Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 MAYIS 2004 PERŞEMBE 18 SPOR spor@cumhuriyet.com.tr TYAYSD'nin yeni yapılacak genel kuruluna AKP İstanbul Milletvekili Özdemir aday olacak AKP 'at'a daoynuyorEBRUERDOĞAN Türkıye Yanş Atı Yeriş- tiricileri ve Sahiplen Der- negı'nin (TYAYSD) 5 Ha- ziran'da yapılacak genel kurulunda AKP İstanbul Milletvekili tn- ci Gülser Özdemir başkanlık için yanşa- cak. At sahiplerinin paralanyla kurulan fona AKP' nin el koymasının ardından, Özdemır"in olası başkanlığuıa kuşkuyla bakılıyor. Başbakan R.Tayyip Erdoğan' ın belediye başkanı olduğu dönemde. oyna- • At sahiplerinin paralanyla kurulan fona AKP hükümetinin el koymasının ardından, İnci Gülser Özdemir'in olası Türkiye Yanş Atı Yetiştiricileri ve Sahiplen Derneği başkanlığına kuşkuyla bakılıyor. nan bahislerden verilen hissenin, Büyük- şehir Belediyesi'ne venlmesini istedi. Ve- hefendi Hipodromu"nun Bakırköy'de ol- ması nedeniyle Bakırköy Belediyesi'ne hisse veren Türkiye Jokey Kulübü'nü (T JK) mahkemeye veren Erdoğan. hıpod- romda bulunan koltuk sayısırun azlığı ne- deniyle davayı kayberti. Parrisinin ikridar olmasının ardından 6132 sayılı At Yanş- lan Hakkındaki Yasa'ya ekledığı, Ton- da biriken para, Tanm ve Köyişleri Ba- kanlıgı tara&ndan at ıslahı ve tesisleri Ue hayvancılığın getiştirilmesine sarf olunıır" maddesıy le fonu kullanılamaz hale getı- ren Erdoğan, şimdi de TYAYSD'nin ba- şuıa İstanbul millervekilini getirmeyi he- defliyor.Halen yönetimde bulunan dernek başkanı Bahadır Gödek'in listesinden a- day olacak olan milletvekili İnci Gülser Özdemir'in. genel kurulu kazanması du- rumunda Türkiye"nin ikinci önemli spo- ru kabul edilen at yanşlannın "şaibeli spor" haline geleceği düşünülüyor. Spo- ra siyasetın kanştınlmak istenmesı at ye- tiştincileri tarafından şüpheyle karşılanır- ken. yılda 1 katrilyon liralık müşterek ba- hıs hasılatı olan sektörün geleceğınin, AKP'nin polıtıkalanna bağh olup otma- yacağı merak konusu. Milyarlık taylar ESKtŞEHÎR (Cumhuriyet) - Mahmudiye ılçesindeki kısa adı TIGEM olan Anadolu Tanm tşletmesi Müdürlüğü'nün 'harasındaki' safkan Arap kadro fazlası 64 koşu tayı açık artırma ile sarıldı. Yanş atı sahiplen satışa büyük ılgi gösterdiler. Çekişmeli geçen açık arttırma sonucunda, TİGEM 2 rrilyon 609 milyar lira gelir elde ederken, Istanbullu Latif- Kemal Yıldız kardeşler erkek koşu tayı Hancıbey'e 132 milyar lira verdiler. (A) 2 Ulusal Takımımız, Uzakdoğu ekibiyle 1-1 berabere kaldı Japonya'da dostluk Japonya: 1 - Türkiye : 1 STAT: Ajinomoto HAKEMLER:i. Kwon (6), D. Y. Kim (6), C. G Kang (6) (Güney Kore) JAPONYA: Kurokawa (6), Tctnaka (5) (dk. 46Ishikaua 5) (dk. 67 Komano 4), Moniwa (6), Nasu (6), Tokunaga (4), Morisaki (5), Matsui (6) (dk. 54 Sakata 4), Abe (7), Kon- no (7), Takamatsu (6), Okubo (6) (dk. 71 Maeda 4) TÜRKİYE: Metin (4), Erdınç (6), Kürşat (6), A. Dursun (6) (dk. 46 Uğur 4), Selçuk (5), H. Çimşir (5). Volkan (6) (dk. 90 Baki). M. Yozgatlı (5) (dk. 90 Özgür), Necatı (7), E. Martin (7) (dk. 85 Cihan), H. Kartal (7) (dk. 75 Musa 4) GOLLER: Dk. 54 H. Kartal dk. 88 Kon- no SARIKARTLAR: Matsui (Japonya), H. Çimşir, Volkan (Türkiye) TOKYO (Cumhuriyet)- (A) 2 Ulusal Futbol Takımı. başkent Tokyo'da, Japonya 23 Yaş Altı Ulusal Takımı ile yap- tığı özel maçta rakibiyle 1 -1 be- rabere kaldı. 54. dakikada Volkan'ın sol ta- raftan kullandığı serbest atışta ceza alanı içindeki Ersen Martin. topu kafayla altı pas içindeki Hüseyin Kartal a indirdi. Bu futbolcunun topu kontrol ederek vuruşunda. meşin yu- varlak kalecinin bacaklan ara- sından ağlarla buluştu: 0-1. Bu golden 3 dakika sonra ise Neca- ti'nin yaklaşık 25 metreden at- tığı şutta top üst direğe çarpa- rak, auta çıktı. 87. dakikada Japonya'nın kul- landığı köşe atışından gelen to- pa Konno kafayla \-urdu. Kale- ci Metin'in de hatalı çıkışı son- rasında meşin yuvarlak filelerle gıttı: 1-1. Dostluk rüzgârlan Türkiye'nin Tokyo Büyükel- çısi Solmaz Günaydın da karşı- laşmayı izledi. (A) 2 Ulusal Fut- bol Takımı futbolculan maça, "Japon haJkına Türkiye'den sev- gfler" yazılı pankartla çıktı. Toplam 29 bin seyırcinın izle- diğı maçta, yaklaşık 500 kadar Türk demilli takıma destek ver- di. Mücadeleye Japon medyası çok fazla ilgı gösterdi. AÇIKÇA KAHRAMAN BAPÇUM Eczacıbaşı Salı akşamı çok kalabalık bir aile toplantısındaydım. Sanınm aileden olmayan tek kişi de bendim. Hemen hemen hiç tanımadığım yoktu. ama birkaç kişi dışın- da kimseyi de uzun zamandır görmüşlüğüm yoktu. Onlar da yıllardır böyle hep bir arada olmamışlardı. Görkemli bir hasret giderme töreniydi bu... Varlıklı bir evin çok şık bahçesindeydik. Pis bir yağ- mur çiseliyordu. Gün kararmaya başlarken hava da iyi- ce soğumuştu. Hazırlanmış yemekleri yağmurdan ko- rumak için konulmuş çadınmsı şemsiyelerin altına sı- ğındım. Her bıri ile tek tek kucaklaşıp öpüşerek selam- laştığım bu yüzden fazla insanı, ömrümün kırk yıldan fazla bir süresinde imrenerek, kıskanarak, hayran ola- rak çok yakından izledığim bu aileyi dakikalarca göz- ledim. Bir gözüm birine takılıyor ve onun için yıllarca önce yazdığım bir yazının can alıcı satırlannı ezberimden mınldanıyordum. öteki gözüm bir başkasına takılıyor, filan olayda onun üzerinde durmadığımı hatırfayıp üzü- lüyordum. Derken yanıma biri sokulup hatır soruyor, en az yir- mi yıldır onu hiç anımsamadığımı düşünüp, kendime lanetler yağdınyor, hırsımdan kendimi yiyordum. Müthiş gurur duyuyordum. Bu ailenin her bireyi ile kişisel yakınlık kurabilmiş ve ailenin bütünüyle içlerin- den biriymişim gibı kaynaşmış olmak bana mutluluk veriyordu. Kimdi bunlar? Aralanndan birkaçının adını verip açık- lama yapamaz mıydım? Hayır, hiçbinnin adı bu yazı- da geçmeyecek. Çünkü aralannda bir tekini unutsam üzülürum, utanç duyanm. Ama aile başkanını gizleme- me olanak yok. Çünkü Şakir Eczacıbaşıydı. aileyi bu bahçeye toplayan ve beni -yalnız beni- bu görkemli ai- le toplantısına çağıran. • * • Sevgili dostum Şakir, 1970'ten önce kurduğu ve 30 yıl başkanlığını yaptığı Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün tüm eski sporculannı davet etmişti o akşam. Hepsi ora- daydılar: Şampiyonluğu bir amaç olmaktan çıkanp alışkanlık haline getirmiş voleybolcu kızlar, anlı şanlı ku- lüplere kök söktürmüş basketbolcular, o kulübün ça- tısı attında sporcu olmuş, milli olmuş, sonradan baş- ka kulüplerde sportmenlik dersi vermiş olanlar, bu ku- lübün miniklerinden şampiyonlanna kadar nice spor- culanna antrenörlük, öğretmenlik yapmış olanlar... Hepsi, hepsi oradaydı. "Büyük kulüp kime derier" başlığı ile kırk yıl önce yazdığım bir yazı geldi aklıma... Gözlerimden süzülen iki damla yaşı, alnıma düşen iki yağmur damlasını si- ler gibi sildim. Türk spor tarihi o günlerin Eczacıbaşı Spor Kulübü gibi bir kuruluşu bir kez daha görür müy- düki? Ihtiyar bedenim soğuk ve ıslak gecede daha fazla kalmama olanak vermediği için erken aynldım. Araba- mı çahştınrken kendi kendime güldüm: "Inşallah ağladığımı fark eden olmamıştır" diyerek. Sonra direksiyon başında bağıra bağıra konuştum: "Elli yıldır yayımlanmış yazılann içinde yazarken de, sonradan okurken de ağladığın beş onyazıyı anımsa, çoğunun konusu Eczacıbaşı değil miydi?" Bütün yaşamı boyunca sporu, sportmenliği, fair play'i aşkla sevmış bir ihtiyann Eczacıbaşı'na da öyle- sine bağlanmasına neden şaşmalı? • • • Şakir bana "Hiçbirgazeteciveyabancıyok, tekda- vetli sensin" demişti. O belki farkında değil ama ben ailedenim. Beşiktaş'ta pazar günü yapılacak ve 4 adayın yanşacağı kongre öncesi iki isim ön plana çıktı Oıman - Demirören kafa kafayaCtHANÖZCAN Beşiktaş'ta 30 Mayıs'ta gerçekleştırilecek olağa- nüstü kongreye dört gün kala en çok merak edilen konu başkanın kım olaca- ğı. Şu anda oldukça çekiş- meli bir yanş içinde olan- Yıldınm Demirören. Fikret Orman Erol Ka>nar. Affan Keçeci dörtlüsünden Erol Kaynar ve Affan Keçeci \ e çok az şans ta- nınırken, seçimlenn bü> r ük olasıhkla De- mirören - Orman ikilısi arasında geçmesı beklenivor.Yurtçapında yer alan Beşıktaş Demekleri de yavaş yavaş hangı adayı destekleveceklen konusunda kararlannı netleştirmeye başlarken. Demırören'in 45 derneğın desteğini arkasına aldığı sızan haberler arasında. Bu arada Daniel Pancu'nun ardından Koiombiyalı fıle bekçisi Oscar Cordo- ba'nın da Siyah - Beyazlılar takımdan aynlacağı öğrenildı. 100. yılda elde edi- len şampıyonlukta büyük payı olan, ge- çen sezon başında Ingiltere'mn Arsenal takımına transfer olmak isteyen. ancak gitmesine ızin \eril- meven Cordoba'nın Beşiktaş'la yollannı avıracağı kaydedildı. Bu sezon yaptığı ha- talı da\Tanışlarnedenıyle eleştirilere maruz kalan kalecinin yakın çe\Tesine çok yıpra- tıldığını. daha fazla dayanamayacağını be- lırttiği öğrenildı. L i s t e l e r b e l l i o l d u Fikret Orman (Beyaz pusula): Muzaffer Nasıroğlu, Ibrahim Altınsay, Levent Erdoğan, Kerem Ustünkaya, Talha Görgülü, Hasan Gürsoy, Cem Bilge, Buman Enuştekil, Ceri Susar, Ahmet Kavalcı, Koray Deniz, Deniz Atalay, Ömer Çimen, Fe- rit Ctademir, Tamer Kıran, Şerif Nuri Usanmaz. Recep Pehlivanoğlu, Erdal Karacan Yıldınm Demirören (San pusula):Murat Aksu. Kıvanç Oktay, Yahya Kemal Gencer, Reha Muhtar, Can Akın Çağlar, Erhan Kamışh, Koray Büyükasar, Sinan Vardar, Hakan Kalkavan, Hüsevin Yücel, Latif Ayaz. Adnan Demir Erol Kaynar (Turancu pusula): Mehmet Hotiç, Yavuz Çizmeci, Kemal Köprü- lü, Mahmut Yeşil, Cüneyt Çilıngiroğlu. Gülna2 Arsel, Ragıp Akın, Necmi Kavuş- turan, Ta\it Köletavitoğlu. Sefa Dinçer, Argun Öz\enr, Turgut Toplusoy Affan Keçeci (Yeşil pusula): Dündar Yetişener, Murat Akdoğan, Zekeriya Alp, Orhan Ballı, Suat Oktar, Yücel Mermer. Coşkun Bozanlı, Yusuf Men, Nadir Doyu- ran, Okay lşcan, Hayri Cem, tlhan Atadeniz. Yıldınm Demirören'in anlastık dediği Sırp flıtbolcu San-Kırmızılılan tercih etti viç G.Sarayhn Geçen sezon G.Saray formasını gi>"en Frank de Boer'den sonra Cocu ve Reiziger da San-Kırmızılıların gündeminde. NE\ZATDİNDAR Galatasaray transfer- 6 de sessizliğıni bozdu ve Partizan' ın kaptanı VTa- dimir îviç'le anlaşmaya vardı. Beşıktaş başkan adaylanndan V ıkhnnı Demirören' in anlaştıklannı açıkladıklan ve Al- man teknik adam MaOheaus'un es- kı öğrencisi olan îviç'le. futbol şu- be sorumlulanndan Fatih Gökşen önceki gün gizlıce görüştü ve 3 yıl- hk anlaşmaya vardı. Bonservisi elin- de olan 27 yaşındaki ve 1.91 bo>ıın- daki futbolcuya yıllık 650 bin Euro verileceği belirtüdi. Transferde Sa- n-Kırmızüılann eski futbolcusu Ce- vad Prekazi büyük rol oynadı. Pazartesi günü katıldığı bir tele- vizyon kanalında Beşiktaş başkan adayı Y'ıldınm Demirören, Sırp fut- bolcuyla anlaştıklannı ve seçilme- leri durumunda anlaşacaklannı açıklamışn. Işte ne olduysa bu açık- lamadan sonra oldu. Transfer çalış- malannı büyük gizlilik içinde yü- rüten San-Kırmızılılar, salı günü harekete geçtı ve Fatih Gökşen Hırvatistan'a giderek Yüdıray Eİaş- tûrk'ün alternafi olarak lıstede ye- ralan Sırp yıldızla anlaşmaya var- dı. Ivıç*in avukatı bugün, kendısı de yann İstanbul'a gelıp resmi sö- zleşmeye imza atacak. Iviç'in transferini yapan yöneticı Fatih Gökşen, dünîstanbul 'a gelırken şu açıklamayı yaptı: *Hagi Iviç'içok istivordu. Biz Sırp futbofcu>TJ yeni keşfetmedik. 2 a> dır takip ettigimiz bir ovTincuydu. lviç'icııma gûnü Is- tanbul'a beldhonız." San-Kırmızılılar, Denızlisporlu Çağdaş'ın transferini bitirmek üzere. Ege ekıbine son olarak Kingston'un yanı sıra 650 bin do- lar önerüırken prensıp anlaşması- na vanldığı belirtildı. GözlerBarca'nın yıldızlannda GORUŞ / DOĞAN HASOL Yazanmız kent dışında olduğundan dolayı yazısını yayımlayamıyoruz. MADRİD(Cumhuriyet)-İspanya'mn FC Barcelona Kulübü, yeni sezon ıçın tam bir revizyona girerken; Cocu, Reiziger, Rüştü. Khıivert ve Overmars gözden çıkanldı. Bu gelişme üzenne Overmars'ı isteyen Fener- bahçe, Cocu'nun peşindeki Galatasaray ve KJuiver ile ilgüenen Beşıktaş "ın devreye gir- mesı bekleniyor. Teknik direktör Frank Rijkaard'ın direktif- leri doğrultusunda yeni sezon için takım kur- maya başlayan Barcelona, PhiKp Cocu ve Mic- hael Reiziger' in kontratlannı yenilemeyerek bu futbolculannı serbest bıraktığını resmen açık- ladı. Barcelona'nın gelecek sezon için Rijka- ard'ın kadrosunda yer almadıklan belirtılen Patrick Kluivert. Mark Overmans ve Rüştü Reçber'e takım aramalan talimatını verdiği bil- dırildi. Ispanyol medyası, Rijkaard'ın Rüştü ile konuşup durumu açıkladığını ve Türk kaleci- nin kendısine yeni takım aradığını duyurdu. Barcelona"nın geçmiş sezondaki 21 kışilik kadrosundan 9 ve 12 arasında futbolcunun ay- nlacağı kaydediliyor.Öte yandan, **Herzaman ilk 11 "de forma ghecek 16 oyuncuyu kadrom- da tutmak istrj^rum" dıyen Rijkaard'ın gele- cek sezon için Trezeguet (Ju\'entus). Ballack (Bayern Münih), Luis Fabiano (Sao Paolo) ve Van Bronckhorst'un (Arsenal) alınmasını iste- dıği ileri sürülüyor. Sezon ortasında Juven- tus'tan kiralık olarak gelen Edgar Davids'in durumu halen çözülemezken, Hollandalı fut- bolcunun gelecek sezon için Barcelona veya Inter'den binnı seçmesı gerekiyor. Mustafa Çulcu ve yönetim kurulu üyeleri >LAM Şahin'i ziyaret etti. Şahin 'den hakemlere destek ANİKARA (Cumhuri>«) - Tür- kiye Faal Futbol Hakemleri \e Gözlemcıleri Demeği(TFFHGD) Genel Başkanı Mustafa Çulcu ile yönetim kurulu üyelerinın. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet AB Şahin ile yaptıklan görüşme sonrasında, hakem camı- asının Futbol Federasyonu Genel Kurulu'nda temsil edilmesı konu- sunda yeru düzenleme sağladık- lan bıldınldı. TFFHGD'den yapılan yazılı açıklamada. demek yönetim ku- rulunun 25 Mayıs Salı günü Dev- let Bakanı ve Başbakan Yardımcı- sı Mehmet Ali Şahin ile Gençlık \e Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay'ı ziyaret etrığı belirtildı. Açıklamada. "Zi\arette.\eniyasa tasansında yapıian değişjklilde \V- giB rahatsızİıklar dile genrildi. \e- ni yasada. hakem camiasınuı yete- ri kadar temsil edikmediğL, yeni yasa tasansı ile hiçbir dernek ve komitede delegeierüı belirlenme- sinde bir kısıtlama yokken, sadece hakem canıiasının kısıtlama yaşa- dığı dile getirUdJ" denıldı. Turkcell ödüllerl Fair-Play ödülü Adana taraftarlarına Spor Servisi - Turkcell Futbol Ödülleri'ndeNısan-Mayıs değer- lendirmesi sonucunda ödül alan- larşöyle belirlendi- Aym Fair Plav Ödühı: Adanas- porlu taraftarlar (Haftalar önce lı- ge veda eden Adanasporlu fut- bolculann karşılaşmanın bıtımın- detaraftan tarafından alkışlana- rak uğurlanması) A\in Gotü: Vol- kan Kürşat Bekiroğlu-Trabzons- por (Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında attığı gol) Ayın Klas Hareketi: Ümit Özat-Fenerbahçe (Beşıktaş ma- çında orta sahada yaptığı presin ardından kazandığı topla Ser- hat'a verdığı gol pası) Ayın Futbol Fotoğran: 1 -Bahadır Beyaslan (Fotomaç) 2-Emre Oktay (Hürriyet) 3-Be\tullah Süat (Bursa Haki- miyet) Mansiyon: Yaşar Saygı (Mil- livet) NEYMİŞ ABDÜLKADİR YÜCELMAN Futbol Yasası'nda Önemli Bir Yanlış Futbol Yasası Meclıs'ten geçti. Federasyon başkanlan- nın ünıversite mezunu olması gerekli mı gereksiz mi tartış- ması CHP ve kimı AKP'ülerin "gerekli" oylanna karşın "Üni- versıte dıploması olmasa da olur" oylan kabul edılince Haluk Bey kurtuldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bu maddenın geçemeyeceğinı düşünerek grup kararı al- masına karşın yıne de birçok AKP milletvekili diplomalı bir başkandan yana oy kullandılar. Sonuçta Ankara'da Baş- bakan'ın lobisi Başbakan Yardımcısı M. Ali Şahin'in ha- zırladığı yasayı deldirmeyi başardı. Sıra seçımlere gelirken Başbakan'ın, futbolun dışından üç ısmi Haluk Bey'e dikte ettırmesi federasyonda düşün- ce ve yönetim açısından önemli birdeğışiklığin olmayaca- ğını gösteriyor. Oyle görünüyor kı seçim sandığından ku- lüplerin ve futbol camiasının isteğinden çok Başbakan'ın istediği bir liste çıkacak. Sandık oyununun kurgusu böyle. Haluk Bey'in başkan kalmak için özerklığı ihlal eden ya- sadakı bazı maddelere göz yumması da ılgı ile izlenıyor. Bunlardan en önemlısı de dopıng ile ılgilı. özerk Futbol Federasyonu Yasası'nın 6'ncı maddesınin (s) fıkrası, doping kontrollennın akredıte belgesine sahip olan doping merkezinde yapılmasını amir. Türkıyede akre- dite olmuş tek doping merkezı Ankara'da. Ancak bu do- ping merkezinde her türiü doping kontrollennin yapılma- dığını bilen bu konunun uzmanı profesörler, "Gerektığin- de Köln'deki doping merkezinde de kontrol yapılmasını" öngörüyoriar. Örneğin Erttropoetin hormonunun bu mer- kezde kontrol edilemedığini söyleyen bılim adamlan kont- rollerin tek bir merkezden yapılma zorunluluğunun yasa- ya konulmasını özerklik ve tıbbi gereksınım koşullarına ay- kın buluyortar. Ve yine Dünya Sağlık örgütü WADA tara- fından özellikle araştınlması istenen "Gen dopingi"n\n de Ankara'daki bu doping merkezinde kontrol edilemediğini ileri sürüyorlar. Bilim adamlan böylesine çok önemli bir ko- nunun Sayın Cumhurbaşkanımızın da dikkatine sunulma- sını istiyorlar. Çok teknik bir konu olan dopingın son yıllarda Futbol Fe- derasyonu Sağlık Kurulu'nun tıtiz çalışması ve özellikle de kontrollerı (gerektiğinde) Köln'de yaptırması, doping olay- larının çok azaldığını ortaya koyuyor. Özerk federasyon, ak- redite olmuş bir doping merkezinde kontrollerinı yaptıra- bilmeli ve bu konuda dılediği merkezi seçebilmelıdir. Tek adrese yönlendirilmek özerkliği ihlal eder. En azından her türlü şaibeyi önler. E-Posta: ayucelmanr5yahoo.com - Faks: (212) 5138595
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog