Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

rifCumhupiyet L^KİTAPLARI BtRARPABOYU Orhan Erinç ÇagPazariamaA-Ş TütkocagıüıdNo39 41 < 34334) Cagaloğhı-lsanbuiTel (212)51401% Cumhuriyet TiT Cumhurlyet L^.KİTAPLARI AFFEDERSÎN LA FONTAINE Mustafa Balbay *S» ÇajPaariamaA.ŞTiiıki)cağıCaLNo3941 '>J^334)CaSaioğhı-lstanbulTel (212)51401 % 82.YILSAYI: 29228 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 2005 CUMARTESİ Kuş gribinin batıya ilerlemesinden korkuluyor. AB, Türkiye'ye ekip gönderiyor Avrupa'dan ıızman SEKTÖRDE İFLAS TEHLİKESÎ Tavukçular panikte Kızıksa'da tespıt edılen kuş gribi vakalannın ardından birçok ilde önlemler alınırken ta- vukçuluk sektörü en kötü günlerini yaşıyor. Türkiye'de beyaz et üretimınde yüzde 18 pay- la ikinci büyük il olan Balıkesir'ın Sanayi Odası Başkanı, bankalann kredileri kesmesıy- le tavukçuların zor duruma düşmesine hükü- metın bir çare bulmasıru ıstedi. • 9. Sayfada Türkiye ve Romanya'da ortaya çıkan ölümcül kuş gribi virüsü AB'yi alarma geçirdi. Uzmanlar, vi- rüsün Avrupa'ya girmesini önlemek için "biyogü- venlik önlemlerinin arttınlması ve erken tanı sis- temi kurulmasına" karar verdi. AB Komisyonu sözcülerinden Markos Kipriyanu, Türkiye'ye des- tek için yoğun diyalog içinde olduklannı açıkladı. Avrupa'dan bir grup tıp ve laboratuvar ekibinin bu hafta inceleme yapmak için Türkiye ve Bulgaris- tan'a gönderileceği bildirildi. AB dışişleri bakan- lan da kuş gribini görüşmek üzere sah günü Lük- semburg'da olağanüstü toplanacak. Dünya Sağlık Örgütü, kuş gribine karşı insan ve hayvanlar üze- rindeki gözetimin arttınlmasını istedi. • 9. Sayfada YlMPAŞ YÖNETİCÎSİ 'ÖTjal'la yola çıktık 28 Şubat durdedV Yurttaşlardan kayıt dışı para toplayıp batıran "Islami hol- dingler"le ilgıli komisyona bilgi veren YlMPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Uyar, "97 bin kişiden 1 milyar 204 milyon mark topladık" dedi. Uyar, iş- lerinin bozulmasından "28 Şubat sürecıni" sorumlu tuttu. 28 Şubat sürecinden sonra 1 yıl- da 280 denetim geçirdiklerini söyleyen Uyar, "SPK'de bir görevli, bir otelin yüzde 15 hissesıni almamız karşılığın- da işlerimizi halledeceğini söyledi. Hisseyı aldık ama işi- miz hallolmadı" dedi. AYŞE SAYlN'ın haberi • 12. Sayfada DlSK'TENTOPLANTI Bolu'da solun beyin firtınası DİSK tarafından, dünyada ve Türkiye'deki son gelişmeleri, solun genel durumunu ve ge- leceğini tartışmak için düzen- lenen toplantı Bolu'da başla- dı. Basuıa kapalı olarakyapı- lan toplantıya, akademisyen- ler, eski siyasetçiler, sanatçı- lar ve köşe yazarlan katıldı. DİSK Başkanı Çelebi, solun güçlendirilmesi konusunda büyük çaba harcandığuıı be- lirterek "Türkiye'nin umudu- nu yeşertmek istiyoruz" dedi. Çelebi, uygulanacak alteraa- tif ekonomık politikalar ve dış politika konulannuı ele alın- dığını açıkladı. • 8. Sayfada TUBITAK uyansı YÖK Başkanı Teziç, Türk bilim ekibinin Brüksere 'hukuki sakatlıkla' gitmemesi gerektiğini vurgularken ÖSYM bütçesiyle ilgili düzenlemeye de sert tepki gösterdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç, AB ıle eğıtım alanında yürütülecek müzakerelerde, "yasal ze- mini olmayan" TÜBlTAK yönetuninin de yer almasının kendilennı rahatsız ettiğini söyledi. Teziç, "Türk bilim ve araştırma ekibi, Brük- sel'de kendini hukuki sakatiıkia temsil etme- meli" dedi. ÖSYM bütçesının YÖK'ten aynl- masına da tepki gösteren Teziç, "Korkumuz, bir süre sonra bu idari yapının üniversiteler- den alınarak sınavlann politik karar merkez- leri tarafından düzenlenmesine kadar gidecek bir kapıyı açraa tehlikesidir" dıye konuştu. Üniversitelerarası Kurul, Avrupa Bırhğı (AB) müzakerelen kapsamında tarama sürecinde gö- rev yapacak ekıbı belırledı. Alınan bilgıye göre tarama ekibinde İTÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Karadoğan, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Ak- bulut. Muğla Üniversitesı Rektörü Prof. Dr. Şe- ner Oktik, Sakarya Ünıversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duman, Bılkent Üniversitesı Rek- törü Prof. Dr. Ali Doğramacı, Boğaziçi Ünıver- UArkasıSa.8,SiL3'te tçişleri Bakanlığı, teröristlere karşı düzenlenen operasyonda yaklaşık 20 kişinin yakalandığını açıkladı. (Fotoğraf: AP) Nalçik'te sokaklar ceset dolu Rusya'ya bağlı Kabartay- Balkar Ozerk Cumhuriye- ti'nin başkenti Nalçik'te önceki gün Çeçenlerle Yar- muk cemaatine bağlı terö- ristlerin düzenlediği bas- kınlarda yaklaşık 100 kişi- nin öldüğü tahmin edilirken kenti savaş alanına çeviren olaylar tamamen bastınldı. Rus basını, Rus güvenlik güçlerini baskınlan önleye- memekle suçlayıp Çeçenis- tan'daki savaşın bölgeye sıçradığını ileri sürdü. Rus- ya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın bütünlü- ğünü ve Rus halkını tehdit edenlere karşı sert önlemler ahnacağım bildirdi. Kabartay-Balkar Başkanı Kanukov, saldınnın en önemli nedeninin ülkenin ekonomik durumu olduğu- nu söyledi. Kanukov, "Ge- lır düşüklüğü ve işsızlik, köktendincilerin ve diğer yıkıcı güçlenn ıdeolojik sa- vaş yürütmesıne zemın ha- zırlıyor" dedi. • 10. Sayfada 2005Nobel Ödülleri açıklandı Du yılın ılk Nobel Odulü fızyolojı veya tıp dalında, Helıkobakter pılorı ve bu bakterının yol açtığı hastalıklarla ılgılı araştırmaları nedenıyle ıkı Avustralyah bılım adamına verildı Cumhuriyeİ 'le birlikte. Feministler iktidar yolunda L/evrim Mavi, 21 yıldır Isveç'te yaşıyor 2006 seçımlerinde parlamentoya gırmeyı hedefleyen "Femınist inisiyatiPin üç sözcüsünden biri. Cumhuriyet 'le birlikte. Türkiye-AB ilişkileri I urkıye ile uyelık gorüşmelerini başiatan AB, uluslararası arenada "sozunde durma" konusunda da rahat bir nefes aldı Cumhuriyet 'le birlikte. GÜNEYDOĞU'DA OPERASYON: 2 ŞEHlT M 5. Sayfada ANKARA'DA OTOPARKTA PATLAMA M 6. Sayfada TOKTAMIŞATEŞ'lN 'ARAYIŞ' KÖŞESI UlZSavfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Değer ıtıi? Değişik, çelişkıli, "sıriarfa"dolu günleri arkamızda bı- raktık. "Sır" sözcüğü de nereden çıktı demeyin: Kimliği so- aılduğu zaman Başbakan'ın "siyasal stratejistiyim" mi dediği, yoksa Adana milletvekili sıfatını mı kullandığı bi- lınmeyen Ömer Çelik'e sormuşlar: "Sır saklar mısı- nız?" Ser verir sır vermez anlamına gelen bir ifade kullan- MArkası Sa. 8, Sü. l 'de Oğuz Şeren'i yitirdik Cumhuriyet'in eskı yazıışle- ri müdürlerinden Oğuz Şeren (77) öldü. Şeren'uı cenazesi yannTeşvikiye Camıı'nde kı- luıacak öğle namazının ardın- dan Zincirlikuyu Mezarlı- ğı'nda toprağa verilecek. Şe- ren, Cerrahpaşa Tıp Fakülte- siOnkolojıBölümü'ı ieteda- vı görüyordu.B 8. Sayfada Rektör Aşkın tutuklandı AKP'nin uygulamalannı eleştirmesıy- le gündeme gelen VanYüzüncüYıl Üni- versitesı Rektörü Prof. Aşkın, 25 milyon dolarlık tıbbi cihaz alımı ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla tutuk- landı. Aşkın'ın evine geçen yaz düzen- lenen baskının önce "tarihi eser amaç- lı" olduğu, ancak eserlerin kayıtlı çık- ması üzenne, cihaz alımına ıl ^kin ara- ma yapıldığı açıklanmıştı. 18. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY CHP'de Bir Damla... CHP'nin milletvekili kaybına, ürettiği siyaseti top- lumsal desteğe dönüştürmedeki tutukluğuna ilişkin eleştirilerimizı saklı tutalım... Bugünü CHP Istanbul Milletvekili Zeynep Damla Gürel'ın etrafında örülen gelişmelere ayıralım. Damla Hanım, CHP'de siyaset yapmak üzere de- ğil, ürettiği siyaseti CHP'ye mal etmek üzere siya- sete atıldığını baştan ortaya koymuş bir iş kadını. An MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog