Bugünden 1930'a 5,384,766 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

HA2İRAN 2004 PAZAR • • • • + CUMHURİYET SAYFA SPOR spor@cumhuriyet.com.tr 19 f> bin metrede dünya rekoru kıran Etiyopya asıllı ulusal atletimiz olimpiyatlarda 1500 metre koşacak Elvan Süreyya'yarakip• TMorveç'in Bergen kentinde 5 bin metrede dümya rekoru kıran Elvan Abeylegesse'nin kulübü ENKA, ulusal atletlerinin Atina 2004 Olimpiyatlan'nda 1500 metrede koşacağını açıkladı. Spor Servisi- Dünya El- van 'ı konuşuyor Golden Le- ague'in ilk ayağı olan ve Norveç'ın Bergen ketinde düzenlenen Bisletl Oyunla- rı'r*da dünya rekonı kıran Elvan Abeyleggesse, dün- ya atletizmine ve Türkiye gündemıne bomba gıbı düş- tü.ICendisine inananlara ve Türk halkına ılk kez bır dün- ya rekoru yaşatan genç at- let, 5 bin metrenin kraliçesi olduğunu da kanıtlamış ol- du. 14 24.68'likderecesiy- le eskı dünya rekorunu4 sa- niye geliştiren Elvan dün yurda döndü. Yanşta 15 at- letle mücadele eden genç yıldız, en büyük rakipleri Etiyopyalı Tırunesh Diba- ba ve Derartu Tulu'yu da gende bıraktı. Elvan Süreyya'ya raldp Bu dalda eski dünya reko- ru, 14.28.09'laÇınliBoJi- ang'aaitti Jiang, bu rekoru Çin'in Şangay kentinde 23 Ekim 1997'de elde etmişti. Rekor, o tarihten bu yana kınlamamaşitı. Öte yandan Elvan Abey- legesse'nin kulübü ENKA, rekortmen sporcunun Ati- na Olimpiyat Oyunlan'nda 150O metrede yanşacağını açıldadı. Bu 1500 metre finalınde Elvauı'la Sûreyya arasında müthiş bİT mücadele olaca- ğı anlamına da geliyor. EN- KA'nm açıklamasını öğre- nen Kop çifti ise başansın- dan dolayı Elvan'ı kutlamak içtn aradtklarını ama ulaşa- madıklanru bildirdi. Elvan'ın 150O metrede yarışma kara- n almasıyla ilgili olarak da Kop çifti, "Yapacak bir şey yok. Fmakle nasıl oisa birçok Afrikah atlet yanşacak, El- van da bunlardan biri Bfcdm içinCarketmez" açıklaması- nı yaptı. Elvan'ın bu başa- nsı. Devlet Bakanı ve Baş- bakan Yardımcısı Mehmet AB Şahin'in talimanyla ödül yönetmeliğinin de değişme- sine neden olacak. YASEMİN-FEDERASYON KARŞIKARŞIYA Sualtında kavga Etiyopya asılh Türk âöet, bir anda atletizm dünyasının ilgi odağı oldu. ÇinBIerin rekorunu kıran Eivan'ın hedefleri büyük. ANK4R\(CumhııriyetBüro- su) - Sualtı Sporlan Federasyonu Başkanı HarunSevinç, dalgıç Ya- semin Dalkıhç'ın dünya rekoru olarak kırdığı ilan edilen rekoru federasyon olarak tasdik etme- yeceklerini belirterek, "Uydur- ma bir rekoru, birilerine kazanç sağlamak için tasdik etmemiz mümkün değü"" dedi. Yasemın'in ulusal ve ıyi birspor- cu olduğunu vurgulayan Sevinç, -Rekoru, Yasemin'in eşinin kur- duğu 'Free' isimlidafaşşirketionay- ladı. Dünya Federasyonu tasdik et- miş gibi «östcriyorlar. Rekoru arJa- mamak için medya da olayı rekor djye yazıyor. Dünya Sualtı Aktive- tüeri KonfederasyomTnun (OIAS) gönderdiği yazıya göre biz bu açık- lamayıyapıyoruz. Yasemin'in 2000 ve 2001 yıhnda kırdığı söylenen re- korlardayineCMAStarafindanka- buledihnedi. Böylebir dal yok" di- ye konuştu. Gençlik ve Spor Genel Müdür- lüğü'nün (GSGM) sporcuya da- lış izni vermediğine dikkati çeken Harun Sevinç, şöyle devam etti: " Yasemin'in, federasyon yöne- tiın kuruhı ve GSGM'nin olûruy- la ceza kunıhına sevki gündeme gelebilir. Yapüğı kaçak dahşür. Yasemin bu dalışı Kaş ve Meis Adası arasında yaptı. Bu olaydan sahil güvenlik sorumludur. Sahil giiveıuiğinbubölgede sporcuyada- hş izni vermemesi gereklrdi An- talya \aliligi, Ankaradaki Sahil Güvenlik Genel Konuıtanhğı'na ve Kaş Kaymakamlığı'na gerek- H bügileri Ûettiğiıniz halde devlet görevnleri bu dahşa izin verdL." GÜNÜIN ÎÇİNDEN... GÜNÜN ÎÇİNDEN... GÜNÜN İÇİNDEN • SET YERMEDİK- Danimarka" nın Brondby ken- tinde düzenlenen Avrupa Erkekler Voleybol Şampi- yonası Eleme Grubu'nda (B Kategorisi-3. Grup) Türkiye, Kıbns Rum Kesımi'ni 3-0 yendi. • BİStKLETTE TÜRKİYE REKORU - Ulusla- rarası Romanya Bisiklet Turu'nu (New Curacukrş - Bacau' 174 krn.) Nevzat Kral. 03.48.22'lik derecesiy- le ve saatteki 45 km.'lik hızıyla Türkiye rekoru kı- rarakkazandı. • HDK TOPLANTISI - Olimpiyat Oyunlan Ha- zırlık ve Düzenleme Kurulu (HDK) toplantısı Istan- bul'da yapılırken Vali Muammer Güler, 2012 Olim- piyat Oyunlan adayhğını alamama nedenlerini gö- rüştüklerini söyledi. • ACARBAY ÖLDÜ - F Bahçe Kulübü Yüksek Dıvan Kurulu üyesi ve ulusal atlet Doğan Acarbay vefat etti. • GÜREŞ- Serbest Ulusal Güreş Takımı Antre- nörü Hasan Akayev, "Türkiye de futbola gösterilen ılgı güreşe gösterilmiyor. Böyle devam ederse bu spor yok olma tehlikesinde" dedi. • ALTHJDAN 687.8 MİLYON - Ankara at yanş- lannda altılı ganyan; 2-1-3-10-3-8 kombinesini bi- lenler, 687 miryon 810'arbin lira ikramiye kazandı. Atledzntde 4 Türkiye rekoru Spor Servisi-9. Yılmaz Sazak Kupası Uluslararası Atletizm Yanşlan'ndan 4 rekor çıktı. Burhan Felek Spor Tesisleri Ekrem Koçak Atletizm Pisti'nde düzenlenen organizasyonda Türldye'yle birlikte lOülkeden bine yakın sporcu mücadele etti. 14-15 yaş grubu erkekler 100 metrede Anıl Şenova, 11.82'lik derecesıyle küçükler Türkiye rekoru kırdı. Aynca Şenova, uzun atlamada da 6.36 metrelik derecesıyle ikincı rekora imzasmı attı. 16-17 yaş grubu gülle atmada M. An" Çalıdan. daha önce kendisine ait olan 17.85'lik rekoru 18.90'agelıştırdi (yıldızlar rekoru). Büyükler 600 metrede ise Selahartin Çobanoğlu, 1.17.23Te günün son rekorunu kırdı.Bu arada Ermenıstan ve KKTC atletizm federasyonu başkanlan da yanşlan yerinden izledi. ULUSOY AÇIKLADI: Isiııı lıakkı geliyor İZMÎR (CumhuriyetEge 1 Bürosu)-Futbol Federasyo- nu Başkanı Haluk Ulusov, "Gelecekyıllarda 2. ve3. Hg- ler mali yönden çok büyük imkânlara sahipolacak" de- di. Ulusoy, İzmır - Narlıdere'de basın mensuplanna bir açıklama yapan Ha- luk Ulusoy, dönemlerinde Türk futbolunun önemli bir aşama kaydetti- ğini dile getirdi. Ulusoy, liglerin 'isim hakkı' için ye- ni kanunda birmaddenin yer aldığuu be- lirterek şöyle devam etti: "Bu geçmjş- te btdm başlayıp da sayın Fikret Ün- lü'nün zamanında durdunüan veçokbü- yük mali kayıplara neden olan bir olay- (ü. 2. Lig (A) Kategorisi'nin isim spon- sorunu bulmuş durumdayım. SHer ku- lübe 200 milyar liranın üzerinde bir kay- nak sağianacak. Süper Lig için de 3 firmayla görüş- tüklerini kaydeden Ulusoy, buradan sağ- lanacak gelırin yüzde 40'ıyla 2 ve 3. lig- ler için mali kaynak sağlanacağını, ba- his oyunlanndan 2. ve 3. lig kulüpleri- ne de pay aynlması konusunda çahşma- lan olduğunu söyledi. FİKRET DAÖLIOĞLU AT 1. KOŞU: F: Shah Sıber (9). P: Ocak (12), PP: Mostar (6), S: Ocean Queen (13) 2. KOŞU: F: Ebrar (7), P: Dıiaver (1), PP: Se- mıhbev (2).S:Tuğberk(3). 3. KOŞU: F: Zarahan (7). P: Cabbar Aga (2), PP: Gungözü (8), S: Bıçkınbey (1). 4. KOŞL: F: Savabey (4). P: Amcabey (2), PP: Manınınofilu (1), S: Ataberk (5). 5. KOŞU: F: Hıah Courtt (U, P: Gras Storm (5), PP:Fıonto(4). S:Maldıva(6) 6.KOŞU:F:Grand Ek«ıoVs(2), P: Sufı (8), PP: l'ltramar (6). S: Keremkoç (7). 7. KOŞU: F: Koçum Müıdahid (7), P: Tavcan (13). PP: Barabas (6). S: Gölge Vele (1). ' Günün Ikilisi: 6. Koşu: 2 8. Çifte Bahis: 2 Çıfte: 11. fabela Bahis: 7 13 6 1 ALTILI GANYAN 7 1 2 3 7 2 8 1-4 6-5 4 2 1-5 9-8 11-6 1 2 7 13 6-1 2-8 4-9 GEBZE 2. ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN (KAMULAŞTIRMA DUYURUSU) Kocaeli - Gebze Kömürcüler Organıze Sanayı Bölgesı tarafından açılmış olan değer tespıt davasında; aşağıda yazılı kaınulaştınlmasına karar venlen taşınmazlann öncelikle 2942 S. Y. (değışık 4650) 8. maddesıne göre pazarhkla satın alma usulü denenmiş ancak anlaşma sağlanamadığından aynı Yasa'nın 10. maddesı gereğınce mahkememızde aşağıda dosya numaralan yazılı kamulaştırma bedelinın tespiti ve tescıl davası açılmıştır. İli: Kocaeli, İlçesi: Gebze, Köyü: Tavşancıl Dosya No.: 2004'257 2004258 2004 259 2004 260 2004261 2004 262 2004 263 2004 264 20O4 265 20O4 266 2004 267 2004268 2004269 2004 270 2004''271 2004'272 2004/273 2004 274 2004275 2004 276 2004277 2004278 2004/279 2004/280 Malik Adı ve soyadı Ayşe Dursun Vehbi Kavil Recep Kavil Halil Ömürlü Ümmü Şerif Lopter Osman Sudan Enis Can Engin Can Ferdane Sümer Muharrem Vedat Eryetiş Turgut Altıntaş Turgul Altıntaş Ertuğrul Keserli Nebı Güner Mehmet Halım Gün Melıh Yalçın Güler Eyşe Dinçer YusufUnal Fatma Karagöz tmmı Gülsüm Kaya Hüseyin Büyük Benan Acar Ertuğrul Keserli Kamıl Süreyya Akyol Hatıce Fatma Aktaş Fatma Güner Hamdi Aktaş Mehmet Yüksel Parsel No: 2674 2663 2637 2688 2675 2696 2553 2697 3354 3355 2737 2647 2624 2733 2734 2731 2609 2738 2709 2713 2736 2716 2746 2735 Katnulaştırılan Alan (m2) 2630 6890 1000 230 1960 1460 680 2480 1790 12400 1410 650 580 820 880 3820 2100 1680 980 8010 1290 1480 444321 940 Hisse Tam 48 48 Tam Tam Tam 12 1/2 Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam 2/8 3/8 3/8 Tam 1. Tebligat ile ilan tarihrnden itıbaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemini idari yar- iida iptal veya adli yargıda maddi hatalar düzeltim davası açabileceklerdır. 2. Husumet Gebze Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi 'ne yöneltilecektir.3. Kamulaşttrma işlemine karşı idari yargıda ıptal davası açanlann, dava açtıklannı veya yürütmenin durdurulması lcaran aldıklannı belgelendirmediklen takdirde, kamulaştırma bedeli üzennden taşınmaz rnal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir. 4. Mahkemece tespıt edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T.C. Zkaat Bankası Gebze Şubesi "ne yatınlacaktır. 5. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm sa\oınma ve delıllen ilan terihinden itıbaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildırmeleri Keyfıyet 2942 sayüı Yasa'nın (değişık 4650) 10. maddesi uyannca duvuıulur. 31.05.2004. Basın: 27192 ISPAKTA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo:2004 156 Davacı Alı Koçal vekılleri Av. Recep Çelik, Av. Ali Fuat Çetınkaya tarafından davalılar Rüştü oğlu Alı. Fevzi kızı Saliha aleyhine mahketnemıze açılan or- taklığın satış yolu ıle gıdenlmesi davasının yapılan açık yargılaması sırasında davalılar Rüştü oğlu Alı, Fevzı kızı Saliha ya duruşma günü ve dava dılekçesi tebliğ edılemediğinden. kendılenne duruşma günü ve dava dılekçesının ılanen teblığıne karar verılmıştır. Davalılar Isparta tapu sıcılınde. Isparta merkez ılçe Hızırbey Mahallesı. Yakaören Köyü. 1700 ada, 3 par- selde kayıtlı arsa vasfındakı taşınmazda ayrı ayrı 589 2400 hısselen bulunan Rüştü oğlu Alı. Fevzı kızı Saliha bütün aramalara rağmen adreslen tespıt edıle- memış ve bulunamamış olduklanndan. kendılenne duruşma gününün ılanen teblığıne karar venldığın- den, 24.06.2004 duruşma günü saat 9.55'te davalılar Rüştü oğlu Alı ile Fevzi kızı Salıha'nın veya vekille- nnın dava ıle ilgılı tüm delıllen ıle bırlıkie duruşmada hazır bulurunalan, duruşmada hazır bulunmadıklan takdirde HUMK'nun 213 maddesı gereğınce yar- gılamaya gıyaplannda devam edılıp bıtınleceğı ılanen tebliğ olunur. 13.05.2004 Basm: 23222 LÜLEBURGAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo:2003 1029 Davacı Muhittın Ergın vekılı tarafından davalı Ma- cide Ergüı aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara karan uyannca, Kırklareh ılı. Lüleburgaz ilçesi, Atatürk Mahallesı. Ögükler Sokak No:97"de mukim da\alı Macıde Ergın adına mahkememızce çıkanlan teblıgatın adresınde tanınmamasından bahisle iade edılmesı. yapılan adres tahkikine rağmen adresınin tespit edilememesi nede- niyle Lüleburgaz Asliye Hukuk Mahkemesı duruşma salonunda 23.09.2004 günü saat 9.00"da yapılacak duruşmaya bizzat gelmesi ya da kendısını bır vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda duruşma- nın yürütülüp karar verileceğı hususu davetıye yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 02.06 2004 Basın: 26632 FÜTBO^BRETİYO. ELMAU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 2004 59 Davacı Hüseyin Aksakal vekılı tarafından Hüseyin Kahraman aleyhıne açılan ala- cak davasınm 04.05.2004 tarihli duruşmasmda verilen ara karan gereğınce, Davalı galerici ohnası nedeniyle bır araç alun-satım işinden dolayı 15.000.000. OOO.-TL'sı alacaklı bulunduğunu belirterek bu alacağın dava tarihınden ıtibaren yasal faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmış olup, mahkememizce davalı adına çıkar- tılan davetıye Elmalı ilçesınden taşındığından bahisle iade edildiği, yapılan zabıta araştırmasında ise davalının 2-3 ay kadar önce galericiler sitesüıde bulunan dükkânı kapatarak ılçemızden aynldığı, açık adresınin tespıt edılemedığı bıldırıldiğınden mahkememizce davalı adına ilanen tebliğ yolu ile tebligat yapılmasına karar verildi- âınden, adı geçen davalının yargılamanuı yapılacağı 17.06.2004 günü saat 10.10'da yargılamaya bizzat gelmesinı veya kendisini bir vekille temsil olunması, aksi takdir- de yareılamamn yokluğunda sürdürülüp karar verileceğı ılanen tebliğ olunur. Basın: 24508 SAKARYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2004 35 Davacı Simden Çakır vekılı tarafından Kordon- boyu Mahallesı. Kartal-tstanbul adresınde bulunan davalılar Mehmet Sabn Helvacıoğlu. Serpıl Heha- cıoğlu, Meltem Helvacıoğlu, Şebnem Helvacıoğlu, Emine Zuhal Helvacıoğlu. Zeynep Seza Helvacı- oğlu. Necmiye Hehacıoğlu, Fıknye HeKacıoğlu, Ali Fakih Mahallesı, Fatih- Istanbul adresinde bu- lunan Hatıce Hikmet Altay ve Dağyolu Derya Apartmanı 48 17 Çınarcık-Yalova adresınde bulu- nan mukim Bahnye Selma Özer (Bunaçe) aleyhine açılan vasiyetnamenin infazı da\asında davalılara dava dilekçesi tebliğ edılemediğinden duruşma gü- nünün ılanına karar verilmekle, Yukanda isımlen yazılı bulunan davalılann du- ruşma günü olan 02.07.2004 günü saat 9.30'da Sa- karya 2 Asliye Hukuk Mahkemesı duruşma salo- nunda hazır bulunmaları, bulunmadıklan ya da kendılerinı bır vekilleri temsil ettirmedıklen tak- dirde HUMK'un 213. maddesi uyannca yargıla- manın yokluklannda yapılacağı davetiye yenne ge- çerlı olmak üzere ılanen tebliğ olunur. 25.05.2004 Basın: 26735 BALYA KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 2004 48 Davacı llyas Aygören vekili Av Emine Aygören tarafından davalılar Ahmet Aygören mirasçılan aleyhine açılan ka- dasrro tespıtıne ıtiraz davasında venlen ara karan gereğince: Davalılar Gülkibar Kocakuşak (Eldemır), Yaşar Güler (Keskın), Gülbahar Güler (Dükmen), Zekj Güler, Kadriye Aygören (Kaya). lsmaıl Aygören, Osman Aygören, Havva Aygören (Özkan), Zekeriya Aygören'in adresleri tüm araştırmalara rağmen bulunamadığından duruşmanın atılı bu- lunduğu 25 6.2004 saat: 09.40'ta mahkememız duruşma salonunda hazır bulunmalan veya kendılerinı bır vekille temsil ettırmelen, aksi takdirde yargılamaya yokhığunuzda devam edılerek sonuçlandınlacagı ılanen tebliğ olunur 11 6.2004 ' ' Basm- 27658
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog