Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

ry'Cumhurfyef k^KİTAPLARI ÜLKELERE DEĞÎL SAVAŞA DÜŞMANIM M ustafa Balbay Çag Paariama A.Ş Türkocagı Cad. No 39/41 (34334)Cagalogta-lsonbulTel (212)5140196 Cumhuriyet r C~ Cumhuriyes*' ^ L^-KİTAPLAfll *. SÖYLEVİ-n H.V.VeUdedeoğhı - / m - 'Ç4 Pazarfafaı A Ş.TÜncağı CaOfeJiMl (M3M),«Sİgaloghı-|jt«lıbulM(212) 5Î401 96 82. YILSAYI: 29225 / 50 YKr (500.000 TL) (KDVtçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) , 12€KİM 2005 ÇARŞAMBA Baykal, Dubai Prensi'yle anlaşan Erdoğan'ı sert bir dille eleştirdi iııi şeyh gîbi görüyor' SAKAL-I ŞERİF 'Dubai 'ye götürülecekti' AKP'ye yakınhğıyla bilinen Fehmi Koru, Taha Kıvanç takma adıyla yaz- dığı köşede, Sakal-ı Şerif in Dubai Prensi tarafindan istendiğini belirtti. Hûkümetin de birkaç günlüğüne Duba- ililere vermek istediğinı ancak muha- fazanuı dikkat çekmesi üzenne olayın patlak verdığini yazdı. • 5. Sayfada 'YANLIŞYAPILDr AKP 'li bakan tepki gösterdi Sakal-ı Şerif olayıyla ılgılı olarak Bakan Koç'a bir tepki de kabineden geldi. Diya- net'ten sorumlu Bakan Aydın, "Diyanet'e sorulsaydı, 'Mu- kaddes eşya neredeyse gidin orada ziyaret edin' derdi" gö- rüşünü belirtti. • 5. Sayfada İsrailliye de Ortadoğulu şeyhe de saygı duyduğunu, an- cak Türkiye Cumhuriyetı kanunlanna daha çok saygı- sı olduğunu belirten CHP lıderi, "Başbakan herhalde bunlarla düşe kalka, kendisini Türkıye'de şeyh haline gelmiş gibi düşünüyor. Anlatmak lazım, sen değilsin, seçimle geldin, seçimle de gideceksin. Seçimde gittik- ten sonraYüce Divan'da da bunlann hesabını verecek- sin. Havalara girip kendini şeyh zannetme" dedi. Sakal-ı Şenf olayını da eleştiren Baykal, Erdoğan'ı işa- ret etti. Baykal, "Acaba Kültür Bakanı asıl fail midir, feri, yani ikinci derece suç ortağı mıdır? Öyle anlaşı- lıyor ki, bu densizlik, daha büyük bir densizliği kamuf- le etmek için üstlenihniştir" dedi. CHP lideri, en temel duyarlılık konulannda dahi bir büyük çürümenin, yoz- laşmanın iktidann bütün kadrolanna nasıl yansıdığı- nın bir kez daha görüldüğünü söyledi. • 5. Sayfada An Gelir' görünmez bir mezarhktır zaman şairler dohışır safsaf tenhalarmda şiir söyleyerek kim duysa / korkudan öliir -tahrip gücü yiiksek- saatlı bir bombadır patlar _ - an gelir attila ilhaıı öliir" Şair, yazar ve düşün adamını yitirdik Manyaslılar, kanatlı hayvanlannı yetkililere teslim etmekten kaçınıyor Tavuklam kesip yediler da yetmedl Kuş gnbi görülen Kızıksa Belediyesi'nin hopar- lörlerinden, "kanatlı hayvanı olduğu halde bildirmeyenlere 2-6 ay ara- sında hapıs, 2 bin YTL de para cezası verileceği" yönünde anonslar yapılıyor. Ancak "kuş gribi" vakasınrn duyubnasından sonra kanatlı hayvanlann itlaf edileceğini duyan birçok yurttaşın, hayvanlannı gö- revlilere teslim etmek yerine keserek yemeyi tercih ettiği belirtiliyor. MeCİIS'ln beyaz et ÇeliŞkiSİ Tarım ve Köyişleri Bakanı Eker, uy- gun koşullarda kesilen ve pişirilen kümes hayvanlannm yenebile- ceğini, kendısinın de yediğini söyledi. Ancak TBMM lokantasının dünkü mönüsünde tavuk ve hindi yemegine yer verilmemesi dikkat çekti. Durumun kamuoyuna yansıması üzerine TBMM Başkanlığı, mönüde bu tür yemeklerin yer alacağını açıkladı. • 7. Sayfada 'An geldi' Attila llhan veda etti Türk edebiyatının usta ismi, yazanmız Attila llhan (80), kalp krizi sonucu yaşamrnı yitirdi. Attila llhan için yarın saat 10.00'da Mecidiyeköy'deki Kanaltürk binasında, 11 .OO'de ise Taksim'deki Atatürk Kültür Merke- zi'nde tören düzenlenecek. Ilhan'ın cenazesi Teşvikiye Camisi'nde kılı- nacak öğle namazının ardından, Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Cumhurbaşkanı Sezer, Ilhan'ın yapıtlanyla yaşayacağını vurgulayarak "Kendisinden sonraki kuşaklar için de yol gösterici olmayı sürdürecek- tir" dedi. Erdoğan, Baykal, Bakan Koç ve çok sayıda siyasetçi ile sanatçı da Attila Ilhan'ın yaşamını yitirmesini kültür, sanat, düşün ve medya dün- yası için büyük bir kayıp olarak değerlendirdiler. • 14 ve 15. Sayfalarda Bir hançer gibi çıkıp gitti Bir tek annem için "Annem Yok Artık"ı yazarken gözlerim- den akan yaşlar önümdeki sözcükleri görmeme engel oluyor- du. Bir kez daha aynı şey... Attila Ilhan'ın öldüğüne nasıl ina- nabilinm... Bir hançer gibi çıkıp gıttığinı... Türk şıınne 'Du- var'la bir hançer gibi nasıl gırdiyse, öyle... Daha nice nıce nı- ce şiirler... Ilk gençlığımizin yagmurlannda bızlerle ıslanan... ATAOL BEHRAMOĞLU'nun yazısı • 15. Sayfada 175.5 milyon dolar Standart Çimento SabancVya Çimsa'nın verdiği 175.5 milyon dolarlık teklifle muhammen bedelin 2.8 katına ulaşıldı. Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı Kamışlı, "Fiyatı normal buldum diye- mem, Türkiye sevdalısı- yız, araziye uyduk" der- ken Çimsa Genel Müdü- rü Külçü, fabrikayı hak ettiği değere aldıklannı söyledi. • 12. Sayfada Şankaya öldü Nergis Holding'in acıgünü Bursa sanayisinin önde gelen isimlerinden Nergis Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Şankaya (71) yaşammı yitirdi. Es- ki devlet bakanı Çağ- lar'ın dayısı Şankaya'nm kalp krizi sonucu öldüğü öğrenıldı. • 8. Sayfada Acıya öfke eklendi Depremin vurduğu Pakistan'da dün başlayan sağanak yağış ve fırtına yüzünden bölgeye yar- dım götûren ve yaralıları hastanelere taşıyan helikopterlerin uçuşlan geçici süreyle durdu- ruldu. Binlerce insan hâlâ enkaz altında kurtarılmajı bekliyor. 2.5 milyon kadar depremze- de dün geceyi de dışarıda ve soğuk hava koşullarında geçirdi. Yardımların ulaşmadığını be- lirten depremzedeler, hükümete öfkelerini "Yakınlarımız diri diri enkaz altına gömüldü ve çıkarmamıza yardım eden hiç kimse yok" diyerek dile getiriyor. Halkın askeri kamyonlan durdurarak yardım malzemelerini aldjğı, ısınmak ve yemek pişirmek için benzin istasyon- lannı bastığı söyleniyor. Muzafferabad'da yağma olayları hızla artıyor. • 10. Sayfada (AP) AVRUPA KOMİSYONU'NUN ILERLEME RAPORU 'Türkiye'de gerileme var' Pamuk, Dink ve Eğitim-Sen davalan, Dünya Kadınlar Gûnü'nde polisin kullandığı şiddet, Trabzon'daki linç girişimi, Mersin'deki bayrak yakma olayı, karikatüristlere verilen para cezası gerileme olarak nitelendirildi. TCY'nin değişmesi ve ekonomideki gelişmeler olumlu bulundu. HAZMETME SORUNU Gül kendini yalanlıyor TBMM'de hazmetme kapasitesinin ye- ni bir koşul olmadığını savunan Gül'ü, AB'nin genişlemeden sorumlu üyesi Rehn'e yazdığı kendı mektubu tekzip edıyor. Gül'ün mektubunda, "Haz- metme kapasitesine atıf, Türkiye'nin önüne yeni bir formül ile sunulmak- tadır" görüşü yer almıştı. MAHMUT GÜRER'in haberi • 8. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Avrupa Komisyonu tarafindan hazırlanan ve 9 Ka- sım'da yayımlanması planlanan ilerleme raponında Türkiye'ye yönelik olumlu öğelere yer ve- rilse de, Güneydoğu Anado- lu'nun halen bölgesel olarak gelişmediğine dikkat çekiliyor. Raporda, Eğitim-Sen'in kapa- tılması. "Bu ülkede 1 milyon Ermeni, 30 bin Kürt katledil- di" dıyen Orhan Pamuk ve Ermeni asılh gazetecı Hrant Dink'in davalan eleştirildi. Türk diplomatlar heyeti dün ilerleme raporu ve katılım or- taklığı belgeleri konusunda bil- gi aldı. Edinılen bilgılere göre, ilerleme raporundaki gelişme- lere ilişkin ifadelerin geçen UArkası Sa. 8, Sü. 3'te OLAYLARVE GÖRÜŞLER SAYFASI • 9. Savfada HRANT DlNK'E DESTEK M 8. Savfada İNGILTERE'DE KAÇAKÇILARA DARBE M 11. Savfada GUNCEL 1 300-0»3-*O0 CUNEYT ARCAYTJREK TariheAdmYazdmanlar... Bugünlerde "değişim" adlı piyesin yeni bir sahne- si oynanıyor. Bu sahnede roi alanlarsaç tuvaletiyle Dışişleri Ba- kanı. Diğeri de Sakal-ı Şerif'i ayağına getirerek Müs- lümanlığını ispat eden Turizm Bakanı. Konumuz Atilla Koç değil bugün, Dışişleri Baka- nı Gül. Zira: On yıl önce Türkiye'nin AB'ye giremeyeceğine ke- MArkası Sa. 8, Sü. J'de Nobel jürisinde bir üye istifa etti Yazar Orhan Pamuk tartışmalan nedeniyle 2005 Edebiyat Ödülü'nün açıklanmasını geciktirdiği ileri sürülen jüriden, Knut Ahnlund 2004'teki seçim yüzünden istifa etti STOCKHOLM (AA) - Isveç Akademisi'nden yapılan açıklama- j;a göre, 2005 Nobel Edebiyat Ödülü, perşembe günü Türkiye sa- atiyle 14.00'te açüdanacak. Geçen hafta yapılması beklenen açıklama- nın, jürinin Orhan Pamuk'un tar- tışmalar yaratan adaylığı konusun- da bölündüğü gerekçesiyle gecıkti- ği öne sürühnüştü. Ingıliz The Observer gazetesinın haberıne göre, resmı kaynaklarca kriz söylentıleri yalanlansa da ko- mitenin bazı üyeleri, AB'nin Türki- ye ile müzakerelere başlama kararı alırken 16 Aralık'ta mahkeme önü- ne çıkacak olan Pamuk'un yargı- lanmasını kınamaması nedeniyle kendilerinı sıyaseten zor dunımda hıssedıyor Bu arada 10 milyon Is- veç^Kronu (1.74 milyon YTL) de- ğenndeki ödülü belirleyen Isveç Akademisi'nin bir üyesi de geçen yılkı Nobel Edebiyat Ödülü seçimi yüzünden istifa etti. Akademinin 1983'ten bu yana üyesi olan Knut UArkası Sa. 8, SiLl'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog