Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 1 EKİM 2005 CUMARTESİ 12 EKONOMI BORSA 30 EYLÜL Önceta En En Dejşm Ağrtü ^ HsseM Kapanş Dûfük Yflgek t-parç *< OrtRy. rtacm DBTMşDSaın DmzYlOft Dmabartı DenelCam OtnatAnUkı Denrod DesOen DtuHaUrıg O«b«* B5Tw«r DJOTtuK Dogai r^^ıyj* DogBfi HoUny Dofiar Vayn Hol Dönıs Duvboaar Basr) EoBc2»tac EczKtaşıY* 0 1 Eczıctas Yatrrn Edtofc* EgeEndjstr EgeGutre EgeSeram* Eg* Co Yat Ort. EgasvGıyrn EGSFftKr EGSHohfeig EfmkBridrh Ertnıiût Eıtoour Eıaıâda Eacat CtfnpuHr EVGYal Ort FtcnjtFaUcnng FnoıDHnmyır FanrM^Spartf FfmFn.Kk FraraVaLOrt 14* 2.44 720 422 176 215 1 11 398 478 7550 824 378 312 376 3.54 378 131 428 04- 398 22" 12* 332 298 -090 10 70 2430 140 2.19 073 046 036 025 120 286 14 40 555 9.15 104 146 118 •33 234 815 15.40 239 710 176 144 237 635 418 170 2.11 139 1*4 438 7430 8.14 364 334 368 344 370 176 422 047 338 224 126 334 234 1020 10.40 2330 132 118 0.71 1 14 256 1440 535 675 103 1 3 109 100 270 800 1430 234 635 175 3.60 130 147 2.44 730 432 17S 218 112 332 488 940 035 144 239 720 420 175 212 110 378 4 74 TSJO 75.50 826 820 376 164 114 0 378 334 332 '32 432 048 336 228 129 394 304 3.06 376 350 3.74 179 424 048 334 225 127 336 234 10 70 10» 1150 1060 2500 2410 144 133 nraar* F-UbmtPolor FortOlraarı PatSnS S GamFrtt SntGMYO G*l»Y»Ort Gkblp» Gms( GnmBeHrik G™ ?45 71030 9.41 115 119X 402 230 173 133 106 207 13 230 131 GcUBKuyumiijk 122 Gooû-Vsr 1140 2230 ĞSOfkidro 134 GOnfttli. 2 76 236 230 Hetts -39 Hün»«Sz! 336 -40 122 031 ıa 037 039 330 2340000 1585X ' 925 936000 605 272 2S6 342 104 230 650 *55 038 089 049 432 0*1 15000 236 142 620 338 6.10 236 S35 6330 Dl»Xllt414 •36 2950 332 i}Gnn $GMVD 5y«0n imDanrÇt* bcaıt Kapkmn K M M jroeraO Karan OBraüv KnuTttsül Kalocsn KKDv.Paz.Tc KAMMcMvı KertGdi Gm*«Gı KtnmKira KocHaUng Kınhte Konya Dnıento toS MadnÇm* 151 6Ü) M n j u u 1410 Mat 221 2110 MsMrZnluHottng 1*1 1*0)0 Hoörç 630 M . T » M T ( M İ 037 M n a M m u a 041enan MrtoGüı IMkıMu NsasHottnç NetHoUng WTLTzm NaTunmrYenit NttsTetton UıÇmenlo »lifGMYO 0m*sa O»ar Q>saÇneıte & Rnans Fad 112 . 031 1140 137 3500 185 038 040 035 070 2925 1230 434 0.56 2.64 6.40 2410 137 715 63030 915 1 U 113X0 3.98 l& 170 130 101 233 133 2.76 132 117 13 X 177 270 276 252 105 388 166 13* 119 079 150 036 08* 316 36500 1 925 585 266 2 » 3 3 102 276 625 7 15 035 035 147 478 0.69 14630 232 137 4640 105 338 535 200 093 9250 412 2*4 126 2650 366 083 •450 384 148 İ85 13.40 224 2110 038 037 039 110 0.78 1120 230 073 120 268 14.80 M0 915 1.06 147 122 103 106 840 15.5C 268 720 1J0 74i 0 228 072 117 2İ8 141) 535 U0 103 140 111 1.01 272 810 14JC 2İ6 700 177 720 90» •0.47 «7 -140 430 •2İ8 484 •318 •132 113 •106 ıio 433 213 131 438 1.53 134 434 433 432 -530 411 •137 3339 1217 946 037 145 240 715 425 173 214 iio 332 476 7536 820 368 310 3.73 149 376 130 126 047 332 226 128 338 239 '041 1036 2423 140 225 071 117 263 230 301 208 14.59 360 5.45 -273 831 4i 720 710X 690J» 955 935 116 115 11600 1110O 404 402 436 411 -530 134 -423 461 -125 116 141 057 •336 134 143 116 131 230 8.18 15.11 239 736 177 7J0 212021 269,147 421119 42161 746 643 1256,581 1719374 412 7S2 «2,793 504237 3.4J4J74 102 183 232 136 207 139 238 145 123 236 172 191 105 205 106 280 133 119 3J6 30 2ffi 68547 415 932 115 2İ2 11524 40i 13» 1300 136 278 198 232 MO 402 1-1 •41 126 032 136 039 032 328 606 274 270 346 105 296 650 '60 098 436 0 71 179 276 286 236 106 430 167 138 123 082 152 097 089 322 262 140 •33 236 6.40 '30 085 03* 0.18 196 0-1 138 •058 104 434 153 246 239 272 338 154 275 1Ü1 118 143 032 123 194 235 1*8 197 104 235 136 232 136 120 1115 ^2 273 2İ5 2^7 107 395 '68 139 122 Mı ıi3 0J7 0J8 322 348257 148520 • 87467 1717123 1336396 106206 550,010 ' 3,812758 208341 26.109 i 362176 ı 211392 528366 19579S1 ' 224351 7378300 '64887 1187140 34255323 1672,324 2324.573 394378 l 132129 271544 ı 1174338 i 781186 410096 > 819315 , 59454 : 536330 : 1314 833 I 126209 4 740.709 400.51' | 26216 i 246378 12290 3380.363 33518 103213157 212021 269,147 421119 42161 746 643 256,581 719374 412 7S2 «2,793 504237 .4J4J74 366816 135924i , 71203 ' 106343 l 20360022 312870 1300328 ' 1383 748 1 21807 85 714 765816 1508028 2043İ.327 4425915 890588 5567885 ' 123293 '011 30* 609583 996970 665620 21129 666572 1365317 , 19061*72 158236 71281 117081 83305-1 032 1,581.52 73210 ! 108 935 69332118 , 151Ü0 147 X 310 2İ6 142 136 51» 4900 660 645 196 394 620 610 2JK 201 S97 097" 6100 53 X 426 420 2.84 2 76 '38 12" 29» 26 75 3.84 368 CSS 084 1520 14-0 4 16 418 1 » •248 14* 150 459 •096 214 154 •331 3 41 225 234 181 436 070 230 14877 300 232 140 -435 4920 433 642 131 392 536 2*2 265 342 103 230 634 737 036 087 048 2.43 204 21' 095 6421 115 419 " " 277 190 150 1İ4 6.06 190 1430 1150 2.40 230 2'.90 2 1 » ia 100 213 •662 -254 366 -455 2.65 245 486 -137 -126 4JJ7 132 2899 3*4 384 14 78 432 151 534 1193 233 332 21.62 -099 101 m 044 116 032 038 040 114 079 11» 1140 189 1.82 3625 3 4 » 149 -244 179 •21' 038 041 113 0J0 1139 13589 82 3175 3625 3 4 » 143 3435 •365133 409237 20226 330 4263 659 929405 3255104 811378 326158 1412 0 " 1219422 3614305 312272 27 409 952278 98384 43392 646337 2169,451 135226 35356318 62882 : 389630 974363 1405648 1387 674 3539816 32821* 537273 1 '37368 ; 871069 ' 59604 • 105768 1353.430 < 1316305 61352263 : 171196 , 101790 ! 325,771 | 958316 496479 ' 164318 ! 2507105 2346854 92E678 , PartBet UaOno» 125 ı Pasan PsnguaıGıda ' PeraYaıOt FcKOfe Fmas PnİBVHUn »rarSu ProrSut PrtlKat* Polyten sîtftartna S a M ı Y n n * Sabamradn- SrtDPaortara Sartuvsai SeçüüGıda "•veKrasye 525 109 137 630 442 252 278 054 142 336 330 630 166 135 082 153 036 038 037 -2.63 037 779,545 0JO 095 051 -421 032 2,WUtS •171 » 7 6 645.724 l 136 1304 939.719 , -237 437 517353 , -179 055 46370 ; 227 2.59 140.081 • 636 839427 433 2336 720,110 -120 172 801064 ' 533 515 130 515 3450,540 ' 530 520 4 3 5 517 523J86 ' 110 1 0 5 - 3 3 7 107 561298 162 133 1168 134 3,422226 630 630 - 6.79 32,405,464 446 416 030 443 3207781 270 230 -239 233 138,631 133 129 -227 130 371,110 133 137 -311 130 118,014 2.56 2.40 -476 2.44 1,350267 2.78 2 İ 8 -160 2J9 274676 26.50 1270 172 055 156 635 2340 164 505 510 1JJ4 112 635 442 230 128 135 2J8 232 2925 2875 1140 1100 5.00 474 056 055 2.54 2.58 5.45 640 2420 2330 1 » 165 141 144 143 070 142 191261 830 164 132 0.77 635 336 196 034 158 835 176 132 078 151 072 273 154 638 16227353 I 377 1387310 ı 134 245,068 > 030 760,395 I 152 568124 Ziraat Mühendisleri Odası, çiftçi dostu gazeteci Usumi'yi andı ÇİFTÇÎ DOSTU Çiftçi karnını doyuramıyor• 58. ve 59. hükümetlerin görev başında olduğu yıllan, tanm sektörü ve üretici açısından "yıkım yıllan" olarak tanımlayan Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Günaydın, verilen desteklerin laftan ibaret olduğunu belirtti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başka- nı Gökhan Güna> dın IMF ve Dünya Bankası güdü- mündekı tanm polıtıkaları- nın " karnını dovTiranıazha- le §601X00" üretıcinin, her şeyin farkında olduğunu söyledi. Günaydın, devletın, vaat ettiği destekleri üreti- ciye hâlâ ödemediğnıe işa- ret etti. Ziraat Mühendisle- ri Odası Başkanı Günaydın, 'HUKUMET KAMUOYUNU YANILTTI' Günaydın, hükümetin geçen yıldan düşük belirlediği buğday fıyatının bir bölümünü "destek" şekline dönüştürdüğünü ilan ederek kamuoyunu yanılttığını vurgularken, "AB ülkeierinde 55 cent düzfvinde, ABD'de 40 cent düze>inde olan 1 titre mazota, Türk çiftçisi 1.2 dolar öderken. bu dununu kamuoyuna, 'Bız çıftçınin mazotunu destekJıyoruz" şeidinde açıklamak, gerçekleıie örtüşmemektedir" dedi. Günaydın, "Hububat primi (570 trilyon TL), mazot desteği (410 trilyon TL), gübre desteği (273 tril>on TL) ve DGD'nin dekar başına 6 milyon TL'lik kısmı üretiche ödenmiş değildir. IMF ve Dünya Bankası güdümlü tanm politikalannın ülkeji getirdiği yer ortadadır. Karnını do\iıranıa\< an üretici sürecin farkındadır'' dıye konuştu. "Çiftçi Dostu" gazetemiz yazan SaduDah Usumi'nin 3. ölüm yıldönümü dolayı- sıyla tanm sektörünün için- de bulunduğu tabloyu anla- tan bir açıklama yaptı. "Aramızda olsavdı, Usu- mi'nin de mutlaka alûnı çi- zeceği gerçekleri, 2OO5'te ta- nm sektöründe yaşananlan kamuoyu üe paylaşmayı gö- revbflryoruz" diyen Günay- dın, 58. ve 59. hükümetlenn görev başında olduğu yılla- nn, tanm sektörü ve üretici açısından "vıkun yıllan" olarak tarihe geçtiğım be- lirtti. Günaydın, sektöriin görünümünü şöyle özetle- dı: "2003te ekonomi yüzde 5.9 büyürken,tanm sektörü yüzde 2.4 küçüldü. 2004'te yüzde 9.9 açıklanan büyü- me\e karşüık, tanmda bü- yüme yüzde 2 oldu." Günaydın, Türkiye'run, yetiştirebildıği ürünlenn dış alımı ıçın 2 mılyar dola- ra yakın bir bütçe ayırmak zorunda kaldığuıı belutti. Günaydın, "2004te buğda- ya 370 bin TL/kg fiyat açık- lavan hükümet,2005te fiya- ü 20 bin aşağrya çekerek350 bin TL/kg olarak açıklamış; kg başına 30 bin TL prim ödeyeceğini ilan etmiş, an- cak bugüne dek prim öde- mesi yapılmamışür" dedı. Sektörde yaşanan sorun- lara dıkkat çekmek ıçin iki önemli yapısal sorunun al- tınnı çizılmesı gerektığıni belirten Günaydın, sorun- lardan bınnın "ülkenin yal- mzca 4S milyon hektara ya- kın bir alanının sulanabil- mesi nedeniyle, ürün fiyat pariteleri nin dengesiz" ol- duğunu soyledı Bir dığer sorunu da --Dünya fiyatlan ile yerel fiyadann farklılaş- ması ve bunun düşük fiyat açıklamalan için gerekçe 4 vapılmasr şeklınde ortaya ' koyan Günaydın'a göre ka- lıcı çözüm, Türkiye'run ta- nmsal üretim yapısını sür- t dürülebilır hale getırmesı Zeytinyağında 'yokyılı'verimi Türkiye'de "vokyılı" olarak kabul edilen önümüzdeki sezonda, yaklaşık 100 ton zeytinyağı üretileceği tahmin edilirken ithalat söylentilerinin ülkemıze zarar verdığı vurgulandı tZTB de düzenlenen toplantıyla açıklanan tahmmlere göre, 2005-2006 sezonunda Türkive genehnde 830 bin 843 ton zeytınden 101 bin 155 ton zeytinyağı ve 326 bin 141 ton yemeklik zeytin elde edilecek. tZTB Meclis Başkanı Ayhan Baran, dünya fiyatlannin 2000-2001 sezonunda ton başına 1400 dolardan geçen sezon 3 bin 100 dolara dek çıktığına dıkkat çekti TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Bırliği Başkanı Cahıt Çetın de hpanya daki olumsuz ıklim koşullan nedeniyle dünya rekoltesının düşük olacağını, bu durumun ülkemize yarayacağını söyledi. HİSSE DEVRÎYLE BANKA ATM'LERİ DE BÎRLEŞTİ Koç-YKB işlem nokta sayısı 1767 • Yapı ve Kredi Bankası'na ait 1468 ATM'ye Koçbank'ın 299 ATM'si eklenince en yaygın ağlardan biri oluştu. Ekonomi Servisi - Koçbank ve Ya- pı Kredı Bankası, ATM'lerini bugün- den iribaren müşterilerinin karşılıklı kullanımına açtı. Yapılan açıklamaya göre, her iki bankanın müşterileri kartlan ile pa- ra çekme ve bakiye sorgulama ışlem- lerinde herhangı bir ücret ya da komisyon ödemeyecek. Koç Finansal Hiz- metler yetkilileri, Yapı Kredı'nin 1468, Koç- bank'ın ise 299 ATM'si olduğu, müş- terilerinın bundan böyle 1767 ATM'den oluşan geniş bir ağa ücretsiz olarak ulaşa- bileceklerini kaydederek, Koç- bank'ın Altm Nokta üyeliğınin de devam edeceğini açıİdadılar. Yapı Kredi, 28 Eylül itibanyla Koçbank'ı da bünyesinde bulundu- SİŞTEM DEĞİŞTİ Yapı ve Kerdi Bankası'nda sesli yanıt sistemi yenilendı. Daha önce, herhangi bir şifre istemeden bankacılık işlemleri yapılabilen banka, artık şifre sistemiyle hizmet vermeye başladı. Güvenliğı arttırmak amacıyla geçilen sistemde Teletel şifresi olmayan müşteri, ısterse telefonda kendısıne altı hanelı bir şifre oluşturarak anında ışlem yapmaya başlayabıliyor. ran Koç Finansal Hizmetler çatısı altuıa gırmişti. Yapı Kredı ve Koç- bank toplam 575 şubeyle 7 milyon müşteriye hizmet venyor. Î K İ İ L E R Î B İ R G E R İ Benzine yeni zam geldi • Kurşunsuz benzinın pompa fıyatı TOTALde 2.68 YTLden 2.77 YTL'ye; Shell'de, Petrol Ofısi'nde, OPET'te 2.67 YTLden, Mobil Oil ise 2.66 YTLden 2.76 YTL'ye çıktı. Ekonomi Servisi - TÜP- RAŞ, benzinlerin verisiz ra- fınen fiyatına yüzde 11.9- 12.3 oranlan arasında zam yaptı. Vergiler dahıl rafıneri çıkış fiyatına yüzde 3.7 ile yüzde 3.9 oranlan arasında yansıyan zam akaryakıt da- ğıtım şırketlen tarafuıdan pompa fıyatlanna yüzde 3.1 ile yüzde 3 8 oranlan arasın- da yansıtıldı. TÜPRAŞ, en son 21 Eylül'de ındınm yap- tığı kurşunsuz benzinnı ver- gisiz rafıneri fıyatını dünden geçerli ohnak üzere yüzde 12.3 oranındaarttırarakmet- reküp başuıa 640.83 YTEden 719.47 YTL'ye çı- kardı. Benzinlerin rafmeri çıkışına yapılan zammın ar- dından, pompa fiyatlan dün- den geçerlı olmak üzere lit- rede 8-9 YKr, bir başka de- yışle 80-90 bin lira arttı. Zammın ardından kurşunsuz benzinın pompa fıyatını TO- TAL 2.68 YTL'den 2.77 YTL'ye; Shell, Petrol Ofısı, OPET 2.67 YTLden, Mobıl Oil ise 2.66 YTLden 2.76 YTL'ye çıkardılar. Pıyasa payı en yüksek söz konusu beş şirkenn ortalama fıyatı yüzde 3.4 oranında artarak 2.76 YTL oldu. SADULLAH USUMİ Se\'gılı Usumı 'yı aramızdan aynlışının 3. yılında özlemle anıyoruz Daima üreticinın yanında olan, tanm sektörünün sorunlan ve yapılan yanlışlar hakkında hiç çekınmeden her fırsatta görüşlerini dile getıren Usumi 'yı, yazılarından küçük alıntılar yaparak yeniden gündeme getirmek istedik. Emınız kı yaşıyor olsaydı, güçlü kalemı vefarklı üslubu ile tanm sektörünün bugün içinde olduğu açmazı aynı heyecanla dıle getirirdi... WMmÜÜI 1 KAÇAK ETLER ZEHİR SAÇIYORJ Halkımızın sağlığı ciddı bir tehlıke ile karşı karşıya. Is- tanbul'da yaşayan 10 milyondan fazla ınsanımızın yedıği jBÖerin yüzde 75'i kaçaık. Hiçbir denetime tabi tutulmadan satışa çıkanlan bu etler adeta zehir saçıyor... Ne sağlık ra- poru soran var ne de izin belgesi... Türkiye'nin en büyük ve en gözde kentı "yoteeçen hanı" gibi... Ülkemizin birçok , bölgesinde de dunjm.Tstanbul'dan farksız... Ancak Arıa- dolu ve Trakya'da denetlenemeyen etlerin tam olarak tes- piti mümkün olamamıyor. Zira, her önüne gelen, hayvanı- nı veya etıni kamyona yuklüyor ve ıstediğı yere taşıyor... Istanbul Tıcaret Ödası'nın kurduğu "Tanm ve Hayv-ancılık Komftesi" önceki gün '-kaçaket'' konusunu ve --alınıııasıge- reken önlemleri" görüştü... Komite üyelerinin verdığı bılgi- ler dehşet venci... 1996 rakamlanna göre Istanbul'da bir günde tüketilen et miktan 486 bin kilo... önümüzdeki yıla kadar bu rakamın 500 bin kiloya ulaşması bekleniyor. De- ' mek kı Istanbul halkının bir günde yediği 500 bin kilo etin en azından 375 bin kilosu denetimden yoksun. I w 1 fi !2? E fatta En En Dtfrn «jrtUı tsfcn feseM KapMş Oqüt Yisek bpns S OrtRy. Haotı Uh KonMısfon LMktaa Ukarâda OraTamUniı UmeCmno VMFnKr VatfGMni VMGMYO VaUYlOrt Var» VattYatOrt. VKM YanORn 276 540 165 211 466 043 274 448 1230 230 376 555 212 336 436 031 234YapKraiRn <ı 2M Yz>Kn(İKaayGMv >03 7 YapıKndSgata 210 y*»l*Kjy*Ot 127 YnnKnlBvk. 5,75 y£) 139 rmnıFiıYalOıt 171 •aa*Ha*g 31.00 Yiraa 143 ZatıEnej 5İ0 272 525 151 239 459 0.42 238 418 1130 252 166 530 236 358 478 037 258 2J0 121 550 130 169 3050 141 545 2JC 545 167 2.13 498 045 300 4.54 272 535 110 434 044 172 442 1250 1100 294 234 382 368 565 536 21* 213 432 031 270 378 280 130 530 141 174 262 364 252 125 560 141 174 3175 3150 144 142 555 550 •115 433 121 44- 601 233 4*3 13ı 244 143 213 •MC 0.17 -219 123 22C 476 267 -108 -1.57 -231 144 175 151 470 2*4 87333 532 82-424 164 629529 211 6170-* 4*9 61908544 D*3 1050018 2*3 6-248 439 3713626 1222 229613 861047 142098 260024 ' 100574 291793 | 236 3*4 545 213 3S2 435 1-006270 ı 363324 I 505846 202394 7957- . i.526324 i 564 63319455 I 136 132231 • 172 424150 31 -3 1487788 142 25315 , 303318 ' 265 3*2 2.54 12* 549 2. ULUSAL P/UAR AjriYinaÇesra 178 041 630 252 535 168 200 Doğuar E P H *g MegesBoya M O k ŞettrFtı Nr Tjıuete 5.50 310 2625 136 137 090 432 132 012 660 2.42 560 162 134 59 5C 525 300 25*5 13C 133 0*7 430 131 044 630 2.52 635 170 202 -400 5 75 316 26X 135 136 031 462 182 043 665 212 565 164 195 6 9 * 540 300 25*5 133 131 030 335 •319 455 221 337 504 238 2İ0 411 182 323 190 221 184 012 670 215 582 16* 197 '118 512 308 2598 132 190 080 216247 5093 19.412 52298 119283 93105 j 91.515 | 65'273 | 6K46İ 18-691 599820 58363 5-905 2324331 61031 AUnaEammaar* 032 EGSG.MYO ItakraTafcm Rafe BeWiüfi4 Rasf.4»ler 032 094 033 049 047 050 0.4! 060 056 059 056 -667 079 109 093 048 058 6343 138.684 49124 035 036 036 Yenl Ekonomi Pazarı AreT*kom 111 430 414 4JE 230 404 2125.797 Ptetklon 240 235 240 237 125 237 718.770 IBüaiB IİVİZ EFEITİF 1 .\BD Doları 1 \vustra!\a Dolan 1 Danımaıia Kronu 1 Euro 1 îngılız Sterlını I îsvıçre Frang] 1 Isveç Kronu 1 Kanada Dolan 1 Ku\eyt Dınarı 1 Vorveç Kronu 1 Sud \rb Rıvalı lOOJaponYenı 1 \enı İsraıl Şekelı 134:2 10191 021645 16154 23648 10362 017221 11485 4 5580 020497 0 35881 11826 10258 021752 16232 2 3772 10429 017400 11537 4 6180 0 20635 0 35946 11905 1 3413 10144 021630 16143 2 3631 10346 0P2O9 11443 44896 020483 035612 1 H82 0 284*3 1350" 10320 021802 16256 2 3808 10445 017440 11581 4 68^3 020682 0 36216 11950 0 29892 YATIRIM FONLARI 30 EYLÜL 2005 FonAdı DünM Fiyat Fart FonAi OûnlıûFıyat Fart FonAdı Dûnkû Ryat Fon Adı DüıküFıyat Farit FonAdı 11X0005 0.17*323 3.55O 1113584 1025371 025J760 10-259 1*93049 ID4 21398815 \nsrar» 3 7a>sîr 10100<9 101-11 ,. - .-, 1O58<33 KarmaForm " " 3*13358 102% 102% ÜJ2% 00» nm 002% 30?» 102% 302% 331% 031* 411% ÇAPRJIZ KURLAR 1ABD Dolan 13148 620O3 DammıtaKniM 12932 Isvıçre FnR0i 7 "511 bqbM 11329 J»penYenı 11690 KtnaHıOoD-ı 65360 NtrçKrM 37520 İJlnlflıplı 1En 12035 MDtoUn i l n S -7626MDDolın IIIIEtT HT»I> ( Y T L ) AUŞ SAT1Ş ABODotai 13440 13490 »ıre 16180 16240 IngfeSMn 2.3550 23850 \sHftftmt 1U300 10470 CunMn 13400 13700 (ECELİI FIİ1LEI 3GunüRepo 1558 7Gûnl*Repo 1502 ADMSI1M Koç'llBLM TasflmBLja HSBCBrtİüB CKredıeKaiLBarııBıLnl KrtulFfyat Fark TaBJn -M&SM TıricBmıFaMı "sratBjıSJGrâuam HSSCSamBıTanri GnrtBaBTM vaMatŞTM T* iı 'an ^v. %n Dffi» 002% BJ2% 035% i 147% 1IH 0.13» ! 0.17% ! 106% 106» 045% 006% 005% 005% 005% 004% 004% 104% 104% 304% 104% 104* 004* 003» 103» 103» 1 003» | 103» ! 103» ' 133» 003» ! 0O3» | 002» ! 102» 002% I 101% j 101* , 401» | •0.3*» •010» l -033% •017» ' 420» uı ı 124 00)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog