı Istanbul Unıversıtesı'nınkıler (fU) ıse savmakJa bıtmıyor Ye- ni rektor Prof Dr Mesut Par- lak'la bızım yuksekoğretımın acınacak halını konuşu\oruz LEYX.4 TAVŞAJVOĞLl"nun haberi 112. Sayfada Almanlar pistte Alman Bınek Otomobiller Şampıyonası'nın (DTM) 10 ayağı bugun tstanbul Park Pıs- tı'nde koşulacak Sıralama tur- lannda Mercedes'ten Kanadalı Bruno Spangler, ılk sırayı alıp \ anşa en önde başlama şansı- nı yakaladı DTM oncesı Polo Ladıes ve Seat Cup da yapıla- cak >EYSELBALKAYA'- nın haberi I Spor'da R Bahçe geç açıldı Şampiyonlar Ligı'nde aldığı galıbiyetle moral kazanan Fe- nerbahçe, Super Lıg'de haftayı üç puanla kapattı. Konya dep- lasmamnda ılk yanyı 2-0 ye- nik kapatan San-Lacıvertlıler, sahadan 4-2 galip aynlmayı bıldı Dığer maçlarda ıse şu sonuçlar alındı: Sıvas-Denizlı: 1-0, Vestel Manısa-Kayseri Ercıyes. 0-2. M Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY TBMM-nin yeni Yasama Yılı! Türkiye Büyük Millet Meclısi (TBMM) 22. dönem 4. yasama yılına dün resmen başladı. Genel seçim- ler sonucu oluşan meclisler en az 3, en fazla 4 yıl dayanır. 3. yıl bitiminde 4. yıl içinde seçim karan alı- nır. "Bu kez 5. yılı kesinlikle tamamlayacağız" iddi- asını her iktidar yineledı ama, başaramadı. AKP de aynı şekilde. "Biz eskılere benzemeyiz. 5 yılın dolumunda seçimegıdeceğiz" dıyor. Bu anlam- • Arkası Sa. 8, Sü. 8'de ı<
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog