Bugünden 1930'a 5,454,681 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p I a r ı KURTULUŞ KURUIUŞ Bülent Tanör Cumhunyet Ç a ? Pazarlama A $ Turkoajı Cad So j9 41 krtap kulübö 34334 > Cağaloğlu istanbuJ Td 1212) •> 12 05 05 Cumhuriyet Cumhuriyet I t n a p l a j ı HAVANALIİSA Şansm Tüzün f y Cumhuı L*^. kıtap kı Çaj Pazarfamı \ $ Tıntaagı Cad. \oJ9 41 • t>4334 Cagaloglu Ltanbul Tel (•" P l«12 0< 0* YILSAYI 28672/ 500.000 7L (KDV ıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945j BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 7 NİSAN 2004 ÇARŞAMBA EBahçeli Nobre posteri renerbahçe'nın ara fransfer donemınde kadrosuna kattığı Marcıo Nobre attığı gollerle taraftarın sevgılısı oldu Brezılyalı futbolcunun Sarı-Lacıvertlı formayla lıgde 1 2 golu bulunuyor Sambacı'nın posteri Cumhuriyet Spor gazetesınde Bugün Cumhuriyet le birlikte... Kitap kurtları Izmir'de buluşuyor TUYAP 9 Izmır Kıtap Fuarı'nın etkınlıklerı, katılımcıları, yazarları Cumhuriyet Kıtap Ekı'nde Yarın Cumhuriyet 'le birlikte... Gül: Annan Planı'nın artılan fazla. Oymen: Sevr'i imzalayanlar bile neyi imzaladıklannı biliyordu Sıkıntdar olaeak ERDOĞAN EKSÎKLtĞt KABUL ETTl ANNAN'ATAAHHÜT BUGÜN GtDÎYOR 'Birincil hukuk' itirafi Denktaş 'ı dinleyen yok AKP grubunda konuşan Başbakan Erdo- ğan, Kıbns ta "Anlaşma sonucunun AB bınncıl hukuku halıne getınlmesı konu- sunda netıce>ı yuzde 100 aldık dıyeme- yız" dedı Erdoğan, devletın ust kademe- lennde goruş aynlıkları olduğunu da ka- bul ederken AKP grubunun basına kapa- lı bolumunde mıllervekıllerının soru sor- malanna ızın venlmedı M 8. Sayfada Ankara'da temaslarda bulunan Denktaş kaygılannı Sezer, Erdoğan \e Gul'e ak- tardı TBMM'ye çağnlmamasına sıtem eden Denktaş "Bu plan, ınanılmaz tehlı- keh" dedı Denktaş'ın uyanlannın gor- mezden gelen Erdoğan, Annan Planı'nı 24 Nısan'da referanduma gotureceğıne ıhşkın bugun kendı ımzasıyla BM'ye ta- ahhut mektubu gonderecek • 8. Sayfada KirmiZI ÇİZgller UnUtUİdU TBMM 'dekı Kıb- ns goruşmelerınde konuşan Dışışlen Bakanı Abdullah Gul, Annan Planı'nı uygulamanın Turkıye'ye malı sorumluluklar yukleyeceğını belırttı Gul, kendı gonlunden de bağımsız bır KKTC geçmesıne karşın bunun mumkun olma- dığını savundu Gul'un konuşmasında planın olumsuz unsurlanna değınmemesı dıkkat çektı Çözüm değll çözülme sürecl' CHP h Onur 0>men, Kıbrıs polıtıkasının teslımıyetçı- lıkten dâha beter olduğunu belırterek 'Tarıhı- mızın yuz karası Sevr Antlaşması'nı ımzala- yanlar bıle hıç değılse neyı ımzaladıklarını bılı- yorlardı" dedı Oymen hukumetm Kıbns Turk- lennı \eTurkı>e'yı surukledığı surecın "çozum değıl, çozulme surecı" olduğunu vurguladı Pulitzer ödülleri açıklandı NewYorktakı Columbia Universıtesı tarafından verilen 2004 Pulitzer Odulleri sahıplennı buldu. Fotoğraf dalında odulu Los Angeles Times gazetesi muhabiri Caroly Cole'nin Liber>a'da çektiği fotoğraf kazandı. Pulitzer Odulunu haber dalında, "Amerıka'daki ışçiler arasında olum ve yaralanmaya sebebiyet veren olaylar" haberiyle >*ew York Tımes'den Davıd Barstow ve Lovvell Bergman, "Iraklıların işgal nedeniyle karşılaştıklan tehlıkeler" haberiyle ^ashıngton Post gazetesınden Anthony Shadıd aldı. CHP PM Baykal'a desteğin sürdüğünü açıkladı, Kemal Derviş'in açıklamalanna yanıt verdi 6 Ideolojik sorun yok' Fatura tekelcl medyaya CHP, seçımde ah- nan sonucun faturasını 'ıkıncı cumhunyetçıler' ve 'tekelcı medya'ya yukledı PM bıldınsınde ustu kapalı olarak Den ış'ın eleştınlenne yanıt venldı PM, "Partının herhangı bır ıdeolojık sorunu yok" açıklamasını yaptı • 5. Sayfada CHP'de hesaplaşma CHP grup topiantısmda bazı mılleUekıllen, Baykal'a "Daha fazla ça- tışmalara meydan v enneyın Olağanustu kurul- tayı sız toplayın" çağnsı yaptı Ketencı, "Ba- şansızlık bızı de oy \erenlen de yordu" dedı TÜREY KÖSE'nin haberi • 5. Sayfada Cazetemlze destek CHP PM topiantısma su- nulan raporda, "Kadrolaşma \e hukumet uye- lennın vergı affından yararlandığını kamuoyu- na duyuran basından rahatsızlık duyan Başba- kan, Cumhunyet gazetesıne yazılı hakaretlerde bulunmaktan kaçınmadı" denıldı • 5. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bıirosu) - Dışışlen Bakanı Abdullah Gül, Kuzey Kıb- ns halkının ve Turkıve'nın onunde ıkı seçenek bulun- duğunu vurgulayarak "Bun- lardan biri statukovu de- vam ettirmek, diğeri An- nan Planı'vlakurulan dev- leti kabul etmek. Bizim ka- naatimiz, bu veni devletle Kıbrıs Turk Devleti ve va- tandaşları daha iyi yaşaya- cakJardır" dedı Bu planın eksılen de olduğunu v e bun- lann uzennde duşunulmesı gerektığını belırten Gul. "Bu plan uygulamaya ge- çince sıkıntıları olacak. Kolay değil, mali sorumlu- luklar getirecektir" dıye konuştu CHP tstanbul Mıl- letvekılı Onur Öymen ıse ılk kez bır hukumetın Kıb- ns'ı mıllı dava olmaktan çı- kardığını belırterek "Sevr'i imzalayanlar bile ne imza- ladıklannı biliyordu. Kıb- rıs'ı iiyelik müzakere tari- hi almak için feda ediyor- sanız, bunun da garantisi yok. Verip de kurtulama- ma riski büyuktür" dedı TBMM Genel Kurulu'nda dun Kıbns konusu goruşul- du Turk ve Rum kesımlen- nın bırleşmesıne yonelık Annan Planı uzennde huku- metın goruşlennı dıle getı- ren Gul'un konuşmasını es- kı Dışışlen Bakanı ve SHP Genel Başkanı Murat Ka- rayalçın ıle çok sayıda MH- P'lı eskı bakan ve mıllerve- lalı de ızleyıcı locasından ta- MArkası Sa. 8, Sü. 3'te • BAŞBUĞ: KRlTlK BÖLGELER RUMLARA BIRAKILIYOR • 8. Sayfada ABD uçaklan Felluce 'yi vurdu: En az 26 ölü İşgalciler bomba yağdırdı El Sadr'a bağlı Şıı gruplann ısyanı Irak'ın buyuk bır bolumune sıçrar- ken ışgal guçlen Sunnı kentı Fellu- ce'de şıddetlı bır dırenışle karşılaş- tı ABD bırlıklerı kentın dış mahal- lelenne çekılırken dun gece duzen- lenen ha\a akınında en az 26 Irak- lının olduğu, 30 kışının yaralandı- ğı bıldınldı Şıı gruplann bulundu- ğu kentlerdekı olaylarda şımdıye kadar 100'den fazla kışı oldu tsyanı bastırmakta zorlanan ABD ek asker gonderme seçeneğı uze- nnde duruyor • 10. Sayfada Prof. Görür de istifa etti TÜBİTAK boşalıyor AKP hukumetının yö- netımını değıştırdığı TUBÎTAK'ta. başkan yardımcılannın ardın- dan Marmara Araştır- ma Merkezı Başkanı Nacı Gorur de ıstıfa et- tı Gorur, başkanhğın TUBlTAK'takı yone- tım değışıklığınden sonra ıhmal edıldığını belırterek "Boyle bır kuruluşun bu hale duşurulmesı uzucu, bır o kadar da duşundurucudur" dedı • 4. Sayfada 'Bedelini ülke ödüyor' Valinin kısır yatınm isyanı "Yıhn Vahsı" seçılen Erzıncan Vahsı Refık Arslan Ozturk, "'Ese- nm olsun" dıye yapı- lan ha\aalanlannın, sosyal tesıslenn, dağ e\ lennın, kayak tesıs- lennın, lojmanlann, tunstık tesıslenn, olımpık olçudekı yuzme havuzlan- nın, oğrencısız yurtlann, hastasız hastanelenn, su tutmayan barajla- nn bedelmın ulke olarak çok acı odendığını kaydettı CEMlL CÎĞERÎM'in haberi • 3. Sayfada OĞRETMENLERE ZORUNLU HİZMET M 3. Sayfada YALANTANIKLIK YAPANYANDI U 3. Sayfada ÎNSANLAR KOBAY OLDU M 6. Sayfada VERGt REKORTMENLERl AÇIKLANDI • 13. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK Kim Sorumlu, Kim Değil? Kıbrıs kapanmayacak bır yara Referandumdan sonra sorunun artık tartışmalara olanak vermeyece- ğını sananlar varsa, yanılıyortar Ellerıyle kurduğu bır devleti yıne ellenyle yok eden bır devlet dunya tarıhınde galıba ılk kez goruluyor Tanh bu sonucun onurunu AKP ıktıdarına, RTE ıle Dışışlen Bakanı Gül'le Dışışlerı'ndekı Uğur Ziyal'lı dar kadroya borçlu m.4rkasıSa.8,Su.rde FENERBAHÇE'NÎN ALÎ AYDIN ISYANI EL KAİDE BU KEZ LONDRA'YIVURACAKTI Hakeme bir eleştîri daha Kimyasal saldırı önlendi Olaylı G Saray-Beşıktaş derbısı Fenerahçelılen de kızdırdı Medyanm karşısma çıkan Fenerbahçe Başkanı Azız Yıldınm, "Kalan son 6 maçımız ıçın endışe duyuyoruz Bu konuda kim yetkı- lıyse çıkıp açıklama yapması gerekır Derbı sonucunda Fenerbahçe Spor Kulubu. Trabzonspor ve Galatasaray kuluplen, alınan sonuçtan mağdur olmuşlardır" dedı • Spor 'da İngiliz ıstıhbarat bınmlennın, Londra'da sıvıllen he- def alan bır kimyasal sılah saldınsını engelledığı açıklandı tngılız yaym kuruluşu BBC'nın haben- ne gore îngıhz ıstıhbaratı, ıçınde kimyasal mad- delenn bulunduğu guçlu bır patlayıcının kamuya açık bır yere yerleştınlmesını engelledı Saldınyı duzenlemeyı planlayanlann El Kaıde orgurune sempatı besleyen mılıtanlar olduğu belırtıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog